14-09-06

Nederlandse minister wil Sharia toelaten

http://www.ad.nl/binnenland/article622846.ece#reactieBinnenkort mag men ook in Nederland handen afhakken van dieven en overspelige vrouwen stenigen.
Islam afvalligen mogen aan bruggen worden opgehangen, gemarteld en geslagen en daarna achter een auto door de Nederlandse steden worden getrokken tot er enkel nog een bloederige massa overblijft... als het van de Nederlandse minister Donner afhangt, want hij vindt dat democratisch.Meer nog...minister Donner wil op een 'democratische' manier islamfundamentalisten aan de macht helpen. Zo staat het allemaal in zijn nieuwe boek.


Vrouwen worden op straat geslagen - Binnenkort ook in Amsterdam?


Is dit binnenkort een normaal straatbeeld?

DEN HAAG -
Wat minister Donner (Justitie) betreft, mag in Nederland de islamitische wetgeving (sharia) worden ingevoerd.

,,Voor mij staat vast: als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan? Zoiets kun je wettelijk toch niet tegenhouden? Het zou ook een schande zijn om te zeggen: dat mag niet! De meerderheid telt. Dat is de essentie van democratie.’’

Donner stelt dit in het boek Het land van Haat en Nijd van Margalith Kleijwegt en Max van Weezel. Het boek komt vandaag uit.

Donner reageert met zijn uitspraak over de sharia op uitlatingen van de CDA-fractie, die eerder stelde dat partijen die de islamitische wetgeving willen invoeren uit het democratisch bestel geweerd moeten kunnen worden. Volgens de minister moeten moslims langs democratische weg aan de macht kunnen komen.

Tweede Kamerlid Geert Wilders heeft Donner opgeroepen zich te verantwoorden voor zijn uitspraken over de sharia.
Volgens Wilders moet een minister opkomen voor de Nederlandse waarden en normen en zich verzetten tegen de invoering van de ‘barbaarse sharia’ in ons land.


Donner uit verder kritiek op de manier waarop zijn VVD-collega Verdonk optreedt. Zo vindt hij dat de ze twee jaar geleden niet had moeten aandringen op de handdruk van een imam. Koningin Beatrix deed dat volgens Donner beter. ,,Het was verstandig dat de koningin er niet op stond dat de imam haar hand schudde. Als ik hier moslims op bezoek heb zeg ik ook niet: jongens, we drinken een borrel.’’

Volgens Donner hebben moslims recht op hun eigen religieuze beleving, ook als ze vrouwen geen hand willen geven. Hij wil niet oordelen over Verdonk. ,,Maar er is een toon in het politieke debat geslopen die me niet bevalt. Een toon van: Gij zult assimileren, Gij moet in het openbaar onze waarden overnemen. Dat is niet mijn benadering.’’


Ik vraag mij af hoe lang het zal duren vooraleer ons land hetzelfde wil doen.Nu de Rode Duivels toch zo slecht spelen en het volk verslaafd is aan brood en spelen, laat ons dan maar alle voetbalpleinen veranderen in executiepleinen.

14:27 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Eigen wetten Na het proberen afdwingen van een eigen gedragscode op school (er is in A'pen weeral een hoogoplopende discussie over de hoofddoek in de klas bezig) en het leven in eigen"allochtone gemeenschappen" nog een eigen rechtssysteem afdwingen!

Gepost door: Metten | 14-09-06

Rechtssysteem afdwingen Ik zou zeggen "over mijn lijk...maar die gasten nemen dat soms nogal letterlijk.

Gepost door: Janice | 15-09-06

goed idee Het zou een goed idee zijn om voor die kerels hier de sharia in te voeren. Zo zouden wij ook overtuigd kunnen worden van de zegeningen van die rechtspraak. Doen dus, maar alleen voor hen. Positieve discriminatie dus!

Gepost door: jan | 23-09-06

Moslims zich laten berechten volgens de Sharia? Laat maar waaien... Hoewel...

Gepost door: Rutger van Postel | 14-10-06

democratie ze doen maar , we hebben toch niets meer te zeggen in ons land.

Gepost door: michiels | 08-12-06

Interreligieus bestuur ook voor Europa noodzakelijk Ik leef in Nigeria, in Kaduna, een deelstaat waar de charia in zijn volledigheid geldt en mijn positieve ervaring over de wettelijke regelingen hier onder moslims en christenen wil ik toch eens benadrukken. Handen worden hier niet zomaar afgehakt en wellicht heeft het klimaat van interreligieus bestuur voornamelijk op federaal vlak daar veel mee te maken. Ik ben naar Nigeria gekomen met de idee meer te leren over de praktijk van dit interreligieus bestuur en hoe Islam zich hiering kan gedragen. Ik heb dan ook op voorhand geloofd dat interreligieus bestuur voor de toekomst op wereldvlak meer en meer noodzakelijk zal worden. Ik spreek hier in naam van dialoog van de culturen en om een clash of civilisations te vermijden. Alleen een echte dialoog kan oorlogen en schandalen vermijden. In Kaduna heeft men tot twee maal toe bloedige confrontaties gekend ter aanleiding van de invoering van de charia. Ondertussen is de storm gekalmd en hoort men niemand nog klagen over de volledige implicatie van de charia. De wonden zijn ondertussen wel niet geheeld, maar de praktijk van interreligieus bestuur levert zeer goede vruchten op.
Laat mij tenslotte gewoon kort een aantal zaken aanstippen.
Primo. Het is niet goed om via de media een al te negatief beeld van de Islam te geven. Men vergeet dan wel eens dat een goed deel van de actuele oorlogshaarden in de wereld niets met Islam te maken hebben, gewoon omdat Islam er niet aanwezig is. Media heeft een enorme verantwoordelijkheid en kan mensen in het westen wel degelijk misleiden.
Secondo. Charia bestaat wel degelijk in gedeeltelijke vorm onder een seculier (denk: westers) staatssysteem denkbaar. In vele Islamitische landen geldt de charia voornamelijk voor familierechten en erfrechten. Strafrecht valt daar vaak niet onder en dat vermijdt bijvoorbeeld het afhakken van handen. Als pacifist is dat belangrijk voor mij. Ik wil dan ook pleiten ten aanzien van alle niet-moslimlanden die de doodstraf maar al te gemakkelijk uitvoeren. Trouwens, is wat dit betreft de doodstraf "de meest radicale lijfstraf" die veel verder gaat dan handen afhakken. Een dode begraaft men en verdwijnt netjes (zeker als de uitvoering van de doodstraf achter quasi gesloten deuren gebeurt), maar een persoon met een afgehakte hand is een blijvend "lidteken" voor de maatschappij. Maar laat ik kortweg stellen dat Islamitische landen, in zoverre ze een dialoog met het westen zijn aangegaan (door koloniale invloed), een charia vertonen die voor de globale westerling als een teken van dialoog, openheid en respect zou moeten worden gezien. Ik pleit ervoor, nu moslims naar Europa komen - wat de "omgekeerde weg" is, vermits christenen eerder naar hen toekwamen -, dat het ditzelfde "verraste continent" de moet zou opbrengen om zich wat aan te passen voor een aantal mensen die hun familierechten zouden willen beschermd zien.
Tertio. Zelf ben ik moslim geworden en vind ik de bescherming van mijn persoonlijk geweten in zaken die mijn familieleven aangaan als een belangrijke zaak. Mijn vrouw, die moslim is vanaf haar geboorte, is modern en heeft Europa gekend en verkiest niettemin gehuwd te zijn onder het charia regime van haar land. God vrezen is belangrijk voor de beide van ons en als "christelijke theoloog" (ik was vroeger katholiek) dacht ik er ook al zo over. Ik heb altijd geloofd dat vrijheid van mening niet zomaar een evidentie is maar een zaak van dialoog en wil tot interreligieus bestuur, maar ik betreur het vaak dat van die echte, diepgaande vrijheid in Europa nog maar weinig te bespeuren is. Hopenlijk wordt hierbij mijn "zelfkritisch standpunt" (ik ben degelijk zelf Europeaan) begrepen en in dialoog onthaald.

Gepost door: Thierry Limpens | 15-12-06

Nigeria Was het niet in Nigeria dat men Awina Lawal wou dood stenigen omdat ze anderhalf jaar na haar scheiding in verwachting was? Voor die vrouw, die waarschijnlijk niet de enige is, heb ik tal van brieven geschreven naar zowel de president van Nigeria als naar de ambassadeur in België.
Interreligieus noemt u het. Voor mijn part mag iedereen geloven wat hij wil, maar probeer anderen uw wil als moslim niet op te leggen. Ook al ben ik ongelovig, ik vind dat onze waarden die gestoelt zijn op de joods-christelijke leer toleranter, verdraagzamer, openhartiger en vooral minder crimineel zijn dan de islam in heel wat landen.
Het is waar dat 'de islam' (ook al bestaat er maar één koran)als een rivier is, die van kleur verandert naargelang het land waar hij over vloeit. Maar ik denk niet dat Nigeria nu echt 'het' grote voorbeeld is.
Het is een fanatiek geloof dat in de eerste plaats vrouwonvriendelijk is. De foto's hierboven stammen uit Afghanistan. RAWA is een organisatie die opkomt voor vrouwenrechten en die steun ik.
Het kan zijn dat uw vrouw modern is, zelfs onder de sharia, maar u hebt wel degelijk een onuitwisbare westerse opvoeding gekregen, ook al bent u nu bekeerd tot moslim.
Moslims die naar hier komen bekeren zich echter niet tot het christendom. Integendeel, wanneer hier bijvoorbeeld hoofddoekjes verboden worden in scholen of voor beambten, bemoeit zelfs Saoedi-Arabië zich ermee.
Tenslotte leven we nog steeds in Europa en zijn het onze wetten die gelden. Niet die uit de Arabische landen.
We hebben eveneens gezien hoe tolerant moslims zijn wanneer er een paar cartoons over Mohammed werden gepubliceerd. We hebben gezien wat ze met het Westen van plan zijn. In de VS, in Londen en Madrid.
Ik ben voor een multinationaal Europa, maar niet voor een interreligieus od multicultureel Europa. Zeker niet voor een religie die minstens 5000 jaar na de joodse godsdienst werd uitgevonden door iemand die pisnijdig was op de joden omdat ze hem hebben uitgelachen en overal hebben buitengewipt omdat hij hun geloof wou 'verbeteren'.

Gepost door: JANICE | 16-12-06

..... nou nederland is zo beschaafd nog niet hooor er vinden hier genoeg belachelijke dingen plaats...een land waar pedos een taakstraf krijgen waar je voor een moord 3 jaar gevangenis krijgt lijkt me belachelijker dan dat zulke mensen harder gestraft worden ;) het westen met zn koloniale verleden slavernij de oorlogen die ze nu voeren en kinderen vrouwen kortgezegd burgers bombarderen met hun nieuwste technologie moet eens naar zich zelf kijken, alle nederlanders zijn dus pedos en sextoeristen als we alles maar over een kam scheren:)
er is nix mis mee als hier moslimwijken komen net als chineze molukse wijken ;)

Gepost door: aytac | 23-04-07

De commentaren zijn gesloten.