14-10-11

Wie wil er een Waalse socialist als premier? Ik in ieder geval niet!

In feite is het toch wel straf dat landen die zo goed als failliet zijn toevallig socialisten aan de macht hebben. Ons land staat er economisch al niet te best voor, maar blijkbaar gaat de neergang van onze economie niet snel genoeg voor sommigen, dus komt er een socialist aan het hoofd van het land.

Maar wat betekent dat nu eigenlijk dat socialisme? Wat hebben ze te bieden via hun communisme, stalinisme, maoïsme, leninisme, trotskisme, marxisme en de rest van de –ismen? Buiten hun blinde naïviteit komen ze wel trots uit voor hun anti-oorlog – anti-geweld – anti-militarisme – anti-kapitalisme – anti-semitisme en hun (nep)pacifisme. Maar wat hebben ze ons te bieden? Is er ergens één socialistisch of communistisch land dat ooit iets heeft gepresteerd waar hun eigen bevolking beter van werd? Het enige wat we horen is corruptie en vervolging van andersdenkenden.

USSR  (Unie van Socialistische Sovjet Republieken), Cuba  (Socialistische revolutie), China, Noord-Korea, Laos, Vietnam, DDR, Roemenië, Bulgarije, Polen,......... Allemaal landen waar links het voor het zeggen had of nog steeds heeft, en wat is er van terecht gekomen? China mag dan ondetussen wel een enorme economie hebben opgebouwd, maar wat heeft de doorsnee Chinees daar aan? De ver van mijn bed show zegt u? Vergeet het maar, kijk naar wat decennia socialistisch bestuur met Wallonië heeft aangericht, ga eens rondduinen in de Borinage

De multiculturele samenleving, dat wat we allemaal moeten aanvaarden. Wat heeft het ons gebracht?  Een groot percentage “gasten” in onze gevangenissen zijn hier zelfs niet geboren. Velen van hen kenden een crimineel gedrag vanaf het prille begin dat ze aankwamen in ons landje. Gelukkig niet allemaal, en het zou niet eerlijk zijn om de harde werkers en geïntegreerden die er ook zijn, over één en dezelfde kam te scheren van de criminele vreemdeling. Maar wat zien we dan?  Daar zijn de linkse sturmtruppen alweer, die de werkgever verplichten en belonen om bijvoorbeeld toch een dergelijke crimineel in dienst te nemen, iemand die aan alle westerse normen lak heeft.

Waar staan de linkse denkers nu eigenlijk voor?  Ze willen de perfecte wereld maar gaan er van uit dat elke mens hetzelfde denkt. Diegene die dat niet doen moeten maar verplicht worden. Geen oorlog, maar desnoods voeren ze daar oorlog voor.  Velen zijn tegen wapens, maar verkopen ze je wel, kortom zij noemen zich “pacifisten” maar zijn het niet. Hebben ze wel iets om fier op te zijn? Wie waren die grote “voorbeelden” van vele van deze mensen, wie waren hun lichtpunten die ze nu soms liever vergeten?

 

Neem nu bvb Hitler. Hitler was een korporaaltje dat is groot geworden dankzij het socialisme. Hij werd ontdekt door Anton Drexler van de Deutsche Arbeiterspartei de DAP een links partijtje dat tegen het kapitalisme was en tegen de joden. Blijkbaar is er nog niet veel veranderd ….

Uiteraard krijgen we weer de commentaar dat Hitler geen socialist was. Hitler kwam openlijk uit op zijn socialist zijn, hij zei, ik citeer Toland even: “We are socialists, we are enemies of today's capitalistic economic system." Laat dit nu toevallig hetzelfde zijn wat elke communist/socialist uitroept. Nu gaan er  opnieuw reutelen dat dit een eenmalige uitspraak was die uit zijn context gerukt werd. Wel speciaal voor hen citeren we dan even Goebbels “"Wir sind Links und verachten das Rechte Burgerblok."

Of wat dacht u van Benito Mussolini? Benito Mussolini werd geboren in Predappio als zoon van een socialistische - revolutionaire smid. Mussolini studeerde voor leraar, maar hij bleef geen leraar. Het revolutionair socialisme trok hem meer aan en hij sloot zich aan bij de Socialistische Partij van Italië (PSI). De PSI was over het algemeen een revisionistische partij, maar bezat wel een sterke, linkse en marxistische vleugel. Mussolini sloot zich aan bij de marxistische vleugel. In 1909 werd Mussolini secretaris van de socialistische vakbond van Trentino (Zuid-Tirol). Hij schreef tal van socialistische brochures met een sterk antimilitaristisch en antiklerikaal karakter. 1912 werd Mussolini hoofdredacteur van Avanti! ('Voorwaarts'), het marxistische blad.

Tenslotte kunnen we ook het volgende in beschouwing nemen. Tot ruim in de jaren ‘50 waren er goelags (concentratiekampen) in de Sovjet Unie. Daar stierven ongeveer 30 miljoen mensen. Mao Zedong en de andere leiders van China hebben in de naam van socialisme-communisme  ongeveer 50 miljoen mensen om het leven gebracht.

En de culturele revolutie mogen we evenmin vergeten, de Tiananmen afslachting en de Chinese versie van de concentratiekampen, de laogai.  Fidel Castro, waar Steve Stevaert zo hoog mee oploopt, heeft duizenden mensen laten ombrengen. Politieke gevangenen, politieke vervolgingen, mensen, journalisten, schrijvers werd het zwijgen opgelegd…. Enfin, het komt velen wel bekend voor.  Pol Pot van de Rode Khmer heeft 3 miljoen mensen omgebracht in de naam van het socialisme.  Noord-Korea heeft al meer dan 1,5 miljoen mensen omgebracht.  Hitler 20 miljoen en zijn kompaan Stalin 30 miljoen.

En dan hebben we de voorbije, en deze eeuw, nog de tal van linkse gewelddadige en terroristische groeperingen gekend, zoals de P.K.K, de D.H.K.P.C, de Rote Armee Fraktion (RAF), de Cellules Communistes Combattantes (CCC),  De Rode Brigades (Brigate Rosse). En daarnaast heb je nog de verschillende linkse groepjes die er een sport van maken om alles te vernielen en brand te stichten tijdens betogingen, zoals Antifa of de knokploegen van AFA of wat te denken van de Hansburg Militie die nauwe contacten heeft met de CAP van Jef Sleeckx. Het wordt tijd dat in Vlaanderen zelfs de goedmenende “linkse” kiezer bewijst dat hij niet de spreekbuis wil zijn voor extreme groeperingen die alleen maar staan voor geweld. Het kan nooit de bedoeling zijn dat “verdraagzaamheid” word omgezet in een blinde steun aan terroristische groeperingen die al duizenden doden op hun geweten hebben. Vlaanderen mag enkel een tweede vaderland zijn voor de echte vluchtelingen die zich willen integreren, zich aanpassen aan onze wetten, waarden en gewoontes. Vlaanderen mag geen thuishaven zijn voor PKK’ers, Jihadisten, Hamas, Al Qaeda leden of andere terroristen die zogezegd ‘in naam van de vrijheid” bloed aan hun handen hebben. Maar Vlaanderen mag in geen geval de  macht in handen geen van een Waalse socialistische partij die als doel heeft Vlaanderen leeg te zuigen en van de kaart te vegen. Vlaanderen mag geen macht in handen geven van socialisten die al decennia lang van het ene corruptieschandaal in het andere zijn verzeild.

 

20:17 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

17-03-11

'Links veel gevaarlijker dan rechts'

 imagesCAYGO7QK.jpg

 

Door Bart Olmer

DEN HAAG -  De dreiging die uitgaat van rechts-extremisten is ’nagenoeg verdwenen’. Dit stelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een gisteren gepresenteerd rapport. Daarentegen komt de echte dreiging vanuit extreemlinkse organisaties, zoals de Anti-Fascistische Aktie (AFA) en het Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA), aldus de geheime dienst.Volgens de dienst hanteren deze linkse clubs methoden die "indruisen tegen de democratische rechtsorde”.

De geheime dienst typeert AFA en KAFKA ronduit als gevaarlijk: "AFA is bereid het recht in eigen hand te nemen tegen racisme en fascisme en al dan niet met geweld confrontaties aan te gaan. Zo komt AFA in actie waar de overheid ’verzuimt op te treden’ door bijvoorbeeld rechts-extremistische manifestaties door te laten gaan. Wanneer dergelijke demonstraties plaatsvinden, treedt AFA regelmatig zelf met geweld op, of laat anderen dan doen. Dit geweld wordt vervolgens toegeschreven aan de rechtse demonstranten en door AFA gebruikt als argument om demonstraties te laten verbieden", aldus de AIVD.

Allochtonen

Een bekende tactiek van links-extremisten is het ophitsen van allochtone jeugd om rechtse demonstraties met geweld te verstoren, maakte de geheime dienst eerder bekend. Ook worden plaatselijke politici onder druk gezet om rechtse demonstraties te verbieden.

Onderzoeksgroep KAFKA wordt door de geheime dienst neergezet als dubieus: "De groep streeft er met AFA naar alles wat als rechts wordt beschouwd te weren uit de publieke ruimte. Bij dit antidemocratische streven gebruiken beide groeperingen ondemocratische methoden, zoals geweld, het aanzetten tot geweld, intimidatie en het verhullen van de eigen identiteit en de ware intenties."

Dat de werkelijke dreiging die uitgaat vanuit rechtse hoek veel minder groot is dan vaak wordt gedacht, komt volgens de geheime dienst door de beeldvorming die AFA en KAFKA cultiveren. Volgens de dienst overdrijven zij bewust het gevaar van extreemrechts.

"Ze ontlenen hun bestaansrecht aan de dreiging die hiervan uitgaat en cultiveren het beeld dat deze groot is en groeit", stelt de AIVD, die dat beeld nadrukkelijk bestrijdt. Het aantal actieve rechts-extremisten daalt, zo blijkt uit AIVD-cijfers. Drie jaar geleden werd hun aantal nog op zeshonderd geschat, inmiddels ligt hun aantal op minder dan driehonderd.

Schade

Begin dit jaar waarschuwde de inlichtingendienst in een brief alle burgemeester voor de praktijken van AFA, die onder valse voorwendselen lokale bestuurders probeert te dwingen partijbijeenkomsten te verbieden van in hun ogen ’rechtse’ partijen. "Wanneer AFA kennis heeft van een geplande demonstratie door rechts, worden gemeenten en zaaleigenaren benaderd en gewaarschuwd voor materiële schade die het gevolg kan zijn van dergelijke demonstraties. Schade is in de regel echter juist het gevolg van AFA’s tegendemonstraties", aldus de geheime dienst.

  Bron: De Telegraaf

17:32 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

17-02-11

Mia Doornaert in De Standaard

Ivoren torens

 Column van Mia Doornaert

Het dochtertje van jonge kennissen komt thuis uit een progressieve 'regenboogschool' in Brussel. Ze klaagt dat ze een klap heeft gekregen van een klasgenootje. De ouders maken er geen drama van. Kinderen duwen en trekken nu eenmaal op een speelplaats, dat hoort erbij. Maar het gebeurt opnieuw, en ze horen van hun dochtertje dat het jongetje dat haar slaat, zegt dat hij dat mag, want zij is maar een meisje, een man mag een vrouw slaan, en als ze terugslaat zal Allah haar straffen. De nogal strijdend vrijzinnig ouders zijn helemaal geschokt als de schooldirectie dan ook nog begrip vraagt voor het jongetje dat 'een moeilijk kind' is. Ze vinden dat we hier geen eeuwen ontvoogdingsstrijd gevoerd hebben om nu op een progressieve school dergelijke onzin te horen.

Dergelijke en veel ergere verhalen kun je voortdurend horen in onze grote(re) steden. Maar ze blijven in grote mate toegedekt. Over het christendom kun je zeggen wat je wilt, liefst het ergste eerst. Maar kritiek op de islam blijft een taboe.

Het is nochtans een vaststelbaar feit, geen hersenschim, dat er in al onze West-Europese landen een probleem is met welbepaalde groepen moslimimmigranten die integratie in onze moderne democratieën agressief afwijzen, en integendeel hun zeden en gebruiken willen opleggen.

Als excuus voor dat gebrek aan integratie wordt vaak armoede ingeroepen. Dat is de zaken op hun kop zetten. Golven haveloze vluchtelingen, onder wie Armeniërs die de Turkse genocide overleefden, Joden uit Centraal-Europa, en bootvluchtelingen uit Indochina zijn hier aangespoeld, hebben zich aangepast, hard gewerkt, zich opgewerkt. Armoede is een gevolg van gebrek aan integratie, geen excuus ervoor.

De weigering van integratie, in naam van een schimmige 'multiculturele maatschappij', leidde tot de no-gozones in Franse banlieues waar andere allochtonen de eerste slachtoffers zijn van de wetteloosheid; de terugkerende gevallen van eremoorden, onder meer in de Turkse gemeenschap in Duitsland; tot tal van incidenten in Nederland en België. Groot-Brittannië heeft een specifiek probleem met zijn Pakistaanse gemeenschap, ondanks de eindeloze stroom toegevingen in dat land aan radicale moslims,

Onlangs hebben David Cameron, Angela Merkel en Nicolas Sarkozy vastgesteld dat die multiculturele maatschappij mislukt is.

Maar kijk, de gebruikelijke verdachten waren er als de kippen bij om, zeer voorspelbaar, die democratische Britse, Duitse en Franse leiders met pek en veren te besmeren wegens racisme. In deze krant (DS 8 februari) kwam die aantijging van Rik Pinxten, vergelijkend cultuurwetenschapper van de Universiteit van Gent. Dat laatste is geen verrassing want die universiteit is wat haar faculteiten menswetenschappen betreft heftig antichristelijk, maar pro-moslim, een spagaat die ze deelt met onze socialistische partijen. Even terzijde, de fascinatie van onze socialisten voor totalitaire denkwijzen - getuige ook hun knusse relaties met communistische dictaturen - blijft merkwaardig.

Pinxten beschuldigde Cameron en Merkel - en per afgeleide ook andere democratische leiders die zouden durven klagen over een intolerante islam - van racisme. Hij schreef immers dat ze de schuld voor de problemen afwentelen op 'de gekleurde onderlaag van de maatschappij'.

Dat is oneerlijk. Om te beginnen doet die gelijkstelling van moslims met donkerhuidigen denken aan de tijden toen de Spanjaarden over moros y cristianos (moren en christenen) spraken - op Cuba is er nog altijd een schotel van zwarte en witte bonen die zo heet. Veel moslims zijn gewoon 'blank'. Ten tweede zijn er studies genoeg, met name in Duitsland en Groot-Brittannië, die aantonen dat de integratieproblemen niet met kleur maar met cultuur te maken hebben. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld zien veel immigranten uit India er net zo uit als die uit Pakistan. Maar het integratieparcours van die gemeenschappen is wel heel verschillend. Bij de 'Indiërs' geen haatdiscours tegen de westerse maatschappij, tegen de 'christenen', de 'kruisvaarders', de 'imperialisten'.

Een paar decennia geleden kon een xenofoob extreemrechts opkomen dankzij de stilte van de spraakmakende elite, de media incluis, over de toenemende misdadigheid. Diezelfde salonlinkse elite zit nu in haar ivoren torens de problemen met de multiculturele maatschappij, lees de islam, toe te dekken. Ze speelt opnieuw met vuur. En zeker links schiet zichzelf daarmee in de voet, want het drijft kiezers weg naar partijen die eigen identiteit verdedigen. Juist degenen die beweren de gewone mens te verdedigen, moeten uit hun ivoren torens neerdalen.

Mia Doornaert is onafhankelijk adviseur van de premier. Haar column verschijnt tweewekelijks op maandag.

 

20:16 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

16-02-11

Feest in Egypte!!

In Egypte vierden de demonstranten één groot feest na het aftreden van Mubarak, vertelde men ons. Wat ze er niet bijvertelden is dat het er bij ‘feesten in de Arabische wereld’ soms een beetje anders aan toegaat dan bij ons. Behalve zingen en slogans roepen, gingen ze bij de bekende journaliste, Lara Logan van de Amerikaanse nieuwszender CBS een grote stap verder.

Lees hieronder het bericht dat vandaag in de Standaard online verscheen:

'De bekende journaliste Lara Logan van de Amerikaanse nieuwszender CBS werd vorige vrijdag aangerand toen ze verslag maakte van de val van de voormalige Egyptische president Hosni Moebarak. Logan volgde de volksvreugde op het Tahrir-plein toen ze door een groep van meer dan 200 mensen afgezonderd werd van haar crew en bodyguards

'Ze werd omsingeld en werd het slachtoffer van een brutale, langdurende seksuele aanval en slagen, totdat ze gered werd door een groep vrouwen en zo'n twintig Egyptische soldaten', luidt het dinsdag in een mededeling van CBS.

De journaliste werd gerepatrieerd en herstelt momenteel in een Amerikaans ziekenhuis, aldus CBS.

Logan, geboren in Zuid-Afrika, is een van de bekendste oorlogsreporters in de VS. Zo volgde ze de conflicten in Irak en Afghanistan. Sinds 2006 is ze de chef van de regiocorrespondenten van CBS News.

Logan is de derde Amerikaanse journalist die aangevallen werd tijdens de Egyptische omwenteling. Anderson Cooper van CNN kreeg slagen toegediend en Greg Palkot van Fox News werd ernstig toegetakeld.'

 

http://standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110216_001

 

Zoals velen onder ons zult u zich wellicht ook afvragen waarom het zolang heeft geduurd vooraleer ook dit nieuws uit Egypte bekend gemaakt werd?

 

18:01 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

12-02-11

De laatste woorden van Geert Wilders op het proces tegen hem.Overal in Europa gaan de lichten uit!

 

 

 

Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal op het continent waar onze beschaving bloeide en waar de mens vrijheid en welvaart en cultuur schiep. Overal ligt het fundament van het Westen onder vuur.

 

Overal in Europa fungeren de elite's als beschermers van een ideologie die al veertien eeuwen uit is op onze vernietiging. Een ideologie die voortkomt uit de woestijn en alleen maar woestijnen kan voortbrengen omdat ze de mens geen vrijheid gunt. De islamitische Mozart, de islamitische Gerard Reve, de islamitische Bill Gates; ze bestaan niet want zonder vrijheid is er geen creativiteit. De islam is een ideologie die zich vooral onderscheidt in moord en doodslag en die alleen maar maatschappijen kan voortbrengen die achterlijk en verpauperd zijn. Vreemd genoeg willen de elites geen slecht woord over die ideologie horen.

 

Mijn proces staat niet op zichzelf. Alleen de onnozelen denken dat het een incident is. Door heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa – een Europa zonder vrijheid: Eurabië.

 

Overal in Europa gaan de lichten uit. Wie op eigen houtje denkt of spreekt loopt gevaar. Vrijheidslievende burgers die kritiek hebben op de islam of zelfs maar stellen dat er een verband bestaat tussen islam en criminaliteit of eerwraak, betalen een bittere prijs en worden bedreigd en gecriminaliseerd. Wie de waarheid spreekt loopt gevaar.

 

Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal staat de Orwelliaanse denkpolitie klaar, overal beducht op gedachte-misdaden, overal er op uit de bevolking terug te werpen binnen de lijnen waarbinnen het geacht wordt te denken.

 

Dit proces gaat niet over mij. Dit gaat over iets veel groters. Vrijheid van meningsuiting is niet het eigendom van de toevallige elites van een land. Het is een onvervreemdbaar recht, het geboorterecht van ons volk. Er is eeuwen voor gevochten, en nu wordt het opgeofferd om het een totalitaire ideologie naar de zin te maken.

 

Toekomstige generaties zullen terugkijken op dit proces en zich afvragen wie aan de goede kant stond. Wie opkwam voor de vrijheid en wie het in de uitverkoop wilde doen.

 

Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal wordt onze vrijheid beknot. Daarom herhaal ik de woorden die ik hier eerder vorig jaar sprak:

 

Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen, en dus ook voor mij als Tweede Kamerlid, zich uit te spreken tegen elke ideologie die de vrijheid bedreigt. Het is dus een recht en een plicht de waarheid over de kwaadaardige ideologie genaamd Islam te spreken. Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop niet alleen dat ik zal worden vrijgesproken. Maar vooral dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland en Europa zal blijven bestaan.

 

 

 

17:12 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

11-02-11

Brief van een gewone Amerikaan aan president Obama

Barack Obama, during his Cairo speech, said:  

"I know, too, that Islam has always been a part of  America 's story."

http://www.huffingtonpost.com/2009/06/04/obama-speech-in-...

 

AN AMERICAN

CITIZEN'S RESPONSE:

Dear Mr. Obama:

Were those Muslims that were in America when the Pilgrims first landed?  Funny, I thought they were Native American Indians.

 

Were those Muslims that celebrated the first Thanksgiving day?  Sorry again, those were Pilgrims and Native American Indians.

 

Can you show me one Muslim signature on the United States Constitution?

 

  Declaration of Independence ?

 

Bill of Rights?

Didn't think so.

 

Did Muslims fight for this country's freedom from England ? 

No.

 

Did Muslims fight during the Civil War to free the slaves in America ?  No, they did

not.  In fact, Muslims to this day are still the largest traffickers in human

slavery.  Your own half brother, a devout Muslim, still advocates slavery himself, even

though Muslims of Arabic descent refer to black Muslims as "pug nosed slaves."  Says a lot of what the Muslim world really thinks of your family's "rich Islamic heritage," doesn't it Mr. Obama?

 

 

Where were Muslims during the Civil Rights era of this country?  Not present.

 

 There are no pictures or media accounts of Muslims walking side by side with Martin Luther King, Jr. or helping to advance the cause of Civil Rights.

 

Where were Muslims during this country's Woman's Suffrage era?  Again, not present.  In fact,

devout Muslims demand that women are subservient to men in the Islamic culture. 

 So much so, that often they are beaten for not wearing the 'hajib' or for talking to a man who is not a direct family member or their husband. 

Yep, the Muslims are all for women's rights,

aren't they?

 

 

Where were Muslims during World War II?  They were aligned with Adolf Hitler.  The Muslim

grand mufti himself met with Adolf Hitler, reviewed the troops and accepted support from

the Nazi's in killing Jews.

 

Finally, Mr. Obama, where were Muslims on Sept. 11th, 2001?  If they weren't flying planes into

the World Trade Center , the Pentagon or a field in Pennsylvania killing nearly 3,000 people on

our own soil, they were rejoicing in the Middle East .  No one can dispute the pictures

shown from all parts of the Muslim world celebrating on CNN, Fox News, MSNBC and other

cable news networks that day.  Strangely, the very "moderate" Muslims who's asses you bent

over backwards to kiss in Cairo , Egypt on June 4th were stone cold silent post 9-11.  To

many Americans, their silence has meant approval for the acts of that day.

And THAT, Mr. Obama, is the "rich heritage" Muslims have here in America ..

Oh, I'm sorry, I

forgot to mention the Barbary Pirates. 

They were Muslim.

 

 

And we can add November 5, 2009 - the slaughter of American

soldiers at Fort Hood by a Muslim major who is a doctor and a psychiatrist who was supposed to be

counseling soldiers returning from battle in Iraq and Afghanistan .

 

 

That, Mr. Obama is the "Muslim heritage" in America.

 

22:04 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

Mubarak is weg. Wat komt er nu??

De Egyptische president Hosni Mubarak heeft vandaag zijn ontslag als president van het land ingediend.  Uren na het vertrek van Mubarak en zijn familie naar Sharm El Sheikh werd zijn aftreden bekend gemaakt. Hij gaf de controle van het land over aan het leger na weken van protest en economische terugval. De top van het leger liet inmiddels al weten dat zij enkel de macht overnemen tijdens  een overgangsperiode .

Het wijdverbreide protest en de roep naar meer democratie sloeg over op meerdere landen in het Midden-Oosten. Het aftreden van de  Egyptische president Mubarak, (uiteraard geen doetje en ondertussen rijker dan Bill Gates), werd vandaag bekend gemaakt via  radio en televisie door de Vicepresident Omar Suleiman.

Deze mededeling maakt een eind aan een 30 jaar dominerend bestuur waarin Mubarak als strategische VS geallieerde de relatieve rust kon bewaren in een onrustig gebied. Zijn aftreden en de onzekerheid over de rol die de Moslim Broederschap in de toekomst zal spelen maken vooral Israël en een groot deel van het westen erg ongerust.

Mubarak onderdrukte de stemmen van de oppositie en het waren uiteindelijk de jaren van opgekropte woede,  het moeten leven in een door de overheid gecontroleerde politiestaat dat een nooit eerder gezien protest deed uitbarsten. Het protest duurde 18 dagen lang  en het zag er niet naar uit dat het volk in Egypte zou opgeven, waardoor de militairen zich uiteindelijk genoodzaakt zagen geen weerstand meer te bieden.

Honderdduizenden demonstranten begonnen vandaag na de overwinning samen te zingen, ze jubelden en waren zelf verbaasd dat ze het gehaald hebben, want de meeste demonstranten hebben Egypte nooit anders gekend. Zij zijn geboren onder  Mubarak’s bewind.

Gisteren kwamen nog demonstranten samen  aan het gebouw van de staatstelevisie en radio in Cairo en enkele honderden stonden buiten aan het presidentieel paleis in Heliopolis, waar ze oog in oog kwamen te staan met Mubarak supporters. Het is nog niet duidelijk welke oplossing er zal gevonden worden voor de voor en tegenstanders van Mubarak’s Nationale Democratische Partij.

De militairen die dienst deden als voorbeeld van een Egyptische moderne maatschappij, zitten nu zelf geprangt tussen de anti-regeringsbeweging en de getrouwen van Mubarak. Tot op heden hebben Mubarak en zijn getrouwen, die vaak uit militaire rangen komen, hun steun aan Mubarak toegezegd.

21:50 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

09-02-11

Marie-Rose Morel is niet meer.

Een politica met klasse, een moedige en sterke vrouw heeft gisteren de strijd tegen haar ziekte verloren.

Het is bijna niet te geloven, ze was amper 38 jaar.

Hoe moet je zoiets uitleggen aan twee kleine kindjes? Ondanks het verdriet van Frank, wacht hem een zware taak, maar ik ben ervan overtuigd dat hij de kindjes zal bijstaan en steunen zoals hij de laatste jaren Marie-Rose heeft gesteund en bijgestaan.

Innige deelneming klinkt zo onpersoonlijk, maar het komt recht uit het hart.

12:23 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

11-11-10

No se preocupe, amigo!!

 

Iemand liet mij via FB weten dat AFF, ondanks ik al sedert vorig jaar augustus uit de politiek ben gestapt en al maanden niet meer op mijn blog heb geschreven, ze toch weer over mij roddelden. Zielig gewoon!!

Hebben ze nu echt niets anders te doen? Lees eens een goed boek, ga eens op reis ofzo…

Ik vraag mij af waar ze bij het AFF hun informatie vandaan halen wanneer ze over mij schrijven. Op hun mailtjes heb ik niet gereageerd en met dergelijk soort mensen zou ik niet eens op straat willen gezien worden, dus als ze hun informatie niet van mij krijgen, dan is het gewoon verzonnen, want er klopt totaal niets van.
Ik ben in Borgerhout om heel andere en private reden gestopt dan wat zij schrijven. Ik heb helemaal geen 'ambras' met de andere VB-districtsleden gehad. Integendeel heb ik met een aantal nog steeds een zeer goed en vriendschappelijk contact.
Dus Bruno Valkeniers, noch andere leden van de top bij het VB hebben mij ooit terecht gewezen voor het één of ander (wat dat ook zou mogen geweest zijn). Integendeel werd mij gevraagd om toch in Antwerpen te blijven. 'Antwerpen heeft je nodig' zei FDW en Bruno wou zelfs naar mij thuis komen om te praten.

In feite wel grappig! Mij heeft dus nog nooit iemand terecht gewezen, ik zou niet weten waarvoor en iedereen weet dat ik dit in geen geval zou aanvaarden noch dulden. Tenslotte was ik vrijwilligster en geen betaalde werkkracht.
Voor alle duidelijkheid, aan elke campagne heb ik meegedaan om de stemmenwinst voor de partij, ik stond op een zichtbare, maar net geen verkiesbare plaats. Dat had ik nooit kunnen combineren met de zaak noch met de verzorging van de dieren. Ik zag mij niet elke dag naar Brussel toeren en terug...
Mijn dieren is één van de redenen dat ik ermee gestopt ben. De belangrijkste reden in feite.

Een bijkomende reden zijn de beperkte bevoegdheden die je als districtsraadslid hebt. Het interesseerde mij gewoon niet meer om mee te stemmen over zebrapaden, aanleggen van parkjes, goedkeuren van parkeerplaatsen voor gehandicapten e.d. 
Wie is daartegen? Toch niemand? Dat noemen ze bij AFF dan ‘te meegaand’, jongens toch!! Geen wonder dat dit land onbestuurbaar is.

En dat ik goed kon opschieten met mensen van een andere politieke strekking is juist, zelfs met iemand van Groen!, S.pa. en de raadsvoorzitter van Algerijnse origine. Je moet toch niet dezelfde politieke overtuiging hebben om iemand als mens te waarderen? Rare ideeën hebben die gasten bij AFF.  Ze zitten zo vol haat tegenover iedereen die niet met de neus in dezelfde richting staat als zijzelf, dat ze dat toch nooit zullen kunnen begrijpen.

Een districtsraad is volgens mij totaal overbodig, Antwerpen beslist toch en het kost de belastingbetaler alleen maar geld.

Ook van de commissievergaderingen werd duchtig geprofiteerd. De kortste duurde ooit vier seconden en het was voor minstens twintig aanwezigen kassa, kassa… Ook wat er gezegd werd was vaak beneden alle peil. Zo ging het ooit over het heraanleggen van de Blijde Inkomststraat waarbij de vraag gesteld werd of ze scherpe of afgeronde stoepranden zouden plaatsen. Een CD&V’er (met raar accent) riep ‘ja scherpe en met messen zodat de banden van diegenen die parkeren elke keer kapot zijn.’ Het speelt misschien een rol dat hijzelf, blijkbaar werkloos, zich niet verplaatste met de auto maar met de fiets. Dus jaloezie kan hier wel een rol hebben gespeeld. Een andere dame van Groen! hamerde elke keer weer op het feit dat ze een tunnel onder Plantijn en Moretuslei wou om haar kinderen veilig naar een ‘witte’ school te brengen.

Dus ja, ik was die kindertuin beu… Het ging bij velen om eigenbelang, de eigen straat, de eigen kinderen en niet om de bevolking van Borgrhout, maar het ging bij velen vooral om de centen, vandaar ook de heibel met Fatima Bali die de gemaakte afspraken niet wou nakomen.


Nog een andere reden, (dat geef ik toe), is de arrogantie van wat ik noem, 'the lesser Gods', de betaalde medewerkers bij het VB die vrijwilligers (mensen die alles gratis doen) vaak behandelen als het vuil van de straat, terwijl er bij zijn die we in onze eigen zaak niet eens zouden willen tewerk stellen.

En dan heb je nog de die-hards, de jongens met hun overtuiging uit grootvaders tijd en die mij zegden dat ze liberaal-rechts uit de partij wilden.


Dat er mensen bij de partij zijn waar je het minder goed, of zelfs helemaal niet kunt mee vinden vanwege 'bepaalde overtuigingen' zal wel bij elke partij zo zijn zeker?  Moet je echt met iedereen opschieten? Moet je zelfs voor 100% achter de partijlijn staan, of is 80% ook genoeg wanneer je bij andere partijen niet eens 20% haalt? Nee toch? Laat de mensen met rare overtuigingen links liggen (misschien horen ze daar ook!). Maar als vrijheidsdenker geef ik aan iedereen het recht om te denken wat ze willen. Dat kan van extreem links niet gezegd worden.Welke problemen die AFF-jongens hebben, weet ik niet, maar een bezoek aan een psychiater lijkt mij toch geen slecht idee. Wie spendeert nu zijn hele leven met zoeken en uitvinden van hatelijke en leugenachtige artikeltjes om niet alleen een partij, maar bepaalde mensen in een slecht daglicht te plaatsen? Zo beweerden ze ooit dat ik perfect Arabisch kon en zo een fake nazisite in het Arabisch zou opgesteld hebben, terwijl ik die site gewoon gekopieerd had van het internet. Ik kan aardig mijn plan trekken in vijf talen, maarre…Arabisch, nee, dat lukt mij niet!

Deze keer gaat het op hun blog over het feit dat ik naar Spanje ga wonen.Blijkbaar had ik hen eerst de toestemming moeten vragen? Maar omdat ze er blijkbaar van wakker liggen, wil ik graag wat uitleg geven! Mijn man is nu sedert april met pensioen na 52 jaar te hebben gewerkt. (Terwijl links wil dat iedereen al met vijftig kan stoppen met werken!!!) Het zijn dus duidelijk niet de mannekes van AFF die mee betaald hebben aan de welvaart van dit land, maar wel mensen zoals wij.

Wat willen we nu?

We willen goed weer, rust en minder werk. Ik wil niet langer tijdens de winter bij -5 graden stallen uitmesten, paarden verzorgen en met minstens 60 emmers water naar de stallen sleuren omdat de waterleidingen buiten bevroren zijn en 2 ha grond onderhouden. Voor buitenstaanders mag het misschien romantisch en fantastisch lijken, maar het is hard werken.

Daarbij kwamen nog de trainingen, de wedstrijden…


De zaak (hotelinrichting) werd in oktober verkocht en de paardenfokkerij werd al eerder stopgezet. De paarden zijn allemaal verkocht, en omdat voor ons een goede thuis belangrijk is, zelfs weggegeven.

Drie ezeltjes en twee piepkleine ponytjes blijven hier. Ze lopen hier al twintig jaar en de kopers van ons huis zijn er gek op, dus waarom niet.

De insinuaties bij AFF zijn natuurlijk als vanouds, ik zou naar het land van 'Franco' trekken (ik dacht dat die kerel al lang dood was?) enne… ik ken niet veel over de Spaanse burgeroorlog, maar waren de anderen dan zoveel beter?

“In Madrid en Barcelona werden honderden geestelijken, seminaristen, nonnen etc. vermoord en geëxecuteerd. Alleen al in 1 week in augustus werden 6 bisschoppen gedood. Met name de orde der Claretijnen in Catalonië had zwaar te lijden. Platbranden van kerken, kloosters en religieuze instellingen werd beleid en de totale uitroeiing en vernietiging van de Katholieke kerk in Spanje werd openlijk in de Catalaanse kranten aangekondigd.

Het gebeurde voortdurend dat de republikeinen voordat ze een plaats ontruimden nogal wat burgers van betere komaf, zoals notarissen, dokters, ambtenaren en geestelijken al dan niet met hun gezin, terechtstelden. In Madrid werden er bijvoorbeeld duizenden burgers, inclusief vrouwen en kinderen, in een grote ronde betonnen put gepositioneerd en langs verschillende zijden genadeloos neergemitrailleerd. Daarna werden de lichamen, sommigen nog in leven, overgoten met petroleum en in brand gestoken. Vaak vermeld worden ook de gebeurtenissen in de historische stad Toledo, halverwege Madrid en Sevilla. De plaatselijke bevolking vluchtte in paniek in het Alcazar Real, beschermd door zijn metersdikke muren. Onder hen waren veel militairen en vooral kadetten, of leerlingofficieren, vrouwen en kinderen. De gevechten met de republikeinen, die regelmatig de muren probeerden te dynamiteren, duurden twee maanden. De verschansten, waaronder ook vrouwen en kinderen, waren totaal uitgehongerd toen de nationalistische legers hen in de herfst van 1936 konden ontzetten. Ze hadden net tevoren hun laatste paard geslacht.”

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Burgeroorlog 

En  stierengevechten... mannekes toch!! Denken ze nu echt dat ik daarvan hou? Ik was zelfs de eerste die protesteerde tegen de toetreding van Spanje tot Europa vanwege die gruwelijke stierengevechten, zielig gewoon!! Bovendien werd het al in heel wat delen van Spanje afgeschaft. En als ik mij al voor iets zou inzetten in Spanje, dan is het wel om het welzijn van dieren!


En 'flamenco'? Wat is er in godsnaam mis met Flamenco? Zijn ze echt zo kleingeestig om de Spaanse Flamenco niet als dans, maar als vertaling van 'Vlaming' te zien?
Die gasten bij AFF zijn zo eng en kleingeestig, echt om bang van te worden!

Misschien toch nog een tip? Niet alleen VB’ers trekken weg uit dit land, maar heel veel mensen trekken weg uit dit land. In Frankrijk en Spanje spreekt men over een ware invasie van Belgen. Geen emigranten zoals wij die hier meestal kennen, maar mensen met ‘brains’ en ‘kapitaal’.

Misschien iets om even over na te denken?

 

Wat laten we achter?

http://www.facebook.com/#!/album.php?aid=105769&id=14...

 

Waar gaan we naartoe?

http://www.facebook.com/album.php?aid=138670&id=14221...

 

 

 

00:13 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

01-07-10

Al-Qa'ida komt met tijdschrift voor aankomende jihadisten

img-article---grove-inspire---mag-small_191239244238De islamitische terreurorganisatie Al-Qa'ida heeft een online propagandatijdschrift gelanceerd, om toekomstige terroristen te ronselen en te informeren over onder meer het maken van bommen.


Al Qaeda in the Arabian Peninsula, known by the acronym AQAP at the CIA, is about to release its first English-language magazine. It’s a Web-based journal of propaganda aimed at inciting violent acts among would-be terrorists living in the United States, Great Britain, Australia, and other Western countries.


“American officials are deeply concerned”.

Alleen bij ons maakt men zich geen zorgen.

“The packaging of this magazine may be slick, but the contents are as vile as the authors,” says a counterterrorism official.
(“De verpakking van dit magazine is wel gepolijst, maar de inhoud is even verachtelijk als de auteurs,” zegt een ambtenaar van de cel antiterrorisme.)

Bij ons hoort men daar natuurlijk niets over. Het zou mij zelfs niet verbazen mocht het binnenkort te koop aangeboden worden in de ‘betere boekhandel’. Elsevier schreef er wel over: KLIK HIER

17:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Zitten er ook Russische spionnen bij ons?

img-article---spies---gallery-launch_140651985781


Een Amerikaanse krant, ‘The Daily Beast’ vraagt zich af of het wel de moeite waard was om het netwerk van die paar Russische ‘spionnen’ op te rollen.
Diplomaten zeggen dat ze nu veel ongeruster zijn voor de gevolgen die het zal hebben op andere intel (intelligence) onderzoeken.

Op de beslissing van de Obama administratie om een bescheiden netwerk op te rollen van eerder ‘lompe’ Russische spionnen reageerden andere Westerse regeringen perplex en terughoudend.

Moeten ze nu gelijkaardige Russische spionagenetwerken, die al lang onder toezicht staan beginnen oprollen in hun eigen landen?

Een senior Europees diplomaat in Washington vertelde 'The Daily Beast' dat MI-5, het Britse equivalent van het FBI (of onze staatsveiligheid), bang zijn dat de Amerikaanse arrestaties andere Russische agenten gaan tippen, “Russen die al jarenlang in Europa leven, zonder dat moeder Rusland daar veel wijzer van wordt, maar die voor ons nuttig zijn omdat we weten wie ze zijn”.

Hij en andere diplomaten zeggen dat de Russische spionnen die nu onder toezicht staan zullen proberen onder te duiken of eventueel hun netwerk ontmantelen vooraleer hun intenties duidelijk zijn.

De Europese diplomaat in Washington, (die enkel anoniem wou reageren), zei dat zijn regering perplex stond in verband met de timing van deze arrestatie van de vermeende Russische agenten in de VS, zeker na Obama’s schijnbaar vrolijke ontmoeting met de Russische president Medvedev vorige week in Washington.


“I’m afraid the Russians will go bonkers over this out and will try to find American spies here,” Khruschev’s granddaughter said.

(“Ik ben bang dat de Russen hierover gaan flippen en zullen proberen om hier ook Amerikaanse spionnen te vinden.” Zei de kleindochter van Chroesjtsjov.
Het gebeurde ook onder Bush:

• Reihan Salam: My Russian Spy Ring Dream Team
Memories are especially long in Britain on the issue. In 2006, British intelligence officials were furious with their Bush administration counterparts for revealing details of an Al Qaeda plot to bomb jumbo jets leaving London’s Heathrow airport headed for the U.S.; British officials said that an attack was not at all imminent, and that further police surveillance could have led investigators to senior terrorist leaders.

16:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

30-06-10

Pedofilie in de kerk en operatie Kelk

imagesJCJos Colpin, logebroeder en (zelf niet onbesproken) eerste substituut-procureur van het Brusselse parket vond die afspraken tussen katholieken toch maar niets en hield een razzia in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen.
Met breekijzers en boormachines trokken ze naar de crypte, deden aan grafschennis , namen alle dossiers mee en gijzelden een hele dag alle aanwezige bisschoppen en namen hun GSM’s af zodat ze niemand konden verwittigen. Daarna reden ze naar Oostrozebeke om de vertrouwelijke dossiers bij de commissie Adriaenssens op te halen.

Nu…op zich is er niets verkeerd wanneer justitie haar werk naar behoren wil uitvoeren. Maar wat daar allemaal gebeurde is niet behoorlijk. Eerder hallucinant, zelfs voor een overtuigde atheïste als ik was deze inval (of aanval) er echt over. Hier speelden antiklerikale gevoelens mee, gedirigeerd vanuit de geheime genootschap, ‘de loge’ (waar ook wel eens onderzoekje mag naar gedaan worden).

Slachtoffers die om de één of andere reden privacy willen voor wat hen vroeger werd aangedaan staan nu met de billen bloot. De commissie Adriaenssens werd opgedoekt en de slachtoffers die hun geheim niet aan de grote klok wilden zien hangen, zitten nu bang af te wachten wat er met hun vertrouwelijke in formatie zal gebeuren.

De daders moeten natuurlijk gestraft worden, en liefst zo streng mogelijk. Castratie schijnt een probaat middel te zijn. Maar zal men al die ranzige verhalen binnenkort met naam en toenaam van de slachtoffers in de kranten kunnen lezen?
Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

17:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

29-06-10

BP betaalt voor de milieuramp in de Golf van Mexico en dat maakt alles goed?

"Oliemaatschappij BP zal betalen voor de olievlek die de Golf van Mexico bezoedelt." Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obama gezegd.

Maar is zoiets nog wel goed te maken met geld?
Dode schildpadden, dode vissen, dode vogels, witte stranden besmeurd met olie waarop de stervende of dode dieren aanspoelen. Werkloze vissers, vieze stranden en geen toeristen.

De olievlek van het ontplofte boorplatform in de Golf van Mexico heeft nu al een oppervlakte van meer dan 10.000 vierkante km bereikt en er wordt gevreesd dat de Amerikaanse oostkust in gevaar komt. Wie al ooit in Florida is geweest en de natuurgebieden van de Keys heeft gezien, beseft dat naar olie boren in een aards paradijs zoals de Golf van Mexico gewoon misdadig is.

Het lek dichten zal nog minstens maanden duren, zegt men, maar alle pogingen mislukken. Tegen die tijd is de vlek al zo groot als heel België of nog groter en zal het jaren kosten om alles op te ruimen, maar BP betaalt… en dat maakt alles weer goed?

Via de media proberen ‘kenners’ ons wijs te maken dat olie vanaf 2015 duurder zal worden en tien jaar later zo goed als onbetaalbaar omdat er wordt gevreesd dat er vanaf 2050 geen olie meer zal zijn.
Of het waar is weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er als gek wordt gepompt en opgeslagen met alle gevolgen vandien voor de natuur. Wat ook een vaststaand feit is, is dat sommigen er schatrijk van worden (welk bedrijf is anders in de mogelijkheid om de kosten van een dergelijke ramp te betalen?)

Obama wil het boren naar olie in diepe zee aan banden leggen, maar het stopt niet, hij moest al terugkrabbelen. Khadaffi liet ook al weten dat er in ‘zijn zee’ naar olie mag geboord worden, want, zegt hij, het niet is omdat er één vliegtuig neerstort (en daar weet hij alles over) dat er geen vliegtuigen meer mogen vliegen.

Alaska was heel lang een ongerept natuurgebied, maar ook daar kwam verandering in. Royal Dutch Shell gaat in de Beaufortzee voor de kust van Alaska naar olie en gas boren. Het olieconcern heeft daarvoor in 2009 al toestemming gekregen van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De verkregen toestemming is het gevolg van het eerdere verzoek van Shell aan de Amerikaanse regering om boringen te mogen doen op twee offshore concessies, die het concern in 2005 en 2007 in twee aparte biedingen had gekocht. Het olieconcern wil starten met twee proefboringen in de periode tussen juli en oktober 2010.

Nochtans kan het ook anders. Er moet alleen een politieke wil zijn om de overstap te maken. Vele autofabrikanten zijn ermee bezig, ook in Japan.
De nieuwste Japanse auto rijdt namelijk gewoon op water. Het maakt niet uit waar dat water vandaan komt, uit de kraan of uit zee. Volgens de ontwikkelaars loopt de auto zelfs op Japanse thee.

Een speciale generator achterin de auto haalt de zogeheten hydrogenen eruit. Daarbij komen elektronen vrij en die worden weer omgezet in elektriciteit. De auto loopt ongeveer een uur op een liter. De nieuwe auto is tot nu toe wel minder snel dan een auto op benzine of een elektrische auto. Hij kan hooguit 80 kilometer per uur. Ideaal dus voor in de stad. Maar of het de oliebaronnen, de Saoedische koning en andere OPEC-landen zal bevallen valt nog af te wachten. Ik vrees ervoor!

Ondertussen gaan samen met de olie in de Golf van Mexico, ook zeldzame waterschildpadden in de vlammen op en BP hindert de mensen die de dieren willen redden.


KLIK HIER: www.naturalnews.com

00:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

28-06-10

no law abridging the freedom

stanley-mcchrystal“The land of the free and the home of the brave” of is het toch zoals je zo vaak hoort in de VS “land of the free because of the brave”?

‘Freedom of speech’ is in de Verenigde Staten een absoluut recht en wordt beschermd door de ‘First Amendment’ en daarin zit begrepen, het recht om kritiek te uiten op de regering, haar vertegenwoordiging en zelfs onpopulair en smakeloos gedachtegoed dat de meeste mensen misschien doen walgen zijn toegelaten. De First Amendement maakt enkel uitzondering op obsceniteiten, kinderporno, bedreigingen en ongeoorloofde reclame. Daarnaast zijn er nog enkele zaken die moeten gerespecteerd worden, zoals copyright, fairplay tijdens politieke campagnes. Ook oproepen tot geweld en laster zijn niet toegelaten.


McChrystal deed in een interview met het blad Rolling Stone een aantal kritische uitspraken over president Obama. De kritiek die generaal MCChrystal had op het Afghanistanbeleid van Obama viel niet in goede aarde. Hij was pas sinds een jaar commandant van de internationale troepenmacht in Afghanistan die in augustus 150.000 militairen moet bedragen.

Obama stuurt 30.000 extra militairen, maar volgens ingewijden was McChrystal niet blij met het voornemen om juli volgend jaar al weer de eerste eenheden terug te halen.
Ook zijn directe medewerkers lieten zich laatdunkend uit over de regering.

Daarvoor werd hij op het matje geroepen bij Obama die volgens zijn woordvoerder ‘heel boos’ was. De generaal van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan werd plots van zijn post ontheven en vervangen door de vroegere opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Irak, generaal David Petraeus.

De nederige verontschuldigingen van McChrystal hebben hem niet geholpen, in ‘the land of the free and the brave’ wordt een fout als deze niet vergeven. Hij werd verplicht om ‘vrijwillig’ zijn ontslag te geven.

Hoe verkeerd en respectloos zijn uitlatingen ook mogen geweest zijn, de First Amendement werd met de voeten getreden. Een soldaat in oorlogsgebied die verkeerde en zelfs laatdunkende uitlatingen doet over zijn meerdere – en heel belangrijk…een burger – mag misschien op het matje worden geroepen, maar zeker niet ontslagen worden.

"no law abridging the freedom" (Geen wettelijke beknotting op de vrijheid) zeggen juristen in de VS, en gelijk hebben ze.

17:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De G-20

Obama heeft kritiek op Europa. Hij wil niets horen over de Europese besparingsplannen van Merkel en denkt dat dit in het nadeel van de economie zal zijn.

Alles hangt er natuurlijk van af aan welke besparingen de overheid denkt en daarbij denk ik vooral aan ons land. Willen ze de belastingen verhogen? Dat zou zeer nadelig zijn voor de koopkracht. De overheid zou beter de koopkracht stimuleren door de belastingen en de lasten op arbeid te verminderen.
Maar dan speelt er ook een andere factor die de economische groei afremt. De slechte berichten over crisis en recessie zorgen ervoor dat de mensen minder gaan kopen en hun geld gaan sparen. Wat dus ook weer slecht is voor de economie.

Ook staatsobligaties leiden tot niets. Daar wint alleen de overheid bij, die kan dan weer meer geld uitgeven, maar de obligatie geeft de koper geen onmiddellijke koopkracht en geeft dus ook weer geen steun aan de economie.

De Belgische overheid die tijdens elke hoogconjunctuur heeft nagelaten geld opzij te zetten, (denk dan vooral aan Verhofstadt en Vande Lanotte) kan enkel besparen op haar eigen uitgaven.
Minder overheid (afschaffen van de senaat – minder ministers – minder kabinetten) enkel twee gewesten en Brussel als Europees district.

Bovendien zou men ook eens moeten denken aan het samenvoegen van diverse gemeenten enz. Hier heeft het kleinste dorp een eigen burgemeester en 15 raadsleden, die voor elke zitting en elke vergadering moeten betaald worden.

De beloofde jobcreatie, waarbij de overheid als werkgever fungeert, is tijdens een recessie niet de aangewezen manier om de economie aan te zwengelen. De inkomsten die de overheid dan nodig heeft om dat allemaal te betalen, kan enkel gegenereerd worden uit belastingen of leningen. Geen van beide opties zijn aan te raden tijdens een recessie in een land met een enorme staatsschuld.

Een andere en minder populaire, maar noodzakelijke wijziging is het afschaffen van kredieturen en prepensioenen.
Een grotere controle (en dat brengt ons meteen weer bij de uitgaven voor de sociale zekerheid) op de sociale fraude en het matigen van subsidies aan de talloze ngo’s.

De instroom van niet werkende nieuwkomers aan banden leggen en buitenlandse gevangenen hun straf laten uitzitten in de thuislanden (dat zou alvast 30 miljoen per jaar goedkoper zijn omdat we dan geen gevangenis in Nederland zouden moeten huren).

Indien men de economie en de werkgelegenheid wil stimuleren moet men behalve het verhogen van de koopkracht door belastingsvermindering, ook de bedrijven financieel belonen voor het aanwerven van extra personeel. Wie steun trekt en werk weigert moet zijn recht op steun verliezen.

Wie langer werkt dan tot 65 jaar, moet dat ook merken aan het pensioen dat nadien wordt uitbetaald. Nu moeten mensen die blijven werken, wel nog sociale bijdragen betalen, maar vanaf 65 jaar tellen die niet meer mee voor hun pensioen.Er is zoveel dat kan gedaan worden, al was het maar de diversen ministers die op kosten van de staat met de hele familie de wereld rondreizen alles zelf laten betalen…Heeft Obama gelijk? Niet helemaal, maar daarover zijn de meningen verdeeld.

Heeft nog iemand besparingsideeën? Zet ze dan maar in de reacties. Je weet maar nooit wie het leest.Wijziging: omdat de clip van Elsevier telkens je op deze blog komt begint met veel lawaai, zet is hieronder de link naar de clip: http://video.elsevier.nl/11805417/

15:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Debat bij Jurgen Verstrepen. In de studio Ludo De Brabander (Vlaams Palestina Komitee/Vrede vzw), Michael Freilich (Joods Actueel) en Peter Velle (Vlaams comité voor ex-moslims).


12:03 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-06-10

Guy Quaden - PS signatuur en gouverneur v.d. Nationale Bank wil hogere belastingen

Herschaalde kopie van waal-betaalt-een-derde-minder-belasting_5_460x0

De gouverneur van de Nationale Bank, Guy Quaden, van PS signatuur vertelde gisteren dat een belastingsverhoging noodzakelijk is om de overheidsfinanciën te saneren. Behalve de lasten op arbeid zouden alle andere belastingen, direct of indirect mogen verhoogd worden. Daarmee komt hij tegemoet aan de wensen van zijn baas, Elio Di Rupo die al eerder sprak over 7 miljard meer uitgaven die hij wil recupereren via verhoogde belastingen.

Vanwaar dat geld moet komen weten u en ik zeer goed.
Uit Vlaanderen.
In een land met de hoogste belastingstarieven is dit absoluut onaanvaardbaar. We werken nu al meer dan de helft van het jaar voor de staat via allerlei belastingen, taksen, heffingen en BTW. Vlamingen betalen meer belastingen dan Walen. Namelijk 79 % tegenover 21%, maar Franstaligen ontvangen wel 12 miljard meer dan hen toekomt en ze krijgen ook nog miljoenen subsidies voor onderwijs en extra geld voor de politiediensten. (Vaak uit inningen van Vlaamse boetegelden).

Waarom zou de overheid niet zelf eens beginnen snoeien in de uitgaven? Een betere controle op de sociale zekerheid zou al miljarden kunnen opbrengen. Een splitsing nog veel meer. Ook het innen van de bestaande belastingen zou al een flinke duit opbrengen. Vooral in Wallonië worden wanbetalers met rust gelaten. Het migrantenbeleid, waar Waalse politici verantwoordelijk voor zijn (of waren) kost enorm veel geld. Maar 74% van de migranten komen naar Vlaanderen, en amper 26% naar Wallonië. De druk op onze OCMW's zijn onhoudbaar. En niet alleen in ons land. De sociale uitgaven vertegenwoordigen 70 % van de uitgaven in de EU, dus moet er iets gebeuren.

De gemakkelijkste oplossing is natuurlijk het geld halen waar het te rapen valt, uit de zakken van de Vlaamse actieve bevolking. Wie eerlijk is, is dus gezien.
Dat hebben helaas ondertussen ook al een heel deel Vlamingen begrepen, die in de invaliditeit gaan en voorts voor 'eigen rekening' gaan werken, in pre-pensioen gaan op relatief jonge leeftijd of tot het eind van hun dagen steuntrekker blijven.
Zoals de arbeiders van Opel, die aan de slag zouden kunnen bij Volvo, Audi of Van Hool, maar de Standaard liet vandaag weten dat de Opel-mensen na hun ontslag niet zo gehaast zijn om een andere job aan te nemen of te zoeken. Kris Matthijs van Ascento zegt niet uit te sluiten dat die mensen nog een 'rouw- en verwerkingsproces moeten doormaken'.

Hallo!!!
Als ik mijn belastingsbrief invul moet ik ook een 'rouw- en herstelproces' doormaken, mag ik dan ook een paar jaar niet betalen??

Wie zei ook alweer, ‘misdaad loont niet’? Behalve in dit land dan, sjoemelaars, zwartwerkers, en sociale fraudeurs boeren goed. Wie werkt gaat achteruit.

13:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-06-10

Bart De Wever, Acuto homine nobis opus est, qui pervestiget quid sui cives cogitent

Precies één jaar geleden schreef ik over Luc Van Der Kelen en zijn diepe angst voor Vlaams nationalisten.
Even voordien liet van Der Kelen toen weten dat ‘zijn vrouw kreten van ontzetting slaakte als ze hoorde dat Bart De Wever mee in de Vlaamse regering zou zitten’...
Ik vraag mij dus af of de monsterscore die NVA gisteren mocht optekenen en zowat de helft van de NVA in het federaal parlement en de Senaat brengt, de gezondheid van die vrouw niet ernstig heeft geschaad.

In ieder geval is deze monsterscore een geschenk voor Bart De Wever, maar geen gemakkelijke taak zolang hij niet alle traditionele Vlaamse partijen (en de media) kan overtuigen van zijn plannen en goede bedoelingen.

Vanmorgen hoorde ik op de radio nog iemand kwelen over de verkiezingsoverwinning van NVA ... 'dat ze het te danken hadden aan proteststemmen' ...
Hoe is het mogelijk dat ze steeds weer die oude, afgezaagde tactiek gebruiken om de bevolking voor dommeriken te laten doorgaan die in feite niet weten wat ze willen.

Ondanks hij al meermaals heeft uitgelegd dat hij voor de ‘evolutie’ is en niet voor ‘revolutie’, waarmee hij bedoelt dat hij een overgangsperiode via een confederale staat wil in aanloop naar volledige onafhankelijkheid van beide landsdelen, gaan de meeste journalisten er nog steeds van uit dat hij met geweld een revolutie wil ontketenen en België meteen in twee gaat splitsen zonder wederzijds overleg of zonder overgangsperiode.

Dat zou ontzettend dom zijn, want een scheiding moet gebeuren met wederzijdse toestemming om niet in een vechtscheiding verzeild te geraken, maar dat mag geen jaren aanslepen. De staatshervorming moet afgesproken voor de regeertermijn en uitgevoerd worden tijdens.

Dat revolutionair gevoel zal iedereen wel hebben gehad na Madame Non en de baarlijke duivel en Vlamingenhater Maingain, maar bedenk dat er na elke revolutie een tiran aan de macht kwam, dus gesprekken en overleg met de andere kant is nodig. Niet over wat zij ons ‘gunnen’, maar over wat wij hen nog willen geven als steun voor een overgangsperiode in ruil voor onze rechtvaardige eisen.

En aangezien de PS aan de andere kant ook een monsterscore (wat zijn de mensen toch vergeetachtig!) heeft geboekt, zal het, of men dat nu graag heeft of niet, met Di Rupo moeten gebeuren. Als het premierschap voor Di Rupo afhangt om met onze Vlaamse eisen akkoord te gaan, dan moet Di Rupo maar premier worden. Zo benijdenswaardig is die job toch niet.Bart De Wever moet er nu wel voor zorgen dat alle belangrijke ministerportefeuilles in Vlaamse handen blijven zoals o.a. Financies (als het maar geen Freya V.D. Bossche is), Sociale Zaken, Volksgezondheid, migratiebeleid, Begroting, Pensioenen, Werk, Justitie, landsverdediging enz…

Pas na de hervormingen kan dit land aan beide zijden tot rust komen en werken aan de eigen economische vooruitgang, de eigen gezondheidszorg, de eigen pensioenen eigen werkgelegenheid enzovoort, gefinancierd met eigen financies.

Dat Vlaanderen en Wallonië na een splitsing ook nog samen zullen moeten werken en praten is evident. Net zoals we dat nu ook moeten doen met andere Europese landen. Maar goede vrienden worden is altijd nog beter dan in een slecht huwelijk verder wat aan te modderen. Dat het zo niet verder kan in dit slecht huwelijk mag nu toch wel voor iedereen duidelijk zijn, dus laat ons goede vrienden worden die elk zijn eigen beleid en toekomst kan uitstippelen zonder eisen op ‘alimentatie’ van de ex-partner.

En laat ons ook voor één keer eerlijk zijn en toegeven dat het Vlaams Belang al derig jaar aan de weg heeft getimmerd die Bart De Wever nu kan bewandelen en niet in het minst dankzij het cordon sanitaire.

16:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-06-10

Egyptische blogger Karim Amer

imageskar

Eén van de luxueuze voordelen van internet is dat het een forum is voor elk individu om zijn of haar mening uit te drukken, iedereen zou dus moeten kunnen meedoen aan een vreedzame discussie zonder angst te moeten hebben voor eventuele gevolgen.

Maar Karim Amer, een jonge blogger uit Egypte werd veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij van die vrijheid gebruik wou maken.
Ondanks het feit dat Karim Amer op een vredige manier gebruik maakte van zijn universeel recht op vrije meningsuiting, werd hij beschuldigd kritisch materiaal te hebben gepubliceerd op de islam en president Hosni Mubarek. Amer zegt dat hij in gevangenschap al minstens twee keer werd geslagen onder toezicht van een gevangenisbeambte.

Iedereen zou het recht moeten hebben om op een vreedzame manier zijn mening kenbaar te maken. Veel mensen, uit de VS, Canada en ook Europa, schreven een protestbrief aan president Hosni Mubarek om deze gevangene vrij te laten en de universele vrije meningsuiting van het volk te aanvaarden.

Helaas komt men ook in ons land in de problemen als men zijn recht op de vrije meningsuiting durft te gebruiken in verband met de islam. Desondanks heb ik ook een brief verstuurd. Wat hier niet kan, kan misschien binnenkort in Egypte wel?


imageskarim


http://www.freekareem.org/

23:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13 juni ongeluksdag? Of het begin van een welvarende Vlaamse staat.

Naar alle waarschijnlijkheid zal Di Rupo eerste minister worden. Dat hij vroeger al in opspraak kwam wegens pedofilie speelt in dit land absoluut geen rol, ze zijn hier wat gewoon!!
Hij is een linkse immigrant en dat is al voldoende om het hier ver te schoppen…een beetje pedofiel kan hier wel!!
Ik vraag mij alleen af hoe ze hem gaan ontvangen bij buitenlandse bezoeken in islamitische landen. In Egypte is hij alvast niet meer welkom, maar in de andere landen zeer zeker ook niet.

Maar laat hen maar doen. Als we deze keer een Franstalige als eerste minister krijgen zal het land misschien wel sneller gesplitst worden dan verwacht.

Want wat hebben Walen en Vlamingen in feite nog gemeen?
Niets!
We hebben zelfs geen gemeenschappelijke cultuur. Wat Vlaanderen en Wallonië nog bindt is de monarchie en de miljardenstroom vanuit Vlaanderen richting Wallonië.

Ook Brussel, met zijn 19 baronieën kosten ons enorm veel geld. De grootste fout die men ooit heeft gemaakt is van het Vlaamse ‘Broekzele’ een apart gewest maken.
We mogen Brussel echter niet zomaar laten vallen, tenzij het een Europees district wordt, onderhouden door de EU met een eigen stadsbestuur.

Brussel mag echter in geen geval naar Wallonië gaan. Want de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk hangt enkel af van het al dan niet meebrengen van Brussel.

In Brussel wonen nog slechts 5% Vlamingen, voor het overige leeft er een enorm grote gemeenschap moslims die sommige gemeenten onleefbaar maken. Verder zijn er Europeanen uit diverse EU-lidstaten die leven en werken in Brussel. Brussel is dus geen Waalse, noch Vlaamse hoofdstad, maar eerder een Europese hoofdstad.

Elke gemeenschap zowel in Wallonië als in Brussel gaan zowel cultureel, sociaal als economisch hun eigen weg maar worden vooral in stand gehouden met Vlaams geld.
De federale regering bestaat uit Vlaamse en Franstalige partijen die electoraal slechts verantwoording hebben af te leggen aan de eigen gemeenschap, ook al stellen Franstaligen zich dankzij hun weigering om B-H-V te splitsen, verkiesbaar tot diep in het Vlaamse land.

Communautaire twisten worden steeds beslecht in het voordeel van Wallonië en Vlaamse initiatieven worden door Franstalige politici geboycot of stuiten op een Waals ‘Non’.
Wallonië neemt echter geen enkel initiatief om haar eigen economie aan te zwengelen en de PS spreekt nu reeds over een meeruitgave van 7 miljard. Een Staashervorming betekent voor Di Rupo 'meer geld voor Brussel'.
Dan weet u toch als Vlaamse kiezer, wie dat zal mogen betalen? Dan weet u ook waarom uw pensioen zo miniem blijft ook al hebt u uw hele leven de hoogste belastingen betaald?

Wallonië werkt remmend op de welvaart van beide landsdelen en ook al vind ik heel wat Walen enorm vriendelijke mensen en hebben ze het mooiste stukje België waar ik graag vertoef, wil ik niet langer de hoogste belastingen van Europa blijven betalen voor de onbekwaamheid van hun politici en het in stand houden van de sociale hangmatcultuur van een groot deel van de Waalse bevolking.

Ik wil ook niet blijven betalen voor de 40% beambten onder de actieve bevolking.
Wallonië moet eindelijk leren op eigen benen te staan. Solidariteit moet vrijwillig zijn, als het 'voelbaar' verplicht wordt is het slavernij.

Vlaanderen moet haar eigen huishouden kunnen besturen en de eigen inkomsten en uitgaven beheren. Vlaanderen moet zelf kunnen beslissen. (Nu beslist Wallonië bvb. over het migratiebeleid, maar ze sturen alle nieuwkomers naar Brussel of Vlaanderen).

Enkel op die manier kan de economie terug worden aangezwengeld en kan de werkgelegenheid terug worden gestimuleerd. Door lage kosten op lonen te heffen kan Vlaanderen aantrekkelijk gemaakt worden voor zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven.

Er is geen andere mogelijkheid om uit de impasse te geraken dan te streven naar een onafhankelijk Vlaanderen, een kleine staat met zes miljoen inwoners maar welvarender dan de meeste grote landen met tien maal meer inwoners die als laatsten tot de EU zijn toegetreden.

Stem zeker niet links, iedereen heeft vast al de 50 redenen om niet voor Sp.a te stemmen gelezen, maar sedert de paarse regering zijn er nog 50 redenen bijgekomen.
Kijk naar de landen met een links bestuur, zij ziten nu in zware financiële problemen, landen zoals Griekenland, Spanje, Portugal, Groot-Brittannië.

Het klinkt trouwens nogal ongeloofwaardig om Vanden Lanotte te horen fulmineren tegen Suez, terwijl hij zelf Electrabel aan Suez heeft verkocht. Dat is de reden dat we nu voor onze elektriciteit enorm hoge tarieven moeten betalen aan Parijs. Daarbovenop hebben ze nog nagelaten Suez belastingen te laten betalen voor het openhouden van atoomcentrales.
En hebt u nog iets gehoord van het Zilverfonds, de lege spaarpot voor de pensioenen?
Ik schreef het vroeger al…hoe dom moet je zijn om minister te mogen worden bij Sp.a of PS?

Vergeet ook vooral niet dat Open VLD en Sp.a sedert 1990 hebben nagelaten om in een periode van hoogconjunctuur geld te sparen en ze daarna alle belangrijke bedrijven en gebouwen hebben verkocht aan het buitenland om hun budget te doen kloppen.

Stem dus vooral niet op linkse partijen, want hun enige zorg is hoe ze het geld dat in uw zak zit, in die van henzelf kunnen krijgen.

Vlaanderen kan een volwaardige en welvarende staat binnen de Europese gemeenschap worden als u stemt voor een V-partij. Maar dan moeten de V-partijen ook onderling stoppen met elkaar te bekladden.
Er moet NU dringend gewerkt worden aan de toekomst.

18:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

10-06-10

Denken ze nu echt dat de mensen achterlijk zijn?

Bart De Wever-effect in Oostenrijk ?

Er wordt politiek garen gesponnen uit de verbreding van het renteverschil tussen België en Duitsland. Eerst luidde het dat dit de fout was van OpenVLD, want het was onverantwoord om de stekker uit de regering te trekken, en het buitenland zou ons daarvoor onder druk zetten. Nu de NVA van Bart De Wever op kop ligt, en tegelijkertijd plots het renteverschil met DL vergroot, wordt de zwartepiet naar hem geschoven. Het buitenland zou zich ongerust maken over de toekomst van ons land met NVA als grootste partij.

LEES HIER VERDER

00:08 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-06-10

"Ga terug naar Auschwitz" riepen de 'vredes'activisten.

Audio: IDF soldiers warn flotilla vessels they are nearing area under naval blockade, latter respond with anti-Semitic slurs.

11:50 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

05-06-10

Zo is het...

15:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Zelfbestuur is voor Vlaanderen van levensbelang

Wie dacht dat de ge­hei­me pei­lin­gen die vo­ri­ge week uit­lek­ten en de N-VA een mon­ster­sco­re van 25 pro­cent voor­spel­den iets zou­den ver­an­de­ren, is er aan voor de moei­te. 

http://www.tijd.be/opinie/commentaar/De_kloof.8923944-620...

15:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

04-06-10

Interessante site

Ik was op zoek naar iets en kwam toevallig op deze site terecht http://iranpoliticsclub.net/founder/index.htm

De moeite waard om eens te gaan kijken.

Citaat:

“Liberalism is a weak immune system which invites the Virus of Islamism to enter and destroy a healthy and civilized, democratic social body!”
(Ahreeman X)

15:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Hiermee is alles gezegd...

Niemand kan de woede die we voelen bij de zoveelste schietpartij in dit land beter verwoorden dat Ray De Bouvre.

"Niemand van die diep aangeslagen politici wil beseffen, dat de verruwing en het geweld in onze maatschappij het gevolg zijn van het jarenlange non-beleid en de lakse tolerantie. De open grenzen, het aan de partijpolitiek verkochte gerecht, links-links magistraten die een dociele en onderworpen maatschappij nastreven, politieke blaaskaken die om hun eigen beperkte visies op te dringen de basis van de democratische spelregels opofferen ... wat gloei ik weer."

Lees zelf wat hij schreef op zijn blog: http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=662341

11:21 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

03-06-10

Peter Velle werkt samen met Nederlandse filmploeg aan film

Peter Velle, van het comité voor ex-moslims, werkt met een Nederlandse filmploeg samen aan een film over de haatreligie ‘islam’. De film wordt door de linkse media op allerlei manieren geboycot, desondanks geven ze niet op en werken er aan verder. Vaak komen ze in gevaarlijke situaties terecht door bvb. stiekem gesprekken op te nemen in moskeeën of bij opruiende toespraken van islamitische leiders.

Hier kunt u al een introductiefilm over de radicale islam in Europa bekijken, waarin Peter Velle heeft samengewerkt met Ben Kok en Ayaan Hirsi Ali.

Ben Kok interviewt de topmaat van Jamaat Tabligh in de Pakistaanse jihadmoskee Khatim-Al-Anbia in de Oranjestraat te Antwerpen. In de uiteindelijke film (waar nog aan gewerkt wordt) zal de agressiviteit van deze Pakistaanse extremisten duidelijk in beeld worden gebracht.

Peter vraagt aan iedereen om ruchtbaarheid te geven aan deze film, die tenslotte met gevaar voor hun leven hebben gemaakt en nog verder afwerken.

Niet schrikken van het loeiharde muziekje waar de clip mee begint...
Islamcongressen 29 mei te Amsterdam, Movenpickhotel en RAI
Lees ook het artikel in GvA over de islamitische lezing, georganiseerd door de Antwerpse vereniging Al- Mawada, die heel wat volk heeft gelokt. In een mum van tijd waren de 750 zitjes in de zaal Elckerlyc uitverkocht, al-Maliki, een als fundamentalist bekend staande preker, is niet opgedaagd. Lees hier verder


21:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

DODELIJKE SCHIETPARTIJ IN BRUSSELS VREDEGERECHT:

Bron GvA

In het vredegerecht in Brussel, vlak bij het Justitiepaleis, zijn donderdagmiddag een vrederechter en een griffier doodgeschoten. De dader vluchtte te voet weg. De politie houdt een klopjacht. Dat meldt een magistraat van het hof van beroep.

De precieze omstandigheden van het schietincident, dat zich voordeed in de zittingszaal van het vredegerecht, zijn nog niet duidelijk. Volgens een onbevestigde bron is de dader van Albanese afkomst.

Op een conferentie om 14 uur kon enkel verteld worden dat de dader op het einde van de zitting, die hij helemaal had bijgewoond, begon te schieten. Daarbij kwamen de vrederechter en een griffier om het leven.

Op de vlucht
Daarna vluchtte hij te voet en werd hij even gevolgd door een getuige. Volgens de laatste informatie is de dader nog altijd op de vlucht.

Er zijn twee ziekenwagens en een wagen van het medisch urgentieteam ter plaatse. De omgeving is volledig afgesloten. Een schooltje in de buurt werd ontruimd.

Pensioen
De rechter die omkwam bij het incident is de vrederechter van het vierde kanton in Brussel. Het gaat om een vrouw die bijna op pensioen mocht.

De families van de slachtoffers moesten op het moment van de persconferentie nog verwittigd worden.

Om 16 uur wordt op het vredesgerecht en in andere Brusselse rechtbanken een huldebetoon gehouden. In het justitiepaleis aan de Bolivarplaats in Antwerpen zullen het personeel en de magistraten vrijdag om 9 uur een moment stilte in acht nemen naar aanleiding van het schietincident.

"Dramatisch"
Ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) reageert aangeslagen op de dubbele moord. "Een vrederechter op deze manier aanpakken, is bijzonder dramatisch en nooit gezien", aldus de politicus op vtm.

Volgens De Clerck was de zitting bijna afgelopen, toen de schutter binnenstormde en zijn twee slachtoffers van dichtbij neerschoot.

De minister roept op tot sereniteit en hoopt dat de partijen na de verkiezingen van 13 juni er ook aan denken om nieuwe maatregelen uit te werken tegen criminaliteit.DODELIJKE SCHIETPARTIJ IN BRUSSELS VREDEGERECHT:

VLAAMS BELANG SCHORT GEDURENDE 24 UUR CAMPAGNE OP


Het Vlaams Belang heeft met ontzetting kennis genomen van de schietpartij in het Brusselse Vredegerecht, die aan twee mensen het leven heeft gekost. Gezien de ernst van de feiten en uit respect voor de slachtoffers zal het Vlaams Belang vanaf vannacht gedurende 24 uur de verkiezingscampagne opschorten. Dat betekent onder meer dat niet zal worden geplakt, geen pamfletten worden bedeeld en geen markten worden bezocht. Ook de campagnetoer van Filip Dewinter die dezer dagen doorheen Vlaanderen trekt, zal worden opgeschort.

Op de provinciale verkiezingsmeeting die vanavond in Vilvoorde doorgaat, zal één minuut stilte worden gehouden. De geplande meeting zelf blijft beperkt tot een ingekorte toespraak van Filip Dewinter waarin hij zal stilstaan bij de recente reeks criminele feiten die onze steden de jongste dagen en weken hebben opgeschrikt.

Nadat eerder al politieagenten levende schietschijven zijn geworden, politiecommissariaten met molotovcocktails werden aangevallen en gangsters er niet voor terugdeinzen om hun kompanen gewapenderhand uit het justitiepaleis te bevrijden, blijkt nu ook een instelling als het vredegerecht – symbolischer kan haast niet – niet meer veilig voor criminelen van alle slag. Een en ander bevestigt in ieder geval nog eens dat de jarenlang onder de mat geveegde en de facto straffeloze misdaad - van ‘kleine’ criminaliteit tot groot banditisme - volkomen is losgeslagen.

De ernst van de situatie moet àlle partijen aanzetten tot een grondige bezinning én tot het vaste voornemen om de criminaliteit keihard aan te pakken. Het is genoeg geweest.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

Filip Dewinter
Lijsttrekker Senaat

18:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

02-06-10

Protest in Londen voor boerkaverbod in België (dat nog door de Senaat moet goedgekeurd worden)

14:21 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Gebakkelei bij LDD over 'hamaspraat' Dedecker

Dat Dedecker pro-Palestijns en anti-joods is, is niet nieuw. Dat is de reden dat ik mij destijds ook met klem tegen zijn komst bij het VB heb verzet.
Het zit er dus weer eens tegen bij LDD, deze keer tussen de Hamas-lovers en de anti-terroristen.

Bericht Concentra:

Dedecker neemt duidelijk standpunt in tegen Israël na de dodelijke aanval op het hulpkonvooi.

"Als Israël niet ingaat op het voorstel om de blokkade van de Gazastrook op te heffen, vragen we dat Europa economische sancties treft", zegt Dedecker. "Het Israëlisch conflict gijzelt de hele wereld op politiek en economisch vlak, met de ene petroleumcrisis na de andere als gevolg, en het exporteert bovendien terreur."

Vlaams parlementslid Verstrepen struikelt vooral over de zinsnede dat Israël terreur exporteert. "Dat is complete onzin, pro-hamaspraat", zegt Verstrepen. "Het is trouwens manifest onjuist en intellectueel oneerlijk. Ik ben niet de enige binnen LDD die moeite heeft met het persbericht dat is uitgestuurd zonder overleg met de mandatarissen van LDD. Dit is niet in samenspraak gebeurd."

Verstrepen verdedigt de actie van Israël niet. "Israël moet opletten wat het doet en die actie was waarschijnlijk erover", zegt het parlementslid.

Jean-Marie Dedecker doet de kritiek van Verstrepen af als een persoonlijke mening.

Partij van de Dieren

Ook Jan Van Puyvelde van de Partij van de Dieren is kwaad. Hij staat op de vierde plek van de LDD-Senaatslijst. Alleen zegt de man, twee weken na de alliantie met LDD, zich niet meer te kunnen vinden in de visie van de partij van Dedecker. Toch zal hij op de lijst staan, want die kan niet meer worden veranderd.

svw

De partij voor de Dieren wou al stoppen met het kartel omdat Dedecker een islamitische imam op de derde plaats had gezet. De idee dat die man zich zou bezondigen aan het ritueel slachten van dieren is voor de partij onaanvaardbaar.

13:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende