10-08-06

Religieuze symbolen.

Omdat religieuze symbolen normaal niet kunnen in openbare gebouwen en kieslokalen op 8 oktober de aard van bestemming van klaslokaal naar openbaar gebouw wijzigt, was er natuurlijk weer een discussie over de kruisbeelden die in klassen hangen.
Moeten ze verdwijnen of niet?

Uiteindelijk zal het de voorzitter van het kiesbureau zijn die moet oordelen of ze al dan niet moeten verdwijnen.

Mag ik dan op die dag ook eisen dat er geen hoofddoekjes in de kieslokalen aanwezig zijn? Want volgens de politiek correcte meute zijn dat ook religieuze symbolen.
Wie weet...ik zou zo geshoqueerd kunnen geraken dat ik misschien wel op de verkeerde partij stem.

15:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Godsdienstige symbolen in openbaar lokaal... Destijds leerden wij in onze Catechismus :"God is overal ; in de hemel op de aarde en op alle plaatsen". Of er nu een kruisbeeld hangt of niet in een openbaar lokaal (in casu ,een kieslokaal) is dus volkomen irrelevant ....

Gepost door: Dirk Van Dessel | 12-08-06

Kruisbeeld Wel, ik ben zo één van die ongelovige schepsels, maar een kruisbeeld, een kerststalletje of om het even wat stoorde mij nooit. Integendeel, het maakt deel uit van onze cultuur. Wanneer ik tegenwoordig een hoofddoekje zie krijg ik telkens een onaangenaam gevoel en denk ik aan al die fanatiekelingen die andere mensen opblazen uit pure haat...

Geen verschil tussen religies???

Gij zult niet doden !'
Heilige Bijbel Boek 5 Mozes kap. 5 vers 27

'Geen gelovige zal een andere gelovige (in Allah) doden, tenzij per vergissing.'
Heilige Koran Soera 4 De vrouwen vers 92

Gepost door: Janice | 13-08-06

Dirk, praat niet over de islam als je er niks van kent.Je vermeldt halve feiten in je bericht. Ten eerste, het doden in de islam is net zo verboden als in het christen/jodendom. Ik zie dat jij de islam graag zwart wil maken door het gebruik van halve feiten. Als theoloog weet ik alles juist terug te vinden in zowel de bijbel, tenach als in de koran. Ik weet dat de bijbel veel shockerde uitspraken staan die dus het gebod (gij zult niet doden) tegenspreken. Je moet de context van in die tijd vergelijken met de uitspraken en je zal zien dat het niet zo gewelddadig bedoeld was. Zo is het ook bij het jodendom en de islam. Jij haalt hier soera 4,92 boven. Deze zegt als je een ander gelovige (moslim, christen, jood of wat dan ook) per vergissing doodt, dat je daar zal moeten boeten : "Het betaamt een gelovige niet, een andere gelovige te doden, tenzij dit bij vergissing gebeurt. En wie een gelovige bij vergissing doodt moet een gelovige slaaf bevrijden en bloedgeld betalen ter overhandiging aan de erfgenamen, tenzij deze het uit liefdadigheid kwijtschelden. Maar indien hij (de gedode) tot een u vijandig gezind volk behoort en een gelovige is, dan moet (de overtreder) een gelovige slaaf bevrijden en als hij van een volk is waarmede gij een verbond hebt, dan moet een bloedgeld aan zijn familie worden betaald en een gelovige slaaf worden bevrijd. Maar wie er geen vindt, moet twee maanden achtereenvolgens vasten - een boete van Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs." Zie het in haar context!!!!!!

Gepost door: smettie | 30-10-07

Als je de inhoud en de betekenis van de geschriften in de koran zo door elkaar haspelt als onze namen hier, dan begrijp ik dat je een vergelijking probeert te maken tussen koran en de bijbel terwijl er helemaal geen vergelijking mogelijk is. En daar hoef ik je maar één reden voor te geven.
Wat in de bijbel staat wordt algemeen aangenomen als een verhaal vermengd met geschiedenis. Het is onderhevig aan interpretaties die met de tijd meegaan.
De koran is dat niet!!! En probeer goed te begrijpen wat dit betekent! Het woord van Allah is voor eeuwig en altijd. Er kan niets aan gewijzigd worden en er kan geen andere interpretatie aan gegeven worden dat wat er 1500 jaar geleden aan gegeven werd.
Dus als er staat 'dood alle ongelovigen' (ook al werd dit gebruikt tijdens de gruwelijke en bloedige veroverings-en bekeringstochten van Mohammed) dan heeft dat de dag van vandaag nog steeds dezelfde betekenis en kan je enkel rekenen op het 'goede boerenverstand' van de individuele moslim waarvan de ene al wat geloviger is dan de andere.
Diep gelovige moslims zijn er echter van overtuigd dat elke interpretatie die er na het jaar 800 gegeven werd aan de teksten en de soera's moeten verworpen worden.

Gepost door: Janice | 30-10-07

De commentaren zijn gesloten.