18-02-06

Ongelooflijk!!! Sex volgens ayatollah Khomeini.

A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However, he should not penetrate; sodomising the child is OK. If the man penetrates and damages the child then he should be responsible for her subsistence all her life. This girl, however, does not count as one of his four permanent wives. The man will not be eligible to marry the girl's sister.

Ayatollah Khomeini
(Een man kan seksueel plezier beleven met een kind zo jong als een baby. Maar, hij hoeft niet te penetreren, sodomie plegen op het kind is oké. Als de man binnendringt en het kind beschadigt dan moet hij haar verdere leven verantwoordelijk blijven voor haar onderhoud. Dat meisje, zal echter niet gerekend worden tot één van zijn vier permanente vrouwen. De man mag ook niet kiezen om te trouwen met de zusters van het meisje.)


Ayatollah Khomeini
It is better for a girl to marry in such a time when she would begin menstruation at her husband's house rather than her father's home. Any father marrying his daughter so young will have a permanent place in heaven.

Ayatollah Khomeini
(Het is beter vòòr een meisje om te beginnen met de menstruatie in het huis van haar echtgenoot, dan in het huis van haar vader. Elke vader die zijn dochter zo jong laat huwen heeft zijn permanente plaats in de hemel verdiend.)


A man can have sex with animals such as sheeps, cows, camels and so on. However, he should kill the animal after he has his orgasm. He should not sell the meat to the people in his own village; however, selling the meat to the next door village should be fine.

Ayatollah Khomeini
(Een man mag seks hebben met dieren zoals schapen, koeien, kamelen enzo.. Maar hij moet het dier doden nadat hij een orgasme heeft gehad. Hij mag het vlees niet verkopen aan de mensen in zijn eigen dorp, maar het vlees verkopen in het volgende dorp mag wel.)

(Quotes above are from Khomeini's book, Tahrirolvasyleh, vol. 4, Darol Elm, Gom, Iran, 1990, Source: Homa)

If one commits the act of sodomy with a cow, an ewe, or a camel, their urine and their excrements become impure, and even their milk may no longer be consumed. The animal must then be killed and as quickly as possible and burned.

Ayatollah Khomeini

(Als er iemand sodomie pleegt met een koe, een ooi of een kameel, worden hun urine en uitwerpselen onrein, en zelfs hun melk mag niet meer worden geconsumeerd. Het dier moet worden gedood en zo snel mogelijk worden verbrand.)

(From The Little Green Book: Sayings of Ayatollah Khomeini, Political, Phylosophica, Social and Religious, with a special introduction by Clive Irving, ISBN number0-553-14032-9, page 47 Source: Homa)


Eleven things are impure: urine, excrement, sperm...non-Moslem men and women...and the sweat of an excrement-eating camel.

Ayatollah Khomeini
(Elf dingen zijn onrein: urine, uitwerpselen, sperma, ...niet moslimmannen en vrouwen... en het zweet van een strontetende kameel.)
(From The Little Green Book, Source: Harwood's Mythology's Last Gods, 175)

10:32 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.