30-04-06

Di Rupo - he came, he saw and he conquered

Een tijd geleden hoorde ik iemand vertellen dat hij een Vlaamse cultuurtoer had ondernomen met een Arabische consul.
De Vlaamse gastheer nam zijn gast mee naar alle belangrijke plaatsen en liet hem alle mooie oude gebouwen, kastelen, kathedralen en kerken zien die Vlaanderen rijk is. Hij nam hem ook mee naar Gent om ‘Het Lam Gods’ te bekijken. Uiteraard heel fier vroeg de gastheer nadien aan zijn gast wat hij van het kunstwerk van Van Eyck vond, maar stond verstomd over het antwoord dat hij kreeg. “Mooi schaapje”, antwoordde zijn gast. “Mooi geschilderd”.
Dit verhaal doet je nadenken. Hebben vreemdelingen in ons land enige affiniteit met het land, de cultuur en geschiedenis van het gastland waar zij wonen? Ik ben ervan overtuigd dat dit niet zo is. En daarvoor baseer ik mij niet alleen op de vreemdelingen die in ons land wonen, maar heb ik mijzelf de vraag gesteld of ik enige affiniteit had met de landen waar ik verbleef en langere tijd gewoond heb vroeger. En als ik heel eerlijk moet zijn moet ik bekennen dat dit niet zo was.
Natuurlijk vond ik de kunstwerken mooi en had ik wel interesse in de geschiedenis van het land. Maar verder raakte het mij niet. Je kunt van het land en haar bevolking houden, je kunt van de natuur houden, maar je wordt nooit één van hen. Want je hebt niet hetzelfde verleden en niet dezelfde achtergrond en geschiedenis die een volk maakt wat het is. “Eén volk”.
Zelfs wanneer je in dit land bent geboren en opgegroeid, je krijgt de cultuur en de opvoeding mee van thuis uit die je dan op jouw beurt weer doorgeeft aan je kinderen. En heel misschien, wanneer je uit de eigen cultuur geraakt en leeft en woont tussen de mensen van het land waar je grootouders heen trokken, kan je één van hen worden .

Daarom heb ik ook mijn twijfels over de tweede, laat staan de eerste generatie vreemdelingen in de politiek. Hierbij denk ik nu specifiek aan Di Rupo.
Worden de Walen beter van zijn beleid? Neen, zijn machtswellust is persoonlijk, meer niet.

In een interview met La Libre Belgique zei Di Rupo, als gevolg op enkele uitspraken van Yves Leterme over meer autonomie voor Vlaanderen, “Als Vlaams-minister president Yves Leterme puur institutionele eisen stelt, zal de PS de uitbreiding van Brussel-Hoofdstad vragen, waar 90% Franstaligen wonen”.

Dat Brussel oorspronkelijk een Vlaams dorp was dat Broeckzele heette, is hem waarschijnlijk onbekend. Dat de burgerij in Broeckzele verfranste toen Willem I bij Napoleon ging aanleunen om meer politieke macht te verwerven is hem waarschijnlijk eveneens onbekend. Het is voornamelijk door die Franse invloeden dat Broeckzele uiteindelijk Bruxelles werd.


Willem I van Oranje Nassau


Later werd de rand van Brussel ingepalmd door rijke Walen die uiteindelijk ‘taalfaciliteiten’ kregen.
Een rijke ‘minderheid’ in kasten van villa’s die klagen dat ze ‘onderdrukt’ worden door Vlamingen.

Oorspronkelijk werden de faciliteiten toegekend als maatregel om de integratie van anderstaligen in een taalgebied te bevorderen, en hebben ze dus per definitie een uitdovend karakter. In de praktijk blijkt echter dat de mening over het tijdelijk of permanent statuut van de faciliteiten verkeerd begrepen wordt door de Franstaligen. Meer nog, Walen die zich massaal kwamen vestigen in de Brusselse randgemeenten eisten o.a. ook Franstalig onderwijs.
Waalse imperialisten stalen meer en meer Vlaams grondgebied en Franstalige politici kunnen zich verkiesbaar stellen tot diep in het Vlaamse land met maar één doel, Vlaanderen zoveel mogelijk te verfransen. Daarom is de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde ook erg belangrijk en mogen er geen toegevingen meer gedaan worden. Méér nog, de faciliteitengemeenten hebben voldoende tijd gekregen om de taal te leren en moeten terug Vlaams worden en blijven.
Het domste dat men ooit kon doen is van Brussel een apart gewest maken...

Di Rupo zei verder in La Libre Belgique : «Als meneer Leterme droomt van een autonomie van Vlaanderen, dan droomt hij! Nooit zullen wij dat laten gebeuren? Brussel is grotendeels Franstalig en dat zal zo blijven”, stelt hij.
“België is de vrucht van een evenwicht tussen artificiële taalgrenzen en een georganiseerde solidariteit. Als men raakt aan een element van het evenwicht, staat alles weer op de helling”, verklaart hij verder.
“Alle voorstellen van de CD&V willen meer en meer materies regionaliseren, met als pseudo-argument dat het beter zou gaan in Vlaanderen”, zegt de Waalse minister-president.
Di Rupo herinnerde aan de solidariteit van het zuiden naar het noorden van het land dat meer dan een eeuw heeft geduurd.

Het is duidelijk dat mijn stelling waarmee ik dit artikel begon, waar is. Di Rupo is niet op de hoogte van de geschiedenis in dit land. Waarschijnlijk kan het hem ook weinig schelen, want het enige waar het bij de PS’er op aan komt is meer macht en meer Vlaams grondgebied veroveren, maar vooral... de Vlaamse centen blijven binnenrijven. Ook al moeten Vlamingen daar tot hun 70-ste blijven voor werken.
Ook zijn bewering, als zou het zuiden meer dan een eeuw lang het noorden gesteund hebben, klopt absoluut niet.


Toen Vlaanderen na de ‘onafhankelijkheid’ in een diepe armoede gedompeld werd en Wallonië het rijke landsgedeelte werd, heeft Wallonië NOOIT Vlaanderen gesteund. Integendeel zelfs, want Vlamingen waren altijd al in de meerderheid. En de 6 miljoen Vlamingen hebben altijd al, ook al vielen ze dood van de honger op hun veld, belastingen betaald. Dus Vlamingen hebben altijd al, met twee miljoen méér inwoners dan Walen, belastingen betaald dat uiteindelijk enkel het rijke Wallonië ten goede kwam. Vlamingen die het hier niet meer konden redden trokken naar Wallonië om er in de mijnen, metaalfabrieken of op het land te gaan werken. Vlamingen werkten er hard en omdat ze ’s avonds moe en vuil naar huis gingen, leverde dat hen de naam van ‘sal flamand’ op.
Pas nadat de ‘sal flamand’ via vakbonden meer geld begonnen te eisen voor hun arbeid, begon de Franstalige bourgeoisie vreemdelingen aan te werven omdat de Vlamingen te duur werden.
(Waarschijnlijk kwamen ook de ouders van Di Rupo op die manier naar hier.)
Dus dat Wallonië ooit één frank naar Vlaanderen liet vloeien uit solidariteit met het arme Vlaanderen is een fabel. Trouwens sociale zekerheid noch landbouwsubsidies of andere enige steun bestond er in die tijd nog niet.De Zuidelijke Nederlanden in de 18e eeuw.
De financiële rijkdom kwam in de Nederlanden vooral uit het Zuiden.


Di Rupo is er echter van overtuigd dat er opnieuw ‘hoop is in Wallonië’. “Er zijn plannen in overvloed”, zegt hij. Volgens hem is het nu niet het moment om die dynamiek tegen te werken. Het moet gedaan zijn met het zuiden van het land te culpabiliseren”, voegt hij er onbeschaamd aan toe. “Het is ook in het belang van Vlaanderen dat Wallonië zich ontwikkelt. Wallonië zal rijk worden (...) Wij willen niet ondersteund worden, wij zullen het heft weer in handen nemen”, zegt hij.

Wie kan hem meer succes wensen in zijn opzet dan de Vlamingen die jaar na jaar, en dit nu al 175 jaar lang, uitgemolken worden?

De PS’er meent echter dat op een periode van 20, 30 of 40 jaar een land, waar 40 % Franstaligen wonen, “het niet abnormaal zou zijn dat gedurende 40 % van de tijd, er een Franstalige eerste minister moet zijn. Van welke partij dan ook”.

Di Rupo mag voor mijn part eerste minister zijn van het onafhankelijke koninkrijk ‘Wallonia’, maar zeker niet van een land waar de overgrote meerderheid nog steeds bestaat uit Vlamingen die nog dagelijks moeten strijden voor hun taal, hun grondgebied en hun rechten.

Niet alleen klopt mijn stelling dat Di Rupo geen affiniteit heeft met de bevolking, niet in Wallonië, laat staan in Vlaanderen, maar hij is bovendien, net zo min als de huidige Vlaamse kaviaarsocialisten, op de hoogte van de socialistische beginperiode.

Ik kan hen echter een goed boek aanraden: ‘De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgisch socialisme voor WOI’ .
De auteur Maarten Van Ginderachter, (°1973) is licentiaat Germaanse talen en geschiedenis.

Dit is een boek waarin de auteur de interpretaties van de Belgische revolutie behandelt waarin de Vlaamse socialistische voorman Edward Anseele deze van de Franstalige socialisten verwerpt. Hij zag 1830 als een afschuwelijke daad, beraamd door de Engelse diplomatie en Leopold van Saksen-Coburg op zoek naar een koninkrijk. Het was niet de scheiding van België en Nederland maar van “Noord- en Zuid-Nederland”.
E. Anseele was in 1882 een overtuigd Groot-Nederlander.(blz. 71-75).
Tot besluit van dit hoofdstuk stelt de auteur ondermeer dat “ …als, de Gentse socialisten zich emotioneel met een vaderland associeerden, was dat Vlaanderen. Deze Vlaamse identificatie had een uitgesproken anti-Belgisch trekje. De achterliggende idee was dat België een kunstmatige creatie was.’(E. Anseele schreef dit onomwonden in zijn roman ‘De Omwenteling van 1830’).”(blz. 145).(Bron: webstek voor linkse republikeinen)


Edw. Anseele

Enkele foto’s geleend bij: http://www.engelfriet.net/Alie/Aad/belgie1.htm

22:59 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

29-04-06

Zoek de fouten.

In het Laatste Nieuws stond vorige week deze foto.Volgens hen beweerde de hoofdredacteur van De Beiaard dat het over een 1 april grap ging. Alleen klopte dat volgens HLN niet. De foto verscheen niet in april maar in maart en ook niet op de de eerste maar op de 31-tigste.
Waarschijnlijk een natte droom van De Croo?

00:06 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

28-04-06

Kwajongensstreken?


25 april 2006.

Selfbankingpost in de zone Antwerpen-Noord omstreeks 17 uur.

Een +70jarige dame gaat binnen om geld af te halen. Twee jonge Noord-Afrikanen, +/- 18 jaar (geen Polen, geen zigeuners) hangen doeloos rond in de kleine hall.

De dame nodigt hen uit om zich van de automaat te bedienen.
Zij antwoorden in perfect Antwaarps: 'niet nodig, doe maar, wij hebben tijd'.

De dame gaat naar huis. Als de dame in haar appartementsgebouw voor haar deur staat, duiken de twee Noord-Afrikanen (geen Polen, geen zigeuners) plots achter haar op.
Zij eisen dat ze de deur opent, haar geld en GSM afgeeft. Zij weigert.
In perfect Antwaarps klinkt het dan: 'dan zullen we alletwee uw nieren eens kapot steken'. Een grote dolk wordt voor haar gezicht gehouden.
De dame geeft toe. het appartementje wordt leeg geroofd.

De buren die onraad vermoeden bellen de politie terwijl de roof gaande is.
Er is op nauwelijks 100 meter van het gebouw een hoofdcommissariaat.
Na meer dan 20 minuten komt de politie aan. 2 agenten, waarvan 1 Noord-Afrikaan....


In naam van alle senioren van Antwerpen-Noord eis ik excuses:

1. van de politiecommissaris van de zone voor de onbegrijpelijke en verdachte vertraging in zijn optreden;
2. van de burgemeester, die bij herhaling dergelijke zaken als 'kwajongensstreken heeft afgedaan;
3. van de Procureur des Konings, die deze moordpoging - want dat is het - weer eens zal seponeren;
4. van de Noord-Afrikaanse gemeenschap in deze stad en dit land voor het criminele wangedrag van een groot en steeds stijgend aantal van haar leden, voor de bescherming die zij deze leden bieden.
Ik wacht.

(Gelezen op VA)

23:46 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Excuses?

Toen ik op paasdag de schandalige woorden, “Waar waren jullie?”, van Kardinaal Danneels hoorde in het nieuws, dacht ik dat het niet erger kon. Want dit was niets anders dan een frontale aanval op de brave burger. Onschuldige mensen werden veroordeeld en naar de hel verdoemd, terwijl de kardinaal geen woord repte over de laffe moordenaar van Joe. Hij had zelfs geen woord van kritiek op de overheid die uiteindelijk enkel oogst wat ze zelf hebben gezaaid.

Maar het kon wel erger.

Toen bekend werd dat de daders geen Noord-Afrikanen waren, was de Noord-Afrikaanse gemeenschap opgelucht. Toen bekend werd dat het niet om een Pool ging maar om een Poolse Roma zigeuner waren ook de Polen opgelucht.
Maar de toon was gezet door het mea-culpa dat in alle toonaarden van het vrt-scherm afdroop en de moslims eisten prompt “excuses”.

Het begon al bij Louis Tobback, die zei: “Alle Belgen zijn racisten”. Ja, sorry, maar vroeg men niet bij het tonen van het beeldmateriaal om uit te kijken naar twee Noord-Afrikanen? En is het geen normale gevolgtrekking na het zien van de camerabeelden en dagelijkse criminele feiten die gepleegd worden door Noord-Afrikanen?
Bovendien vind ik het zeer eigenaardig dat onze bevolking steeds wordt uitgescholden voor racisten, terwijl een journaliste , die onlangs Marokko heeft bezocht schreef: “Ik heb nog nooit zoveel rabiaat, haatdragend racisme gezien als van Marokkanen tegenover Centraal-Afrikaanse vluchtelingen die proberen om naar Europa te komen”.
Dit racisme ervaren wij hier dagelijks.

Onckelinx verontschuldigde zich natuurlijk wel en eiste van het parket hetzelfde. Het parket had echter kort na de moord op Joe gemeld dat de daders van Noord-Afrikaanse afkomst waren. Toen dat niet bleek te kloppen, zei het parket die mededeling te betreuren.Maar dat vond Onckelinckx blijkbaar niet voldoende en nadat ook de Franstalige radiozender RTBF vanmorgen meldde dat de minister wel excuses verwachtte vanwege het parket, wil het Brusselse parket voorlopig geen mededelingen meer doen aan de pers omtrent het onderzoek naar de moord op Joe Van Holsbeeck. Die beslissing komt er nadat minister van Justitie Laurette Onkelinx gisteren al kritiek had geuit op het parket.

Natuurlijk denkt Laurette Onkelinx aan de komende verkiezingen waarvoor zij speciaal van Luik naar Brussel verhuisde. Haar potentieel kiesvee zijn natuurlijk Noord-Afrikanen. Als halve Tunesische en ex-vrouw van de Marokkaanse Abbès Guenned, nog steeds werkzaam op haar kabinet, maakt ze uiteraard meer kans om in Brussel een enorme stemmenwinst te halen.
En natuurlijk ook dank zij het vreemdelingenstemrecht.

Nu blijkt dat de dader hier illegaal was en al meerdere keren met het gerecht in aanraking was gekomen. Hij kwam hier stelen en ging dan terug naar huis in Polen. Onbegrijpelijk dat dit zonder gevolgen bleef. Wat doet het gerecht dan? Controleren ze niet of de crimineel hier illegaal en zonder zijn ouders in ons land verblijft? En dat gebeurde tot vier maal toe???
Wat zeggen ze dan wanneer ze hem terug loslaten? "En nu braaf naar huis gaan?"
Indien het niet zo erg was, zou men aan een ‘Belgenmop’ denken.

Het ergste is echter dat men nu doet of het is allemaal niet zo erg meer. De dader is geen Noord-Afrikaan, zoals eerst werd aangenomen en de toon werd al helemaal anders.
Zelfs de vader van Joe werd bekritiseerd, omdat hij de dader geen tweede kans wou geven. Omdat hij zei dat zijn zoon ook geen tweede kans had gekregen en de dader al vier kansen had weggegooid. Daarom schreef iemand dat er van de 'sereniteit niet veel meer te bespeuren viel'.
Je moet maar durven.

23:18 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

25-04-06

Zoon Patrick Dewael aangevallen.Frank, Zoon van minster Patrick Dewael werd vorige vrijdag door allochtonen overvallen en beroofd. De minister belde naar de kranten met het dringend verzoek alles stil te houden en niet over te berichten. De media gehoorzaamde braafjes behalve Luc Van der Kelen.

Het volledig artikel staat in 't Scheldt nr 703

www.tscheldt.be

13:13 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Fouad Ahidar

Over Fouad Ahidar schreef ik al eerder dat hij zich de moord op Joe echt wel aantrok en niet reageerde uit puur opportunisme. Ik moet hier jammer genoeg, na het lezen van een interview in de Nederlandse krant AD, mijzelf tegenspreken. Jammer genoeg omdat hiermee een sprankje hoop weer aan diggelen werd geslagen.

’ Ahidar was op vakantie toen de Vlaamse tv hem belde over wat inmiddels alom ‘de MP3-moord’ heet. ,,Toen ik hoorde dat de daders vermoedelijk van Marokkaanse afkomst waren, begreep ik meteen dat we diep in de shit zaten. Op tv pleitte ik voor een krachtig signaal. Eenmaal terug besloot ik het ook maar te organiseren. Het was óf dat, óf de moord gratis cadeau doen aan extreem-rechts.’’’ Citaat AD.

Daar heb je het weer...het heeft nog lang geduurd. Beste meneer Ahidar, over het ‘extreem’ wil ik het nu niet hebben, want wanneer iedereen in het middenveld of extreem links speelt, dan heb je enkel nog ‘rechts’ aan de andere kant. Maar ik vraag mij af wanneer het eens zal doordringen dat wij geen vragende partij zijn naar dergelijke ‘cadeaus’? Wanneer zal de ‘politiek correcte’ overheid eindelijk begrijpen dat het nu net dàt is waartegen wij strijden en blijven strijden?
En wanneer Ahidar zo gemeen is om te pas en te onpas het Vlaams Belang erbij te sleuren, ’t ja, dan kan ik dat ook. Ik zou het bijvoorbeeld over de Poolse verontwaardiging kunnen hebben. Verontwaardiging over de 'zwijgplicht' die leraren en leerlingen werden opgelegd over de etnische herkomst van de daders. Polen zijn er ten stelligste van overtuigd dat het om 'nieuwe Polen' gaat of Tjetjeense vluchtelingen. En alhoewel ik geen Pools ken, zijn er in onderstaande tekst toch een paar woorden die tegenwoordig overal in Europa hetzelfde zijn.

Spokojnie z samobiczowaniem. Na video ze seczny morderstwa widac dwoch ciemnowlosych, raczej sniadych typow. Charakterystycznie ubrani, typowo jak mlodzi arabscy bandyci bedacy plaga dzielnic "popularnych".Zlapany podoblo chodzi do szkolu w Brukseli. Wyglada ze to samo srodowisko.

Uiteraard begrijp ik dat Ahidar opgelucht is nu blijkt dat de daders geen Noord-Afrikanen zijn, maar dat maakt de zaak er niet minder erg op. Of is Ahadir enkel een politicus voor de ‘eigen Noord-Afrikaanse achterban’? Heel wat vroegere moorden werden trouwens wél gepleegd door Noord-Afrikanen. De meeste criminele feiten waar de bevolking ‘dagelijks’ last van heeft worden gepleegd door Noord-Afrikanen.
Ahadir hoeft dus zijn kop niet in het zand te steken, er is nog véél werk aan de winkel.

En tenslotte gaat het daar niet om. Criminaliteit is criminaliteit.
Of het nu Polen, Albanezen, Roemenen, Russen, Noord-Afrikanen of om het even wie zijn, wie hier als vreemdeling ‘de beest’ uithangt kunnen we best missen.
Tegen criminelen moet hard worden opgetreden – punt uit!
En wanneer ‘jongeren’ criminele feiten kunnen plegen als volwassenen, dan moeten ze ook als volwassenen gestraft worden. De ultieme straf is nog steeds terugsturen naar het land van herkomst. Dat is het enige waar ze bang voor zijn. Dat geldt voor Maghrebijnen, Albanezen, Roemenen, Polen en al de rest wat hier rondhangt. Want wie bij die ‘jongeren’ in geen zes maanden werd opgepakt door de politie, wordt aanzien als doetje.

De stille mars leek eerder op christenen die tijdens de Romeinse vervolging in alle gelatenheid naar de arena werden gevoerd om daarna onthoofd, verbrand of verscheurd te worden door wilde dieren. Ik vrees dat het sein dat ervan uitging niet sterk genoeg was om iets te veranderen.
En de meelopende politici? Die liepen er in feite maar met zichzelf te koketteren in de hoop op tv of in de krant te komen of om zichzelf te kunnen profileren. Net zoals ze 10 jaar geleden ook deden.

12:41 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Petitie tegen straatgeweld in Borgerhiout

Inwoners van Borgerhout vrezen dat een bende piepjonge inbrekers opnieuw op pad is.

In de kerstperiode was er in de Antwerpse gemeente een golf van inbraken. De dieven belden aan, en als niemand thuis bleek, trapten ze de deur gewoon in. De buurtbewoners rond de Sint-Janskerk in Borgerhout vrezen dat die golf van inbraken terugkomt.

De bende wordt verdacht van tachtig inbraken, en is intussen opgerold. Het gaat vooral om minderjarigen. Het is nog wachten op een definitieve straf voor de jonge inbrekers. Het onderzoek loopt nog, en als voorlopige maatregel heeft de jeugdrechter de jongeren in een instelling geplaatst of onder huisarrest gezet.

Volgens buurtbewoners zijn de jongens nu opnieuw in Borgerhout opgedoken. Sommigen van de bende zouden zijn herkend. In het paasweekend zouden ze mensen hebben aangevallen. En ze zouden hun ,,deurforceer''-techniek opnieuw hebben toegepast - dit deel van Borgerhout is een onderdeel van de oude 19de-eeuwse gordel, waar de huizen, en dus ook de deuren, vaak minder sterk zijn.

In hun petitie vragen de ondertekenaars dat er meer politietoezicht komt en dat de criminelen daadwerkelijk worden gestraft. De politie heeft daarop al gereageerd met extra patrouilles.

De Antwerpse jeugdmagistrate Nicole Caluwé bevestigt dat de jeugdrechter na de reeks inbraken voorlopige maatregelen tegen de bende heeft genomen. ,,De 'zwaarste gevallen' zijn voor een tijdje naar een instelling gestuurd. Anderen hebben huisarrest gekregen.'' Of het in Borgerhout om dezelfde jongens gaat als enkele maanden geleden, kan Caluwé niet bevestigen.

,,Het kunnen ook anderen zijn. En als het toch dezelfde daders zijn, is het mogelijk dat ze de voorlopige maatregelen schenden. Iedere dag vanaf 18 uur mogen ze het huis niet uit, en dat wordt bijna dagelijks gecontroleerd. Maar het is niet uitgesloten dat ze die maatregel schenden.''

Bron DS

10:58 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Ebru Umar werd mishandeld.

De Nederlandse Volkskrant:

Columniste die samen werkte met Theo Van Gogh, Ebru Umar mishandeld.

Columniste en schrijfster Ebru Umar (Turkse) is vrijdagavond in de buurt van haar huis in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes mishandeld door twee jongens van Marokkaanse komaf. Ze kreeg een klap in haar gezicht, viel tegen een muur en raakte gewond aan haar hoofd. De jongens hadden haar eerst een tijdje achtervolgd, zo liet ze zondag weten.

Umar publiceerde onder meer columns op de website van Theo van Gogh. Sinds november heeft de Amsterdamse de column van de vermoorde Van Gogh overgenomen in de Metro. De plek waar de filmmaker wekelijks zijn verhaal schreef in de gratis krant, bleef na de moord een jaar leeg.

Meteen na het incident heeft Umar 112 gebeld. Dezelfde avond heeft ze aangifte gedaan bij de politie. De politie in Amsterdam wil niet op de zaak ingaan.


(Ebru Umar schreef vorig jaar dat ze blij was één keer per jaar op familiebezoek naar Turkije te kunnen en eens in een land zonder hoofddoekjes te zijn.)

03:29 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Weeral een terroristische aanslag in Egypte.

Het is niet de eerste keer dat toeristen het slachtoffer worden van terroristische aanslagen in Egypte. In 1997 werden nabij Luxor 58 buitenlandse toeristen in een bus vermoord door de extremistische moslimgroep Gamaa Al Islamiyya.

In oktober 2004 kwamen 34 mensen om bij bomaanslagen in de badplaats Taba, in de Sinaiwoestijn. Onder hen waren veel Israëli's.

In juli vorig jaar vielen er 60 doden en 200 gewonden bij een reeks bomaanslagen in Sinai en Sharm Al Sheikh, een badplaats ten zuiden van Dahab.

Nu - 24/04/06 - zijn in de Egyptische badplaats Dahab waar veel toeristen verblijven al minstens 30 doden en 150 gewonden gevallen bij drie grote explosies. Volgens de lokale televisie werden de bommen van op afstand tot ontploffing gebracht.

Het is pas van juli vorig jaar geleden dat er bij een reeks aanslagen minstens 60 doden en 200 gewonden vielen bij een reeks bomaanslagen in Sharm Al Sheikh, een badplaats ten zuiden van Dahab.
En steeds treft men plaatsen waar veel Westerse toeristen aanwezig zijn. Zij worden zowel in Egypte als Jordanië en andere landen uitgezocht voor terroristische aanslagen.

De Egyptische bevolking die voornamelijk van het toerisme leeft, zal hierdoor weer eens zwaar getroffen worden.

Ik vraag mij af waarom deze gruwelijke misdadigers nu weer hebben gemoord. In naam van Allah uiteraard!


03:03 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Europa telt meeste immigranten

VN-rapport: Europa telt meeste immigranten

Hoewel Europa niet bepaald tot de immigratielanden kan gerekend worden telde het dichtbevolkte Europa nooit eerder zo veel immigranten als nu.
Europa telt er momenteel zo'n 64 miljoen, een derde van het totale aantal. Daarna pas volgt Noord-Amerika met 44,5 miljoen immigranten.

Dat blijkt uit een rapport van de Bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties. Ook Australië en Nieuw-Zeeland zijn redelijk populair, er wonen ongeveer 4,7 miljoen immigranten. Japan telt er twee miljoen.

Dit heeft een enorme invloed op de bevolkingsgroei. Vooral in onze Europese steden wordt de lokale bevolking langzaam maar zeker verdrongen door de toenemende immigratie.Begin jaren ’90 waren de immigranten verantwoordelijk voor de helft van de groei, nu is dat gestegen tot driekwart.
Het ziet er niet naar uit dat dit in de komende jaren zal beteren. Europeanen krijgen steeds minder kinderen en daardoor zal waarschijnlijk het aandeel van de immigranten in de bevolkingsaanwas groter worden.

Tussen 1990 en 2005 namen 17 landen 75 procent van de immigranten voor hun rekening. De Verenigde Staten kregen er 15 miljoen immigranten bij, Duitsland en Spanje elk meer dan vier miljoen.

Uit cijfers van het statistisch bureau Eurostat bleek vorig jaar al dat immigratie de belangrijkste oorzaak is van de Europese bevolkingsgroei. Het aantal inwoners van de EU nam toe met 2,3 miljoen tot 459,5 miljoen. Geboorten zorgden slechts voor een groei van 0,4 miljoen.

Volgens het rapport werken echter slechts zes landen aan een beperking van de immigratie. Of ons land daarbij is, is niet bekend maar zou zeker ongeloofwaardig klinken.

De zes grootste lidstaten van de Europese Unie (EU) denken na over de invoering van een verplicht 'inburgeringscontract' voor immigranten. In zo'n contract zouden de rechten en de plichten van een immigrant moeten staan. In feite zou men beter het voorbeeld van de immigratielanden bij uitstek volgen: Canada, Australië, de Verenigde Staten en de strengste in de rij, Nieuw-Zeeland.
Behalve het betalen van een tamelijk hoge borgstelling, het kennen van de taal, een medisch onderzoek en een politieonderzoek naar het gedrag van alle landen waar de kandidaat nieuwkomer (boven de 18 jaar) eerder heeft gewoond, wordt van de nieuwkomer verwacht dat hij een meerwaarde zal vormen voor de Nieuw-Zeelandse economie. Daarna krijgt hij een visum voor twee jaar dat daarna eventueel kan verlengd worden.

Wanneer het om een gezin met kinderen gaat, mag enkel de man werken en staat de moeder in voor de opvoeding van haar kinderen. Zij zal er moeten voor zorgen dat de kinderen zo snel mogelijk de taal en de cultuur van het land overnemen en daarvoor wordt er zelfs van haar verwacht dat ze minstens drie maal per week mee op de schoolbanken plaats neemt.
Verder moet de kandidaat emigrant een document ondertekenen dat hij in geen geval aanspraak zal en kan maken op de sociale zekerheid van het land.

Ondernemers moeten een grote som investeren, minstens vijf jaar ervaring hebben waarvan twee jaar als eigenaar van een bedrijf.
Pas na twee jaar en enkel wanneer het bewijs geleverd werd dat het bedrijf winstgevend is, kan de tijdelijke visa omgezet worden in een permanente visa.

Ondanks deze strenge toelatingsvoorwaarden zijn er vorig jaar heel wat Nederlanders en Vlamingen naar Nieuw-Zeeland verhuisd.
In Nederland zijn er voor de eerste keer meer Nederlanders naar het buitenland vertrokken, dan er vreemdelingen zijn bijgekomen.
Onnodig te zeggen dat de vergrijzing en de druk op de sociale bijstand het grootste probleem zal worden in de nabije toekomst. Niet alleen in Nederland en ons land, maar in heel Europa.
Kieskeurigheid in het toelaten van nieuwkomers in Europa is een dringende noodzaak.

02:31 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

18-04-06

VVD in Nederland eist spoeddebat over islam-rapport

In het artikel ‘Nazilamisme’ schreef ik dat de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) zich zorgen maakt over de kennis van politici over de islam.
Ik was het ermee eens, omdat er over de islam, en niet in het minst door WRR zelf, de grootste onzin wordt verteld. Wie zegt dat de islam een vredelievende godsdienst is, liegt of heeft inderdaad weinig kennis op dat gebied.

Nu hebben de Nederlandse regeringspartijen ook woedend gereageerd op de conclusies van het rapport dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) schreef over de islam in Nederland. De WRR beschuldigt Haagse politici van stemmingmakerij tegen de islam en roept op tot openlijke contacten met en zelfs steun voor terroristische islamitische bewegingen als Hamas, Hezbollah en de Moslim Broederschap.Het weekblad Elsevier schrijft dat de VVD eist dat er nog deze week een spoeddebat met premier Jan Peter Balkenende (CDA) over het rapport komt. Ook de LPF en Groep Wilders willen uitleg van de minister-president. De regering is wettelijk verplicht een standpunt in te nemen ten aanzien van een advies van de WRR.

Kwakzalverij
WRR-onderzoeker Jan Schoonenboom licht het rapport deze week toe in Elsevier. In een interview gisteren noemde hij al de namen van CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen en VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali als politici die zich schuldig zouden maken aan ‘islam-bashing’. Hirsi Ali reageerde woedend. ‘Dit is geen wetenschap maar kwakzalverij’. Ook Verhagen was not amused: ‘Onzorgvuldige lariekoek’, zo kwalificeerde hij het rapport.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft met groot onbegrip gereageerd op de conclusies van de WRR, die pleit voor het openlijk aanhalen van de banden met islamitische terroristische bewegingen als de Palestijnse Hamas en de Moslim Broederschap in Egypte, en zelfs het verlenen van steun aan Hezbollah in Libanon.

Onderzoeker Jan Schoonenboom roept volgens het CIDI ‘de verdenking op politiek te willen bedrijven onder de noemer van wetenschappelijke neutraliteit’ en verspeelt met zijn uitlatingen zijn ‘wetenschappelijke geloofwaardigheid’, schrijft het CIDI in een persbericht.


Lees vooral ook de column van Leon De Winter in Elsevier:

COLUMN LEON DE WINTER - KLIK HIER

11:42 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

16-04-06

Zinloos geweld.

Ik had mij voorgenomen om een tijdje niets meer te schrijven over de multiculturele verrijking in Europa, en vooral dan in ons land.
Maar ja, het wordt mij wel erg moeilijk gemaakt wanneer een jongen van 17, ten gevolge van wat een ‘kleine criminaliteit’ had moeten zijn, ongenadig werd afgemaakt met messteken omdat hij zijn mp3-speler niet wou afgeven.

Verschrikkelijk! Ik wil dan ook mijn diepste medeleven betuigen aan de ouders en nabestaanden. Het zal je maar overkomen...Joe Van Holsbeeck werd het zoveelste slachtoffer van Marokkaans jongerenracisme en hun drang naar het ‘gemakkelijk verwerven van materiële goederen’.

Maar er is hoop. Eindelijk heeft een stem uit de Marokkaanse gemeenschap de moord afgekeurd en roept hij de migrantengemeenschap op om mee op te stappen in de steunmars die er moet komen. En Fouad Ahidir, politicus, doet dit blijkbaar niet als stunt in aanloop naar de volgende verkiezingen, want hij haalde zich al eerder de woede van de migrantengemeenschap uit Molenbeek op de hals, toen hij met Telefacts in Molenbeek meehielp aan de beruchte opnames.

Het parlementslid ziet ’een nieuw soort racisme’ zegt hij. “Noord-Afrikaanse jongeren pesten bewust Belgen”.
Zo nieuw is dat niet, dit is al jaren aan de gang. Maar het werd steeds toegedekt met de mantel der liefde.
Fouad Ahidar wil geen ‘betutteling’ meer tegen deze en alle andere migrantenjongeren die zich ‘onaantastbaar’ wanen, en er moet hard worden opgetreden.
“Excuses zijn er niet. Wat men vanuit links-politiek correcte hoek ook beweert...” zegt hij nu.

Het is wel heel erg...schrijnend zelfs, dat er nog maar eens een onschuldig slachtoffer moet vallen vooraleer men inziet dat er hard moet worden opgetreden.

Bij de vorige doden die vielen door Marokkaanse agressie kwamen er geen stemmen uit de Marokkaanse gemeenschap om dit te veroordelen. Maar evenmin kwam er protest uit de hoek van de overheid. Meer nog, sommige gevallen haalden niet eens de media.

Jammer genoeg zal links politiek-correct ook hier weer munt uitslaan. Het zal niet lang duren of men komt weer aandraven met steeds weer dezelfde onzin over ‘kanslozen’. Het zal niet lang duren of de overheid en de media zal beweren dat het allemaal de schuld is van ‘rechts’ en omdat de ‘arme Noord-Afrikaanse jongeren’ worden gediscrimineerd.

NONSENS, ‘rechts’ probeert al jaren om dergelijk onzinnig geweld te voorkomen door de verantwoordelijke politici in hun ivoren torens met de neus op de feiten te drukken.

Wanneer gaan ze eens eindelijk luisteren? Pamperen helpt niet. Niet bij een ‘oog om oog – tand om tand – cultuur’, waar men enkel respect opbrengt voor doortastendheid en spuwt op doetjes. De enige straf dat dergelijke jongeren angst aanjaagt, is hun straf uitzitten in het thuisland voor kleine criminaliteit en voor moord, roofoverval, verkrachtingen voorgoed repatriëren.


Het Laatste Nieuws meldt ondertussen alweer een nieuwe en zeer gewelddadige overval.

Weer jongen met geweld verplicht mp3-speler af te geven.

Op de parking van een schaatspiste in Montignies-sur-Sambre in Charleroi werd een 19-jarige jongen zaterdag aangevallen en verplicht zijn mp3-speler af te geven. Dat meldt de lokale politie maandag. Het slachtoffer, een jongen uit Anderlues, werd op de grond geduwd en geslagen met een metalen staaf. De dader ging er vandoor met de mp3-speler en kwam later terug met drie anderen. Zij gaven het slachtoffer opnieuw enkele klappen en sloegen daarna op de vlucht. Twee getuigen die het gebeuren aanschouwden, grepen niet in.

15:14 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

14-04-06

Het gaat van kwaad naar erger.

In het Europees parlement wordt bevestigd dat diplomaten inderdaad werken aan een censuurlijst. In plaats van over ‘islamitische terroristen’ zouden politici moeten spreken over ‘terroristen die de islam misbruiken’. Ook met de term ‘jihad’ – heilige oorlog – zouden politici voorzichtig moeten zijn, omdat dat ook een heel vreedzame betekenis heeft: de strijd tegen het slechte in jezelf.

‘Waar het om gaat, is dat we willen voorkomen dat politici moslims kwetsen door onzorgvuldig taalgebruik en op die manier het gevaar van radicalisering vergroten’, aldus een EU-diplomaat.

Het is waar dat 'Jihad' diverse betekenissen heeft, maar dan komt er wel elke keer een toevoegsel achter, zoals bijvoorbeeld:

1. Jihad an-Nafas: de strijd tegen het verwaande zelf
2. Jihad ash-Shaytan: verzet tegen Satan
3. Jihad ahlu ath-Thulm: inzet voor sociale rechtvaardigheid en tegen onrecht
4. Jihad al-Kuffar: indijken van ongeloof door verspreiding van kennis van geloof
5. Jihad al-Bid'ah: zuiver houden van het geloof door afwijzen van afwijkende innovaties
6. Jihad al-Munafiqeen: doorprikken van hypocrisie
7. Jihad al-Asghar: gewapende strijd tegen aanval en bezetting - een 'heilige' oorlog.

Het mag toch wel voor iedereen duidelijk zijn welke slogan het meest, zoniet uitsluitend gebruikt wordt?

Jihad al akbar of jihad al asghar tegen joden en 'kruisvaarders' en andere ongelovigen.

The International Islamic Front for the Jihad Against Jews and Crusaders: Osama bin Laden's organization;
Laskar Jihad: responsible for the murder of more than 10,000 Christians in Indonesia;
Harakat ul-Jihad-i-Islami: a leading cause of violence in Kashmir;
Palestinian Islamic Jihad: the most vicious anti-Israel terrorist group of them all;
Egyptian Islamic Jihad: killed Anwar El-Sadat in 1981, many others since, and
Yemeni Islamic Jihad: killed three American missionaries on Monday.

But jihad's most ghastly present reality is in Sudan, where until recently the ruling party bore the slogan "Jihad, Victory and Martyrdom." For two decades, under government auspices, jihadists there have physically attacked non-Muslims, looted their belongings and killed their males.

Om de waarheid te weten leest men beter de 'niet-Europese' teksten.


LEES OOK: OORLOG EN VREDE IN DE ISLAM (KLIK HIER)

23:13 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Nazilamisme

In Nederland maakt de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) zich zorgen over de kennis van politici over de islam. Volgens een onderzoeker van de raad doen veel politici ongenuanceerde uitspraken over de religie zonder er het fijne van af te weten.
Die indruk bestaat ook bij ons. Zeker wanneer men vergelijkingen gaat maken tussen de joden en de kritiek op de islam, terwijl er helemaal geen vergelijkingen mogelijk zijn.
Joden hebben nooit bommen geplaatst, gebouwen opgeblazen of zelfmoordterroristen gehad.
Joden die tijdens en na de WO II uit Polen en Duitsland naar ons land zijn gevlucht, hebben nooit criminele feiten gepleegd en ondanks het feit dat zij hier toen evenmin werk vonden hebben zij nooit ons sociaal zekerheidssysteem belast. Zij hebben integendeel een belangrijke bijdrage geleverd aan onze maatschappij en aan onze welvaart en voor tewerkstelling gezorgd.

Nu ook de Vlaamse minister-president (eindelijk) Auschwitz heeft bezocht, vertelde hij tijdens een interview: "Er zit nog steeds te veel haat in onze samenleving".
Wie dacht dat hij het over de onverdraagzame islam zou hebben heeft verkeerd gedacht, want op de (onvermijdelijke) volgende vraag door de GvA: “Viseert u daarmee een bepaalde partij?”, antwoordde Yves Leterme: “Het Vlaams Belang hanteert nog steeds een uitsluitingsmechanisme volgens afkomst en zulke denkpatronen willen we uiteraard tegengaan. Maar dit project dient niet in de eerste plaats om het Vlaams Belang terug te dringen. Daarmee zouden we die partij te veel eer geven. We willen problemen als discriminatie en racisme in een hedendaags kader belichten. Want er zit nog steeds haat in onze samenleving. Veel mensen voelen zich onwennig door de in sneltempo verkleurende maatschappij, maar dat mag niet tot uitsluiting leiden.”


Deze reactie is zo voorspelbaar en typeert helemaal wat Sebastian Vilar Rodrigez schreef in een column in een Spaanse krant waaruit ik hier een citaat herhaal:
“In Auschwitz werd een cultuur, gedachten en ideeën, creativiteit en talent verbrand. We hebben in Europa het verkoren volk uitgeroeid, echt uitverkoren - omdat zij een groot volk hebben voortgebracht die de wereld heeft veranderd. De bijdrage dat deze mensen aan de wereld hebben geleverd werd gevoeld op elk terrein en elk gebied van het leven: wetenschap, kunst, internationale handel, maar bovenal waren zij het geweten van de wereld.
Deze mensen hebben wij verbrand.
En onder het voorwendsel van ‘tolerantie’ en ook omdat we aan onszelf wilden bewijzen dat we genezen waren van de ziekte ‘racisme’, hebben we onze poorten geopend voor 20 miljoen moslims, die ons enkel achterlijkheid, onwetendheid, en religieuze extremisten met een enorm gebrek aan ‘tolerantie’ en verdraagzaamheid brachten.”


(De rest van het artikel kunt u verder lezen onder de titel: “All European life died in Auschwitz”.)

Wanneer de Vlaamse minister president, Yves Leterme, denkt dat de mensen zich ‘onwennig voelen in een snel verkleurende maatschappij’ dan heeft hij natuurlijk gelijk. Iedereen voelt zich graag ‘thuis’ en ‘veilig’ en dat is in vele steden en gemeenten niet meer mogelijk. Nochtans zou dit voor de autochtone bevolking een democratisch recht moeten zijn.


Een Jordaanse imam zei ooit dat men de islam moet zien als een rivier. Het neemt de kleur aan van het land waar het over vloeit. Het is waar, maar het oprukkende fanatisme, de haat jegens ‘ongelovigen’ en het Westen neemt overal angstvallig toe.
En terwijl men zich hier druk maakt of men al dan niet de dotatie van het Vlaams Belang moet afpakken omdat zij het aandurven kritiek te uiten, is er in een ander werelddeel al jaren een grote humanitaire ramp aan de gang.

Een ware genocide waar geen mens zich aan stoort en al zeker geen Yves Leterme. (Het is duidelijk de 'angst' die regeert in dit land en in heel Europa trouwens wanneer men denkt aan de laffe wijze waarop Europa, Denemarken in de steek liet.)


In Darfour, in het Westen van de Soedan wordt al jarenlang de etnische bevolking afgeslacht door de islamitische Janjaweed, hierin gesteund door de Soedanese regeringsmilitairen. Op kamelen en paarden rijden ze van dorp naar dorp om de zwarte bevolking te vermoorden en uit te roeien. Wanneer ze niemand vinden steken ze de hutten in brand, stelen het vee en schieten ze de huisraad aan flarden.
Waarom grijpt men hier niet in? Omdat het arme zwarten zijn waar niets te halen valt? En omdat men de moslims niets in de weg wil leggen?

Terwijl het nazisme in Europa werd overwonnen gaat het in het Midden-Oosten en Afrika ongehinderd verder. Louis al-Hadj (niemand minder dan een voormalige nazi Louis Heiden) heeft in opdracht van Egypte en Syrië een Arabische vertaling van Mein Kampf gemaakt die nog altijd volop verkocht wordt. Het wordt de moslims ingehamerd dat zij Hitlers voortijdig afgebroken werk moeten afmaken.Niet zonder reden wordt het Arabisch/islamitisch radicalisme aangeduid als ´nazislamisme´.

Net zoals mijn grootvader heeft gestreden tegen het nazisme zal ik mij blijven verzetten tegen het oprukkende nazilamisme.

Hoe zal men het Europese dhimmiegedrag van nu verklaren binnen tien - twintig jaar of later tegenover onze kinderen en kleinkinderen? Wie kan men dan nog verantwoordelijk stellen en bestraffen?Palestijnse politie brengt Hitlergroet.


21:44 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

03-04-06

Racisme.

In Nachtwacht sprak Jan Leyers vorig jaar over Discriminatie en racisme bij de Vlamingen. Onder de genodigde gesprekspartners was ook Gerolf Annemans aanwezig.
Gerolf Annemans werd uitgenodigd omdat hij per definitie niet uitsloot dat vreemdelingen ook op een Vlaams Belanglijst konden staan.

Naar aanleiding van de commotie die daarvoor al ontstond rondom de uitspraken van Gerolf Annemans was ik ervan overtuigd dat dit niet onbesproken zou blijven. Niemand kon snappen dat in de ogen van vooral linkse media, het ‘racistische Vlaams Belang’ vreemdelingen op hun lijsten zou zetten. En zeer waarschijnlijk ligt het aan het feit dat er niemand een verschil maakt tussen een nationaliteit en een religie.

Gerolf Annemans heeft uiteraard gelijk wanneer hij stelt dat lidmaatschap of zelfs het verkiesbaar stellen van vreemdelingen niet bij voorbaat uitgesloten is bij het Vlaams Belang. Want ook nu zijn er al voldoende mensen waarvan hun roots niet uitsluitend in Vlaanderen liggen.

Maar met vreemdelingen bedoelt men (media) natuurlijk steeds moslims.
De term 'gematigde moslims' of zoals men al eens hoort 'christenmoslims' die men gebruikt voor alle vreemdelingen waarvan hun herkomst is de Arabische wereld ligt, bestaat niet. Ze zijn ofwel moslim of ze zijn in het oog van Allah 'afvalligen' en dus geen moslim meer. Pas als ze echt ex-moslims zijn kunnen of durven ze kritiek uiten, maar ex-moslims leven vaak in doodsangst en durven er niet altijd over praten. Ex-Muslim Survey heeft daarover heel wat getuigenissen opgetekend.
Zoals iedereen weet is een ex-moslim zoals een ex-roker, ze worden fanatieke tegenstanders, dus wie kan er eventueel beter op de verkiezingslijsten van het Vlaams Belang staan dan mensen die het aan den lijve hebben ondervonden? Ik vrees enkel dat hen geen lang leven beschoren zal zijn.
Een uitgesproken Fatwa zal snel uitgevoerd worden op dezelfde gruwelijke wijze als bij Theo Van Gogh.

Feit is dat nogal wat islamisten geweld tegen andersdenkenden en mensen van andere religies of levensbeschouwingen goedkeuren.
Meer extreme islamisten gaan zelfs zover om ook alle niet voldoende strenge islamieten te veroordelen. Zo predikte Said Qutb dat alle islamitische staatsleiders die de sharia niet invoeren, vermoord mogen worden. Zijn (school) volgt deze richtlijnen.

En ik spreek hier niet van islamieten maar van islamisten.
Islamisten schrijven alle moslims een strikt respect voor de Koran en de sharia voor, met inbegrip van de daarin opgenomen regels voor familiaal recht, en de straffen. De houding tegenover deze is daarom een van de factoren om islamisten van andere islamieten te onderscheiden. Dus kunnen we stellen dat Jahjah volgens zijn recente uitspraken een islamist is, wanneer hij zegt dat niet de moslims, maar de Westerlingen zich in eigen land moeten aanpassen aan de islam of moeten wegtrekken.
Of wanneer hij in Nederland tijdens een interview bevestigde voorstander te zijn tot het invoeren van de eigen moslimrechtspraak in West Europa, de sharia.

Ik heb het gevoel dat de Westerse benadering van de islam een zeer groot gevaar betekent voor de toekomst van het vrije Westen. En dat heel wat mensen, Christenen vanuit hun naastenliefde, en links vanuit hun kortzichtige visie van héél de wereld is een dorp een onomkeerbare vergissing aan het maken zijn. Ik ben er tevens van overtuigd dat niets van wat ik schrijf zal helpen, het is te vergelijken met de schreeuw van joodse intellectuelen in de jaren ’30....niemand wou luisteren! Men zal mij enkel ‘racist’ noemen, maar racisme is een totaal verkeerde en misbruikte term is om het afwijzen van de islam te omschrijven. Racisme is nog steeds zoals het in de Van Dale staat, je bent racist wanneer je ervan uitgaat dat je superieur bent aan een ander volk vanwege je huidskleur.
Nochtans...ik heb nooit ergens méér racisme gezien dan in Noord-Afrika waar ik ongeveer een jaar lang verbleef. Niet zozeer (of enkel) tegenover Europeanen, maar vooral tegenover hun donkergekleurde landgenoten.

.

02:23 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Skynetblogs?

Raar, maar wanneer men bij Skynetblogs als taal Nederlands aanklikt, krijgt men desondanks 'commentaires' te zien onder de berichten in plaats van 'commentaren'.
Hallo?

Kan daar iets aan gedaan worden?

00:49 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

02-04-06

De 'Acht van Stanleystad'.

Enkele dagen geleden kreeg ik een e-mail die begon als volgt:

“Momenteel komt het boek “ DE ACHT VAN STANLEYSTAD” uit. Het heeft ongeveer 4 jaar in beslag genomen om al de nodige gegevens te verzamelen en te verwerken. Het is een waar gebeurd verhaal dat handelt over 8 Belgische soldaten, waarvan ik er één was. Zes maanden krijgsgevangen, in een hel van één Congolese gevangenis waar mishandelingen en folteringen schering en inslag waren.Een verhaal waar men dagelijks in doodsangst en in dramatische onzekerheid moest leven.In kranten werden hardnekkige geruchten verspreid met de melding over onze terechtstelling. Het was op dat ogenblik dat Loemoemba vermoord werd.”

Als dochter uit een familie met een militaire traditie was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Bovendien kon ik mij nog vaag die periode herinneren...Ondertussen verscheen een boek over de gruwelijke en mensonterende periode en de vele martelingen die ‘de acht van Stanleystad ‘ hebben moeten doorstaan. Om alle gegevens te verzamelen heeft de auteur, Mimi Fredrix, vier jaar nodig gehad.
De aanleiding tot het schrijven van het boek was dezelfde man van de e-mail, Roland Marico die als één van de ‘acht’ verbitterd is over het negeren van de Belgische regering (toen en nu) van de acht Belgische militairen die door een ware hel zijn gegaan.

Roland Marico legt uit waarom:

De regering Verhofstadt bood haar verontschuldigingen aan, aan het Congolese volk en de familie van de in 1961 vermoorde premier Patrice Lumumba. “België draagt een verantwoordelijkheid voor de dood van uw vader”, zei Verhofstadt. België financiert ook een Lumumbafonds, waarvan het startkapitaal 3,7 miljoen euro (150 miljoen Bef.) bedraagt.

“Die onderzoekscommissie heeft miljoenen gekost. Van mij mag dat allemaal, maar dan moeten ze voor ons ook iets doen. Wij hebben nooit iets gehad”, zegt de nu 60-jarige Roland Marico. “Waarom niet? Omdat het leger heeft geblunderd. We hadden geen munitie en geen ervaring, precies zoals de para’s die in Rwanda werden gedood. Men zou beter een onderzoek instellen naar het hoe en waarom van onze gevangenschap.”

Marico was amper negentien toen hij begin 1961 als beroepsmilitair naar Congo werd gestuurd om de belangen van de Belgen te verdedigen. De dag nadat het bataljon Carabiniers ‘prins Boudewijn op 12 januari 1961 in Usumbura was geland, werden ze met een gammele vrachtwagen boordevol wapens maar geen munitie op weg gestuurd. Een gids, kaarten of kompas hadden ze evenmin. Ze kregen alleen een waarschuwing mee om in geen geval de rivier over te steken. Zij wisten niet dat de rivier er toen uitgedroogd bij lag en staken per vergissing de Congolese grens over.
Meteen werden ze omsingeld door 700 soldaten van het Nationale-Congolese leger.

Op vrijdag de dertiende januari werd hij samen met zeven andere gevangen genomen door soldaten van Lumumba.


Ze werden geslagen en hun bezittingen werden afgepakt.

Met een geweerloop tegen het hoofd werden ze overgebracht naar Bukavu. “Daar goten ze benzine over ons. Ze wilden ons in brand steken.’ Herinnert Roland Marico zich.
“Later hebben ze ons met een vrachtwagen naar Stanleystad gevoerd. In elk dorpje stopten ze en toonden ze ons alsof we jachttrofeeën waren.

We werden voorgesteld als para’s die naar Congo waren gekomen om de zwarten af te maken. Er werd op ons gespuwd, geslagen en geschopt en de soldaten dreigden om met hun jeep onze benen te verbrijzelen.Twee dagen en twee nachten hebben we zonder toilet in die truck gezeten.”
In Stanleystad werden de acht Belgen opgesloten in de gevangenis waar ze probeerden om hen zowel fysisch als psychisch te kraken.

Een paar dagen na hun aankomst drong het nieuws over de moord op Lumumba door tot de bewakers. “Voor hen waren wij de moordenaars. Ze staken ons alle acht samen in een cel van vier op vier. We werden gefolterd en getergd.

Soms zagen we van kop tot teen blauw van de matrakslagen.Een andere keer staken ze een trechter in mijn oor en goten er water in. We kregen alleen vissenkoppen en bananenschillen te eten.
Maar een mens is sterk, hé!


Tot onze eigen verbazing overleefden we deze hel.”vertelt Roland Marico aan een journalist.


Na zes maanden werden de Acht vrijgelaten. “Daarvan hebben we nooit het fijne geweten. Er werd gezegd dat de regering Spaak ons vrijgekocht heeft. In elk geval, ik was 22 kg vermagerd toen ik thuis kwam. Op het vliegveld stonden zeker drieduizend mensen ons op te wachten, maar van de regering was er niemand.

We hebben geen excuses gekregen, geen uitleg, geen psychologische begeleiding, niets dus!
De Belgische dwangarbeiders die in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd naar Oostenrijk, kregen 300.000 frank van de Duitse staat. Nu eisen wij, de vijf nog in leven zijnde ex-gevangenen, een billijke vergoeding van de Belgische staat. Daar ga ik voor vechten.”


Over het boek kan ik alleen vertellen dat het 11,90 euro kost. 160 bladzijden over de hel die deze militairen, niet eens allemaal beroepsmilitairen, hebben moeten doorstaan. De rest moet u zelf lezen.

Het is ongelooflijk dat de regering Verhofstadt zich verontschuldigt bij de Congolezen en bovendien de nakomelingen van Lumumba rijkelijk financieel steunt, terwijl de soldaten die hun leven bijna hebben gegeven om Belgen in Congo te redden, in de kou blijven staan. De gevluchte Belgen werden bij hun aankomst in België goed opgevangen en kregen alle steun die ze nodig hadden. Ook financieel.
Albert Kisonga is Congolees ambassadeur in Brussel en kent de jongens goed. Kisonga werd in 1961 een maand lang opgesloten in de gevangenis van Stanleystad omdat hij sympathie koesterde voor de Belgen.Toen hij vorig jaar in de krant las over de kritiek die de overlevenden hadden op het feit dat ze nooit erkenning hadden gekregen van de Belgische regering, was dat voor hem reden genoeg om hen op te sporen.

Hij beloofde hen al het nodige te doen om hen te helpen. “Zij verdienen erkenning voor wat ze meegemaakt hebben,” zegt de ambassadeur tijdens een bijeenkomst en een emotioneel weerzien van de ‘Acht van Stanleystad”.

Wie het boek wil lezen kan het bestellen bij Roland Marico:

roland.marico@telenet.be

Per brief of telefonisch:
Marico Roland - GUILLAUMELAAN 5B - 3970 LEOPOLDSBURG

23:12 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |