26-12-06

Europa of Eurabia

bs6qk71153353419


In 2004 hadden we het hoofddoekjesdebat en in navolging van Frankrijk waagde Patrick Dewael zich toen eveneens aan enkele forse uitspraken. Hij wond er toen geen doekjes om en vond dat alle culturen niet gelijkwaardig zijn. Verder stelde hij toen de multiculturele samenleving in vraag en opende hij opnieuw het inburgeringsdebat in het vrt-programma ‘Nachtwacht’.

Dewael stelde het toen kort en krachtig zoals het normaal hoort te zijn:

"Inburgering moet onze beschaving beschermen"

Hij vond toen dat iedereen zich moet houden aan de spelregels van onze Westerse democratische rechtsstaat en allochtonen mochten zich niet langer beroepen op een culturele of religieuze overtuiging om zich daaraan te onttrekken.

Hij zei toen net als wij, het Vlaams Belang, “In ons land zijn man en vrouw bijvoorbeeld gelijk en de overheid moet er alles aan doen om die gelijkheid te doen primeren op opvattingen en tradities van andere culturen.” Daarbij zag hij een belangrijke rol weggelegd voor de inburgerinscursussen: “Om de Westerse spelregels duidelijk te maken en allochtonen op hun rechten en plichten te wijzen, moeten ze een verplichte inburgering ondergaan. Het moet voor eens en altijd duidelijk zijn dat bepaalde praktijken uit de islamcultuur niet door de beugel kunnen.” aldus Dewael. Daarbij dacht hij vooral aan het uithuwelijken van tienermeisjes en het verplicht dragen van een hoofddoek. Maar ook andere aanstootgevende zaken vonden geen genade in de ogen van Dewael: “Het kan toch niet dat meisjes geweigerd worden in jeugdhuizen en dat daar wegens de islam geen alcohol gedronken mag worden. Net zoals de religieuze feestdagen geen vrijgeleide mogen zijn voor illegale slachtingen.”

Al deze maatschappelijke principes moeten duidelijk gesteld worden als een minimumgrens voor de allochtone gemeenschap. Het respecteren van deze grenzen is op zich nog veel belangrijker dan het kennen van onze taal. “De taal is tenslotte het absolute minimum,” besloot de minister twee jaar geleden.

Na deze uitspraken kreeg hij een deel van van de moslimgemeenschap op zijn nek. Ex-groene senator en advocate Mereyem Kaçar vond het zelfs “Verschrikkelijk stigmatiserende uitspraken”.

Volgens Mereyem Kaçar kon er geen sprake zijn van verplichte inburgeringscursussen als er geen serieuze vooruitzichten op werk bestonden. Ook het onderwijs werd onder vuur genomen. Toch wel eigenaardig, want het onderwijs is voor iedereen hetzelfde, dus wie de ‘gelijke kansen’ niet grijpt is zelf schuld.

Dat hier bovendien de rollen even werden omgedraaid leek niemand te storen. Het is niet eerst werk ‘geven’ en dan de taal leren en inburgeren, maar eerst de taal leren en inburgeren, studeren inplaats van spijbelen, solliciteren in normale westerse kledij en werken volgens de regels van het bedrijf. (Zelfs wanneer de chef een vrouw is). En misschien kan Kaçar even de ouders op hun opvoedkundige plichten in het Westen wijzen?


20061201-dscn6719

De discussie is daarna (uit angst?) weer stilgevallen en wie nu nog langer kritiek heeft is gewoon een racist. Zo...einde debat.

Ondertussen, nu twee jaar verder is er bij velen nog steeds geen sprake van inburgering noch aanpassen, laat staan integreren. Het fundamentalisme sluipt verder en verder en wordt steeds fanatieker en gewelddadiger.

Zelfs in de VS begint men zich zorgen te maken over de invasie van moslims in Europa. In de Los Angeles Times schreef Raymond Ibrahim, “Islam gets concessions (toegevingen); infidels (ongelovigen) get conquered (overwonnen)”.

De toegevingen die in Europa worden gedaan aan moslims zijn een bijzonder slecht signaal. Wanneer moslims niet moslim territoria veroveren – hetzij met geweld of vreedzaam – gaan ze nooit overwegen om die terug te geven aan de oorspronkelijke bewoners. Wanneer ze in hun nieuwe land in een voldoende grote gemeenschap leven, gaan ze verregaande eisen stellen en nooit meer afwijken van wat ze verkregen hebben.

“Een land waar ooit de islam heerste, mag nooit meer door ongelovigen worden bestuurd”. (Koran)
(Dat is trouwens het achterliggende gedachtegoed tegenover Israël). En dat is wat Osama Bin Laden liet weten over Andalousië, wat voor hem nog steeds moslimgebied is en de Spanjaarden dhimmies. (Aznar eist verontschuldigingen van de moslimwereld voor de 800 jaar Spaanse bezetting, wat uiteraard, tot op vandaag nog niet is gebeurd).

Het gevaar dat wij hier kennen is de verregaande toegevingen door Westerlingen die het eens zijn met deze Hobbesiaanse visie.

Laat het ons anders stellen, zegt Raymond Ibrahim, als we leven in een wereld waar de sterken het voor het zeggen hebben en de zwakken zich onderwerpen, hoe komt het dan dat wanneer moslimgebieden worden veroverd, diezelfde islamieten, die nooit een toegeving zouden doen in het teruggeven van één centimeter grond, volop gesteund worden door de UN en de publieke opinie wanneer ze rechten en teruggave van (al dan niet vermeend) territorium enz...eisen?

4-5-06_cd_cover2

Laat het ons zo zeggen, wanneer moslims ongelovigen overwinnen, dan hebben die gewoon pech gehad, ze moeten zich dan overgeven en onderwerpen aan de nieuwe übermenchen en alle discriminaties en vernederingen ondergaan, of anders woden ze gedood. Wanneer de islamieten echter verslagen worden, dan eisen ze verontschuldigingen, toegevingen en moet de hele wereld plat op de buik gaan en toegeven dat hen enorm veel onrecht werd aangedaan.

Wat willen we in ons landje, meneer Dewael? Gaan we diegenen die met ons meewillen steunen en de fundamentalisten en onruststokers eruit gooien? Of gaan we blijven angstig toekijken aan de zijlijn en niet alleen de Vlamingen, de Europeanen maar ook de geïntegreerde ex-moslims in de steek laten.

23:03 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

dit is gewoon ziek! is dit wel zeker door een mens geschreven zoals ik een mens ken met verstand, inlevingsvermogen, begrip, solidariteit? toch bedankt voor deze bijdrage, ik heb vooral goed gelachen..

Gepost door: vlamingmethart | 02-10-07

Neen Neen, hier is geen plaats voor mensen zonder verstand, inlevingsvermogen, begrip, solidariteit met ongelovigen, kortom voor moslims dus.

Dat heb je goed samengevat, vlamingmethart.

Gepost door: vlamingmetverstand | 03-10-07

De commentaren zijn gesloten.