14-10-11

Wie wil er een Waalse socialist als premier? Ik in ieder geval niet!

In feite is het toch wel straf dat landen die zo goed als failliet zijn toevallig socialisten aan de macht hebben. Ons land staat er economisch al niet te best voor, maar blijkbaar gaat de neergang van onze economie niet snel genoeg voor sommigen, dus komt er een socialist aan het hoofd van het land.

Maar wat betekent dat nu eigenlijk dat socialisme? Wat hebben ze te bieden via hun communisme, stalinisme, maoïsme, leninisme, trotskisme, marxisme en de rest van de –ismen? Buiten hun blinde naïviteit komen ze wel trots uit voor hun anti-oorlog – anti-geweld – anti-militarisme – anti-kapitalisme – anti-semitisme en hun (nep)pacifisme. Maar wat hebben ze ons te bieden? Is er ergens één socialistisch of communistisch land dat ooit iets heeft gepresteerd waar hun eigen bevolking beter van werd? Het enige wat we horen is corruptie en vervolging van andersdenkenden.

USSR  (Unie van Socialistische Sovjet Republieken), Cuba  (Socialistische revolutie), China, Noord-Korea, Laos, Vietnam, DDR, Roemenië, Bulgarije, Polen,......... Allemaal landen waar links het voor het zeggen had of nog steeds heeft, en wat is er van terecht gekomen? China mag dan ondetussen wel een enorme economie hebben opgebouwd, maar wat heeft de doorsnee Chinees daar aan? De ver van mijn bed show zegt u? Vergeet het maar, kijk naar wat decennia socialistisch bestuur met Wallonië heeft aangericht, ga eens rondduinen in de Borinage

De multiculturele samenleving, dat wat we allemaal moeten aanvaarden. Wat heeft het ons gebracht?  Een groot percentage “gasten” in onze gevangenissen zijn hier zelfs niet geboren. Velen van hen kenden een crimineel gedrag vanaf het prille begin dat ze aankwamen in ons landje. Gelukkig niet allemaal, en het zou niet eerlijk zijn om de harde werkers en geïntegreerden die er ook zijn, over één en dezelfde kam te scheren van de criminele vreemdeling. Maar wat zien we dan?  Daar zijn de linkse sturmtruppen alweer, die de werkgever verplichten en belonen om bijvoorbeeld toch een dergelijke crimineel in dienst te nemen, iemand die aan alle westerse normen lak heeft.

Waar staan de linkse denkers nu eigenlijk voor?  Ze willen de perfecte wereld maar gaan er van uit dat elke mens hetzelfde denkt. Diegene die dat niet doen moeten maar verplicht worden. Geen oorlog, maar desnoods voeren ze daar oorlog voor.  Velen zijn tegen wapens, maar verkopen ze je wel, kortom zij noemen zich “pacifisten” maar zijn het niet. Hebben ze wel iets om fier op te zijn? Wie waren die grote “voorbeelden” van vele van deze mensen, wie waren hun lichtpunten die ze nu soms liever vergeten?

 

Neem nu bvb Hitler. Hitler was een korporaaltje dat is groot geworden dankzij het socialisme. Hij werd ontdekt door Anton Drexler van de Deutsche Arbeiterspartei de DAP een links partijtje dat tegen het kapitalisme was en tegen de joden. Blijkbaar is er nog niet veel veranderd ….

Uiteraard krijgen we weer de commentaar dat Hitler geen socialist was. Hitler kwam openlijk uit op zijn socialist zijn, hij zei, ik citeer Toland even: “We are socialists, we are enemies of today's capitalistic economic system." Laat dit nu toevallig hetzelfde zijn wat elke communist/socialist uitroept. Nu gaan er  opnieuw reutelen dat dit een eenmalige uitspraak was die uit zijn context gerukt werd. Wel speciaal voor hen citeren we dan even Goebbels “"Wir sind Links und verachten das Rechte Burgerblok."

Of wat dacht u van Benito Mussolini? Benito Mussolini werd geboren in Predappio als zoon van een socialistische - revolutionaire smid. Mussolini studeerde voor leraar, maar hij bleef geen leraar. Het revolutionair socialisme trok hem meer aan en hij sloot zich aan bij de Socialistische Partij van Italië (PSI). De PSI was over het algemeen een revisionistische partij, maar bezat wel een sterke, linkse en marxistische vleugel. Mussolini sloot zich aan bij de marxistische vleugel. In 1909 werd Mussolini secretaris van de socialistische vakbond van Trentino (Zuid-Tirol). Hij schreef tal van socialistische brochures met een sterk antimilitaristisch en antiklerikaal karakter. 1912 werd Mussolini hoofdredacteur van Avanti! ('Voorwaarts'), het marxistische blad.

Tenslotte kunnen we ook het volgende in beschouwing nemen. Tot ruim in de jaren ‘50 waren er goelags (concentratiekampen) in de Sovjet Unie. Daar stierven ongeveer 30 miljoen mensen. Mao Zedong en de andere leiders van China hebben in de naam van socialisme-communisme  ongeveer 50 miljoen mensen om het leven gebracht.

En de culturele revolutie mogen we evenmin vergeten, de Tiananmen afslachting en de Chinese versie van de concentratiekampen, de laogai.  Fidel Castro, waar Steve Stevaert zo hoog mee oploopt, heeft duizenden mensen laten ombrengen. Politieke gevangenen, politieke vervolgingen, mensen, journalisten, schrijvers werd het zwijgen opgelegd…. Enfin, het komt velen wel bekend voor.  Pol Pot van de Rode Khmer heeft 3 miljoen mensen omgebracht in de naam van het socialisme.  Noord-Korea heeft al meer dan 1,5 miljoen mensen omgebracht.  Hitler 20 miljoen en zijn kompaan Stalin 30 miljoen.

En dan hebben we de voorbije, en deze eeuw, nog de tal van linkse gewelddadige en terroristische groeperingen gekend, zoals de P.K.K, de D.H.K.P.C, de Rote Armee Fraktion (RAF), de Cellules Communistes Combattantes (CCC),  De Rode Brigades (Brigate Rosse). En daarnaast heb je nog de verschillende linkse groepjes die er een sport van maken om alles te vernielen en brand te stichten tijdens betogingen, zoals Antifa of de knokploegen van AFA of wat te denken van de Hansburg Militie die nauwe contacten heeft met de CAP van Jef Sleeckx. Het wordt tijd dat in Vlaanderen zelfs de goedmenende “linkse” kiezer bewijst dat hij niet de spreekbuis wil zijn voor extreme groeperingen die alleen maar staan voor geweld. Het kan nooit de bedoeling zijn dat “verdraagzaamheid” word omgezet in een blinde steun aan terroristische groeperingen die al duizenden doden op hun geweten hebben. Vlaanderen mag enkel een tweede vaderland zijn voor de echte vluchtelingen die zich willen integreren, zich aanpassen aan onze wetten, waarden en gewoontes. Vlaanderen mag geen thuishaven zijn voor PKK’ers, Jihadisten, Hamas, Al Qaeda leden of andere terroristen die zogezegd ‘in naam van de vrijheid” bloed aan hun handen hebben. Maar Vlaanderen mag in geen geval de  macht in handen geen van een Waalse socialistische partij die als doel heeft Vlaanderen leeg te zuigen en van de kaart te vegen. Vlaanderen mag geen macht in handen geven van socialisten die al decennia lang van het ene corruptieschandaal in het andere zijn verzeild.

 

20:17 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

17-02-11

Mia Doornaert in De Standaard

Ivoren torens

 Column van Mia Doornaert

Het dochtertje van jonge kennissen komt thuis uit een progressieve 'regenboogschool' in Brussel. Ze klaagt dat ze een klap heeft gekregen van een klasgenootje. De ouders maken er geen drama van. Kinderen duwen en trekken nu eenmaal op een speelplaats, dat hoort erbij. Maar het gebeurt opnieuw, en ze horen van hun dochtertje dat het jongetje dat haar slaat, zegt dat hij dat mag, want zij is maar een meisje, een man mag een vrouw slaan, en als ze terugslaat zal Allah haar straffen. De nogal strijdend vrijzinnig ouders zijn helemaal geschokt als de schooldirectie dan ook nog begrip vraagt voor het jongetje dat 'een moeilijk kind' is. Ze vinden dat we hier geen eeuwen ontvoogdingsstrijd gevoerd hebben om nu op een progressieve school dergelijke onzin te horen.

Dergelijke en veel ergere verhalen kun je voortdurend horen in onze grote(re) steden. Maar ze blijven in grote mate toegedekt. Over het christendom kun je zeggen wat je wilt, liefst het ergste eerst. Maar kritiek op de islam blijft een taboe.

Het is nochtans een vaststelbaar feit, geen hersenschim, dat er in al onze West-Europese landen een probleem is met welbepaalde groepen moslimimmigranten die integratie in onze moderne democratieën agressief afwijzen, en integendeel hun zeden en gebruiken willen opleggen.

Als excuus voor dat gebrek aan integratie wordt vaak armoede ingeroepen. Dat is de zaken op hun kop zetten. Golven haveloze vluchtelingen, onder wie Armeniërs die de Turkse genocide overleefden, Joden uit Centraal-Europa, en bootvluchtelingen uit Indochina zijn hier aangespoeld, hebben zich aangepast, hard gewerkt, zich opgewerkt. Armoede is een gevolg van gebrek aan integratie, geen excuus ervoor.

De weigering van integratie, in naam van een schimmige 'multiculturele maatschappij', leidde tot de no-gozones in Franse banlieues waar andere allochtonen de eerste slachtoffers zijn van de wetteloosheid; de terugkerende gevallen van eremoorden, onder meer in de Turkse gemeenschap in Duitsland; tot tal van incidenten in Nederland en België. Groot-Brittannië heeft een specifiek probleem met zijn Pakistaanse gemeenschap, ondanks de eindeloze stroom toegevingen in dat land aan radicale moslims,

Onlangs hebben David Cameron, Angela Merkel en Nicolas Sarkozy vastgesteld dat die multiculturele maatschappij mislukt is.

Maar kijk, de gebruikelijke verdachten waren er als de kippen bij om, zeer voorspelbaar, die democratische Britse, Duitse en Franse leiders met pek en veren te besmeren wegens racisme. In deze krant (DS 8 februari) kwam die aantijging van Rik Pinxten, vergelijkend cultuurwetenschapper van de Universiteit van Gent. Dat laatste is geen verrassing want die universiteit is wat haar faculteiten menswetenschappen betreft heftig antichristelijk, maar pro-moslim, een spagaat die ze deelt met onze socialistische partijen. Even terzijde, de fascinatie van onze socialisten voor totalitaire denkwijzen - getuige ook hun knusse relaties met communistische dictaturen - blijft merkwaardig.

Pinxten beschuldigde Cameron en Merkel - en per afgeleide ook andere democratische leiders die zouden durven klagen over een intolerante islam - van racisme. Hij schreef immers dat ze de schuld voor de problemen afwentelen op 'de gekleurde onderlaag van de maatschappij'.

Dat is oneerlijk. Om te beginnen doet die gelijkstelling van moslims met donkerhuidigen denken aan de tijden toen de Spanjaarden over moros y cristianos (moren en christenen) spraken - op Cuba is er nog altijd een schotel van zwarte en witte bonen die zo heet. Veel moslims zijn gewoon 'blank'. Ten tweede zijn er studies genoeg, met name in Duitsland en Groot-Brittannië, die aantonen dat de integratieproblemen niet met kleur maar met cultuur te maken hebben. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld zien veel immigranten uit India er net zo uit als die uit Pakistan. Maar het integratieparcours van die gemeenschappen is wel heel verschillend. Bij de 'Indiërs' geen haatdiscours tegen de westerse maatschappij, tegen de 'christenen', de 'kruisvaarders', de 'imperialisten'.

Een paar decennia geleden kon een xenofoob extreemrechts opkomen dankzij de stilte van de spraakmakende elite, de media incluis, over de toenemende misdadigheid. Diezelfde salonlinkse elite zit nu in haar ivoren torens de problemen met de multiculturele maatschappij, lees de islam, toe te dekken. Ze speelt opnieuw met vuur. En zeker links schiet zichzelf daarmee in de voet, want het drijft kiezers weg naar partijen die eigen identiteit verdedigen. Juist degenen die beweren de gewone mens te verdedigen, moeten uit hun ivoren torens neerdalen.

Mia Doornaert is onafhankelijk adviseur van de premier. Haar column verschijnt tweewekelijks op maandag.

 

20:16 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

16-02-11

Feest in Egypte!!

In Egypte vierden de demonstranten één groot feest na het aftreden van Mubarak, vertelde men ons. Wat ze er niet bijvertelden is dat het er bij ‘feesten in de Arabische wereld’ soms een beetje anders aan toegaat dan bij ons. Behalve zingen en slogans roepen, gingen ze bij de bekende journaliste, Lara Logan van de Amerikaanse nieuwszender CBS een grote stap verder.

Lees hieronder het bericht dat vandaag in de Standaard online verscheen:

'De bekende journaliste Lara Logan van de Amerikaanse nieuwszender CBS werd vorige vrijdag aangerand toen ze verslag maakte van de val van de voormalige Egyptische president Hosni Moebarak. Logan volgde de volksvreugde op het Tahrir-plein toen ze door een groep van meer dan 200 mensen afgezonderd werd van haar crew en bodyguards

'Ze werd omsingeld en werd het slachtoffer van een brutale, langdurende seksuele aanval en slagen, totdat ze gered werd door een groep vrouwen en zo'n twintig Egyptische soldaten', luidt het dinsdag in een mededeling van CBS.

De journaliste werd gerepatrieerd en herstelt momenteel in een Amerikaans ziekenhuis, aldus CBS.

Logan, geboren in Zuid-Afrika, is een van de bekendste oorlogsreporters in de VS. Zo volgde ze de conflicten in Irak en Afghanistan. Sinds 2006 is ze de chef van de regiocorrespondenten van CBS News.

Logan is de derde Amerikaanse journalist die aangevallen werd tijdens de Egyptische omwenteling. Anderson Cooper van CNN kreeg slagen toegediend en Greg Palkot van Fox News werd ernstig toegetakeld.'

 

http://standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110216_001

 

Zoals velen onder ons zult u zich wellicht ook afvragen waarom het zolang heeft geduurd vooraleer ook dit nieuws uit Egypte bekend gemaakt werd?

 

18:01 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

12-02-11

De laatste woorden van Geert Wilders op het proces tegen hem.Overal in Europa gaan de lichten uit!

 

 

 

Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal op het continent waar onze beschaving bloeide en waar de mens vrijheid en welvaart en cultuur schiep. Overal ligt het fundament van het Westen onder vuur.

 

Overal in Europa fungeren de elite's als beschermers van een ideologie die al veertien eeuwen uit is op onze vernietiging. Een ideologie die voortkomt uit de woestijn en alleen maar woestijnen kan voortbrengen omdat ze de mens geen vrijheid gunt. De islamitische Mozart, de islamitische Gerard Reve, de islamitische Bill Gates; ze bestaan niet want zonder vrijheid is er geen creativiteit. De islam is een ideologie die zich vooral onderscheidt in moord en doodslag en die alleen maar maatschappijen kan voortbrengen die achterlijk en verpauperd zijn. Vreemd genoeg willen de elites geen slecht woord over die ideologie horen.

 

Mijn proces staat niet op zichzelf. Alleen de onnozelen denken dat het een incident is. Door heel Europa vechten de multiculturalistische elites een totale oorlog uit tegen hun bevolkingen. Met als inzet de voortzetting van de massa-immigratie, uiteindelijk resulterend in een islamitisch Europa – een Europa zonder vrijheid: Eurabië.

 

Overal in Europa gaan de lichten uit. Wie op eigen houtje denkt of spreekt loopt gevaar. Vrijheidslievende burgers die kritiek hebben op de islam of zelfs maar stellen dat er een verband bestaat tussen islam en criminaliteit of eerwraak, betalen een bittere prijs en worden bedreigd en gecriminaliseerd. Wie de waarheid spreekt loopt gevaar.

 

Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal staat de Orwelliaanse denkpolitie klaar, overal beducht op gedachte-misdaden, overal er op uit de bevolking terug te werpen binnen de lijnen waarbinnen het geacht wordt te denken.

 

Dit proces gaat niet over mij. Dit gaat over iets veel groters. Vrijheid van meningsuiting is niet het eigendom van de toevallige elites van een land. Het is een onvervreemdbaar recht, het geboorterecht van ons volk. Er is eeuwen voor gevochten, en nu wordt het opgeofferd om het een totalitaire ideologie naar de zin te maken.

 

Toekomstige generaties zullen terugkijken op dit proces en zich afvragen wie aan de goede kant stond. Wie opkwam voor de vrijheid en wie het in de uitverkoop wilde doen.

 

Overal in Europa gaan de lichten uit. Overal wordt onze vrijheid beknot. Daarom herhaal ik de woorden die ik hier eerder vorig jaar sprak:

 

Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen, en dus ook voor mij als Tweede Kamerlid, zich uit te spreken tegen elke ideologie die de vrijheid bedreigt. Het is dus een recht en een plicht de waarheid over de kwaadaardige ideologie genaamd Islam te spreken. Ik hoop dat de vrijheid van meningsuiting in dit proces zal zegevieren. Ik hoop niet alleen dat ik zal worden vrijgesproken. Maar vooral dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland en Europa zal blijven bestaan.

 

 

 

17:12 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

11-02-11

Brief van een gewone Amerikaan aan president Obama

Barack Obama, during his Cairo speech, said:  

"I know, too, that Islam has always been a part of  America 's story."

http://www.huffingtonpost.com/2009/06/04/obama-speech-in-...

 

AN AMERICAN

CITIZEN'S RESPONSE:

Dear Mr. Obama:

Were those Muslims that were in America when the Pilgrims first landed?  Funny, I thought they were Native American Indians.

 

Were those Muslims that celebrated the first Thanksgiving day?  Sorry again, those were Pilgrims and Native American Indians.

 

Can you show me one Muslim signature on the United States Constitution?

 

  Declaration of Independence ?

 

Bill of Rights?

Didn't think so.

 

Did Muslims fight for this country's freedom from England ? 

No.

 

Did Muslims fight during the Civil War to free the slaves in America ?  No, they did

not.  In fact, Muslims to this day are still the largest traffickers in human

slavery.  Your own half brother, a devout Muslim, still advocates slavery himself, even

though Muslims of Arabic descent refer to black Muslims as "pug nosed slaves."  Says a lot of what the Muslim world really thinks of your family's "rich Islamic heritage," doesn't it Mr. Obama?

 

 

Where were Muslims during the Civil Rights era of this country?  Not present.

 

 There are no pictures or media accounts of Muslims walking side by side with Martin Luther King, Jr. or helping to advance the cause of Civil Rights.

 

Where were Muslims during this country's Woman's Suffrage era?  Again, not present.  In fact,

devout Muslims demand that women are subservient to men in the Islamic culture. 

 So much so, that often they are beaten for not wearing the 'hajib' or for talking to a man who is not a direct family member or their husband. 

Yep, the Muslims are all for women's rights,

aren't they?

 

 

Where were Muslims during World War II?  They were aligned with Adolf Hitler.  The Muslim

grand mufti himself met with Adolf Hitler, reviewed the troops and accepted support from

the Nazi's in killing Jews.

 

Finally, Mr. Obama, where were Muslims on Sept. 11th, 2001?  If they weren't flying planes into

the World Trade Center , the Pentagon or a field in Pennsylvania killing nearly 3,000 people on

our own soil, they were rejoicing in the Middle East .  No one can dispute the pictures

shown from all parts of the Muslim world celebrating on CNN, Fox News, MSNBC and other

cable news networks that day.  Strangely, the very "moderate" Muslims who's asses you bent

over backwards to kiss in Cairo , Egypt on June 4th were stone cold silent post 9-11.  To

many Americans, their silence has meant approval for the acts of that day.

And THAT, Mr. Obama, is the "rich heritage" Muslims have here in America ..

Oh, I'm sorry, I

forgot to mention the Barbary Pirates. 

They were Muslim.

 

 

And we can add November 5, 2009 - the slaughter of American

soldiers at Fort Hood by a Muslim major who is a doctor and a psychiatrist who was supposed to be

counseling soldiers returning from battle in Iraq and Afghanistan .

 

 

That, Mr. Obama is the "Muslim heritage" in America.

 

22:04 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

Mubarak is weg. Wat komt er nu??

De Egyptische president Hosni Mubarak heeft vandaag zijn ontslag als president van het land ingediend.  Uren na het vertrek van Mubarak en zijn familie naar Sharm El Sheikh werd zijn aftreden bekend gemaakt. Hij gaf de controle van het land over aan het leger na weken van protest en economische terugval. De top van het leger liet inmiddels al weten dat zij enkel de macht overnemen tijdens  een overgangsperiode .

Het wijdverbreide protest en de roep naar meer democratie sloeg over op meerdere landen in het Midden-Oosten. Het aftreden van de  Egyptische president Mubarak, (uiteraard geen doetje en ondertussen rijker dan Bill Gates), werd vandaag bekend gemaakt via  radio en televisie door de Vicepresident Omar Suleiman.

Deze mededeling maakt een eind aan een 30 jaar dominerend bestuur waarin Mubarak als strategische VS geallieerde de relatieve rust kon bewaren in een onrustig gebied. Zijn aftreden en de onzekerheid over de rol die de Moslim Broederschap in de toekomst zal spelen maken vooral Israël en een groot deel van het westen erg ongerust.

Mubarak onderdrukte de stemmen van de oppositie en het waren uiteindelijk de jaren van opgekropte woede,  het moeten leven in een door de overheid gecontroleerde politiestaat dat een nooit eerder gezien protest deed uitbarsten. Het protest duurde 18 dagen lang  en het zag er niet naar uit dat het volk in Egypte zou opgeven, waardoor de militairen zich uiteindelijk genoodzaakt zagen geen weerstand meer te bieden.

Honderdduizenden demonstranten begonnen vandaag na de overwinning samen te zingen, ze jubelden en waren zelf verbaasd dat ze het gehaald hebben, want de meeste demonstranten hebben Egypte nooit anders gekend. Zij zijn geboren onder  Mubarak’s bewind.

Gisteren kwamen nog demonstranten samen  aan het gebouw van de staatstelevisie en radio in Cairo en enkele honderden stonden buiten aan het presidentieel paleis in Heliopolis, waar ze oog in oog kwamen te staan met Mubarak supporters. Het is nog niet duidelijk welke oplossing er zal gevonden worden voor de voor en tegenstanders van Mubarak’s Nationale Democratische Partij.

De militairen die dienst deden als voorbeeld van een Egyptische moderne maatschappij, zitten nu zelf geprangt tussen de anti-regeringsbeweging en de getrouwen van Mubarak. Tot op heden hebben Mubarak en zijn getrouwen, die vaak uit militaire rangen komen, hun steun aan Mubarak toegezegd.

21:50 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |

09-02-11

Marie-Rose Morel is niet meer.

Een politica met klasse, een moedige en sterke vrouw heeft gisteren de strijd tegen haar ziekte verloren.

Het is bijna niet te geloven, ze was amper 38 jaar.

Hoe moet je zoiets uitleggen aan twee kleine kindjes? Ondanks het verdriet van Frank, wacht hem een zware taak, maar ik ben ervan overtuigd dat hij de kindjes zal bijstaan en steunen zoals hij de laatste jaren Marie-Rose heeft gesteund en bijgestaan.

Innige deelneming klinkt zo onpersoonlijk, maar het komt recht uit het hart.

12:23 Gepost door Janice Laureyssens in Actualiteit | Permalink |  Facebook |