28-06-06

China, Cuba, Saoedi-Arabië en België.

De Mensenrechtencommissie, die sinds 1946 ’s werelds waakhond moest zijn op het gebied van mensenrechten, werd in maart opgeheven omdat notoire dictaturen er zonder enig probleem in kwamen. Zij zorgden er dan voor dat zij zelf, en anderen, nauwelijks op de vingers werden getikt. Zo kwam Soedan, medeplichtig aan de slachtpartijen in de regio Darfur, vorig jaar met een nietszeggend tekstje weg waar het land zelf gerust vóór kon stemmen.

Om die redenen was de commissie van een paradepaard van de VN in de loop der jaren gedegradeerd tot, in de woorden van VN-secretaris-generaal Kofi Annan, „een smet op het blazoen van de hele organisatie” en voor het Vlaams Belang een reden genoeg om hier geregeld kritiek op te uiten die evenwel in onze politiek correcte middens werd afgewimpeld als ‘ondemocratisch gezwam’. In de nieuwe raad, die op 19 juni zijn eerste zitting in Genève houdt, zouden zoveel mogelijk ‘nette’ landen moeten komen – landen met een redelijk schoon geweten, die het morele gezag hebben om andere staten te veroordelen.

Daarom heeft België eveneens dinsdag zijn kandidatuur gesteld voor het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad (Human Rights Council) van de Verenigde Naties. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht dinsdagnamiddag (plaatselijke tijd) in New York bekendgemaakt. Samen met landen die bepaald geen smetteloze reputatie hebben op gebied van mensenrechten, zoals Cuba, Saoedi-Arabië, China, Tunesië en Rusland, kregen op 27 juni zetels in de Mensenrechtenraad (Human Rights Council) van de Verenigde Naties. . Daar staat tegenover dat Iran en Venezuela, die óók kandidaat waren, niet zijn gekozen. Soedan, Zimbabwe, Nepal en Libië hadden zich, uit angst om niet te worden gekozen, niet eens kandidaat gesteld – terwijl zij in de voorganger van de raad, de Mensenrechtencommissie, vaak het hoogste woord voerden.

Ons land is kandidaat voor het mandaat in de periode van 2009 tot 2012. Binnen die periode is, in 2010, België ook een half jaar EU-voorzitter. Het is nog niet duidelijk welke tegenkandidaten er zijn binnen de West-Europese groep. Wel staat al vast dat de Belgische kandidatuur gesteund zal worden door Nederland.

Wees nu eerlijk, in het rijtje van China, Cuba en Saoedi-Arabië zal ons land toch zeker niet misstaan. Perscensuur, intimidatie, onderdrukking van een bepaalde (autochtone) bevolkingsgroep, uitsluiten van een op democratische wijze verkozen politieke partij, nepotisme, clientalisme, favoritisme en gesjoemel op grote schaal ten koste van de Vlaamse belastingbetaler. Dat is toch een hele verbetering voor de raad.

13:07 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.