23-05-06

Terzake gisteren.

Wie gisteren, 23 mei 2006 naar Terzake heeft gekeken, heeft het verschil kunnen vaststellen tussen een geïntegreerde en volgens mij ‘verdiende’ Marokkaanse-Vlaming Saïd Bouharrak en de Palestijnse Libanees en ex-Hamas lid, Dyab Abou Jahjah van beroep ‘haatzaaier’.

Als ik dan zie dat in ons buurland Hirsi Ali haar Nederlands staatsburgerschap dreigde te verliezen omdat ze gelogen heeft toen ze daar aankwam, dan vraag ik mij af welke meerwaarde Jahjah dan heeft geleverd aan ons land om hier te mogen blijven. Want ook hij heeft gelogen en ging zelfs een schijnhuwelijk aan om zijn Belgisch verblijf legaal te maken.

Dat ergert niet alleen de autochtone bevolking, maar ook een heel deel Marokkaanse geïntegreerde mensen nemen dit niet. Dat mocht ik al in 2003 ervaren uit vragen van Marokkaanse families uit de Seefhoek, die niet begrepen waarom Jahjah hier mocht blijven en hun kinderen opruien. Méér nog, ze vroegen waarom het (toen nog) Vlaams Blok niets deed wanneer de relschoppers op straat kwamen. Zelfs nadat ik hen had uitgelegd, dat dit niet kon en waarom niet, bleven ze mij aankijken alsof ze het in Keulen hoorden donderen.

Beide heren schreven een opiniestuk in de standaard, het ene haatvol en opruiend, het andere realistisch en gematigd.
En weer mocht dit heerschap komen aandraven in Terzake!!!
Ik was wel heel opgelucht om te zien dat Saïd Bouharrak brandhout maakte van Jahjah. Dat was hem sedert lang niet overkomen, en hij kon moeilijk Saïd Bouharrak gaan uitschelden voor racist. Iets wat hij anders zo graag doet wanneer hij tegenover Vlamingen staat die niet (zoals meestal) als voetveeg willen dienen voor zijn Arabisch-islamitische arrogantie.
Voor mijn part mogen alle haatzaaiers en criminelen meteen vertrekken naar het thuisland en vervangen worden door mensen met dezelfde instelling als Saïd Bouharrak. Daarmee zou de maatschappij gediend zijn en de kritiek, (wat men onterecht als racisme bestempelt) zou vanzelf verdwijnen.
Want hij heeft gelijk, Vlamingen zijn van nature uit geen racisten – enkel wanneer het gedrag van de nieuwkomers niet tolereerbaar is, protesteren we uit alle macht.
Het wordt tijd dat iedereen eens gaat begrijpen dat het ons niet om de huidskleur te doen is, maar om het met een mooi Nederlands woord te zeggen, de ‘attitude’.

15:10 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Attitude Zelfs al zou mijn buurt overspoeld worden door louter BRAVE vreemdelingen, dan zou ik nog op het Vlaams Belang stemmen.

Trop is gewoon teveel.

Gepost door: Tissuebox | 23-05-06

Trop is teveel! Da's waar er zijn er veel te veel, en dan meestal allemaal op één plaats. In Sint-Gillis woont nog 1% autochtonen.... maar dat ligt vooral aan de overheid die alles maar laat verloederen. Zij liggen aan de basis van het maatschappelijk ongenoegen. Zij hebben toegestaan dat alle vreemdelingen in de steden gedropt werden waar ze langzaam maar zeker alle volksbuurten hebben overgenomen. Zij hebben schuld aan de 'gezinshereniging', de huwelijken met partners uit de thuislanden, het niet verplicht integreren door eerst en vooral de vrouwen te emanciperen, het binnenlaten van mensen die noch de taal noch een beroep hebben, en vooral hebben zij schuld aan de grote massa vreemdelingen die de laatste jaren naar hier zijn gekomen ...enz... Ja, je weet het zelf ook allemaal wel.
Maar als ik mensen hoor zoals die Saïd (jammer dat hij zo tegen het VB is) dan is er hoop dat zijn kinderen misschien toch nog opgevoed worden zoals het hoort.

Gepost door: Janice | 23-05-06

Concentratie Uiteraard concentreren ze zich allemaal op één plaats. Ieder mens wilt immers vertoeven tussen mensen waar hij op lijkt en waar hij iets mee gemeen heeft. Soort zoekt soort.

Wat meteen aantoont dat allochtonen nog steeds vreemdelingen zijn, en geen "Vlamingen" die enkel maar van gewone Vlamingen verschillen in het feit dat ze zogezegd gediscrimineerd worden. Anders zouden ze zich gelijkmatig verspreiden, ipv samen te kruipen in de volkswijken. Een baby die in de Amerikaanse koloniën geboren werd uit Engelse ouders, werd immers ook geen indiaan.

Dit om effe duidelijk te maken dat het wel degelijk om de afkomst ("huidskleur") gaat, en in mindere mate om de attitude. :-)

Gepost door: Tissuebox | 23-05-06

Ter Zake Heel duidelijk :
Abou JJ.,typisch moslim,ontdekt achter iedere hoek racisten die de moslims constant discrimineren.De oplossing : de Staat moet quota opleggen , speciaal onderwijs organiseren ,de werkgevers aanpakken en nog strengere anti-discriminatie wetten uitvaardigen.
De Moslim kent geen "schuld"-gevoel.Het zijn steeds de andere.Als een leerling iedere dag te laat op school komt,is het steeds de bus die iedere dag te laat is.
Wat een verschil met Saïd B.,goede sportcollege van Jean-Marie DD.
Wie zich wil integreren,kan dat zonder problemen en wordt verder gewoon aanvaardt.
Al de rest is truut in pakskes.
Zelf doen jongens,en niet wachten op Allah.!

Gepost door: Ruzgar | 23-05-06

Ter Zake "aanvaard" dt-foutje,sorry.

Gepost door: Ruzgar | 23-05-06

Afrikanen 't Ja, in ze hebben nooit zelf schuld. Het zijn altijd de anderen.
Een Afrikaanse gewoonte blijkbaar.

Enkele jaren geleden was een zwarte Amerikaan een paar jaar lang naar Afrika getrokken om uit te vissen waaraan het lag dat ze er ginder maar niet slagen om iets te bereiken. Ik heb zijn boek zelf niet gelezen, maar wel zijn verslag in de pers en dat luidde als volgt:

Het boek heet 'Capitalist Nigger'

Dit is de titel van een boek dat werd geschreven in 1990 door de, inderdaad ‘zwarte’ Amerikaanse auteur Chika Onyeani. Dus als het CGKR hier meeleest, het enige wat ik deed was vertalen vanuit het Engels.Hij begint met terecht melding te maken dat het woord ‘nigger’ een van meest lasterlijke woorden is volgens de Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. Dat woord getuigt van rassenhaat en vooroordeel. Ook Mark Twain en William Schakespeare hebben van dit woord gebruik gemaakt.

Hij gaat dan verder om te verduidelijken waarom hij naar zichzelf als kapitalistische neger verwijst door een schets te maken van wat tegenwoordig in de wereld gaande is.
Hij stelt dat Afrika vandaag een continent is dat in de ruïnering leeft. Niet meer aan de rand van de afgrond, maar in de afgrond.
Niet alleen heerst er hongersnood in bijna elke Afrikaanse Staat, maar ook door ziektes en achteruitgang en de beschikbaarheid van diensten en dit onder zogenaamde onafhankelijke en ‘democratische’ regeringen.

"Miljoenen hebben reeds hun leven verloren in jaarlijkse Afrikaanse oorlogen. Er bestaan meer dictators in Afrika dan in de rest van de wereld. En de meeste van die Afrikaanse leiders willen de macht in handen houden tot aan het einde van hun leven.
Er wordt gestolen van het volk en de bevolking verarmt zo erg, dat ze gedurig in hongersnood leven.
Afrikaanse staten moeten gedurig bedelen om geld bij andere staten in de wereld. Daardoor geven ze een groot stuk onafhankelijkheid in handen van de helpende staten ", zegt hij.

Hij stelt dat, in plaats van hun eigen problemen op te lossen, de zwarten zich enerzijds wenden tot de bedeltechniek, en anderzijds het Westen en dan vooral de blanken blameren voor alles wat verkeerd loopt in hun eigen leven. "De 'blame game' is een permanent onderdeel in de zwarten hun leven geworden. Zwarten hebben nooit geleerd hun lot in eigen handen te nemen."

Hij schrijft, dat alles wat met jouw kind op school gebeurt, het resultaat is van de leeromgeving over wat je zelf voor hem in je eigen ‘thuis’ hebt geschapen.
De leeromgeving dat zwarten voor hun kinderen thuis scheppen, is negatief en is er één van een schuldcomplex en verwijten tegenover anderen voor hun eigen falen.
Hij stelt dat zwarten slaven zijn geworden, en in het bijzonder, economische slaven. Zij produceren niets en gebruiken alles wat anderen produceren. Er bestaat niets dat ze hebben uitgevonden en hebben niks om naar te verwijzen sedert hun bestaan op aarde. Ze trekken als magneten naar blanken. Zij hebben niet de intelligentie om te begrijpen dat ze in een positie verkeren (als gevolg van hun aantal) om die vernederingen stop te zetten.
Ze zijn intellectueel bankroet, aldus Onyani. Ze kunnen zingen en ze kunnen dansen, en dat is zowat de opsomming van hun bestaan. Hun arbeidsintentie is een ernstig vraagteken. Zij willen een verzekerde positie (jobs) hebben, zonder zelf enig initiatief te nemen.

Hij zegt dat racisme overal aan te treffen is, beide, zowel door blanken tegenover zwarten en omgekeerd. Dit gebeurt ook tussen rassengroepen en andere volksgroepen.
Hij zegt echter, dat zwarten door het leven gaan met het geloof, dat er altijd wel iemand is die hen haat, en hen wil verhoeden om hun doel in het leven te bereiken.
Hij verwijst onder meer naar het feit dat de Indiërs in Amerika, met een grotere achterstand dan de zwarten, bijvoorbeeld zeer actief aanwezig zijn in taxibedrijven en ook koerierdiensten.

Dat hebben de Indiërs klaargespeeld, door rekening te houden met elkaar en hun situatie in eigen beheer te nemen en niet telkens anderen te verwijten in Amerika alleen voor zichzelf te leven.

Hij stelt ook dat Afrika in 1990 reeds voor een bedrag van 375 biljoen dollar schulden heeft gemaakt, en het geld niet heeft gebruikt voor de opbouw van de infrastructuur noch voor ontwikkeling. Evenmin werd er gebouwd, elektriciteit voorzien of betere medische diensten, noch voor beter drinkwater gezorgd, maar ging het vele geld eenvoudig in de zakken van de vele dictators.
Dit gebeurde omdat daar de leiders bij uitstek, net zoals de rest van de zwarten, een verbruikerscultuur hebben en hoegenaamd geen acht slaan op de dag van morgen noch op hun medemensen.
Hij stelt dat er nergens ter wereld een groep mensen bestaat, die een zwakker vertoon van ambitie hebben dan de zwarten.
En dit ten spijt van het feit dat Afrika rijk is aan hulpbronnen, maar klaarblijkelijk niet weet hoe ze die in hun eigen voordeel kunnen aanwenden.
Zo heeft bijvoorbeeld Nigeria, wat het zevende grootste olieproducerende land ter wereld is, hun bronnen, door eigen zwakheid, in handen van buitenlandse machten geplaatst. (Momenteel China)

Hij is verder van oordeel dat zwarten een erg klein aandachtsvermogen hebben. Zwarten kunnen bijvoorbeeld geen vinnige demonstratie of betoging realiseren, maar vergeten blitssnel wat hun bezwaren waren en kunnen dan daar bovenop niets positiefs aan de eigen situatie veranderen, behalve nog eens de blanken te blameren voor wat er met hen gebeurt.

Hij verwijst daarna naar Indië en China, landen waar vooruitgang geboekt wordt, en dat deze twee staten niet de andere landen de schuld in de schoenen schuiven voor de eigen gebreken in hun samenleving of stelsel. Maar twee landen die proberen het beste te maken vanuit de eigen situatie.
De zwarten zijn daar klaarblijkelijk niet toe in staat.

Hij beschouwt zichzelf als een kapitalist en is van mening dat zwarten wel dat instinkt kunnen ontwikkelen, als ze eindelijk zouden ophouden anderen de schuld te geven voor wat er met hen gebeurt, en door het beheer van hun eigen situatie in handen te nemen. En om samen (door naar elkaar om te zien) aan de eigen toekomst te werken.

Hij is van mening dat Afrika en het zwarte ras moet opstaan en aan de wereld beginnen tonen dat ze zelf ook in staat zijn om iets te produceren en hun intelligentie aanwenden om iets constructiefs voor de wereld te ontwikkelen.
De zwarte, moeten ook het ‘killer instinct’ ontwikkelen dat het blanke ras heeft. Ze moeten beginnen met doelwitten voor henzelf en voor het leven daar te stellen, zodat zij ook mensen zoals een Bill Gates en een George Soros kunnen leveren.
Zwarten moeten inzien dat zij het eigen ras in de steek gelaten hebben.


Ik schrijf dit, omdat het boek door een zwarte Amerikaan werd geschreven. Indien een blanke dit had geschreven, had dit waarschijnlijk de wereld op z’n kop gezet, en werd dit boek uitgeroepen tot het grootste racistische boek aller tijden.

Nochtans ben ik benieuwd of de doelwitten die deze auteur voor de zwarten voor ogen heeft, ooit zullen gerealiseerd worden.
Waarschijnlijk niet zolang er stromen financiële hulp richting ‘zakken dictatoriale regimes’ blijven stromen. En zolang er voedselhulp wordt gegeven, zal de Afrikaanse bevolking niet het ‘heft in eigen handen nemen’ om zelf voedsel te produceren. Ook al nemen ze nog zoveel gronden in beslag, waar blanke boeren al minstens driehonderd jaar op werken. Binnen de kortste tijd, zijn deze vruchtbare gronden, net als de rest (van de overigens voeldoende gronden), terug woestenij en jungle. (Zie maar naar Zimbabwe)
,,Voedselhulp is als heroïne'', zegt Pascal Joannes van de Europese Unie. ,,Net zo makkelijk om mee te beginnen. Net zo verslavend. Je komt er nooit vanaf.''
Gepost door: Janice | 24-05-06

Afrika Het leven van de ene dag op de andere is typisch afrikaans (Nikuna Matata),maar zij verwachten ook geen verandering,in goede noch kwade zin.
Als de wagen stilvalt,laat je hem staan,en leef je gewoon verder zonder wagen.
De zwarte Afrikaan lost dit op door zijn optimisme en onbergrensde levensvreugde.
De politieke leiders verplichten hem echter te beseffen dat hij ongelukkig is . Zo kunnen die leiders aan hun fondsen geraken.
Het is de islam die in de afrikaanse molsimlanden er bovenop dan ook nog eens het on-schuldgevoel er bij geeft : de andere is fout.
Noch het een,noch het andere,en zeker niet de combinatie van beide , creëren een klimaat waarin innovatie en creativiteit kunnen gedijen !

Gepost door: Ruzgar | 24-05-06

detective Politieke dossiers mogen naar mijn inziens zeker gecontroleerd worden door het inhuren van een detective. De meeste politici genieten immers van politieke ontschendbaarheid waardoor de gewone burger geen enkele controle op hun doen en laten kan uitoefenen. De media is in vele gevallen tendentieus waardoor ze ook soms aan geloofwaardigheid inboet. Het moet geen hetze op zich worden, maar de burger en belastingbetaler heeft het recht te weten wat er in dit land en met ons geld gebeurt!!

Gepost door: Hedwige Van Lanckere | 22-04-09

De commentaren zijn gesloten.