15-05-06

Fascisme

Te pas en te onpas wordt het woordje fascisme gebruikt voor alles wat naar 'rechts' ruikt.
En wees nu eerlijk, wie wil er nu graag 'fascist' genoemd worden?
De meeste mensen weten niet eens wat fascisme betekent, behalve dat het een hele erge scheldnaam is.


Om toch een beetje duidelijker te maken waar het woord 'fascist' vandaan komt, citeer ik hier een stukje van Marc Grammens:


Het fascisme was een tot Italië beperkt gebleven politieke beweging die haar oorsprong vond in de kringen van oudstrijders van de Eerste Wereldoorlog, die ontgoocheld waren over de wijze waarop de politieke partijen en dus de parlementaire democratie in haar geheel omgegaan waren met de levens van de soldaten in de oorlog en met hun belangen na de oorlog. Bijna allen kwamen voort uit het socialisme, met name hun Duce (leider), Benito Mussolini, die hoofdredacteur van het socialistische partijblad was geweest.

Het eerste en voornaamste kenmerk van het fascisme was een geëxalteerde vorm van patriottisme, of van wat wij zouden noemen staatsnationalisme: de slachtoffers van de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog eisten erkenning voor hun vaderlandslievende offers. Niets was een groter vijand van het fascisme dan het volksnationalisme, zoals men dat toen en tot op vandaag in Vlaanderen kent. Ik schreef het al vaker: om fascist te kunnen zijn moet een Vlaming een Belgisch nationalist worden. Een Vlaams-nationale fascist is een contradictio in terminis. Mussolini zelf was hierin trouwens consequent: het Vlaams-nationalisme heeft nooit genade gevonden in zijn ogen, geen Vlaams-nationalist was ooit welkom bij hem of op feesten van het destijds reëel bestaande fascisme in Italië, maar wél steunde Mussolini zowel politiek als vooral financieel het Belgische nationalisme van Leon Degrelle en Rex. [...]

Het fascisme was intolerant voor andere politieke meningen. Bij ons heeft men vandaag nog niet het stadium bereikt dat poltieke tegenstanders in gevangenissen en strafkampen worden opgesloten, maar er gaat wel geen jaar voorbij of één of andere nieuwe wet geeft een aanzet in die richting. Het regime dat we kennen staat nog zeer ver van het fascime verwijderd, maar wat is het anders dan puur fascisme, als een Louis Tobback straffeloos kan roepen dat alle (hij zei erbij: "hoort u mij goed? Alle!) middelen mogen worden ingezet in de strijd tegen het Vlaams Blok/Belang. Dat is fascistische taal van de zuiverste soort, en dat is aantoonbaar zo, het is deze taal die het fascisme gemaakt heeft tot een verwerpelijke totalitaire en uiteindelijk gewelddadige beweging, maar wie spreekt hier vandaag bij ons zulke taal? Wie doet oproepen tot gewetenloosheid in de politieke strijd? Wie demoniseert, wie kriminaliseert zijn politieke tegenstrevers? [...]

De theoretische grondslag voor het fascisme werd geboden door het corporatisme. Wie de werken van de Leuvense politicoloog prof. Wilfried Dewachter gelezen heeft, weet dat dit stelsel vandaag in tenminste één land bestaat, en dat is België.

Een ander kenmerk van het fascisme was de cultus van de jeugd. Echter, in het Italië van Mussolini werd niemand van zesentwintig of achtentwintig jaar geschikt geacht voor het ministerschap. [...]


Mark Grammens in Journaal van 17 februari 2005

Overgenomen van http://lvb.net/item/870

Fascisme? KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

01:04 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Zeer interessant alweer! De zwarthemden waren niet meer dan een zootje ongeregeld die meer respect kregen dan ze verdienden vanwege hun oorlogsverleden...Een laffe koning en regering gaf na de mars op Rome de macht aan Duce alsof het een zakdoekje was..Dat authentiek fascisme bestaan nagenoeg nauwelijks nog in Europa...In Italië had je lang de MSI die nog het oude faascisme verkondigde later de club rond de kleindochter van Benito...Ze waren toch nog goed voor een kleine 9% en mochten zelfs mee in de coalitie van Berlusconi...Misschien lijkt LePen nogwel het meest fascistoïde,daarom onbegrijpelijk dat de volksnationaisten van het VB toenadering zochten en zoeken met een staatsnationalist die niet wil horen van een Baskenland en Bretonnen zijn Fransen...

Gepost door: Tiberius | 17-05-06

Interessant?

Vlaanderen is zo uniek in Europa dat het Vlaams Belang met geen enkele andere rechtse partij kan vergeleken worden. Niet met LePen, niet met Jörg haider noch met iemand anders. Omdat rechtse partijen in Europa gewoon andere problemen hebben dan wij. Wij zijn in de eerste plaats een Vlaams Nationalistische partij die op een vreedzame manier haar doel wil bereiken, namelijk een onafhankelijk Vlaanderen. Anderzijds is het wel belangrijk dat rechtse partijen zich ook op Europees vlak verenigen (ondanks de vele verschillen) om iets in de pap te kunnen brokken.

Gepost door: Janice | 17-05-06

Mnr. Ek stem saam dat Vlaams Belang uniek is, en dat daar geen ander party vergelykbaar met Vlaams Belang kan wees nie, maar daar is wel groeperinge wat 'n soortgelyke stryd voer as dié van Vlaams Belang.
In Suid-Afrika het die Boerevolk, ook Afrikaner genoem, so 'n stryd wat hy voer teen diegene wat graag sy ondergang wil sien.
Die Boerevolk het sedert sy ontstaan - sowat 300 jaar gelede - geveg vir vryheid in sy eie land waar hy homself kan regeer, maar gierigaards is jaloers en gun die Boerevolk geen vryheid. Eers het die Boerevolk die Kaap verloor; toe trek hy na Swellendam, Oos-Kaap, Natal, die Oranje Vrijstaat, Transvaal (Zuid-Afrikaansche Republiek) en die Republiek Vrijheid (tans deel van KwaZulu-Natal), wat hy tydens die Anglo-Boere-oorlog verloor het; daarna is die Republiek van Suid-Afrika gestig, maar steeds was die Boerevolk nie as 'n soewereine volk erken nie; toe die ANC van Nelson Mandela in 1994 die land se alleenheersers geword het, is soevereiniteit aan die Boerevolk weereens geweier. Die Boerevolk eis nou 'n deel van Suider Afrika op waar hy homself kan regeer; waar hy vry kan wees; waar hy sy eie kultuur kan ontwikkel; waar hy sy eie waardestelsel kan bepaal, kan uitleef en kan handhaaf. Die Boerevolk wil dat Suid-Afrika, wat tans uit 9 provinsies bestaan, 'n 10de provinsie in die westelike deel van Suid-Afrika stig, waar die Boerevolk mettertyd sy onafhanklikheid kan bereik. Die Boerevolk tel tans sowat 3 tot 4 miljoen mense. 'n Gebied wat aan die Atlantiese oseaan grens, en wat so groot soos Vlaandere is, sal vir die Boerevolk aanvaarbaar wees, mits Suid-Afrika (en die res van die wêreld) in beginsel tot so 'n gebied instem. Die Boerevolk wil oor geen ander volk, of gedeelte daarvan, regeer nie. Die Boerevolk wil slegs homself regeer.
Onafhanklikheid in eie land is geen bedreiging vir vrede, soos wat die liberaliste beweer nie, maar juis 'n resep vir volhoubare vrede.
Indien die wêreld werklik vrede nastreef, behoort die wêreld goedkeuring te verleen aan die onafhanklikheidwording van die Vlaamse volk in Wes-Europa, en aan die Boerevolk in Wes-Kaapland. Vriend van Vlaandere in Zuid-Afrika.

Gepost door: Peter Murray | 20-05-06

Peter Murray Beste Peter, wanneer het lukt voor Montenegro met amper 600.000 inwoners, dan moet het toch voor Vlaanderen en een onafhankelijke Boerenstaat in Zuid-Afrika ook lukken.

Gepost door: Janice | 24-05-06

fascisme Dus heeft die mr Grammens gezegd dat die oude socialisten zoals Tobback eigenlijk fascistische methodes gebruiken en dat anti-vlaamse propaganda niet meer is dan belgicistisch staatsnationalisme?

Gepost door: bauwens | 25-12-09

Dat is inderdaad de definitie.

Gepost door: Janice | 27-12-09

De commentaren zijn gesloten.