08-06-06

LAURETTE ONKELINKS

In 2005 las ik in de Britse pers een artikel over een deel van de PS-maffia, Laurette Onkelinks. Omdat het belangrijk is in de strijd naar autonomie, ook in justitie, probeerde ik het te vertalen in amper vijf minuten om het daarna rond te sturen. Eigenaardig genoeg duurde het daarna geen vijf minuten of het stond op diverse internetkranten en weblogs.
Vertaalfouten inbegrepen. Want de Engelse tekst die ik toen vertaalde was eerder omgezet van het Frans naar het Engels door een computervertaalprogramma, waardoor hele stukken praktisch onbegrijpelijk waren en ik er uit liet. Nadien ben ik zelf beginnen zoeken en vond zo het één en ander dat duidelijk maakt wat voor een afschuwelijk mens Onkelinks in feite wel is.

Daarom, omdat het nog steeds belangrijk is om te weten door wie ook Vlaanderen bestuurd wordt, heb ik de oorspronkelijke Franse tekst vertaald en bijgewerkt.

LAURETTE ONKELINKS – minister van Onrechtvaardigheid

Laurette werd geboren op 2 oktober 1958 in Ougrée (België). Haar moeder is een Tunesische en haar vader Gaston was van geboorte Limburger.
Gaston Onkelinks vond in oktober 1950 werk in Ougrée.
Hij werd er eerst regionaal vakbondslid, daarna schepen en uiteindelijk werd hij burgemeester. Laurette heeft vijf broers en zusters.
Zij studeerde rechten aan de Universiteit van Luik en werd later advocate. Zij huwde met Abbès Guenned. (Een Algerijn)
In 1988 werd zij verkozen in Luik.
In 1992 werd zij minister en zij zal dat waarschijnlijk blijven zolang de Parti Socialiste aan de macht blijft.


Patrick, de oudere broer van Laurette, is eigenaar van een goed draaiend restaurant "Beau Vivier" in Ougrée. Er wordt echter ook verteld dat hij een maandelijkse overheidstoelage ontvangt voor invaliditeit van een vroeger werkongeval.
Tijdens een barbecue op 26 april 2003 bij Alain Mathot (zoon van Guy Mathot – één van de topsocialisten in Luik) en Isabelle Simonis, werd Patrick overvallen door twee gemaskerde en gewapende mannen.

Hij werd daarna licht gewond in het ziekenhuis van Angleur opgenomen.
Maar de opbrengst van het feest, méér dan 12.500 euro, die waren voorzien om de kas van de PS te spijzen, verdween spoorloos.
Er wordt echter gefluisterd dat het om een maffia-afrekening ging.
Enkele tijd later, werden de twee aanvallers gearresteerd. Eigenaardig genoeg bleken naaste relaties van het slachtoffer te zijn.
Zij werden onmiddellijk opgesloten, maar hun advocaat – raar maar waar - was Marc Uyttendaele, een deskundige in constitutioneel recht én de huidige echtgenoot van Laurette Onckelinks.

Het nieuws bleef uit in de media. Evenmin werd de arrestatie van Patrick voor het dragen van een vuurwapen zonder een vergunning bekend gemaakt.


(Isabelle Simonis werd gedwongen tot aftreden.)
Een intern memorandum werd per vergissing door een medewerker van Isabelle Simonis gestuurd aan Le Soir waaruit bleek dat de strijd tegen de rechtervleugel en racisme o.a. werd gemotiveerd door de wens om “allochtone kiezers bij de PS aan te trekken.”
Men zou openbaar belastingsgeld voor dat sectarisch doel besteden. Isabelle Simonis gafblunderende antwoorden op vragen over dit incident dat haar snel dwong om alsvoorzitter van het Franse Sprekende Communautaire Parlement afte treden.
Zij vertelde de media onder meer: “Philippe Moureax, burgemeester van het district Molenbeek is van plan om islamitische immigranten als basis voor zijn kiesdoeleinden te gebruiken.”


De jongere zuster van Laurette Onckelinks verbleef in de gevangenis aan het eind van 1979 - begin 1980 en werd beschuldigd van drugsmokkel.
In 1996 werd door Marokko een internationaal arrestatiebevel uitgereikt eveneens voor drughandel en criminele organisaties tegen Abbès Guenned, de toenmalige echtgenoot van Laurette Onckelinks.
Maar de man was slim genoeg om niet naar Marokko terug te gaan. Op 31 juli 1997, werd hij onverwacht geklist en gearresteerd op de luchthaven van Zaventem waar hij zijn diplomatieke paspoort (onschendbaarheid) gebruikte.
Daarna volgde de snelste scheiding in de geschiedenis. Laurette scheidde heel snel van hem om een schandaal te vermijden en amper één maand na zijn arrestatie was de scheiding al officieel.

Abbès Guenned gebruikte illegaal een diplomatiek paspoort dat hij had gekregen, aangezien hij nooit een diplomaat is geweest is het niet zo moeilijk om te raden hoe hij dit paspoort heeft verkregen.

Op 21 juli 1998, werd Abbès Guenned echter opnieuw gearresteerd, deze keer op de luchthaven van Adnan Menderes in Izmir, Turkije.
Hij werd korte tijd in hechtenis genomen, nadien weer vrijgelaten, en werd een paar dagen later opnieuw gearresteerd op verzoek van het Hoge Gerechtshof omdat Marokko om zijn uitlevering had verzocht.
‘Heel toevallig’ werd Uyttendaele als Guenned’s advocaat ingehuurd, terwijl het Belgische Ministerie van Justitie tussenbeide kwam en bij de Turkse minister van justitie Hassan Denizkurdu ging pleiten ten gunste van Guenned, om hem niet terug naar Marokko te sturen.
Een Turkse krant Milliyet schreef op 15 augustus 1998, onder de Turkse titel: "Esi van Belçikali Bakan krize yol açti"wat in het Nederlands betekent, de "Partner van een Belgische minister veroorzaakt een crisis."
Om een diplomatieke rel te vermijden, werd Guenned definitief vrijgelaten. Marc Uyttendaele schreef als zijn advocaat aan Marokko dat Guenned niet zou worden uitgeleverd, omdat hij al achttien jaar Belg was en geen strafblad had.

Op 20 november 1999, huwde Laurette de constitutionele advocaat Marc Uyttendaele. En wie waren de getuigen op dit huwelijk?
De vroegere echtgenoten van het onlangs gehuwde paar! Abbès was getuige van Laurette, en wees er op dat ze zeer goede vrienden waren gebleven. Zo goed zelfs dat Abbès momenteel als adviseur deel uitmaakt van Laurette’s "strategische cel", het stafpersoneel van haar (grootste) kabinet in het parlement en er verantwoordelijk is voor religie, multicultureel beleid, moslimcultuur en het groot-stedenbeleid.
“Monsieur Abbes Guenned, musulman est le conseiller pour les affaires du culte musulman au ministère de la justice. »

Het is verrassend dat men hier niets over een drugbeleid kan vinden.
Het is dus ook niet abnormaal dat Abbès, net als alle andere socialistische leiders, heel erg tegen het verbieden van hoofddoeken is bij moslimvrouwen, (zie zijn oproep tegen het verbod van hoofddoeken in "La Libre Belgique" van 15 Januari 2004). En dat daardoor het dragen van hoofddoeken in het parlement weer toegelaten werd.

Hij gaf zijn steun aan het oprichten van de vereniging COIFE (Collectif d'associations Opposées à l'Interdiction du Foulard à l'Ecole - Gezamenlijke Verenigingen tegen het Verbod van hoofddoeken in Scholen). Één van de medewerkers van Abbès is Kissi Benjelloun, voorzitter van de Unie van moskeeën. Een slager van beroep.
Benjelloun zou zich snel hebben verrijkt bij ‘Real Syndicate’ een vereniging voor moslim huiseigenaars.
In islamitische kringen wordt hij ervan beschuldigd de controle van de moslimvleesmarkt uit te voeren voor zijn persoonlijk profijt.
Bovendien zou Benjelloun ernstige problemen hebben met de Franse belastingdienst.


De vorige Minister van Justitie, Marc Verwilghen, had acht van de zestien leden van de moslimexecutieven geweigerd, omdat staatsveiligheid hen verdacht van moslimfundamentalisme.
De huidige echtgenoot van Laurette Onckelinks (Marc Uyttendaele) werd door de acht van fundamentalisme verdachte moslims ingehuurd om hun zaak te verdedigen.

Vrijwel onmiddellijk nadat Verwilghen vervangen werd, mandateerde Laurette deze acht fundamentalisten. Door de wet van 18 juli 2003, werden net diegenen uitgekozen die ervan verdacht werden het dichtst aan te leunen of lid te zijn bij de "Moslimbroeders" van de extremistische Turkse beweging "Milli Gorûs".
Onder hen was ook Mohamed Boulif, de nieuwe voorzitter van de uitvoerende macht ter vervanging van Nordin Maloujahmoun, die eerder als gematigde bekend staat.
Boulif slaagde er evenwel bijzonder snel in om een "toelage" te verkrijgen die totaal ongerechtvaardigd was.

Een overeenkomst met de overheid van maart 1998 bepaalde dat éénderde van de moslim executieven (die uit 68 leden wordt samengesteld en door algemene stemming door Belgische moslims worden verkozen) na 5 jaar worden vernieuwd.

Maar Laurette hield niet van de toenmalige executieven, onder andere omdat de Parti Socialiste er geen controle over had.

Bij gebrek aan taalkundige pariteit (het werd meestal samengesteld uit Franstaligen!) en het ontbreken van man-vrouw aanwezigheid, moesten de executieven volledig worden vernieuwd, verklaarde ze.
Volgens de moslim-PJM [ PJM = Jonge Moslimpartij), kwamen moslimgodsdienstige leiders met Laurette overeen om te stemmen op de Parti Socialiste als zij deel konden uitmaken van de nieuwe executieve.

Zonder zelfs de zetelende moslimexecutieven hierin te raadplegen, stuurde Laurette hen een brief op 8 april 2004 om hen te informeren over haar bedoeling een nieuwe algemene verkiezing te houden.

Een ontwerp van Koninklijk Besluit werd volgens deze lijnen goedgekeurd op 25 juni 2004, maar na een zeer negatief advies dat door de Raad van State werd gegeven, moest ze het laten vallen.

Een wetsontwerp werd toen voorgelegd ‘op dringende basis’, d.w.z., er waren amper vier dagen tussen de voorlegging van het wetsontwerp en het doorgeven ter goedkeuring in beide Kamers.

Terwijl er normaal nooit op zaterdag een zitting is in de Kamer, gebeurde dit op zaterdag 17 juli 2004. Sommige volksvertegenwoordigers, zoals Christelijke Senator Clotilde Nyssens vroegen, "hoe een bestaand representatief orgaan ooit van buitenaf kan worden opgedoekt, om het te laten vervangen door een nieuw orgaan en waarbij werd geoordeeld over de manier waarop het functioneert, terwijl nu andere regels zullen gevolgd worden dan de eerder tot stand gebrachte oorspronkelijke en juridische regels?"

Laurette antwoordde dat zij voor de beste belangen van de moslimgemeenschap werkte. Dit is een typisch socialistisch antwoord; de mensen worden ‘gelukkig’gemaakt ondanks zichzelf en zonder ze er zelf om vragen.
Zij vertelde er echter niet bij dat er verschillende keren beroep werd aangetekend voor het Arbitragehof door moslims om de wet te herroepen.

Op 23 sept., ondertekende Laurette een ministerieel besluit waarbij de nieuwe leden van dit comité werden benoemd: vroegere magistraten Lucien François en Raymond Decoux, en Ayse Oz en Hassan Bousetta, Jacques Piéron, een deskundige op verkiezingsprocedures, en moslims van wie de godsdienstige representativiteit onbetwistbaar werd gevonden.

EMIM, De herdenking voor de Marokkaanse Immigratie, werd verondersteld om 40 jaar Marokkaanse immigratie naar België te vieren maar het ging de PS vooral om het winnen van hun stemmen voor de regionale verkiezingen van juni 2004. De raad die voor de herdenking werd samengesteld bestond uit 12 leden en werd voorgezeten door diezelfde Hassan Bousetta van de moslimexecutieve. Verder werd de raad aangevuld met 6 leden van de PS, één Groene en 5 socialistische sympathisanten die hiervoor 62,50 euro per halve dag ontvingen.


Moslimorganisaties hebben toen onmiddellijk verscheidene klachten tegen deze puur politieke benoemingen bij de Raad van State ingediend.

Vele moslims protesteerden tegen de strategie die door de Parti Socialiste, en in het bijzonder door Laurette Onckelinks werd aangewend. Eén die erop neerkomt " een strategie te volgen om een ideologische controle in stand te houden- om meer stemmen te bereiken - over een gemeenschap waar eigen zeggenschap wordt verhinderd.", aldus Laurette.
Het is dus duidelijk dat de Parti Socialiste de immigrantengemeenschap, vooral de moslims wil gebruiken, om extra stemmen te bereiken., zoals al door de inmiddels ontslagen en eerdere gedoodverfde opvolgster van Laurette – Isabelle Simonis, werd bekend gemaakt.

Jammer genoeg dacht de oppositie toen dat er geen enkele waarborg bestond dat de strategie om de islam te gebruiken om meer stemmen te halen, - zoals door het duo Onkelinks-Moureaux werd gevolgd -, als intelligent en efficiënt mocht worden beschouwd. Het voorbeeld in Nederland (PvdA - die de recente verkiezingen won door allochtone stemmen) heeft hen nog steeds niet helemaal de ogen geopend.

Nochtans groeit er ook een gevoel van ontevredenheid bij vele moslims. Bedreigingen die Laurette Onkelinks, Philippe Moureaux and Mohamed Chahid mochten ontvangen zijn daarbij vrij duidelijke signalen.

Eigenaardig toch? Mensen die van de islam houden en zelfs de wetten manipuleren voor hun welzijn worden nu bedreigd door islamieten! Zouden die mensen het dan toch door hebben?

Wat opvallend is bij dit alles, is dat Laurette tijdens een tv-debat, zeer zelfverzekerd verklaarde dat de moord op Theo Van Gogh in Amsterdam iets was dat in België onmogelijk kon gebeuren.
Wishful thinking? Of gebrek aan bekwaamheid.

De zogenaamde bekwaamheidsmaatregelen van Laurette tot en met haar commerciële glimlach is één bedrieglijk masker. Bij alle ministeries waar zij al heeft gewerkt, bleef enkel zéér occasioneel een goede herinnering aan haar over. Meer getetter en show dan actie.
Geen pragmatisme (of gevoel voor realiteit) maar eerder doctrinaire en dictatoriale tribunes.

De Franssprekende politieke kringen herinneren zich nog één van de doelstellingen die in 1996 door Laurette Onkelinks werd bepaald toen zij Minister van Onderwijs voor de Franse Gemeenschap was, "Alle studenten zouden in 2001 tweetalig zijn.”Het is nu 2006 en ze zal moeten toegeven dat dit doel verre van bereikt is!

(Bovendien weten we wat tweetaligheid betekent wanneer een fanatieke Franstalige dit zegt. Dat wil zeggen dat men in Vlaanderen tweetalig moet zijn, maar niet in Wallonië, zelfs niet in Brussel.)
Daarna werd Laurette minister van Justitie.
Haar optreden is er één van veel show... ‘Kijk, hier ben ik!’

Om het zachtjes uit te drukken, we moeten nog steeds op overtuigende resultaten wachten.


In verband met de overvolle gevangenissen, werden ondertussen twee gevangenissen gesloten (in Hasselt en Tongeren) omdat zij te oud waren voor de arme gevangenen.
Zullen deze sluitingen niet voor nog meer overbevolking zorgen nog bij de overgebleven gevangenissen?

Geen probleem!

Het totale aantal gevangenen zal door officieel besluit verminderen.
Voor alle gevangenisstraffen van minder dan 6 maanden (behalve racistische misdaden) zal men niet meer opgesloten worden. Kleine criminaliteit moet niet meer vervolgd worden volgens Laurette.

Hoe hypocriet was dan ook haar reactie nadat de procureur van Oudenaarde zijn politiekorpsen uit zijn regio had medegedeeld bepaalde feiten niet meer te vervolgen omdat ze toch automatisch geseponeerd werden? Hij vroeg zijn politiemensen geen uren meer te besteden om een omstandig proces verbaal op te maken voor feiten die toch niet verder geraken dan ergens een bureau of papiermand. En natuurlijk steunde Patrick Dewael de procureur. Het oorspronkelijke bevel kwam dan ook vanuit de federale regering. Van de minister van justitie, Laurette Onckelinckx. Pas nadat er veel negatieve reactie op kwam reageerde Laurette gespeeld verontwaardigd op de instructies van de procureur.

In haar oorspronkelijke tekst staat dat voor uitspraken van de rechter van 7 à 8 maanden, men slechts nog één maand naar de gevangenis moet.

Voor een gevangenistermijn tussen 8 en 12 maanden, werden het slechts 3 maanden gevangenis.

Voor alle gevangenisstraffen tussen 1 en 3 jaar, zullen de celbewoners worden vrij gelaten nadat zij éénderde van hun gevangenisstraf hebben uitgezeten.

De gevangenen die vragen om met een elektronische enkelband te worden uitgerust, zullen van rechtswege onmiddellijk op vrije voet worden gezet, maar blijven officieel wel gevangenen. Dat wil ze nu gebruiken voor pedofielen, alsof ze dan niets meer kunnen mispeuteren...

Dat is haar oplossing om de gevangenissen te ‘ontvolken’.

Geef toe...dit zijn toch inderdaad vrij ontmoedigende maatregelen voor misdadigers! Dat mogen we dagelijks ontdekken.

Enkel uit angst voor een cipierstaking vóór de verkiezingen van juni 2003, vroeg Laurette dat een minimum aan veroordeelde personen werd opgeroepen om hun straf uit te zitten in de overbevolkte gevangenissen.
En van rechters werd toen geëist dat zij hun uitspraken minstens één maand zouden uitstellen tegen personen die minder hebben ontvangen dan een gevangenistermijn van 3 jaar.
Op een totaal van 1.138 verzoeken in 2003 om invrijheidstelling op erewoord, werden 658 verzoeken toegestaan, d.w.z., 59 %!

5% van de verzoeken was betrokken seksuele misdaden tegen minderjarigen!!!
("La Dernière Heure" van 9 november 2004).

Anderzijds heeft de Staat meer dan 500.000 euro in 2 jaar betaald om mensen onrechtmatig in hechtenis te houden.
“Personen die geen inbreuken hebben begaan bevinden zich in de gevangenis in voorhechtenis. Het gebeurt regelmatig." ("La Dernière Heure", 29 oktober 2004).
Dus worden misdadigers losgelaten en onschuldige mensen worden opgesloten!
Aan het chronische gebrek aan magistraten werd evenmin iets gedaan. Integendeel, de situatie schijnt te zijn verergerd.
Men verkiest het benoemen van lager personeel - dat goedkoper is en lonend wanneer het tijd voor verkiezingen is - eerder dan magistraten. Vele bekende delinquenten en misdadigers worden in vrijheid gesteld of krijgen symbolische straffen omdat zij niet binnen een redelijke tijd voor de rechter konden verschijnen.
Dit zal hen echter niet weerhouden op opnieuw misdaden te plegen!


Het beheer van Laurette toont deficiëntie. Ook haar financieel beleid laat veel te wensen over. 650 magistraten tekenden in 2004 vervolging aan tegen Laurette voor wanbetaling van gelden die hen rechtmatig toekomen. ("La Dernière Heure", 27 augustus)


De prioriteit van Laurette Onckelinks ligt in het bestrijden van ‘extreem’ rechts. Niet door de bestaande koorts aan te pakken, maar door het breken van de thermometer.
Zij geeft opdracht tot het volgen van procedures tegen rechts en verbiedt alles wat eventueel kan lijken op racisme of islamfobie.
Nu is de strijd tegen het Vlaams Belang ook lesmateriaal voor het departement Justitie bij de opleiding van magistraten. Het is een thema in een cyclus van vier studienamiddagen die de Federale overheidsdienst Justitie (FOD) organiseert. Het hoeft niemand te verbazen dat Laurette en haar ploeg zo verbeten de strijd tegen het Vlaams Belang inzet. Het is de enige partij waar ze geen vat op heeft, die zich niet laat intimideren noch corrumperen. Wanneer er één partij bestaat waarvan de dotatie moet worden ingetrokken dan is het wel de PS.


02:38 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Laurette Nu staat ge zeker bovenaan op de lijst van de Staatsveiligheid.
Wees gerust ik kom u wel bezoeken als het zo ver is.

Gepost door: Ruzgar | 08-06-06

Kan zijn... Maar dit artikel is trouwens al wat ouder en een groot deel ervan stond vorig jaar ook in Humo. Toen hebben ze daarna Guennes geïnterviewd die natuurlijk alles ontkende.

Het stond al eerder in Le Bastion, in de Britse pers en op tal van Franstalige websites zoals deze hier: http://www.freewebs.com/verite/leclanonkelinx.htm

De Vlaamse websites hebben mijn eerste schrijfsel van toen gewoon overgenomen.

Maar er stond ook een heel deel in La Libre belgique en Turkse kranten, (die ik liet vertalen).
Dus voor alles zijn er bewijzen. Ik zuig zo'n verhaal natuurlijk niet uit mijn duim, anders zou ik een roman schrijven inplaats van een weblog.

Uiteindelijk zijn het DAT SOORT mensen die de dotatie van het Vlaams Belang willen afpakken, maar zelf geen enkel onbesproken persoon in huis hebben.
Bij Staatsveiligheid sta ik er trouwens al lang op, ze doen maar...

Gepost door: Janice | 08-06-06

Motivaties Beste Janice,

Ik woon als Nederlander nu zo'n 5 jaar in het mooie Vlaanderen. Ik ben geen Neder-Belg, ik ben verre van rijk en woon in een gewoon appartementje.
De hypocrisie die u aantoont is helaas van alle mensen, ongeacht hun afkomst en culturele achtergrond. Ik heb in een aantal landen gewoond en gewerkt en kan dus aardig vergelijken: niets nieuws onder de zon.

Toch doet het mij deugd dat er mensen zijn die hun mond blijven opendoen, mits gefundeerd en dat lijkt in uw geval wel zo te zijn.

De motivatie van mw Onkelinks deugt natuurlijk van geen kanten. Inderdaad heeft de PvdA zich in NL ook laten leiden door goedkope stemmingmakerij om allochtone stemmen te winnen. Er is geen berichtgevng of financiële malversaties en ik denk eigenlijk niet dat dat aan de hand is, behalve de zelfverrijking van enkele partijbonzen die zich erop laten voorstaan zo socialistisch te zijn en voor rechtvaardige verdeling (wonen op dure landgoederen, salarissen waarvan we slechts kunnen dromen etc.). Eerlijk (veel) geld verdienen heb ik niets op tegen, maar stop dan met het volk te belazeren met domme en loze ideologiën. We weten toch dat gelijkheid onmogelijk is?
Ga zo door, Janice: Onkelinks dient per gisteren te worden ontslaan en als alternatieve straf levenslang te werk gesteld worden in een islamitisch bedrijf. Kijken of ze dan nog steeds hetzelfde vindt.

Verder meen ik, nog even in het kort, dat staatsdotaties aan welke politieke partij dan ook precies het tegenovergestelde is wat democratie beoogt. Indien een partij slechts afhankelijk is van zijn betalende leden, zul je zien dat de mensen zich veel meer betrokken gaan voelen bij de politiek. Democratie ten top.

groetjes

Inky uit 't Stad


Binnenkort zal ik ook mijn eigen website hebben en zal u dan graag de url toesturen: wellicht kunnen we feiten uitwisselen.

Gepost door: inky | 13-06-06

Antwoord Inky Bedankt. Ik zal zeker nooit zwijgen. Maar het doet deugd wanneer er steun komt door de lezers van deze site.
Het moeten niet altijd haatmails of bedreigingen zijn. (Die ik overigens meteen de cybervuilbak inkieper).

Eén slimmerik heeft toch geprobeerd een klacht in te dienen bij een bepaald 'centrum' wegens racisme. Dus wacht ik vol spanning op wat men nu weer zoal als 'racisme' kan en zal bestempelen.

Gepost door: Janice | 14-06-06

zut zzzz

Gepost door: ddd | 08-07-08

Beste Janice Het doet me deugd om deze blog te lezen. Gefundeerd, correct en bovenal verademend.
Ik heb de indruk dat vele mensen, waaronder ik, zich m.b.t. bepaalde facetten van de politiek gemuilkorfd voelen door een politieke klasse zoals de PS. Ik ben dan ook zeer opgetogen als ik initiatieven zie die dit proberen te doorbreken.
Keep up the good work!
(Je moest eens weten van hoe een groot deel van de bevolking je de mening vertolkt..)

Gepost door: Jan | 09-08-08

ido 2009 Hello,
We present our site

Have a look to
www.islam-documents.org

(which is the improvment of the other islam-documents.com, once based in Tunisia).

There is thousands of texts (around 20 000) about the origins of islam, with a critical, humanist, and scientific view (and even ironical). It is now the bigger "sourcebook" on that subject, with often unpublished documents: Muhammad biographies (SIRA), the main books of traditions (HADITH) , muslim chronicles (TABARI...), companions biographies (TABAQAT), quranic verses, quranic commentaries (TAFSIR).7

A new version is now available, improved and corrected: around 3700 pages. We are working for a new version published every year.

All is in french. so sorry. but you need to read it to understand muslim thinking and acts.


Bye. Take care.PS: just dare to do the same in your own language!!!

Gepost door: kebab | 26-09-09

Kebab Very interesting....


"Il a structuré la vie des êtres humains durant des siècles5, leur a donné espoir et morale, jusqu’à la destruction radicale opérée par Muhammad et ses troupes.""Le fait de dire des paroles contre ce personnage, du fait de son immense prestige et
de son impeccabilité est assimilé à un blasphème 689, comme s'il s'était agi de la
divinité elle-même. Le crime de sabb est donc puni de mort, comme le confirme les
crispations actuelles sur ces sujets, en Occident et ailleurs."At first glance, this study seems neutral too. But translating this would be a hell of a job. Thanks anyway, I’ll use it as a guidance.

Gepost door: Janice | 26-09-09

Ik heb onlangs gelezen over
Ik denk dat dit een omstreden kwestie

Gepost door: Mikk | 17-10-09

Ze moesten dat crapulle wijf LAURETTE ONKELINKS reeds lang met een molensteen aan haar gerompelde nek in het diepste van de zee geworpen hebben!

Gepost door: Guido | 26-12-09

Knap werk

Gepost door: Jean | 14-01-10

De commentaren zijn gesloten.