08-11-06

Links bestuur met rechts programma.

In Antwerpen heeft links gewonnen maar de werkgroep ‘Diversiteit’ komt met een rechts (Vlaams Belang) programma op de proppen. Enkele voorstellen konden we al lezen in de GvA.

De dubbele nationaliteit moet worden afgeschaft. Wie Belg wordt, doet afstand van de andere nationaliteiten.

Mooi, maar Nederland heeft dit al eerder geprobeerd en ondernam zelfs een reis naar Marokko om met de overheid te onderhandelen. Marokko is echter niet bereid zijn onderdanen ‘te lossen’. Waar ze ook mogen geboren zijn of wonen, speelt voor Marokko geen rol, ze zijn Marokkaans en blijven Marokkaans. De Nederlanders zijn toen met lege handen naar huis teruggekeerd. Dus zit er maar één oplossing op, neem de Belgische nationaliteit af.
Turkije neemt andere maatregelen voor diegenen die de Turkse nationaliteit kwijt willen, zij onterven hun onderdanen in het buitenland die ‘vreemd’ gaan.

Het verkrijgen van een uitkering is gekoppeld aan de verblijfplaats.

Tot nu toe hoorde men regelmatig dat vreemdelingen bij verschillende OCMW’s gingen aankloppen en op die manier een aardige som bij elkaar kregen. Ik was verbaasd dat dit probleem nog steeds niet aangepakt werd.

De overheid voert controles uit naar kadaster en eigendom in het buitenland

Ik kan het bijna niet geloven dat er niemand in Vlaanderen eens luistert naar wat er in onze buurlanden al gebeurd is. Ongeveer vier jaar geleden schreef de Nederlandse krant, ‘De Telegraaf’ een artikel met als titel, ‘Marokkanen die steun trekken kopen in Marokko volledige allee’s op’. De overheid wierp zich meteen op het probleem en een commissie vertrok naar Marokko om daar ter plaatse vast te stellen wie wat en waar gebouwd had. Maar het duurde niet lang of de hele groep werd terug op het vliegtuig gezet richting Schiphol... Pottenkijkers waren er niet gewenst.
Hoe gaat men dat hier oplossen? En als het niet opgelost kan worden, mogen Vlamingen dan ook zonder bijkomende kosten een tweede verblijf hebben in Frankrijk of Spanje?


De Antwerpse randgemeenten moeten zelf sociale woningen bouwen.

Juist, de vraag is maar...moeten sociale woningen uitsluitend gebouwd worden voor vreemdelingen en moeten kansloze Vlamingen dakloos blijven wanneer ze geen dure huurwoning kunnen betalen?

Illegaal is illegaal. Illegalen horen het land te worden uitgezet.

Er is een kortere asielprocedure nodig. Tijdens de procedure horen kandidaat asielzoekers in een (half)gesloten instelling te verblijven. Bij een negatieve beslissing moet de persoon naar een gesloten instelling. (Tot wanneer hij gerepatrieerd wordt).

Je vraagt je af waar ze ineens de mosterd vandaan halen, niet?

Gezinshereniging met partner uit het thuisland kan alleen vanaf 21 jaar.

Het hoeft natuurlijk niet altijd hier te zijn, het mag ook in het thuisland.

Gezinshereniging alleen met minderjarige kinderen.

Niet zonder richtlijnen over hoe men kinderen (ook jongens) hier moet opvoeden.

Wie familie wil laten overkomen, moet er vijf jaar borg voor staan (maximaal zes maanden OCMW-bijstand in de eerste vijf jaar).

Waarom nog zes maanden OCMW-bijstand???

Zieke personen komen niet in aanmerking voor gezinsherenigingen.

Het beleid in België moet worden afgetoetst met het beleid in de buurlanden. In het buitenland gelden soms strengere migratiewetten.

Niet alleen in de buurlanden, maar vooral ook in ‘echte’ emigratielanden zoals Australië, Nieuw-Zeeland, de VS en Canada.

Verder zegt de werkgroep dat allochtonen die geen Nederlands praten daarover moeten worden aangesproken. Een tolk kan een tijdelijke oplossing zijn en wie niet bereid is om Nederlands te leren kan daarvoor eventueel gesanctioneerd worden.

De werkgroep pleit eveneens voor een sociale mix waardoor een ‘ideale wijk’ zou ontstaan. Die bestaat dan voor 35 % uit huurwoningen en voor 65 % uit mensen die een eigen huis bewonen. Bij de huurwoningen wordt per wijk een maximum van 15% aan sociale woningen vooropgesteld.
De werkgroep is evenmin als wij voorstander van positieve discriminatie bij de aanwerving van stadspersoneel, zij wensen selectieproeven op maat van de vacature. Het is maar normaal dat er eens eindelijk een halt wordt toegeroepen aan diegenen die allochtonen op plaatsen zetten waarvoor ze geen andere kwalificatie nodig hebben dan hun allochtoon zijn. Dit geldt zowel in de politiek als bij andere overheidspostjes.
Over het dragen van een hoofddoek in openbaar ambt hebben ze geen standpunt ingenomen, maar niet iedereen is het erover eens dat het dragen van een hoofddoek aanvaardbaar is in een publieke functie.
Volgens ons kan het niet. Iemand die een openbaar ambt bekleedt moet gewoon neutraal zijn.

15:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Links met Rechts programma Nu val ik toch bijkans van mijne stoel! Tijdens de verkiezingsdebatten op tv het Rechts programma verketteren tot en met! Na de verkiezingen het Rechts programma gewoon pikkedieven!
Nu schreeuwen de Linkse volgzame kiezers géén moord en brand!

Gepost door: Metten | 08-11-06

Werkgroep Van wie of van welke partij gaat deze werkgroep uit, Janice?

Gepost door: Tissuebox | 08-11-06

Werkgroep 'Diversiteit' Welke kleur deze werkgroep heeft weet ik niet, maar in feite zou deze groep onafhankelijk en uit alle kleuren moeten bestaan om zo objectief mogelijk te zijn. Voor zover ik weet werd de opdracht gegeven door de coalitie Janssens met goedkeuring van de federale regering.

Dit stond ook nog in de krant (GvA):

Diversiteit

Maandag was het ook de beurt aan de werkgroep rond diversiteit om haar bevindingen aan alle coalitiepartners voor te stellen. De teneur van het hoofdstuk rond diversiteit uit Janssens' laatste boek 'Het beste moet nog komen' zal de basis vormen van het bestuursakkoord rond dit thema.

Wat dit in de praktijk betekent, is nog niet helemaal duidelijk. "Diversiteit is moeilijk te operationaliseren", geeft Janssens toe. "Het heeft veel opportuniteiten, maar brengt ook veel moeilijkheden met zich mee", aldus de burgemeester.

De komende zes jaar zal het huidige sociale beleid worden verder gezet. "Het OCMW zal haar regierol verder opnemen", zegt OCMW-voorzitster en toekomstig schepen voor Sociale Zaken Monica De Coninck.

Gepost door: Janice | 09-11-06

De commentaren zijn gesloten.