21-01-06

Nieuwe maatregelen voor allochtonen- 50-plussers en gehandicapten.


Vacatures zullen in het vervolg drie opeenvolgende weken exclusief zijn voor allochtonen, ouderen en gehandicapten. (Wie kan men nog misbruiken als schaamlapje? Vrouwen? Travestieten???)
Werkgevers kunnen dus niet meer kiezen voor de beste werkkracht in het bedrijf, nee, integendeel dreigt de overheid met sancties, want indien dit niet werkt zullen er quota worden opgelegd. De regering laat echter na om maatregelen te nemen die een bepaalde groep mensen zou verplichten om werk te zoeken. Namelijk jongere werklozen van allochtone origine en beroepsdoppers!

Meestal hebben 50-plussers al een carrière achter zich. Toen deze mensen op de arbeidsmarkt kwamen waren ze 14- of 16 jaar en hebben ze dikwijls al veertig jaar afgedragen voor wat ze nu eventueel aan steun, of brugpensioen trekken. Bovendien heeft de regering het Generatiepact binnen, dus laat die groep met rust tenzij ze zelf nog iets willen bijverdienen.

Er zijn wellicht een heel aantal gehandicapten die kunnen werken en graag willen werken mits ze de geschikte en aangepaste job vinden, maar heel wat gehandicapte mensen kunnen een voltijdse job niet aan. Bovendien is het onze verdomde plicht om voor die mensen te zorgen.
Indien de overheid het profitariaat in deze sector eens serieus zou aanpakken, dan was er geld genoeg voor diegenen die er werkelijk recht op hebben.


Met een rugletsel kan je ook niet in het zwart gaan werken, nochtans zijn er heel wat die het wel doen.

In Amerika zijn de private verzekeringen veel strenger. De ‘gehandicapte of invalide’ wordt een tijdje gevolgd. Wanneer blijkt dat de vermeende gehandicapte gelogen heeft wacht hem een zware sanctie en het terugbetalen van de reeds ontvangen uitkeringen. Wanneer iemand op dokterscontrole gaat mét krukken en bij het buitenkomen nog wat strompelt tot aan de hoek, om dan de krukken onder de arm te nemen en in looppas naar zijn auto te rennen, dan is er ongetwijfeld bedrog in het spel, niet?


Het zwartwerk wordt evenmin ernstig aangepakt. Het kan toch niet dat in een beschaafde maatschappij éénderde van de actieve bevolking moet werken om de rest te onderhouden? Om de steun te betalen aan diegenen die niet willen werken? En dat een groot deel van de ‘beroepswerklozen’ in het zwart gaat klussen?

Gehandicapten en 50-plussers werden er dus gewoon bijgesleurd om te verdoezelen dat het enkel om beroepsdoppers en jonge allochtonen ging. En over Wallonië die ongetwijfeld de grootste hap uit onze sociale zekerheid bijt, wordt evenmin gesproken. Wallonië waar 40 % van de actieve bevolking als ambtenaar in dienst is en ongeveer 21 % en in Brussel zelfs 25% niet werkt. Ook de overheid zou mogen matigen, de overheidsuitgaven waren in 2004 goed voor 49,4 % van het bruto binnenlands product (BBP) bericht het magazine Trends, en zolang de regering er niet in slaagt om dit gigantische staatsapparaat af te slanken, zullen de zware belastingen nooit verminderen. Wat doet de regering nu ? Zij gaan honderden extra mensen aanwerven die anders nooit aan een job geraken. Dus zijn die nieuwe werkplaatsen niets anders dan werklozen aan het werk zetten.
Een mooi initiatief, maar desondanks betalen u en ik er net zo goed voor.

In Vlaanderen worden er heel wat jobs aangeboden waar niemand op af komt. Walen willen niet over de grens gaan werken en laaggeschoolden verdienen via steun evenveel of meer door thuis te blijven. Moeten de laagste lonen omhoog of kan de steun misschien wat minder...

Zelf ben ik best bereid mijn solidair steentje bij te dragen aan mensen die om de één of andere reden buiten de boot vallen.
Dat was oorspronkelijk ook de bedoeling van ons sociaal zekerheidssysteem. De zware druk die onze verzorgingsstaat echter te verwerken heeft gekregen in de laatste jaren wordt onbetaalbaar. Het kan en mag niet zijn dat ‘werkende mensen’ slaven worden van diegenen die niet willen werken. Er worden veel te hoge uitkeringen betaald aan jongeren die in feite niet willen werken. Veel te hoge uitkeringen worden betaald aan mensen die denken dat steun trekken meekomt als geboorterecht. Het is onbegrijpelijk dat de solidariteit via veel te hoge loonlasten en belastingen betaald worden aan mensen die menen recht te hebben op vakantie, een auto, een GSM, een computer e.d. zonder er ooit zelf iets voor te moeten doen.

Een bejaardenhelpster die gaat werken via het ABVV vertelde dat zij gestuurd werd naar een koppel die nog nooit hadden gewerkt. Zij gingen er prat op alle wegen en trucjes te kennen om van de staat te leven. Terwijl het meisje de strijk deed, kreeg ze het verwijt dat ze gek was om te werken want dat het koppel samen 2.033,- euro per maand ontvingen. “ Zoveel heb jij niet, hé?”, vroegen ze smalend. Nee, dat had zij inderdaad niet!!!


Wie het niet voelt in zijn portemonnee, zal zich natuurlijk ook niet verplicht voelen te gaan werken.

Wanneer men jonge migranten aan het werk wil krijgen, moet men hen eerst motiveren. Bij een bepaalde groep jongeren is die motovatie om te werken weg omdat ze een andere manier hebben gevonden om ‘snel geld’ te verdienen.

Maar vooral vrouwen worden gediscrimineerd. Na amper vijftig jaar vooruitgang in de emancipatie van de vrouw, worden vrouwen nu teruggegooid naar het verleden. Ze zijn nog niet eens zo ver dat ze gelijk loon voor gelijk werk krijgen en nu moeten vrouwen de eerste jobkeuze aan allochtonen laten?

Mohammed Chakkar eist een stok om te slaan!!! Hij wil sancties tegenover de wergevers. Je ziet overal jobaanbiedingen, maar je ziet nauwelijks een daling van de migrantenwerkloosheid, zegt hij. Juist, maar dat ligt niet aan de wergevers. Tijdens een interview over het succes bij de tewerkstellingen door Stepstone reageerde men daar als volgt op de vraag waarom allochtonen minder aan bod komen op de arbeidsmarkt: "Bij moslims ligt het moeilijker, gezien hun cultuur willen zij geen vrouwelijke chef."

Om hier verder op te reageren laat ik iemand anders aan het woord.

„Al dat pamperen heeft nooit gewerkt, bij geen enkele immigrantengroep waar ook ter wereld. Nu wordt het slachtofferschap zodanig uitgekristalliseerd dat volgens mij de gemiddelde moslim zijn bed niet meer uitkomt. Mensen moeten gewoon verplicht worden om te gaan werken.”
Amsterdamse wethouder Hannah Belliot, in NRC Handelsblad.


“Molenbeek is een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet”, zegt hij. „We sluiten ons op in getto’s. De jongere generatie vertikt het vaak naar school te gaan of zoekt niet actief naar werk. Natuurlijk kun je de economie niet naar je hand zetten. Maar veel jongeren vinden het wel best zo. Ze komen in de criminaliteit terecht en hebben totaal geen perspectief. En dat weten ze ook. Bij de ouderen overheerst een soort gelatenheid en de neiging zich nog verder te isoleren. Kortom, we nemen in feite niet aan de Belgische maatschappij deel. We moeten beseffen dat we niet terug naar Marokko of Turkije zullen gaan. En dus moeten we integreren.”
Munir BenaÏssa in het Nederlands Reformistisch Dagblad.
De 42-jarige Marokkaan Munir Benaïssa is zelf een ’modelallochtoon’. Hij werd nog wel in Noord-Afrika geboren, maar kwam op 2-jarige leeftijd met zijn ouders naar België. Hij is perfect drietalig, studeerde economie aan de Vrije Universiteit Brussel en heeft nu een managementfunctie bij een grote bank. In zijn vrije tijd houdt hij zich bezig met jeugdwerk in Molenbeek.

01:01 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.