30-07-06

Carl's ontboezemingen

Wie had dat kunnen denken...Carl Huybrechts op z'n best

17:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

ik kan hem geen ongelijk geven Eens komen kijken - groetjes uit de Vlaamse Ardennen en kom gerust ook eens langs -- daaaaaaaaaaaag
Giliok

Gepost door: Giliok | 30-07-06

Carl Daarom zal Carltje van de VRT-schermen gebannen zijn!

Gepost door: Metten | 30-07-06

Haha Hahaha, blijkbaar was de WK-maand vermoeiend voor hem :p :D
MediaFlandria

Gepost door: MediaFlandria | 31-07-06

Carl In ieder geval ligt hij bij mij terug in het bovenste schuifje!

Gepost door: Janice | 31-07-06

Een anti-monarchist maakt nog geen VB'r Ik heb het ook even beluisterd en op verschillende forums wordt Carl H. nu opeens een sympathieke knul voor het VB. Vlaamse onafhankelijkheid is altijd maar bijzaak geweest voor het VB, allez, toch sinds eind jaren tachtig toen FDW, Vanhecke en Annemans de touwtjes in handen namen. Het is al moslims buiten, allochtonen oprotten of oprotten enz. Als ze het al over Vlaanderen republiek hebben moet Brussel willens nillens geannexeerd worden bij VL, ook zonder de instemming van de Brusselaars. En daar zit de knoop dus. Ook dat terug bij Nederland is dikke zever. De Hollanders willen ons niet en ze hebben gelijk. Waarom zouden ze een half fascistische provincie erbij willen?

Terloops gezegd: ik ben al anti-monarchist sinds ik geboren ben. Een goede anti-monarchistische kijk geeft de door het VB verguisde 'extreemlinkse rakker' Johan Anthierens in zijn boek 'Brief aan een postzegel'. Dit maar om te zeggen dat hoe hard het VB ook haar best doet om het monopolie op de anti-monarchie naar zich toe te trekken, er genoeg linksen, communisten en socialisten, of gewoon mensen met gezond verstand zoals ik, die wat graag die oubollige hermelijnen troep naar het museum willen verwijzen.

Vlaanderen onafhankelijk? Dat hangt ervan af: mèt het VB aan het roer, een extreemrechts oer-conservatief VL??? Nee -never- jamais, dan blijf ik me liever nog vele jaren rotergeren aan Fabiola, Albert, Paola, en alle andere blauwbloedige kwistenbiebbels.
Gepost door: Kolonel Harry | 31-07-06

@ Hugo Ben jij het nu nog steeds niet beu met altijd datzelfde liedje?
Leugens bovendien.

Ik kan mij trouwens best voorstellen dat jij je op je gemak voelt bij de 'nationaal socialisten' - die trouwens ook erg pro monarchie zijn - en ja, ook die opa was een collaborateur.Gepost door: Janice | 31-07-06

Geen leugens Pfft.. Janice, stop toch eens met dat venijnig natrappen, en hou je bij de argumenten. Leg bv maar uit waar ik hier zit te liegen en liefst met steekhoudende argumenten. Nationaal-socialisten lust ik rauw, en dat weet je best. Mijn 'Vlomsche periode' was een vergissing waar ik al 30 jaar geleden komaf heb meegemaakt.

Of zoals de flamingante socialist Camille Huysmans het ooit citeerde: "De wijze man durft zijn mening te wijzigen. De zot, nooit" en ook: "Wie het aandurft te beweren dat hij nooit van mening zal veranderen, bewijst heel eenvoudig dat hij meer pretentie bezit dan waarheidsbegrip."

Tenzij je denkt dat ik een zoontje van Hendrik Deman ben. Lees maar op mijn website hoe ik daar overt schrijf en denk: "Hendrik De Man had een Plan en verdwaalde in de collaboratie" http://www.verzet.org/content/view/549/36/

Gepost door: Kolonel Harry | 31-07-06

Pianootje Onze Piano heeft kennelijk nog steeds een pik op Janice (dat heeft hij in feite al zolang ik hem "ken" - ik herinner me onder andere nog steeds schitterende "argumenten" in Forum) en eigenlijk op alle Vlaams-nationalisten.

Ten eerste wordt Carl Huybrechts niet "opeens" een sympathieke knul. We hebben 's mans mening over Vlaamse onafhankelijkheid immers nog nooit eerder gehoord, dus konden we er ons geen mening over vormen.

Vlaams-nationalisten zijn daarbij in staat hem sympathiek te vinden omwille van die mening, los van wat z'n ideeën over andere onderwerpen zijn. Als alle Vlaams-nationalisten onder mekaar op een dergelijke manier zouden werken, ware Vlaanderen wellicht al véél verder op weg naar onafhankelijkheid. Ik kies voor een onafhankelijk Vlaanderen. Of dat Vlaanderen nu links of rechts zal zijn, is van later zorg en is overigens niet meer dan tijdelijk.

Ten tweede is Vlaamse onafhankelijkheid steeds de "core business" van het Vlaams Belang geweest en zal dat ook blijven. Zowat alle campagnes sinds het oprichten van het Vlaams Blok getuigen daarvan. Je moet al blind of moedwillig zijn om daar naast te kijken.

Helaas voor de tegenstander is het niét zo dat de partij zich alleen met Vlaamse onafhankelijkheid bezighoudt. Net zomin als de partij zich enkel met de vreemdelingenproblematiek zou bezighouden. Het Vlaams Belang heeft een heel uitgebreid programma, ondanks het feit dat tegenstanders en pers maar al te graag focussen op het vreemdelingenthema.

Ten derde is er geen sprake van "annexering" van Brussel. Brussel maakt integraal deel uit van Vlaanderen en moet er ook deel van blijven uitmaken. Dat is geen annexatie, dat is behoud.

Ten vierde is voor de inlijving van Vlaanderen bij de kunstmatige staat België nooit of te nooit de instemming van de Vlamingen gevraagd. Waarom zou de instemming van de Brusselaars, die - laat dat nogmaals duidelijk gezegd zijn - in Vlaanderen wonen, dan nodig zijn voor de stichting van de onafhankelijke republiek Vlaanderen ?

Ten vijfde: Waarom de heel-Nederlandse idee "dikke zever" zou zijn, zie ik niet in. Maar u mag het altijd eens met "argumenten" komen uitleggen ipv met uw gewoonlijke "ze willen dat niet" (zie "ten vierde")

Ten zesde: Vlaanderen kan bezwaarlijk "een provincie" genoemd worden. Zes miljoen inwoners op een totaal van drieëntwintig zou sowieso van beduidend meer belang zijn dan "een provincie" ...

Ten zevende: uw verwijten over "fascisme" zijn volkomen idioot. Het fascisme is immers, net zoals het communisme en het nationaal-socialisme, een extreem-linkse ideologie en extreem-links is in dit land zo goed als dood. Het Vlaams Belang en de Vlamingen zijn zo onfascistisch als maar zijn kan.

Verwonderd te vernemen overigens dat u in uw wieg al stelling genomen had tegen de monarchie - voor een vroegrijp genie hebt u later bijzonder weinig gepresteerd op intellectueel vlak - en dat u bepaalt wat "een goede anti-monarchistische kijk" is. Wie heeft u terzake de nodige scheidsrechterlijke bevoegdheden verstrekt ?

Overigens, als de Vlaamse Beweging (en niet alleen het Vlaams Belang) al een quasi-monopolie heeft op het republikeins gedachtengoed in Vlaanderen, dan is dat niet te wijten aan pogingen van het Vlaams Belang om het monopolie naar zich toe te trekken, maar aan de totale afwezigheid van alle anderen in het republikeinse kamp. Ik en vele anderen zullen overigens gráág samenwerken met alle republikeinse groepen in onze strijd tegen het Belgische koningshuis. De vijand van m'n vijand is immers m'n vriend. Als u dat zou begrijpen, zou u pas mogen spreken van "gezond verstand" bij uzelf.

Gepost door: Björn Roose | 01-08-06

Carl
@ de Helden van het Verzet


Dat een geronimeerde socialist zich openlijk uitspreekt tegen de monarchie ,kan enkel toe te juichen zijn.
Ook vader (bulldog)Toback is, zijnde openlijk Orangist, geen vriend van deze monarchie.
Wat dan het discours over WO2 daarmee te maken heeft, kan enkel door de beroepsklas-adepten van het linkse eerste studiejaar begrepen worden.
Natuurlijk moet in het eerste studiejaar geleerd worden hoe te lezen en te schrijven.
In de linkse school wordt echter het lezen en schrijven van voor naar achter geleerd,al naar gelang het uitkomt , wat Pater Mat omschreef als Wat Moest Bewezen Worden (WMBW-Quot erat demonstrandum)
Nuchter::
Periodes van bijna honderd jaar geleden (1920/30 is binnenkort ei zo na 90 jaar geleden) met de huidige
geschiedenis vergelijken is gewoon een verkrachting van de realiteit.
Altijd de zwarte laarzen en stormriemen als afschrikbeeld gebruiken in deze tijd volledig getuigt van een vastgeroest Van Eynde (Polderbizon) - syndroom.
Dit gezegd zijnde .
Vlaamse onafhankelijkheid is steeds nummer één geweest in het programma van het VB.("Wij stappen niet in een federale regering ,of het moet de laatste zijn")
Gezien de constante transferts naar Wallonië (€10.000.000.000 per jaar)kan daar geen zinnige Vlaming tegen zijn.
Iedere "Belgische" staatshervorming is een "misvorming" omdat de PS nooit zal laten raken aan de prerogatieven van hun adepten.
Het land "België" gaat gewoon kapot aan "het niet durven".
Iemand die niet durft verliest altijd !!
Eigelijk maken wij België niet kapot,maar het Belgisch systeem : het Belgisch HIV !!
Niet meer vrijen jongens !!

Gepost door: Ruzgar | 01-08-06

Wel... Hugo,

Björn en Ruzgar hebben hier al duidelijk gezegd waar we voor staan. Mijn mening ken je trouwens al heel lang, waarom moet ik dan alles blijven herhalen? Ik beschik jammer genoeg niet over zoveel tijd als jij om dat te doen.

Gepost door: Janice | 02-08-06

Brussel @Bjorn Roose

Tjah, jij mag wel altijd 'we' zeggen, net alsof jij voor de ganse partij het VB spreekt, maar telkens hoor ik weer wat anders. Gelukkig ben ik een vrijedenkende autonome persoon en mag ik gelijke welke VB'r geloven wat hij/zij zegt.

Ivm Brussel, ben ik eerder geneigd om de loslippigaard Guido Tastenhoye te geloven, die inderdaad het Beleg van Brussel afkondigde en de drooglegging van het Brussels Gewest en die ooit haarfijn uitlegde hoe hij Brussel in een onafhankelijk Vlaanderen wil inlijven: "Kijk waar Brussel ligt. De waterwegen die Brussel bevloeien, stromen over Vlaanderen: je kunt een sluis dichthouden. De treinen rijden over Vlaanderen Brussel binnen: die kun je tegenhouden aan de grens. De ring ligt praktisch volledig op Vlaams grondgebied: die kun je desnoods afsluiten. En je kunt de luchthaven van Zaventem dichthouden. Op dat moment leg je Brussel droog. Je hongert ze uit en ze zullen verplicht zijn om, als ze niet op ons royale aanbod willen ingaan, toch aan te sluiten bij Vlaanderen."

Het VB is een rechts tot extreemrechtse conservatieve partij. Voor het VB is een 'goeie' Vlaming een VB'r en een socialist kan dat al nooit zijn. Het is precies ook het extreemrechtse gedachtegoed dat bepalend is voor de mensen hun stemgedrag: VB tegen abortus, tegen euthanasie, tegen homogelijkberechtiging, tegen vakbonden, tegen vreemdelingen, tegen vrijheid van religie, tegen vrije meningsuiting enz...

Ps: lees eens iets over fascisme, Mussolini bv, en leer wat bijGepost door: Kolonel Harry | 02-08-06

Amnestie hoezo? @ruzgar
"Periodes van bijna honderd jaar geleden (1920/30 is binnenkort ei zo na 90 jaar geleden) met de huidige geschiedenis vergelijken is gewoon een verkrachting van de realiteit."

Moest het VB niet al die tijd nostagisch blijven doormijmeren of die 'goeie ouwe colaboratietijd', zou ik er waarschijnlijk ook niks meer over kunnen zeggen.

Toch blijft dat VB 90 jaar na dato nog steeds ijveren voor onvoorwaardelijke amnestie voor àlle collaborateurs (en niet enkel voor zgn '17-jarige misleide oostfrontboys') scheelt er toch wat.

Of zoals op hun aangebrande IJzerkwake zij twee jaar geleden reuzegrote portretten op de hun wei plaatsten van VNV-leider Staf de Clercq, verklikster Laplasse en de Preud'homme, de dirigent van het VNV, zolang het VB blijft uitpakken met die 'helden van toen', hoef ik ook mijn kop niet te houden over hoe het verzet hen van antwoord diende. 14.000 verzetsleden kwamen om tijdens WOII, vergelijk dat maar eens met de naoorlogse repressie er hooguit 100 collaborateurs omkwamen tijdens de straatrepressie en de rest met wat pek en pluimen wegkwam.

Gepost door: Kolonel Harry | 02-08-06

VB Zalig de armen van geest want zij zullen het rijk der hemelen binnenwandelen en in het grote Vergeten verdwijnen.
Quot erat demonstrandum.

Gepost door: @soldaatje Harry | 02-08-06

VB Correctie

Zalig de armen van geest want zij zullen het rijk der hemelen binnenwandelen en in het grote Vergeten verdwijnen.
Quot erat demonstrandum

Gepost door: Ruzgar | 02-08-06

Aan Pianootje Ik pretendeer absoluut niet voor het hele Vlaams Belang te spreken (al beweer je wel te spreken namens alle mensen met gezond verstand, waarbij je handig van de ouderwetse redenaarstruc gebruik maakt die al je tegenstanders tot mensen zónder gezond verstand maakt). Ik sprak in feite namens de hele bekende wereld (minus misschien de intieme kring van Carl Huybrechts). Niemand in die hele bekende wereld had immers al ooit de standpunten van Carl Huybrechts aangaande Vlaamse onafhankelijkheid en dergelijke gehoord. Maar verbeter me gerust als ik het verkeerd voor heb.

Je bent overigens inderdaad vrij, al durf ik aan het aspect "denkend" ernstig twijfelen. Maar je mag inderdaad geloven wat je wil. Zelf al is je geloof te vergelijken met de platte-aardetheorie.

Guido had het enkel over de middelen om Brussel BINNEN Vlaanderen te houden, niet om Brussel te annexeren. Je verwart daar twee zaken.

Persoonlijk geloof ik overigens niet in de militaire optie. En Brussel zou vanzelf drooggelegd geraken als het zich losscheurt uit het Vlaamse verband.

Ben ook altijd benieuwd naar de manier waarop mensen in de hersenen van de mensen van het Vlaams Belang zijn binnengedrongen om daar z'n diepste zieleroerselen te lezen. Maar ik kan u verzekeren dat het Vlaams Belang zich niet bezighouden met het opdelen van Vlamingen in "goeie" en "slechte". Op een dergelijke manier morele scheidsrechter spelen is eerder de specialiteit van de politiek correcten in dit land ...

Ik mag overigens HOPEN dat het gedachtengoed van de partij bepalend is voor de stemmen die ze krijgt. Het gedachtengoed van een partij lijkt me namelijk de enige goeie reden om voor een partij te stemmen.

Het Vlaams Belang kant zich overigens inderdaad tegen abortus en euthanasie en is daarom alleen al niet te definiëren als "fascistisch" of "nazistisch", zoals u dat graag doet.

Het Vlaams Belang kant zich anderzijds niét tegen "homogelijkberechtiging". Er zijn gewoon een aantal goede redenen om bijvoorbeeld tegen adoptie door homokoppels te zijn, net zoals er goede redenen zijn om tegen adoptie door alleenstaanden te zijn.

Het Vlaams Belang is al evenmin "tegen vakbonden". Alleen moeten die verenigingen wat het Vlaams Belang betreft een andere invulling krijgen en moeten ze bijvoorbeeld niet ingeschakeld worden in het uitkeren van de stempelgelden.

Het Vlaams Belang is niét tegen vreemdelingen. Waarom zou iemand in godsnaam tegen vreemdelingen zijn ? De hele wereld zit vol vreemdelingen. Wat jij helaas niet wil begrijpen is dat ik niets tegen m'n buren moet hebben om ze toch te verbieden in m'n salon te komen kamperen.

Het Vlaams Belang is vóór de vrijheid van religie. En net daarom tegen de erkenning van de islam en tegen een aantal aspecten die inhoudelijk deel uitmaken van of verbonden zijn met de islam. Waar de islam komt, is namelijk geen plaats meer voor andere religies. Waar de islam komt, is geen plaats meer voor democratie. Waar de islam komt, is geen plaats meer voor ongeloof. Waar de islam komt, is geen plaats meer voor al die zaken waar mensen als jij menen voor te staan: vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, enzovoort.

En beweren dat het Vlaams Belang "tegen vrije meningsuiting" is, komt ongeveer op hetzelfde neer als beweren dat Albert II een flamingant is. Totaal van de pot gerukt dus.

En wat mijn leesgedrag betreft: ik héb nogal wat gelezen "over fascisme, Mussolini" en dergelijke (wat me overigens verweten werd door Tom Cochez), maar weiger m'n mosterd te halen bij mensen die zo vooringenomen zijn dat ze bijvoorbeeld fascisme/nazisme afdoen als extreem-rechts, waardoor ze dan gezellig het Vlaams Belang op dezelfde lijn kunnen zetten. Fascisme, nationaal-socialisme en communisme zijn allemaal socialistische, extreem-linkse ideologieën. Het grootste gevaar om weer in dergelijke systemen te vervallen zit dan ook niet in de "extreem-rechtse" hoek, maar in de linkse hoek ...

Gepost door: Björn Roose | 02-08-06

"Collaboratie" en "verzet" De eerste keer dat ik het Vlaams Belang nostalgisch hoor of zie doormijmeren over "die goeie ouwe collaboratietijd" moet nog komen. Maar ik zie eerlijk gezegd geen enkel probleem in het in herinnering brengen van mensen of gebeurtenissen van vroeger.

En uw argument dat u er ook niets meer over zou kunnen zeggen gaat absoluut niet op. Per slot van rekening heeft België verleden jaar z'n bevolking een heel jaar rond de oren geslagen met z'n 175ste verjaardag zónder dat er destijds door Vlamingen "gecollaboreerd" is.

De amnestie-eis betreft overigens de tweede Repressie, niet de eerste. Dat een aantal personen het slachtoffer geworden zijn van beide repressies lag volkomen aan de Belgische staat, niet aan de Vlamingen.

En wat de inhoudelijke kant van de collaboratie betreft, heeft het geen enkele zin daarover met jou te discussiëren. Jij gaat er gewoon van uit dat je alles kan beoordelen naar de maatstaven van nu, wat gewoon niet zo is. Jij gaat er van uit dat de repressie de normaalste zaak van de wereld was, wat gewoon niet zo is. Jij gaat ervan uit dat het nog steeds niet verleend hebben van amnestie maar normaal is, wat gewoon niet zo is. En jij leeft in een volkomen zwart-witwereld, wat hij nooit geweest is, toen niet was, nu niet is, en nooit zal zijn.

De IJzerwake is overigens géén organisatie van het Vlaams Belang, van Staf De Clercq worden de slechte maar ook de goede kanten erkend (mensen zijn niet in zwart en wit op te delen, hoe graag jij dat ook wil hebben), Irma Laplasse is ten onrechte veroordeeld en de liederen van Preud'Homme zijn nog in de jaren zestig basiszangmateriaal geweest voor de Vlaamse soldaten in het Belgisch leger.

Dat verzet van jou bestond overigens voor het grootste deel uit "helden" van het laatste uur, lafhartige sluipschutters én ... verklikkers.

En wat hun zogenaamde sterftecijfer tijdens de oorlog betreft: ik wil je er aan herinneren dat burgers die de wapens opnemen volgens het internationale oorlogsrecht ter plaatse en zonder proces mogen worden geëxecuteerd. Dat die "helden" van jou niet altijd het geluk had tegenover ongewapende vrouwen en kinderen te komen staan of mensen zonder problemen in hun rug konden schieten, is niét de fout van de Vlaams-nationalisten noch die van de Duitse bezetter.

Er werden overigens exact 242 zogenaamde "collaborateurs" (wiens zwaarste misdaad het over het algemeen was Vlaams-nationalist te zijn) door de staat geëxecuteerd op basis van wetten die opgemaakt waren ná de feiten door een orgaan dat daar niét bevoegd voor was. Dat is moord van staatswege. Er werden zelfs mensen geëxecuteerd nog vóór de Duitsers dit apenland bezet hadden. Mensen zaten jaren lang in de cel, hun kinderen werden opgesloten ter "heropvoeding", hun echtgenotes raakten aan de bedelstaf. Ze werden hun burgerrechten ontnomen, ze konden niet meer aan werk raken. Wat jij "pek en pluimen" noemt, was niet minder dan een eeuwig voortdurende Kristalnacht !

Gepost door: Björn Roose | 02-08-06

Collaboratie en verzet @Bjorn Roose

Andermaal een opsteenstapeling van sterotiepe leugens, halve waarheden en desinformatie, waar ik enkel uit afleid dat de collaborateurs 'de goei' waren en het verzet 'de slechte'. Het gekende standpunt van het VB dus. Staf de Clercq was al erg vroeg op de hoogte dat de bedoelingen van Duitsland met Vlaanderen tegengesteld waren aan die van het VNV. Nazi-Duitsland wilde van Vlaanderen een zoveelste Duitstalige provincie maken, niks meer en niks minder, niks autonomie.

1) Over amnestie: Amnestie impliceert zowel de kwijtschelding van de boete als de schuld. Beter is bijvoorbeeld Eerherstel. Het spreekt vanzelf dat iemand zoals bijvoorbeeld de thans 82-jarige SS-Standartenführer Tony Van Dijck, die nog onlangs op de VRT-televisie herhaalde nergens spijt van te hebben, nooit in aanmerking kan komen voor amnestie. Eerherstel heeft enkel voor gevolg dat de veroordeling wordt kwijtgescholden, het brengt het herstel van de burgerrechten en vermijdt dat de veroordeling nog vermeld wordt op het strafregister of op attesten van Goed Gedrag & Zeden. Het heeft verder ook geen neerslag op de kinderen of kleinkinderen, en heft het verbod op om het land weer binnen te komen. Maar eerherstel wist geenszins de schuldvraag uit.

2) Verzet
Sterotiepen als zou het verzet weerloze vrouwen in de rug schieten zijn gekende argumenten van naoorlogs rechtsextremistische Vlaamsnationalisten. Het verzet is wel wat genuanceerder. Het gewapend verzet bevond zich voornamelijk bij de Gewapende Partizanen van het Onafhankelijkheidsfront. Louis Van Brussel als meest bekende leidersfiguur. Nadat in juli 1941 de communisten door de nazi's in België vogelvrij werden verklaard, hebben zij de wapens opgenomen. Maar het verzet was veel meer dan dat: inlichtingendiensten, hulp aan werkweigeraars en onderduikers, joods verzet, ontsnappingslijnen, joden en joodse kinderen helpen onderduiken en vluchten edm... Ten andere, die 14000 omgekomen verzetsleden, dat dateert niet van de laatste oorlogsmaanden, maar aan de drie voorafgaande jaren.

3) Collaboratie.
Net zoals het verzet moet ook hier genuanceerd worden. Naast de gekende oostfronters, werd in eigen land actief gecollaboreerd. Bijvoorbeeld de bewakers van Breendonk en de Dossinkazerne gebeurde met de hulp van Vlaamse SS'rs, Wachtbrigade, Feldgendarmen enz... Ook de bewaking van de 22 deportatietreinen naar Auschwitz-Birkenau werd begeleid door Vlaamse collaborateurs. Dan waren er ook bv verklikkers zoals Prosper De Zitter en vele anderen.

4) 242 terechtgestelden.
Ook dat cijfer moet genuanceerd worden. In feite is het werkelijke cijfer 237 want er waren ook 5 buitenlanders bij zoals bv de kampcommandant van Breendonk, Sturmbannführer Philip Schmitt die in 1950 werd terechtgesteld. Van de 237 terechtgestelde collaborateurs waren er 115 Nederlandstaligen (=48%) en 122 Franstaligen. Onder die Nederlandstaligen bevonden zich ook een tiental kampbewakers van Breendonk en ook verklikker Prosper De Zitter.

Gepost door: Kolonel | 03-08-06

Aan Pianola Pianootje, zoals al eerder gezegd wens ik met jou in feite niet te discussiëren over verzet en collaboratie. De manier waarop je wat IK zeg afdoet als "stereotiepe leugens, halve waarheden en desinformatie", om nog maar te zwijgen van argumenten als "sterotiepen" en "argumenten van naoorlogs rechtsextremistische vlaamsnationalisten", maakt duidelijk dat je niet geïnteresseerd bent in de werkelijkheid, alleen in gelijk halen.

Ik heb nooit ergens gezegd dat "de collaborateurs 'de goei' waren en het verzet 'de slechte'", net zomin als het Vlaams Belang dat ooit gezegd heeft. JIJ leeft, zoals gezegd, in een zwart-witwereld, IK niet.

Over concrete dossiers wil ik het zelfs gewoon niet hebben. Omwille van de simpele reden dat jij niet bereid bent te aanvaarden dat mensen als Staf De Clercq het beste voor hadden met Vlaanderen, hoeveel fouten ze ook gemaakt hebben bij het nastreven van dat beste. JIJ leeft in een zwart-witwereld, niet IK.

En als je het dan toch over "eerherstel" in tegenstelling tot amnestie wil hebben, ook dát is jouw belgische staat niet bereid te geven. Geen redelijk mens kan overigens verwachten dat al de collaborateurs en zogenaamde collaborateurs van toen om vergiffenis zouden komen vragen en spijt zouden betonen over wat ze gedaan hebben. Ten eerste omdat ze over het algemeen gewoon niet veel gedaan hebben wat redelijkerwijze als verkeerd kon beschouwd worden, ten tweede omdat wat ze toen gedaan hebben over het algemeen niet onwettig was (ik hoor je niet ontkennen dat de wetten waarmee die mensen veroordeeld zijn, in rechtbanken die zelfs belgische ministers als onwettig zagen, van ná de feiten dateren), ten derde omdat wat zij gedaan hebben door de schandalige jaren van de repressie en de schandalige daden van "het verzet" zijn weggewist. De Belgische staat en het verzet hebben zóveel onschuldigen tot slachtoffer gemaakt dat het niet menselijk zou zijn de collaborateurs te vragen hun spijt te betuigen.

Ben overigens blij te lezen dat je niet ontkent dat het verzet weerloze vrouwen in de rug schoot (ik veronderstel dat je de andere aantijgingen ook niet ontkent, wat overigens zinloos zou zijn, wegens heel goed gedocumenteerd door de feiten).

En die Gewapende Partizanen van jou hadden geen ander doel dan hier een communistisch regime te vestigen, wat goddank mislukt is, pleegden meer dan 1100 aanslagen en werden pas actief toen samenwerking met de extreem-linkse, nationaal-socialistische bloedbroeders niet mogelijk bleek (de communisten waren de eersten om publicatietoelating te vragen aan de nationaal-socialistische bezetter van dit land). Dat de ene extreem-linkse de andere in oorlogsomstandigheden om zeep helpt, kan ik enkel toejuichen.

Het verbaast me overigens dat JIJ pogingen doet om die Gewapende Partizanen te laten doorgaan voor het hele "verzet", nadat je mij beschuldigd hebt van gebrek aan nuance.

En het is wel héél tekenend dat je plotseling kan toegeven dat er niet "hooguit 100 collaborateurs omkwamen tijdens de straatrepressie en de rest met wat pek en pluimen wegkwam", maar dat je plotseling héél "genuanceerd" kan toegeven dat er alleen al op staatsbevel 242 werden vermoord (nogmaals op basis van wetten gemaakt ná de feiten door een orgaan dat daar niet toe bevoegd was).

Gepost door: Björn Roose | 03-08-06

Collabo's @Bjorn Roose
"Ik heb nooit ergens gezegd dat "de collaborateurs 'de goei' waren en het verzet 'de slechte'", net zomin als het Vlaams Belang dat ooit gezegd heeft. JIJ leeft, zoals gezegd, in een zwart-witwereld, IK niet."

Waarschijnlijk heb je teveel gekeken naar de Zwart-Wit show van VB-volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen, want ik probeer al de ganse tijd zowel de collaboratie als het verzet te nuanceren, maar het dringt precies niet goed door bij je.

Zoals jij het blijft stellen waren collaborateurs enkel 'misleide jongeren die aan het oosfront vochten' en het verzet zou zich enkel beperken tot 'het in de rug schieten van weerloze vrouwen' en 'gelegenheidsverzetslieden die pas de laatste weken voor en na het einde van WOII opdoken'. Van Zwart-Wit denken gesproken dus.

Bovendien vraag ik me af als je als burger (cfr leden van de KPB) door de nazi's vogelvrij bent verklaard (ttz het doodsvonnis al betekend) wat er dan nog voor alternatief overblijft anders dan de wapens op te nemen tegen de bezetter.

Toch fijn van je dat je toegeeft dat Staf de Clercq mogelijkserwijze 'fout' is geweest. Jammer dat ik over die 'fouten' nooit nergens wat verneem op de Vlaamsnationalistische en andere VB-sites. Een vergetelheid wellicht?

Ps: wil je eens toelichten wat je bedoelt met "basis van wetten gemaakt ná de feiten door een orgaan dat daar niet toe bevoegd was" want volgens mij doe je daar maar een slag naar. Voor zover ik mijn geschiedenis ken is alles wettelijk gegaan, op een paar schoonheidsfoutjes na.

Gepost door: Kolonel Harry | 04-08-06

Aan pianootje Al goed, beste Piano, je probeert al de hele tijd zowel de collaboratie als het verzet te nuanceren. Bij de collaboratie maak je nuances tussen gewoon zwart, donkerzwart en pikzwart. Bij het “verzet” maak je nuances tussen gewoon wit, helderwit en verblindend wit. Dat dringt héél goed tot me door.

Ik heb overigens nog nooit de “Zwart-Wit show van VB-volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen” bekeken, in zoverre zelfs dat ik er tot nog toe van overtuigd was dat dat programma alleen te BELUISTEREN viel.

En ik heb nergens gesteld dat “collaborateurs enkel ‘misleide jongeren die aan het oostfront vochten’ waren”. Geen idee waar je die onzin blijft halen.

Noch heb ik ergens geschreven “het verzet zou zich enkel beperken tot ‘het in de rug schieten van weerloze vrouwen’ en ‘gelegenheidsverzetslieden die pas de laatste weken voor en na het einde van WOII opdoken’”. Aan de hand van aanhalingstekens laat je het overkomen alsof je mij daar citeert, maar dat klopt gewoon niet. Ik twijfel er zelfs geen moment aan dat er bij het “verzet” goedmenende mensen zaten – al is dat niet zo voor wat betreft het naoorlogse verzet, de helden van de laatste dagen én de door jou aanbeden “Gewapende Partizanen”. Alleen wil JIJ niet aanvaarden dat ook de collaborateurs het beste voor hun volk wilden. Dát is het zwart-witdenken dat ik jou verwijt.

En wat jouw communistische “verzetshelden” aangaat: die zijn zich pas gaan verzetten toen het pact tussen hun grote extreem-linkse leider Stalin en die andere grote extreem-linkse leider Hitler op de klippen was gelopen. Het doel van die communisten was, zoals ik al eerder zei, niét weerstand te bieden tegen de bezetter, maar de eindoverwinning voor het communisme binnen te halen. En dan mag je nog zo je best doen die “Gewapende Partizanen” voor te stellen als vogelvrij verklaarden, maar het waren ZIJ die anderen vogelvrij verklaarden.

Trouwens, ik geef nergens toe dat Staf De Clercq “ ‘fout’ is geweest”. In tegendeel. Ik schrijf letterlijk: “Over concrete dossiers wil ik het zelfs gewoon niet hebben. Omwille van de simpele reden dat jij niet bereid bent te aanvaarden dat mensen als Staf De Clercq het beste voor hadden met Vlaanderen, hoeveel fouten ze ook gemaakt hebben bij het nastreven van dat beste. “ Staf De Clercq was dus niet fout, hij heeft zoals anderen gewoon fouten gemaakt. En ik snap nog altijd niet waarom mensen als jij menen anderen als “fout” te moeten beoordelen omdat ze fouten gemaakt hebben.

Wat het schrijven over fouten betreft: jij bent de eerste om de gruweldaden van het verzet goed te praten en doet zélfs in dat ene artikel op je stek waarin je het hebt over de straatrepressie je uiterste best om niét te schrijven dat het verzet fouten heeft gemaakt. Ik wil je overigens herinneren aan het pamflet waarmee Voorpost de herdenking van Staf De Clercq van een aantal jaren geleden aankondigde:

“Als leider van de toenmalige Vlaams-nationale partij stond hij in de vooroorlogse periode en tijdens de oorlogsjaren voor zeer zware verantwoordelijkheden. Hij heeft keuzes moeten maken, die, achteraf bekeken, makkelijk kunnen bekritiseerd worden. Maar wij van Voorpost vinden dat geschiedenis schrijven achteraf wat te gemakkelijk is.

Staf De Clercq was, is en blijft één van de onzen! Met fouten? Dat zal wel. Met gebreken? Zeer zeker. Maar Staf De Clercq was een Vlaams-nationalist die het beste wenste voor zijn volk en daarnaar, in eerlijke overtuiging, heeft gehandeld.

Wij van Voorpost zijn geen Nazi’s, geen neo-Nazi’s en geen fascisten. Wij zijn niet blijven hangen in de jaren dertig, en zij die denken dat ze in 2004 nog altijd de kramp moeten krijgen in hun rechterarm, zijn bij ons aan het verkeerde adres.

Maar wij van Voorpost wensen ook niemand te verloochenen die in moeilijke omstandigheden de Vlaams-nationale anti-belgische strijd heeft gestreden.”

Als u over de “fouten” dus niets verneemt, ligt dat aan selectieve leesblindheid van uwentwege, want dat pamflet is nog steeds terug te vinden op het internet.
En wat de toelichting aangaat: de feiten zijn ruimschoots bekend en u vindt er een min of meer correcte samenvatting van op volgende pagina: http://users.pandora.be/bart.demeyere/WO2.html.

Gepost door: Björn Roose | 04-08-06

Abortus + Euthanasie Even duidelijk stellen.

Moord is steeds fout ,en het is niet aan de wetgever om te beslissen wanneer moord fout is of niet.

Abortus is een hoogst individuele gewetensbeslissing die niet in een wet hoefde gegoten te worden..
Abortus werd speelsgewijze reeds toegepast in de 60-70er jaren.Toen moesten de meisjes beroep doen op

het Nederlandse NVSH
Toen ook reeds werd er na een vruchtwater- of vlokkentest verzekerd dat men " het altijd kan laten wegnemen"!

Euthanasie is een ander meer geladen verhaal omdat in de 30er jaren het "zuiver-ras-syndroom" toesloeg.
Nochtans werd/wordt euthanasie ook familiegewijs toegepast.
Er wordt al eens wat meer/minder medicatie in de "baxter" gedaan.(om het leven niet langer te rekken).
De alledaagse realiteit hoefde geen wetteksten over abortus of euthanasie.
Beide blijven "iemand van het leven beroven",en laat in deze schemerzone ieder zijn geweten het laatste woord

hebben.

Nu echter (door de Loge en de linkse kerk) is het een onoverzichtelijke boel geworden omdat dergelijke

gewetensvraagstukken nu juist niet de sterke kant zijn van een paarse (Loge) regering.

En dan zijn er de "homo's".
Ik ken er zo veel.Toffe gasten ,zolang er gene met zijn pinkske omhoog bijkomt.
Waarom nu weer die wetten over "huwelijk" en "adoptie"?
Niets houdt de beide vrienden tegen om bij de notaris een contract af te sluiten,maar noem dat toch geen

huwelijk.Een huwelijk inpliceert het stichten van een familie (dus kinderen maken).
Het huwelijk is een maatschappelijke instelling om die maatschappij (soort) in stand te houden.
Kan mij moeilijk inbeelden hoe Jean en Claude voor de volgende generatie gaan zorgen.
Daarom geen adoptierecht voor homo's.(Lesbo's hebben wel het geluk dat ze soms als moeder het hoederecht

toegewezen krijgen)

Discriminerend ?
Hoegenaamd niet,enkel om de soort in stand te houden !!!

Gepost door: Ruzgar | 05-08-06

De commentaren zijn gesloten.