21-12-06

Filip Dewinter wenst sociale huisvesting voor iedereen in plaats van de huidige gettovorming.

Van de 1.702 toe te wijzen sociale woningen in Antwerpen, gingen er in 2005 welgeteld 718 naar niet-EU burgers. ,,Aan die gettovorming wordt niks gedaan", zegt Filip Dewinter.
Daarop kreeg hij het uiterst domme en inhoudsloze antwoord van Keulen, “Ik ben een liberaal, geen racist".

Blijkbaar kunnen liberalen en socialisten op een eis voor meer menselijke oplossingen voor arme Antwerpenaren geen ander antwoord vinden dan ‘racist’. Het is elke keer hetzelfde wanneer er onrechtvaardigheid en positieve discriminatie aangeklaagd wordt. Ze hopen dat het dan niet tot een debat komt, want het scheldwoord ‘racist’ is in feite niets anders dan een stopwoord zonder betekenis.

Nog amper de helft van de sociale woningen in Antwerpen komt Belgen toe", repliceert Filip Dewinter. De Antwerpse sociale woonmaatschappij Huisvesting haalt zelfs geen derde Belgen meer. Ook bij Onze Woning en ABC wordt meer dan de helft van de beschikbare woningen vreemdelingen van buiten de Europese Unie toegekend.
,,Antwerpen spant de kroon inzake gettovorming", stelt Filip Dewinter.

Marino Keulen ontkent dat de Vlaamse regering zich niet bewust zou zijn van het probleem.
Maar toch doen liberalen noch socialisten er iets aan. Ze willen tenslotte geen racist zijn nietwaar? Alleen maar tegenover het eigen volk, want dat kan en mag...

Keulen beweert er alles aan te doen om gettovorming te vermijden: ,, We eisen dat kandidaat-huurders het Nederlands machtig zijn. We streven naar een sociale mix tussen oud en jong, gezinnen met en gezinnen zonder kinderen. We willen niet dat asielzoekers in onzekerheid over hun lot richting sociale huisvesting worden gedirigeerd."

En met een stem vol emotie en bijna tranen in de ogen zei Keulen: ,,De gemeenten in de rand rond Antwerpen moeten bovendien hun verantwoordelijkheid leren nemen en ophouden haveloze gelukzoekers richting grootstad te draineren. In de Silvertop-blokken en elders wordt ook werk gemaakt van toezicht en controle door het in ere herstellen van de conciërge. Wanneer Dewinter zegt dat de Vlaamse regering in gebreke blijft, liegt hij."

Misschien moeten we Keulen eens droppen in één van die blokken?

Filip Dewinter: ,,Minister Keulen spreekt met een dubbele tong. Wanneer het om streefcijfers gaat, wanneer het aanwervingsbeleid van bedrijven en overheden onder een vergrootglas moet, vindt iedereen het normaal dat afkomst wordt geregistreerd. Die positieve discriminatie moet zelfs, vinden velen. Maar wanneer het om heel delicate en maatschappelijk gevoelige zaken gaat - sociale huisvesting, criminaliteit, uitkeringen en dergelijke - is het plots taboe geworden om op die basis tot een beter inzicht in de problematiek te komen. En om er iets aan te doen."

,,Dat is nou net het verschil tussen een echte liberaal en een echte Vlaams Belanger", stelt Keulen ferm met de borst vooruit.

,,Ik zal mij met alle macht die ikzelf en alle andere democraten in huis hebben, blijven verzetten tegen het koppelen van sociale grondrechten aan iemands kleur, ras, land van herkomst of geloof."

SP

Is het democratisch dat een alleenstaande Vlaamse vrouw met kinderen niet aan een sociale woning geraakt? Is het sociaal dat heel wat autochtonen (15%) onder de armoedegrens leven en toch niet aan een sociale woning geraken omdat het vol zit met asielzoekers (die Keulen zelf gelukzoekers noemt!!!)? Is het sociaal dat er zoveel daklozen zijn omdat ze geen betaalbare woning vinden?
Inderdaad niet, dat is liberaal. En liberalen hebben totaal niets te maken met democratie.

00:44 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Sociale woningen kunnen gebouwd worden tegen 12% BTW. De verdraagzame burger die naast een sociale woning pakt moet om zelf een dak boven zijn hoofd te krijgen 21% BTW ophoesten. Is dat ook geen vorm van discriminatie? En wie wordt er in ons sociaal-liberaal landje het meest gediscrimineerd?

Gepost door: Dirk | 21-12-06

Naar het voorbeeld van Amerika: ieder zijn eigen kartonnen doos (voor zolang ze voorhanden zijn natuurlijk)

Gepost door: Yes | 02-03-07

Vraagje: Sinds wanneer krijgen mensen zonder papieren een sociale woning? Dit is toch wat de spotprent ons wil wijsmaken of vergis ik me?

Gepost door: neoproject | 22-03-07

Het recht op behoorlijke huisvesting is in principe een sociaal basisrecht dat ingeschreven staat in de Belgische Grondwet en de Vlaamse Wooncode.

Nergens in de huurwetgeving noch in de sociale huurreglementering wordt melding gemaakt van de
voorwaarde van het bezitten van geldige verblijfspapieren.

Het verhuren aan mensen zonder wettig verblijf is dan ook niet strafbaar.

Op 15 februari 1999 verspreidde de
Vlaamse Huisvestingmaatschappij (VHM) wel een telex waarin gesteld werd dat
illegalen geen recht hebben op een sociale woning.

Maar naar aanleiding van de regularisatiecampagne van de federale overheid werd een meer open houding aangenomen waardoor ook illegalen een sociale woning kunnen betrekken.
In Antwerpen zijn er trouwens voorbeelden genoeg.

Gepost door: Janice | 22-03-07

sociaal huren hallo ik ben een alleenstaande vrouw met kinderen en invaliede geld ik had een sociale woning maar door en onwetendheid en geld gebrek heb ik die moeten laten gaan ik trok in bij een vriend ne een paar weken hadden de kindern ruzie met die man de kinderen zijn in min leven belangrijk mijn termijn liep nog tot einde julli ik vroeg toen de woning terug ik kreeg een aangetekend schrijven dat ik mijn sleutel moest afgeven en een brief van het vredegerecht om de achterstallige huur ik ben geweest naar het vredegerecht en er werd mij verzekert dat ik na nadat de achterstal me opnieuw kon inschreven ik betaalde de achterstal en probeerde mij opnieuw inteschrijven na een paar maanden mocht ben ik daar naar toegegaan ik kreeg te horen dat er nog huurschade was geen enkel papier gezien ik kreeg ook nog te horen dat de zonnige woonst me liever niet had endat ik als het moest ik maar op de straat gaan slapen ik woon nu verlopig bij mijn moeder en neefje met zijn vriendin ik heb nog 2 kinderen thuis en een die om de 14 dagen komt dus wij slapen met 2 a3 mensen de grond op moet ge dan ook weten mensen die met 2 werken wel aan een sociale woning geraken zonder moeite en de rest ik ben geen rasist ik woon in hamme en het sociaal verhuur kantoor is de zonnige woonst de huurprijzen zijn enorm op de prive markt dus zal ik nog voor destraat moeten kiezen mijn moeder is ook al 66 jaar oud

Gepost door: marianne | 15-09-08

tja marianne, wat langer in de zon liggen helpt om er wat bruiner uit te zien, misschien hebt ge dan meer kans op wat de sociale maatschappij aanbiedt ?

Gepost door: Ovi | 15-09-08

sociale woning zoals op de meeste plaatsen zijn het de alloctonen die de sociale woningen krijgen ,niet het eigen volk
ze betalen een minimum aan huur en hebben ook nog veel andere voordelen
gaat maar eens als belg aankloppen bij een sociale instantie

Gepost door: van huyck | 23-09-08

De commentaren zijn gesloten.