24-02-06

Geen 'ambras' bij Vlaams Belang. (Plus reactie Guido Tastenhoye.)


Links kon de vreugdekreten niet bedwingen toen ze hoorden dat Guido Tastenhoy had gepleit bij de burgemeester van zijn gemeente Schoten om een artikel uit de vreemdelingenwetgeving toe te passen teneinde een gezin uit Kazachstan te kunnen regulariseren. Zij hadden ‘ambras’ bij het Vlaams Belang verwacht maar kwamen bedrogen uit toen bleek dat Vlaams Belangers ook mensen zijn met een hart.

Natuurlijk zijn we in principe tegen de regularisatie van illegale vreemdelingen. Illegaal betekent nog steeds onwettig en onwettig = crimineel. De vele misbruiken zijn ons welbekend. De criminaliteit onder de ‘loslopende’ illegalen nog beter.

Dus pleiten voor één gezin betekent niet dat de overheid dan maar weer meteen 30 tot 40.000 illegalen moet regulariseren zoals het tot nu toe nog steeds gebeurt.
Omdat de overheid de asielprocedures jarenlang laat aanslepen en louche advocaten en allerlei pro-asielzoekersorganen er een lucratief zaakje in zien, verblijven asielzoekers hier ondertussen soms zes tot zeven jaar vooraleer ze weten of ze al dan niet uitgewezen worden. Nochtans kan het niet zo moeilijk zijn om de politieke vluchtelingen van de economische te onderscheiden. De ‘zonder papieren’ die meestal uit Afrika komen kunnen worden teruggestuurd naar het laatste land waar ze vandaan komen. Is het niet te achterhalen dan wordt het hoog tijd dat men in Afrika een asielcentrum opricht om die mensen in onder te brengen tot hun procedure is afgelopen. Van de andere asielzoekers is het gemakkelijk om na te gaan of er in hun land een oorlog woedt of dat ze moeten vluchten voor een bepaald dictatoriaal regime of onmenselijke religie.

Dat pleiten voor een regularisatie overigens gevaarlijk is, wordt vandaag nog maar eens bewezen door een honderdtal asielzoekers die protesteren tegen hun uitwijzing waarvan er 26 in hongerstaking gaan in de St. Bonifaciuskerk te Elsene.
Waarom ze nooit eens een moskee uitkiezen snap ik ook niet. Hebben ze dan meer vertrouwen in Westerse decadente God dan in Allah?

Onder de asielzoekers zijn er uiteraard ook normale gezinnen met kinderen die hier school lopen en een sociaal leven hebben opgebouwd tussen de Vlamingen. Mensen die echt een meerwaarde kunnen vormen voor onze maatschappij. Daarom moeten alle gevallen apart bekeken worden. Het moet alleen sneller gebeuren. Drie maanden moeten volstaan.

Het is tenslotte waar dat sommige asielzoekers beter geïntegreerd zijn dan heel wat ‘volwaardige’ migranten die soms na dertig à veertig jaar verblijf in ons land nog steeds de taal niet kennen en nog veel minder een meerwaarde vormen voor onze maatschappij, bovendien een zware druk uitoefenen op onze sociale zekerheid en de algemene veiligheid.
Daarenboven misbruiken ze te pas en te onpas onze grondwet om hun fundamentalistische religie en de daaraan verbonden cultuur hier te laten gelden. Nochtans zijn het nu net die vreemdelingen die gepamperd en vertroeteld worden.

*******************************************************************

"Het Westen mag dan al doordrongen zijn van de christelijke cultuur, maar dat belet niet dat asielrecht ook in een moskee, in een synagoge of in een andere gewijde ruimte kan plaatsvinden"
Kurt Martens, licentiaat in de rechten en assistent aan de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht.


Reactie Guido Tastenhoy
Zaak-Tastenhoye en de asielzoekers

Over de “zaak-Tastenhoye” in verband met het Kazachstaanse asielzoekersgezin is nogal wat onzin verteld en geschreven. Voor alle duidelijkheid: ik wijk geen millimeter af van het partijstandpunt, dat zegt dat asielzoekers van het begin tot het einde van hun procedure, die niet langer dan drie maanden mag duren (beroep inbegrepen) moeten worden ondergebracht in een gesloten centrum. Minder dan 10 procent van de asielzoekers wordt erkend als politiek vluchteling. Wie erkend wordt mag hier blijven en moet zich zo snel mogelijk integreren, de overige 90 procent van de (valse) aanvragers moet zo snel mogelijk worden gerepatrieerd.

Alleen: de overheid en het systeem falen volledig. In 2001 werd een nieuwe procedure ingevoerd, het LIFO-systeem (“last in, first out”, wat betekent dat de binnenkomende dossiers het snelst worden afgewerkt). Dat heeft wel voor gevolg dat de “oude” dossiers van het jaar 2000 en vroeger meestal zijn blijven liggen en tergend langzaam worden afgewerkt. En juist in het jaar 2000 piekte het aantal asielaanvragen tot 43.700, omdat de collectieve regularisatie van het jaar 2000 en de invoering van de ‘snel-Belgwet’ een groot aantrekkingseffect hadden. Het gaat dus om mensen die al 6,7 of 8 jaar in de procedure zitten, hier intussen dikwijls zijn geïntegreerd, Nederlands spreken, kinderen hebben die hier zijn geboren en school lopen enz.

Het Kazachstaanse christelijke gezin Rovnyagin, dat mij om hulp vroeg, diende in 2000 zijn asielaanvraag in. Elena (25) en Alexey (25) spreken intussen behoorlijk Nederlands. Ze voorzien in hun eigen onderhoud. Hun dochtertje Alika (5) is hier geboren en loopt school in hun woonplaats Schoten. Elena is hoogzwanger en kan elke dag bevallen. In 2001 werd hun aanvraag verworpen, maar ze gingen in beroep bij de Raad van State, wat bijna 4 jaar duurde met negatief resultaat. In maart 2005 deden ze een beroep op het artikel 9, paragraaf 3 van de wet van 1980, wat de minister van Binnenlandse Zaken (Dewael) toelaat om in een individueel schrijnend geval en bij hoge uitzondering, om humanitaire redenen, een regularisatie toe te staan. Die procedure loopt nog.

Enkele maanden geleden kregen de Kazachen echter een document van de Republiek Kazachstan, waarin staat dat ze niet meer welkom zijn in Kazachstan, en dat ze zelfs in de gevangenis vliegen als ze terugkeren. Dat is een nieuw feit. Ze dienden op basis daarvan een nieuwe asielaanvraag in, die opnieuw loopt. Ik stelde voor dat ze ook een copie van dit document bij hun dossier inzake “artikel 9, § 3” zouden voegen, want dit maakt hun verzoek des te sterker. Omdat de procedure van “artikel 9, § 3” over de burgemeester loopt, ging ik met hen mee naar de burgemeester van Schoten, Harry Hendrickx. Die ontving ons vriendelijk en zei dat hij het document zou opsturen naar de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel die het dossier voor de minister moet voorbereiden.

Maar de burgemeester van Schoten is geen eerlijk, rechtschapen man. Hij lapte zijn deontologische zwijgplicht aan zijn spreekwoordelijke laarzen en belde meteen naar De Standaard om de zaak aan de grote klok te hangen, in een poging het Vlaams Belang te schaden. Het lot van het Kazachstaanse gezin kon hem plots geen moer meer schelen. De burgemeester, die zwijgplicht heeft over vertrouwelijke dossiers, speelde gretig alle details door naar de pers. Hij gaf het adres van het Kazachstaanse gezin prijs, en kwam zelfs persoonlijk aan Elena en Alexey zeggen dat ze zich moesten klaar houden, want dat de cameraploegen en fotografen op komst waren!

Als ik dus één inschattingsfout heb gemaakt, dan is het dat ik zelf met het gezin naar de burgemeester ben gegaan, en dat ik niet heb voorzien dat die man op een lafhartige wijze van de situatie misbruik zou maken uit louter politieke berekening. De burgemeester van Schoten heeft zich daarmee laten kennen als een totaal onbetrouwbaar personage.

Ik heb dus een tactische fout gemaakt door zelf mee te gaan naar de burgemeester, maar voor het overige denk ik in eer en geweten dat ik goed heb gehandeld. Ik zal mij in de toekomst blijven inzetten opdat de asielprocedure kort, streng, correct en rechtvaardig zou verlopen, zodat een beroep op artikel 9,§3 de grote uitzondering zou blijven.

Guido Tastenhoye

Volksvertegenwoordiger00:01 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

21-02-06

Zijn wij racisten?

Racisme is een woord dat ten onrechte gebruikt wordt voor mensen die kritiek hebben op vreemdelingen die hier in de criminaliteit verzeilen of voor economische asielzoekers die een zware druk uitoefenen op ons sociaal zekerheidssysteem.
Een racist is volgens mij nog altijd iemand die het mensdom opdeelt in verschillende rassen, en elk van deze rassen eigenschappen toekent, enkel met de bedoeling de superioriteit van het eigen ras te benadrukken. Iedereen heeft het recht het katholicisme, de islam of om het even welke godsdienst inferieur te vinden of er angst voor te hebben.

11:02 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

19-02-06

De kloof met de burger!

Politici snappen niet wat de kloof tussen de politiek en de burgers veroorzaakt. Zij begrijpen niet dat de bevolking de oligarchie van enkele grote families die verslaafd zijn aan de macht niet langer dulden.
Zij weten niet dat een groot deel van de bevolking de nieuwe strategie van de elites, die discreet, subtiel maar dodelijk achter de schermen opereren doorzien.
Dat deel van de bevolking weet dat de macht in dit land geleid wordt door exclusieve netwerken die de touwtjes stevig in handen hebben en beslissen over het wel en wee in dit land. Beslissingen in tweevoud, één voor de buitenwereld en één voor ingewijden. De buitenwereld, het plebs of klootjesvolk, termen die zowel door de monarchie als enkele ministers gebruikt werden, horen enkel populaire oneliners en commerciële slogans die bijna altijd de krantenkoppen maar zeker de televisieprogramma’s halen.
Wanneer één man teveel mediamacht krijgt, zoals Van Thillo de krantenmagnaat, die momenteel eigenaar is van o.a. ‘Het Laatste Nieuws’, ‘De Tijd’ en VTM, wordt er koortsachtig naar een oplossing gezocht om hem die macht af te pakken.

Dissidenten waar ze geen vat op hebben, die zich niet laten meesleuren in het gezelschap van adellijke titels en eretekens, die zich niet thuis voelen in het clubje van adel, academici, politici, topambtenaren, advocaten en rechters gepatroneerd door het Hof, worden vervolgd en als paria’s behandeld. Zij worden gediscrimineerd en via een nooit eerder geziene hetze wordt er voor het oog van de bevolking een charade opgevoerd door de acteurs van het justitietheater. Acteurs die uiteraard amicaal omgaan met de Wetstraat, want 70% van de politici zijn juristen. Dat is op z’n minst verontrustend te noemen omdat zij aan de bron zitten om de wetten te maken. Wetten om hun tegenstanders, de dissidenten of de rebellen, maar ook de Vlaamse elite die ze niet bij hun elitaire clubje kunnen trekken monddood en machteloos te maken. Toevallig zijn zij ook diegenen die de magistraten mogen benoemen.Dat de macht van de elites niet te onderschatten valt ondervond ook het Vlaams Blok. Omdat zij de enige partij is die spreekt met de stem van het volk en een onafhankelijk Vlaanderen nastreeft, is die partijj voor de elite uiteraard staatsgevaarlijk en moet zij met alle middelen die tot hun beschikking staan, vernietigd worden.

Wanneer het echter om iemand‘uit eigen rangen’ gaat waarvan onomkoombaar bewezen werd dat hij of zij zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf, laat men de zaak verjaren zoals bij de meestersjoemelaar Noël Slangen, de bende van Nijvel (verweven met macht en justitie) waarvan onlangs uitkwam dat één van de kopstukken rustig mocht leven als God in Frankrijk. Pas na twee maanden mochten enkele onderzoekers wat gaan rondneuzen in de villa, en (uiteraard) vonden ze niets.

Ook Nihoul, die naar eigen zeggen nooit zou veroordeeld worden omdat hij een arm had zolang als de Donau wordt nu doodgezwegen. Nochtans zijn er bewijzen genoeg dat men in Brussel niet over sexfuiven met minderjarigen kon spreken zonder dat de naam Nihoul viel.

Enkel wanneer de media het heeft bekend gemaakt en er is geen andere oplossing meer, dan worden enkele fraudeurs en sjoemelaars opgepakt. Maar wees gerust...nooit voor lang, en meestal worden ze ‘bij gebrek aan bewijzen’ weer vrijgelaten.

Scheiding der machten? Wat een grap!
Er moet dringend iets veranderen in dit land, want there’s something rotten in Belgium.
De bevolking wil het, de democratie eist het!
En dat kan enkel door het ‘onverwijld’ uitvoeren van het Manifest voor Vlaanderen.


01:58 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

18-02-06

Ongelooflijk!!! Sex volgens ayatollah Khomeini.

A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However, he should not penetrate; sodomising the child is OK. If the man penetrates and damages the child then he should be responsible for her subsistence all her life. This girl, however, does not count as one of his four permanent wives. The man will not be eligible to marry the girl's sister.

Ayatollah Khomeini
(Een man kan seksueel plezier beleven met een kind zo jong als een baby. Maar, hij hoeft niet te penetreren, sodomie plegen op het kind is oké. Als de man binnendringt en het kind beschadigt dan moet hij haar verdere leven verantwoordelijk blijven voor haar onderhoud. Dat meisje, zal echter niet gerekend worden tot één van zijn vier permanente vrouwen. De man mag ook niet kiezen om te trouwen met de zusters van het meisje.)


Ayatollah Khomeini
It is better for a girl to marry in such a time when she would begin menstruation at her husband's house rather than her father's home. Any father marrying his daughter so young will have a permanent place in heaven.

Ayatollah Khomeini
(Het is beter vòòr een meisje om te beginnen met de menstruatie in het huis van haar echtgenoot, dan in het huis van haar vader. Elke vader die zijn dochter zo jong laat huwen heeft zijn permanente plaats in de hemel verdiend.)


A man can have sex with animals such as sheeps, cows, camels and so on. However, he should kill the animal after he has his orgasm. He should not sell the meat to the people in his own village; however, selling the meat to the next door village should be fine.

Ayatollah Khomeini
(Een man mag seks hebben met dieren zoals schapen, koeien, kamelen enzo.. Maar hij moet het dier doden nadat hij een orgasme heeft gehad. Hij mag het vlees niet verkopen aan de mensen in zijn eigen dorp, maar het vlees verkopen in het volgende dorp mag wel.)

(Quotes above are from Khomeini's book, Tahrirolvasyleh, vol. 4, Darol Elm, Gom, Iran, 1990, Source: Homa)

If one commits the act of sodomy with a cow, an ewe, or a camel, their urine and their excrements become impure, and even their milk may no longer be consumed. The animal must then be killed and as quickly as possible and burned.

Ayatollah Khomeini

(Als er iemand sodomie pleegt met een koe, een ooi of een kameel, worden hun urine en uitwerpselen onrein, en zelfs hun melk mag niet meer worden geconsumeerd. Het dier moet worden gedood en zo snel mogelijk worden verbrand.)

(From The Little Green Book: Sayings of Ayatollah Khomeini, Political, Phylosophica, Social and Religious, with a special introduction by Clive Irving, ISBN number0-553-14032-9, page 47 Source: Homa)


Eleven things are impure: urine, excrement, sperm...non-Moslem men and women...and the sweat of an excrement-eating camel.

Ayatollah Khomeini
(Elf dingen zijn onrein: urine, uitwerpselen, sperma, ...niet moslimmannen en vrouwen... en het zweet van een strontetende kameel.)
(From The Little Green Book, Source: Harwood's Mythology's Last Gods, 175)

10:32 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Links is nu reactionair.

Wanneer je kijkt naar wat links bindt met andere linksen in Europa, dan is het zeker hun reactionaire houding.
Links staat net zo min in Frankrijk als in ons land voor de progressieve droom van internationale solidariteit met de minderbedeelden in Europa.

Nee, zij staan vierkant achter het protectionisme van hun eigen illusionaire privileges.
Links zoekt koortsachtig naar een systeem om Polen en andere landen met werkwillige krachten buiten te houden. En daarom protesteren ze tegen ‘Bolkenstein-richtlijn’.
Tot op vandaag belemmeren de protectionistische maatregelen van de verschillende overheden in vooral het ‘oude Europa’ nog te veel de concurrentiekracht van bedrijven.
BR>Ondanks er in de bouwsector 8000 oningevulde jobaanbiedingen zijn en 16000 voltijdse werklozen een baan in de bouwsector zoeken, meldt zich niemand. Poolse bouwvakkers kunnen nu via ME Polska opdrachten uitvoeren in het buitenland en de lege plaatsen invullen. Nu de Belgische arbeidsvoorwaarden moeten nageleefd worden de kosten van de werkgever aanzienlijk verhoogd. Verplaatsingsonkosten, logement e.d.
Nochtans vinden heel wat werkgevers dit geen bezwaar omdat ze er gemotiveerde en onderlegde vakmensen voor in de plaats krijgen.

Er geldt ook een inhoudingsplicht voor niet-geregistreerde aannemers zoals ME Polska. Dat betekent dat de Belgische hoofdaannemer 15% van de factuur moet inhouden om door te storten aan de belastingen. Dat geld kan nadien teruggevorderd worden bij de Belgische staat.

Enkel op die manier kan er een einde gesteld worden aan de illegale tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Door deze liberalisering zullen de lidstaten onder druk komen te staan om de sociale fraude beter te bestrijden.
Het huidige protectionisme stimuleert namelijk het gebruik van allerlei achterpoortjes, waardoor nu ook al Poolse bedrijven illegaal en ongestoord goedkoop werk kunnen uitvoeren in ons land wat concurrentievervalsing veroorzaakt. Want niemand kan in België ‘onder hun prijs’ werken in de bouwsector waar Poolse bedrijven momenteel illegaal heel actief bezig zijn.

Omdat we zelf ook in de bouwsector actief zijn, en ook regelmatig buitenlandse werven hebben, weet ik wat een papierrompslomp dit met zich meebrengt. Papieren die je moet aanvragen in Brussel, toelating voor dit en een stempel voor dat... Vooraleer alle papieren in orde zijn gaat er een lange tijd overheen waardoor je dikwijls de buitenlandse opdracht die moet uitgevoerd worden binnen een bepaalde tijdsspanne misloopt, wat helemaal niet bevorderlijk is voor onze economie.

De Bolkensteinrichtlijn werd al fel afgezwakt. Onder de sectoren die werden uitgesloten zit ook nutvoorzieningen. Water – gas en elektriciteit.
Jammer, want ik had ook liever goedkopere elektriciteit of water uit een naburig land.

Gooi de grenzen voor de Polen open

AMSTERDAM - Werkgevers en vakbonden willen dat het kabinet de grenzen openzet voor Polen en andere werknemers uit...
...nieuwe EU-landen. De werkgevers zien met lede ogen toe hoe zij hun vacatures niet vervuld krijgen, de vakbonden kijken met afgrijzen naar de al dan niet zwartwerkende Pool die de baan van een Nederlander ‘inpikt’.
AD-krant - Nederland

01:57 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

13-02-06

Een manifest voor moord

Much has been said about the Hamas charter's call for the destruction of Israel and the need for Hamas to renounce this goal as the condition for being granted international legitimacy, economic aid and diplomatic recognition.

But an examination of the charter (available at http://www.palestinecenter.org/cpap/documents/charter.html)(KLIK HIER) reveals that Hamas, also known as the Islamic Resistance Movement, is not just dedicated (however wrongly or murderously) to the destruction of Israel. It shows Hamas to be governed by a Nazi-like genocidal orientation to Jews in general.

It would be no surprise if a self-styled Palestinian liberation movement depicted Israel in unflattering or even (if we indulge the movement some license to exaggerate) venomous terms. Yet Hamas' 9,000-word charter of 1988 -- repeatedly reconfirmed by its leaders -- pits Jews, Israelis and Zionists (used pretty much interchangeably in the charter) in Manichaean conflict, not just with Palestinians, but with Islam, which to Hamas is synonymous with all goodness.

"Israel, by virtue of its being Jewish and of having a Jewish population, defies Islam and the Muslims," Article 28 of the charter says. This otherwise stunning statement is not surprising, given that Hamas describes Jews and Israel as a cosmic evil. Almost mimicking Nazi textbooks, Hamas contends that Zionism does "not hesitate to take any road, or to pursue all despicable and repulsive means to fulfill its desires." And what are those desires? "To demolish societies, to destroy values, to wreck answerableness, to totter virtues and to wipe out Islam. It stands behind the diffusion of drugs and toxics of all kinds in order to facilitate its control and expansion." (Article 28)

Hamas sees Jews as extremely malevolent and also extremely powerful, capable of achieving their desires. In a hallucinatory anti-Semitic passage recalling the most extreme Nazi ideologues, the charter asserts that the Jews amassed wealth that permitted them to "take over control of the world media such as news agencies, the press, publication houses, broadcasting and the like. [They also used this] wealth to stir revolutions in various parts of the globe in order to fulfill their interests and pick the fruits. They stood behind the French and the Communist Revolutions and behind most of the revolutions we hear about here and there." (Article 22)

Pursuing this hallucinatory reverie (among the clandestine organizations the Jews allegedly use to take over the world, "Rotary Clubs" are highlighted), Hamas' charter then describes Jewish power and malevolence as still more sinister: The Jews "used the money to take over control of the Imperialist states and made them colonize many countries in order to exploit the wealth of those countries and spread their corruption therein.... They stood behind World War I, so as to wipe out the Islamic Caliphate .... They obtained the Balfour Declaration and established the League of Nations in order to rule the world by means of that organization. They also stood behind World War II, where they collected immense benefits from trading with war materials and prepared for the establishment of their state."

As if this wild, anti-Semitic litany, which includes Jews establishing the United Nations as part of their plan for world domination, is insufficient, Hamas declares that "there was no war that broke out anywhere without their fingerprints on it." (Article 22)

With how much power will the Jews be satisfied? According to Hamas, "Zionist scheming has no end, and after Palestine they will covet expansion from the Nile to the Euphrates. Only when they have completed digesting the area on which they will have laid their hand, they will look forward to more expansion, etc. Their scheme has been laid out in the Protocols of the Elders of Zion." (Article 32)

Hamas is determined to rouse the Islamic world to act in the only manner adequate to the danger. Negotiation, compromise, any permanent modus vivendi with Israel and Jews is not thinkable. Jihad and destruction is.

Faced with this demonic enemy, Hamas is determined to rouse the Islamic world to act in the only manner adequate to the danger. Negotiation, compromise, any permanent modus vivendi with Israel and Jews (Jews' very existence in Israel is deemed an affront against Islam), is not thinkable. Jihad and destruction is. Proclaiming every inch of Palestine, including all of Israel, to be Palestinian and Islamic, and in accord with its demonic view of Jews, the charter declares, "[Peace] initiatives, the so-called peaceful solutions, and the international conferences to resolve the Palestinian problem, are all contrary to the beliefs of the Islamic Resistance Movement."

Why? Because "renouncing any part of Palestine means renouncing part of the religion; the nationalism of the Islamic Resistance Movement is part of its faith, the movement educates its members to adhere to its principles and to raise the banner of Allah over their homeland as they fight their Jihad." (Article 13)

So what is left for Hamas and all Muslims to do? Despite Hamas' pro-forma statement that "humane" Hamas will tolerate Jews and Christians only under the impossible condition that they live under Islamic fundamentalist domination (Article 31), the genocidal logic of Hamas' foundational document is explicit: "Hamas has been looking forward to [implementing] Allah's promise whatever time it might take. The prophet, prayer and peace be upon him, said: The time will not come until Muslims will fight the Jews (and kill them); until the Jews hide behind rocks and trees, which will cry: O Muslim! there is a Jew hiding behind me, come on and kill him! This will not apply to the Gharqad, which is a Jewish tree." (Article 7)

This is no selective reading of Hamas' charter, as the extensive quotations indicate. The charter's almost classically Nazi accounts of Jews and its annihilative reveries form the core of Hamas' uncompromising and divinely ordained canonical version of the Declaration of Independence.

As a lifelong student of Nazism and its radical murderousness, I have always been extremely reluctant to use the epithet "Nazi" for other reprehensible, anti-Semitic or genocidal movements. Whatever the other differences, the anti-Semitism and the murderous logic that form the principal content and rhetorical structure and substructure of this charter and this political party are unmistakably Nazi-like with regard to Jews.
The last 100 years have shown that those expressing murderous dreams, like Hitler, mean it.

Imagine if a territory or country next to the United States, Germany, France or Britain were governed by a political party that had repeatedly terrorized and murdered citizens of its neighbor, and had issued a governing charter about Americans, Germans, French or Britons that described the people of that country as Hamas describes Jews -- calling not only for that country's destruction but also for the mass murder of its people.

Would people in that country accept the threatening political party as a fit partner in peace? Would people say that a political party harboring such profoundly irrational beliefs, fomenting such uncompromising hatred and speaking the language of mass murder should receive international aid that could only further its hold on power and facilitate its murderous intentions?

Hamas' charter should not be dismissed as just words, and all that it contains would not be nullified even if Hamas, under pressure, renounced its goal to destroy Israel. (So far, Hamas has adamantly defended its genocidal charter.)

Seldom in the modern world has a political party enshrined such hallucinatory hatred and overt murderousness against another people in its constitution, and more seldom still has such a party taken power. The Nazi Party Program of 1920 also contained much anti-Semitism, but compared to Hamas' charter, its demonology and prescriptions were tame. Given the extreme political costs of such speech, governments, political parties and political leaders rarely speak the language of annihilation openly. So when they do, we should take them at their word. The last 100 years have shown that those expressing murderous dreams, like Hitler, mean it.

Bovenstaand artikel verscheen origineel in de LA Times

W. Pauli schreef in 'De Morgen' aan het einde van een artikel dat hij had overgenomen uit de krant Haaretz: "En de man(Adi Schwartz) besluit: "De voornaamste vraag is of Europa af wil van politieke correctheid om klaar te zeggen wat het wil, waarvoor het gevochten heeft. Zoals Dewinter aantoont, is het een groter gevaar om dat niet te doen." Voor de Haaretz-lezers is hij de meest vooruitziende politicus van dit Avondland. Adi Schwartz heeft zijn naam niet gestolen." Wat een arrogantie!!! De journalist van deze krant die zo graag het 60-jaar oude oorlogsgschut bovenhaalt wanneer het over het Vlaams Belang gaat zou zich beter eerst wat informeren over het onstaan van de moslimbroederschap en de charters van Hezbollah, Hamas, de Ba'athpartij en de partijprogramma's van meeste islamitische landen.„Die Araber sind die natürlichen Freunde Deutschlands, da sie die gleichen Feinde wie Deutschland, nämlich die Engländer, die Juden und die Kommunisten, haben. Sie sind daher auch bereit, von ganzem Herzen mit Deutschland zusammenzuarbeiten, und stehen zur Teilnahme am Kriege zur Verfügung.“ – Muhammad Said ibn Amin al Husseini, Palästinensischer Großmufti von Jerusalem, 28. Nov. 1941 (in: Schmidt, Der Großmufti von Jerusalem beim Führer, @)

Heeft De Morgen ook niet toevallig dezelfe vijanden? De Britten en de joden in elk geval...de communisten dat zal wel meevallen!00:59 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

11-02-06

De nazi’s uit het Oosten.


De Hezbollah groet.Hezbollah logo


In 1945 schreef een Duitse anti-nazi priester Martin Niemoller het volgende:

Eerst kwamen ze vòòr de communisten, en ik zei niets, want ik was geen communist. Dan kwamen ze voor de joden, en ik zei niets, want ik was geen jood. Dan kwamen ze voor de katholieken, en ik zei niets omdat ik protestant ben. Maar dan kwamen ze voor mij, en toen was er niemand meer over om nog iets te zeggen .

Deze uitspraak kan tegenwoordig gebruikt worden vòòr Europa.

Eerst kwamen ze voor Israël, en we zegden niets, want we waren geen joden. Dan kwamen ze voor de Libanese christenen, maar we zeiden niets, want we waren geen Maronieten. Toen kwamen ze voor Amerika, en we zeiden niets, want we waren geen Amerikanen. Toen gingen ze achter de zwarte Soedanezen, maar we zeiden niets, want we waren geen Soedanese zwarten. Toen kwamen ze voor ons, maar tegen die tijd was er niemand meer over om nog iets te zeggen.Zolang de moslims demonstreerden en riepen ‘Dood aan Amerika’ en ‘Dood aan Israël’, vond Europa (en de rest van de ‘linkse’ wereld) reden om ofwel het nazi-achtige kwaad eigen aan deze lofzangen, (en de moordzuchtige acties die eruit voortvloeien) te negeren of Amerika en Israël te beschuldigen voor de haat.

Maar zoals we de laatste dagen konden zien, haten onze generatie fascisten bijna alles en iedereen, niet enkel de Amerikanen of de joden.

01:30 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

09-02-06

Egypte was eerst!

Egypte publiceerde de cartoons al in oktober 2005 in een veel gelezen Egyptische krant.

LEES HIER WAAROM!

23:31 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Oorlog en vrede in de islam

Samenvatting: Bepaalde begrippen, zoals vrede, oorlog en tolerantie, worden door de islam op volslagen andere wijze gehanteerd dan in het Westen.

-------------------------------------------------------------------------------- Door dr. R.H. Matzken, Brummen, Doctor in Missiology

Probleemstelling

Het denkkader (paradigma) van de islam is wezensvreemd aan het Westerse denken. Daarom is het gevaar groot dat moslimbegrippen op Westerse wijze worden uitgelegd en daarmee misverstaan; speciaal de postmodernen zijn hun antenne hiervoor kwijtgeraakt. Het is dan ook van essentieel belang om enkele kernbegrippen uit te leggen vanuit de Moslimgeschriften, waarvan wij als voornaamste noemen de Koran (dikwijls anders vertaald dan de Arabische grondtekst), de Hadieth en de Sjaria (authentieke geschriften van Khomeiny, die alle ruim 1 miljard moslims als hun geestelijk leider erkennen).

De kernvraag is: Is de islam een religie van vrede?
De moslims beantwoorden dit bevestigend, maar dat moet ons Westerse mensen niet geruststellen totdat wij weten wat zij hiermee bedoelen.
Wij leggen dit uit vanuit onze (humanistische en bijbelse) opvatting over tolerantie, maar daarmee vergissen wij ons net zozeer als met het idee van coëxistentie dat de communisten eenmaal predikten.
Vrede (Salem) komt overeen met Dar al-Islam, het Huis van Islam, dus tegelijk Dar al-Salam. Deze Dar al-Islam is dus de politieke uitdrukking van de door alle moslims beleefde Umma Islam, de gemeenschap der moslims. Dit sluit ‘scheiding van Kerk/moskee en Staat ten enenmale uit en daarom zijn landen als Turkije en Egypte het eerste doelwit van de echte of ware islam, die deze landen als ‘afvallige’ landen beschouwt, beïnvloed als ze zijn door het democratische denken van het decadente Westen. Fundamentalistische islam is consequente islam en is per definitie theocratisch; gematigde of ‘democratische’ islam is een contradictio in terminis.


Salem = heerschappij van Dar al-Islam.
Deze bestaat nu in sommige islamlanden en provincies of deelstaten (zoals Kano in Noord-Nigeria). Dar al-Islam (Huis van Islam) impliceert de invoering van de sjaria, waarbij wordt rechtgesproken door geestelijken. Het betekent tegelijk de afschaffing van alle andere wetten, of – in een overgangsstadium – het overrulen van alle wetten van een land, inclusief de Constitutie, door de Wet van Islam. Wanneer een (deel)staat wordt geregeerd volgens de sjaria, geldt die deelstaat als Dar al- Islam en heerst er (moslim-)salem.

Ware Salem is er pas wanneer de hele wereld valt onder Dar al-Islam, net zoals in de tijd van het communisme er pas ware Mir kon bestaan wanneer de hele wereld communistisch zou zijn. Zolang er geen mondiale Salem heerst, is de Islam in staat van oorlog met alle landen die niet vallen onder Dar al-Islam. Sterker nog, zolang voelt de Islam zich bedreigd en zelfs aangevallen door alle landen die niet-islamitische zijn in deze betekenis, dus ook door Jordanië en Turkije, alle zgn. gematigde moslimlanden. Binnen die landen is er dan ook grote spanning en strijd: de jihad richt zich vooreerst op deze ‘afvallige en huichelachtige staten’.

Jihad = vestigen van Dar al-Islam.

Tegenover de Dar al-Islam (ofwel huis van vrede) staat de Dar al-Harb, het huis van niet-islam (ofwel huis van oorlog).Het instrument om te komen van Dar al-Harb tot Dar al-Islam is de jihad, ofwel ‘heilige oorlog‘. Hierover laat de Koran (bijvoorbeeld in de Soera’s 2, 8 en 47) geen misverstand bestaan.


De jihad kent drie fasen:


1. het hart, het denken van het individu;

2. het gebruik van het woord, op podium, in de pers, boeken en propaganda naar socialistisch-communistisch model;

3. de klassieke jihad is de daad, een ‘uitnodiging’ (lees: bedreiging) tot dalah, uitmondend in sjaria. Dit heeft niets gemeen met een persoonlijke nodiging tot het heil, zoals Jezus Christus die biedt, maar is puur politiek.

Van de jihad kan alleen de eerste fase worden beschouwd als religieus; de tweede (en uiteraard de derde fase) zijn uitsluitend ideologisch en politiek.
Deze tweede fase omvat het onderricht in moskee en school (om de leden van de moslim gemeenschap umma- resp. jihad-bewust te maken) de voorlichting naar buiten, door deze fase voor te stellen als ‘religieus’ en te doen vallen onder vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst.
In sommige landen voltrekt zich thans de derde fase, en het is opmerkelijk dat het hierbij gaat om provincies of deelstaten, zoals Mindanao in de (overwegend katholieke) Filippijnen, de Molukken en Centraal Sulawesi in (Pantsjasila - vijf religies) Indonesië en Kano in (overwegend christelijk) Nigeria.

In de Westerse landen bevinden wij ons momenteel in de tweede fase, die van politiek-ideologisch onderricht en voorlichting. Ook hier dreigt het gevaar van een groot misverstand, waarbij zelfs het woord ‘mafkezen’ is gevallen. Wij moeten ons terdege realiseren dat deze tweede fase een tussenfase is die het best kan worden weergegeven met het Engelse woord ‘truce’.

Truce = uitstel van Dar al-Islam


Het Engelse begrip ‘truce’ drukt sterker dan het Nederlandse ‘wapenstilstand’ de ware betekenis uit van een devies dat Mohammed bij zijn veldtochten gebruikte. Toen zijn tegenstanders hem te sterk waren, bood hij dezen een ‘truce’ aan, d.w.z. een vrede-voor-een-bepaalde-tijd (van maximaal tien jaar). Wanneer de Mekkanen hierop ingingen, verslapten zij hun waakzaamheid, totdat zij bij de volgende veldtocht van de profeet werden verslagen.

‘Truce’ werd ook gebruikt voor een tijdelijk gedogen, bijvoorbeeld van de rituelen van andere goden (in Mekka aanbad iedere stam zijn eigen godheid en in totaal waren er wel 360 goden!). Totdat . . . de god van Mohammed, Allah, sterk genoeg was zodat alle andere goden werden afgeschaft ("Allah heeft geen genoten" zegt de Koran)
en hun aanhangers gedood.
Het begrip ‘truce’ vergeleek ik reeds met het begrip coëxistentie dat de communisten aan hun tegenstanders voorhielden. Degenen die hierin geloofden, kregen van Lenin de weinig-vleiende naam ‘nutzliche Idioten’.
De geschiedenis van de islam is vol ‘truce’ en de vijanden die dit verkeerd uitlegden (bijvoorbeeld als status-quo), merkten de ware betekenis pas toen zij niets meer konden zeggen (en niets meer hadden uit te leggen). Arafat past deze tactiek ook toe; "Land voor vrede" is dan ook een utopie.

Momenteel geldt dit misverstand ook voor de zogenaamd gematigde of geïntegreerde moslims die onze begrippen tolerantie en democratie hebben overgenomen, zonder te beseffen dat na uiterlijk tien jaar (of een verlenging ervan) de verworvenheden van de Dar al-Harb het moeten afleggen tegen de (virtuele of tastbare en zichtbare) sjaria van de Dar al-Islam.

Takija = aanpassing (huichelarij).

Mensen die dit allemaal kunnen weten, sluiten deze uitleg bewust uit waardoor anderen (die niet beter weten) een verkeerde indruk krijgen en op valse wijze worden gerust gesteld.
Wanneer moslims bijvoorbeeld spreken over het begrip godsdienstvrijheid, is dit onverenigbaar met Westerse opvattingen. Zouden zij dit hanteren in de betekenis die wij hieraan geven, dan betekent dit voor hen het einde van de islam, omdat Mohammed dan een valse profeet zou zijn geweest.

Zou er namelijk in de moslimlanden echte godsdienstvrijheid bestaan, dan zou dit tot een massa-exodus uit de islam leiden. Zo geldt de uitspraak: "Je wordt niet gedwongen om te geloven" alleen voor de gelovige moslim, maar ‘ongelovigen’ (of ‘adresgelovigen‘) kunnen er zich niet op beroepen. Met andere woorden: je kunt wel de islam binnengaan, maar er niet uitgaan.

Onder Takija valt ook de zogenaamde dialoog der godsdiensten, gericht op het opsporen van gemeenschappelijke kenmerken (naast eventuele verschillen) van de "drie monotheïstische godsdiensten" ten dienste van de zgn. Abrahamitische oecumene. De Duitse oriëntalist dr. Hans-Peter Raddatz (auteur van de bestseller ‘Von Gott zu Allah‘ noemt dit het dialogisme; in zijn boek spreekt hij zelfs van de dialoogindustrie!

Ook het onderscheid tussen ‘radicale (fundamentalistische) en gematigde moslims‘ valt onder Takija. Zou bijvoorbeeld in een stad of streek de meerderheid moslim zijn en op grond hiervan de Dar al-Islam worden uitgeroepen, dan tellen bij het invoeren van de sjaria alle – ook de gematigde en zelfs de nominale - moslims mee. Takija is ook de opvatting dat we alleen van fundamentalistische moslims iets te duchten hebben en dat de overige moslims zozeer zijn geïntegreerd dat zij hiervoor niet ontvankelijk zijn.

Umma Islam is de gemeenschap der moslims, het wereldwijde moslimbewustzijn. Dit is meer dan een latente identiteit, een besef van verbondenheid, het is de voedingsbodem om wereldwijd te streven naar de vestiging van de Dar al-Islam.
Het is ook datgene wat alle moslims – sjiieten en soennieten, orthodoxen en vrijzinnigen, geletterden en ongeletterden, radicalen en gematigden – met elkaar verbindt.

De dynamiek van de Umma Islam wordt aangewakkerd door de zgn. Moslimbroederschap, die staatsoverstijgend actief is. Net als het christendom, staat ook de moslimgemeenschap in het Westen bloot aan moderne en postmoderne beïnvloeding. Zelfs al hebben de imams in het Westen geen officiële banden met de Moslimbroederschap, hun ummabewustzijn brengt hen ertoe om hun preken te richten op de realisering van de Dar al-Islam. En hoe groter de umma (moslimgemeenschap) is, des te sterker de heilsrichting (= aanvalskracht).

Dit ummagevoel is zo groot dat bijvoorbeeld van alle leidende islamleiders in Duitsland niemand officieel afstand heeft genomen van de WTC-aanslagen. Integendeel, de aanslagen werden met grote vreugde begroet; zo werd er gejubeld in de moskeeën van Munchen. Wanneer men wel afstand nam, moeten wij dit zien als een plichtpleging van een kleine minderheid. Velen die hebben gezwegen deden dit omdat zij dit opportuun vonden, maar "wie zwijgt stemt toe."

Uiteraard is er een kleine minderheid van moslimintellectuelen, maar die zijn niet onderling georganiseerd en worden gezien als verraders van de Umma Islam. Daarom worden zij in hun thuislanden monddood gemaakt of zelfs vervolgd en gedood.

Voor meer uitleg over de diverse 'dar al-Amn, dar al-Dawa, dar al-Kufr, dar al-Shahada,Dar al-Harb, en Dar-al'Ahd: KLIK HIER

21:49 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Talibanleider zet prijs op hoofd cartoonist

Wie denkt dat alle Taliban uit Afghanistan zijn weggevlucht is mis. Nee, ze zitten niet allemaal in Brussel. Zij begonnen aan een hergroepering in 2003 en werken samen met gelijkgezinde Arabieren, Pakistanis en Tsjetsjenen. Zij proberen vechtend de macht terug in handen te krijgen. Voeren nog steeds etnische zuiveringen door, straffen op gruwelijke wijze burgers en schieten ze neer zonder enige vorm van rechtspraak. Alleen horen wij daar niet zoveel meer van.
Vanuit hun schuilplaatsen in de stad, houden ze elke auto in het oog.Tot het Nederlandse weekblad Elsevier schreef dat een Talibanleider goud heeft beloofd aan degene die één van de Deense cartoonisten vermoordt. Straf, wanneer men terugkijkt in de tijd, toen de Taliban boedhistische beelden kapot schoten voelde niemand zich geroepen een premie uit te loven om de Taliban te vermoorden.

Bericht - Elsevier Een Talibanleider heeft in Afghanistan honderd kilo goud uitgeloofd aan degene die één van de Deense cartoonisten vermoordt. Voor wie een Deense, Noorse of Duitse soldaat weet om te brengen, ligt vijf kilo goud klaar.

De Talibanleider Mullah Dadullah heeft dat bekendgemaakt. Volgens Dadullah hebben zich bij hem tientallen potentiële zelfmoordterroristen gemeld sinds de ophef over de Deense cartoons.

De eenbenige Dadullah is het voormalig hoofd van de veiligheidsdienst van het omvergeworpen Taliban-regime in Afghanistan.

19:48 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

08-02-06

Westerse angsthazen.

Ondanks de rellen in alle hevigheid toenemen, gaan in ons land, zowel in de pers als in politieke kringen, geluiden op dat wij, het westen ons moeten verontschuldigen.

De angsthazen op hun best.

Het is eerder een gelegenheid om het debat op gang te trekken en de volgelingen van de religie van vrede er op te wijzen dat ze nog een hele weg hebben af te leggen naar de 21ste eeuw.

De beelden van onthoofdingen, kelen oversnijden, zelfmoordterroristen, bomaanslagen, vrouwenstenigingen vragen niet om westerse boetedoening en penitentie, maar om een ferme reactie. Het signaal dat de moslimwereld nu krijgt is er één van angst en dat is verkeerd, gevaarlijk verkeerd!

Elke land, elke politicus of bekende persoon heeft zijn ‘spotcartoons’, en dan gaat het nog om echte mensen die nu leven. Nog nooit heb ik iemand op een dergelijke waanzinnige manier weten reageren.

Toen de Palestijnen Sharon in een spotprent hadden afgebeeld terwijl hij een baby oppeuzelde, reageerde hij laconiek, “Nog nooit iemand een baby zien kussen?”
Dat joden baby’s opeten is trouwens een verhaal dat vele moslims geloven en heb ik voor de eerste keer gehoord van onze eigen Antwerpse Marokkanen. Ongelooflijk!!!
Geen enkel argument kon hun van het tegendeel overtuigen.

Het is trouwens opvallend op welke manier moslims overal in de wereld reageren op de Deense spotprenten, flink aangedikt door de eigen tekeningen van de imam Ahmed Abu Laban.

Om te tekeningen te zien:KLIK HIER

Ze roepen en tieren, steken vlaggen en gebouwen in brand en dreigen. En het meest opvallend., ze maken en publiceren spotprenten over joden...KLIK HIER
Eerlijk gezegd, snap ik niet zo goed wat de joden ermee te maken hebben, maar het zal wel zoiets zijn als het Vlaams Belang beschuldigen van alles wat er verkeerd loopt in ons land.

De haat wordt aangewakkerd door enkele fanatiekelingen, waaronder de imam, Ahmad Abu Laban, geboren in een Palestijnse familie die later naar Egypte verhuisde.
Van opleiding is hij werktuigkundig ingenieur maar liet zich in 1975 omscholen tot imam. Hij huwde zijn nicht en kreeg zeven kinderen

Abu Laban woonde en werkte in Koeweit, Egypte, de Verenigde Emiraten en Nigeria. In 1982 werd hij vanwege zijn islamitische en fundamentalistische opvattingen uitgewezen door de Emiraten. In 1984 verhuisde hij met zijn gezin naar Denemarken.

Hij is daar als imam de leider van de Islamiske Trossamfund (Islamitische Geloofsgemeenschap). Zijn aanhang bestaat voornamelijk uit moslims van Palestijnse en Somalische komaf.

De imam staat bekend voor zijn drastische uitspraken.

Volgens een artikel in de Nederlandse krant AD ziet Claude Moniquet, directeur van het in Brussel gevestigde dreigingsanalysebureau ESISC, de cartoonrel als één grote valstrik. Met deze provocatie zou de moslimbroederschap, een illegale club moslimextremisten, heel West-Europa aan de sharia willen onderwerpen.

Deense broeders zouden het vuurtje hebben opgestookt met een ruim veertig pagina’s tellend dossier. Om hun netwerken te mobiliseren en een wereldwijde actie te ontketenen, voegde de Deense sectie niet alleen de twaalf gewraakte cartoons toe, maar nog drie extra, zegt de directeur. Moniquet heeft in veiligheidskringen een goede reputatie.

Leden van het Europees Parlement willen van de Europese Commissie weten of er stappen worden ondernomen tegen islamitische landen die financiële steun krijgen uit Brussel en toch gewelddadige demonstraties hebben toegelaten.

De kraan dichtdraaien voor moordzuchtige fundamentalisten zou inderdaad een goed begin zijn.


>

13:00 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De verdachte cartoons

In een vorige bijdrage schreef ik over de cartoons die op eigen houtje werden toegevoegd door de omstreden figuur imam Ahmed Abu Laban. Ik vroeg mij af wat zijn onderliggende beweegredenen zijn en waarom de media er zo zedig over zweeg.
Vandaag heeft echter de Nederlandse krant AD, in navolging van het Nederlands Dagblad en NRC-Handelsblad, een artikel geplaatst over de verdachte cartoons.

http://www.ad.nl/buitenland/article141922.ece

Het mysterie van de drie cartoons
<
ROTTERDAM - Drie spotprenten die nooit in een Europese krant zijn verschenen, zouden de cartoonrellen in moslimlanden hebben aangewakkerd.

Op de voornamelijk via internet verspreide afbeeldingen heeft de profeet Mohammed een varkenskop, verkracht hij een 9-jarig meisje en wordt een biddende moslim door een hond genomen. Waar de drie afbeeldingen vandaan komen, is een mysterie.

Volgens de Deense krant Jyllands Posten , dat in september twaalf Mohammed-karikaturen publiceerde waarop de eerste moslimprotesten volgden, heeft een groep radicale islamieten uit Denemarken de tekeningen rondgestrooid om het vuurtje op te stoken.

De directeur van het dreigingsanalysebureau ESISC in Brussel, Claude Moniquet, zei gisteren in deze krant eveneens dat een club moslimextremisten achter het verspreiden van de drie Mohammed-tekeningen zit.

De invloedrijke Deense imam Ahmed Abu Laban gaf toe dat in november een delegatie van Deense moslimorganisaties naar Egypte en Libanon is afgereisd. Dat gebeurde op zijn initiatief. Het was een comité ‘ter ere van de profeet’. De afvaardiging wilde onder broeders steun werven voor de strijd tegen ‘de beledigende cartoons’, die zich tot dan toe vooral op Deense bodem voltrok.

In de bagage van de moslimmissie zat een dik dossier. Dat bevatte naast de twaalf gewraakte cartoons ook anonieme, aan Deense moslims gerichte dreigbrieven. Tussen die dreigbrieven zaten de drie schofferende spotprenten.

Laban: ,,We hebben een uitgebreide documentatie meegenomen, met ook andere cartoons.’’ Volgens de woordvoerder van de Deense delegatie, imam Akhmad Akkari, deden ze dit om ‘te laten zien hoeveel haat er in Denemarken tegenover moslims is’.

Deense moslimorganisaties menen dat de bewuste cartoons in racistische hoek zijn geboren. De afbeeldingen, die volgens een in deDaily Telegraph aangehaalde anonieme islam-deskundige op extreemrechtse websites stonden, zouden in haatmails naar moslims in Denemarken zijn gestuurd.

Maar toen journalisten om bewijsmateriaal vroegen, bleven hun mailboxen leeg. Ook de ontvangers van de mailtjes waren niet te spreken. Akkari wilde hun identiteit niet prijsgeven.

--------------------------------------------------------------------------------

11:47 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

07-02-06

De vierde Wereldoorlog.

Na het lezen van Peter Siebelts boek Mabel Koninklijk Bal Masqué, dat onder andere over Mabels optreden in voormalig Joegoslavie ging, schreef Theo van Gogh in Metro dat hij Siebelts vrees voor de radicale islam deelde. Hij maakte zich zorgen over wat er zoal in de El Tahweed moskee 'geloeid' werd. Korte tijd later werd Theo van Gogh vermoord door een Jihadi die geregeld bezoeker was van het gebedshuis.

Bron: Pim Fortuynpolitiek


Peter Siebelt, al eerder bekend voor zijn onderzoek naar het duistere verleden van Greta Duisenberg, zijn eerdere boeken met o.a. 'Econostra', een onderzoek naar het netwerk achter Volkert Van der Graaf (moordenaar van Pim Fortuyn).
Peter Siebelt is onderzoeksjournalist en bovendien beveiligingsexpert en staat in zijn boek 'De Vierde Wereldoorlog', dat vorig jaar in september verscheen, stil bij de gevaren van de islamitische terreur. Hierbij kiest hij een opmerkelijke invalshoek.
Hij laat zien dat er connecties bestaan tussen extreem-links en de jihadi's.
Ook waarschuwt hij dat de autoriteiten nog niet klaar zijn voor het komende conflict en dat sommigen aan wie wij onze veiligheid toevertrouwen zelf geen schone handen hebben.

Schokkend zijn Siebelts onthullingen over Peter Klerks, gemeenteraadslid van Amsterdam, wiens extremistische verleden in dit boek onthult wordt. Desalniettemin werd hij eenvoudigweg benoemd tot lector aan de politieacademie. Ook laat Siebelt zien hoe in Nederland de Marokkaanse gemeenschap jaren is misbruikt door progressieve politieke activisten in hun strijd tegen de toenmalige Koning Hassan.

reacties:
'Veel dank voor toezending van uw boek "De Vierde Wereldoorlog", het pad van Marx naar Allah. Met grote belangstelling en soms toenemende verbijstering heb ik het gelezen. De enorme hoeveelheid gegevens die u erin verwerkt heeft kunnen m.i. alleen maar uit het archief van de BVD/AIVD komen -een sterk punt van de dienst om systematisch alles vast te leggen. Het is een belangrijk boek en ik hoop dat de door u gewenste discussie zal ontstaan.'Drs. J. van Gogh (vader van Theo van Gogh)

'Onthullend kijkje achter de schermen' Rob Hoogland 'Telegraaf'
'Indien slechts de helft van het boek bewijsbaar is, dient de directeur van de AIVD onmiddelijk te worden ontslagen' Leo Dorrestijn
'Opvallend objectief' NRC Handelsblad

Nederland is waarschijnlijk geen alleenstaand geval. Hier worden PS-leden met een duister verleden zelfs minister van justitie.

14:44 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Renteloze lening aan vadertje staat?

Uit de cijfers van onze geliefde minister van Financiën, Didier Reynders blijkt dat heel wat belastingsbetalers gratis krediet verschaffen aan de belgische overheid. Dat komt omdat loontrekkenden te veel bedrijfsvoorheffing betalen. De bedrijfsvoorheffing wordt van het brutoloon afgehouden zonder rekening te houden met eventueel aftrekbare posten op uw belastbaar inkomen en rechtstreeks doorgestort naar de overheid, die zoals iedereen wel al weet, graag de grootste hap uit ieders loon bijt.

Maar het teveel betaalde bedrag krijg je pas twee jaar later terug van de belastingen. De groep van belastingsplichtigen die moeten terugkrijgen is GROTER dan diegenen die moeten bijbetalen.

Volgens Trends zal de fiscus dit jaar 4,193 miljard euro moeten terugbetalen aan de belastingplichtigen en 1,45 miljard euro aan bijbetalingen innen.

Dat wil zeggen dat de overheid kan beschikken over een renteloze lening van meer dan 2,7 miljard eurokes.

01:39 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

06-02-06

Jordaanse krant Al-Shihan.

De Jordaanse roddelkrant Al-Shihan heeft drie van de omstreden spotprenten gepubliceerd.

Het weekblad schreef: “Moslims in de wereld, wees redelijk.” Het commentaar van de hoofdredacteur: “Wat roept meer vooroordelen op tegen de islam, deze karikaturen of foto’s van gijzelnemers die voor de camera de keel van hun slachtoffer doorsnijden of een zelfmoordenaar die zichzelf opblaast tijdens een bruiloft in Amman?”
Volgens de hoofdredacteur hebben veel mensen de tekeningen niet eens gezien.

23:43 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De ongeremde moslimwoede.

Als westerling is de uiting van ongecontroleerde woede bij de moslims onbegrijpelijk.Dagenlang alles vernietigen, kapot slagen, in brand steken, auto’s vernielen en doden die vallen. Een ongeremde uitbarsting die werd opgewekt door enkele onnozele Deense cartoons die al meer dan een half jaar geleden gepubliceerd werden?


De meeste politici hebben het nu weer over de "grenzen van de vrije meningsuiting". En daarmee dreigen ze die grenzen weer nauwer dicht te trekken. Te censureren. De allereerste reactie van het EU-Bestuur op de cartoons was dat er nu vlug een "Gedragscode" moest komen.

De Britse socialistische minister van buitenlandse zaken Jack Straw vond dat het niet geoorloofd was om de moslims te beledigen en vond dat de Deense regering zich moest verontschuldigen.
Toen de film ‘The life of Brian’ van Monty Python werd uitgeroepen tot de beste komische film waren er enkele christenen die protesteerden. Jack Straw wuifde toen het protest weg en zei dat ze niet zo flauw moesten doen en zich niet zo moesten aanstellen. Nu proclameert hij ‘respect voor elke religie’, maar hij bedoelt vooral die religie die hem angst inboezemt.
Ook de paus voelde zich geroepen om te stellen dat de vrije meningsuiting een hoog goed is, maar dat het niet mag beteken dat men het recht heeft om religieuze gevoelens van gelovigen te kwetsen.
Hoe snel alles kan evolueren wanneer het om de islam gaat, nietwaar?
Het is bovendien zeer eigenaardig dat de media geen enkele moeite heeft gedaan om te kijken of het wel allemaal wel klopt wat de moslims beweren. Waren de Deense cartoons erg genoeg om zoveel geweld op te roepen?

Aanvankelijk blijkbaar niet.

Zoals ik al eerder schreef vroeg ik mij af hoe het mogelijk is dat pas in Januari 2006 de volledige moslimwereld in woede uitbarst over 12 cartoons die in September 2005 zijn geplaatst in een Deense krant. En waarom nu pas, nadat een Noorse krant het debat wou opentrekken en een artikel met amper één cartoon plaatste, het geweld liet losbarsten.
Hier zit meer achter.

Op 4 februari verschijnt in het Nederlands Dagblad volgend artikel:

Noorse christelijke krant heeft geen spijt van cartoons

door onze redacteur Gerhard Wilts

OSLO - Christenen moeten op de bres staan voor de vrijheid van meningsuiting, vindt hoofdredacteur Selbekk van de Noorse krant die de omstreden islamcartoons publiceerde. ,,Anders gaat ook de godsdienstvrijheid eraan.''
Een kleine krant heeft Vebjörn Selbekk onder zijn hoede. Magazinet telt hooguit vijfduizend abonnees ('tienduizend lezers in heel Noorwegen') en verschijnt alleen op maandag, woensdag en vrijdag. Toch is dit christelijke nieuwsblad ineens wereldwijd bekend. Met dank aan Mohammed. In januari publiceerde de krant een vraaggesprek met Noorse cartoonisten, die toegaven de profeet Mohammed niet te tekenen uit vrees voor hun leven. Ter illustratie waren de twaalf cartoons uit het in opspraak geraakte Deense Jyllands Posten erbij gezet. Selbekk wil het graag uitleggen.

Waarom hebt u de spotprenten van Mohammed gepubliceerd? ,,Laat ik eerst zeggen dat we de tekeningen niet als cartoon in de krant hebben gezet. Bij het interview hebben we slechts een foto van de gewraakte pagina van Jyllands Posten geplaatst.

In de tweede plaats: de huidige commotie in het Midden-Oosten gaat over andere cartoons, die imams vanuit Denemarken hebben meegenomen om een volkswoede tegen Denemarken te ontketenen. Dat zijn tekeningen waarvan ik het niet in mijn hoofd zou halen ze ooit te plaatsen, zoals een cartoon van Mohammed met een varkenskop of Mohammed die zich door een hond laat dekken. (Varkens en honden zijn voor moslims onreine dieren. De herkomst van deze cartoons is onbekend, red.). Ongelooflijk grof! Dat - totaal vertekende - beeld hebben moslims nu van ons. De cartoons uit Jyllands Posten zijn veel onschuldiger.''
De aanval op de Deense ambassade

Wist u niet dat veel moslims het ongeoorloofd vinden Mohammed af te beelden?
,,Ja, dat weet ik. Maar er zijn verschillende stromingen in de islam. De soennieten verbieden het afbeelden van de profeet Mohammed, de sjiieten daarentegen niet. Je kunt zelfs ansichtkaarten kopen waarop Mohammed staat afgebeeld. De Koran verbiedt het ook niet.''

,,Voor mij zijn de spotprenten van ondergeschikt belang. Ik weet best dat mensen erdoor gekwetst kunnen zijn, en dat spijt mij oprecht. Ik bied mijn excuses aan als ik mensen bezeerd heb in hun godsdienstige gevoelens, want dat is nooit mijn bedoeling geweest.''

Wat dan wel?

,,Wij wilden een debat losmaken over de manier hoe delen van de islam de vrijheid van meningsuiting in onze samenleving aanvallen en willen afbreken. Net als voor het Nederlands Dagblad is het voor ons, als christelijke krant, belangrijk daar aandacht aan te geven. Het is uitgerekend Nederland dat ons van deze problematiek heeft bewust gemaakt. Ik herinner alleen maar aan de moord op Theo van Gogh.

Het is gevaarlijk geworden om in Europa vrijuit te praten over de islam, over de politieke agenda van moslimradicalen. Dat moet onaanvaardbaar zijn voor vrije, westerse samenlevingen! We mogen dat niet accepteren.

Noorwegen en Nederland hebben dezelfde aanvallen meegemaakt op de vrijheid van meningsuiting. In Amsterdam vond in 2004 de moordaanslag op Van Gogh plaats. Elf jaar eerder werd William Nygaard, de vertaler van het boek 'Duivelsverzen' van Salman Rushdie, in Oslo doodgeschoten.

De vrijheid van meningsuiting staat op het spel. Dat recht moeten we blijven verdedigen.''

Ook als het gaat om voor moslims blasfemische cartoons? U had toch protest kunnen verwachten?

,,In Noorwegen werd totnogtoe nauwelijks gepraat over het recht op meningsvrijheid. In uw land daarentegen wel, en na de moord op Van Gogh ook in andere Europese landen. Magazinet heeft indertijd extra veel aandacht besteed aan de moord op Theo van Gogh en aan Ayaan Hirsi Ali, die de onderdrukking van moslimvrouwen aan de kaak stelde.

Ik ben blij dat er eindelijk discussie is in Noorwegen, al begint die nu erg grimmig te worden met boycotacties tegen Deense en Noorse bedrijven. Inclusief duizenden haatmails en 25 doodsbedreigingen aan mijn adres.''

Blijft u daar kalm onder?

,,Het is erg zwaar, vooral voor mijn vrouw en onze drie kinderen. Maar dat is de prijs die we voor de vrijheid van meningsuiting moeten willen betalen. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid als hoofdredacteur. Gelukkig krijg ik veel begrip van onze lezers. Zij weten dat dit onderwerp een belangrijk thema voor ons dagblad is.''

Grens
Trekt u voortaan een andere grens bij het plaatsen van dit soort cartoons?


,,Nogmaals, ik vind cartoons van ondergeschikt belang. Ik heb er weinig wroeging over; ze zijn een stuk onschuldiger dan spotprenten over het christelijk geloof. Die gaan vaak nog veel verder.

Natuurlijk wisten we op voorhand dat de Mohammedcartoons aanstoot konden geven. Maar het debat vind ik zwaarder wegen. En ik zal me nooit verontschuldigen voor het op gang brengen van die discussie.

Aan de andere kant: als ik had geweten wat de cartoons allemaal zouden losmaken, dan had ik ze beslist niet gepubliceerd.''

Dus u geeft toe aan de druk uit islamitische hoek.

,,Ik weet niet waar deze commotie eindigt. De kans bestaat dat in de toekomst niemand meer iets durft te zeggen over kwesties die de islam aangaan, omdat je nu ziet hoe gevaarlijk dat kan zijn. Ik ondervind aan den lijve: als je iets publiceert dat radicale moslims niet aanstaat, dan willen ze je doodmaken.

De prijs kan hoog zijn. Wellicht laten veel mensen zich angst aanjagen. Misschien schudt het ook velen wakker. Ik hoop het laatste. Ik wil opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, omdat het een recht is dat grondwettelijk is verankerd.

In het bijzonder christenen zullen uitermate alert moeten zijn op de vrijheid van meningsuiting. Want vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting liggen heel dicht bij elkaar. Zonder vrije meningsuiting kan er ook geen godsdienstvrijheid zijn. Als we aan dreigementen toegeven, sluit ik niet uit dat in veel Europese landen de vrijheid van godsdienst ingeperkt wordt.''

Waarom denkt u dat?,,In Zweden speelde onlangs de kwestie Ake Green. Hij ging twee jaar geleden in een preek in op wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit. Omdat hij zou aanzetten tot homohaat is hij voor een Zweedse rechtbank gedaagd. Uiteindelijk heeft het Zweedse Hooggerechtshof hem vrijgesproken. Voor mij toonde die zaak aan dat de vrijheid van godsdienst onder vuur ligt en dat christenen in hun vrije meningsuiting worden beperkt.''

Beroepsrisico
Hoe is de stemming op de redactie van 'Magazinet'? Zijn uw collega's bang of extra voorzichtig geworden?


,,Eerlijk gezegd ben ik heel blij dat alle aandacht in deze zaak op mij als hoofdredacteur is gefocust. Alle bedreigingen zijn uitsluitend tegen mij gericht en niet tegen mijn personeel. Dat hoort bij de beroepsrisico's van een hoofdredacteur, al is het geen onverdeeld genoegen.''

Hebt u lijfwachten gekregen?,,De politie houdt mijn omgeving nauwlettend in de gaten. Ik heb beveiliging gekregen en ons huis wordt bewaakt.''

Wat gaat u morgen, zondag, doen?(lachend) ,,Ik hoop dat we naar de kerk kunnen gaan! De kerkdiensten vormen een belangrijk onderdeel van ons gezinsleven. We zijn lid van een evangelische gemeente hier in Oslo. Ik zal het adres maar niet noemen, dat lijkt me op dit moment iets te link.''

Nederlands Dagblad 4 februari 2006

Volgens inlichtingen op Marokko.nl heeft Ahmed Abdel Rahman Abu Laban, één van Denemarkens meest prominente Imams, ergens in November een commissie samengesteld van ongetwijfeld buitengewoon wijze mannen, om in het Midden Oosten te "debatteren" over de gewraakte cartoons.
Maar Abu Laban zou Abu Laban niet zijn als hij de 12 cartoons niet duidelijk genoeg vond en dus heeft hij er een aantal extra laten maken, waaronder één cartoon waar Mohammed wordt afgebeeld met een varkenshoofd: "...In the booklet it presented during its tour of the Middle East, the delegation included other cartoons of Mohammed that were highly offensive, including one where the Prophet has a pig face. But these additional pictures were NOT published by the newspaper, but were completely fabricated by the delegation and inserted in the booklet..."

In het Nederlandse NRC Handelsblad geeft de imam toe ook nog andere cartoons te hebben meegenomen.
Citaat:
In Denemarken krijgt de imam veel kritiek omdat de delegaties die naar het Midden-Oosten reisden behalve de twaalf gepubliceerde cartoons, ook andere exemplaren meenamen. Om de boel aan te dikken, luidt het verwijt. „We hebben een uitgebreide documentatie meegenomen, met ook andere cartoons inderdaad. Dat waren plaatjes die sommige imams als dreigbrief hadden ontvangen. We hebben dat er in onze notitie nadrukkelijk bij vermeldt.”

De vraag is nu wat deze imam wou ontketenen. Of hij erin geslaagd is zullen de volgende dagen uitwijzen.


Steun Denemarken en boycott Carrefour.

22:38 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

01-02-06

De koning spreekt....

Koning Albert II haalde net als zijn zoon al eerder deed, fel uit naar, wat hij noemt, het rampzalige separatisme. Hij deed dat tijdens een politiek getinte en eentalige nieuwjaarstoespraak voor de overheden van ons land.
Nieuw is dat hij toegeeft dat er spanningen zijn tussen de gewesten en dat er geld, en veel geld vloeit van Vlaanderen naar Wallonië. Maar hij zei dat dit in andere landen ook gebeurt en dat de scheiding geen goed idee is omdat het teveel kost en Brussel daardoor zijn internationale rol zou verliezen.

Nonsens natuurlijk. Het is niet normaal dat Vlaanderen procentueel gezien meer moet betalen aan Wallonië dan Duitsland aan het voormalige Oost-Duitsland.
Brussel kan evengoed haar internationale rol behouden en op Vlaams grondgebied een speciaal statuut verkrijgen zoals bijvoorbeeld Washington DC in de Verenigde Staten.Bovendien zijn er genoeg voorbeelden in Europa die aantonen dat een vreedzame scheiding voor alle partijen beter is dan een burgeroorlog zoals in het voormalige Yougoslavië.Als we kijken naar Tsjechoslovakije ziet men bovendien dat het arme Slovakije van tien jaar terug het nu even goed, zoniet beter doet dan Tsjechië. Waarom zou Wallonië dat dan niet kunnen?
Het mag nu wel duidelijk zijn dat de koning gewoon angst heeft voor de eigen broodwinning. Hij beseft zeer goed dat er binnen een onafhankelijk Vlaanderen geen plaats meer is voor een monarchie en dat Wallonië geen koninklijke familie kan onderhouden.
De reactie van Leterme was op z’n minst teleurstellend te noemen.

Hij zei dat hij alleen meer bevoegdheden wil voor Vlaanderen om een meer aangepast sociaal economisch beleid te voeren. Maar voor hem kan dat binnen het Belgische staatsverband. "Het gemeenschappelijk platform waarmee we naar de verkiezing van 2007 zullen gaan, zal niet gaan over separatisme, maar wel heel duidelijk over concrete bevoegdheden, vooral om beter ten dienste te zijn van de mensen". Het mag nu wel heel duidelijk zijn waar Leterme zijn doel ligt. Niet in de Vlaamse regering maar wel in de federale als premier.

In zijn toespraak stelde de koning ook loonmatiging voor om de werkloosheid te bekampen. Dat zullen de werknemers graag horen. Wat zou er verkeerd zijn met het verminderen van de kosten op de lonen, sire?

De koning wil ook meer allochtonen aan het werk zien. Ik vraag mij af hoeveel allochtonen het paleis in dienst heeft.

02:09 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De lange tenen van de moslims.

Je mag lachen met Bush, je mag op de Amerikaanse vlag plassen of ze in brand steken, je mag de Engelsen beschimpen, je mag Westerlingen en christenen belachelijk maken maar je mag niet lachen met moslims en nog veel minder met hun profeet Mohammed.

En dat hebben de Denen mogen ondervinden toen enkele cartoons van de profeet met o.a.een tulband in de vorm van een bom met een brandende lont op het hoofd in de Deense krant Jyllands-Posten verscheen.


De hele moslimwereld was op de lange tenen getrapt en er ontstonden overal rellen.

Een boycot van Deense producten werd in Saoudi-Arabië afgekondigd en alle producten werden uit de winkelrekken gehaald. De Deense krant ontving doodsbedreigingen en de nieuw verkozen Palestijnse Hamas bestormden in de Gazastrook het kantoor van de Europese Unie, bij wie ze eerder deze week om samenwerking verzochten.
Onder luidkeels protest, zoals enkel moslims dat kunnen, werd de Deense vlag en de afbeelding van de premier Rasmussen in brand gestoken en eisen de moslims een verontschuldiging. Maar de premier zei terecht dat hij het recht op vrije meningsuiting verdedigt en dat niemand hen moet vertellen wat zij al dan niet mogen doen.

De tekenaars van de 12 cartoons hebben zich wel verontschuldigd uit angst voor represailles, maar desondanks riep Saoudi-Arabië zijn gezant terug en overweegt Egypte hetzelfde. Libië sloot zijn ambassade in Kopenhagen en het Deense Rode Kruis riep zijn werknemers uit Gaza en Jemen terug.
Wie als Deen nu nog naar een moslimland wil reizen is zeker en vast een zelfmoordtoerist.
Eigenaardig genoeg zijn er ook onder ons enkele mensen die vinden dat de moslims gelijk hebben, want zeggen ze, wanneer er met de paus wordt gelachen zie je dezelfde reactie.

Waar en wanneer ze dergelijke reacties al hebben gezien vertellen ze er natuurlijk niet bij.

Humor en zelfkritiek zijn vreemd aan moslims, maar ze worden pas echt onverdraagzaam wanneer het over hun religie gaat. Een religie die hun hele doen en laten bepaalt, 24 uur op 24. Ik ben benieuwd in hoeverre wij in het Westen onze vrijheid gaan beperken uit angst voor de moslimterreur.

00:48 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |