31-03-06

Blijkbaar geraken de gemoederen snel verhit wanneer we de rollen eens omdraaien en iemand van een andere partij dan het Vlaams Belang, zich aangevallen voelt.

Mijn kort verslag over de houding van Ludo Van Campenhout tijdens het debat in Berchem (zie vorige bijdrage) lokte heel wat reactie uit.
Behalve een boze mail van een Van Campenhout-fan werd er ook fel gediscussieerd op het forum van politics.be - KLIK HIER

Ik wil hier eerst en vooral de grove leugen, als zou het publiek zich agressief hebben opgesteld, ten stelligste ontkennen. Enkel na de arrogante toespraak (op het randje van schelden) en het onbeschofte gedrag van Ludo Van Campenhout reageerde het publiek geschokt.

Ik heb vanzelfsprekend geen ademtest genomen bij Ludo Van Campenhout. Maar een oude politietest, lopen over een witte lijn, was hem vast niet gelukt. Wanneer hij ontkent dronken te zijn geweest maakt dit alles in feite nog veel erger. Bij dronkenschap had men verzachtende omstandigheden kunnen pleiten. Dronken zijn gaat over en het komt in de beste familie’s al eens voor. Wanneer Van Campenhout echter ontkent dat hij een glaasje teveel ophad, dan is onbeschoft gedrag zijn natuurlijke aard. En dat is veel erger. Een schepen onwaardig.

17:53 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

30-03-06

Verkiezingsdebat

Op 29 maart, dus gisteren, ging er een verkiezingsdebat door in de Alpheuszaal te Berchem, dat georganiseerd werd door de Vlaamse Volksbeweging.
De aanwezige sprekers waren Filip Dewinter (VB), Hugo Coveliers (Vlott), Mieke Vogels werd vervangen door Pairon (Groen!), Bart De Wever (N-VA), Philip Heylen (CD&V), en Monica De Coninck (Sp.a). De eveneens aangekondigde Ludo Van Campenhout (VLD) waggelde even later, (zwaar beschonken) ook binnen. Waarna hij meteen het woord nam om de zaal te provoceren.

Hij vond dat hij belangrijk genoeg was om het in zijn eentje op te nemen, daar alle andere partijen in kartels vertegenwoordigd waren. Ondertussen zakte hij zowat onder tafel en zag het publiek zijn voeten aan de andere kant verschijnen terwijl zijn venijnig vertrokken gezicht bijna verdween. Hij had geen kartel nodig, zei hij, want in de zaal zaten toch maar extreem rechtsen. Dat ging, ondanks de tussenkomst van de moderators Lex Molenaar en Kurt Tuerlinckx (GvA) nog een tijdje zo door.

Van Campenhout vond zichzelf uiteraard ‘de beste democraat’. “Want”, zei hij, “aan de ene kant van de tafel zat extreem-links (Sp.a en Groen!) en aan de andere kant ‘extreem-rechts’ (Vlott en VB), en in de zaal ook al extreem-rechts, dus wou hij zelfs geen moeite doen om een deftig woord te vertellen want we zouden het toch niet snappen. (Indien hij daartoe in staat zou zijn geweest natuurlijk).
Op de verontwaardigde ‘ho’s’ vanuit de zaal repliceerde hij dat er een bende onbeschofteriken in de zaal zaten die niet stil waren tot hij gedaan had met spreken. Hij vond dat een vorm van elementaire beleefdheid tegenover hem.


Zijn arrogante houding tegenover het publiek lag onmiskenbaar aan zijn dronken toestand. Een vorm van elementaire beleefdheid zou geweest zijn dat hij minstens nuchter aan het debat zou deelnemen.
En hoewel ik totaal niets voel voor Groen! moet ik er meteen aan toevoegen dat de aanwezigen in de zaal zeer luisterbereid waren tegenover de andere sprekers, zoals Pairon, alleen al omdat hij het nodige respect opbracht voor de aanwezigen en zijn standpunten sereen verdedigde.En dat moet kunnen! Dat is nu pas democratie. Iets wat de VLD duidelijk niet kent.


De besproken thema’s gingen over het huisvuil en vooral het sluikstorten in Antwerpen. Dat Antwerpen een vuile stad is, daar was iedereen het over eens. Over de aanpak minder.
Zowel Hugo Coveliers als Filip Dewinter waren uitstekend in het debat, vooral de snedige opmerkingen van Hugo Coveliers bracht de zaal meermaals aan het lachen.
De andere thema’s, met o.a. méér bevoegdheden voor de districten werd door alle vertegenwoordigers van de zelfbenoemde democratische partijen weggewuifd omdat ze weten dat in de meeste districten het Vlaams Belang in de meerderheid is. Democratie kennen ze dus blijkbaar niet!!!

Het volledige debat werd trouwens voortdurend gestoord door, eerst en vooral een slechte geluidsinstallatie, en de ‘beleefde’ Van Campenhout die de hele tijd aan het schimpen was op de aanwezigen en luidruchtig mompelde tegen zijn buurman, Bart De Wever. Afgewisseld met een veelvuldig ‘toiletbezoek’ door eveneens Van Campenhout, die duidelijk een teveel aan vocht had.


Er waren er ook enkele Congolese mensen aanwezig, een dame vertelde dat zowel haar man als haar dochter Vlaams Belang stemmen. Nadat iedereen haar kon overtuigen dat het niet de bedoeling is van het Vlaams Belang om geïntegreerde vreemdelingen van buiten de EU weg te sturen (niet in het minst Filip Dewinter tijdens het debat) was ze gerustgesteld en wou ze absoluut op de foto met Filip Dewinter, die gewillig met zijn arm om haar schouder poseerde voor de foto.

12:19 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

29-03-06

Multiculturele Verrijking? Waar?
HOEZO??? Multicultureel kan een verrijking zijn, wanneer men de juiste mensen binnen haalt.
In Europa hebben de meeste mensen daar blijkbaar een andere mening over.

15:45 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Slaap Vlaanderen ...slaap...

Terwijl Di Rupo al bezig is met een volgende aanslag te beramen om nog meer Vlaams grondgebied te veroveren slaapt Vlaanderen rustig verder.

Vlaanderen houdt zich liever bezig met het financieel steunen van Eurosong kandidaten, met het opkopen van lapsusboeken in een klomp gips, met het toekennen van extra hoge onkostenvergoedingen voor de vriendjes bij de VLD. Loonmatiging voor de ‘hardwerkende Vlamingen’ in plaats van de veel te hoge loonkosten te verlagen waar de grijpgrage handjes van de Staat mee gaat lopen. Zij denken meer aan China en hoe ze hier te ontvangen als gast (waarbij ik iedereen de raad geef uw hond binnen te houden) en waarbij de overheid snel en zonder enig overleg de winkeliers verplicht om op zondag te werken. “Want de Chinezen winkelen graag, ook op zondag”. Veel te veel aandacht gaat naar Congo waar ondanks alle financiële inspanningen (eveneens met ons belastingsgeld), nog nooit enige gunstige verandering tot stand werd gebracht.
Nee, Vlaanderen houdt onze beleidsmensen niet wakker.

Voor de verkiezingen van 2007 moet het dossier over de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde terug op tafel komen.
De Waalse PS- eisen liggen al klaar. Di Rupo wil Brussel uitbreiden om die arme schaapjes in de villawijken rond Brussel ‘uitwijkmogelijkheden’ te geven. Het wordt te klein voor hen, en daarom is meer Vlaams grondgebied nodig. Bovendien wil hij ook meer geld voor Brussel. Dat dit geld niet uit Wallonië zal komen weet zelfs mijn hond. Mijn hond is dan ook intelligenter dan de meeste partijen in Vlaanderen. Partijen die de Waalse eis om het cordon te handhaven inwilligen. Een strategie die onder druk van Di Rupo gevolgd wordt om links, en dan vooral Franstalig links te laten heersen over het hele land.

Toen Geert Bourgeois tijdens de opening van de expo in Japan ons land mocht vertegenwoordigen, werd voor deze gelegenheid een filmpje getoond over België. Eigenaardig genoeg was Brussel al aangehecht bij Wallonië. Dat Geert Bourgeois de film toch liet draaien, (als goede Vlaming) is onbegrijpelijk. Maar het toont in ieder geval wel wat de bedoeling is. Zeer binnenkort, wanneer Vlaanderen akkoord gaat met nog meer diefstal op Vlaams grondgebied, zal Brussel bij Wallonië aangehecht worden, inclusief de faciliteitengemeenten. Wallonië zal groeien en Vlaanderen zal krimpen. Zoals al eerder gebeurde toen Brussel een apart gewest werd.

En niemand geeft er om! Zelfs in Wit-Rusland wordt geprotesteerd tegen de oneerlijke en frauduleuze verkiezingen. In ons land is dat de norm. Maar, niemand komt op straat om te protesteren! In andere landen eist de bevolking haar rechten op via luid protest, maar hier niet.

Hoe gaan we ooit de andere bevoegdheden, zoals de splitsing van onderwijs, justitie, sociale zekerheid e.d. bespreekbaar maken? Hoe gaan we ooit ons eigen beleid kunnen voeren wanneer Vlaamse regeringspartijen steeds weer door het stof kruipen voor het Waals imperialisme?

Vlaanderen, wakker worden!!!!

13:45 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

26-03-06

Flagrante overtreding van nachtwinkel

De wet op de verkoop van alcohol werd in Stekene flagrant overtreden door de lokale nachtwinkel.


In Stekene valt er voor de lokale jeugd weinig te beleven. De oudere tieners hebben af en toe een fuif, maar voor de jongeren onder de zestien blijft er behalve de kermis zo goed als niets over. Het is dan ook hun dag om met vrienden af te spreken en naar de kermis te trekken.
Natuurlijk heb je er dan steeds een paar bij die de grenzen van het toelaatbare willen aftasten en dat gebeurde ook tijdens het weekend van 25 maart 2006. Eentje kreeg het lumineuze idee om alcohol te gaan kopen in de lokale nachtwinkel. Toen de jongen zonder problemen met een fles jenever naar buiten kwam, trokken nog een paar andere kinderen tussen de twaalf en veertien hun stoute schoenen aan en kochten eveneens jenever.

Hoewel elke supermarkt en krantenwinkel de wet op de verkoop van alcohol en tabak zeer strikt toepast werd in de lokale nachtwinkel aan geen enkel kind een identiteitskaart gevraagd toen ze om een fles jenever vroegen.
Toen de groep kinderen onder luid gejoel en waggelend met de fles in de hand over straat liepen, werd een meisje herkend door een andere kermisbezoeker. Hij heeft de moeder van het kind opgebeld die op haar beurt de andere moeders heeft gewaarschuwd om te zeggen dat ze dringend hun kroost moesten komen ophalen.

Twee moeders hebben intussen een klacht neergelegd bij de politie. Eén moeder trok zelf naar de nachtwinkel om haar ongenoegen te uiten en de verkoper duidelijk te maken dat hij zich aan de wet moest houden.
De man die moeilijk Nederlands spreekt ontkende te hebben verkocht aan minderjarigen.
De eerste jongen die de fles jenever ging kopen kwam nochtans niet eens boven zijn toonbank uit en ziet er ondanks zijn dertien jaar, niet ouder uit dan elf.
De verkoper vroeg haar bovendien het gesprek verder te zetten in het (gebroken) Engels, waarop de dame hem kordaat en terecht antwoordde dat hij zich behalve het houden aan de wetten van het land eveneens moest aanpassen en onze taal leren en niet andersom.

Ik vraag mij af of nachtwinkels op het platteland wel nodig zijn. Uiteindelijk verkopen ze niets anders dan alcohol en tabak en zijn ze dus gewoon overbodig en zoals blijkt ook gevaarlijk.

23:12 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Motorisch gehandicapte jongen ineen geslagen door zeven Marokkanen

Het laatste Nieuws probeert het uit te leggen als zou het een om een nieuw fenomeen gaan - ‘happy slapping’ - waarbij voor de kick iemand een rammeling krijgt en eentje filmt het gebeuren met zijn GSM. Het Laatste Nieuws liet het in haar bericht ook uitschijnen als zou het om een paar Vlaamse puberale vechtersbazen gaan die puur voor de lol een knok-en schoppartij hadden uitgelokt en het fenomeen ‘happy slapping’ zou volgens hen voor de eerste keer in België zijn opgedoken.

Ik weet niet of weglaten van bepaalde feiten ook onder ‘liegen’ valt, misleiden is het in ieder geval wel.

Het slachtoffer die het moeilijk heeft met stappen omdat zijn ene been korter is dan het andere, was voor de zeven Marokkanen een gemakkelijk slachtoffer. Het ging helemaal niet op ‘happy slapping’, integendeel, ze sloegen de jongen bijna dood omdat hij volgens één van de schurken ‘vies’ naar hen keek. En wanneer zijn moeder niet meteen met haar zoon naar het ziekenhuis was gereden, had het veel slechter kunnen aflopen volgens het parket, want hij had levensbedreigende verwondingen opgelopen.

Het was trouwens niet de eerste keer dat de bende een slachtoffer in elkaar sloegen en ik ben er bijna zeker van dat het elke keer om een ‘niet-Marokkaan’ (zwart of wit) ging die ook ‘vies’ naar hen gekeken had.

De moeder begrijpt niet dat er op een druk kruispunt niemand tussenbeide kwam om de jongen te helpen. ’t Ja...nog zo’n fenomeen, waar Marokkanen bij betrokken zijn, komt niemand nog tussenbeide want ofwel krijg je ook een pak rammel en kan je klacht indienen tegen onbekende waar niets van terecht komt, en terugslagen kan ook niet want dan riskeer je voor de rechtbank te moeten verschijnen wegens racisme.

Wanneer gaat men nu eindelijk de ouders eens wijsmaken hoe ze hun kroost moeten opvoeden in het Westen? Onderricht de ouders en wie zich niet wil aanpassen krijgt sancties, bijvoorbeeld door het inhouden van de kinderbijslag.


03:44 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Eric Van Rompuy maakt brandhout van kopstuk minipartijtje Spirit.

Bert Anciaux gebruikt graag scheldwoorden tegenover andere partijen en meent alles beter te kunnen dan ‘diegenen die aan de kant staan te roepen’. Alleen hij heeft ‘verfrissende ideeën en destijds was hij naar eigen zeggen ook de enige die de zaak Zaventem zou kunnen oplossen. Toen hij uiteindelijk het dossier kreeg, was hij na een aantal maanden (en huilbuien) heel blij het weer van zich af te kunnen schuiven. Maar niet nadat hij er eerst een enorme knoeiboel van gemaakt had.

Op de website van Eric Van Rompuy staat over de impasse in de zaak Zaventem dat ‘Anciaux absoluut zijn mond moet houden over dit dossier. Hij heeft het dossier Zaventem totaal verknoeid. Hij is alleen met zichzelf bezig en zoekt electoraal gewin door op te komen voor het deel van Brussel (Neder over Heembeek) waar hij zelf woonachtig is. Hij wil de lawaaihinder verschuiven van de Noordrand naar de Oostrand’, aldus Van Rompuy. Hij schrijft vervolgens dat Anciaux ‘een uitwas van de paarse politiek is.’ Verder schrijft hij, ‘in alle milieus waar ik kom, ook in sportmiddens, wordt hij niet langer aux sérieux genomen.’

Maar de laatste alinea is de beste: ’Zijn omgeving zegt dat Bert het de laatste weken weer “moeilijk” heeft en vraagt begrip. Als lid van een parlementaire meerderheid heb ik het met Anciaux ook “moeilijk”. Meer dan dat : ik ben zijn soloslim meer dan beu en met mij de hele Vlaamse Rand. “Un homme averti, en vaut deux.”

Niet alleen Eric Van Rompuy is woedend op Anciaux en niet alleen hij is hem beu, iedereen is hem en zijn dwaze praat en (verfrissende) stunten met andermans belastingsgeld kotsbeu. Als Bertje ‘het moeilijk’ heeft, is Bertje een beetje ziek en kan hij beter uit de politiek stappen.
Maar kom... er is hoop, Anciaux heeft voordien al drie (of waren het er vier?) partijen kapot gekregen, misschien loopt Sp.a-Spirit nu ook op haar laatste poten.


01:45 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Terroristen leggen contacten in België voor de aankoop van een atoombom.

Een terreurgroep die banden heeft met Al Qa’ida heeft geprobeerd om via contacten in België een atoombom te kopen van de Russische maffia. Dat zei de aanklager in een proces tegen zeven ‘Britten’ van Pakistaanse afkomst, die terecht staan wegens plannen van terreuraanslagen en het bezit van explosief materiaal.
De groep wilde tussen januari 2003 en april 2004 een reeks van aanslagen plegen, onder meer op nachtclubs in Londen en het winkelcentrum Bluewater.

Tijdens een moskeebezoek in Luton werd aan één van de verdachten, Salahuddin Amin gevraagd om contacten te leggen met een zekere Abu Annis die een Radio-isotope bom zou kunnen leveren. Amin nam gewoon contact op via internet met Anis die antwoordde dat hij mensen van de Russische maffia in België kende die de gevraagde bom zouden kunnen leveren.
De aanklager, Waters deed deze onthullingen tijdens het proces tegen de zeven terroristen, die volgens hem op 22 februari 2004 een geheime bijeenkomst hadden in een huis in West-Londen waarbij de mogelijke doelwitten werden besproken. Ze waren reeds in het Al Qa’idakamp in Pakistan opgeleid en beschikten al over een groot deel explosief materiaal voor het maken van bommen.

De mogelijke doelwitten waren elektriciteitscentrales en treinen. Een nachtclub in het centrum van Londen werd eveneens voorgesteld evenals het grootste winkelcentra van Europa in Kent. De verdachten zegden dat ze reeds morgen terug over voldoende explosieven konden beschikken om het winkelcentra op te blazen.

Mohamed Barbar, een in Amerika residerende terrorist, die in de VS verklaarde schuldig te zijn aan terroristische aanslagen, zal eveneens al getuige worden opgeroepen. Hij werkte samen met het zevental en ontmoette hen in Pakistan. Hij zou hen aangezet hebben tot terreur in het Verenigd Koninkrijk, omdat dit land nog niet getroffen werd.

De geplande acties konden worden verijdeld door de politie en de MI5. Het proces zal waarschijnlijk vijf maanden duren.


01:04 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

21-03-06

In 1945 zei Chruchill het al...

15:39 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

20-03-06

De laatste eeuw in beeld.

Voor diegenen die zijn vergeten wie dit land heeft opgebouwd en voor onze huidige welvaart heeft gezorgd!?!
Niemand anders dan onze ouders en grootouders!

Van 1900 tot 1999 in beeld dank zij de hbvl dossiers.

KLIK HIER

11:38 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

19-03-06

Agressiviteit op school.

Agressiviteit op school, het is een alledaags fenomeen. Sommige leraren haken af, anderen houden vol maar krijgen soms rake klappen. Erover praten mag niet...er rust een taboe op.
In de Broederschool te Sint-Niklaas werd begin dit schooljaar een leraar afgetuigd door een Turkse leerling.
Een klas die startte met 8 Marokkaanse jongeren en amper twee Vlaamse jongens tussen de 15 en de 16 waarbij zich enkele dagen nadien een Turkse student voegde van bijna 18 jaar.
De Turkse student had tijdens het vorige schooljaar al danig veel amok gemaakt dat hij toen van school werd gewezen en bij aanvang van het nieuwe schooljaar niet toegelaten werd. Maar zoals steeds kennen ze de wet beter dan wij en kwam hij triomferend opdagen een week later, want de school mocht blijkbaar geen leerlingen weigeren.
Na de tweede dag begon hij de leraar uit te dagen en ruzie te maken met de Marokkaanse leerlingen. Toen de leraar hem vroeg zich te gedragen en de lessen te volgen in plaats van, zoals de vorige jaren, gewoon zijn broek te verslijten op de schoolbanken, verliet hij woedend het klaslokaal.
Een paar dagen later vloog ineens de deur van de klas open en een de Turkse leerling kwam met een van woede vertrokken gezicht het klaslokaal binnengestormd.
Terwijl hij de leraar toesnauwde dat hij niet moest denken van hem belachelijk te maken voor de klas, sloeg hij hem tegen de grond en bleef hij op hem inslagen en stampen.
Op het tumult kwamen enkele andere leraars binnengelopen, die de leraar met behulp van een paar leerlingen kon bevrijden.
De twee Vlaamse jongens waren in shock en het duurde een paar dagen vooraleer ze er overheen waren.

Er stond een klein artikeltje in de kranten, meer niet...

Eigenaardig genoeg zijn er dan weer leraren in, of in dit geval een lerares godsdienst, mevrouw G., die de Vlaamse studenten discrimineert in de les ‘godsdienst’ van datzelfde klasje. Zij wendt zich uitsluitend tot de Marokkaanse leerlingen en praat de hele tijd met hen over de islam.
Toen de twee Vlaamse jongens vroegen wanneer ze nu eindelijk les gingen krijgen, reageerde de ‘juffrouw godsdienst’ door onomwonden te vertellen dat ‘ze zich meer verbonden voelde met de islam dan met de katholieke godsdienst’, ze vond dat ze qua overtuiging veel dichter stond bij wat er in de koran staat dan in de bijbel.
Ondanks het geroezemoes in het Marokkaans vond ze, dat de Marokkaanse leerlingen veel beter meewerkten dan de Vlaamse jongens die daarvoor beloond werden met 10 op 10 en de Vlaamse afgestraft werden met 7 op 10.

Ik neem aan dat een leraar pas goed les kan geven wanneer hij controle heeft over het gedrag van zijn leerlingen, maar uit angst de verkeerde les geven is ontoelaatbaar. Tenslotte zijn er ouders die hun kinderen speciaal naar katholieke scholen sturen om aan dergelijke scenario’s te ontsnappen.


22:48 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

dr. Sultan op Al Jazeera -Enkele weken geleden was de Syrische dokter in de psychiatrie, Wafa Sultan, die net buiten Los Angeles woont, nog tamelijk onbekend. Tot ze op 21 februari voor de Arabische zender Al Jazeera tijdens een interview haar radeloosheid over de houding van de moslims mocht kenbaar maken. Sedertdien is ze wereldberoemd en wordt ze door sommigen uitgeroepen als een ‘geschenk van God, bij moslims is ze berucht en zij spaken een ‘fatwa’ over haar uit. Intussen moest ze onderduiken uit angst voor de vele doodsbedreigingen die ze kreeg na de uitzending.

Dr. Sultan noemt de strijd tussen de islam en het Westen een strijd tussen ‘een mentaliteit uit de Middeleeuwen en een van de 21e eeuw.’ ‘Het is een strijd tussen beschaving en achterlijkheid, tussen barbaarsheid en rationaliteit, tussen vrijheid en onderdrukking. Een strijd tussen zij die vrouwen als beesten behandelen en zij die ze als mensen behandelen,’ zegt Sultan. Op de vraag of de strijd gaat tussen de Westerse cultuur en de achterlijkheid en onwetendheid van de moslims, antwoordt de Syrische dr. Sultan volmondig, “ja”.
Dr. Sultan maakt een opmerkelijk en eerlijke vergelijking tussen de islam en andere religies. De islam is volgens haar de enige religie die zijn opvattingen verdedigt door kerken af te branden, ambassades op te blazen of mensen te vermoorden.

Zoals te verwachten waren er ook in Europa tegenstemmen die vonden dat dr. Sultan elke moslim over dezelfde kan scheert. Hikmat Mahawat Khan, voorzitter van de Contact Groep Islam daarentegen, is het grotendeels met haar eens en zei: ‘Ik kan haar geen ongelijk geven in de voorbeelden die ze geeft. Ze geeft duidelijk niet af op het geloof zelf, maar op de mentaliteit van moslims. Ze noemt niet alleen aanslagen, maar ook andere wezenlijke kenmerken van de samenleving. Er zijn in moslimlanden inderdaad meer dictaturen en hier meer democratieën.[...] “

HIER kunt u het interview volgen (Engelse ondertiteling).

20:28 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Vanavond op uw scherm: The West Wing

Het is duidelijk dat de informatie die de rest van de wereld krijgt over het Vlaams Belang uit één en dezelfde bron komt. Namelijk, de dames en heren die de macht stevig in handen houden door hetzelfde Vlaams Belang binnen een ‘schutkring’ te houden. Het fameuze cordon sanitair. Dezelfde dames en heren die na de opeenvolgende schandalen, gevallen van fraude, onkunde en eigenbelang nog steeds hun achterste in de pluche draaien voelen zich namelijk te goed om met het Vlaams Belang een coalitie te vormen. Om hun ondemocratische houding te verantwoorden tegenover de buitenwereld wordt het Vlaams Belang en haar kiezers afgeschilderd als skinheads, neonazi’s, fascisten en racisten. De beledigingen en de hetze zijn we in eigen land al gewoon, in een populaire Amerikaanse televisieserie “The West Wing” hadden we dat nu niet meteen verwacht. Vooral niet omdat het Vlaams Belang duidelijk de enige partij is die aan de kant van de VS staat.

Nochtans werd twee jaar geleden bekend dat de ‘fictieve’ president van de Verenigde Staten zich opwond over het feit dat de CIA hem niet tijdig had ingelicht over het “Flemish Block”dat een enorme stemmenwinst had geboekt in Vlaanderen. Volgens diezelfde president, een rol die vertolkt wordt door Martin Sheen, windt hij zich op over de oppervlakkige CIA-briefing die hem niet uitlegt waarom en hoe het Blok kon winnen. "What's the problem with the Belgian elections, Leo? The intelligence briefing! -The anti-migrationalists are gaining in the North. Doesn't say why or how. I want a CIA briefer here in person every morning, why do I get the front page?"

In een tweede fragment zegt hij: "The Flemish Block is gaining in the North. The Flemish Block, ultra-nationalists in Belgium. Skinheads really, neo-nazis. They're wearing three-piece suits, speaking in coded discourse now instead of angry chants, and they're gaining in the North. And everyone wears the same suit, how does anyone know which side they're on anymore?"


‘Overacting’ zijn we bij Martin Sheen (geb. Ramón Gerard Antonio Estévez) wel gewoon, maar dit gaat er toch wel heel erg ver over. Alhoewel...Ramon staat bekend als extreem links en doet in zijn vrije tijd wel meer aan politiek. En misschien weet hij niet meer wat de 'immigratie naar Amerika heeft aangericht onder de oorspronkelijke bevolking? Ja, hadden de Indianen maar de 'anti-migrationalists' gehad toen.

Hiertegen protesteren heeft weinig zin. In de VS heb je het ‘first amendment’ waarin staat: dat iedereen het recht heeft op “freedom of expression”, wat daar in tegenstelling tot in ons land gerespecteerd wordt.

En hier voeren de apostelen van Marx duidelijk het hoge woord in de media. Dus protesteren heeft geen nut. Het links-progressieve gedachtegoed is het evangelie. Zeker wanneer het gaat om een partij als het Vlaams Belang , wordt er niet geaarzeld om keer op keer het oorlogsgeschut uit de Tweede wereldoorlog naar boven te halen. En wanneer je het niet eens bent met deze vertrouwde resonanties van de linkse-progressieve mantra in ons land, worden jouw analyses door hen moeiteloos als ‘anti-politiek’ en ‘anti-intellectualisme’ van de hand gewezen.

Filosofen die lang gestudeerd hebben om hun eigen mening te mogen verkondigen vlechten dan heel vlot uitspraken aaneen, die de indruk geven oorzakelijke verbanden te rapporteren, maar achter hun suggestieve en op de rand van het inhoudloze balancerende beweringen schuilt de oude Marxistische canard, dat al de rest determineert en verklaart. Jammer dat sommigen in de VS dat niet doorhebben.
Nu... ik ben pas terug uit de VS en heb zeker mijn best gedaan om het tegendeel te bewijzen.
Ik heb bovendien een flinke haardos en draag evenmin een ‘suit’, en hoop hiermee het verhaaltje in deze ‘science-fiction-reeks’ uit de wereld te hebben geholpen.

17:57 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

TERUG NAAR EIGEN VLAAMSE JEUGD IN HET VOETBAL!!!!
Onze eerste klasse voetbalcompetitie biedt steeds meer plaats voor buitenlandse spelers. Sinds het Bosman - arrest van tien jaar geleden trekken voetbalclubs steeds vaker spelers uit het buitenland aan.
Ook in lagere afdelingen wordt minder en minder de kaart getrokken van de eigen jeugd. Veel clubs investeren (vooral om financiële reden) niet meer in jeugdwerking, maar opteren voor goedkope buitenlanders, die meestal geen sportieve meerwaarde bieden.

De Vlaamse Vereniging voor Jeugdvoetbal (V.V.J.) pleit voor een drastische beperking van het aantal verschillende nationaliteiten in onze voetbalcompetitie.
Nu kan in principe elke club in onze competitie alleen met buitenlanders spelen, zonder een speler uit eigen regio of land.
De buitenlandse voetballers domineren nu meestal de ploegopstelling, dit vooral in eerste klasse.
In praktijk moeten we maar naar het clubelftal van S.K.Beveren kijken.
Het is een schoolvoorbeeld hoe deze club haar eigenheid en identiteit verliest door de stroom van buitenlandse voetballers.
Maar ook bij onze Antwerpse ploegen is het problematisch, bij Germinal Beerschot en R. Antwerp F.C staan af en toe maar enkele Vlamingen op het veld.
Met het beperken van het aantal buitenlanders zouden de clubs meer geld investeren in onze Vlaamse jeugd.
Tevens is de Vlaamse Vereniging voor Jeugdvoetbal (V.V.J.) van mening dat het aantal toeschouwers zou toenemen daar spelers van eigen streek meer binding hebben met hun supporters.
FIFA baas Sepp Blatter is voorstander dat in een clubelftal minstens 6 spelers uit eigen land afkomstig moeten zijn.
Een stap in de goede richting, maar de enige oplossing is een limiet van 3 buitenlanders.
Dat wilt zeggen, zoals voorheen het geval was, elke club wordt verplicht om minimum 8 spelers uit eigen land op te stellen.
De voetbalbond en de Euro-politici moeten maatregelen treffen om het aantal verschillende nationaliteiten in het voetbal drastisch te beperken.

V.V.J. Voorzitter Jan Claessen


DOE MEE AAN DE PETITIE – ACTIE INFO 0472/ 944 18815:48 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

16-03-06

Was Milosevic een nationalist? Nee, natuurlijk niet! Hij was een wreedaardige communist!Slobodan Milosevic werd in september 1987 leider van de Servische Liga van Communisten. Daarvoor diende hij wel zijn politieke mentor Ivan Stambolic op een zijspoor te zetten. Deze werd ontvoerd en verdween spoorloos. Pas in 2003 zou blijken dat hij werd vermoord. Het eerste wat Milosevic deed na zijn overwinning was een typische communistische campagne opstarten waarbij hij eerst de Servische partij, later de Servische staatsorganen en de Servische media zuivert van critici.
Wanneer hij het opneemt voor de Serviërs die in Kosovo demonstreren tegen de onderdrukking door etnische Albanezen, oogstte Milosevic succes in heel Servië.
In 1989 wordt hij tot president verkozen. Servië is de machtigste republiek van Joegoslavië en de campagne van Milosevic maakt in 1988 een eind aan de autonomie van de provincies Vojvodina en Kosovovo.
Een jaar later werd hij opnieuw herkozen.

In 1991 roepen Kroatië en Slovenië de onafhankelijkheid uit.
In juni probeert het Joegoslavische leger met tanks tevergeefs op te treden in Slovenië. In Kroatië beginnen echter gevechten tussen Kroaten en etnische Serviërs.
Slovenië verwierf zijn onafhankelijkheid relatief gemakkelijk, met weinige slachtoffers. Milošević kreeg in het homogene Slovenië geen hulp van etnische Serviërs omdat er weinig of geen waren. Anders was het met Kroatië, daar leefden een 650.000 Serviërs. Er waren bloedige gevechten in Vukovar en in de krajina's.
In december roepen de Serviërs de Krajina, eenderde van Kroatië, uit tot onafhankelijke staat. Hetzelfde gebeurt in Bosnië.

In februari 1992 sturen de Verenigde Naties een vredesmacht van 14.000 man naar Kroatië. Al heel snel erkent de Europese Unie de onafhankelijkheid van Bosnië, dat al eerder werd uitgeroepen door Bosnische moslims en Kroaten. In april breekt oorlog uit tussen de Bosnische regering en de lokale Serviërs. Het geweld verspreidt zich. De Verenigde Staten volgen de VN en het geweld verhevigt.
Er ontstaat een grote internationale verontwaardiging bij de ontdekking van Servische concentratiekampen.(Later werd er gesproken over opvangkampen)

De Verenigde Naties leggen het nieuwe Joegoslavië, dat na afscheiding door Macedonië nog slechts bestaat uit Servië en Montenegro, sancties op, wegens het ontketenen van oorlogen in Kroatië en Bosnië.

In 1995 tekent Milosevic na een drie weken durende vredesonderhandelingen het vredesakkoord van Dayton, dat een eind maakt aan de Bosnische oorlog.

Ondertussen nemen de demonstraties tegen Milosevic toe in alle steden van Servië. De synode van Servische Orthodoxe Kerken veroordeelt Milosevic zelfs wegens, ,,het vertrappen van de wil van het volk''. Milosevic geeft op de 77ste dag van de protesten in Belgrado toe: de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 17 november wordt erkend. In Joegoslavië worden voor het eerst directe presidentsverkiezingen gehouden. Milosevic treedt na twee termijnen af als leider van Servië maar wordt president van Joegoslavië.Milosevic negeert in maart 1989 een internationale oproep om te stoppen met geweld tegen etnische Albanezen in Kosovo. Onder dreigement van NAVO-luchtaanvallen onderhandelt hij met de Balkan-gezant van de Verenigde Staten, Richard Holbrooke. Intussen gaat het offensief tegen de Albanezen in Kosovo gewoon door.

In maart 1999 slaagt Holbrooke er niet in Milosevic te overtuigen van een vredesverdrag inzake Kosovo. De Amerikaanse gezant Richard Holbrooke dreigt Milosevic met luchtaanvallen als hij geen vredesakkoord tekent. Milosevic weigert.
Op 19 maart lopen onderhandelingen vast. Vijf dagen later beginnen NAVO-vliegtuigen met het bombarderen van doelen in heel Joegoslavië. In juni trekken de Serviërs zich wederom terug uit Kosovo waarna een eind komt aan de NAVO-bombardementen. Het Joegoslavië-tribunaal vindt in Kosovo 150 graven en massagraven met ‘duizenden' lijken.

In mei 1999 wordt bekend dat het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag Milosevic beschouwt als een oorlogsmisdadiger.

In april 2000 demonstreren circa honderdduizend Serviërs in Belgrado voor vervroegde verkiezingen. Er worden stakingen gehouden en de winkels blijven dicht. Op 27 juli bepaalt Milosevic dat op 24 september algemene verkiezingen zullen plaatshebben. Op 25 september claimen tegenstanders en aanhangers van Milosevic de overwinning. Tegenstanders van Milosevic bestormen op 5 oktober het parlement, het leger treedt niet op. De opstand tegen Milosevic is compleet. Op 7 oktober 2000 legde Koštunica de eed als nieuwe president af. Duizenden demonstranten nemen het parlement en het gebouw van de staatstelevisie in Belgrado in. De staatsmedia laten Milosevic vallen. Dit betekende het einde van de communistische dictatuur van Milosevic.

Het olie-embargo en vliegverbod tegen Servië werd opgeheven en het Westen beloofde steun voor de wederopbouw. De Amerikaanse regering stelde de nieuwe machthebbers een ultimatum dat op 31 maart 2001 afliep; zij eisten de arrestatie van Milošević in ruil voor verdere financiële hulp.

Op 1 april 2001 werd hij in zijn villa in Dedinje, een wijk van Belgrado, gearresteerd. Hij stond sinds 12 mei 2002 terecht voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag, wegens verdenking van oorlogsmisdaden.

Op 11 maart 2006 is de voormalige president op 64-jarige leeftijd overleden in zijn Nederlandse cel. Eerder die week pleegde de voormalig Kroatisch-Servische president Milan Babic zelfmoord in de gevangenis van de Verenigde Naties (VN) in Scheveningen. De officiële doodsoorzaak stond bij Milosevic aanvankelijk niet vast. Na een toxicologisch onderzoek bleek een overdosis aan medicijnen de oorzaak van zijn overlijden te zijn. Een autopsierapport heeft verder uitgewezen dat Milosevic een myocardinfarct heeft gehad dat hem fataal werd. De pathologen hadden twee hartafwijkingen vastgesteld die het infarct kunnen verklaren.

Een juridisch adviseur van Milosevic, Zdenko Tomanovic, zei bij het tribunaal dat de gezondheid van Milosevic ,,systematisch werd vernietigd’’ in de VN-gevangenis. Zo zou Milosevic zijn behandeld met medicijnen tegen lepra en tuberculose, terwijl hij die ziektes helemaal niet had.

Milosevic kampte wel al lang met hartproblemen en een hoge bloeddruk. Het proces tegen hem moest herhaaldelijk worden uitgesteld. Vorige maand weigerden de rechters van het tribunaal een verzoek van Milosevic om op medische gronden naar Rusland te reizen om in Moskou een hartoperatie te ondergaan. De dokters van Milocevic beweren dat hij had kunnen gered worden en nog lang had kunnen leven indien hij voor een hartoperatie naar Rusland had mogen reizen. Dat er nog twijfels bestaan over de oorzaak van de dood van Milosevic kunt u hier lezen: KLIK HIER
EN HIER


Links zat uiteraard verveeld met een socialistische leider die zich had bezondigd aan etnische zuiveringen en daarom probeerden ze hem af te schilderen als een 'nationalist''. Niets is minder waar. Milosevic streefde één groot Servië na. Een nationalist verzet zich niet tegen republieken die de onafhankelijkheid uitroepen, zij steunen die.

23:08 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Bert Anciaux gooit met belastingsgeld. 60.000 euro promotiegeld voor het Eurosongfestival.

In september 2005 zag cultuurpaus en operadirecteur Gerard Mortier zijn plannen om in Gent een "Forum voor muziek, dans en beeldcultuur" te bouwen. in rook opgaan.
Zes jaar lang had hij het beste van zichzelf gegeven om de droom te realiseren, maar Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux besliste er anders over.Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux, u weet wel...dwaze gezichtsuitdrukking en latent racistisch gevoel tegenover alles wat Vlaams is, probeert nu de overheidssteun van 60.000 euro aan zangeres Kate Ryan in Terzake te verantwoorden. Alhoewel hij tegenwind krijgt vanuit zowel de culturele sector, media als de bevolking zet hij toch zijn wil door. Dit is duidelijk weggegooid geld en valt absoluut niet te verantwoorden. Kan iemand zich nog het liedje van vorig jaar herinneren? Wanneer heeft een Vlaamse deelnemer nog eens gewonnen op het Eurosongfestival?

Zijn verklaringen in Terzake kwamen niet alleen zeer arrogant over maar eveneens kleinerend voor,- zoals hij haar noemde - 'het kind' Kate Ryan.

Desondanks zal zij met Vlaams belastingsgeld gepromoot worden maar vindt het blijkbaar niet nodig om op haar website één woordje Nederland te schrijven.

Haar liedje is in het Engels met Franse titel, haar naam is Engels en haar website is opgesteld in het Engels, Frans en Duits.
De terechte vragen die gesteld werden door Siegfried Bracke werden door het arrogante kereltje weggewuifd met "Zeg, Siegfried, nu doe je toch wel echt onnozel, hé!"
Om in het Engels te blijven, Bertje, "Look who's talking!"

00:47 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

All European life died in Auschwitz

All European life died in Auschwitz
By Sebastian Vilar Rodrigez*

I walked down the street in Barcelona, and suddenly discovered a terrible truth - Europe died in Auschwitz.
We killed six million Jews and replaced them with 20 million Muslims. In Auschwitz we burned a culture, thought, creativity, and talent. We destroyed the chosen people, truly chosen, because they produced great and wonderful people who changed the world.
The contribution of this people is felt in all areas of life: science, art, international trade, and above all, as the conscience of the world. These are the people we burned. And under the pretense of tolerance, and because we wanted to prove to ourselves that we were cured of the disease of racism, we opened our gates to 20 million Muslims, who brought us stupidity and ignorance, religious extremism and lack of tolerance, crime and poverty due to an unwillingness to work and support their families with pride. They have turned our beautiful European cities into the third world, drowning in filth and crime. Shut up in the apartments they receive free from the government, they plan the murder and destruction of their naive hosts.
And thus, in our misery, we have exchanged culture for fanatical hatred, creative skill for destructive skill, intelligence for backwardness and superstition.
We have exchanged the pursuit of peace of the Jews of Europe and their talent for hoping for a better future for their children, their determined clinging to life because life is holy, for those who pursue death, for people consumed by the desire for death for themselves and others, for our children and theirs.
What a terrible mistake was made by miserable Europe.

Dit is een samenvatting van een artikel dat verscheen in een Spaans dagblad, maar is toepasselijk op de meeste West Europese landen.


Vertaling

Ik wandelde door de straten van Barcelona toen ik plots een verschrikkelijke waarheid ontdekte - Europa stierf in Auschwitz.
We hebben zes miljoen joden gedood. In Auschwitz werd een cultuur, gedachten en ideeën, creativiteit en talent verbrand. We hebben in Europa het verkoren volk uitgeroeid, echt verkoren - omdat zij een groot volk hebben voortgebracht die de wereld heeft veranderd. De bijdrage dat deze mensen aan de wereld hebben geleverd werd gevoeld op elk terrein en elk gebied van het leven: wetenschap, kunst, internationale handel, maar bovenal waren zij het geweten van de wereld.
Deze mensen hebben wij verbrand. En onder het voorwendsel van ‘tolerantie’ en ook omdat we aan onszelf wilden bewijzen dat we genezen waren van de ziekte ‘racisme’, hebben we onze poorten geopend voor 20 miljoen moslims, die ons enkel achterlijkheid, onwetendheid, en religieuze extremisten met een enorm gebrek aan ‘tolerantie’ en verdraagzaamheid brachten.

Door de onwil om te werken, en in fierheid hun gezin te onderhouden, brachten zij ons criminaliteit en armoede. Zij hebben onze mooie Europese steden veranderd in een Derde Wereld, verdrinkend in vuil en criminaliteit.
Opgesloten in door de overheid gekregen woningen, plannen ze moorden en destructie op hun naïeve gasten.
En dus hebben wij uit pure ellende cultuur geruild voor fanatieke haat, creatieve bedrevenheid voor destructieve gedrevenheid, intelligentie voor achterlijkheid en bijgeloof.
Wij hebben het streven naar vrede voor de Europese joden en hun hoop op een betere toekomst voor hun kinderen, hun vastberadenheid in het vasthouden aan het leven omdat leven heilig voor hen is, geruild voor diegenen die de dood najagen, voor mensen die verteerd worden door een verlangen naar de dood voor henzelf en anderen, voor onze kinderen en die van hen.
Wat een verschrikkelijke vergissing heeft het ongelukkige Europa gemaakt.


00:20 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

15-03-06

Schotense burgemeester Hendrickx wil samenwerken met Vlaams Belang

Eindelijk een burgemeester die zijn staart niet intrekt na een overweldigende mediahetze. Maar hij staat niet alleen in zijn overtuiging dat het cordon tegen het Vlaams Belang weg moet. In meerdere gemeenten werd al toenadering gezocht. Niet alleen in grotere gemeenten maar ook kleinere zoals in Stekene. Daar werd vorig jaar al de vraag gesteld om een kartel te vormen tussen het Vlaams Belang en Gemeentebelangen. Ik kan het weten, want de vraag werd aan mij gesteld...tot driemaal toe. Hoe de onderhandelingen verder evolueren weet ik niet, want ondertussen ben ik verhuisd naar Borgerhout.

De reactie van de CD&V partijvoorzitter Jo Vandeurzen klinkt een beetje belachelijk wanneer hij stelt dat het cordon moet gehandhaafd worden omdat het Vlaams Belang enkel een partij zou zijn die kritiek heeft zonder oplossingen aan te reiken.
Behalve dat geen enkele andere partij oplossingen heeft voor de problemen die ze zelf gecreëerd hebben, had men al 15 jaar geleden beter moeten luisteren naar het Vlaams Blok van toen, dan had men nu al die miserie niet gehad. Wie anders dan het VB heeft gewaarschuwd tegen de gezinshereniging? Een gezinshereniging die trouwens nooit in het thuisland plaatsvindt maar steeds hier.
Wie anders was tegen de invoering van bruiden en bruidegommen uit de thuislanden?
Wie was tegen het verplicht uithuwelijken van reeds half verwesterde meisjes aan mannen uit de thuislanden die dit huweijk meestal enkel aangingen om een toegangsticket tot Europa te bekomen?
Wie heeft aangemaand te kijken en strenger op te treden tegen zogezegde studenten, die niet alleen 'overjaars' waren maar evenmin een woordje Frans, laat staan Nederlands konden praten en gingen studeren aan dubieuze private instellingen?
Wie was er (behalve de hele bevolking) tegen het vreemdelingenstemrecht? De snel-Belgwet?
Zo zou ik nog wel een tijdje kunnen doorgaan...

Het verheugd mij dan ook dat er nu eindelijk zal opgetreden worden tegen de kindermishandeling door Roemeense bedelaarsbendes. Kinderen, vaak nog zuigelingen die door de Roemeense bedelaars worden gehuurd, doorverhuurd en misbruikt om bij de Westerse gevoelige zieltjes medelijden op te wekken tijdens het bedelen. In de vrieskou, voor elke supermarkt zitten ze. De vrouwen worden op regelmatige tijdstippen afgelost, de baby’s niet.
Helaas, grijpt men weeral véél te laat in! Vijf jaar geleden schreef ik daar al over in een lokaal blad.
Bovendien begrijp ik niet waarom er weer zoveel geld moet tegenaan gegooid worden. Er worden werknemers aangeworven die met de Roemeense bedelaars moeten praten en onderhandelen om hen te laten inzien dat het in feite indruist tegen de rechten van het kind en dus crimineel is wat ze doen.
Denkt men nu echt dat ze dat niet weten? Het zijn bendes! Maffia!! Ze ontvoeren vaak kinderen en gehandicapten in eigen land en verplichten hen om hier te bedelen omdat nu net die bepaalde groep hier medelijden opwekt.
Als het tegen de wet is, dan is het crimineel en moet het bestraft worden. Tenslotte gaat het om kinderen en gehandicapten. Het gaat om mensen en niet om twee minuten te lang op een parkeerplaats te staan in Antwerpen waarna de overheid wel in staat is om overtreders zwaar te straffen.

Terecht stellen heel wat mensen zich de vraag waarom men zo hardnekkig aan dit cordon blijft vasthouden. Enkel zij die zich federaal in de pluche willen nestelen kunnen hierop antwoorden. Via de media worden drogredenen verspreid en heeft men het steeds weer over racisme, terwijl de echte reden gaat over de angst voor een autonoom en onafhankelijk Vlaanderen dat het Vlaams Belang nastreeft.
Uiteraard verzet zich de huidige oligarchie daartegen en niet in het minst de monarchie.

23:09 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |