16-10-06

Eén tegen allen...

antwerpen2

Maar wat wanneer blijkt dat ‘allen’ één is? Kan men dan nog spreken van een democratie wanneer ‘allen in één’ die eenzame één willen vermorzelen, doodknijpen en op die manier het zwijgen opleggen en liefst willen verder doen zonder die lastige rebellen die weer eens kritiek hebben wanneer ze het te bont maken?

Heeft één geen recht op kritiek wanneer ze merken dat er iets fundamenteel verkeerd gaat in Antwerpen? Mag één een eigen mening hebben over bepaalde samenlevingsproblemen zonder daarvoor door ‘allen in één’ gediaboliseerd te worden? Mag ‘allen in één’ met alle middelen verhinderen dat de mening van één gehoord wordt?

Nee, dat mogen ze volgens de democratische spelregels niet! Maar ze doen het wel.

Het is zoals Frans Crols het zegt in Trends (5 oktober) : “Het massale gevecht tegen het Vlaams Belang heeft een pseudoreligieuze inslag. De fundamentalisten van het politiek correcte denken lusten de ketters rauw. De edele begrippen ‘mensenrechten’ en ‘verdraagzaamheid’ krijgen daardoor een nare bijklank van de verkrachte woorden ‘vriendschap der volkeren’, ‘vrede’ en ‘solidariteit’ uit de tijd van het IJzeren Gordijn.”

En hij gaar verder, “Hoe hoog is het democratische gehalte van onze politici en van de machtuitoefening in België? Als je – in de trant van de middeleeuwen en de renaissance, waar artiesten de schoothondjes waren van de kerk en de rijken – musici, beeldend kunstenaars en schrijvers met geld aan jou kan binden om het officiële discours uit te dragen, dan is er iets diep fout met de democratie van dit land. Die mentale binding leidt tot een feodalisering van de culturele en journalistieke (zogenaamde) elite.”

ALGVZS00


Dat schreef hij vóór de verkiezingen, en vóór de uitzending van Panorama op 25 oktober.

We snappen trouwens maar al te goed waarom deze uitzending niet vóór maar na de verkiezingen werd uitgezonden. Net als dat we zeer goed snappen waarom Bob Cools na de socialistische overwinning in Antwerpen eerst en vooral de pers en de media bedankte voor de enorme steun die ze hadden gekregen.

ALGWAM00


Wie echter de uitzending gisteren heeft gezien weet wie zich om de arbeiders en de volksmensen bekommert. En wie goed heeft gekeken weet ook dat het fabeltje van ‘racisten’ mag opgeborgen worden. Filip Dewinter kwam er als de meest menselijke en gevoelige politicus uit. Geen elitair clubje van journalisten, artiesten, schilders en andere kunstenaars die allemaal leven van een gesubsidieerd bestaan. Geen recepties en feestjes waar de champagne rijkelijk vloeit.

ALGWAN00

Geen misbruik van allochtone beroemdheden (die echter op geen schepenzetel mogen rekenen).
Geen misbruik van het Zuiderpershuis, een wereldcultuurcentrum betaald door elke Antwerpenaar maar geconfiskeerd door de socialisten als hun persoonlijk buurthuis. Filip Dewinter, de meest beschimpte politicus stak als de meest sociale en meevoelende burger torenhoog uit boven de socialist Janssens. (Patrick voor de vrienden)

Ik eindig met nog een citaat van Frans Crols, “Bij alle partijen is - met één uitzondering – het ideologische verschil zo gering dat zij nauwelijks meer zijn dan varianten van eenzelfde attitude en parxis. Op gezette tijden, bijvoorbeeld bij verkiezingen, voert men theaterstukjes op en ruziet men over details van details. De socialisten verschillen weinig van de liberalen en omgekeerd en de CD&V’ers zijn mossel noch vis met een christelijk parfum. Een eigen gezicht wordt herinnerd als men de burgers via het stemhok nodig heeft om aan de macht te blijven. Voor de rest is er een éénpartijstaat die zich keert tegen de rebelse formatie.”

In Antwerpen kan men de ‘nieuwe medebewoners’ nog veel wijsmaken en via het vreemdelingenstemrecht die nieuwe zieltjes recupereren, maar in 2007 zullen we de werkelijke resultaten zien.


ALGUTQ00

ALGYEU00

Dé grote verliezers, trouwe vazallen gekannibaliseerd door de socialist en reclamejongen Patrick

17:49 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.