30-09-06

De beste dierenfoto

Op radio2.be kan iedereen een foto insturen van zijn of haar lieveling.
En de beste foto's krijgen door de lezers punten.
Een eigenzinnig baasje, van een blijkbaar al even eigenzinnig hondje stuurde deze foto op en volgens mij verdient hij veel punten. Kijk zelf maar...

http://radio2.be/dierendetailpagina.cfm?id=836

23:36 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

29-09-06

Goede raad van een moslim in Nederland.

Maar uiteraard ook hier van toepassing.


Integratie / ’Dit land staat in brand en we doen of er niks loos is’
12-09-2006 - Eildert Mulder - Trouw

Stevige uitspraken zijn het handelsmerk van moslimvoorman Hikmat Mahawat Khan.

hikmat_mahawat

Nu gaat hij het een tijdje rustig aan doen. Nog één keer pakt hij fors uit, over terreurbestrijding, medemoslims en een schrijnend gebrek aan integratie, met dank aan de overheid.

’De oprechtheid is zoek”, zegt ingenieur Hikmat Mahawat Khan. Het was dweilen met de kraan open op brandweersterkte.”

Tot voor kort was hij voorzitter van CGI, de Contact Groep Islam, een koepelorganisatie van moslimorganisaties. Hij is ermee gestopt. Hij wil niet langer meedoen aan wat hij ziet als een schimmenspel tussen overheid en moslimleiders, dat de integratie geen stap dichterbij brengt.

CGI is een tegenhanger van CMO, Contactorgaan Moslims Overheid, een veel grotere koepelorganisatie, maar eenzijdiger omdat ze alleen soennitische moslims vertegenwoordigt. Bij CGI zijn ook sjiiten en alevieten aangesloten.

Zelf behoort Mahawat Khan tot de Lahore-ahmadiyya, een stroming die in de negentiende eeuw ontstond in wat nu India en Pakistan is. De Lahore-ahmadiyya heeft veel aanhang onder Surinamers maar is bij andere moslims omstreden.

Mahawat Khan wil een tijdje afstand nemen. Nog een keer wil hij zijn ideeën over integratie uiteenzetten. Wat heeft zijn eigen werk en dat van anderen aan positiefs voor de integratie opgeleverd? Er lijkt weinig ruimte voor illusies.

Volgens recente onderzoeken behoort Nederland tot de top drie van moslimshatende landen. Ruim de helft van de bevolking heeft een hekel aan moslims. Veel Marokkaanse jongeren wijzen Nederlandse normen en waarden af. Racisme en discriminatie nemen toe. Tel uit je winst van grofweg twintig jaar praten, talloze adviescommissies en karrenvrachten uitgegeven guldens en euro’s.

“Ik maak me zorgen”, zegt Mahawat Khan.”Ik heb geen aanwijzing dat er iets opgelost wordt. Dus zullen er grotere problemen komen.” Hij heeft de buik vol van ’zinloze prietpraatjes, achterbannenpolitiek en bijeenkomstjes’. “Daar bedoel ik ook feestjes mee van de een of andere migrantenorganisatie, waar de wethouder integratiezaken een toespraakje houdt en een applausje krijgt waarna hij snel door moet naar een andere, even nutteloze bijeenkomst.”

Ingenieur Hikmat Mahawat Khan heeft vergeefs geprobeerd met zijn Contact Groep Islam binnen te komen bij het Contactorgaan Moslims Overheid.
De woede van Mahawat Khan keerde zich in 2005 ook tegen integratieminister Verdonk die de erkenning aan het CMO had verleend. Zij zou bij het opzetten van een Nederlandse imamopleiding de orthodoxen bevoordeeld hebben, en dusdoende de liberaler moslims ’bedonderd’. “Nederland staat in brand en we denken dat we net zo kunnen doorgaan als twintig jaar geleden”, klaagt Mahawat Khan. Hij beschrijft hoe overheid, moslimvoormannen en -achterbannen elkaar met wederzijds goedvinden klemzetten. De overheid praat met de voormannen, omdat die een achterban hebben. Daarmee versterkt de overheid de positie van die voormannen bij hun achterban. De voormannen spelen ’schaak op twee borden’. Uit angst voor hun achterban wagen ze zich niet aan gedurfde standpunten. Ook de overheid houdt daar trouwens niet van.
Mahawat Khan: “Het devies is: vooral de boot niet schudden en in plaats daarvan sociaal wenselijke uitspraken doen. Ze weten precies wat de overheid wel en niet wil horen. Heikele onderwerpen snijden ze niet aan, dat wil de overheid niet want dan moeten ze die problemen oplossen.”


Binnen de categorie ’nutteloze prietpraat’ vallen voor hem verklaringen van moslimorganisaties, waarin ze terreurdaden afkeuren. “Ze moeten niet een persverklaring afgeven voor meneer Balkenende maar voor de eigen moskeeën. Ze creëren de illusie dat alles in Nederland in orde is en dat we kunnen doorsnurken.”

In de discussie over islamitisch radicalisme valt hem nog iets anders op, wat een goede analyse en aanpak in de weg staat, de overbelichting van de rol van onder andere Saoedi-Arabië en de onderbelichting van Pakistan: Die fout maken zowel de overheid als de media.”

De invloed van Pakistaans radicalisme bleek in de zomer van 2005, bij de bomaanslagen in Londen. De daders stonden onder invloed van Pakistaanse geestverwanten.

Ook bij de laatste, verijdelde aanslagen op vliegtuigen door Britse moslimextremisten was er een link met Pakistan.

Dat Mahawat Khan zelf wel oog heeft voor de rol van Pakistaans radicalisme, ook in Nederland, houdt verband met zijn Surinaamse afkomst. De meeste moslims daar stammen af van contractarbeiders die eind negentiende, begin twintigste eeuw vanuit India, waarvan toen ook Pakistan nog deel uitmaakte, naar Suriname kwamen. Daar heerste een traditie van grote godsdienstige tolerantie, waarin van ook moslims deelden.
In de jaren zeventig emigreerden de nazaten van die contractarbeiders opnieuw, nu vanuit Suriname naar Nederland.

Hier maakten ze kennis met een hardere islam, van Midden-Oosterse en ook Pakistaanse makelij.

Er zijn nu veel moskeeën, waar vooral Surinaamse en Pakistaanse soennitische moslims komen en die zijn aangesloten bij de World Islamic Mission (WIM). Daardoor is ook binnen de Surinaamse moslimgemeenschap de tegenstelling tussen ahmadi’s en orthodoxe soennieten, die in Suriname minder belangrijk was, aangescherpt.

Vorig jaar bond Mahawat Khan de bel aan toen er in de Taibehmoskee in de Amsterdamse Bijlmer cd’s werden verkocht waarin de leider van de WIM, sjah Ahmed Noorani Siddiqui, de heilige oorlog verheerlijkte.

In antwoord op Kamervragen zei de minister dat Noorani sprak over Pakistan en dat de cd’s niet meer over de toonbank gingen want dat had de moskee gezegd. Mahawat Khan: Het antwoord van Donner was bagger. De politiek wil het blijkbaar niet aanpakken. Waarom niet eisen dat de moskee afstand neemt van de woorden van Noorani?”

Ernstiger nog vindt hij het eindeloze gepreek over kafirs, (ongelovigen). Hij vreest daarvan blijvende schade voor de integratie.

Mahawat Khan: “We staren ons blind op de Mohammed B.’s en Samir A.’s. Terrorisme is erg maar je kunt het bestrijden. Het is iets van de korte termijn. Maar schade voor de integratie werkt generaties door. Je krijgt een samenleving van water en olie, die zich nooit zullen mengen.”

Zijn aanbevelingen, bij het scheiden van de markt: “We moeten de volgorde van urgentie omdraaien. Nu zijn we erg gefocust op immigratie en terreur maar integratie moet nummer een staan.”

“Het integratiebeleid moet uit de sfeer van belangenpolitiek en achterbannen. Vertegenwoordigers van een wijk bijvoorbeeld hoeven helemaal geen afspiegeling te zijn van de bevolking, je moet wel een waarborg hebben dat ze zich inzetten voor de hele gemeenschap en niet alleen maar voor een bepaalde groep.”

“Dingen, die er niet toe doen moeten we achterwege laten. Geen theekransjes meer op kosten van de gemeenschap.”

“Maak duidelijk wat wel en niet kan. Een dubbele nationaliteit bijvoorbeeld heeft een funeste uitstraling. Zeker als Kamerleden en andere politici die hebben, dat kan gewoon niet. Marokko erkent verandering van nationaliteit niet. Maar dan moet iemand als Naima Azough maar eens demonstratief met haar Nederlandse paspoort naar Marokko reizen en haar Marokkaanse paspoort thuislaten.”

“Geef geen verkeerde signalen. Toen de koningin in de Moubarekmoskee in Den Haag mannen geen hand gaf noemde Balkenende dat prima. Onzin natuurlijk, in Nederland geef je elkaar de hand, dat is hier de gewoonte. Door zoiets te zeggen richt Balkenende veel kwaad aan. Hetzelfde geldt voor knuffeluitspraken van Cohen. Het is contra-productief.”

“Hou op met lapmiddelen. Positieve discriminatie richt meer schade aan dan dat het oplost. Tegenover de enkele allochtoon, die er een baan aan overhoudt staat de grote ergernis bij autochtonen.”

Schaf al die adviescommissies af. In plaats daarvan moet er een landelijke integratie-board komen, met werkgevers en werknemers, autochtoon en allochtoon. Een goede dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving.”

“We moeten eens naar Amerika kijken. De afgelopen vijf jaar hebben ze daar nieuwe aanslagen voorkomen en hebben ze ook de immigratie kunnen regelen. Dat ging blijkbaar samen. Ze zijn daar harder en duidelijker. In de moskee mag je tieren maar daarbuiten niet. Als je je wilt isoleren dan mag dat maar dan moet je wel op je eigen blaren zitten.”

“Maar als je je in Nederland isoleert dan mag de gemeenschap financieel opdraaien voor de gevolgen. Je eist dat je in een boerka mag solliciteren en als je dan geen baan krijgt vind je dat je recht hebt op een uitkering. Naar Amerika komen mensen om iets van hun leven te maken. Naar Europa komen ze kennelijk met een andere instelling.”

“Je moet niet proberen een Casablanca aan de Amstel, een Paramaribo aan de Noordzee of een Istanbul aan de Maas te stichten. Wat er ook gebeurt, de Mokummer moet de garantie hebben dat Mokum Mokum blijft, een stad van patat en mayonaise waarin Hollandse principes gelden.”

00:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

28-09-06

Janssens is blijkbaar ten einde raad en valt Filip Dewinter aan.

Op de lokale radiozender Centraal heeft Patrick Janssens een felle uitval gedaan naar Filip Dewinter.
Hij draaide de rollen om en zei: "Het ergste dat ik Dewinter verwijt, is dat hij de mensen het recht ontzegd heeft trots te zijn op hun eigen stad of gemeenschap.
Als ik in het buitenland een Catalaan, een Schot, een Bretoen, een Corsicaan of een Bask tegenkom, dan kan die terecht fier zijn op zijn afkomst, regio of taal zonder dat dit gevoel besmet wordt met extreem rechts gedachtegoed. Als ik zeg dat ik uit Vlaanderen of Antwerpen kom, dan wordt die trots beschadigd omdat iemand dat gevoel besmet heeft met racisme en xenofobie. Dat is het ergste dat Dewinter gedaan heeft, hij heeft de stad en Vlaanderen beschadigd."

Hij bedoelt dat Filip Dewinter Antwerpen en heel Vlaanderen beschadigt, terwijl het in feite andersom is. Door het Vlaams Belang steeds af te schilderen als ‘extreem’rechts en Filip Dewinter als de ware demon, de kiezers uit te schelden voor ‘mestkevers’, nazi’s en fascisten hebben ze zelf Vlaanderen in een slecht daglicht geplaatst. Vooral door de mening van één miljoen kiezers te negeren denkt men in het buitenland ‘dat er wel iets fout moet zijn’.

Naar de aloude socialistische leuze: “Niet rood, geen brood”, zet men al jaren mensen onder druk om de kant van de ‘broodheren’ te kiezen. Wie niet in het gelid wil lopen wordt ongenadig afgemaakt.

Janssens noemt een Catalaan, een Schot, een Bretoen, een Corsicaan en een Bask als voorbeelden van mensen die fier zijn op hun afkomst, zonder dat dit gevoel besmet wordt met het extreem rechtse gedachtegoed. Zijn interpretatie van extreem-rechts is racisme en xenofobie en daar zou volgens hem het Vlaams Belang zich schuldig aan maken. Naïef, eerder achterlijk zou ik dit omschrijven. Het niet willen erkennen van de vele problemen in Antwerpen (en disctricten) is zelfs misdadig. Het is net omdat wij wel fier zijn op Antwerpen (maar niet op het bestuur) dat wij terecht wijzen op alles wat hier misloopt.

Het in de steek laten van de Vlamingen in de probleemwijken is een regelrechte schande. Het knuffelen van criminelen, het laten verloederen van Antwerpen, de vervuiling, de illegalen, de krotten. Niets wordt aangepakt.

Integendeel worden er steeds weer door belangengroepen grootschalige en geldverslindende knuffelprojecten op touw gezet voor één bepaalde bevolkingsgroep. Uit angst?
Blijkbaar wel. De haat gaat maar één richting uit. Naar diegenen die alles lijdzaam ondergaan, die geen geweld gebruiken, maar ook de kritiek niet sparen.

De Antwerpse schilder, Luc Tuymans gaf het in Knack toe. “0110 is wél tegen het Vlaams Belang.”
Het komt hier op neer dat je geen Noord-Afrikanen mag boos maken en stem dan vooral niet op het Vlaams Belang.
Hij zei letterlijk:” In het slechtste geval krijg je vormen van georganiseerd verzet, misschien zelfs tamelijk gewelddadige reactie. Ik vermoed dat menig winkelier zijn ruiten zal zien sneuvelen.”

Met andere woorden, wees dus een dhimmy, wees onderdanig, uit geen kritiek en maak hen vooral niet boos. Want de ‘sloebers’, zoals men ze nu noemde in de recente rellen in Brussel, nadat ze een winkel van de enige autochtone bewoonster in de fik hadden gestoken en enkele auto’s eveneens lieten branden omdat een crimineel in de gevangenis was overleden, gaf nog ons nog maar eens gelijk, dat angstig alles toegeven en onder tafel kruipen evenmin helpt. Ze hebben geen ‘opheffen van het ondemocratische cordon’ nodig om boel te schoppen.

18:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Rarara, over welke burgemeester zou het gaan??

KLACHT INGEDIEND BIJ COMITÈ P
VANDALISME DOOR BURGEMEESTERSZOON
BURGEMEESTER OEFENDE DRUK UIT
OM PROCES-VERBAAL TE WIJZIGEN


De zoon van een bekend politieker, tevens burgemeester van een heel grote stad, werd betrapt bij het vernielen van auto's. Dat vernielen gebeurde in groepsverband in een Antwerps district. Toen de burgemeester vernam dat zijn zoon bij de baldadigheden betrokken was, wendde hij zijn invloed aan om het politieverslag te doen wijzigen: 'zijn zoon zou getuige zijn geweest en geen mededader'.
De politie-agenten namen het niet en dienden via de politievakbond VSOA klacht in bij Comité P.

Bron: 't Scheldt

Ben benieuwd naar het vervolg.

17:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Verkeerde auto…

large_219565

Dat Nederland een gevaarlijk land is voor mensen die eerder rechts zijn, werd in het verleden al bewezen. Maar nu sloegen ze de bal, of liever de auto, toch even mis.

Enkele mannen met bivakmutsen kwamen volgens de politie op de fiets langs het gebouw in Amsterdam waar de televisieopnamen werden gemaakt en sloegen met stokken en buizen een auto met Belgische nummerplaat stuk.
Filip Dewinter nam deel aan het televisieprogramma Buitenhof en je hoeft geen hoog IQ te hebben om te snappen wiens auto ze tot schroot wilden herleiden.
Ze hebben zich echter van auto vergist en sloegen een andere wagen aan diggelen.
Wat ik niet snap is dat de politie de mannen met bivakmutsen bewapend met stokken en buizen heeft zien rijden, maar niet vroeg waarom ze onherkenbaar en bewapent door de straten fietsten. Is dat misschien normaal in Nederland?
Uiteraard zijn de daders nu spoorloos.

16:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

21-09-06

Rellen in HongarijeIn Hongarije is het niet meer zo erg geweest sedert ze het communistische juk van de Sovjet Unie hebben afgeworpen in 1956.
Meer dan 10.000 demonstranten, die vooral rondom de parlementsgebouwen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest staan, eisen het vertrek van de premier Ferenc Gyurcsány. De premier heeft in een bandopname toegegeven gelogen te hebben tijdens de verkiezingscampagne, maar hij weigert op te stappen.

In de opnames die bekend werden via de Hongaarse radio, was te horen dat op een bijeenkomst van de socialistische partij, premier Gyurcsany toegaf te hebben gelogen om de verkiezingen te winnen. Verder zei hij nog dat 'ze er een potje hadden van gemaakt en dat ze ondertussen vier jaar lang niets gedaan hebben. Niets anders dan gelogen.
"Het was volledig duidelijk dat wat we zeggen, niet klopte", aldus de premier.

Wat zijn wij toch een braaf en verdraagzaam volkje, denk ik dan bij mezelf.

Verhofstadt heeft de verkiezingen gewonnen met een rechts programma en voert een links beleid uit. Bovendien liegt hij al vanaf het begin van zijn eerste legislatuur.

Hij begon al meteen bij de aanvang van zijn paars-groene regering toen hij staalhard bleef ontkennen dat hij de Waalse steun voor zijn regering had afgekocht met enkele Vlaamse miljarden extra voor het noodlijdende Franstalige onderwijs.

Sindsdien is hij niet meer gestopt. 200.000 banen creëren? Belastingsvermindering? Minder criminaliteit? (je merkt dat toch?) Minder vennootschapsbelasting (maar aan de andere kant onkosten niet meer aftrekbaar maken). Bedrijven naar belgië lokken? (geen enkel bedrijf is naar hier gekomen).

Ik hoef het niet allemaal op te sommen, u voelt het zelf wel n uw portemonnee. Alles in veel duurder geworden en de meeste mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Maar zoals een echte Vlaming berusten wij in ons lot. Wij komen niet op straat om ontslag te eisen van de Verhofstadtjes, de Onckelinxen, de Dewaels, de Reynders of de De Mots. Nee, wij laten ons alles welgevallen, want wie durft reclameren is een 'verzuurde' en een 'onverdraagzame'.

17:29 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Links Nederland

Een extreem links figuur, (vroeger buitengegooid als lid bij het Vlaams Blok wegens extreem rechts en racistisch) die nu ook dienst doet als nuttige idioot bij Blokwatch maar beter bekend staat als 'de forumzot', heeft vorig jaar mijn e-mailadres misbruikt om mij in te schrijven bij de chatgroep Links Nederland. Ik heb ondertussen al een paar keer geprobeerd om er van af te geraken, maar die lijken wel blind en doof want ze blijven mij elke zin die ze op hun forum schrijven doorsturen.

Niet zo erg, want achteraf bekeken kom ik heel wat informatie te weten die ze in feite liever niet aan de grote klok willen hangen. Want ze drukken regelmatig op 'geheimhouding' van hun idiote plannen.

Via deze weg ben ik nu ook te weten gekomen dat ze vanuit Nederland bussen vol extreem linkse figuren naar Antwerpen gaan sturen voor de 'haat'-concerten van Tom Barman.

Het zal nog leuk worden tot aan 8 oktober. Wat we tot nu toe al allemaal gehoord en gelezen hebben is op het karikaturale af. Geen mens die het nog ernstig neemt..behalve misschien links?

00:55 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Senioren in Borgerhout

De senioren in de sociale woonwijk Luisbekelaar wachten tevergeefs op de afwerking van een beloofde 'vertoefplaats' .

Na een enquête werd duidelijk dat hier nood aan was en het district Borgerhout liet daarop een plan uitwerken om aan de vraag van de omwonenden tegemoet te komen.
De zitbanken, kaarttafels en petanquebanen zouden klaar zijn tegen 15 mei en werd daarna verschoven naar 15 september, maar behalve twee onbruikbare petanquebanen is er tot op heden nog niets gebeurd.
Uiteraard zijn de omwonenden niet tevreden, ze hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden temeer er ondertussen aan de sporthal wel werken werden uitgevoerd die al lang af zijn.
Volgens districschepen van Openbare Werken, Charles Bruers (VLD) wordt het dossier opgevolgd, maar is het district afhankelijk van verschillende stadsdiensten.

'Veel beloven en niets geven" is een typische socialistische slogan. Maar ook de districtschepen gaat niet vrijuit. Het is zijn taak om de stadsdiensten wakker te schudden.
Waarschijnlijk zou alles beter draaien indien de stad Antwerpen meer bevoegdheden zou laten aan de districten zelf. Maar gezien het grote succes van het Vlaams belang in vele districten zijn ze daar uiteraard heel erg bang voor.

00:30 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

20-09-06

Hoofddoekjes in Borgerhouts districthuis.Tot grote ergernis van de Borgerhoutse bevolking worden ze aan de loketten van het administratief centrum geholpen door twee dames met hoofddoek.
De dames zullen hun werk ongetwijfeld goed doen, maar omdat er geen religieuze symbolen in publieke overheidsplaatsen mogen vertoond worden, vraag ik mij af waarom hoofddoekjes dan wel mogen. Wanneer bepaalde gemeenschappen geschokt reageren op een kruis aan de muur, waarom wordt een geschokte Borgerhoutenaar dan niet ernstig genomen? Waar blijft het respect tegenover onze cultuur en de oorspronkelijke bevolking van Borgerhout?

Op de districtraad werden de klachten voorgelegd door de fractie van het Vlaams Belang. Het antwoord was, dat het verbieden van een hoofddoek enkel kan wanneer er een uniforme kledij voorgeschreven wordt voor alle ambtenaren.
Onzin natuurlijk, want op het stadhuis van Antwerpen is het wel verboden. In Lokeren heeft burgemeester Antheunis (VLD) het eveneens verboden. Ja, zelfs in het seculiere Turkije is het verboden...


Willem Voet (Vlaams Belang) had hierover al eerder een schriftelijke vraag gesteld, en gevraagd het arbeidsreglement aan te passen, maar kreeg toen net hetzelfde antwoord.

“Volgens het arbeidsreglement zijn hoofddeksels toegestaan, tenzij het personeelslid verplicht is een uniform te dragen.”, zei districtsvoorzitter Marivoet (Sp.a) “Bovendien hebben districten geen bevoegdheid over personeel en dus ook geen eigen arbeidsreglement.”

SP.a’er Marivoet vond dat het maar beter om dat punt van de agenda te schrappen en erover te zwijgen. Typisch socialistisch, steek je kop in het zand en het probleem verdwijnt vanzelf. Tot groot ongenoegen van districtschepenen Paridaens (N-VA) en Van den Brande (CD&V), die uit protest de vergadering verlieten.

Op de vraag van een journalist van GvA zegt Walter Van Den Branden (CD&V), “Wij krijgen enorm veel klachten van bewoners die aanstoot nemen aan de hoofddoeken van die dames, maar tijdens het meerderheidsoverleg werd duidelijk dat hierover niet kon worden gediscussieerd, daarom zijn wij opgestapt.”

Onafhankelijk Marokkaans districtraadslid Sidi Habibi zei dat het Vlaams Belang weer praktijken uit de jaren '40' wou toepassen en mensen stigmatiseren zoals de nazi's destijds een gele ster op de Joden plakten.
Eigenaardig om dat te vernemen uit de mond van een islamleraar die de hele dag niets anders doet dan kinderen onderrichten in haat tegenover joden en andersgelovigen, en die naast de koran ook meestal nog de Arabische vertaling van ‘Mein Kampf’ in de kast hebben staan.
Hij verliet daarop de raad met in zijn zog zijn landgenoot Borgerhout Bewust, El Kebdani. De andere partijen bleven zitten.

Eerlijk gezegd zou ik het even respectloos vinden tegenover de Borgerhoutse bevolking indien alle mannelijke ambtenaren een klak, hoed of pet zouden dragen tenzij het bij een uniform hoort. Het enige verschil is dat zij beseffen dat het onbeleefd is en de nieuwkomers blijkbaar niet.

00:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-09-06

Nahed SalimIk reed op de A6, mijn favoriete snelweg met brede bermen en weinig verkeer, toen ik op 11 september in de middag het bericht op de radio hoorde van het eerste vliegtuig dat zich in een van de Twin Towers had geboord. Men zei dat het nog niet duidelijk was of het om een ongeluk ging of iets anders. Ik vreesde meteen het ergste. Kort daarna, net voordat ik mijn bestemming had bereikt – ik ging tolken in een asielzoekerscentrum in een dorpje genaamd Luttelgeest in de buurt van Emmeloord – kwam nog het bericht over een tweede vliegtuig binnen.

Die dag had ik de grootste moeite me te concentreren op mijn tolkwerkzaamheden. Thuis bleef ik de hele nacht voor de televisie zitten staren naar het onheil die deze beestachtige aanslag teweeg had gebracht aan duizenden onschuldigen.

Toch kan ik niet beweren dat 11 september volslagen onverwachts voor mij kwam. Tenslotte hadden ook daarvoor vele terroristische aanslagen plaatsgehad. In de jaren negentig alleen al kwam meer dan duizend Egyptenaren en honderden westerse toeristen om door toedoen van extremistische groepen zoals de Jemaah Islamiyah en Islamitische Djihad, in hun poging de Egyptische regering omver te brengen. Ook Sadat was al in 1981 door hen vermoord. Daarnaast werden sinds 1992 in Algerije meer dan een half miljoen burgers afgeslacht door georganiseerde islamitische terreurgroepen zoals de GIA en vele andere splintergroepen. Als tolk kreeg ik later, via Algerijnse asielzoekers, een levendige beeld van hoe dit allemaal in zijn werk ging: de terreur, de barbarij van mensen levend verbranden, van verkrachtingen. Dit zijn maar een paar voorbeelden; de lijst is te lang om hier op te noemen.

Sindsdien zijn er zoveel aanslagen geweest dat ik de tel ben kwijtgeraakt. We beginnen zelfs te wennen aan de ontvoeringen, de onthoofdingen onder het geroep van Allahu akbar! De menselijke bommen die ontploffen terwijl we gewoon ergens op een metro stappen, met een vliegtuig reizen of van een welverdiende vakantie willen genieten. Deskundigen zeggen dat het bij ons huidige leven hoort, alsof het gaat om een onafwendbaar natuurverschijnsel.

Toch is het geen natuurverschijnsel. Het is de neerslag van een bepaalde mentaliteit, een absolutistisch dogma dat zijn aanhangers doet geloven dat zij het gelijk bezitten en dat ze in hun recht staan om meedogenloos te handelen tegen anderen die ze als vijanden bestempelen. Een dogma dat hun bovendien de allergrootste beloning belooft voor hun misdaden.

En ja, ik doel hier op de gewelddadige en meedogenloze component van de islam. Een component die vanaf het allereerste begin ermee is vervlochten. Je hoeft maar de islamitische geschiedenis te lezen en je ziet het op elke bladzijde. Niet in de gekuiste versie die ons wordt voorgeschoteld door professionele misleiders zoals Karen Armstrong en Tariq Ramadan. Nee, de originele islam in zijn originele bronnen. Zie bijvoorbeeld de geschiedenis van de Joodse stam Banoe Koeraiza uit Medina, en hoe een conflict tussen deze stam en de profeet in 627 eindigde met de massale onthoofding van alle mannelijke stamleden (na ze te hebben ontwapend!). Dat waren er tussen de 600 en 800, terwijl de vrouwen en de kinderen als slaven werden verkocht, en de bezittingen onder de gelovigen werden verdeeld. Soera 8 van de Koran, getiteld ’De Buit’, handelt helemaal over deze geschiedenis en geeft de goddelijke legitimatie.

Dit is ongetwijfeld de echte voedingsbodem van terrorisme. En als we daartegen iets willen doen, zouden we om te beginnen het morele lef moeten hebben deze feiten te onderzoeken en vervolgens afstand te nemen van elke verheerlijking van geweld, ook niet ten behoeve van het geloof. Dit is niet gemakkelijk. Maar integriteit is soms belangrijker dan religieuze loyaliteit.

Nahed Selim in Trouw, 9 september 2006

Nahed Selim is tolk en publiciste.
In 2005 verscheen haar bundel Zwijgen is Verraad

19:15 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

'Laat me zien wat het nieuwe is dat Mohammed heeft gebracht en je ziet alleen slechte en onmenselijke dingen, zoals zijn bevel om zijn geloof te verspreiden met het zwaard.'

Dave Rosner schreef: 'Doesn’t the Pope know that saying Muslims are violent and evil just makes them react with violence and evil?'

Blijkbaar had de paus dit niet verwacht, maar of elke moslim luistert naar wat de paus zegt is zeker een vraag die mag gesteld worden. Blijkbaar zijn er overal stokers en ophitsers aan het werk om de haat tegenover alles en iedereen die niet moslim is, levendig te houden.
Tenslotte staat in de koran dat er maar 'vrede' kan zijn, wanneer de hele wereld leeft in 'het huis van Allah'.
En daarom zijn ze weer eens woedend door de straten getrokken in vele moslimlanden. Er werd geroepen en getierd, poppen die de paus moesten uitbeelden werden in brand gestoken. In Jeruzalem probeerde men een kerk in brand te steken, op de Westbank ging inderdaad een kerk in vlammen op en een non werd vermoord in Somalië.

En wat doet men hier? Pastoors gaan zich verontschuldigen....

Waarom?

Uit angst? Kruiperigheid? Of is het uit onwetendheid. In ieder geval snap ik het niet.

Toen Madonna in Nederland een liedje zong terwijl ze aan het kruis hing, hoorden we geen christelijke stemmen van protest. Integendeel stonden linkse politici buiten met spandoeken waarop te lezen stond: "Goed zo, Madonna!"

Geen enkele pastoor was verbolgen over deze (voor gelovigen althans) heiligschennis.

Waar waren deze: "de beledigde" moslims wanneer bomaanvallen door Marokkaanse terroristen in Casablanca 28 personen doodden en meer dan 100 verwondden?

Waar waren deze: "de beledigde" moslims wanneer zelfmoordenaars zich lieten ontploffen in het hotel Paradise in Kenya waarbij 12 personen werden gedood en wanneer twee grond-lucht raketten, afgevuurd door Mohammedaanse terroristen, een Israëlisch lijnvliegtuig op een haar mistte?

Waar waren deze: "de beledigde" moslims wanneer op het indonesisch eiland Bali bijna 200 personen werden gedood in een nachtclub?

Waar waren deze: "de beledigde" moslims wanneer 300.000 lichamen van de Iraakse burgers aangetroffen werden in massagraven, afgeslacht door Saddam en zijn medestanders?

Waar waren deze: "de beledigde" moslims wanneer Daniel Pearl, een journalist van Wall Street Krant, gekeeld werd zoals een offerschaap? De wilde handeling werd op video opgenomen dankzij de medewerking Britse onderdaan van moslim origine.

Waar waren deze: "de beledigde" moslims wanneer twee Britse moslims (geboren in Engeland) een dancing (Mike's place in Tel Aviv) binnen gingen en zich lieten ontploffen, hierbij 3 personen dodend en 50 anderen te verwonden?

Waar waren deze: "de beledigde" moslims wanneer in 1997, islamitische militanten, 58 toeristen en 4 Egyptenaren in Luxor doodden?

Waar waren deze: "de beledigde" moslims wanneer de hotels aan Taba (Bombardementen van Taba en Ras Shitan, die een vleugel van het Taba Hilton Hotel hebben vernield en waarbij 34 personen werden gedood en meer dan 100 anderen werden verwond) en Sharm EL Sheikh werden gebombardeerd.

Waar waren ze op 9/11 en waarom hoorden we ze niet na Londen en Madrid?

Waar bleven die grote monden in ons land en in heel Europa, die elke keer weer de moslimuitbarstingen gaan verdedigen maar zwijgen wanneer een paar arme cartoonisten uit Denemarken moesten onderduiken voor de moslimwoede?
Waar bleven de verdedigers van de islamitische uitbarstingen toen er een tentoonstelling in Iran was met schandalige holocaustcartoons?

Waarom hoorden we ze niet toen ze voor televisie mensen hebben onthoofd?
Waar blijven ze wanneer er in de Soedan mensen aan de lopende band vermoord worden door de Arabische bezetters?

Je hoort ze niet, de schijnheilige hypocrieten. Je hoort ze evenmin wanneer de 'democraten' uit het westen giftige schepen naar de Ivoorkust sturen en daar honderden mensen ziek maken en kinderen laten sterven....

Maar een moslim mag je niet krenken...zelfs niet door de waarheid te zeggen.

18:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Braderij op de Turnhoutsebaan

Tijdens het weekeinde ben ik samen met Bart Debie gaan 'bussen' vanaf halfzeven ' s morgens. De rest van de ploeg namen andere straten voor hun rekening. Zaterdag ook nog de taptoe gaan bekijken, de braderij bezocht en de 'reuzekesstoet' gezien op de Turnhoutsebaan. Drukke dagen...
De braderij op de Turnhoutsebaan gaat er echt op achteruit. Behalve wat eetkraampjes, tweede handsspullen en andere rommel was er niet veel te zien.
Desondanks was er tamelijk veel volk. Jammer genoeg trekt het Vlamingen minder en minder aan. Wie meer wil weten en een stukje van de stoet wil zien surft naar de website van Bart Debie http://bartdebie.typepad.com/

17:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Zweden stuurt links naar huis.

De Zweden stemmen linkse regering na jaren weg.

Na twaalf jaar regeren blijven de socialisten steken op 46,2 procent van de stemmen, terwijl het centrumrechtse blok onder leiding van de conservatieven van Fredrik Reinfeldt 48,1 procent van de stemmen krijgt.

In een democratisch land is dat mogelijk, in een land zoals het onze, waar Cuba als het grote voorbeeld wordt genomen, uiteraard niet.

17:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-09-06

Jood zeggen mag van het CGKR niet meer.

Iedereen weet ondertussen dat ik pro joods ben. Dat is niet van gisteren maar dateert al uit mijn kindertijd. Ik had een joodse hartsvriendin 'Esthere' van in de kleuterklas die jammer genoeg tijdens haar tienerjaren door een zwaar autoongeval om het leven kwam.
Waarschijnlijk ben ik opgevoed met bepaalde waarden, want mijn grootvader hielp al joodse mensen naar Londen vluchten tijdens de oorlog.
Bovendien weet iedereen al intussen dat het blogje "http://het-ander-klokje.blogspot.com/" van mij is.

Nu lees ik op de site van Jurgen Verstrepen het volgende:

CGKR gaat nog meer uit de bocht...Zoals jullie weten ben ik voorstander en medestander van Israël en van de Joden. In het verleden zegde ik dikwijls dat je met die gestapo-overheidspolitie van het centrum tegen racisme en jarre jarre jarre... dat je wel weet waar je begint ... maar nooit waar je eindigt. Nu is het al zover. Het woord 'joden' is volgens de gedankenpolizei van het CGKR.... niet echt toegelaten! Opletten op je woorden is dus de boodschap. Zeg niet bruine (brood) maar .... Meer lezen op deze weblog.
KLIK HIER

Ongelooflijk...zit daar nog iemand met hersenen? Ik denk dat Henri Rosenberg nu plat ligt van 't lachen.

13:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Moslims woedend na toespraak paus

Artikel Elsevier

Moslims uit de hele wereld zijn woedend over een toespraak van paus Benedictus XVI. Op bezoek in Regensburg in Duitsland citeerde de paus een veertiende-eeuwse christelijke keizer die vond dat Mohammed alleen 'slechte en onmenselijke dingen heeft gebracht'.

Preek van de paus over geloof en geweld veroorzaakt moslimwoede

De toespraak van paus Benedictus afgelopen dinsdag ging over de relatie tussen geweld en geloof, en over de historische en filosofische verschillen tussen christendom en islam. De paus hield de rede voor de universiteit van Regensburg tijdens een bezoek aan zijn geboorteland Duitsland.

De paus illustreerde zijn preek onder meer met een gesprek tussen een Perzische geleerde en de veertiende-eeuwse christelijke keizer Paleologos. De keizer zei daarin: 'Laat me zien wat het nieuwe is dat Mohammed heeft gebracht en je ziet alleen slechte en onmenselijke dingen, zoals zijn bevel om zijn geloof te verspreiden met het zwaard.'

Citaten
Benedictus XVI zei twee keer 'ik citeer' en voegde toe dat 'geweld onverenigbaar is met de aard van God en de aard van de ziel.'

Keizer Paleologos was keizer van het Oost-Romeinse Rijk met als hoofdzetel Constantinopel, het huidige Istanbul. In november staat een bezoek van de paus aan Istanbul gepland.

Boos en gekwetst

De prominente moslim-geleerde Joessoef Al-Kardawi verwierp de toespraak van de paus. 'Moslims hebben het recht boos en gekwetst te zijn na deze uitspraken van de hoogste christelijke leider. We vragen de paus zijn excuses te maken aan de moslimgemeenschap, zijn profeet en zijn geloof.'

Vanuit de hele moslimwereld stroomden boze reacties binnen. De Moslimbroederschap verklaarde dat 'de opmerkingen van de paus de woede van de hele islamitische wereld heeft opgeroepen'. In Turkije gaan stemmen op om het bezoek van de paus niet door te laten gaan.

Volgens het Vaticaan is het nooit de bedoeling van de paus geweest moslims te kwetsen.

13:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

14-09-06

vrt-despoot Tony Marie dient klacht in.

VRT-baas Tony Mary sleept de Vlaamse regering en de raad van bestuur van de VRT voor de rechter. De gedelegeerd bestuurder vindt dat zijn bevoegdheden geschonden zijn. Hij had een contract afgesloten met Belgacom zonder het voor de beheerraad te brengen. De uitzendingen van 'Flikken' zouden dan eerst door 'betalend' Belgacom worden uitgezonden en pas veel later door de publieke staatstelevisie vrt.

"Dat kan niet", zei Geert Bourgeois, minister van media. En ook de raad van bestuur was het hier niet mee eens.

"De Raad van de VRT heeft maandag beslist dat tussen de VRT en distributeurs alleen overeenkomsten kunnen afgesloten worden die het basisprincipe respecteren dat VRT-programma's slechts betalend 'on demand' worden aangeboden nadat zij eerst lineair en kosteloos zijn verspreid," meldde de voorzitter van de raad.

Het betalend aanbieden van de achtste reeks van Flikken aan de abonnees van digitale TV, alvorens uit te zenden op het open net, staat volgens de Raad van Bestuur haaks op de publieke opdracht.

Als we zien wat er nu nog op televisie wordt aangeboden aan interessante programma's vrees ik dat we binnenkort geen andere keuze zullen hebben dan te betalen. Laat hen dan de linkse en geldverslindende vrt maar meteen opdoeken.

16:31 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Yvonne Verbeeck werd onder druk gezet door Tom Barman

Dat Yvonne Verbeeck 'erin geluisd' werd, zoals de kranten schreven, is absoluut niet waar.
Nee, Yvonne kreeg bezoek van de meest verdraagzame zanger die er rondloopt in Vlaanderen. Volgens een lezer van HLN kreeg ze bezoek van link(s) Tommeke! En hij dicteerde haar wat ze moest vertellen.

Tom Barman ging Yvonne thuis een bezoekje brengen en vertelde haar o.a. dat, indien zij niet rap van gedacht verandert, zij haar toekomstige optredens in het rusthuis 'Rust Roest' wel kon vergeten.

Politiek wordt nu behalve door ngo's, ook al door gedrogeerde artiesten gemanipuleerd?

16:15 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Patrick Janssens

De 'familyman' Patrick Janssens voert campagne voor het 'eigen ik eerst'. Blijkbaar wil hij burgemeester blijven maar dan zonder partij. Het ander Sp.a volk is daar niet over te spreken.

15:33 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Nederlandse minister wil Sharia toelaten

http://www.ad.nl/binnenland/article622846.ece#reactieBinnenkort mag men ook in Nederland handen afhakken van dieven en overspelige vrouwen stenigen.
Islam afvalligen mogen aan bruggen worden opgehangen, gemarteld en geslagen en daarna achter een auto door de Nederlandse steden worden getrokken tot er enkel nog een bloederige massa overblijft... als het van de Nederlandse minister Donner afhangt, want hij vindt dat democratisch.Meer nog...minister Donner wil op een 'democratische' manier islamfundamentalisten aan de macht helpen. Zo staat het allemaal in zijn nieuwe boek.


Vrouwen worden op straat geslagen - Binnenkort ook in Amsterdam?


Is dit binnenkort een normaal straatbeeld?

DEN HAAG -
Wat minister Donner (Justitie) betreft, mag in Nederland de islamitische wetgeving (sharia) worden ingevoerd.

,,Voor mij staat vast: als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan? Zoiets kun je wettelijk toch niet tegenhouden? Het zou ook een schande zijn om te zeggen: dat mag niet! De meerderheid telt. Dat is de essentie van democratie.’’

Donner stelt dit in het boek Het land van Haat en Nijd van Margalith Kleijwegt en Max van Weezel. Het boek komt vandaag uit.

Donner reageert met zijn uitspraak over de sharia op uitlatingen van de CDA-fractie, die eerder stelde dat partijen die de islamitische wetgeving willen invoeren uit het democratisch bestel geweerd moeten kunnen worden. Volgens de minister moeten moslims langs democratische weg aan de macht kunnen komen.

Tweede Kamerlid Geert Wilders heeft Donner opgeroepen zich te verantwoorden voor zijn uitspraken over de sharia.
Volgens Wilders moet een minister opkomen voor de Nederlandse waarden en normen en zich verzetten tegen de invoering van de ‘barbaarse sharia’ in ons land.


Donner uit verder kritiek op de manier waarop zijn VVD-collega Verdonk optreedt. Zo vindt hij dat de ze twee jaar geleden niet had moeten aandringen op de handdruk van een imam. Koningin Beatrix deed dat volgens Donner beter. ,,Het was verstandig dat de koningin er niet op stond dat de imam haar hand schudde. Als ik hier moslims op bezoek heb zeg ik ook niet: jongens, we drinken een borrel.’’

Volgens Donner hebben moslims recht op hun eigen religieuze beleving, ook als ze vrouwen geen hand willen geven. Hij wil niet oordelen over Verdonk. ,,Maar er is een toon in het politieke debat geslopen die me niet bevalt. Een toon van: Gij zult assimileren, Gij moet in het openbaar onze waarden overnemen. Dat is niet mijn benadering.’’


Ik vraag mij af hoe lang het zal duren vooraleer ons land hetzelfde wil doen.Nu de Rode Duivels toch zo slecht spelen en het volk verslaafd is aan brood en spelen, laat ons dan maar alle voetbalpleinen veranderen in executiepleinen.

14:27 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

13-09-06

Laurette flatert weeral!

Een gevaarlijke Albanese topganster loopt zomaar vrij rond in Antwerpen. Niemand snapt er iets van, en niemand begrijpt Justitie nog. Al zeker niet 'vrouwe Justitia Laurette Onckelinx", die persoonlijk bevel gaf tot zijn invrijheidsstelling, alhoewel Hoxha normaal tot 2013 in de gevangenis moest blijven.

Hij werd na zijn invrijheidsstelling uitgewezen naar Kosovo en gezegd dat hij zich niet meer in België mocht vertonen want dat hij anders weer zou opgesloten worden, maar daar herinnert 'vrouwe Justitia' zich nu niets meer van.

Bij de politie en het parket zijn ze er niet over te spreken. Victor Hoxha werd in de jaren '90 beschouwd als de absolute topman van de Albanese maffia in Antwerpen.
Hij was actief in het portiersmilieu, vrouwenhandel, pooierschap, afpersing, geweldplegingen en droeg wapens. Tijdens het onderzoek werden getuigen bedreigd en geïntimideerd maar ondanks het moeilijke onderzoek kreeg hij 15 jaar gevangenisstraf. Vanuit zijn Gentse cel zette hij zijn crimineel handeltje verder. Hoe dat mogelijk is, snap ik ook niet...

Nu probeert hij waarschijnlijk zijn crimineel zaakje terug nieuw leven in te blazen, want enkele 'concurrenten' kregen al bedreigingen.
Eerst kregen ze geen of weinig reactie, maar uiteindelijk werd aan de politie en het parket gezegd dat ze hem moesten overdragen aan de dienst vreemdelingenzaken.

Ten einde raad en ten zeerste ontmoedigd heeft de politie zich rechtstreeks gewend tot Tony Van Parys. Hij zal Laurette interpelleren over deze zaak.
Laurette wil hem echter niet terug in de gevangenis zetten, maar terugsturen naar Kosovo. Haast is er blijkbaar niet bij, zolang de criminelen in Antwerpen blijven is het voor haar al lang in orde.


Eén van de vele schietpartijen in het schipperskwartier door de Albanese maffia

15:01 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

12-09-06

De luchthaven van Charleroi

De boete van 5,4 miljard die de luchthaven van Charleroi moest betalen werd kwijtgescholden en de subsidiestroom naar de luchthaven in Charleroi blijft ook doorgaan, zij mochten in 2005 rekenen op 14,6 miljoen euro overheidsmiddelen.

18:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Euronews in het Arabisch

De EU Observer meldt dat de Europese commissie 5 miljoen wil investeren in kanaal Euronews dat ook zou worden uitgezonden in het Arabisch – maar ze moeten enkel nog het nodige kleingeld vinden.

Margot Wallstrom vertelde de EU-Obsever journalist dat die uitzendingen in het Arabisch heel belangrijk zijn en dat het een ‘brug zou bouwen’ naar de moslimwereld. Soms vraag ik mij werkelijk af of ze dat nu echt geloven of dat ze gewoon zo naïef zijn.

“In het huidige klimaat waarin we leven is dit absoluut een goed idee,” verdedigde ze haar standpunt na haar meeting met het Europees parlementair cultuur comité.
Momenteel zendt Euronews al nieuws uit in zeven talen dat wordt verzorgd door een consortium van publieke zenders en kost nu al om en bij de vijf miljoen euro per jaar.

Het toevoegen van Arabisch op de lijst van talen – Engels/Frans/Duits/Italiaans/Portugees/Russisch en Spaans – zou betekenen dat er bijkomende investeringsfondsen moeten gevonden worden tussen de drie en vijf miljoen euro per jaar.
“We zouden onze financiële contributie aan Euronews kunnen verhogen,” zei Wallstrom, “het is wel duur maar het is doenbaar.”
Maar even later twijfelde ze aan de haalbaarheid van haar plannen en vroeg ze zich af waar ze het geld konden vandaan halen.

Andere lidstaten waren minder optimistisch en Engeland zei vlakaf dat het om een politieke stunt ging.

Wanneer er bijkomende talen moeten gezocht worden, zou ze beter eerst eens kijken in welke talen 'binnen' Europa er nog niet wordt uitgezonden, want Nederlands, een taal die toch tenslotte door 22 miljoen mensen gesproken wordt, is er alvast niet bij.

17:59 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Erin geluisd?

Volgens het Laatste Nieuws is Yvonne Verbeeck erin geluisd door het Vlaams Belang en zou ze niet geweten hebben waar ze was. Dat Het Laatste Nieuws wel eens meer aan berichtvervalsing doet hebben we al kunnen vaststellen via foto's van protestbetogingen waar tot zes maal toe dezelfde personen op te zien waren. Volgens een reactie van HLN ging het toen om een stagiaire die daarvoor meteen werd ontlagen.

Gaat het hier weer om een stagiaire? Of werd Yvonne Verbeeck zodanig onder druk gezet door de politiek correcte media dat ze zomaar spontaan ging liegen? Of heeft de reporter haar de woorden in de mond gelegd. Want méér dan 6000 getuigen waren erbij toen Yvonne Verbeeck werd gehuldigd en zeer goed wist waar en door wie ze in de bloemetjes werd gezet.
Yvonne Verbeeck is misschien slecht te been, maar anders nog rad van tong.
Maar zoals Filip Dewinter al zei: "'t Is weer begonnen, ik hoor het al."

14:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Klein rekenfoutje...800 miljoen.

Verhofstadt zal zich vandaag niet zo goed voelen veronderstel ik. Want door een fout bij de administratie zijn de inkomsten uit de personenbelasting voor dit jaar met 800 miljoen euro tot 1 miljard euro overschat. Een heel pak verschil met het tekort van 4,5 miljard euro waar hij naarstig naar op zoek is om zijn begroting te doen kloppen. Maar toch... Die putten moet dus eerst nog gedicht worden alvorens met de begroting van volgend jaar te beginnen.

Het kabinet van Financiënminister Didier Reynders, dat de fout bevestigt is optimistisch en heeft goede hoop dat er weinig extra besparingen zullen nodig zijn om de kloof weg te werken. Waar hij die ‘besparingen’ wil doen heeft hij er niet bij gezegd. Vlaanderen, de melkkoe van België, zal er wel mogen voor opdraaien.

De regering heeft ondertussen al bijna het hele Belgische patrimonium verpatst om de begrotingen te doen kloppen. Ook het gebouw van Financiën in Sint-Gillis werd daarom verkocht en moeten ze nu terug huren van een Panamees offshorebedrijf. Net zoals de Belgacom pensioenen werden gebruikt om Verhofstadt met een mooi resultaat te laten uitblinken in Europa. Maar het is niet alles goud wat blinkt. Dus enig wantrouwen is op z'n plaats. Want Verhofstadt wil maar pas de begroting bekend maken op 10 oktober, dus twee dagen na de verkiezingen.
Met goede resultaten zou hij zeker en vast vóór de verkiezingen op de proppen komen.

13:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Imperialistisch FDF

Het FDF - de partij van de Vlamingenhaters - gaan maar liefst met lijsten opkomen in 15 Vlaamse gemeenten.
Niet allleen in de faciliteitengemeenten rond Brussel, maar ook in Overijse, Hoeilaart, Steenokkerzeel, Grimbergen, Beersel, Zaventem, Vilvoorde, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw.

Hoe lang nog vooraleer ze ook tot voor uw deur staan?

Het FDF - de Hezbollah in Vlaanderen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Front_D%C3%A9mocratique_des_...

11:12 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-09-06

Leuk weekend.

Het Vlaams Belang partijfeest is jammer genoeg weer voorbij. Het was behalve een groot succes ook bijzonder aangenaam. Het was goed dat zelfs de weergoden met ons waren en het terras kon worden buiten gezet, anders was Antwerpen Expo (beter bekend als het Bouwcentrum) ook al weer te klein geweest.

Iedereen, van jong tot oud kon zich amuseren op het familiefeest van de grootste partij van Vlaanderen. Er was een enorme variëteit aan kinderanimatie en goochelshows. Er werd ook luid meegezongen met onder meer van Vanessa Chinitor, Kurt Lotigiers (broer van Helmut Lotti) en Frank Galan.

Yvonne Verbeeck, al jarenlang sympathisante van het Vlaams Belang huilde van ontroering toen ze in de bloemtejes werd gezet onder luid applaus van meer dan 6000 aanwezigen.


Een geslaagd feest!Een beter verjaardagsgeschenk kon Filip Dewinter, die vandaag (denk ik) 44 wordt, zich niet wensen.

22:35 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-09-06

Kristien Hemme-rechts.

Kristien Hemmerechts, u weet wel, de schrijfster die vooral in opstelstijl vaginaromans schrijft en uit Antwerpen wil verhuizen wanneer Filip Dewinter burgemeester zou worden, werd betrapt op het afscheuren van een Vlaams Belang affiche in Strombeek-Bever.
Ik ben ervan overtuigd dat ook zij een plakaatje ‘zonder haatstraat’ voor haar raam heeft staan. Want meestal zijn dat nu net diegenen die het meest verzuurd en haatdragend zijn. Ik heb wel een tip voor Hemme-rechts, laat uw naam veranderen in Hemme-links. Dat past beter bij uw verzuurde kop.

Zij durft zich af te vragen of ze verdraagzaam moet zijn tegenover onverdraagzaamheid???
Zij gebruikt de woorden van Pim Fortuyn en draait ze gewoon om, want hij zei:
"Wij hebben het recht niet om mea culpa te blijven slaan voor onze zogezegde onverdraagzaamheid, als wij systematisch met onverdraagzaamheid worden geconfronteerd."

Wat Kristien Hemmerechts ‘onverdraagzaam’ noemt gaat niet over het wereldwijd Moslimbroederschap. Haar definitie is dus voor mij onbelangrijk wanneer ik denk aan de verscheurde lichamen in de WTC torens, in Madrid , Londen en vele andere landen.

Ze heeft geluk dat het Vlaams Belang zo verdraagzaam is en geen klacht zal indienen.


In al haar glorie - maar esthetisch niet verantwoord.

13:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

06-09-06

SOSwatch doet het uit de doeken

Al eerder schreef ik dat Patrick Janssens zijn gezin in de steek liet voor een 20-jarige blondine. Maar haar eerst een goed betaalde job bezorgde....

Een collega -blogger schrijft: http://soswatch.skynetblogs.be/#3663575

14:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Op zoek naar een adres in Antwerpen.

Een tijd geleden reed ik nog eens door de Carnotstraat, wat je daar allemaal ziet lopen is ongelooflijk. Ik vraag mij af waar die mensen ineens allemaal vandaan komen? En waarvan leven zij? Wat hopen ze bij ons te vinden?

Terwijl ik stond te wachten en mij afvroeg waarom vreemdelingen gewoon hun auto in het midden van de weg laten staan om een babbeltje te slaan met een landgenoot, was er aan de andere kant, bij de tramhalte, een zwarte aan het proberen zijn vuilzak in het piepkleine gele vuilbakje te duwen. Natuurlijk kreeg hij er niet alles in en viel de rest gewoon op de weg, maar zonder nog even om te kijken ging hij weg. Niet haastig ofzo...nee, gewoon, alsof het hier een godvergeten gat in Afrika is waar je alles zomaar op straat kwijt kunt.

In de gemeentestraat viel nog iets anders op. Want je ziet wel wat als het verkeer strop zit...
Een oudere dame wou de tram opstappen en werd brutaal opzij geduwd door twee (duidelijk) Marokkaanse jongeren. Die hadden blijkbaar heel veel haast en door de stress vergaten ze waarschijnlijk te betalen, want ik zag hen meteen plaats nemen.
Ik moest ergens naartoe in de buurt van de Handelsstraat, dus draaide ik naast het Atheneum af maar verder wist ik niet precies waar ik moest zijn. Ik reed naar het Sint Jansplein en zette mijn auto daar een aan de kant om de weg te vragen. Maar niemand die voorbij kwam begreep Nederlands. Tot ik in de verte twee blonde vrouwen zag. Ik was er zeker van dat zij de enige Vlaamse vrouwen waren in de buurt die mij verder konden helpen, dus liep ik naar hen toe, maar... ze spraken enkel Russisch.

Ik gaf het maar op en liep ik terug naar mijn auto om van daar uit een vriendin op te bellen die niet zo ver daar vandaan woonde. Maar tot mijn grote verbazing was er ondertussen een dronken (of gedrogeerde) Afrikaan op de koffer van mijn auto gekropen en lag daar zijn roes uit te slapen.
Uiteindelijk, en ik was echt ten einde raad, want die kerel wou niet wijken...kwam een poetsploeg van ’t Stad op de plein gereden en hebben ze mij verlost van mijn ongewenste vracht.

Waarom trekken mensen nog naar verre oorden om een beetje avontuur te beleven? Ga eens een dagje stappen in Antwerpen...

14:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

OMDAT ZIJ HATEN!

Wordt het niet bijzonder verontrustend wanneer diegenen die het hardst roepen om verdraagzaamheid, zelf de meest onverdraagzamen zijn?
Ik schreef het al eerder, wie uit de schaduw treedt en zegt dat hij Vlaams Belanger is, heeft in deze linkse gewelddadige maatschappij zelfmoordneigingen.

Dat mocht Bruno Valkeniers ondervinden toen hij zijn campagnebord aan het balkon van zijn huis had gehangen.
Het bord werd in brand gestoken en met heel veel geluk is zijn huis niet helemaal afgebrand. Ook zijn auto werd voor de deur vernield.
Brandstichting is strafbaar, maar brandstichting ’s nachts staat volgens mij gelijk met het proberen een hele familie om te brengen. Bruno Valkeniers en zijn familie hebben heel veel geluk gehad dat ze het nog kunnen navertellen.
Ik hoop dat de daders snel gevat worden, maar is vrees dat er niet zo heel veel moeite zal gedaan worden om de daders te vinden van wie we allemaal weten in welke middens ze moeten gezocht worden.

13:13 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |