17-05-06

Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU.


RoemeniëBulgarije

De vraag is of Roemenië en Bulgarije klaar zijn om op 1 januari 2007 toe te treden tot de EU en of er misschien wat langer moet gewacht worden.
In hun toetredingsverdrag dat zij al tekenden in april 2005 werd een verschil ingelast met de andere lidstaten, namelijk de mogelijkheid om de feitelijke toetreding een jaar uit te stellen.
Wat niet meer dan normaal is, men kan moeilijk een lidstaat toelaten die niet aan de Europese voorwaarden voldoet en zeggen, ‘jullie mogen het achteraf wel allemaal in orde brengen’.
Wanneer ze echter op 1 januari 2007 willen toetreden zullen ze nog dit jaar een heel pak vorderingen moeten laten zien .
Bulgarije baart op zes terreinen ‘reden tot ernstige zorg’, en Roemenië op vier volgens de Europese commissie.
Dansende beren in RoemeniëGevecht tussen honden en een beer in Roemenië


De vraag of de bevolking van de andere Europese lidstaten een verdere uitbreiding van Europa met een land als Roemenië (23 miljoen inwoners waarvan ongeveer 2,5 miljoen Roma) en Bulgarije (8 miljoen inwoners) wenselijk achten wordt niet gesteld. Bulgarije wordt vooral beschreven als ‘een broeinest van georganiseerde misdaad en mensenhandel’. Dat zorgt ervoor dat Bulgarije, weliswaar met minders inwoners, een groter probleem stelt voor Europa dan Roemenië. De algemene voorkeur ging uit naar Roemenië om op 1 januari 2007 tot de EU toe te treden.

Toch bleken deze dinsdag bij de debatten in het Europees Parlement de voormannen van de grote fracties (christen-democraten, sociaal-democraten en liberalen) allemaal voorstander te zijn van een toetreding van beide landen op 1 januari 2007.Bulgarije wordt het nieuwe trekpleister voor toerisme.

De meeste aandacht richt zich vanouds op de gebrekkige rechtsstaat, de grote corruptie en misstanden in zorginstellingen in de landen.

Maar volgens een artikel in Elsevier zijn dat niet de enige problemen.

Toetreding tot de EU eist het overnemen en in de praktijk brengen van zowat tachtigduizend pagina’s Europese wetgeving, vaak gedetailleerde technische wetten onder meer op terreinen als levensmiddelenveiligheid.

Het is niet ongewoon dat landen ook na hun toetreding op zulke technische terreinen te maken krijgen met zogenoemde vrijwaringsclausules. Dan mogen zij bijvoorbeeld vlees uit hun slachthuizen niet vrij exporteren naar de andere EU-lidstaten.
Ondanks de gemeenschappelijke markt met vrij verkeer van goederen die de EU in principe voor iedere lidstaat is.

Andere lidstaten kunnen zulke maatregelen als er ‘bepaalde beperkte problemen blijven bestaan bij toetreding, eisen en een monitoring mechanisme instellen op basis van het toetredingsverdrag.’

Wat zoveel wil zeggen als, ‘kom er maar bij” en zonodig houdt de Europese Commissie de twee onder een beperkte curatele.

In Bulgarije stellen de problemen zich vooral op gebied van:

- een goed geïntegreerd administratie- en beheerssysteem voor de landbouw, die na toetreding kan rekenen op grote Europese subsidies

- Een goede inzameling en verwerking van slachtafval

- Duidelijker bewijzen dat de (beruchte) georganiseerde misdaad wordt onderzocht en vervolgd

- Effectievere en efficiëntere toepassing van de wetgeving tegen fraudebestrijding en corruptie
- Meer werk maken van de bepalingen tegen het witwassen van geld

- Versterkt financieel beheer voor de regionale EU-subsidies waar het land als arme lidstaat straks veel van kan verwachten als het met goede plannen komt.


En Roemenië staat er inderdaad beter voor als de lijst van ernstige gebreken een maatstaf is. Ook daar is het slachtafval een probleem, en het opzetten van een goede administratie voor landbouw en landbouwsubsidies, maar daar is al voortgang geboekt, aldus het rapport. Het vierde punt is een BTW-administratie die gereed is om gekoppeld te worden met soortgelijke administraties in de rest van de EU.
Over de arme en vaak mensonterende levensomstandigheden van Roma zigeuners in Roemenië wordt in het rapport absoluut geen melding gemaakt. Ten tijde van Ceauscescu werden zij zelfs niet eens als 'mensen' aanzien. Maar daar zal ik morgen wat meer over schrijven.


14:26 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.