23-06-06

Samira Achbita en haar hoofddoek.

Samira Achbita dient een klacht in omdat ze werd ontslagen nadat ze met een hoofddoek op het werk verscheen. Na drie jaar voelde ze zich plots naakt zonder hoofddoek. Raar, want in de koran staat er niets over het dragen van een hoofddoek. En ik heb mij helemaal door die koran heen geworsteld. Meer nog, ik heb hem bestudeerd, en verklaringen gezocht bij professoren in de islam. Het gebruik van sluiers in de Arabische wereld was van vóór Mohamed’s tijdperk. De profeet Mohamed wou in feite meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar dat werd hem door de toenmalige patriarchen en stamhoofden niet in dank afgenomen. Hij moest toegevingen doen. De islam ontstond toen Mohammed (571-632) op veertigjarige leeftijd verklaarde openbaringen te hebben ontvangen. De boodschappen die hij in veel verschillende sessies ontving zijn later (twee jaar na zijn overlijden) opgetekend in de Koran. Dit was een eerste versie.

Uiteindelijk verscheen de tekst “Bedek uw dochters en vrouwen wanneer ze het huis verlaten”. Bedekken betekent daarom niet dat een hoofddoek verplicht is. Ik zie op straat soms meisjes rondlopen met hoofddoek, maar met blote buik, diep uitgesneden bloesjes, spannende broeken of korte rokjes. Niet dat ik daar iets tegen heb, maar bedek uw dochters en vrouwen zal eerder van toepassing zijn op schaars geklede dames dan op het laten zien van de haardos.

Op Maroc.nl gaf een Marokkaans meisje haar mening over het dragen van een hoofddoek in het westen. Ze schreef dat het in de thuislanden werd gedragen om ‘niet’ op te vallen, maar dat men het hier nu net droeg om ‘op te vallen’. Daarmee is alles gezegd denk ik.In een lezersbrief vond iemand het nodig te verwijzen naar de klederdracht van nonnen.Een absurde en bovendien erg domme vergelijking. Nonnen zijn kloosterlingen en dragen een uniform net als militairen doen. Maar ik denk dat Atlas Copco evenmin een man in battle dress en volledig wapenornaat als receptionist op het bedrijf zou willen.

00:06 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Hoofddoek Inderdaad,nooit zo weinig hoofddoeken zien dragen dan in Casablanca.
Verhoudingsgewijs natuurlijk.

Gepost door: Ruzgar | 23-06-06

aanpassen of terugkeren Als ze haar hoofddoek niet wil uitdoen, haar oppakken en terugsturen, met gans de familie.

Gepost door: Elvis | 27-06-06

Hoe grappig en dom zijn westerlingen toch!!! nogmaals merk ik hoe dom westerlingen kunnen zijn!!! Give Me A Break please...
Mevr. Janice Laureyssens, met welke intentie heb je de koran gelezen? Want de intentie zegt namelijk veel over het resultaat van je "denken"... Ik kan alleen maar zeggen dat je goed bezig bent! Doe zo voort, hopelijk loopt er een lamp tegen je op, dan hoef jij het niet te doen!?

Gepost door: 2050 | 18-08-06

hoofddoek hallo daar!!zijn jullie nu wakker of slapen jullie? een hoofddoek is verplichten voor een vrouw en staat in koeeletters in de koraan op.wel samira,dan kan ik wel zeggen dat je echt scheel bent!want ja hoor,het staat er in!of je het nu wilt of niet.en om te bewijzen aan god dat je hem graag hebt en in hem geloogt,moet je dat bewijzen,door te doen wat god je vraagt.moehim,ik zal niet in je graf zitten als de engelen afkomen en vragen:samira,waarom doe je niet wat er je gevraagt word??...

Gepost door: asmaa | 17-02-07

endan durven ze zich nog"moslims" te noemen ook! 2050...ik geef je reuze gelijk!!!

Gepost door: asmaa | 18-02-07

@2050 Jaja, wij Westerlingen zijn dom en daarom hebben we jullie gevraagd om hier aan ontwikkelingshulp te doen.

Eén ding nog! Blijkbaar ken ik de koran beter dan jullie, want het verplicht dragen van hoofddoekjes staat er NIET in.

Gepost door: Janice | 18-02-07

@Janice: hierbij het bewijs dat de Quraan het wél vermeld! Ik hoop dat je volgend bewijs onbevooroordeeld doorneemt.

De hijab (hoofdoek) dragen is verplicht in de islaam, In de Quraan is het twee keer genoemd. In Soerat(hoofdstuk) An Noer, vers 31 zegt Allah: "En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen,... En keert zij jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Hopelijk zullen jullie welslagen." (Soerat an Noer, 31)

In soerat Al Ahzab 59 lezen we het volgende: "O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig." (Al Ahzab, aya(vers) 59)

Er zijn ook talloze Ahadith(vert.: overleveringen van de profeet Mohamed vzmh) die het dragen van hoofddoek verplicht stellen.

Gepost door: 2050 | 08-03-07

DE ECHTE PROBLEMEN ZULLEN PAS KOMEN ALS VROUWEN zullen aangevallen worden als ze geen hoofddoek dragen!
Niet alleen moslima's maar ook de Westerse vrouwen die "zij" gewoonlijk "hoeren" noemen!
De tijd is niet ver meer dat die dreiging werkelijkheid wordt...
En ik vind dat ze in hun landen alles mogen doen: moorden, verminken, martelen, ontvoeren... alles wat hun gelovig hartje lust, maar hier bij ons zie ik dat toch liever niet gebeuren!
Lezers: jullie wel?

Gepost door: UDO | 09-03-07

Het probleem van de islam vandaag is het feit dat moslims de heilige teksten letterlijk interpreteren. Dat bestaat natuurlijk ook bij sommige christenen, joden en zelfs boeddhisten maar in de islam is het de heersende stroming. Moslims, zelfs hier in het Westen, geloven dat de Koran die na de Thora en de Bijbel kwam daarom de laatste en meest perfecte wil van God is die alle vorige openbaringen vewerpt. Zelfs heel wat gematigde moslims zeggen dat de Koran het meest heilige boek is. Het is een soort God 3.0 en er zal nooit een betere versie komen. Het is niet alleen een superioriteitsgevoel maar ook een gevaarlijke houding, want het verhindert dat moslims mistoestanden die gebeuren onder de vlag van de islam, bekampen. Moslims moeten niet kritisch denken maar gewoon geloven. Ze zijn nooit in staat geweest om zichzelf vragen te stellen bij de Koran. Evolueren met de tijd is taboe, want de wil van Allah is voor eeuwig en onveranderlijk.

Wanneer Mohammed schreef: "En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen,...” zegt hij niet dat jullie doeken over het hoofd moeten dragen. Jullie boezem staat op dezelfde plaats als de onze en die bedekken wij ook.

Het was evenwel een gebruik in die tijd en ver daarvoor om een soort sluier te dragen, (het gebruik kwam oorspronkelijk voort om de mensen – ook mannen - te beschermen tegen zandstormen) en alhoewel Mohammed die gebruiken wou wijzigen omdat die toen enkel nog voor vrouwen verplicht waren, moest hij toegevingen doen want de Mekkanen voelden zich bedreigd in hun religieuze opvattingen en hun Mekkaanse goden.

Behalve zijn vrouw Chadidja (die hem trouwens zelf ten huwelijk had gevraagd – zo modern waren ze in die tijd) en Abù Bakr, de latere eerste Kalief, schonk niemand aandacht aan hem. Het is zelfs zo dat men hem aanvankelijk geamuseerd bezag, maar dat het snel omsloeg naar openlijke afkeuring en vijandigheid en hij zelfs moest vluchten.

Bovendien werd de vaststelling van de definitieve korantekst gedaan door de eerste Kaliefen tot ver na Mohammed’s dood. Zijn openbaringen waren deels opgeschreven en bestond verder enkel in het geheugen van zijn volgelingen.

En omdat een heel deel volgelingen en korankenners gedood waren tijdens de veroverings(bekerings)tochten, was men bang dat de korantradities zouden vergeten worden en de openbaring verloren. Daarom werd besloten de koran in een boek op te schrijven en werd door Ùthmán aan een commissie van kenners gevraagd een autoritaire tekst samen te stellen, die algemeen aanvaard werd.

En dat is de koran...een boek dat geschreven werd door en voor de mannen wanneer het de vrouwen betreft.

Bovendien dragen jullie een hoofddoek in een Arabisch land om niet op te vallen (blijkbaar kunnen jullie mannen hun driften moeilijk in bedwang houden?)--- In ieder geval, wanneer jullie hier in het Westen een hoofddoek dragen doen jullie het om WEL op te vallen en dat is niet de bedoeling van de koranteksten.

Ik vraag mij af of jullie alle teksten tegen ongelovigen en joden even letterlijk nemen, want dan ziet het er voor ons Westerlingen helemaal niet rooskleurig uit...


PS – Een overkleed (Djilab) was 2000 jaar geleden niets anders dan onze huidige overjas.

Gepost door: Janice | 09-03-07

Verplicht of vrijwillig? Het dragen van hoofddoeken heeft niets meer te maken met geloof, maar met moedwil.
Ik zie en ken moslimvrouwen die het nooit gedragen hebben, en plots ermee rondlopen.

Meestal onder dwang, mag ook eens gezegd worden.

Asmaa

Als westerse vrouw heb ik de vrijheid gelovig te zijn of niet.
Dat is een keuze die ik bepaal en mij niemand kan verplichten of opleggen.
U heeft die keuze niet, u wordt geboren als moslim, en uw leven staat van bij de geboorte in het teken van het geloof.

U heeft er echter wel voor gekozen om in een westerse maatschappij te leven, een maatschappij die u vrijheden geeft, die ondenkbaar zouden zijn in een moslimstaat.

U einge plicht is te voldoen aan die maatschappij waarvoor u zelf gekozen heeft, en daar de emancipathie te respecteren, de normen en waarden
en verworven vrijheden.

Wie deel wil uitmaken van onze maatschappij heeft zich te houden aan onze wetten en regels, en niet aan de wil van een religie, die in de eerste plaats de onze niet is, en was.

Gepost door: Gina | 09-03-07

Kleding Wat een gedoe over een lapje stof !
't Kan allemaal wel ergens waar zijn wat je daar schrijft, maar wat opgeblazen allemaal.
Mij maakt het alleszins geen bal uit wat iemand al dan niet op zijn/haar hooft wil zetten , zelfs van pa of ma moet zetten desnoods, als het werk/dienst maar goed is.
Relativeer dat nu toch allemaal eens ! Een hoofddoekske is nu toch ook geen hakenkruis of zo he.

Gepost door: Alex Slaets | 30-05-07

hakenkruisje @Alex Slaets

Een hoofddoek is geen hakenkruis? Voor de oorlog tegen nazi-Duitsland kende niemand het hakenkruis.Het is een heel oud religieus symbool, overgenomen door de nationaal-socialisten.

Een symbool is een teken, waarbij geen natuurlijke relatie bestaat tussen de representatie van het teken en de betekenis die ermee wordt uitgedrukt.
Een symbool heeft dus enerzijds een vorm of representatie en anderzijds een betekenis. De betekenis van een symbool is conventioneel en kan bijvoorbeeld berusten op afspraken die de gebruikers van het symbool hebben gemaakt.

Kom nu niet zeggen dat het massaal verplichten tot het dragen van een hoofddoek geen afspraak is of een doel nastreeft.

En komt later niet zeuren dat je het niet kon geweten hebben.

Gepost door: stradi | 30-05-07

Een hoofddoekje is geen hakenkruis. Nee, dat klopt, maar er gaat door het verkeerde gebruik, net als bij de nazi's dezelfde dreiging van uit.
Het hoofddoekje wordt hier niet gedragen als religieus symbool maar als een statement. Er zijn nog steeds mensen die denken dat de islam en de politiek niet met elkaar verweven zijn, maar dat is het juist wel. Want de politiek wordt gestoeld op de islam in de moslimwereld.
Turkije is het enige moslimland waar politiek en religie gescheiden zijn en sedert 1924 in opdracht van Atatürk door het leger streng wordt bewaakt.

Gepost door: Janice | 30-05-07

HOOFDDOEK NIET IN KORAN VERPLICHTING HOOFDDOEK NIET IN KORAN!!

Zie 7:26, 24:31 en 33:59 voor kledingvoorschriften voor moslima's!

24:31:
"En vertel de gelovige vrouwen om hun blik neder te werpen, en hun passies in bedwang te houden. Ze zullen niets van hun lichaam verhullen, behalve hetgeen nodig is. Ze zullen hun boezem bedekken (met hun Khimar) behalve in het gezelschap van hun echtgenoten, vaders, schoonvaders, zonen, stiefzonen, zwagers, zonen van hun broers en zussen, andere vrouwen, de mannelijke bedienden of werknemers wiens seksuele drijfveer afgenomen is, of de jonge kinderen die de puberteit nog niet bereikt hebben. En laat ze niet met de voeten op de grond slaan zodat ze zodanig beweegt dat ze bepaalde gedeeltes van haar lichaam onthult. Gij zult u allen tot God wenden, O gelovigen, opdat u mag slagen."

"Khimar" staat in dit vers niet voor "Hijab" of hoofddoek. Diegenen die dit vers citeren zetten meestal (hoofddoek) of (sluier) achter het woord Khimar of Chimar, en meestal tussen haakjes, omdat het hun eigen aanvulling op het vers is, niet die van God!!

"Khimar” betekent "BEDDEKKING": alles wat dus iets 'bedekt' is een Khimar, een jurk is een Khimar, een tafelkleed etc.

Met je zelf bedekken wordt de boezem bedoeld en NIET HET GEZICHT OF HAAR! de Arabische woorden voor HOOFD, (RAAS) of HAAR, (SHAAR) zijn NIET aanwezig in VERS 24:31!

Dus ga lekker ergens anders de Koran onjuist interpreteren. Iedereen leest dingen die er niet staan! De hoofdbedekking is vroeger cultuur en traditie geweest en heeft geen bindingen met de Koran.

Bovendien de Koran gebiedt ons niets en heeft ons moslims geen lasten opgelegd in het volgen van onze religie!

Gepost door: J | 03-04-08

Ik vermoed dat zeer binnenkort de islam zich zal opslitsen in twee kanten. De gematigde moslims (intellectuelen)en de fundi's (de achterlijken).

Je merkt het nu zelfs al in sommige familie's. Neem nu Anissa Temsamani. Een zeer mooie vrouw, volledig geïntegreerd en Westers. Zij kwam in de jaren '60 naar hier en vertelde in Humo dat haar moeder naar hier kwam in een minirok en plateauschoenen.
Dus werd zij, net als haar zus, tamelijk vrij opgevoed. En ondanks haar eerste gewelddadige Tunesische echtgenoot, die nu nog steeds mensen terroriseert op markten waar hij staat met groenten en fruit, is zij er goed uit gekomen.

Haar zus koos echter de andere kant,want nu draagt ze plots ook een hoofddoek en Anissa? Die doet mee aan sterren op de dansvloer...

Als men mij vraagt wie van de twee ik het liefste hier zie, is het antwoord simpel. Anissa natuurlijk.

Gepost door: Janice | 03-04-08

@J J, onze professor geleerde in de faculteit Islam. Ik zal je iets bijleren, want ik denk dat je te snel hebt gesproken, zonder kennis. De islam is niet enkel het begrip van de Quraan maar ook de overleveringen van de profeet Mohamed (vrede zij met hem). Ten eerste, de Quraan werd door de Profeet Mohamed (indien nodig) uitgelegd aan de mensen. De Quraan is geopenbaard geweest aan de profeet Mohamed via de Engel Gabriel. De profeet Mohamed heeft de taak gekregen (zoals alle voorgaande profeten) om een voorbeeld te zijn voor alle mensen en deze boodschap door te geven, zonder toevoegingen en zonder weglatingen. Zij die zeggen dat de Quraan op verschillende manieren wordt geinterpreteerd door de mensen hebben gelijk, maar is daarom niet correct en kan men dit niet als islam gaan afschilderen. Een priester die kinderen sexueel mishandeld betekent niet dat dit de boodschap is van het christendom, toch? Wel, zo ook met de islam. De Quraan mag en kan niet zomaar uitgelegd worden door jan en alleman, maar spijtig genoeg wordt dat wel gedaan. Daarom heb je terroristen, zij die de Quraan gebruiken om hun daden te rechtvaardigen terwijl ze er ver naast zitten. De islam gaat over vrede, niet over terror. Om terug te keren, de islam = Quraan en Sunnah(voorbeeld van de Profeet Mohamed) De sunnah kunnen daden of woorden zijn. Je hebt zaken die niet in de Quraan vermeld staan maar wel in de Sunnah en die ook tot de verplichtingen behoren, want in de Quraan lees je het bevel van Allah dat we (mensen) de Profeet Mohamed moeten gehoorzamen in zijn voorbeeld. Als elke moslim nu zou terugkeren naar deze fundamenten, dan zou de wereld er heel anders gaan uitzien. Maar de tijd zal komen, wanneer de profeet Jezus zal terugkeren op Aarde, maar dit is voor een andere les ;-)
Ik hoop dat je de fundamenten van de islam nu wat beter kent en ik raad je ook aan om hierover zelf meer te lezen zodat je ooit misschien een echte professor wordt. Het beste!

Gepost door: 2050 | 09-03-09

@Janice & Gina Janiceke, Janiceke, waarom draag je graag oogkleppen? Het is niet omdat jij liever westers bent dat een moslim geen moslim mag zijn. En wie zegt dat een moslim of moslima gevangen is? Vrouwen in het westen worden gebruikt als lustobjecten. Door jullie "vrijheden" gaan zoveel gezinnen kapot. Kijk maar naar de cijfers, die liegen niet. Hoeveel verkrachtingen zijn er niet in het o zo vrije Westen? Hoeveel kinderen worden er niet sexueel misbruikt? Hoeveel Dutroux's lopen er wel niet rond in het o zo vrije Westen? Hoeveel incest-drama's zijn er wel niet aan de gang momenteel? Vrij zijn betekent daarom niet dat het beter is. Vergeet dat niet. De islam heeft strikte regels, maar het resultaat (voor degene die deze regels op de juiste manier uitvoeren) komt alleen maar ten goede. Dachten de mensen maar dieper na! Neem nu het voorbeeld uit Saoedi Arabië, wanneer je steelt bestaat de kans erin dat je je hand kwijt bent. Bekijk nu eens de cijfers die aantonen hoeveel criminaliteit er heerst in Saoedi Arabië! VEEEEEL minder dan in Westerse landen. Mensen willen namelijk hun hand niet kwijtraken, dus resultaat is zichtbaar na het toepassen van de islamitische regels. Dachten de mensen maar dieper na!
En Gina, jij zegt dat wij ervoor hebben gekozen om in een westerse maatschappij te leven. Ik ben in België geboren en opgevoed, ik heb helemaal geen keuze gehad, zo ook tienduizenden anderen.. Ik heb de gunst kunnen genieten om België te verlaten, alhamdoelilaah (God zij dank) maar vele hebben deze mogelijkheid niet. Waarom kan een moslim/moslima niet leven in een westers land zonder zijn of haar waarde weg te moeten cijferen? Is een hoofddoek ECHT een probleem? In Groot-Brittanië zeker niet. Daar kijken ze naar je kwaliteiten, niet naar je uiterlijk. Ik vind het spijtig dat mijn geboorteland nu wel zo achterlijk blijft huilen om een simpele hoofddoek.. Kijk naar de kwaliteiten van een mens, op deze manier zal België ooit wel groeien in de goede richting. Jullie worden zelfs uit gelachen door jullie eigen WESTERSE buurlanden! Een "vrij" land zonder een serieus bestuur! Elk jaar kampen jullie met een regeringscrisis. Werk toch eerst aan jullie zelf vooraleer jullie een doekje willen aanvallen! Tjonge Janice, ooit gedacht om van hobby te veranderen?

Gepost door: 2050 | 10-03-09

2050 Je hebt geen keuze zeg je? Jawel, je hebt in een vrij land als het onze de keuze om te vertrekken en in een moslimland te gaan wonen, maak er gebruik van.

Wat je vertelt over 'de islam is een religie van vrede' is dikke nonsens. Ik mag dan misschien geen professor in de islam zijn, maar ik ben er al lang genoeg me bezig om te weten dat 'vrede' in de islam, niet hetzelfde betekent als in het Westen.

De islam leert dat mensen verdeeld worden in twee verschillende kampen: Dar al Islam (het huis van de Islam) en Dar al Harb (het huis van de oorlog).
Degenen die behoren tot Dar al Islam zijn de moslims die in constante staat van oorlog verkeren met Dar al Harb, dat zijn de niet-moslims, tot de tijd dat de niet-moslims zich bekeren tot de Islam. Met andere woorden; moslims kunnen nooit vreedzaam coëxisteren met niet-moslims. Met andere woorden, zolang niet de hele wereldbevolking ‘in het huis van Allah’ leeft kan er geen 'vrede' zijn.

Bovendien heb ik een hekel aan mensen die klakkeloos verhaaltjes geloven. Jouw profeet Mohammed, heeft zich gekrenkt gevoeld toen hij in Israël uit de synagogen gewipt werd omdat hij zich daar teveel ging bemoeien.

Hij zag tijdens zijn handelsreizen die hij deed voor zijn werkgeefster, de rijke weduwe Khadija (met wie hij later trouwde), dat joden en christenen, die hij zelf ‘de mensen van het boek’ noemde, voortdurend debatteerden en ruzie maakten met elkaar. Hij nam het oude testament grotendeels over en vanuit zijn haat tegenover de joden die hem zo gekrenkt hadden, schreef hij nieuwe teksten, die tot 700 jaar na zijn dood nog werden bijgewerkt door anderen (zogezegd uit overleveringen). En die tot op de dag van vandaag zware gevolgen hebben voor de joden en de rest van de wereld. Toen hij uit Mekka werd verdreven zei Mohammed trouwens dat hij geen nieuwe religie bracht, maar nieuwe wetten en nieuwe regels.

Een keer werd aan Mohammed gevraagd: wat is de beste daad voor een Moslim behalve het geloven in Allah en zijn Apostel? Zijn antwoord was: "Deelnemen aan de Jihad in de naam van Allah". Al-Bukhari vol 1:25
"Ik heb opdracht gekregen om te vechten met de mensen totdat ze zeggen, niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah". Al-Bukhari vol 4:196

Dus sorry, geen visioenen, en geen bezoekjes van de aartsengel Gabriël en zeker geen religie van de vrede!!!

Om je te bewijzen dat ik de Koran nogal goed ken hier enkele surah’s waarbij het je wel zal opvallen dat de vredelievende teksten meer spreken over vechten, doden en folteren dan over bidden:

"Zaai verschrikking (in de harten van) de vijanden van Allah en uw vijanden." Surah 8:60 ( Soerat al-anfaal:60 ).

"Strijdt tegen (doodt ze) (de niet-moslims) en Allah zal ze straffen (folteren) door middel van uw handen en zal ze met schaamte bedekken." Surah 9:14 ( Soerat at-tauba:14 ).

"Ik zal paniek zaaien in de harten van de ongelovigen, jullie moeten hen boven hun nekken treffen en al hun vingertoppen afhakken. Het zijn niet jullie die ze afgeslacht hebben; het was Allah." Surah 8:12,17( Soerat al-anfaal:12,17 ).


"O, jullie die geloven! Vecht tegen de ongelovigen… laat ze vastberadenheid in jullie vinden en weten dat Allah is met degenen die hem vrezen." Surah 9:123 ( Soerat at-tauba:123 ).

Door de meeste historici wordt Mohammed beschouwd als de grootste oorlogshitser aller tijden. Islam is de meest moorddadige ideologie aller tijden. (Bron Wikipedia

Gepost door: Janice | 10-03-09

Geboorteland is niet hetzelfde als 'vaderland'
Laat ik je nog even dit meegeven; een kat die in een aquarium wordt geboren, is daarom nog geen vis...

Gepost door: Janice | 10-03-09

Blind, blinder, het blindst Je moet jezelf wel heel erg haten Janice want je behoort tot degene die klakkeloos verhaaltjes overnemen. Bovendien neem je bepaalde overleveringen en surah's over die in jouw schoentje passen en denkt de gehele religie te hebben begrepen.. Janice, ik hoop dat je niet sterft in deze toestand.
Over de Joden en Christenen, zij behoren tot de mensen van het Boek, omdat Moses en Jezus tot de Profeten van Allah behoren, Profeet Mohamed is de laatste Profeet door Allah gezonden met de definitieve Boek de Quraan. De fundamenten van deze drie godsdiensten zijn hetzelfde, geloven in 1 God en geen deelgenoten aan Hem toekennen. Janice je moet echt nog heel veel leren en ik wens je hiermee het allerbeste toe.

Gepost door: 2050 | 22-04-09

Vaderland... Al een geluk dat België niet mijn vaderland is, ik zou mij kapot schamen. :-))

Gepost door: 2050 | 22-04-09

2050 2050, is dat het jaar dat de moslims europa definitief gaan overnemen? Tussen haakjes, wij spreken hier van de KORAN en niet vd Quraan. Maak het niet exotischer en moeilijker dan het al is, we zijn hier in Vlaanderen.

"Geloven in 1 God en geen deelgenoten aan Hem toekennen". Het is toch duidelijk dat dit een vrijbrief is voor conflicten? Jij gelooft in jouw fantasie en ik in de mijne, en wij staan mekaar naar het leven, want alleen mijn fantasie is de juiste. Iedere fantasie zijn eigen land is mijn motto. Ga terug naar uw woestijn en laat ons in vrede leven met uw vieze boekjes (de QURAAN!)


Gepost door: Wannes | 22-04-09

2050bis 2050, je behoort tot degene die klakkeloos verhaaltjes overnemen (de koran en hadith). Bovendien neem je bepaalde overleveringen en surah's over die in jouw schoentje passen en denkt de gehele religie te hebben begrepen.. 2050, ik hoop dat je niet sterft in deze toestand.

2050 je moet echt nog heel veel leren en ik wens je hiermee het allerbeste toe.

Al een geluk dat Marokko niet mijn vaderland is, ik zou mij kapot schamen. :-))Gepost door: Wannes | 22-04-09

Grapjas Was het te moeilijk om zelf je lijntjes te typen? Copy paste is kinderspel...
Ik weet niet in welke fantasie je gelooft, maar in je hoofd zal het wel correct zijn aangezien je van kinderspelen houdt. ;-) Koran of Quraan, ik typ het zoals ik het wil, de betekenis blijft hetzelfde. Dat is nu net het probleem van jullie (belgen) jullie kijken naar het uiterlijk en denken niet na over de inhoud. Dom, dommer, de domste!
Ps. we zijn niet in Vlaanderen, maar op het net (World Wide WEB) in het geval je het vergeten zou zijn. Nogmaals bewijs je hoe dom jullie zijn. I rest my case.

Gepost door: 2050 | 22-04-09

De islam houdt op waar Europa begint!!! 2050, blijkbaar ben jij een devote moslim. Je goed recht natuurlijk, maar maak geen andere mensen uit voor dommerik wanneer ze toevallig niet in je fabeltjesboek met afgekeken sprookjes geloven.

Gepost door: Janice | 23-04-09

De islam zal verder gaan dan Europa alleen!!! Vrijheid van meningsuiting noemen jullie dat toch? Of kan het nu opeens niet meer? Dat is nu net wat ik wou bewijzen. Janice, alhamdoelilaah (God zij dank) dat je hebt gereageerd. Vrijheid van meningsuiting STOPT waar het respect van een ander BEGINT! Dus als iemand in een "vrij" België een hoofddoek wil dragen uit respect en gehoorzaamheid aan Allah (God), moeten de mensen in dat "vrij" België voor eens en altijd ophouden met dat gejank om de hoofddoek en respect tonen voor uw medeMENS. Zo ook met andere Heilige verplichtingen binnen de islam. België is toch een democratie? People for the people right? Organiseer dan petities en evenementen om het Belgisch volk te overtuigen om een wet samen te stellen om islam te verbannen. Dat is de enige manier om je gelijk te halen. Maar ik moet je teleurstellen want dit zal nooit kunnen plaats vinden, integendeel. De islam zal blijven groeien daar het de snelst groeiende religie ter wereld is. Daar kan niemand iets aan veranderen. Wat je misschien wel kan doen is België verlaten en naar een land verhuizen waar de islam niet aanwezig is...oh nee wacht, dat bestaat niet! Too bad!

Gepost door: 2050 | 23-04-09

To everybody If you're seeking the truth about this life, here's a very interesting documentary on YouTube. Go to YouTube and type 'The Arrivals'. This serie is made of 50 parts. The most SHOCKING documentary I've every seen. You can only see and feel the TRUTH.

PS. I don't promote the music and women that are shown during the series.

Gepost door: Jeffrey K.S. | 23-04-09

Respect Vraag mij dan wel af, waar het respect van moslims tegenover niet-moslims blijft? Misschien bij de eis dat alle dat alle traditionele versieringen (vn Kerstversiering in Brussels gerechtshof) moesten verdwijnen (alhoewel dat al lang nog weinig met religie te maken heeft. Of het feit dat niet-islamitische vrouwen maar moeten toestaan dat zij met de ogen worden uitgekleed en voor hoer uitgescholden worden. OK, respect krijg je niet, maar moet je verdienen. en, zoals in het engels spreekwoord "If you are in Rome, do wat the Romans do". Maw. In je gastland (wat voor sommigen niet hun vaderland is) gedraag je je naar de wetten en gebruiken van dat land. Anders reageren is gewoon arrogante domheid.

Gepost door: Bob D, Carnac | 23-04-09

Het is toch wel heel opvallend dat diegenen die tolerantie eisen, zelf niet en NOOIT tolerant zijn tegenover andere religies.

We zullen wel zien hoe het evolueert met de islam in Europa, 2050, het zou niet de eerste keer zijn dat jullie hier allemaal buiten zijn gezet en terug naar jullie zandbak werden verjaagd.

Gepost door: Janice | 23-04-09

2050 Als hier morgen nog een andere 'godsdienst' afkomt die het verplicht stelt om achter elk oor een rotte haring te dragen, moeten wij dat dan ook toestaan? Ik wil geen kopvodden zien in mijn land, niet op school, niet op het werk, en niet op straat, omdat ik dat ten eerste lelijk vind, en ten tweede omdat dat geen religieus teken is maar een poltiek statement dat aprtheid promoot. Want autochtone jongens, de mensen dus die het dopgeld van die kopvodden betalen, maken geen kans om met zo iemand te trouwen. Als dat geen discriminatie is, wat is het dan wel? Wie denken jullie wel dat jullie zijn, stelletje egoistische wratten? En graag wat respect voor uw gastheer, of je mag hier niet meer op onze kosten leven, religieuze lamzakken.

Gepost door: Wannes | 23-04-09

volgens 2050: "Vrijheid van meningsuiting STOPT waar het respect van een ander BEGINT!"

Dit is nieuw voor me. Blijkbaar komen de kolonisten ons nu ook al uitleggen waar ONZE vrijheden over gaan.
Maar 't is niks hoor 2050: MIJN respect begint bij het afzetten van kopvodden! voilà

Gepost door: Nele | 23-04-09

Gevoelige snaar werkt geraakt, boze reacties zonder punt @Bob,
Je moet de islam in zijn geheel nemen en niet oordelen op wat je ziet bij sommige moslims. Het is niet omdat een moslim alcohol drinkt dat de islam dit toestaat. Zo ook met alle andere zaken. Bestudeer de islam, niet de moslim. En gaat het niet om de kwaliteit van een persoon? Draait het echt allemaal om het uiterlijk? Als iemand een hoofddoek draagt of een baard heeft, ga je dan minder kunnen slapen? Vind je het lelijk, draai je hoofd dan naar de andere kant en probeer je medemens te respecteren. Jullie geraken echt niet verder door constant te zitten janken om het uiterlijk van iemand anders. Alsof je ogen pijn doen als je naar een moslim kijkt...Tenslotte, als in de Belgische grondwet de vrijheid van geloofsovertuiging duidelijk voorkomt, probeer dan de grondwet te veranderen ipv je woede te laten botvieren zonder kennis.
@Janice,
zoals voor Bob geldt dit ook voor jou, probeer de islam te bestuderen, niet de individu op zich. Het is niet omdat een Christelijke priester kinderen sexueel misbruikt (zoals zo vaak gebeurd) dat je dit kan klasseren onder de Christelijke leerstellingen!!Inderdaad Janice, we zullen wel zien!
@Wannes,
Probeer eerst te begrijpen dat België niet alleen van jou is, vooraleer je post. Ik vind het zo frapant dat men de hele tijd om de hoofddoek jankt, maar over de orthodoxe joden wordt niet gesproken. Zij kunnen zich kleden zonder probleem, zij kunnen lange krullen aan beide kanten naast het oor laten groeien zonder probleem. Maar pas op, als een moslim een baard laat groeien of hoofddoek draagt...!! Ik heb respect voor een niet-moslim, maar ik zal hem nooit volgen in iets dat islamitisch verboden is. Dat is nu MIJN vrijheid. Of betekent respect dat ik hem moet volgen en mijn geloof onrespectvol behandel?
@Nele,
geen moeite doen, het is al erg genoeg. Ga boeken lezen.

Gepost door: 2050 | 23-04-09

Foutje - Gevoelige snaar WERD geraakt...-

PS zoek eens op hoeveel ras echte Belgen zich bekeren tot de islam per jaar. Maar schrik niet, de cijfers kunnen pijn doen aan de oogjes.

Gepost door: 2050 | 23-04-09

2050 Het zijn er zeker minder dan 10.000/jaar (er zijn trouwens ook veel moslims die hun geloof afzweren). Als we met pakweg 10.000.000 belgen zijn, duurt het dus nog exact 1000 jaar voor we allemaal moslim zijn.

Gepost door: Wannes | 23-04-09

Ik bestudeer de islam al heel erg lang, en wat ik eruit leer is niets dat mij kan bekoren. Integendeel, ik verafschuw een religie dat het leven van een individu zodanig in beslag neemt, dat ze aan niets anders meer denken dan aan het hiernamaals. Een religie waarvoor ze zich opblazen en veel onschuldige levens mee vernietigen. En voor wat???
Beken gevuld met melk en honing en 72 maagden, dat geloven jullie echt, hé? Je zal maar een vrouw zijn in de islam, je leven lang onderdrukt worden, als minderwaardig beschouwt worden en als je dood bent mag je fungeren als hoer in de hemel.

En als dat fanatisme voor iets dat niet eens is bewezen. Niemand weet met zekerheid of er al dan niet een opperwezen bestaat. Ik geloof niet in een God, en nog minder in Allah die uit wraak tegenover de hjoden zijn eigen religie uitvond.

Als je dood bent is het gedaan. Na dit is er niets meer. Wij dienen gewoon als voedsel voor deze aarde. Dus besteed je tijd aan nuttige dingen in dit leven. Aan je eigen land bijvoorbeeld. Dat zou al een heel goed begin zijn.

Je spreekt over de joden, die al duizenden jaren in Europa leven. Hoelang zitten jullie hier? De eerste die naar hier kwam was ongeveer 60 jaar geleden? Omdat de Franstalige bourgeoisie de Vlamingen te duur begonnen te vinden? En waarom hadden we met de eerste generatie geen problemen?
Omdat de eerste generatie werkte en de religie binnenhuis werd gehouden.

Jullie hebben hier trouwens geen rechten op te eisen, want alles wat hier is, de sociale zekerheid, de ziekenzorg tot en met onze steden en dorpen, werd opgebouwd door onze ouders, grootouders en hun ouders daarvoor. Jullie komen het enkel mee opsouperen en zorgen dat onze steden verloederen. Als je op de Turnhoutsebaan loopt tijdens de dag, tijdens de 'werkuren', dan zie je gewoon waar onze zuurverdiende centen naartoe gaan.
Ik heb dus geen hekel aan werkende joden die mee hebben gezorgd voor het welzijn van onze maatschappij en niet voor overlast zorgen, maar integendeel vaak werkgevers zijn en zorgen dat onze economie goed draait. Zij leren goed, zijn intelligent en volwaardige burgers. Ook al zijn er een deel van hen wat raar gekleed, er gaat geen dreiging van uit zoals bij jullie. Joden hebben in geen duizend jaar geprobeerd om iemand te bekeren of ons te overtuigen dat alleen hun God de ware is.
Jullie, met jullie religie van haat daarentegen zijn gevaarlijk en dat willen we hier niet. We willen onze rust terug, we willen weer rustig op straat kunnen lopen zonder bang te moeten zijn overvallen te worden, kortom, we willen ons weer thuis voelen in ons huis. Als we een kasjbah willen zien, dan gaan we wel even op reis naar Noord-Afrika en als we het beu worden komen we terug naar onze eigen cultuur en vertrouwde omgeving.

Eens komt de dag dat de Europeanen er genoeg van zullen krijgen. Maar niet wij moeten dan verhuizen, jullie moeten gewoon terug naar huis gaan og veranderen van religie. Meer vragen we niet.

Gepost door: Janice | 23-04-09

Atheist? Ik leid van je laatste post dat je een atheist bent. Dit verklaart natuurlijk alles. Voor jou is wit zwart en zwart wit, zelfs al zegt de overgrote meerderheid dat het wit is, voor jou blijft het gewoon zwart.

[i]Ik bestudeer de islam al heel erg lang, en wat ik eruit leer is niets dat mij kan bekoren. Integendeel, ik verafschuw een religie dat het leven van een individu zodanig in beslag neemt, dat ze aan niets anders meer denken dan aan het hiernamaals. Een religie waarvoor ze zich opblazen en veel onschuldige levens mee vernietigen. En voor wat??? [i]

Ten eerste, Allah heeft de mensheid geschapen om Hem te aanbidden. Dat is de hoofdreden van ons bestaan op Aarde. Na dit (kort) leven op aarde is er het hiernamaals. De hiernamaals bestaat uit Paradijs of de hel. Natuurlijk als je niet in God gelooft dan heb je hier niets aan. Maar je zal pas het principe begrijpen en het bestaan van God als je je hart open stelt voor de waarheid. De waarheid is zichtbaar, maar Allah heeft de harten van sommige mensen blind gemaakt, omdat zij Zijn bestaan ontkennen en niet willen zien.
Ten tweede, je hebt al die tijd de verkeerde islam bestudeerd. Mensen die zichzelf opblazen om een doel te bereiken zullen het Paradijs niet betreden. Dit staat namelijk in de Quraan vermeld. [b]And do not kill yourselves (nor kill one another). Surely, Allâh is Most Merciful to you. And whoever commits that through aggression and injustice, We shall cast him into the Fire, and that is easy for Allâh.[b]
Een gouden tip Janice, grijp naar de juiste boeken en referenties, op die manier zal je veel verder geraken.

Je praat met veel onwetendheid over de vrouw. Wist je wel dat de meerderheid van de mensen die bekeerd zijn tot de islam vrouwen zijn? Je hebt je huiswerk echt niet goed gedaan Janice, herexamen! Je kent de rechten niet die de vrouw krijgt in de islam en hoe hoog ze staat in de islamitische maatschappij en wat haar beloning zal zijn in het Paradijs.. De vrouw wordt in de islam VEEL beter gerespecteerd dan in het westen. In het westen wordt ze gebruikt als lustobject om de mannen te plezieren en te entertainen. Dit is OVERDUIDELIJK te zien in de westerse samenleving! Wij beschermen de vrouw zoals door Allah werd bevolen in de Quraan tegen al het kwaad van buitenaf. Kom dus niet af met onwetende praat over de vrouw in de islam.
Het bestaan van God is rondom u te zien met je oog. Kijk naar de maan, de sterren, de natuur en hoe alles functioneert.. Dit kan onmogelijk door toeval ontstaan zijn. Als we moeten geloven in de evolutie theorie dan zijn wij uit cellen voort gekomen. Als men een atheist vraagt en hoe zijn die cellen ontstaan, blijft hij met de mond vol tanden je scheef bekijken. De theorie stopt bij die cellen. Wat een onzin! Je neemt een aap en zet hem achter een computer, vergeleken met de graad van toeval in de evolutie theorie, zou deze aap een stuk van William Shakespeare kunnen schrijven in X aantal jaren. Absurd gewoon.
Je bent gewoon blind voor de waarheid Janice, je pijnigt jezelf met leugens om je zin te kunnen blijven doen. Geniet maar van het leven, wat als er wel een God bestaat? Wil je deze risico nemen? Vraagt God het uiterste van ons? Als je gaat bekijken, vraagt God ons enkel het goede te doen en Hij probeert ons te beschermen tegen al het slechte in deze wereld. Roken is verboden, omdat het ons lichaam en geest schaadt. Alcohol net hetzelfde. Geslachtsgemeenschap kan enkel door legaal te trouwen, dus geen snellertje hier en een snellertje daar om dan met de gebakken peren te zitten en de rest van je ziek leventje God te smeken om vergiffenis. Want dan bestaat God opeens...
Als de Belgische grondwet zegt dat buitenlanders WEL rechten hebben wie ben jij dan? Verander eerst de grondwet en kom dan terug zeuren over rechten.
Ik ga wel akkoord met het feit dat vele buitenlanders die tegelijk ook moslim zijn maar die hun geloof NIET in praktijk brengen, het slecht maken voor diegenen die WEL hun geloof in praktijk brengen en de economie WEL mee helpen op te bouwen. Maar dat laatste zie je niet hé? Trek je ogen wat wijder open. Ook bij de joden heb je de goede en de slechtere (de niet praktiserende joden) zoals je dat bij alle rassen en religies hebt.
En als laatste wil ik nogmaals benadrukken dat de islam een religie is van VREDE. Kijk niet naar de zwarte schaapjes aub. En Janice, doe mij een plezier en begin opnieuw met je islam studie maar nu met de juiste boeken en referenties. Ik dank u zeer.
Ten laatste, ben jij wel een atheist?

Gepost door: 2050 | 26-04-09

De Schepper Bestaat Janice en alle andere die niet in God geloven, ik vraag jullie om volgende video te bekijken op youtube over het bestaan van God. Deze persoon is een vlaming bekeerd tot de islam meer dan 10jaar geleden. Veel kijk plezier!

Gepost door: 2050 | 27-04-09

Link http://www.youtube.com/watch?v=cgRy0dxO5Vo

Gepost door: 2050 | 27-04-09

Grappg hoe jij er tegenaan gaat. Je wilt ons echt terug naar de middeleeuwen, hé! Welke
boek(en) lees jij dan behalve de koran?

Lees de leer van Zarathoestra en dan weet je waar al die godsdiensten op gestoelt zijn. En zeker waar de opgelegde straffen in de sharia gevonden werden.

Dat vrouwen zich bekeren tot de islam heeft meedere redenen. Het nderdanige type zoekt een houvast, of ze wordt verliefd op een moslim en moet zich bekeren aangezien volgens jullie religieuze wetten, de vrouw de man moet volgen.

Moslimvrouwen mogen om diezelfde reden niet met westerse mannen trouwen of ze moeten zich eerst bekeren.

De islam een religie van 'vrede'??? Ja, we weten wat 'vrede' bij jullie betekent. Vrede in het huis van Allah, met iedereen daarbuiten leven jullie in staat van oorlog.

Salem = heerschappij van Dar al-Islam

Gepost door: Janice | 27-04-09

Ziek hart Je hebt een ziek hart Janice. Blind en ziek.
Jij brengt voorbeelden van marokkaanse tradities ipv vanuit religeus opzicht. Met jou valt er niet te praten want je bent doof, stom en blind. Wanneer ik je zaken breng, negeer je ze compleet en wanneer ik jou onwetende opmerkingen weerleg kom je af met tradities die vandaag de dag nog worden uitgevoerd. Onze discussie stopt hier, voor mij althans. Ik kan niets beginnen tegen een blind hart. Ik heb mijn best gedaan om jou te waarschuwen, op deze manier kan je niet het tegendeel beweren wanneer je in je graf ligt en de bestraffing tot je komt...
Ik blijf hopen dat jij en alle ongelovigen het licht nog zullen zien vòòr het te laat is.

Gepost door: 2050 | 27-04-09

Lees betrouwbare boeken Als je echt de islam probeert te bestuderen dan wil ik je refereren naar volgende site.

http://www.salafipublications.com/sps/

Op deze site kan je alles te weten komen wat je wilt over de islam zonder traditie gedoe of andere toevoegingen en/of weglatingen. Dit is de ZUIVERE ISLAAM.

Veel leesplezier! (ondanks het feit dat ik weet dat je bang bent voor de waarheid en je deze site niet zal bestuderen!)

Gepost door: 2050 | 27-04-09

Zeg 2050, ik ben de hele tijd beleefd gebleven in tegenstelling tot jezelf. Maar laat mij met rust met je gezever over jouw Allah. Heel wat historici zijn het er trouwens over eens dat Mohammed de grootste massamoordenaar aller tijden was .

Betrouwebare boeken?? My ass!!

En jij weet net zo min als elke andere sterveling wat 'de waarheid' is.

Dus ja, ik zal je site lezen, en mij weer dood ergeren aan de vertaalde uitgave voor westerse dommeriken die geloven dat jullie hetzelfde verstaan onder 'vrede' als wij.

Ik zal het pas geloven als jullie allemaal weer braaf naar huis gaan.

Gepost door: Janice | 28-04-09

Ik zal het pas geloven als jullie allemaal weer braaf naar huis gaan.
...zei mevrouw Janice, de racist, de meeloopster.

Beleefd??? Integendeel Janice, je sprak met de grootste onrespect over de islam en over onze Profeet Mohamed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Lees al je posts nog eens te goed. Als je dat beleefd noemt...

En natuurlijk laat ik jou met rust Janice. Ik heb mijn best gedaan en kwam tot de conclusie dat je liever blind wil blijven. Uw recht. Maar mijn plicht is gedaan.

Vaarwel.

Gepost door: 2050 | 28-04-09

5020 Ik geloof ook in een schepper, zelfs in meerdere scheppers, desnoods een miljoen. Want als er maar één was, waarom heeft hij dan behalve al het goede, ook oorlog en ziektes geschapen? Zij hebben ons niet gemaakt om hen te aanbidden, dat lees je maar in je koe-raan, maar uit verveling.

Ik geloof dus in god(en), maar ntl niet in wereldse figuren zoals Jezus van Nazareth of Mohammed van Mekka, die ons maar wat wijsmaakten. Als Hitler, een even beruchte krijgsheer als Mo, ook een godheid had gekoppeld aan het nazisme, was dat dan ook een succesvolle 'religie' geworden?

En die vrouwen, 5020, die worden niet uitgebuit door de mannen, dat doen ze volledig uit vrije wil.

Gepost door: Wannes | 28-04-09

Ik was beleefd tegen jou, 2050, niet tegen een vermeend opperwezen.

Zo zie je maar weer, wie de islam niet tolereerd is een racist. Dat kennen we. Ik heb nergens meer racisme gezien tegenover zowel donkere landgenoten als tegenover 'kafirs' als in Noord-Afrika. Dus kom bij mij niet af met dat stom woordje 'racisme' dat jullie te pas maar meestal te ONpas misbruiken, hé!
Ik weet dat bijna elke moslim racistisch wordt opgevoed.

Waarom zou ik jouw geloof moeten respecteren en mag jij persoonlijk worden en zeggen dat ik een ziek hart heb? Dat ik doof, stom en blind ben? Je begon al in je eerste reactie door te zeggen dat wij allemaal dom zijn.

Dat zijn PERSOONLIJKE aanvallen, 2050! Over goden en religies spreken, afkeuren of goedkeuren zijn niet persoonlijk en dat gaat over een NIET BEWEZEN en zeker geen WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN onderwerp. Daarom noemt men het ook geloven, geloven in iets dat niet zichtbaar noch tastbaar is.

Bovendien, een glas water, licht en lucht en binnen en korte tijd heb je levende organismen. Meer is daar niet voor nodig.

Of wie weet, misschien zijn wij zelf wel goden?

Wat mij eveneens stoort in al die godsdiensten is dat er volgens hen maar één schepsel telt op deze aarde en dat is de mens, en dan vooral de mannelijke variant ervan... terwijl er nog zoveel andere schepsels zijn met een hoge graad van intelligentie.

Dus nee, ik geloof niet in een opperwezen, ik geloof in de evolutietheorie. Dat is mijn goed recht, dat is mijn overtuiging en als ik anderen moet respecteren in hun geloof, moet ook mijn overtuiging gerespecteerd worden.
Het enige verschil is, dat ik in mijn overtuiging geen mensen vermoord, of onderdruk, en dat het niet naar buitenaf zichtbaar is en er niemand mee lastig val. Maar dat ik daarentegen dagelijks geconfronteerd wordt met achterlijke godsdienstwaanzinnigen in woestijkledij die mijn vrijheid aan banden proberen te leggen, en dat pik ik niet.

Gepost door: Janice | 29-04-09

Tussen de lijnen lezen...en we zijn weer vertrokken! Ik geloof in Allah en Zijn Profeten. Ik geloof dat Allah alles geschapen heeft, zon (licht), maan, sterren, water, aarde, bergen, planten, dieren, mensen, kortom alles. Probeer jij eens een vlieg te scheppen, dan kun je jezelf god noemen, maar dat kan je niet. Niemand en nooit. En organismen door water lucht en licht is een schepping van Allah. Zonder water of zonder lucht of zonder licht kan je helemaal niets. Dus kom niet af met platte zever. Het feit dat ik geloof in een God (Allah) en dat jij dit geloof aanvalt is onrespectvol. Daar tegenover, jij gelooft in de evolutietheorie. Deze theorie (onzin theorie) leert ons dat wij uit cellen zijn voortgekomen, dus op zich helemaal geen schepper bij te pas gekomen. Ik kwets niemand door te zeggen wat de WETENSCHAP al heeft bewezen. De wetenschap heeft meerdere malen de evolutietheorie van Darwin verworpen. Als ik de evolutietheorie aanval, dan moet je mij bedanken want je voorouders zijn heus geen APEN of VISSEN! Lees verder...

“Evolutie is een sprookje voor volwassenen. Deze theorie heeft de wetenschap niet verder geholpen. Ze is waardeloos”.(Professor Louis Bounoure, Director of the Strasbourg Zoological Museum)

“De evolutie is onbewezen en niet te bewijzen. De enige reden waarom we het desondanks geloven is dat het enige alternatief de schepping is en dát is voor ons totaal ondenkbaar”.(Sir Arthur Keith, he wrote the forward to the 100th anniversary edition of Darwin's book, Origin of Species in 1959)

Haeckel's bekentenis.
Haeckel claimde ook dat spontane ontwikkeling reëel moet zijn, niet omdat dit in het laboratorium is bewezen, maar omdat... “het anders noodzakelijk zou zijn om te geloven in een schepper”.
Mijn commentaar: Kijk aan, deze meneer geeft in een paar woorden weer waar die hele evolutietheorie nu werkelijk om draait: de Schepper is niet welkom. Om de grote massa mee te kunnen slepen in deze afvalligheid en haat tegenover de allerhoogste God werpen nep wetenschappers zich op als de goden van de wetenschap.

“Wetenschappers die leren dat evolutie een feit is zijn dikke oplichters, en het verhaal dat ze ophangen zou wel eens het grootste bedrog ooit kunnen zijn. Voor het verklaren van evolutie hebben we geen enkel stukje bewijs”.(Dr. T.N. Tahmisian, Atomic Energy Commission, USA)

“Bovendien, de biogenetische wet is zo diep geworteld in het biologische denken dat het niet uitgeroeid kan worden, ondanks dat door tal van opeenvolgende wetenschappers is aangetoond dat het onzin is”.(Walter J. Block, Dept. of Biological Science, Columbia Univ. "Evolution by Orderly Law" Science, Vol.164, 9 may 1969, p.684-685

“Evolutie is voorgespiegeld door zijn voorstanders als meer dan alleen maar wetenschap. Evolutie is verkondigd als een ideologie, als een wereldse religie, als een volwassen alternatief voor het christendom, met een bedoeling en een moraal. Ik ben een overtuigde evolutionist en een ex-christen, maar ik moet toch toegeven dat betreffende deze aanklacht de critici het gelijk aan hun kant hebben. Evolutie is een religie. Dit was vanaf het begin het geval en dat is het tot op de dag van heden”.(Dr. Michael Ruse, professor of phylosophy and zoology at the university of Guelph)
Mijn commentaar: Hier is een ex-christen aan het woord die toegeeft in een religie te geloven. Een religie die door de verkondigers ervan als een alternatief voor het geloof in de Schepper wordt aangeprezen. Dus.... die complete pseudo-wetenschap die de evolutie geloofwaardig moet maken is slechts bedacht om het geloof in een Schepper te vernietigen.

“Evolutie is geen feit. Evolutie kan zichzelf niet eens kwalificeren als een theorie of als een hypothese. Het is een op het bovennatuurlijke gericht onderzoeksprogramma, en beslist geen controleerbare wetenschap”.(Dr. Karl Popper-leading philosopher of science)

“Te veronderstellen dat het oog... door natuurlijke selectie gevormd kon worden, lijkt, ik geef het eerlijk toe, absoluut absurd”.(CHARLES DARWIN!!! The Origin of Species p.217)

“Zowel de oorsprong van het leven als de oorsprong van de hoofdgroepen onder de dieren blijven onbekend”.(Alfred G. Fisher, evolutionist)

Haeckel's bekentenis.
“Een klein percentage van mijn embryo tekeningen zijn vervalsingen, namelijk die van welke het bestudeerde materiaal zo incompleet en ontoereikend is dat er geen 'missing links' mee gereconstrueerd en ingevuld kunnen worden door middel van hypothese en vergelijkende synthese”.
“Ik zou me nu eigenlijk volkomen schuldig moeten voelen... ware het niet dat honderden van de beste onderzoekers en biologen liegen als ze om dezelfde reden aangeklaagd worden”.
Mijn commentaar: In het geval je nog steeds meent met een clubje gewetensvolle biologen te maken te hebben hoop ik dat deze bekentenis je van dit misverstand af kan helpen. Mocht de boodschap echter nog steeds niet zijn overgekomen: deze handlanger van satan zegt hier eigenlijk: “Wij biologen hebben er geen moeite mee dat we de hele keet belazeren met vervalsingen die slechts dienen om ons vermeende gelijk aan te tonen”.

“Meer dan eens is er een koude rilling door me heen gegaan wanneer ik mezelf afvroeg of ik mezelf wellicht aan een fantasie heb overgeleverd”.(CHARLES DARWIN, Life and Letters, 1887, Vol.2, p.229)
Mijn commentaar: Of die ouwe Darwin ooit door deze koude rillingen tot inkeer is gekomen en op zijn sterfbed alsnog heeft erkend dat hij inderdaad de wereld met een belachelijke fantasie heeft opgescheept is niet bekend. Het gerucht gaat dat hij op zijn sterfbed tot inkeer is gekomen en Zijn Schepper heeft aanvaard. Het is voor hem te hopen dat dit ook werkelijk is gebeurd want anders ziet zijn eeuwige bestemming er beslist bijzonder ellendig uit.

“Ik zal de schepping niet aanvaarden omdat ik niet wens te geloven in God. Daarom kies ik ervoor te geloven in iets waarvan ik weet dat het natuurwetenschappelijk onmogelijk is: natuurlijke ontwikkeling door evolutie”.(George Wald, Nobel Prize winner. "Biochemical Science: An Inquiry Into Life."
Mijn commentaar: Waar moet zo'n godhater heen als hij de Schepper buiten de deur houdt? Zeggen te geloven in de kolder van de onwetenschappelijke evolutietheorie is daarom als het hangen boven een afgrond, het toegeworpen touw negeren en je vast willen houden aan een grasstengel waarvan je weet dat die zal breken. Hoe ongelooflijk stom kan een mens toch bezig zijn!!


Gepost door: 2050 | 29-04-09

@Janice Erger nog Janice, de evolutietheorie bedriegt de mensen (zoals satan wil) zodat de mens sterft zonder ooit in God te hebben geloofd of Hem te hebben aanbeden. De eindbestemming is VEEL erger dan wat onwetende terroristen doen in de naam van islam (TERROR IS GEEN ISLAM). De eindbestemming voor die mensen is de HEL, voor eeuwig. Je zegt altijd islam is haat en oorlog en blabla maar je refereert altijd naar de verkeerde islam. Waarom praat je niet over de echte "evil" in deze wereld? De leugens van de VS om landen binnen te treden en onschuldige baby's, kinderen, vrouwen en onschuldige mensen hun leven te ontnemen? De VS is één en al oorlog! Praat daar eens over! 9/11 is een 'inside job', dat weet iedereen. Al die geheimzinnigheden en vandaag de dag nog geen duidelijk antwoord op al die vragen. Gaan we daar over praten? Of kwets ik je met de waarheid? Want de waarheid kwets hé Janice...

Ik vraag je niet onwetend te reageren en eerst even onderzoek te verrichten vooraleer je met meningen afkomt. Bekijk deze video over 9/11 en de echte boosdoeners in deze wereld. Misschien leer je nog iets.
Op youtube:
"Loose Change"
en ook zoals iemand al eerder op deze blog gepost heeft:
"The Arrivals"

Veel kijkplezier.


ps. doe mij en jezelf een plezier, bekijk even alles en verricht onderzoek vooraleer je onwetende praat op je blog plaatst. Dank U.

Gepost door: 2050 | 29-04-09

Het Oude Europa Verdwijnt! @Janice Ik zag net dat je het filmpje op je home page hebt geplaatst! Zo, dan bewijs je net het tegendeel van wat je hier zei! Je zei namelijk: "We zullen wel zien hoe het evolueert met de islam in Europa, 2050, het zou niet de eerste keer zijn dat jullie hier allemaal buiten zijn gezet en terug naar jullie zandbak werden verjaagd." EN "Eens komt de dag dat de Europeanen er genoeg van zullen krijgen. Maar niet wij moeten dan verhuizen..."

WAKE UP PLEASE!!!

Gepost door: 2050 | 29-04-09

Het is net net dat fanatisme, dat we ook bij jou merken, wat we hier niet willen. Iedereen heeft het recht op zijn eigen god of godin. Maar spaar ons die zever over jouw Allah die de enige en de ware zou zijn. Een op wraak zinnende sukkelaar heft deze religie afgekeken van de joden en er zijn eigen fantasie bij laten werken.

Als er dan al een opperwezen bestaat, dan kan hij, zij (of het) onmogelijk zo wreed zijn als in jullie verhaaltjes.

Het oude testament was ook niet echt zachtaardig, maar wij hebben er tenminste het christendom op gevonden dat alleen maar spreekt over goedheid en naastenliefde. Wat ik zelf ook overdreven vind, want daardoor zitten we nu opgescheept met fanatiekelingen zoals jullie.

Europa werd door ons opgebouwd en is dus legitiem van de Europeanen. Jullie komen opsouperen waar wij, onze ouders en voorouders zich krom hebben voor gewerkt.

Voor Vlaanderen is het zoniet nog erger. We zijn nog niet eens onder het juk van de franstaligen uit of een ander volk neemt het alweer over.

Gepost door: Janice | 29-04-09

Ik merk dat je je verlies een beetje aan het verwerken bent. Dat kan ook op een andere manier, maar bon...
"Een op wraak zinnende sukkelaar" is een onrespectvolle opmerking en dus zeer onbeleefd. Weet je, je bent van die types die hun verlies niet kunnen verwerken en dus maar blijven doorgaan en overal krabben om maar gelijk te hebben. De Qur'aan die aan de Profeet Mohamed, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, werd geopenbaard is wetenschappelijk niet te weerleggen. Sterker nog, er staan zoveel wetenschappelijke feiten in die de wetenschap met behulp van moderne apparatuur recentelijk hebben ontdekt. Als je denkt dat dit een fantasie is die onze Profeet heeft verzonnen, dan weet je echt niet goed waarover je praat. Je neemt enkel de kennis die ze jou voorschotelen en je trapt daar volledig in. Wees vrij en zoek naar de waarheid zonder dat zij jou moeten vertellen wat te doen. Op die manier geraak ongetwijfeld dichter bij de waarheid. Maar jij bent degene die de stap moeten zetten!

Gepost door: 2050 | 29-04-09

Obvious Errors in Qu'ran The Qur’an claims for itself that it is ‘mubeen,’ or clear, but if
you just look at it, you will see that every fifth sentence or so
simply doesn’t make sense… If the Qur’an is not comprehensible, if it
can’t even be understood in Arabic, then it’s not translatable into
any language."

Koran is full of internal contradictions, scientific errors and
historical blunders. 54:19 mentions Aad was destroyed in a day but
69:6,7 mentions Aad was destroyed in seven nights and eight days;
19:17 shows an angel appeared to Mary but 3:42 shows several angels
appeared; 28:40 mentions pharaoh drowned and died but 10:92 states
that the same pharaoh was saved; 18:86 states that sun sets in a muddy
spring of water; 15:19 mentions earth is flat; 86:6,7 states that
semen emits from between back-bone and the ribs; 19:27,28 states that
Mary was the sister of Aaron, whereas history shows they were born
about 1300 years apart; 28:8 tells that pharaoh and Haman were living
at the same time and place whereas history clearly shows they were
born about 1000 years apart and pharaoh lived in Egypt and Haman lived
in Shushan city in Persia; and 4:157 says that Jesus was not crucified
whereas it is crystal clear in historical records that Jesus was
crucified and not another man who looked like Jesus. By the way, the
transliterated name of Jesus in arabic Quran is Isa but even this is
wrong because the name of Esau, brother of Jacob (Yaqub in arabic) is
Isa in arabic. The correct transliterated name of Jesus in arabic is
Yasu. Isa (Esau) means ‘hairy’ and Yasu (Jesus) means ‘God saves.’
source: http://islam-watch.org/LeavingIslam/Why-I-Quit-Islam.htm

- The Quran is full with major scientific errors. The myth of
scientific miracles is designed to cover up those errors.
- The Quran is full with grammatical and other language errors that
would never be accepted in any other book or from any other writer.
- The Quran has been deliberately wrapped by confusing sound and
visual effects so that it doesn't look like a normal book when heard
or read.
- The Quran is full with repetitions of stories that have no relevance
to our time, or even to Mohammed's time. Such repetitions account for
nearly one thirds of the book.
- Some verses are incomplete, while others contain irrelevant
insertions or seem to be completely out of place. It is likely that
the scribes or the people who collected the Quran committed such
errors.
- There is almost no resemblance at all between the Meccan verses and
the Medina verses, a fact well known to Muslims. However, the Muslims'
explanations are not convincing. We do not expect Allah to change his
style or dialect when Mohammed moves from one place to another. A more
logical explanation is that the authors or Mohammed's sources have
changed.
- Humans' errors of the scribes and the people responsible of the
early collections of the Quran may account for many of its errors.
Some verses could have been included more than once (hence the
excessive repetitions) and some may have been misplaced or gone
completely missing.
source: http://www.islam-watch.org/MuminSalih/My-Story-with-Quran-Losing-Religion2.htm

According to Koran, Allah created man from:
Sura 3:59 dust
Sura 15:26 dried clay of altered mud
Sura 16:4 mixed drops of male and female sexual discharge
Sura 24:45 water
Sura 35:11 dust
Sura 75:37 mixed drops of male and female sexual discharge
Sura 96:2 blood clot

Contradictions in the Koran:
http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/contra/by_name.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_the_Qur%27an

Errors in the Koran:
Scribal Errors: http://members.aol.com/AlHaqq4u/scribal.html
Grammatical Errors: http://members.aol.com/AlHaqq4u/grammar.html
The Gate: http://members.aol.com/AlHaqq4u/gate.html
Zul-Qarnain: http://members.aol.com/AlHaqq4u/alex.html
Zul-Qarnain and the Sun: http://members.aol.com/AlHaqq4u/spring.html
Inventions to protect the miracle: http://members.aol.com/AlHaqq4u/inventions.html

Outrageous Linguistic Errors in the Koran:
http://www.news.faithfreedom.org/index.php?name=News&file=article&sid=2104
http://www.islam-watch.org/MuminSalih/My-Story-with-Quran-Losing-Religion

Gepost door: Allah | 29-04-09

Grappig, dat je denkt dat ik verlies. Ik vraag mij af hoe je tot deze absurde veronderstelling komt.
Een een onrespectvolle opmerking... nog grappiger! Ben ik onrespectvol tegenover Roodkapje als ik vind dat de de boze wolf een lief diertje is?

Gepost door: Janice | 30-04-09

2050, lees ook eens wat Allah hierboven schreef.

Zeer leerrijk!!!

Gepost door: Janice | 30-04-09

2050 “2050”
Had jij moeite gedaan om te leren hoe wij tot deze hoogwaardige samenleving gekomen zijn zou je tot andere conclusies komen. Vergelijk maar even met de moslimlanden.
Onze moderne samenleving die een aantrekkingspool is voor alle armtierige achterlijkheid van deze wereld, is pas kunnen ontstaan nadat we onze christelijke godsdienst in de juiste context gezet hebben. Onze verdraagzaamheid, begrip, hulpvaardigheid en nog meer kernbegrippen van onze christelijke achtergrond zit echter in ons ingebakken en daar wordt gretig misbruik van gemaakt. Meestal door mohammedanen. Kan jij mij eens uitleggen waarom het altijd de moslims zijn waar de moderne samenlevingen last mee hebben.
Waarschijnlijk beseffen jullie de beperkingen van die haatcultus heel goed, maar door het totalitaire karakter ervan en de sociale greep van dat gedrocht die jullie gevangen houdt, rest je enkel nog geweld om je gelijk op de dringen.
Het is voer voor psychologen maar toch bewezen dat de meeste moslims kampen met een dualistisch gevoel die uitdraait op razernij. Het verlaten van die haatcultus kan de dood betekenen, voor die met educatie onder jullie die deze leugenballon doorprikt hebben moet dit een dagelijkse kwelling zijn. Leven met deze achterlijkheid zonder uitweg om te ontsnappen.
Dan maar als bedriegers onder elkaar de leugen met geweld propageren, dat is goed om de stress af te reageren en versterkt de band onder de samenzweerders.
Ik durf er op verwedden dat andere meningen nooit aan bod komen (kunnen, mogen) in gesprekken onder moslims. Dit worden dan zinloze dovenmansgesprekken die iedere neiging naar verlichting en moderniteit de kop in drukt. Je hebt dus geen andere keuze om openbaar telkens dezelfde shit te blijven herhalen die we van jullie gewoon zijn.
Die geïndoctrineerde instelling zal maken dat je eeuwig in conflict zult zijn met iedereen, ook met de gelovigen als er geen ongelovigen meer zijn. Mooie toekomst waar wij allen voor bedanken.Gepost door: stradi | 30-04-09

@ the writer of 'Obvious errors in the Qur'an' Nice game you are playing. Why don't you write all verses that you quoted there in FULL sentence, so everybody can read the truth? This is a cowardly way to misguide people. You took everything from its context without putting the whole verse in letters. If you didn't dare, I will. Let's start...

54:19 - Verily, We sent against them a furious wind of harsh voice ON A DAY of evil omen and continuous calamity. (ON A DAY, meaning it started ON A DAY, it doesn't state how long it lasted!!! And did you read in this verse that Aad was destroyed?? Which glasses do you wear?)

3:42 - And (remember) when the angels said: "O Maryam (Mary)! Verily, Allah has chosen you, purified you (from polytheism and disbelief), and chosen you above the women of the 'Alamin (mankind and jinns) (of her lifetime)."
(There were angels TALKING to Mary, NOT APPEARING! O reader, be honest within yourself please!)

10:90,91,92
90. And We took the Children of Israel across the sea, and Fir'aun (Pharaoh) with his hosts followed them in oppression and enmity, TILL WHEN DROWNING OVERTOOK HIM, he said: "I believe that La ilaha illa (Huwa): (none has the right to be worshipped but) He," in Whom the Children of Israel believe, and I am one of the Muslims (those who submit to Allah's Will)."

91. Now (you believe) while you refused to believe before and you were one of the Mufsidun (evil-doers, corrupts, etc.).

92. So this day We shall deliver your (dead) body (out from the sea) that you may be a sign to those who come after you! And verily, many among mankind are heedless of Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs , revelations, etc.).

(The story doesn't end there! Learn to read properly!)

15:19 - And the earth We spread out, and placed therein firm mountains, and caused to grow therein all kinds of things in due proportion.

(spreading something out is not the same as being entirely flat!! Don't put your own translation to a language that you probably don't even speak!!)

86:6,7 -
6. He is created from A WATER GUSHING FORTH
7. Proceeding from between the back-bone and the ribs

(What are you doing? You just embarressed yourself big time!)

19:28 - "O sister (i.e. the like) of Harun (Aaron) [not the brother of Musa (Moses), but he was another pious man at the time of Maryam (Mary)]! Your father was not a man who used to commit adultery, nor your mother was an unchaste woman."

(Go learn some history instead of undoing your time)

Many people tried to change history by hiding evidences, books, so that people will be misguided. There is no way you can proof to me that Pharao and Haman didn't live on the same time and most the most important thing is, there was not just 1 named Haman or 1 Pharao or 1 named Abraham etc.. I know your type, you are so afraid of the Qur'an that you desperately look for mistakes and even that the fact has showned us that the Qur'an is in all ways perfect, you still are wasting your time. Big time!

Another wasted effort in "proving" your point. Posting a source of someone who didn't get the message is not the way you should proof your point. This man couldn't handle the truth and he was manipulated and brainwashed by the west. Jesus is Isa in Arabic. Yasu is not traditional arabic as some people try to claim. Yasu was used by the Christian Arabs with ARAMAIC background. Many words were completly different from Arabic. Do a little more research next time, please.

Many people tried to find contradictions in the Qur'aan because the Bible has been rejected due to its MANY contradiction. High Christian scholars and priest has confessed this over and over again. There are too many verses in for example the King James Version that you CANNOT find in the Revised Standard Version. WHY??? That's the real contradiction there.

Good try but get lost. You are one of the many ignorant people who can't handle the truth.

Gepost door: 2050 | 30-04-09

@ Janice Dat is overduidelijk dat je teken geeft van verlies. Waarom geef je toch zo zelden jouw EERLIJKE mening? Ik denk, omdat er zo weinig begrip in je hart zit.
Nee onrespectvol betekent wanneer je iemand persoonlijk zou aanvallen. Niet de vijand van Roodkapje. Zit jij in het Vlaams Belang? Dat bewijst nogmaals hoe ver jullie achterlopen. Get a real job!
Ps waarom reageer je niet op je tegenstrijdigheden? Doet het pijn?

Gepost door: 2050 | 30-04-09

@ stradi De westerse geschiedenis probeert zo weinig mogelijk over de werkelijke geschiedenis van Europa te praten om zo niet in diskrediet te vervallen. Maar de geschiedenis, als je tot in de puntjes zou onderzoeken, bewijst dat vele kennis dat het Westen bezit gestolen zijn van de Moslims tijdens de Kruistochten! In de middeleeuwen waren de mensen in Europa bang van water waardoor de Pest zijn intrede deed. Jullie waren toen zo ver achter terwijl de Moslims van Noord-Afrika tot het Midden-Oosten een beschaafde samenleving genoten met grote kennis in wiskunde, geneeskunde, biologie en andere belangrijke vakken die bijdroegen tot een snelle ontwikkeling. Dit wordt onder stoelen en banken gestoken en vaak verkeerde info rondom heen verzonnen om de mensen te leren wat 'ZIJ' willen. En wie een beetje verstand heeft zal begrijpen wie ik bedoel met 'ZIJ'. Tijdens één van de kruistochten hebben de kruisridders enorme grote aantallen aan boeken (allerlei kennis) meegenomen (gestolen) omdat ze beseften dat kennis macht is. Ik vraag daarom aan iedereen om het SERIEUS te onderzoeken zodat jullie zullen beseffen dat er van alles werd voorgelogen om de mens dom te houden. Wees niet van diegene die klakkeloos info overnemen zonder het te verifiëren. Wees menselijk en zoek kennis op, want kennis zal niet tot jou komen.

Gepost door: 2050 | 30-04-09

5020 Als ik Allah was, dan zou ik mijn boodschap toch op een heel andere manier aan de mensheid verkondigd hebben. Ze in het arabisch dicteren, via een tussenpersoon dan nog wel, aan een analfabetische, aan vallende ziekte lijdende oorlogsmisdadiger, die bovendien woont in een uithoek vd wereld waar vlg de overlevering al twee andere openbaringen hebben plaatsgevonden, het ruikt sterk naar discriminatie en favoritisme. Wetten, die voor de hele wereldbevolking en voor eeuwig gelden, en waarop bij de minste overtreding bovendien barbaarse straffen staan, op zulke nonchalante wijze aan zo'n beperkt publiek verkondigen, ge moet al een simpele geest zijn om te geloven dat een god zulke kapitale fout zou maken. "En voor diegenen die toevallig geen arabisch verstaan, gelden dezelfde wetten, jullie moeten ze maar vertalen, vertaalfouten zijn ten jullie laste" had hij er nog kunnen bijdicteren, de egoist. Net zomin als jij (terecht) niet in Darwin gelooft, net zomin geloof ik in Allah. En nog wel om precies dezelfde redenen dus: een totaal onwaarschijnlijk verhaal.

Gepost door: Wannes | 30-04-09

De aarde is plat Er mag dan al discussie zijn of Allah nu gezegd heeft dat de aarde plat is of niet, hij heeft beslist NIET de waarheid geschreven, en dat is dat de aarde rond is. Had hij dat wel gedaan, dan had hij nu nog altijd het respect genoten die nu ten deel valt aan Galileo. En niet slechts het respect van de 20% grootste armoeizaaiers en achterlijken van deze wereld, zoals nu het geval is.

Dit is het ultieme bewijs dat de koe-raan niets met een of andere god, maar alles met een woestijnrover te maken heeft, die van zijn hele leven niets anders gezien heeft dan een berg zand. En vrouwen- en kinderkonten.

Gepost door: Wannes | 30-04-09

Het toppunt!! Dat is weer eens het toppunt!!! Het is net andersom, behalve dat ik over de 'verlichting' van de Arabieren hier al iets heb geschreven, moet ik toch even jouw verhaal rechtzetten. De Arabieren hebben NIETS, maar dan ook NIETS uitgevonden. Alles wat ze hadden was gestolen tijdens hun grote plunder-moord en bekeringstochten. Zelfs de cijfers, waarvan men ten onrechte zegt dat ze Arabisch zijn, werden gestolen in India.

Het is wel zo dat landen die nu islamitisch zijn, vroeger (dus voor ze islamitisch werden) een grote en waardevolle cultuur en beschaving ontwikkeld hadden. Denken we maar aan Egypte, de Perzen enz... Ze hadden eveneens een waardevolle handelsroute met het westen (vooral kruiden en stoffen) dat na de bekering tot de islam volledig stilviel, omdat moslims geen zaken mochten doen met ongelovigen.

Dit alles ging verloren vanaf het moment dat ze met geweld bekeerd werden tot de islam.

Bovendien spreek je hier over de kruistochten, maar je vergeet er wijselijk bij te vertellen dat Mohhamed en zijn roversbende al 400 jaar bezig waren andere landen op de meest gruwelijke wijze te bekeren en de kruisvaarders pas in 1095, op vraag van paus Urbanus II, werden geroepen om de heilige stad jeruzalem te bevrijden.
Dat die avonturiers, want dat waren ze uiteraard, ook misdrijven pleegden, is evident. Zeker wanneer men weet dat de kruisvaarders onderweg een legertje nietsnutten verzamelde die enkel op rijkdom uit waren.

Dus als er dan al iets gestolen is, dan gebeurde dit enkel en alleen vanaf de jaren 600 en nog wat, door de criminele bende van Mohammed. Het enige wat de Moren nadien hebben gedaan zijn waardevolle boeken, die ze van overal hadden meegebracht, vertaald naar het Arabisch. Plato, de klassieke meesterwerken van Euclides en Aristoteles.
Maar is vrees dat met de achteruitgang vanwege de islamitische beschaving, geen moslimkat die boeken ooit heeft gelezen. Want ze hebben toch genoeg aan hun koran, nietwaar?

Gepost door: Janice | 30-04-09

Stella Artois Wacht maar tot Belgie en Frankrijk islamitische landen zijn, de moslims zullen dan ineens de beste bierbrouwers en wijnboeren vd wereld zijn.

Gepost door: Wannes | 30-04-09

Wannes en Janice, jullie kramen echt onzin uit. In de Qur'aan staat beschreven dat de Aarde ROND is. Ik zal dit zo snel mogelijk plaatsen zodat je het zelf kan opzoeken. Er staan voor de rest zoveel zaken in die de wetenschap niet kan verklaren, hoe het komt dat een analfabeet bepaalde zaken wist die recentelijk pas werden bevestigd door de moderne wetenschap. Om je een voorbeeld te geven: de beschrijving van het onstaan en ontwikkeling van een embryo in 3 fases staat letterlijk vermeld in de Qur'aan. En zo zijn er nog vele wetenschappelijke bewijzen in de Qur'aan. Hoe kan een mens met gezond verstand dit verklaren? Hoe kan Mohamed dit geweten hebben? Had hij dan het apparatuur die wij pas in de 20ste eeuw hebben uitgevonden? Nee natuurlijk niet, omdat dit een openbaring is aan de mens die nadenkt over de schepping.
Janice, je gelooft toch niet in sprookjes hé? Alles wat in het westen gevoed wordt met betrekking tot de geschiedenis van de islam is voor een heel groot deel gelogen. Mohamed, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, heeft nooit veroverd met zwaard, tenzij hij bedreigd of aangevallen werd. Jij zou jezelf ook verdedigen als je wordt aangevallen niet?
De Profeet heeft de islam verspreid door verkondiging. Hij stuurde verschillende metgezellen naar alle buurlanden met de boodschap van de islam. De mensen werden overtuigd met de islam omdat de boodschap hun hart heeft bereikt. Toen Mohamed profeet werd en emigreerde naar Medinah, heeft hij eerst alle stammen in die regio met elkaar verenigd want de verschillende stammen waren in oorlog met elkaar. Nadat dit gebeurd was, waren er enkele stammen die geen vrede wensten en ermee dreigde de moslims aan te vallen. Dit was een bedreiging en er moest natuurlijk iets gedaan worden om dit op te lossen. (als ik jou een dreigbrief stuur met mijn gegevens erop en er staat dat ik je binnen 7 dagen zal vermoorden, dan kan ik het gaan uitleggen bij de politie, ik kan zelfs een gevangenisstraf gaan uitzitten hiervoor..) Toen een aantal moslims onaangekondigd werden aangevallen en vermoord, dan pas stuurde de Profeet een groep soldaten om de criminelen een halt toe te roepen. En NIET zoals jij het vermeld.
Waarom praten jullie constant zonder bewijs te leveren? Ik trap niet in de westerse geschiedenis, ik verifieer alle bronnen en laat mij niet commanderen door de westerse propaganda en media.
En geloof wat je maar wilt geloven, dat is uw recht. Ik verdedig alleen mijn Heer, mijn Profeet en mijn geloof, die door alle kanten worden aangevallen. Maar ik kan het niet verhelpen dat jullie blind willen blijven.
Ten laatste Janice, nonsens wat je daar verteld over de Moren en hun vertalingen naar het arabisch. Wij hebben geen boeken nodig van filosofen die maar denken het juist te hebben. Filosofie is een leer, GEEN feit. Mooie woorden uitkramen kan iedereen na lang te hebben nagedacht, maar of ze wel juist zijn is een heel ander verhaal. Jullie zijn echt het type dat zich laat meeslepen met wat 'ZIJ' jullie voeden. Al meerdere malen heb ik gevraagd om onderzoek te verrichten, maar dat is blijkbaar een TE grote opgave.

Gepost door: 2050 | 30-04-09

Typisch geval van brainwashing!
Jullie hadden en hebben geen boeken nodig!
Mooi is dat!
Zo zie je maar weer hoe gevaarlijk deze islamitische doctrine is.

Ik stop deze zinloze discussie met een islamgedrogeerde, dat heeft toch geen zin.

Gepost door: Janice | 30-04-09

De aarde is plat De volgende lijst zijn verzen die gaan over de vorm van de aarde. De Arabische woorden staan erbij vermeld.

Q. 13:3 And He it is who hath outstretched the earth, and placed on it the firm mountains Madda
Q. 15:19 And the earth have WE spread out Madadnaha
Q. 20:53 [since he is the One] Who has laid out the earth as a carpet for you Mahdan`
Q2:22 Who made the earth a bed for you, and the heaven a roof Firasha
Q. 43:10 (Yea, the same that) has made for you the earth (like a carpet) spread out Mahdan
Q. 50:6-7 What, have they not beheld heaven above them, how we have built it, and decked it out fair, and it has no cracks? And the earth -- We stretched it forth, and cast on it firm mountains, and we caused to grow therein of every joyous kind Madadnaha
Q. 51:48 And the earth we have spread out, and how excellently do we spread it out! Farashnaha
Q. 71:19 And God has laid the earth for you as a carpet Bisata
Q. 78:6 Have WE not made the earth as a bed, And the mountains as pegs Mihada
Q. 79:27-30 What, are you stronger in constitution or the heaven He built? He lifted up its vault, and levelled it, and darkened its night, and brought forth its forenoon; and the earth - after that He spread it out, Dahaha
Q. 88:20 Nor even how the earth has been flattened out? Sutehat
Q. 91:5-6 By the heaven and that which built it and by the earth and That which extended it! Tahaha

De koran beschrijft de vorm van de aarde met deze woorden.
Madda, Madadnaha, Firasha, Mahdan, Farashnaha, Bisata, Mihada, Dahaha, Tahaha and Sutehat.
Elk van hen betekent PLAT. Ik probeer nog andere woorden in het Arabisch te vinden die ook plat betekenen maar ik kan er geen enkel meer vinden. Het is klaar en duidelijk dat allah volgens de koran de mensen wil wijsmaken dat de aarde plat is en hij gebruikte er zelfs de hele Arabische vocabulair voor om dit bericht door te geven. Dit is ook exact wat de mensen 1400 jaar lang van de koran begrepen.
up

Gepost door: Wannes | 30-04-09

Leg geen woorden in mijn mond Janice, ik had het duidelijk over filosofische boeken!!! Je bent een perfect voorbeeld van mislukte propaganda. Altijd uit de context halen want anders haal je het niet. Typisch.

Zinloos met jou is het zeker. Ik heb al eerder geprobeerd om er een einde aan te maken maar jij dacht wijs genoeg te zijn om het verder te zetten...

Gepost door: 2050 | 30-04-09

@Wannes http://www.answering-christianity.com/egg-shaped_earth.htm

Dit is een weerlegging op jouw onzin Wannes. De Aarde is niet plat zoals je denkt te hebben begrepen en hoogst waarschijnlijk kan je niet eens arabisch. De bron die je erbij zetten zegt genoeg over je opzoek werk. Tjonge Wannes, ik heb medelijden met jou.

Gepost door: 2050 | 30-04-09

Nutteloze taal Waarom zou ik een nutteloze taal als het arabisch leren 5020? Er zijn wel aangenamer dingen in het leven. En als uw maangod mij zijn leer niet rechtstreeks kan verkondigen in het nederlands, kan hij zijn wetteksten steken op een plaats waar het licht nooit schijnt.

En plaats uw links waar ze horen te staan, of ik negeer ze kompleet.

Gepost door: Wannes | 30-04-09

Einde discussie, 2050!!! Je kunt ons niet bekeren, ons zelfs niet overtuigen van de waarde van jouw religie. Een religie die je voor mijn part moogt omhelzen en propageren zoveel je wil, maar niet hier. Er zijn voldoende moslimlanden waar je minder weerstand zult ondervinden dan hier, en omdat jouw Arabisch toch zo goed is, twijfel ik er geen moment aan dat het je ginder zal lukken. Dus laat het daar maar bij.

Alles wat nu nog volgt is overbodig en eindigt blijkbaar op een partijtje schelden en zal dus gewist worden.

Het ga je goed!

Gepost door: Janice | 30-04-09

2050 laatste maal Zij moet het niet hebben uit de boekjes (link), zij heeft de zegeningen van een veroverring door de apostelen van de vrede aan de lijve ondervonden en krijgt nu de kans om er ons dringend op te wijzen wat de islam echt betekend. De parallellen met wat hier gaande is zijn verhelderend.
Waarom moslims zo fanatiek een levenswet uit een voorhistorisch propagandaboek blijven volgen, ondanks de desastreuze bewijzen, getuigd van het onderdrukkend karakter van deze sekte.
Kan die gekte voor bekering van het westen nu niet stoppen, wij willen niet leven in achterlijkheid zoals de arabische landen. Wat moeten we volgens 2050 nog leren als de resultaten en bewijzen van de cultus van de dood voor het rapen liggen in het midden oosten.
Welk nut zou die allah hebben gehad om creaturen te schapen die enkel uitzien naar de dood?
Is deze dame niet het voorbeeld voor alle vrouwen op deze aardbol wat we van een eventuele levenspartner kunnen wensen eerder dan een in lompen gehulde, dom gehouden slachtoffer van de islam. De keuze is vlug gemaakt. De agressieve islam start eerst in eigen rangen om de zwakkere te onderdrukken, te vernederen en te domineren.
Barbaren met een moedercomplex en seksuele misvormingen die macht verwerven worden dictators. In de geschiedenisboeken en de islamitische staten liggen de bewijzen voor het rapen.


Gepost door: stradi | 01-05-09

Als mijn teksten niet worden verwijderd zou je hebben gelezen dat mijn intentie er niet is om te bekeren maar enkel en alleen om de aanvallen van jullie kamp te verdedigen. Jullie hebben geen begrip voor andermans religie en vallen het aan met onwetendheid. Als ik dan dit onwetendheid van de weg probeer te vegen, wijst men mij erop dat ik ergens anders mijn preken moet gaan houden. Janice, jou blog luidt als volgt:
"Mening, reactie, vragen en antwoorden.
Waarom geven mensen toch zo zelden hun eerlijke mening? Ik denk, omdat er zo weinig vraag naar is!"
Ik geef niets anders dan mijn eerlijke mening, maar er is geen plaats voor waarheid op jou blog. Je bedriegt niemand anders dan jezelf hiermee. Maar bon, einde discussie. Ik wou alleen mijn religie in zijn geheel verdedigen tegen jullie onzinnige aanvallen. Vergeef mij als ik iemand heb gekwetst. Hou je goed.

Gepost door: 2050 | 01-05-09

2050, dat is nu zo typisch voor een moslim. Je probeert wat er zwart op wit staat geschreven anders uit te leggen. Je mag je 'religie van de vrede' houden, maar dan liefst ergens waar ze thuis hoort, en dat is zeker niet hier.

Salmon Rushdi, Hirsi Ali, Brigitte Gabriels, Hafid Bouazza en nog zovele anderen...allemaal idioten zoals wij zeker?

Gepost door: Janice | 10-08-09

Mensen, doe jullie ogen open Moslims zijn een minderheid. Vroeger waren minderheden bescheiden mensen in stilte.
Wat zie ik nu? Die minderheden, waartoe ook moslims behoren, willen enkel opvallen en de meerderheid, ongeacht van welke strekking ook, hun wil opleggen.
Niet alle moslims zijn zo, maar hoe het kaf van het koren scheiden...
Ik zie jonge meisjes rondlopen als echte nonnen en ze zijn er heel uitdagend fier op. Diezelfde meisjes zie je tijdens het weekend in discotheken, ja ja, zonder hoofddoek en veel andere meisjes zijn verre van zo uitdagend sexy gekleed.

Mijn besluit over die ganse historie is eenvoudig; Het hoofddoek en hun lange nonnenkledij zijn enkel een middel om andere mensen te provoceren. Ze hebben geen enkel respect voor varkens of hoeren, want zo worden je genoemd als je geen silaam bent.

Aan de moslims en moslimas die zich aanpassen zonder er een probleem van te maken zeg ik van harte proficiat en dank, aan de andere zeg ik, ga terug naar jullie land van herkomst, als het daar dan toch beter is, en laat ons met rust.

Gepost door: Een wereldburger | 16-09-09

Mensen, doe jullie ogen open Moslims zijn een minderheid. Vroeger waren minderheden bescheiden mensen in stilte.
Wat zie ik nu? Die minderheden, waartoe ook moslims behoren, willen enkel opvallen en de meerderheid, ongeacht van welke strekking ook, hun wil opleggen.
Niet alle moslims zijn zo, maar hoe het kaf van het koren scheiden...
Ik zie jonge meisjes rondlopen als echte nonnen en ze zijn er heel uitdagend fier op. Diezelfde meisjes zie je tijdens het weekend in discotheken, ja ja, zonder hoofddoek en veel andere meisjes zijn verre van zo uitdagend sexy gekleed als die zogenaamde hoofddoekdragers tijdens de week.

Mijn besluit over die ganse historie is eenvoudig; Het hoofddoek en hun lange nonnenkledij zijn enkel een middel om andere mensen te provoceren en uit te dagen. Ze hebben geen enkel respect voor anderen, varkens of hoeren, want zo worden je genoemd als je geen moslim bent.

Aan de moslims en moslimas die zich aanpassen zonder er een probleem van te maken zeg ik van harte proficiat en dank, aan de andere zeg ik, ga terug naar jullie land van herkomst, als het daar dan toch beter is, en laat ons met rust en vooral, laat onze sociale zekerheid dan ook maar gerust want dat is hier wel goed.

Gepost door: Een wereldburger | 16-09-09

hoofddoek Anti hoofddoek heeft niets met godsdienst te maken. Die wordt er bijgehaald om zich te affirmeren,te provokeren.Geen enkele God, als hij al zou bestaan, vraagt de vrouwen om een hoofddoek te dragen. Het idee alleen al ! Alleen de moslim-mannen zijn daar de oorzaak van.Is het toevallig dat in kulturen waar de hoofddoek gedragen wordt er vrouwendiscriminatie is ?
Ik ben ervan overtuigd dat de integratie vlot zou verlopen, ook al belijden ze verder hun godsdienst zonder de hoofddoek want die schept een afstand.Die remt wederzijdse tegemoetkoming. Denken dat het zomaar een lapje stof is en alleen uit godsdienst, is zeer naief.
Nogmaals we zouden elkaar veel beter kunnen aanvaarden en kennen als ze eerst eens willen ophouden met dat irritante hoofddoekengedoe.
en de taal van het gastland leren.Het is niet hun godsdienst als zodanig die ons scheidt, het is de hoofddoek, die voor ons het symbool is van onderdrukking van de vrouw en middeleeuws.

Gepost door: Florence | 04-12-09

De commentaren zijn gesloten.