14-06-06

Obscure sekte

“Het bewustzijn over een geheime macht te beschikken is toch oneindig veel aangenamer dan openlijk te kunnen domineren", zei Fjodor M. Dostojewski ooit.Dit is ook de achterliggende idee bij heel wat politici die momenteel aan de macht zijn. Zij worden gesteund en gestuurd door een mysterieuze geheime sekte... de loge.Bij de bevolking roept deze sekte een duister beeld op van duivelsaanbidders en mannen die zich raar verkleden op hun bijeenkomsten, maar wat daar precies gebeurt weet niemand...
Een vrijmetselaar wordt verondersteld in een Opperwezen te geloven, maar niet in België..Het is niet de bedoeling over de vrijmetselarij uit te wijden, verbanden te leggen met de oude Egyptische goden, of de afbeelding op het 1-dollarbiljet waarop een pyramide met een gouden kap en een oog staan afgebeeld. En evenmin over hun eventueel nazistische verleden.
Ook vanuit de islamitische teksten en esoterische groepen zijn er verbanden tot de vrijmetselarij.


Nee, het gaat vooral om de rol die de loge speelt in onze politiek.

Een vrijmetselaar wordt verondersteld elke week of tenminste om de twee weken de vergadering van zijn werkplaats bij te wonen. Dit kan een uur tot anderhalf uur in beslag nemen met daarbij de rituelen eigen aan deze sekte. Nadien kan elk lid aanschuiven en een ‘broedermaal’ nuttigen in het ‘voorhof’ van de tempel, maar nadien kunnen ze nog nakaarten in de bar, of zoals ze het zelf noemen, de ‘vochtige kamer’. En daar wordt de te volgen politieke lijn besproken. Daar ontmoeten ze elkaar...de politici, magistraten en andere ‘elite’ van dit land.


Soms klapt er wel eens iemand uit de biecht die uit het systeem stapt, t.t.z. wanneer hij het overleeft of niet door de politieke macht wordt vervolgd en in de gevangenis belandt. Want wie er uit stapt, is groot wild.
Zoals iedereen ondertussen al weet werd de Waalse politicus Cools waarschijnlijk vermoord op bevel van de loge.Een anders slachtoffer is de rechter Jan Beirens die beschuldigd werd van corruptie en nadien werd vrijgesproken. Hij viseert de loge op zich niet, maar wel de mensen die lid zijn van de loge en op die manier hun macht misbruiken en schreef er nu, 10 jaar later, een boek over.

Wie gelooft er echt dat een magistraat, een rechter of jurist die op dergelijke bijeenkomsten samen zit met politici niet het één en ander kunnen regelen zoals bijvoorbeeld een veroordeling van een bepaalde partij?
De meeste VLD en Sp.a/PS politici zijn lid van de loge. Maar ook heel wat magistraten, juristen en mensen uit de media zijn lid.De loge heeft steeds weer een nieuwe vijand nodig. Waren dat vroeger de communisten, dan is het nu het Vlaams Belang. Zij zijn schuldig aan zowel de veroordeling als aan de demonisering van deze partij. Daar is maar één reden voor, het Vlaams Belang laat zich niet bevelen door een obscuur maar weliswaar machtig geheim clubje. En dat betekent een gevaar voor het bestaande establishment. Een gevaar voor de machtswellustige politieke elite die zich met alle mogelijke middelen blijven vastklampen aan die macht.

Er zou een wet moeten komen die aan politici verbiedt lid te zijn van mysterieuze en obscure sektes, maar wie van onze politici gaan die wet goedkeuren?Not a single declaration of belief in the Weimar Republic can be found in the Masonic journals Am rauhen Stein (On the Rough Stone) of the Grand Lodge of Friendship and the Bundesblatt (Federal Paper),of the Grand National Mother Lodge. Instead, the Fatherland was mysticized in contrast to the political reality, and the journals postulated a “national self-contemplation.” Most members of the Old- Prussian lodges and even some members of the few dogmatic Humanitarian lodges did not find the central elements of the Nazi Party’s ideology to be contradictory to their Masonic beliefs. Instead, they found the ideology to be rather complementary to their own understanding of Freemasonry. Before the Nazis came to power, the president of the Verein deutscher Freimaurer (German Freemason Association), Diedrich Bischoff, even suggested an inspiration of the “Third Reich” based on or through Masonic idealism.In the Eye of a Hurricane: German Freemasonry in the Weimar Republic and the Third Reich
'Heredom' Research Journal, Volume 10, 2002
Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction U.S.A.
03:29 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Loge? De hedendaagse (Belgische) loge niet verwarren met de "vrijmetselarij" of "vrijdenkers" uit vorige eeuw(en).
Rubens was een vrijmetselaar.Vrijdenkers denkten (niet dachten) vrij.
Zij waren intellectuele denktanken die misschien wel het beleid politiek beïnvloedden.
De Belgische loge (er zijn er meerdere) beïnvloedt evenzeer het beleid,maar niet vanuit het algemeen belang,maar vanuit het protectionisch machtbehoud van de clubleden (VLD/Sp.a)
Het "Thule Gesellschaft" heeft daarmee weinig te maken.Ideeën van "Thule" werden wel "aanvaard" door de "denktanks" van het verslagen Duitsland na 1918.(Thule was nostalgisch gebaseerd op oud-Germaanse riten en geplogenheden,met een sterk "Wij"-gevoel)

Gepost door: Ruzgar | 18-06-06

Wij-gevoel Hebben VLD - Sp.a en PS logeleden ook niet dat 'wij' gevoel?

Ik weet dat er verschillen zijn, daarom schreef ik ook dat het niet om de 'vrijmetselarij' zelf gaat, maar om de afspraakjes die er op regeringsniveau gemaakt worden tussen bijvoorbeeld ministers en magistraten.

Gepost door: Janice | 19-06-06

Vrijmetselarij Alle typische vooroordelen en veralgemeningen over de vrijmetselarij op een hoopje. Ik had ook niet anders verwacht van een Vlaams Belangster, wiens illustere voorlopers zich hadden verenigd in de Belgische Antimaçonnieke Liga. Om het beeld wat te nuanceren kan ik je het best verwijzen naar mijn persoonlijke artikelenreeks over de vervolging van de vrijmetselarij onder de nazi's te beginnen: http://www.verzet.org/content/view/562/34/ en volgende....


Over de Pruisische Vrijmetselarij:
In 1933 verklaarde Hermann Göring dat er in de nationaal-socialistische geen plaats is voor de vrijmetselarij : "daß in einem nationalsozialistischen Staat kein Platz für Freimaurerei sei." De nationaalsocialisten kondigden aan dat de begrippen Vrijmetselarij en Loge verboden werden en dat al hun bezittingen zouden worden aangeslagen. Rituelen die zich op het Oude Testament beroepten, waren voortaan uitgesloten.

De Duitse Vrijmetselarij had niet zo lang op die beslissing gewacht en al van bij het aantreden van Hitler zichzelf in 1933 ontbonden. Enkel de Grootloge van Pruisen wachtte nog wat af. Zij had zich omgedoopt in Deutsch-Christlicher Orden en hoopte daarmee het verbod te omzeilen. Zij verweten de andere Obedienties dat zij teveel joden hadden opgenomen in hun loges en zij daardoor het krediet hadden verspeeld bij de nationaal-socialisten. De Pruisische Grootloge bepaalde dat hun loges geen vrijmetselarij meer was en dat enkel reine Duitsers nog lid konden worden van hun Orde. In feite had de loge de facto opgehouden met bestaan vanaf het ogenblik dat ze zich geen vrijmetselaars meer noemden [sic]. Tegen juli 1935 was deze Orde dan ook nagenoeg leeggebloed.
Lees verder:
Vervolging van de Vrijmetselarij. Deel 3: In het Derde Rijk
http://www.verzet.org/content/view/587/34/

Gepost door: thePiano | 20-06-06

Waarheid heeft toch ook zijn rechten? Ik deel uw mening niet. Integendeel, ik ben links en vrijzinnig. Maar soit, dat terzijde. Ik mail ook niet om uw ongelijk aan te tonen of mijn gelijk. Dat heeft ook geen nut, want u gaat mij niet overtuigen en ik u niet. MAAR! Soms is de waarheid op zich toch ook al iets om na te streven. Dit hier boven klopt van geen kanten. U vergist zich op een aantal banale punten, bvb. dat van het broedermaal, de regelamtige aanwezigheid. Dat zal u misschien nog aannemen, maar u vergist zich ook over het feit dat in loges opdrachten tot moord worden gegeven. Dat is absurd. Daarmee zeg ik natuurlijk niet dat in de loge iedereen goed en eerlijk is.
Uw website staat vol van die onwaarheden, die opgeklopt worden tot statistische fictieen misplaatste argumenten. En eerlijk gezegd (wih all DUE respect) : ik begrijp dat echt niet, heb dat nooit begrepen en zal dat nooit begrijpen. Waarom? Er zijn toch genoeg zaken in de maatschappij die op een duidelijke manier en onweerlegbaar mislopen, bvb. de file, om argumenten te hebben om uw theorie te doen geloven of te propageren? Waarom er dan bij verzinnen? Ook ik heb een uitgesproken mening, maar ik probeer net het merendeel van mijn tijd te besteden aan het zoeken van zekere en duidelijke argumenten om te overtuigen. Dat geeft toch meer voldoening? Soms lijkt het wel alsof u wetenschappelijk wil aantonen dat uw Vlaams-nationalistische, extreem- (of uiterst-) rechtse overtuiging de wetenschappelijk juiste zou zijn. Dat kan je van geen enkele overtuiging aantonen. Ik kan dat ook niet voor de mijne. Gelukkig maar, want ik spreek niet graag in absolute termen of waarheden. Overtuigingen zijn er om door andere overtuigingen gerelativeerd te worden.
Als u natuurlijk aan de wetenschappelijke gegevens pruts, waarmee u wil overtuigen. Ja, dan komt u natuurlijk wel tot een absolute waarheid. Als je pattex in je cake bakt, valt hij waarschijnlijk ook niet uit elkaar. Maar bottomline is dat hij niet te vreten zal zijn. Het resultaat is er wel, maar ligt mijlenver af van wat je aanvankelijk hebt gewild. Offert u nu echt graag uw overtuiging op door zoals u dat bvb. hierboven doet, te prutsen aa de gegevens waarop u ze baseert? Voor mij kan het geen kwaad. Ik heb mijn tegenstrevers (en u reken ik daar zeker toe) liever in een gebrekkige, mankende positie, dan in een duidelijke en evenwichtige, maar welk genot heeft u er dan nog van?
In alle eerlijkheid : dat heb ik nooit begrepen en dat zal ik ook nooit begrijpen.

Gepost door: never mind | 19-05-07

Wel ik ben ook vrijzinnig, maar dan wel rechts.

Wat ik hier schreef ging niet zozeer om de interne werking van de vrijmetselarij, maar om de niet te onderschatten druk die ze uitoefenen op ons beleid.

Ik weet dat de Belgische loge zelfs niet erkend wordt in het buitenland en vooral politiek misbruikt wordt.
(Dat was zelfs ooit in een documentaire op de BBC te zien).

Het is daar dat de beslissingen worden genomen, wanneer rechters en politiekers er elkaar ontmoeten, vertelde een getuige.

Waarom moet daaraan getwijfeld worden als we zien hoe het gegaan is met de veroordeling van het Vlaams Blok in Gent?

Wat er nu precies 'gelogen' is in wat ik schrijf, hebt u echter niet gezegd. Bij de Engelse tekst staat een bronvermelding. Misschien daar even reclameren?

Dat mijn blog vol onwaarheden staat vind ik zeker grof.
Uw waarheid is misschien niet de mijne, maar voor alles wat ik schrijf bestaan er artikels in kranten (dikwijls ook buitenlandse) - tijdschriften - boeken of het kan opgezocht worden op internet.

De grootste leugen is dat het Vlaams Belang 'extreem' is en daarom in een cordon moest worden gelegd. Maar ik neem aan dat u met die leugen kunt leven?

Gepost door: Janice | 20-05-07

De commentaren zijn gesloten.