20-08-06

Stasi-dossier over Grass achtergehouden

De beheerder van het archief van de voormalige Oost-Duitse staatsveiligheidsdienst (Stasi), Marianne Birthler, heeft de vrijgave van het ‘dossier Günter Grass’ geruime tijd verhinderd.


Grass (r.) in uniform


In januari 2001 diende de politicoloog Rolf Köpcke bij het Stasi-archief het verzoek in het op Grass betrekking hebbende dossier in te zien ter documentatie van zijn proefschrift over Grass’ roman Ein weites Feld.

Köpcke had hier nog geen reactie op ontvangen toen hij vier maanden later Grass op een receptie trof. In een poging de bureaucratische horde te vermijden die Birthler kennelijk vormde, besloot hij Grass zelf om toestemming te vragen. De schrijver reageerde hier zeer afwijzend op.
Grass wist niets af van zijn eigen Stasi-dossier, en hij zou het enkel overwegen anderen hier inzage in te geven als zij ook de archieven zouden mogen raadplegen die de West-Duitse veiligheidsdiensten over hem hadden aangelegd.


US pas voor krijgsgevangenen

Zoals het dagblad Die Welt vrijdag berichtte, kwam Grass in januari 2002 op dit ‘curieuze standpunt’ terug. Onderzoekers moesten hun voordeel doen met de ‘historisch relevante’ elementen van zijn dossier, maar werden tevens gemaand de verantwoordelijke Stasi-medewerkers met rust te laten. Want Grass had geen last van hen gehad, en wilde geen ‘late wraak’ op ambtenaren die het verkeerde regime hadden gediend.
Rolf Köpcke werd hierover echter niet geïnformeerd. Pas in mei 2003 – vier maanden nadat hij zijn proefschrift had verdedigd – werd een deel van het dossier-Grass (overwegend krantenknipsels) voor onderzoeksdoelen vrijgegeven.

Met haar optreden zou Birthler, zo oppert Die Welt, Grass voor onaangenaamheden hebben willen behoeden. Om dezelfde reden zou ze geen gehoor hebben willen geven aan het verzoek de namen prijs te geven van de 43 Bondsdagleden met wie de Stasi (niet nader gespecificeerde) contacten zou hebben onderhouden. Birthler beroept zich daarbij op wetenschappelijke zorgvuldigheid, maar volgens haar (talrijke) tegenstanders heeft zij aan de vooravond van haar herbenoeming onmin in de Bondsdag over haar functioneren willen voorkomen.

Bron: Elsevier en Die Welt

19:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.