18-02-06

Links is nu reactionair.

Wanneer je kijkt naar wat links bindt met andere linksen in Europa, dan is het zeker hun reactionaire houding.
Links staat net zo min in Frankrijk als in ons land voor de progressieve droom van internationale solidariteit met de minderbedeelden in Europa.

Nee, zij staan vierkant achter het protectionisme van hun eigen illusionaire privileges.
Links zoekt koortsachtig naar een systeem om Polen en andere landen met werkwillige krachten buiten te houden. En daarom protesteren ze tegen ‘Bolkenstein-richtlijn’.
Tot op vandaag belemmeren de protectionistische maatregelen van de verschillende overheden in vooral het ‘oude Europa’ nog te veel de concurrentiekracht van bedrijven.
BR>Ondanks er in de bouwsector 8000 oningevulde jobaanbiedingen zijn en 16000 voltijdse werklozen een baan in de bouwsector zoeken, meldt zich niemand. Poolse bouwvakkers kunnen nu via ME Polska opdrachten uitvoeren in het buitenland en de lege plaatsen invullen. Nu de Belgische arbeidsvoorwaarden moeten nageleefd worden de kosten van de werkgever aanzienlijk verhoogd. Verplaatsingsonkosten, logement e.d.
Nochtans vinden heel wat werkgevers dit geen bezwaar omdat ze er gemotiveerde en onderlegde vakmensen voor in de plaats krijgen.

Er geldt ook een inhoudingsplicht voor niet-geregistreerde aannemers zoals ME Polska. Dat betekent dat de Belgische hoofdaannemer 15% van de factuur moet inhouden om door te storten aan de belastingen. Dat geld kan nadien teruggevorderd worden bij de Belgische staat.

Enkel op die manier kan er een einde gesteld worden aan de illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Door deze liberalisering zullen de lidstaten onder druk komen te staan om de sociale fraude beter te bestrijden.
Het huidige protectionisme stimuleert namelijk het gebruik van allerlei achterpoortjes, waardoor nu ook al Poolse bedrijven illegaal en ongestoord goedkoop werk kunnen uitvoeren in ons land wat concurrentievervalsing veroorzaakt. Want niemand kan in België ‘onder hun prijs’ werken in de bouwsector waar Poolse bedrijven momenteel illegaal heel actief bezig zijn.

Omdat we zelf ook in de bouwsector actief zijn, en ook regelmatig buitenlandse werven hebben, weet ik wat een papierrompslomp dit met zich meebrengt. Papieren die je moet aanvragen in Brussel, toelating voor dit en een stempel voor dat... Vooraleer alle papieren in orde zijn gaat er een lange tijd overheen waardoor je dikwijls de buitenlandse opdracht die moet uitgevoerd worden binnen een bepaalde tijdsspanne misloopt, wat helemaal niet bevorderlijk is voor onze economie.

De Bolkensteinrichtlijn werd al fel afgezwakt. Onder de sectoren die werden uitgesloten zit ook nutvoorzieningen. Water – gas en elektriciteit.
Jammer, want ik had ook liever goedkopere elektriciteit of water uit een naburig land.

Gooi de grenzen voor de Polen open

AMSTERDAM - Werkgevers en vakbonden willen dat het kabinet de grenzen openzet voor Polen en andere werknemers uit...
...nieuwe EU-landen. De werkgevers zien met lede ogen toe hoe zij hun vacatures niet vervuld krijgen, de vakbonden kijken met afgrijzen naar de al dan niet zwartwerkende Pool die de baan van een Nederlander ‘inpikt’.
AD-krant - Nederland

01:57 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.