14-04-06

Nazilamisme

In Nederland maakt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) zich zorgen over de kennis van politici over de islam. Volgens een onderzoeker van de raad doen veel politici ongenuanceerde uitspraken over de religie zonder er het fijne van af te weten.
Die indruk bestaat ook bij ons. Zeker wanneer men vergelijkingen gaat maken tussen de joden en de kritiek op de islam, terwijl er helemaal geen vergelijkingen mogelijk zijn.
Joden hebben nooit bommen geplaatst, gebouwen opgeblazen of zelfmoordterroristen gehad.
Joden die tijdens en na de WO II uit Polen en Duitsland naar ons land zijn gevlucht, hebben nooit criminele feiten gepleegd en ondanks het feit dat zij hier toen evenmin werk vonden hebben zij nooit ons sociaal zekerheidssysteem belast. Zij hebben integendeel een belangrijke bijdrage geleverd aan onze maatschappij en aan onze welvaart en voor tewerkstelling gezorgd.

Nu ook de Vlaamse minister-president (eindelijk) Auschwitz heeft bezocht, vertelde hij tijdens een interview: "Er zit nog steeds te veel haat in onze samenleving".
Wie dacht dat hij het over de onverdraagzame islam zou hebben heeft verkeerd gedacht, want op de (onvermijdelijke) volgende vraag door de GvA: “Viseert u daarmee een bepaalde partij?”, antwoordde Yves Leterme: “Het Vlaams Belang hanteert nog steeds een uitsluitingsmechanisme volgens afkomst en zulke denkpatronen willen we uiteraard tegengaan. Maar dit project dient niet in de eerste plaats om het Vlaams Belang terug te dringen. Daarmee zouden we die partij te veel eer geven. We willen problemen als discriminatie en racisme in een hedendaags kader belichten. Want er zit nog steeds haat in onze samenleving. Veel mensen voelen zich onwennig door de in sneltempo verkleurende maatschappij, maar dat mag niet tot uitsluiting leiden.”


Deze reactie is zo voorspelbaar en typeert helemaal wat Sebastian Vilar Rodrigez schreef in een column in een Spaanse krant waaruit ik hier een citaat herhaal:
“In Auschwitz werd een cultuur, gedachten en ideeën, creativiteit en talent verbrand. We hebben in Europa het verkoren volk uitgeroeid, echt uitverkoren - omdat zij een groot volk hebben voortgebracht die de wereld heeft veranderd. De bijdrage dat deze mensen aan de wereld hebben geleverd werd gevoeld op elk terrein en elk gebied van het leven: wetenschap, kunst, internationale handel, maar bovenal waren zij het geweten van de wereld.
Deze mensen hebben wij verbrand.
En onder het voorwendsel van ‘tolerantie’ en ook omdat we aan onszelf wilden bewijzen dat we genezen waren van de ziekte ‘racisme’, hebben we onze poorten geopend voor 20 miljoen moslims, die ons enkel achterlijkheid, onwetendheid, en religieuze extremisten met een enorm gebrek aan ‘tolerantie’ en verdraagzaamheid brachten.”


(De rest van het artikel kunt u verder lezen onder de titel: “All European life died in Auschwitz”.)

Wanneer de Vlaamse minister president, Yves Leterme, denkt dat de mensen zich ‘onwennig voelen in een snel verkleurende maatschappij’ dan heeft hij natuurlijk gelijk. Iedereen voelt zich graag ‘thuis’ en ‘veilig’ en dat is in vele steden en gemeenten niet meer mogelijk. Nochtans zou dit voor de autochtone bevolking een democratisch recht moeten zijn.


Een Jordaanse imam zei ooit dat men de islam moet zien als een rivier. Het neemt de kleur aan van het land waar het over vloeit. Het is waar, maar het oprukkende fanatisme, de haat jegens ‘ongelovigen’ en het Westen neemt overal angstvallig toe.
En terwijl men zich hier druk maakt of men al dan niet de dotatie van het Vlaams Belang moet afpakken omdat zij het aandurven kritiek te uiten, is er in een ander werelddeel al jaren een grote humanitaire ramp aan de gang.

Een ware genocide waar geen mens zich aan stoort en al zeker geen Yves Leterme. (Het is duidelijk de 'angst' die regeert in dit land en in heel Europa trouwens wanneer men denkt aan de laffe wijze waarop Europa, Denemarken in de steek liet.)


In Darfour, in het Westen van de Soedan wordt al jarenlang de etnische bevolking afgeslacht door de islamitische Janjaweed, hierin gesteund door de Soedanese regeringsmilitairen. Op kamelen en paarden rijden ze van dorp naar dorp om de zwarte bevolking te vermoorden en uit te roeien. Wanneer ze niemand vinden steken ze de hutten in brand, stelen het vee en schieten ze de huisraad aan flarden.
Waarom grijpt men hier niet in? Omdat het arme zwarten zijn waar niets te halen valt? En omdat men de moslims niets in de weg wil leggen?

Terwijl het nazisme in Europa werd overwonnen gaat het in het Midden-Oosten en Afrika ongehinderd verder. Louis al-Hadj (niemand minder dan een voormalige nazi Louis Heiden) heeft in opdracht van Egypte en Syrië een Arabische vertaling van Mein Kampf gemaakt die nog altijd volop verkocht wordt. Het wordt de moslims ingehamerd dat zij Hitlers voortijdig afgebroken werk moeten afmaken.Niet zonder reden wordt het Arabisch/islamitisch radicalisme aangeduid als ´nazislamisme´.

Net zoals mijn grootvader heeft gestreden tegen het nazisme zal ik mij blijven verzetten tegen het oprukkende nazilamisme.

Hoe zal men het Europese dhimmiegedrag van nu verklaren binnen tien - twintig jaar of later tegenover onze kinderen en kleinkinderen? Wie kan men dan nog verantwoordelijk stellen en bestraffen?Palestijnse politie brengt Hitlergroet.


21:44 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.