16-03-06

All European life died in Auschwitz

All European life died in Auschwitz
By Sebastian Vilar Rodrigez*

I walked down the street in Barcelona, and suddenly discovered a terrible truth - Europe died in Auschwitz.
We killed six million Jews and replaced them with 20 million Muslims. In Auschwitz we burned a culture, thought, creativity, and talent. We destroyed the chosen people, truly chosen, because they produced great and wonderful people who changed the world.
The contribution of this people is felt in all areas of life: science, art, international trade, and above all, as the conscience of the world. These are the people we burned. And under the pretense of tolerance, and because we wanted to prove to ourselves that we were cured of the disease of racism, we opened our gates to 20 million Muslims, who brought us stupidity and ignorance, religious extremism and lack of tolerance, crime and poverty due to an unwillingness to work and support their families with pride. They have turned our beautiful European cities into the third world, drowning in filth and crime. Shut up in the apartments they receive free from the government, they plan the murder and destruction of their naive hosts.
And thus, in our misery, we have exchanged culture for fanatical hatred, creative skill for destructive skill, intelligence for backwardness and superstition.
We have exchanged the pursuit of peace of the Jews of Europe and their talent for hoping for a better future for their children, their determined clinging to life because life is holy, for those who pursue death, for people consumed by the desire for death for themselves and others, for our children and theirs.
What a terrible mistake was made by miserable Europe.

Dit is een samenvatting van een artikel dat verscheen in een Spaans dagblad, maar is toepasselijk op de meeste West Europese landen.


Vertaling

Ik wandelde door de straten van Barcelona toen ik plots een verschrikkelijke waarheid ontdekte - Europa stierf in Auschwitz.
We hebben zes miljoen joden gedood. In Auschwitz werd een cultuur, gedachten en ideeën, creativiteit en talent verbrand. We hebben in Europa het verkoren volk uitgeroeid, echt verkoren - omdat zij een groot volk hebben voortgebracht die de wereld heeft veranderd. De bijdrage dat deze mensen aan de wereld hebben geleverd werd gevoeld op elk terrein en elk gebied van het leven: wetenschap, kunst, internationale handel, maar bovenal waren zij het geweten van de wereld.
Deze mensen hebben wij verbrand. En onder het voorwendsel van ‘tolerantie’ en ook omdat we aan onszelf wilden bewijzen dat we genezen waren van de ziekte ‘racisme’, hebben we onze poorten geopend voor 20 miljoen moslims, die ons enkel achterlijkheid, onwetendheid, en religieuze extremisten met een enorm gebrek aan ‘tolerantie’ en verdraagzaamheid brachten.

Door de onwil om te werken, en in fierheid hun gezin te onderhouden, brachten zij ons criminaliteit en armoede. Zij hebben onze mooie Europese steden veranderd in een Derde Wereld, verdrinkend in vuil en criminaliteit.
Opgesloten in door de overheid gekregen woningen, plannen ze moorden en destructie op hun naïeve gasten.
En dus hebben wij uit pure ellende cultuur geruild voor fanatieke haat, creatieve bedrevenheid voor destructieve gedrevenheid, intelligentie voor achterlijkheid en bijgeloof.
Wij hebben het streven naar vrede voor de Europese joden en hun hoop op een betere toekomst voor hun kinderen, hun vastberadenheid in het vasthouden aan het leven omdat leven heilig voor hen is, geruild voor diegenen die de dood najagen, voor mensen die verteerd worden door een verlangen naar de dood voor henzelf en anderen, voor onze kinderen en die van hen.
Wat een verschrikkelijke vergissing heeft het ongelukkige Europa gemaakt.


00:20 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.