11-05-06

Bezetting van kerken door illegalen.

Volgens grondwetspecialist, em. Professor Robert Senelle moet men de huidige evolutie van kerkbezettingen door asielzoekers in vraag stellen. Is de kerkelijke overheid wel gerechtigd de deuren open te zetten voor illegalen zonder papieren en mogen gezaghebbende religieuze overheden bij die gelegenheid opruiende taal spreken aan het adres van de politieke overheid?

Neen! Want dergelijk optreden is duidelijk politiek getint en heeft als doel druk uit te oefenen op de regering en de strafwet verbiedt uitdrukkelijk politieke pressie en inmenging aan bedienaren van een eredienst. Religieuze dienaren die betaald worden door de overheid, en dus via belastingsgeld.

Daarom heeft Gerolf Annemans een klacht ingediend op grond van Art. 268 van het Strafwetboek dat bepaalt:

“Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete worden gestraft de bedienaren van een eredienst die in de uitoefening van hun bediening door woorden, in openbare vergadering gesproken, de regering, een wet, een koninklijk besluit of enige andere handeling van het openbaar gezag rechtstreeks aanvallen;”
In feite is het nog veel erger. Het is niet enkel de wet die wordt overtreden, maar christenen die in hun kerk willen vinden in hun ‘Huis van God’ een omgebouwde moskee. Alle christelijke relikwieën worden bedekt en de ‘matten’ worden uitgerold door de bezetters die duidelijk niet van plan zijn plaats te ruimen vooraleer zij hebben verkregen wat zij willen bereiken via chantage. Namelijk een regularisering om zich hier permanent te kunnen nestelen in de vrijgevige sociale hangmat . Zij weten verdomd goed hoe zij de westerlingen emotioneel moeten bespelen en voelen zich daarbij niet te beroerd om hierbij hun eigen kinderen in te zetten om dit doel te bereiken.
De echte sukkelaars geraken niet eens tot hier. Als het Westen iets wil veranderen aan de erbarmelijke toestand in het thuisland van de illegalen, dan is een eerste vereiste de stopzetting van Westerse financiële steun aan de dictatoriale, ondemocratische en corrupte regeringen van de landen waaruit zij komen. Want het is enkel dank zij die financiële geldstroom vanuit het Westen dat de oligarchen in het zadel kunnen blijven zitten. Dat zij de welvaart van het volk niet gaan verbeteren is duidelijk. Want welvaart betekent minder geld.
Geld dat men beter kan gebruiken aan rechtstreekse structurele verbeteringen waar het volk beter van wordt en niet de regeringen.
Politieke vluchtelingen met Arafatsjaaltje?

01:15 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Kerkasiel Opkuisen die smurrie !

Gepost door: Ruzgar | 11-05-06

Kerkasiel Petitie tegen het huidige ter beschikking stellen van onze kerken :
http://www.christelijkvlaanderen.be./
Doen!

Gepost door: Ruzgar | 11-05-06

Annemans is de antichrist! Annemans die de RKK voor de rechter daagt, het is weer eens wat anders. De Kerk die haar geweten volgt en haar geloof in de praktijk brengt: "verboden, misdadig", krijsen de bruine wolven van VL. Krab die AVV-VVK dan ook maar al van de IJzertoren en van dat kartonnen namaaksel op de IJzerwake, of ik doe jullie nog een proces aan voor het promoten van een criminele sekte!! :)

Gepost door: Een verontwaardigde tooghanger | 11-05-06

Tooghanger Een proces? Tof, da's toch al een verbetering tegenover de doodsbedreigingen die al mocht ontvangen.

Feel free, my dear!

Gepost door: Janice | 14-05-06

kerk en islam Heel simpel op te lossen,geef de kerken aan de islamieten,laat ze ze zelf onderhouden op eigen kosten en je zal zien hoe snel de inboedel vernield(niet teruggegeven) wordt!de gelovingen moeten dan maar op hun kin kloppen, de kerkfabriek heeft geen bestaansreden meer en dus ook geen recht opbelastingsgeld,eens kijken hoe de "barmhartige" pastoors en bisschoppen gaan reageren,ge zoudt nog verschieten

Gepost door: lowieke staal | 16-05-06

De commentaren zijn gesloten.