30-06-06

Wat nou gelijkheid? Alle mensen zijn ongelijk.

Artikel uit Elsevier

De kern van de kwestie Ayaan Hirsi Ali is of er voor haar een uitzonderingspositie mag worden geschapen.

Ik vind van wel. Volgens mij is Ayaan Hirsi Ali een uitzonderlijk slimme en moedige dame en mogen we trots zijn dat ze ook een beetje Nederlands is.

Ik vind dus dat Ayaan Hirsi Ali anders behandeld mag worden dan een willekeurige asielzoeker. Volgens mij vinden heel veel andere mensen dat ook, en zeker de meeste politici.

Hardop
Het probleem is echter dat wanneer je dat hardop zegt, je eigenlijk voor een ongelijke behandeling van mensen bent. Om het nog scherper te stellen, dat je vóór klassenjustitie bent.

Dat nu staat haaks op enkele politieke, juridische en filosofische principes, die je kunt samenvatten in de stelling: alle mensen zijn gelijk.

En juist om die reden wordt er in de kwestie Ayaan zo enorm politiek gedraaid en gestunteld. Niemand durft hardop te zeggen dat Ayaan een uitzonderingspositie verdient.

Wortels
Dat principe heeft zowel christelijke als socialistische wortels. Overal in de Bijbel kom je die opvatting tegen. Bijvoorbeeld in de uitdrukking dat degenen die nu de eersten zijn, straks – in het hiernamaals – de laatsten zullen zijn.

Ook in de Franse revolutie, waarop het socialisme deels terug gaat, zit dit: vrijheid, gelijkheid, broederschap.

Ik geloof niet zo in die gelijkheidsgedachte. Ik denk dat mensen sterk ongelijk zijn. Dat er grote verschillen zijn tussen het ene en het andere individu, tussen het ene geslacht en het andere en ik waag het zelf om te poneren dat er grote verschillen zijn tussen etnische groepen.

98 procent
Ook het moderne genetisch onderzoek geeft dit aan. Mensen zijn voor 98 procent genetisch identiek maar dat is niet gelijk aan 100 procent.

En op sommige gebieden (intelligentie, lichamelijke prestaties) zijn de talenten tussen mensen en zelfs tussen etnische groepen oneerlijk verdeeld.

Dat valt wellicht te betreuren maar niet tegen te gaan. Natuurlijk is het oneerlijk dat iemand die langer is dan een ander meer verdient.

Natuurlijk is het oneerlijk dat iemand die mooier is dan een ander meer verdient. Maar ja, zo zit de natuur en dus ook de menselijke samenleving in elkaar.

Uitzondering
Natuurlijk moet je mensen zoveel mogelijk de zelfde kansen geven maar het zou buitengewoon dom zijn om geen uitzondering te maken voor buitengewoon talentvolle types.

Het is jammer dat dit bij het debat over Hirsi Ali niet duidelijker wordt uitgesproken. Ik ben er van overtuigd dat we hier in de toekomst ook meer mee te maken krijgen. Bijvoorbeeld in het immigratiebeleid.

Het beleid van de afgelopen decennia om iedereen die naar Nederland wilde gewoon maar toe te laten, heeft zichtbaar gefaald. Dat daarin verandering moet komen, daar is (bijna) iedereen het over eens.

Kiertje
De deur helemaal op slot of op een minuscuul kiertje, heeft echter ook nadelen. Nederland vergrijst en we hebben talenten nodig om te kunnen concurreren met enerzijds de goedkope lonenlanden in de Derde Wereld en Oost Europa en anderzijds sterk innovatieve landen als Amerika, Japan, andere Europese landen plus India en China.

Dat is ook de reden waarom president Bush, die door veel Europeanen op tal van gebieden wordt verfoeid, op het gebied van immigratiebeleid linkser is dan veel Europese linkse partijen.

Met andere woorden, op termijn zullen we denk ik net als de echte immigratielanden zoals Amerika en Canada al doen, moeten kiezen om mensen met bijzondere talenten wel tot Nederland toe te laten en anderen niet.

Niet eerlijk
Dat is niet eerlijk, nee. Net zoals het niet eerlijk is om Hirsi Ali anders te behandelen dan andere vluchtelingen.

Toch, als zo veel mensen daarvoor zijn, moeten we misschien toch anders gaan aankijken tegen eerlijkheid en rechtvaardigheid als eeuwige leidraad.

Het is zoals de legendarische voorzitter van Feyenoord, Cor Kieboom, ooit zei: 'Waar staat geschreven dat je consequent moet zijn?'

17:09 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.