15-05-06

Sp.a doet het liever zelf'

Toen Vande Lanotte (Sp.a) nog minister van Binnenlandse Zaken was zei hij in het parlement: "Ik neem de agendapunten van het Vlaams Blok over en sommige van hun 70 puntenvoorstellen. Ik herneem effectief een aantal zaken die het Blok voorzien had, dat is waar".

"Ik zal misschien wat stemmen verliezen bij het Coppieterspubliek en wat winnen aan de rechterzijde." Aldus Vande Lanotte.

Nog altijd Vande Lanotte: "Het Vlaams Blok moet vaststellen dat de democratische partijen de migrantenstroom aan het indijken zijn. Het handelsfonds van het Vlaams Blok valt weg, ze hebben op dit vlak niet meer het monopolie."

Conclusie van Vande Lanotte: "Wij zeggen aan de bevolking: dit is geen probleem waarvoor we per se een fascistische oplossing nodig hebben. Een democratische partij kan dat probleem correct oplossen. Wat kan het Vlaams Blok verder doen om zijn bestaansrecht te bewijzen?"

Filip De Man VB): "Mijn partij feliciteert Vande Lanotte voor zijn recente voorstellen. Wij stellen vast dat een fundamenteel gedeelte van ons programma door de regering verwezenlijkt is. Ook mijnheer Tobback heeft enkele concrete punten van onze voorstellen inzake asielbeleid in de praktijk gebracht."

Na dit vriendelijke schouderklopje wilde Tobback toch even snel zijn best doen om het verschil aan te duiden: "Het fundamentele verschil tussen mij en het Blok is dat ik voor een multiculturele maatschappij ben. Maar die moet ordentelijk gerealiseerd worden. Daarom wil ik dat de illegalen het land verlaten."

De 'multiculturele' maatschappij van Tobback zal dus 'gezuiverd' worden van illegalen, uitgeprocedeerde vluchtelingen en niet-geïntegreerde en criminele migranten. Dat is natuurlijk 'fundamenteel verschillend' van het maatschappijbeeld van het Vlaams Belang waar er geen plaats is voor illegalen, uitgeprocedeerde vluchtelingen, criminele en niet-geïntegreerde migranten.

Zal KifKif nu ook een klacht tegen Sp.a indienen?

00:37 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Winnen aan de rechterzijde? Sinds JVDL de SPa van zijn vriend Steve overnam is hij vooral het afgunstsocialisme gaan bedrijven. Of je daarme rechtse kiezers wint valt ten stelligste te betwisten. Slaan en zalven helpt niet in politiek: als je de ene groep tegen de borst stoot ten voordele van een andere en daarna het omgekeerde doet dan zullen uiteindelijk beide groepen een slechte indruk van je overhouden en verlies je dubbel: kijk maar naar de VLD

Gepost door: Joppe | 22-05-06

Afgunstsocialisme is het juiste woord. Daarom doen ze nu ook (gespeeld) verontwaardigd over de lonen van topmanagers (die trouwens nog meer in het buitenland kunnen verdienen) vooral om de achterban te sussen, maar wat ze zelf verdienen mag niet geweten zijn, want wanneer pére Ubu schreef dat Onckelincx zoveel verdiende per dag als andere mensen per maand, trok ze hem voor de rechtbank. De rechter oordeelde echter wijselijk dat met haar onkosten en allerlei andere voordelen de redacteur van het satirische tijdschrift gelijk had.
Maar ze eisen wel dat iedereen die werkt (en dat zijn er al niet teveel meer) blijft doorgaan tot hun 65ste (behalve enkele uitzonderingen).

Gepost door: Janice | 24-05-06

De commentaren zijn gesloten.