23-07-06

Bert Anciaux

In de Standaard zegt Bert Anciaux dat Israël te vergelijken is met het Vlaams Belang.
Zonder het te beseffen is dat zowat het mooiste compliment dat Bertje het VB kon maken. Want Israël moet zich niets aantrekken van het imago dat zij hebben in België, ze moeten hun volk verdedigen.
En dat is nu net wat het Vlaams Belang hier ook doet.
Opkomen voor het eigen volk terwijl alle anderen er op spuwen.

Zijn vergelijking is anderzijds ook een beetje absurd. Want het Vlaams Belang heeft nog nooit geweld gebruikt om zich te verdedigen om de simpele reden, dat we nog nooit fysiek werden aangevallen en Israël wel degelijk met bommen en raketten bestookt werd.

Er werden vanuit ‘Bertjes kamp’ geen raketten op het VB afgevuurd, alhoewel ik zeker weet dat hij niets liever zou doen. Zijn vroegere medewerkers vertellen dat Bertje nogal een koleriek ventje is. Maar tot nu toe bleef het bij boeken verbranden, kwistig met ons geld omspringen en agressief taalgebruik.


Bert Anciaux krijgt meer een meer de trekjes van die vorige ‘Nationaal socialistische revolutionair’. Het nieuwe nazisme wordt inderdaad dreigender met de dag. In Europa valt het zodanig op dat meer en meer mensen het gaan onderzoeken en vergelijkingen gaan maken met het verleden.

Neem nu het belachelijk maken van christenen, dat begon al bij de nazi’s.
Goebbels, de nazi propagandaminister noteerde toen: “De führer is diep gelovig, maar desondanks volstrekt anti-christen. Hij ziet het christendom als symptoom van verval. En hij heeft gelijk. Het is een tak van het joodse geloof... Beiden (Judaïsme en Christendom) hebben geen enkel contact met het dierlijke element en zullen dus uiteindelijk vernietigd worden."

De Australische Dr. John F Ray maakte er een levenswerk van en schreef, gestaafd door vele bewijzen ‘Hitler was a Leftist’.
Hij vond (drie overgebleven) documenten die erop wezen dat na het uitroeien van de joden, de kerken zouden vervolgd worden.


Wanneer we nu naar links kijken, herkennen we heel wat. Het bijzondere was wel dat Hitler net als de huidige socialisten tegen de bewapeningswedloop was. Je gelooft het niet indien ik er geen foto zou bijplaatsen waarop staat, ""Mit Hitler gegen den Ruestungswahnsinn der Welt".Hitler was voor euthanasie – hij liet zelfs zijn eigen gehandicapte nicht euthanaseren – hij was pro abortus en pro radicale moslims, die een groot bataljon bij de SS hadden. Zelfs de neef van de toenmalige koning van Egypte, Faroek trad toe tot de SS en de latere president Sadat bejubelde meermaals Hitler. Het eerste wat Hitler deed toen hij aan de macht kwam was de burgerbevolking ontwapenen. Zijn economisch plan lijkt op dat van de huidige socialisten. De winsten van bedrijven werden zwaar belast, en naar communistisch model liet hij de agrarische bedrijven onder een vorm van collectivisme werken. Hitler werd in 1938 door Time Magazine "Man of the Year" genoemd. Zij schreven over zijn anti-kapitalistische economische strategie, waarbij ondernemers gefnuikt werden. Hij richtte een antitabakscampagne op. Hij verafschuwde tabak en zei dat het de wraak van de roodhuiden was omdat wij hen vuurwater hadden leren drinken.Deze dictator wordt niet door links bejubeld. Zo slim zijn ze wel, maar ze voeren uit wat hij deed en van plan was. Ze steunen en werken mee aan een nieuwe mogelijke genocide op de joden en ook christenen.

Ondanks de Iranese president meermaals verkondigde dat hij ‘Israël van de kaart wil vegen’ staat Bertje, net als zijn kompanen aan de verkeerde kant te juichen.

Orianna Fallaci zei tijdens een interview: “Ik vind het schandelijk en herken in al dit de opkomst van een nieuw fascisme, een nieuw nazisme. Een fascisme, en nazisme dat onverbiddelijker en walgelijker is omdat het gestuurd en gevoed wordt door diegenen die zich als de (hypocriete) ‘goed-doeners’, progressieven, communisten, pacifisten, katholieken eerder Christenen voordoen en die de brutaliteit hebben om iedereen die reageert zoals ik als een stoker en ophitser, fascist en racist te bestempelen omdat we de waarheid uitschreeuwen.”

Onlangs schreef de Nederlandse Peter Verkooijen op Libertarian.nl
“De grootste leugen van de twintigste eeuw was dat fascisme is voorgekomen uit kapitalisme. Benito Mussolini was een socialist voor hij het fascisme uitvond. De Italiaanse dictator was redacteur van de socialistische partijkrant Avanti! En verzette zich als pacifist fel tegen Italiaanse betrokkenheid in de Eerste Wereldoorlog aan de kant van de geallieerden. Het Duitse nationaal-socialisme was precies wat de term aangeeft: socialisme op basis van nationale eenheid in plaats van klassenstrijd. De vijanden van de fascisten en nazi’s waren in de eerste plaats liberalen, kapitalisten en internationalisten. Dat ze het hardst vochten met marxisten was omdat die zich op hetzelfde electoraat richtten.”

Misschien moet de bevolking toch maar beter opletten wie zij op 8 oktober aan de macht gaan laten komen. Voor mij zullen het in geen geval ‘Belgische nationaal socialisten’ zijn.

18:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Oei Oei Janice, dat zal "paars" niet graag lezen, maar 't is de nagel op de kop! Pas maar op voor de gedachtenpolitie!

Gepost door: Metten | 23-07-06

Gedapo De gedachtenpolitie? Ik schrijf enkel de waarheid, maar dat is tegenwoordig inderdaad heel gevaarlijk.

Gepost door: Janice | 24-07-06

Dit is er recht op. Prachtige artikel Janice. Je bent goed bezig.
Tip, indien je Eddy Daniels nog niet gelezen hebt moet je zijn boek "De open samenleving en haar nieuwe vijanden" maar eens lezen. ;)

Gepost door: Truder | 24-07-06

amai ondanks het feit dat ik ook vind dat Israël een veiligheidsprobleem heeft en dat sommige linksen naiëf zijn wat betreft bewapening, vind ik je artikel toch bijzonder vreemd en intellectueel oneerlijk. Als je wil kan ik hier ook een artikel schrijven waarin ik aantoon dat het Vlaams Belang de rechtstreekse erfgenaam is van de nationaal-socialisten. En daar zal ik voor een hele rits bewijzen te geven niet veel moeite mee hebben. vreemd dat je dat zelf allemaal nog zelf schijnt te geloven ook. Het leek mij op het eerste zicht kolder. De 'Grote Complottheorie' is hier nooit ver weg, meen ik uit het artikel en de reacties te kunnen opmaken. Maar goed, ieder zijn gedacht. Het siert je dat je reacties toelaat op die radicale stellingnamen.

Gepost door: Ron | 24-07-06

@ Ron U mag gerust met uw bewijzen komen. Dat ik hier reacties toelaat is omdat ik graag (zonder schelden) elke discussie wil aangaan.

Gepost door: Janice | 25-07-06

@ Ron Ik ben echt benieuwd naar die bewijzen. Geef ze eens aub.

Gepost door: Truder | 25-07-06

Nationaal-Socialisme Inderdaad het N.S. was een SOCIALISME,maar het is fout steeds te verwijzen naar vroegere en compleet andere tijden en omstandigheden.
Hitler hééft zijn volk uit het moeras van de crisis getrokken.Hij was een socialist.Iedere burger kon zegeltjes sparen voor zijn "Volkswagen" of voor een vakantie op Rügen (Seebad Prora).Maar nooit werd het grootkapitaal genationaliseerd zoals in de USSR.
IG-Farben (BASF,Bayer,Agfa) ,Krupp,Thyssen,etc werden nooit genationaliseerd.
Socialisme,ja,maar zeker geen links socialisme dat het kapitalisme verfoeide.
Het is fout beginnen gaan toen in dat volks-nationalistisch socialisme de mytische waanzin de bovenhand kreeg (Herrenvolk/Übermensch/Untermensch).Maar dat had niets met een sociaal systeem te maken,maar alles om een machts-systeem te consolideren door de creatie van een zondenbok : de joden,en bij uitbreiding de zigeuners,slaven en alles wat niet "Germaans" was.
Abortus en euthanasie paste perfect in dat consolidatie-mechanisme.
Dat de huidige linkse kerk beide ingrepen nu progressief vindt past misschien ook in een soort consolidatie-systeem ,maar dan vanuit een totaal andere benadering : Internationalisme,anti-traditionalisme,anti- christelijk volksnationalsme.

Gepost door: Ruzgar | 25-07-06

reactie @janice
@truder

Kijk,

Het is ieders goed recht om socialisten met nazi's te vergelijken, maar ik vind het toch wel heel vergezocht, zekere als je weet wat voor verschrikkelijke ideologie de nazi's hebben op poten gezet. Ik vind uw 'bewijsvoering' die u daarvoor aanhaalt bijzonder gammel. Zo van 'Hitler was voor euthanasie, hij liet zelfs zijn eigen nichtje euthanaseren (wat helemaal geen euthanasie is zoals wij dat hier in België in de wetgeving hebben!), socialisten zijn ook voor euthanasie, dus socialisten zijn verdoken nazi's. Dat is van het kaliber van 'Mijn bomma is bejaard, mijn bomma doet graag terrasjes, ik doe ook graag terrasjes, dus ik ben ook bejaard.

Hetzelfde wanneer je standpunten over bewapeningspunten eruitpikt, of zelf regelrechte leugens neerschrijft(socialistisen zijn voor radicale moslims). Dat laatste spruit dan weer voort uit de algemene karikatuur die men vanuit rechtse hoek probeert te maken van links, als zijnde geitenwollensokkendragers die voor open grenzen pleiten en moslimterroristen willen doodknuffelen. Doch je zou wel beter weten dan dat, ook bij links is het niet één pot nat maar een continiuüm van meningen en ik prijs mij gelukkig dat die karikaturen slechts in de marge voorkomen (en dat wie het tegendeel beweert maar eens afkomt met officiële programmastandpunten, wetsvoorstellen en regeringsbeslissingen om dat aan te tonen).

Ik wou dus met mijn uitspraak alleen maar zeggen dat als ik van slechte wil ben, zo voor elke partij vergelijkingen kan vinden met nazi's, gaande van communisten tot Vlaams Belang.

Meer nog dan naar eigen believen wat losse programmapunten uit te kiezen, die toevallig stroken met die van de nazi's, vind ik het beter de kern van de ideologieën te onderzoeken (tja, daar begeef ik mij natuurlijk op subjectief glad ijs). Voor mij persoonlijk is de kern van het nazisme de dictatoriale éénpartijstaat met racisme als basis.

Wat dat eerste betreft, je kan volgens eigen aanvoelen beweren dat socialisten en alle andere partijen niet opportuun handelen met het cordon (maar das een andere discussie), maar je kan van geen enkele partij beweren dat ze de spelregels van de democratie niet respecteren. De VB-gekozenen kunnen hun functie vrij uitoefenen. En wat het tweede betreft, racisme is zeker geen element, integendeel, anti-racisme is een element van het socialistische gedachtengoed. Ik kan bijgevolg niks anders besluiten dan dat ik je artikel onzinnig vind.

En wat dan de vergelijking van het VB met de nazi's betreft, zitten ze in een kwetsbare positie. Het is zo dat het Vlaams Blok is opgericht door een aantal mensen uit de Vlaamse collaborerende beweging. In hoeverre dat die mensen ten tijde van de oprichting nog nazi-sympathieën hadden, weet ik niet. Ik weet ook dat het VB jarenlang neo-nazi's en racisten aantrok, en dat bvb een Roeland Raes de holocaust in twijfel trekt. Ik vond het dan ook fijn dat Filip Dewinter verklaarde dat deze mensen niet meer welkom waren in zijn partij, en daar neem ik dan ook genoegen mee, maar of ze daarmee hun geloofwaardigheid bij mij hebben gewonnen, dat is een andere zaak.

Wat het democratische aspect betreft, het VB respecteert volgens mij de regels. Wat het racistische element aangaat, ik vind het bijzonder gevaarlijk om daar uitspraken over te doen. Natuurlijk mag je de problemen met vreemdelingen aankaarten en moeten migratie- en asielwetgeving bespreekbaar zijn. En mensen met een Belgische nationaliteit mogen niets tekort worden gedaan.

Maar wat nationaliteit betreft moet iedereen gelijk zijn ongeacht hun afkomst. Een slogan als 'eigen volk eerst' of sommige uitspraken (ja, ok, ik zal weer eens de quote van het 'blank europa' bovenhalen, maar het is toch tekenend), zijn toch aan de racistische kant. En ja sommige standpunten uit het verleden en dan vooral uit het 70-puntenprogramma zijn ook bijzonder kantje-boordje (bvb. niet-europeanen zwaarder belasten).

Als ik het huidige programma bekijk is het al een stuk minder erg, en misschien zijn er veel mensen bij het VB die het goed menen. Ik ben daar blij om, maar ik kan best wel begrijpen dat gezien het verleden en dezelfde kopstukken uit dat verleden die nu nog het roer in handen hebben, vele mensen, waaronder ikzelf, wel eens 3 keer gaan nadenken voor ze hun stem aan het Belang geven. (vele anderen blijkbaar niet)

In mijn omgeving kom ik veel mensen tegen die om gelijk welke reden ook op het VB stemmen, wat mij wel treft en wat me een beetje bang maakt is, is dat er een deel van die mensen erg racistisch is ingesteld. Zij verwachten niks meer of minder van het VB dat, wanneer ze aan de macht komen, ze allochtonen het bloed onder de nagels zullen treiteren of allemaal zullen terugsturen. Ik vraag mij af hoe het VB op dat deel van hun kiezers zal reageren wanneer ze de touwtjes in handen hebben.

Conclusie: het VB nazistisch noemen dat is gezien de huidige context niet juist. Persoonlijk zou ik er niet op stemmen, alhoewel ik de pogingen van de partij toejuich om zich uit zuiveren en om een bindend programma proberen samen te stellen. Toch vrees ik dat zij in de loop der jaren een reputatie hebben opgebouwd die de geloofwaardigheid van deze veranderingen teniet doet, net zoals veel andere partijen door een groot deel van de bevolking niet meer geloofwaardig worden geacht als het over de veiligheidsproblemen gaat. Ik ben echt benieuwd hoe de politiek de komende 20 jaar zal evolueren en of men ooit nog uit deze patstelling geraakt.

En dan nog een laatste persoonlijke opmerking: de stijl van Dewinter ligt me niet. Ik ben gewoon van politici dat ze rond de pot draaien, maar ik keek overlaatst naar een debat met Dewinter op de Nederlandse tv en hij was meesterlijk elke vraag en kritiek aan het ontwijken door zijn eigen briljante geformuleerde programmapunten te uiten, zodat het debat uiteindelijk de richting uitging waarin hij het wou sturen. ik voel me als ik naar Dewinter luister juist zoals iemand die een opdringere stofzuigerverkoper in zijn huis heeft die aan alles een draai weet te geven.

Maar zoals ik in mijn vorige reactie al zei, iedereen zijn gedacht, ik ben hier niet om iemand stemadvies te geven. Ik vind het wel een leuke discussie. Hopelijk bevredigt mijn reactie jullie.

ik heb vandaag inderdaad niks beters te doen ;)

ik heb ook niks aan te merken op de kritiek op Anciaux

groeten
ronny

Gepost door: Ron | 25-07-06

@Ron Uiteraard respecteer ik uw mening. Ik ben blij dat er nog mensen zijn met een andere mening die een debat willen aangaan op een deftige manier.
Maar het probleem van de 'opgedrongen' multicultuur bestaat niet alleen in ons land. Het bestaat overal in Europa. En niet alleen in Europa maar ook in de VS en Canada waar moslims eisen hebben gesteld en voor de eigen gemeenschap zelfs de sjaria willen invoeren. Overal heeft men last met de criminaliteit van de 'jongeren'.
Vind je dan niet dat wij ons daar mogen tegen verzetten en de waarden van onze eigen cultuur mogen voorop stellen? Paul Cliteur, een liberaal, zei zelf dat mensen gelijkwaardig zijn, maar culturen niet. Ik vind dat hij gelijk heeft. Ik verbleef bijna een jaar lang in Noord-Afrika en ik weet waarover ik spreek. Zeker als westerse vrouw...


Een gematigde moslim bestaat niet. Wanneer een moslim gematigd is (meestal soennieten) zijn het voor de shi'ieten afvalligen die mogen gedood worden. Maar wanneer ze tegen het westen zijn dan komt de Umma op de eerste plaats.

De mensen die ik ginder heb leren kennen en die het best meevielen, waren niet echt gelovig en die staan dan ook open voor andere culturen en behandelen je als gelijke. Een radicale moslim niet.

Het is niet zo dat ik tegen diversiteit ben. Integendeel zelfs. Maar in sommige buurten kan men niet meer van diversiteit spreken wanneer er amper nog 1% allochtonen wonen en de vrouwen in die Brusselse gemeenten zich niet meer buiten wagen zonder hoofddoek. Is dat racisme wanneer ik zeg dat dit niet meer kan? Nee, ik denk het niet. Ik heb een vriendin die een gitzwarte huid heeft, maar zij is een Vlaamse in hart en nieren.
Met een andere vriendin van Armeense afkomst ben ik al 25 jaar bevriend. Voor mij is het niet de huidskleur die iemand maakt wat hij is, maar wat eronder zit. En wanneer dat op niet veel trekt behoud ik mij het recht voor die personen te discrimineren, te negeren en eventueel te wensen dat die terug naar de thuislanden gaan. En wees gerust, dat kan evengoed 'eigen volk' zijn. Ja zelfs Vlaams Belangers. Het enige wat we daarmee niet kunnen, is hen naar een ander land sturen...soms wel jammer.
Maar soit...ik weet niet of je het wel beseft dat het Vlaams Belang zowat de enige partij is waar iedereen het recht heeft op een eigen mening. Natuurlijk moet het binnen de partijlijn liggen, anders moet je naar een andere partij overstappen. Dat bestaat bij geen enkele andere partij. En wanneer je spreekt over bepaalde mensen en hun beginperiode...dan kan hetzelfde gezegd worden van heel wat anderen die uit de Volksunie komen en nu bij de VLD of Spirit zitten. Ook bij CD&V en ja, zelfs bij Sp.a

Het cordon is inderdaad een ondemocratisch feit en alhoewel Vlaams Belangparlementairen hun taak mogen uitvoeren, worden ze desondanks uitgesloten op heel veel vlakken. Een minister worden zit er bijvoorbeeld niet in. Ook op lokaal vlak kunnen ze nooit schepen of burgemeester worden en moeten ze altijd oppositie voeren. Op zich niet slecht natuurlijk, want een land zonder oppositie zou helemaal een dictatuur worden, maar ieder op zijn beurt zou eerlijker zijn. Zeker wanneer de oppositie nu de grootste partij van het land is. En zeker wanneer heel wat punten van het Vlaams Belang nu worden uitgevoerd. Ja, zelfs uit het 70-puntenplan waarvan de meeste punten trouwens werden overgenomen uit de scandinavische landen en Nederland er ondertussen al enkele toepast. Dat Filip De Winter soms radicale taal gebruikt wordt van hem verwacht door de achterban. Den k nu niet dat hij niet beseft dat wanneer hij in een coalitie zit, rekening zal moeten houden met anderen.
Maar wees nu eerlijk. Wordt er nu van hem iets anders verwacht?
En bovendien...heeft hij niet vaak gelijk?
Nu wil men, onder druk van de PS de dotatie van het Vlaams belang afpakken. Dan leven we werkelijk in een dictatuur. Ik denk toch niet dat de bevolking dit wil en ik vrees dan voor de gevolgen van die verkeerde aanpak. Men kan niet eeuwig op een volk blijven spuwen.

Wat het socialistische verleden betreft zal ik daar binnenkort wat meer over schrijven. Ik zal je bewijzen dat de socialisten volledig aan de kant van Hitler stonden aan de hand van bewijzen en uitspraken van Spaak, De man, Craeybeckx e.d. (en ja ook het koningshuis).

Het is enkel door de interne strijd tussen klerikaal Vlaanderen en communistisch Vlaanderen (De Rode Vaan) dat de kerk opriep om tegen de Bolsjevieken te gaan vechten. Maar later meer hierover...


Dat is trouwens iets dat mij al als kind werd verteld door mijn Britse moeder. Zij vertelde dat er in Engeland zelfs spotprenten rondgingen over V.D. Eynde en Spaak.

Ja, ik kom niet uit een Vlaams gezin, mijn vader was krijgsgevangene (dwangarbeid) en werd daarna militair bij het belgisch leger. Mijn grootvader hielp joden vluchten naar Engeland en mijn nonkel heeft mee de kampen ontdekt met het Brits leger. Hij was bij de Desert Rats. (En pleegde daarna zelfmoord omdat hij de gruwelen niet kon vergeten die hij gezien had.)
Ik kreeg het dus niet mee met de paplepel maar ik heb de moeite gedaan om het zelf allemaal te onderzoeken. Ik heb met heel veel mensen gesproken, heel veel genoteerd en heel veel gelezen en binnenkort zal ik daar iets over schrijven. Ik vrees alleen dat het ontzettend lang gaat worden.

Gepost door: Janice | 26-07-06

@ Ron Het gaat hem niet alleen over de overeenkomsten in de programmapunten. Zoals Janice het al aanhaalde, in de manuscripten die Hendrik De Man socialist in hart en nieren kan je ondermeer terugvinden dat hij openlijk opriep tot collaboratie met de nazi's. Hij en Henri Spaak hebben ondermeer verschillende officiële standpunten ingenomen pro-nazi. "De 23ste augustus 1940 ondertekende Achiel Van Acker, die later eerste-minister werd van een 'democratische' regering, het Manifest van De Man en hij sprak zich uit ten gunste van de nieuwe orde."

Als je al die gegevens samenvoegt samen met de programmapunt overeenkomsten mag je gerust stellen dat indien Hitler nu nog zou leven, hij een partijkaart van de socialisten op zak zou hebben.

Hitler zelf zei "We are socialists, we are enemies of today's capitalistic economic system." (John Toland zijn biografie over Hitler).

En Goebbels drukte het dan weer zo uit: "Wir sind Links und verachten das Rechtse Burgerblok." (Dr. John J. Ray Hitler was a leftist)

Nog een kleine gelijkenis schiet me juist te binnen. De manier van electorale zieltjes winnen van de SP.a is een blauwdruk van Hitler zijn campagnes. De alles gratis methode, of met andere woorden het kopen van stemmen. Zo beloofde Hitler bvb 11,5 miljoen kolen gratis uit te delen als hij verkozen werd.

Of dit artikel:
"Ik heb eens heel veel mensen geërgerd door in een lang stuk in de linkse Tageszeitung te betogen dat Hitler links was, niet rechts. Hij was helemaal geen conservatief - hij had een paar conservatieve trekjes, ja, zo hield hij van de antieke wereld, maar in het algemeen was hij een socialistisch revolutionair. Het is Hitler die in Duitsland van de eerste mei een feestdag heeft gemaakt. De arbeider is evenveel waard als de directeur, zei hij op 1 mei 1933: wij zijn allemaal één volksgemeenschap. Neem Kraft durch Freude, de vakantieorganisatie die de mensen met eigen boten naar de Noorse fjorden en waar nog al niet bracht; neem de Volkswagens, het snelwegennet: dat zijn toch allemaal socialistische projecten?" (Ian Kershaw, Hitler-biograaf, geïnterviewd door Mark Schaevers in Humo van 4 januari 2005)

Gepost door: Truder | 26-07-06

Links vs Rechts Zoals reeds aangehaald : stoppen met vergelijkingen maken.In niets is de periode van de twintiger en dertiger jaren (vorige eeuw) te vergelijken met nu.Politiek is meestal (spijtig genoeg) enkel een "Kurieren am Symptom"Zo ontstonden de dictaturen in de vorige eeuw,met de ontsporingen als consolidatiemiddel.
Moest het NS zou blijven bestaan hebben,dan zou het eveneens geëvolueerd zijn zoals het Francisme in Spanje of het "Salazar"-isme in Portugal van de vroege jaren zeventig,om dan plots stil te verdwijnen.
(Zelfs de Sovjet-dictatuur is eigenlijk stil verdwenen)
Ieder politiek programme heeft een beetje van "links" en een beetje van "rechts".Het belangrijkste is de vrijheid van mening,en daarvoor te kunnen opkomen.
En met die vrijheid is het momenteel in België erg gesteld.

Gepost door: Ruzgar | 26-07-06

reactie 3 Wel,

ik blijf er toch mijn bedenkingen bij hebben dat je de socialisten van tijdens de Tweede Wereldoorlog in de hoek van de collaboratie wil duwen. Dat Hendrik de Man zijn kazak gekeerd had, dat is algemeen geweten. Maar -als ik me vergis moet je het me maar zeggen- naar mijn weten gingen de rest van de opgedoekte BWP'ers naar Londen en richtten de overgebleven hier de Illegale Belgische Socialistische Partij op. Veel socialisten waren werkzaam in diverse vleugels van het verzet. Hadden de socialisten in WO2 nazi-sympathieën? Je zal mij altijd wel kunnen tegenspreken met een paar exemplarische voorbeelden, maar voor het gros van de vroeger BWP'ers ging dit zeker niet op. Me dunkt dat de Vlaams-nationalisten in die tijd meer boter op het hoofd hadden.

En dan ook: zelfs al zou het hele economische programma van de Nazi-partij geïnspireerd zijn door socialisme en zo links zijn als de pest, het is volgens mij niet daarop dat de nazi's door de geschiedenis zijn veroordeeld. het ronduit racistische en mensonterende en totalitaire programma van de nazi's is hierbij van groot belang. De haat tegenover een ander volk dat als zondebok wordt opgevoerd voor alles wat er fout gaat en moet worden uitgeroeid, is de echte kern van het nazisme. Mocht Hitler in deze tijden actief zijn, ik betwijfel sterk of hij veel sympathie zou opbrengen voor de socialisten. Hij zou ze ras- en volkverraders noemen. Ik denk overigens ook niet dat hij er welkom zou zijn.Gepost door: Ron | 26-07-06

Niet alleen Hendrik de Man Niet alleen Hendrik de Man keerde "zijn kazak" zoals u het zo mooi omschrijft. Ook Henri Spaak, Achiel Van Acker en Jos Van Eynde.
Jos Van Eynde, de belgicistische socialist die in de repressieperiode briesend tekeer ging tegen de "zwarten", was tijdens de oorlog gaan kwijlen bij de Duitsers om een eigen pers te mogen oprichten.
Dat zijn dan al 4 socialistische topmannen die de nieuwe orde graag zagen komen.

U spreekt ook over haat en een totalitair regime.... Voor mij is een totalitair regime een staatsvorm waarin de werkzaamheid en de belangen van de individuele burgers aan het staatsbelang ondergeschikt zijn. Als dit ook uw interpretatie van een totalitair regime is, dan denk ik dat we hier in België, waar de socialisten al sinds mensenheugenis aan de macht zijn, ook van een totalitair regime mogen spreken. Zo hebben we de wetten die er door geduwd worden ook al is 80% van de bevolking tegen (zie vreemdelingenstemrecht). Als we zien hoe corrupt de rode strekking is mogen we gerust veronderstellen dat dit de werkzaamheid ondermijnt. Zo hebben ze de controle over de media, elk totalitair regime zorgt ervoor dat de media het eerste is was ze onder controle krijgen. De oppositiepartijen vervolgen, democratische spelregels opzij schuiven allemaal dingen die erop wijzen dat we hier met het begin van een totalitair regime te maken hebben.

U spreekt tevens over haat. Wel de demoniseringscampagne's van de dit linkse staatssysteem zorgt voor haat. Haat tegenover 1/3 van de Vlaamse bevolking. Ze uitschelden voor mestkevers, racisten, insecten, bruine drek, alle middelen toegelaten om hen te bestrijden.
"One down, more to go" roepen sommige BV's als er een rechts persoon wordt neergeschoten. Vande Lanotte laat dan weer weten dat hij eens graag een paar blokkers te lijf zou gaan. Geysels zegt "Dat zijn geen mensen, daar moet je niet mee praten".

Als dit geen haatcampagne is, dan weet ik het ook niet meer. Op alle niveau's hebben de socialisten raakpunten met de NSDAP. De Milles des Collines (radio Rwanda) verantwoordelijken zijn voor minder voor de rechter gekomen en veroordeeld.

Gepost door: Truder | 27-07-06

@ Ruzgar Daar ben ik het ook mee eens.
Maar dat men dan eens vanuit de media en regeringshoek stopt met steeds het Vlaams Belang te vergelijken met de nazi's. De socialistische partijen hebben meer raakvlakken met de NSDAP dan het Vlaams Belang.

Volgens mij is dat ook gedeeltelijk wat Janice wil aantonen. Als er één strekking in België is die beter stil zou zwijgen over WOII dan zijn het de socialisten wel.

Gepost door: Truder | 27-07-06

Juist Truder snapt het helemaal. Dat Vlaamse nationalisten in de collaboratie zijn gestapt is heel wat ingewikkelder dan te stellen dat zij aanhangers waren van een verwerpelijk en nazistisch systeem. Dat waren ze niet, de meesten wisten er (en weten er nog steeds) niets vanaf. Je kan het vergelijken met de Ieren die samen met Napoleon tegen de Engelsen vochten. Ze sloten een pact met de duivel om vanonder het Belgicistisch juk te geraken en anderen volgden de oproep vanaf de kanselarij.

Dat socialisten niet mee tegen de Bolsjevieken gingen vechten is nogal logisch, en dat gaf hun dan ook een geweldig wapen in de hand die zij tot op de dag van vandaag gebruiken.Lieven Soete schreef over de verstrengeling tussen het nazisme en de sociaal democratie in het interbellum in zijn boek 'Het Pact' (uitg.EPO): "Een belangrijke bijdrage tot begrip en sympathie voor het naziregime wordt geleverd door een stroming binnen de Europese sociaal democratie en de liberale intelligentia. Vanaf 1930 is 'Europa het modewoord in deze kringen. In 1931 ontstaat in Brussel de beweging 'jeune Europe' waarin we Otto Abetz vinden naast Hendrik de Man. Op 1 december 1931 wordt eveneens in Brussel het nieuwe tijdschrift Plans gelanceerd. Onder de genodigden vinden we Paul-Henri Spaak, generaal van Overstraeten, Jacques Pirenne, Paul Struye, Marcel-Henri Jaspar en Henri Vandevelde.
Plans omschrijft zijn programma als volgt:
"Om Duitsland, Frnakrijk en Europa te redden moet een bondsstaat van Frankrijk en Duitsland woren opgericht (douane-unie, munteenheid, ontwapening). Het verzet zich tegen de Volkenbond en verdedigt Europa der nationaliteiten waarbij het nationalisch socialisme van de NSDAP een inspirerend voorbeeld is."
Op 7 en 8 februari 1932 gaat in Frankfurt een belangrijk congres door van Duitse en Europese sociaademocraten. De twee vedetten zijn: Hendrik de Man - kopstuk van de Belgische werkliedenpartij (BWP) en professor aan de universiteit in Frankfurt, en Gregor Strasser, leider van de 'proletarische' vleugel van de NSDAP.
Otto Abetz was de ambassadeur van nazi-Duitsland in Parijs. Hij zou later meewerken aan de deportatie van de joden uit Frankrijk.

Wie heeft er trouwens de deportatie van de joden in België geregeld denk je?
De Vlaamse nationalisten die ergens in Rusland tegen het communisme aan het vechten waren? Communisten waar de Amerikaanse bevelhebber Patton trouwens na Duitsland ook verder wou tegen vechten?

Weet je wat het Derde Rijk deed met rechtse, conservatieve nationalisten? Zij werden onthoofd of opgehangen aan vleeshaken. En dikwijls werd ook nog heel hun familie vermoord.

Vertel mij dan niet dat Hitler geen 'echte socialist' was, hé!

En mocht Hitler in deze tijd actief zijn, dan zou hij net als toen zijn moslimvrienden beschermd hebben.

Lees dit maar: http://het-ander-klokje.blogspot.com/2006/07/7-van-allah-tot-hitler.html

Gepost door: Janice | 27-07-06

nazisme Over Hitlers 'linkse' sympathieën:

''Niets heeft mij in korten tijd zozeer tot nadenken gebracht als het langzamerhand doorbrekend inzicht in de wijze, waarop de Joden op bepaalde gebieden werkzaam waren (...) want datgene waarmee men hier alle waarden van het volk vernielde, was een pestilentie, een geestelijke pestilentie met noodlottiger gevolgen dan vroeger de Zwarte Dood had gehad. (...) de zin van het geheel echter stond zoo kennelijk vijandig tegenover het Duitse volk, dat het niet anders dan opzet kon zijn. Wie kan daar echter eenig belang bij hebben? Was dit alles slechts toeval?(....) Toen ik zag dat de Jood leider der sociaal-democratie was, begonnen mij de schellen van de ogen te vallen. De Joodsche leer van het marxisme wijst het aristocratische principe der natuur af en zet op de plaats van het eeuwige voorrecht der kracht en der sterksten, de massa van het getal en haar dood gewicht. Zij ontkent hierdoor in den mensch de waarde der persoonlijkheid, bestrijdt de beteekenis van het volk en ras, en onttrekt daarmede aan de menschheid den grondslag van haar bestaan en haar cultuur. Indien deze leer tot grondprincipe van het heelal werd, dan zou dit het einde beteekenen van iedere denkbare orde. En zooals in dit grootse ons bekende organisme, een dergelijke wet onvermijdelijk tot chaos zou leiden, zoo zou zij op de aarde niets anders tengevolge kunnen hebben dan de vernietiging van het leven op deze planeet. Indien de Jood met zijn marxisme de overwinning behaalt op de volkeren dezer wereld, dan zal een krans, gevlochten uit de lijken der gehele menschheid, zijn kroon zijn; dan zal deze aarde wederom, evenals voor miljoenen jaren, van ieder menschelijk leven ontdaan, zwijgend haar weg door den aether gaan. '' (Mein Kampf, eerste deel, tweede hoofdstuk).

''De burgelijke wereld is marxistisch, maar gelooft aan de mogelijkheid , dat bepaalde groepen (de bourgeoisie, zijzelf) een heersende functie kunnen bekleeden, terwijl het marxisme zelf stelselmatig tracht, de geheele wereld aan het Jodendom uit te leveren.''(Mein Kampf, 2de deel, eerste hoofdstuk).

Ik denk dat het niet nodig is om aan te tonen dat Hitler een racist en een anti-egalitarist was.

Ik vraag mij dan ook eigenlijk af hoe Hitlers' aversie tegen de sociaal-democratie (die hij als een ontaard jodenproduct beschouwde) en zijn racistische , evenals zijn anti-egalitaire opvattingen te rijmen zijn met de sociaal-democratie. Zeker als je weet dat socialisten in Nazi-duitsland werden vervolgd, en op internationaal vlak er linkse coalities werden gevormd tegen het nazisme, waar sociaal-democraten de spil van uitmaakten (bvb volksfrontregeringen in Spanje en frankrijk).

Ik heb tevens een aantal jaren een thesis gemaakt over de lokale politiek in het Waasland. Ok, het is maar het Waasland, maar wat mij opviel was dat tijdens de bezetting de socialistische ambtsdragers (voor zover dat die er al waren natuurlijk) onmiddellijk de boel voor bekeken hielden. De katholieken en Vlaams-nationalisten waren daarentegen een stuk welwillender om hand-en spandiensten te verlenen aan het nazi-regime. Bovendien vormden de socialisten samen met de communisten hier in Waasland (en daarbuiten) de kern van het verzet tegen de nazi's.

Nogmaals wat De Man betreft, het is duidelijk dat hij in zijn hoedanigheid de socialisten in de collaboratie wou sleuren. Hij zag het zo:

'' Gelooft evenwel niet dat er weerstand moet geboden worden tegen de bezettende macht; aanvaardt het feit van haar overwinning en beproeft veeleer er de lessen uit te trekken, om daarvan een uitgangspunt te maken voor nieuwe sociale vooruitgang. De oorlog is uitgelopen op de ineenstorting van het parlementaire stelsel en van de kapitalistische geldheerschappij in de zogenaamde democratische landen.

Ver van een ramp te zijn, is deze ineenstorting van een vermolmde wereld voor de werkende klassen en voor het socialisme een verlossing.

Spijts al wat ze te lijden hadden aan nederlagen, verliezen en aan ontgoochelingen, is de weg vrijgemaakt voor de twee zaken die de verzuchtingen van het volk samenvatten: de Europese vrede en de sociale rechtvaardigheid. De vrede kon niet ontstaan uit de vrije samenhorigheid van de soevereine naties en van het rivaliserende imperialisme; ze zal kunnen ontstaan uit een Europa dat verenigd werd door de wapens, waar de economische grenzen zullen afgevlakt zijn.

De vrede kon niet ontstaan uit een regime dat zich democratisch noemde, maar waar in werkelijkheid de geldmachten en de beroepspolitiekers regeerden. Die vrede kan wel ontstaan uit een regime, waarin het gezag van de staat sterk genoeg is om de voorrechten van de bezittende klassen op te heffen en om de werkloosheid te vervangen door algemene arbeidsplicht.

Intussen heeft iedereen kunnen vaststellen dat de betere strijdgeest van het Duitse leger voor een ruim deel te wijten is aan de grotere sociale eenheid van het volk en aan het aanzien dat eruit voortvloeit voor zijn overheden."

Hij gaf de strijd tegen het Nazisme op, legde zich er bij neer en hoopte dat er grotere sociale verwezelijkingen inzaten wanneer men collobareerde. Dit was een tactische keuze en lijkt een beetje op de collaboratie van de Vlaams-nationalisten. Integendeel tot de laatste groep, is het overgrote deel van de socialisten hem hierin niet gevolg.
Dat Vlaamse nationalisten in de collaboratie zijn gestapt is heel wat ingewikkelder dan te stellen dat zij aanhangers waren van een verwerpelijk en nazistisch systeem

Janice zegt: ''Dat Vlaamse nationalisten in de collaboratie zijn gestapt is heel wat ingewikkelder dan te stellen dat zij aanhangers waren van een verwerpelijk en nazistisch systeem. Dat waren ze niet, de meesten wisten er (en weten er nog steeds) niets vanaf."

Moesten die enkele collaborerende socialisten er dan zoveel meer vanaf weten dan de vlaams-nationalisten? Zijn deze socialisten nu plots wel aanhanger van een verwerpelijk nazistisch systeem, gewoon omdat het socialisten zijn en mogen Vlaams-nationalisten dan iets meer?

Het gros van de socialistische beweging volgde de Man niet, ging echter in het verzet en werkte voort aan de oprichting van de clandestiene BSP. Ik vind het ook trouwens vreemd dat de IBSP in de illegaliteit moest werken als ze toch zo goeie vriendjes waren met Hitler. Ik vraag mij ook af waarom de andere socialistische kopstukken dan per se naar Londen moesten vluchten als ze hier toch zo gelukkig waren.

En tot slot, nog een mededeling aan Truder, u mag gerust uw naam en adres onder uw berichten zetten en voluit uw mening uitschreeuwen, u zal niet door de politie worden opgepakt, noch worden gemarteld. En als u morgen zelf een nieuwe gazet wil opstarten, zal niemand u daarvan tegenhouden. Het Vlaams Belang bestaat naar mijn weten ook nog, ik krijg er in ieder geval elke week propaganda van in mijn bus, en ik heb niet de indruk dat hun kopstukken moeten vrezen voor hun leven of voor hun vrijheid. En als er bij de volgende verkiezingen niemand meer stemt voor de linkse partijen, dan zullen ze ook niet meer in het parlement zitten, ze verdedigen nu eenmaal de opinie van een deel van de bevolking. Trouwens VB'ers zijn politiek ook niet altijd zo lief voor de andere partijen. Maar ja, dat is nu eenmaal politiek.

Waar ik uw mening wel deel is dat men moet stoppen het VB politieke processen aan te doen. Omdat ik vind dat de bevolking zelf wel moet uitmaken waar de grens ligt. Racisme is immers een subtiel gegeven, het kan in sommige gevallen heel duidelijk zijn, in andere kan het naar eigen aanvoelen subtieler liggen. Soms het ik ook het gevoel dat het VB de grenzen van het racisme aftast, maar ik kan ze er niet van beschuldigen. Men kan de veroordeling en de interpretatie hiervan niet laten afhangen van enkele rechters. Het proces moet op de verkiezingsdag worden gemaakt.

Gepost door: Ron | 27-07-06

Vlaams-nationalisten Nog even doorgaan op Janice haar uitspraak: Dat Vlaamse nationalisten in de collaboratie zijn gestapt is heel wat ingewikkelder dan te stellen dat zij aanhangers waren van een verwerpelijk en nazistisch systeem. Dat waren ze niet, de meesten wisten er (en weten er nog steeds) niets vanaf.

Ik heb jammer genoeg weinig materiaal hierover bij mij thuis liggen, maar ik heb wat op het internet rongdgesurfd. Ik zal dus altijd mijn bron vermelden, en als het niet waar is dan moet je het maar zeggen.

Over toenmalig VNV-leider Staf Declercq lees ik dat hij de volgende uitspraak deed: ''Er is maar één oplossing: zuivering van ons gehele volkslichaam, totale en volledige uitschakeling van de jood uit het gezonde volkslichaam. Sentimentaliteit mag daarbij niet te pas komen. We mogen niet wreed zijn, maar we moeten logisch zijn. Wij zijn nationalisten: wij staan op de leer van volk, cultuur en bloed. De jood behoort niet tot ons volk. Daarom logisch zijn: de jood moet buiten!. '
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Staf_de_Clercq

Over het verdinaso lees ik: 'Het Verdinaso had antisemitische trekjes. In Hier Dinaso!, het blad van het Verdinaso, verschenen antisemitische teksten. Ook kopstukken als Paul Persyn en Pol le Roy spraken zich verschillende malen uit tegen de Joden. Paul Persyn zal later in het verzet stappen.'
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdinaso

Het is ook tekenend dat al deze Vlaams-nationalistische bewegingkjes gewoon naast het nazisme mochten blijven bestaan, iets wat van de socialistische partij niet gezegd kon worden.

Als die beweringen die hierboven staan juist zijn, dan vind ik het toch wel een andere zaak dan zoals jij het voorstelt hoor Janice.

Steevast de sporadische collaboratie van enkele socialisten uitvergroten om dan de massale collaboratie van de vlaamsnationalisten te vergoelijken. Jaja, daar heb ik zo mijn bedenkingen bij. Wat mij betreft lagen de opinies van veel Vlaams-nationalisten uit die tijd dichter bij de standpunten van het nazisme dan sommigen willen geweten heb.

Het is overigens niet zo dat ik Vlaams-nationalisme op zich veroordeel hoor, ik zal niemand die zich vandaag de dag Vlaams-nationalist noemt scheef bekijken.

Gepost door: Ron | 27-07-06

@ Ron Ik wil eerst en vooral even opmerken dat ik niets probeer te vergoelijken. Ik probeer aan te tonen dat ze allemaal boter op het hoofd hebben. Met allemaal bedoel ik uiteraard niet de gehele bevolking, maar wel heel wat personen die het in die tijd voor het zeggen hadden.
Zelf zou ik, ondanks ik Vlaams nationliste ben en niets liever wil dan een Vlaamse republiek NOOIT collaboreren met een vreemde mogendheid en al zeker niet wanneer ze ons land ongevraagd komen binnenvallen en bezetten.

Wat mij eerder opviel is dat je spreekt over Marxisme. Tussen socialisten en comministen boterde het (en nog steeds) niet.
Als je leest wat er soms op communistische sites staat over socialisten, dan weet je het.
En dat was vroeger niet anders. Je had dan nog eens (in ons speciaal landje) Vlaamse socialisten - Waalse socialisten en in beide landsdelen had je ook Belgicistische socialisten. Die laatsten begrepen uiteraard de Vlaamse gevoelens niet en zouden dus nooit een pact met de duivel gesloten hebben om hun eventuele droom te kunnen realiseren.
(Verdinaso werd trouwens na verloop van tijd ook koningsgezind en Belgicistisch.)

Hier een ander verhaal.

Wanneer in de jaren dertig de fascistische dreiging, gevoed door de economische crisis en het regeerbeleid, concrete vormen aannam, hebben de Vlaamse communisten gepoogd zich binnen de Vlaamse beweging te manifesteren.
Voortrekker daarbij was Jef Van Extergem, die ervan uitging dat Vlaamse en sociale bewegingen twee aspecten waren van eenzelfde probleem. Zij trachtten door een actieve aanwezigheidspolitiek binnen de Vlaamse beweging te verhinderen dat alleen rechts er zich meester van zou maken. Dit werd zelfs, naast de strijd tegen het antisociaal beleid van de regering De Broqueville, een hoofdthema van hun campagne. In 1933, wanneer de kaarten binnen de Vlaamse beweging nog niet verdeeld waren, werd nadrukkelijk opgeroepen om deel te nemen aan de IJzerbedevaart, "Tegen den imperialistischen oorlog! Voor Vlaanderens zelfbeschikkingsrecht gaande tot de losscheuring van den Belgischen Staat! Naar Dixmuide!!!" (De Roode Vaan, 19.8.33)

Om nauwer aan te sluiten bij de Vlaamse werkelijkheid, werd binnen de K.P.B. de Vlaamse Kommunistische Partij (V.K.P.) opgericht, terwijl "De Roode Vaan" als titel van het weekblad, plaats moest ruimen voor "Het Vlaamsche Volk".

Terwijl de communisten nadrukkelijk streven naar "eenheid van actie met de kristenen en de Vlaamse nationalisten voor de verdediging van de gewetensvrijheid, de demokratie en voor de vrijmaking van ons Volk!", begrijpt de rechterzijde het gevaar en organiseert ze een anti-communistische actie tegen de partij.

Heel de katholieke pers werd daarvoor gemobiliseerd, het machtige klerikale apparaat wordt gericht tegen de Vlaamse communisten, anticommunistische "offensief-brigades" werden opgericht, met klaarblijkelijke steun van de Kerk. De socialistische leiders laten zich evenmin onbetuigd: zij verzetten zich tegen de groeiende samenwerking tussen socialisten en communisten en vervoegen het anti-communistisch koor.

Bron: links manifest

Gepost door: Janice | 27-07-06

Dus De laatste zin is duidelijk. Ik spreek over socialisme en niet over communisme.


Alhoewel Hitler die fout aanvankelijk ook heeft gemaakt en met Stalin een niet-aanvalspact ondertekende.

Gepost door: Janice | 27-07-06

communisme/socialisme ja, de verwarring wordt er ook niet gemakkelijker op doordat vele communisten zich als verdedigers zien van het 'socialistisch' ideaal. Socialisme is een vlag die vele ladingen kan dekken gaande van orthodox marxisme over vormen van anarchisme tot en met sociaal-democratie.

Ik denk trouwens dat het niet-aanvalspact tssn de USSR en nazi-duitsland vooral een zaak is van strategie en tactiek en weinig van doen heeft met ideologische verbondenheid. Tenzij je naturlijk het totalitair karakter van de twee staten vergelijkt en hun gruwelijkheden ten aanzien van andersdenkenden.

Hitler gebruikte al de vormen van socialisme continu door elkaar en voor hem waren al deze ideologieën 'jodentruken' om een perverse joodse wereldheerschappij op poten te zetten.

Zoals in vorige reacties al opgemerkt is zijn er inderdaad toch economische elementen die hij uit grotendeels socialistische hoek heeft gehaald zoals de verzorgingsstaat en de keynsiaense politiek, niet zo vreemd voor die tijd, Keynes was trouwens een liberaal. (zie ook president Rooseveldt's New deal).

Hij voegt deze elementen samen met een hardvochtig nationalisme dat de 'klassenstrijd' van Marx omvormt tot een rassenstrijd en verlaat daarmee het universalisme dat de socialistische beweging kenmerkte. Het was niet zoals in het socialisme de hoofdbedoeling het kapitaal eerlijker te verdelen, maar om het Jodendom en andere niet-Duitse groepen uit te roeien of te onderwerpen en het Duitse volk van meer Lebensraum te voorzien. Volgens sommige historici is het aanwenden van Hitler van sociaal-economische maatregelen vooral een manier om de aanhang bij de bevolking te verbreden.

er was wel aanvankelijk een 'linkse stroming' binnen de NSDAP onder leiding van Ernst Röhm, die wel de bedoeling had een sociale revolutie te ontketenen (niet dat deze stroming daarom vredelievender was tov andersdenkenden en joden), maar deze werden tijdens de 'nacht van de lange messen' door Hitler en de SS geliquideerd, waarschijnlijk omdat Hitler het sociale luik van de nazi-ideologie niet verder ten uitvoer wou brengen en ook omdat hij Röhm (overigens praktiserend homo!) en de S.A. waar Röhm de zeggenschap over had niet vertrouwde.

Gepost door: Ron | 27-07-06

Juist Juist!!
Het is allemaal niet zo gemakkelijk en daarom is het ook zo dom van velen om het Vlaams Belang te demoniseren en uit te schelden. Ze zouden beter de achtergronden leren kennen en de (on)geschreven geschiedenis leren.
Maar ik heb het gevoel dat we al dichter bij elkaar komen...virtueel dan.

Gepost door: Janice | 27-07-06

@ Janice Hoever sta je met het artikel over Hitler en de Belgische socialisten?
Ergens onderaan wist je te zeggen tegen Ron dat er een artikel over deze parallellen op komst is.
Ik denk dat ik het met plezier ga lezen.
Keep up the good work. ;)

Gepost door: Truder | 28-07-06

Binnenkort... Ik weet het. De losse gegevens en citaten heb ik allemaal. Ik moet enkel nog de tijd vinden om het aan elkaar te schrijven.

Gepost door: @Truder | 28-07-06

Wel, dat noem ik nu eens een deftig debat op niveau en heel leerrijk.

Gepost door: Hubert | 06-05-08

De commentaren zijn gesloten.