12-06-06

Betuttelen en bestraffen.

Je hoort niets anders meer. Zware boetes voor verwaarloosbare overtredingen en retributies allerhande...
Onze vrijheid van spreken wordt beknot en de ene regel na de andere wordt uitgevonden om ons onder de knoet te houden.

Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt of kent mag rekenen op zware sancties, zoals vorig jaar een ouder koppel overkwam toen ze hun huis dat te huur stond beloofd hadden aan de dochter van een vriend. Toen ze telefoneerden naar het immobiliënkantoor had deze net hetzelfde beloofd aan een homokoppel. De bejaarde eigenaars wisten niet eens dat het om een homokoppel ging maar wilden liever iemand in hun huis laten wonen die ze kenden in plaats van vreemden, en vroegen het kantoor om een regeling. Het immobiliënkantoor ging akkoord maar het homokoppel blijkbaar niet want ze dienden prompt een klacht in wegens discriminatie. Het bejaarde koppel werd voor de rechtbank gedaagd en kreeg een zware boete alhoewel ze zich van geen kwaad bewust waren.

Nochtans zijn er eigenaars die niet aan vrouwen alleen willen verhuren, aan gezinnen met kinderen, aan huurders met huisdieren of zoals in Oost-Vlaanderen gebeurde, niet aan een jong koppel met kinderen omdat ze uit Antwerpen kwamen.
Waarmee ik wil aantonen dat iedereen, zonder uitzondering, discrimineert. Want als je een voorkeur hebt voor de ene, dan discrimineer je automatisch de andere. Die antidiscriminatiewet is dan ook belachelijk en zal nog tot grotere wachttijden bij de rechtbanken leiden wanneer iedereen zomaar meteen een klacht kan neerleggen voor absurditeiten.

Dat het een uiterst absurde wet is, bewees de meest opvallende klacht die uitging van de Arabische Liga, die 22 landen verenigt, omdat de carnavalstoet in Aalst ‘beledigend is voor moslims en hun cultuur’.
Ze eisten dat er maatregelen werden getroffen in een land dat niet hun land is!!!
“We willen u informeren over onze ongerustheid”, schreef de Saudische ambassadeur.
Wel...dat Saudi-Arabië hier de wetten komt voorschrijven zou ons nog veel ongeruster moeten maken.

Ongehoord? Ja zeker! Maar Europa liet korte tijd daarna Denemarken in de steek toen er zoveel heisa werd gemaakt rond enkele cartoons, waarvan men nu weet dat de aanstoker, een in Denemarken verblijvende imam, meer dan een jaar ‘gewerkt’ heeft aan de ‘moslimverontwaardiging’ die zowel in de Arabische wereld als in het westen elke verbeelding tartte. Hij liet zelf enkele cartoons bijmaken om zeker te zijn dat zijn actie tegen het westen zou lukken.

Indien de overheid even streng zou zijn voor alle inwoners van dit land, zou men eventueel begrip kunnen opbrengen voor bepaalde regels en wetten. Maar dat is niet zo. Het ongenoegen bij de rechtgeaarde burger wordt steeds groter wanneer echte criminele daden met de mantel der liefde wordt bedekt en de kranten het niet mogen publiceren om ‘geen onveiligheidsgevoel’ op te roepen bij de bevolking maar daarentegen éénderde van de bevolking mogen stigmatiseren wanneer een gek de trekker overhaalt omdat hij toevallig een neef is van een Vlaams Belang politica.
Positieve discriminatie is nog zoiets dat de mensen niet alleen ergert, maar ze bovendien bijzonder onrechtvaardig vinden wanneer bijvoorbeeld een Kortrijks bedrijf rijlessen aanbiedt aan 50 euro voor allochtonen in plaats van de normale 125 euro voor een lessenreeks. Volgens de folder kon een Vlaming 12 uur theorieles volgen voor de 125 euro en kreeg een allochtoon maar liefst 27,5 uur les voor 50 euro.

Waarom is dat nodig? Zijn alle Vlaamse jongeren die willen leren auto rijden dan zoveel rijker?

Kan men nu niet eindelijk eens iedereen gelijk behandelen?
Een Vlaming die niet wil leren, krijgt evenmin een goede job. Maar wie wil werken vindt ook werk. Diploma of geen diploma, vreemdeling of geen vreemdeling.
Het beste bewijs zijn de allochtone meisjes. Zij passen zich meestal aan, leren beter, komen bijna niet in de criminaliteitscijfers voor en vinden gemakkelijk een job.
Waaraan ligt het? Aan de verschillen in opvoeding thuis tussen jongens en meisjes.
Meer niet.

Ik ben ervan overtuigd dat elke vreemdeling, of het nu een Chinees, een Indiër, Marokkaan of Turk is een job zal vinden wanneer hij volledig geïntegreerd is en zelf een beetje moeite doet om zich aan te passen aan de reglementen op de werkvloer.
Het begint trouwens al op de schoolbanken. De lessen volgen, een beroep leren en solliciteren. Aanpassen betekent ook op tijd beginnen, opdrachten zonder morren en naar behoren uitvoeren en niet meteen elk woord van zowel de werkgever als de collega’s op de weegschaal leggen en als racistisch beschouwen.

Zolang Marokkaanse jongeren niet zelf aan hun imago gaan werken, zal er weinig veranderen, Zeer belangrijk is een goede opvoeding thuis en scholing, waarbij een beetje strenger mag worden opgetreden, is van essentieel belang anders vrees ik dat ze het niet gaan halen. Strengere leraars opwachten aan de schoolpoort en afkloppen helpt hen niet vooruit. Ze aanklagen wegens ‘racisme’ ook niet. (Het is bovendien een goedkoop excuus geworden).

Men mag nog zoveel werkgevers uitschelden voor ‘racisten’ en hen het leven zuur maken...het ligt aan de ‘jongeren’ zelf. Ze krijgen hier evenveel kansen als andere kinderen. En zeker meer dan in het thuisland.
Het beste bewijs is luisteren naar diegenen die er wel in slaagden. Zoals Saïd Bouharrak al eerder gezegd heeft, wie wil komt er wel...

Een werkgever zal trouwens de meest competente werknemer aanwerven. Een quota opleggen is een zeer slecht idee. Een nepsollicitant op pad sturen om werkgevers ‘te pakken’ ook. Het enige wat de overheid hiermee zal bereiken is dat de bedrijven wegtrekken en de hoogopgeleiden met hen.

Dat de overheid, zoals Anissa Temsamani beweert, ‘incompetente allochtonen’ in dienst moet nemen en de job al doende moeten leren is gewoon absurd en tevens weer zeer discriminerend tegenover Vlaamse jongeren die evenmin een droomjob vinden omdat ze niet over een diploma beschikken. Gaat men dan voor hen hetzelfde doen? Gaat men een overheid creëren met incompetente werknemers? Moet de overheid een leerschool worden voor jongeren die niet willen leren op school? Moet de belastingbetaler er blijven voor opdraaien?

Antwerpen heeft dit trouwens al eerder geprobeerd en na amper enkele maanden stierf het project een stille dood. Nochtans waren er afspraken tussen privé ondernemers en de stad om na een geslaagde opleiding die jongeren in dienst te nemen. Dus daaraan zal het wel niet gelegen hebben.

Inplaats van al deze nutteloze maatregelen en het pesten van werkgevers e.d., moet men de schuld zoeken waar ze ligt. In de eerste plaats bij de opvoeding thuis.
Begin bij de ouders, zij moeten leren hoe ze hun 'jongens' moeten opvoeden in het westen. Wie niet wil luisteren moet het maar voelen, desnoods met sancties zoals het intrekken van de kindertoeslag.

01:07 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.