10-08-06

Luc Van Der Kelen

Schandalig hoe Luc Van Der Kelen in de krant tekeer gaat tegen Israël. Hij lijkt er alles over te weten omdat een Antwerpse rabbijn Aaron Malinsky hem eergisteren vanuit Israêl liet weten dat het ‘letterlijk raketten regende op Israël’, maar dat hij dacht dat het aan de andere kant van de grens nog erger zal zijn’. Ten onrechte meent hij dat de rabbijn zich daarmee tegen Israël keert en een eenzijdige (Israëlische) wapenstilstand nastreeft.

Het zou mooi zijn indien Luc Van Der Kelen eens eindelijk zou beseffen dat het terroristen zijn die zich nestelen tussen burgers, die gangen graven onder burgerwoningen en Israël met raketten bestoken vanuit woonwijken.

Het zou mooi zijn indien hij zou begrijpen dat Israël al jaren aangevallen wordt en die burgers nu al zes weken in bunkers en schuilkelders leven. En dat die burgers ook honger en dorst hebben. Maar geen woord van medelijden met de joden, geen woord over de nood die ze momenteel lijden.

Nu net omdat de Hezbollah-terroristen burgers als levend schild gebruiken, zelf veilig verborgen in hun bunkers en onder de grond, wil Israël stoppen met luchtaanvallen en een grondoffensief beginnen.

Eigenaardig genoeg hoor je de Luc Van Der kelens of De deckers nooit iets zeggen over de genocide die de islamitische janjaweed nu al jaren uitvoeren op de burgerbevolking van Darfour.


Sinds begin 2003 vechten in Darfour twee rebellenbewegingen van zwarte Soedanezen, de Sudan Liberation Movement/Army (SLA) en de Justice and Equality Movement (JEM) tegen de regering in Khartoem. De rebellen eisen dat de regering een einde maakt aan de armoede in de afgelegen woestijnregio. Khartoem heeft nomaden van Arabische afkomst ingehuurd om de rebellen te bestrijden.Die Arabische militie wordt Janjaweed genoemd (strijders te paard).
Begeleid door Soedanese regeringsmilitairen vallen die Janjaweed-krijgers op paarden en kamelen dorpen van de zwarte Afrikaanse bevolking aan. Ze doden de mannen op gevechtsleeftijd, roven het vee, doorzeven het kookgerei en vernietigen hutten, scholen, moskeeën en voedselvoorraden.Je hoort ze evenmin iets zeggen over de vele terroristische aanslagen door de radicale islamieten over de hele wereld.
Nochtans sterven daar ook kinderen als slachtoffers van die aanslagen. Is niet elk kinderleven evenveel waard voor hen?Engeland heeft nog maar pas vandaag een aanslag op vliegtuigen naar de VS kunnen voorkomen. Stel je voor dat het hen gelukt was...hoeveel mensen er daardoor gered zijn is waarschijnlijk voor hen net zo onbelangrijk.

Lijst aanslagen over de hele wereld: KLIK HIER

En zal het stoppen wanneer Israël ophoudt met de Hezbollah te bestrijden? Nee, natuurlijk niet.

Als die heren iets willen veroordelen, dat ze dan de islamitische terroristen veroordelen, want zij zijn het kwaad dat moet gestopt worden.

One way or the other!

15:15 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Vooringenomen Van der Kelen De stukken van Van der Kelen zijn nogal wisselend van kwaliteit. De dagen dat z'n vooringenomenheid het wint van z'n talent zijn helaas steeds talrijker ...

Gepost door: Björn Roose | 10-08-06

lukske toch Best niet teveel aandacht aan geven aan de heer LVDK. Een omhooggevallen journalistje met een ego van hier tot in libanon, die het liefst op de schoot zou kruipen van al zijn vriendjes-politici in de hoop dat hij ne lolly krijgt.

Wat de extremistische moslimmedemensen betreft, hoe minder hoe beter. Ja, der zullen wel wat halve gare joden zijn ook. Gelukkig dat die maar een klein aandeel in het geheel vertegenwoordigen en dat Israël een democratie is.

Gepost door: sisyfus | 10-08-06

Onbegrijpelijk Wat hierboven wordt vermeld is meer dan de waarheid. Raar, hoe sommigen hier in ons landje steeds maar weer de hand boven de Islam houden, ondanks overal in de wereld gewelddadige acties worden gepleegd door deze laatsten. Het is ook de Islamisten hun gewoonte om wanneer zij te maken krijgen met reacties, alle schuld af te wentelen en zichzelf onschuldige lammeren te laten lijken, die ocharme toch, weeral eens worden aangevallen. In Belgie ondertussen, blijft men ook stekeblind tegenover de stelselmatige inname door de Islam van steden zoals daar zijn Brussel, Antwerpen en vele andere. Want wij hebben vrijheid van Godsdienst.
Inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat wij ons zo maar de Islam moeten laten opdringen. Nu werd al de Islamitische Godsdienst erkend als officiele Godsdienst, met de daaraan verbonden subsidies natuurlijk. Wanneer we dan merken dat iemand zoals Abou Jahjah, in Nederland liet weten, dat wanneer de Autochtonen zich niet kunnen aanpassen aan het multiculturele, deze dan maar moeten emigreren. Je moet maar lef hebben! Grts.

Gepost door: Scholliers Louis | 26-03-09

De commentaren zijn gesloten.