25-01-06

Militairen deelnemen aan de verkiezingen?

In een laatste ultieme poging om minder kiezers voor het Vlaams Belang te laten stemmen, meent Hilde Vautmans dat militairen moeten kunnen deelnemen aan verkiezingen omdat zich verkiesbaar stellen een fundamenteel recht is in een democratie. Vroegere bezwaren als zou het leger partijdig zijn, vindt Vautmans niet meer gelden.


Militairen mogen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. De meerderheid heeft daarover een akkoord bereikt. Voor de parlementaire en de regionale verkiezingen is er nog geen akkoord.
Vautmans weet waarschijnlijk dat de overgrote meerderheid van onze Vlaamse militairen Vlaams Belang stemt en daarom werd eraan toegevoegd dat militairen geen kandidaat kunnen zijn voor partijen die hun overheidssubsidie kwijt zijn.
Dat zou in de toekomst misschien kunnen gelden voor Vlaams Belang, als er een meerderheid in het parlement beslist om de overheidssubsidies van onze partij af te nemen wegens de (vermeende) overtredingen van de antiracismewet.
Terwijl iedereen natuurlijk weet dat het om onze radicale en ondubbelzinnige eis voor een onafhankelijk Vlaanderen gaat.
Daarom blijft men elk argument, elke kritiek aangrijpen om het Vlaams belang aan te klagen wegens racisme. Onder druk van de PS, de monarchie en de vele meelopertjes van minipartijtjes die hun eigen kiezerscorps zien slinken als sneeuw voor de zon.

Mijn vader zal het mij wel niet kwalijk nemen dat ik zijn foto hier heb geplaatst. Ik weet zeker dat hij mij volmondig gelijk zou geven indien hij nog in leven was.

15:26 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.