08-06-06

LAURETTE ONKELINKS

In 2005 las ik in de Britse pers een artikel over een deel van de PS-maffia, Laurette Onkelinks. Omdat het belangrijk is in de strijd naar autonomie, ook in justitie, probeerde ik het te vertalen in amper vijf minuten om het daarna rond te sturen. Eigenaardig genoeg duurde het daarna geen vijf minuten of het stond op diverse internetkranten en weblogs.
Vertaalfouten inbegrepen. Want de Engelse tekst die ik toen vertaalde was eerder omgezet van het Frans naar het Engels door een computervertaalprogramma, waardoor hele stukken praktisch onbegrijpelijk waren en ik er uit liet. Nadien ben ik zelf beginnen zoeken en vond zo het één en ander dat duidelijk maakt wat voor een afschuwelijk mens Onkelinks in feite wel is.

Daarom, omdat het nog steeds belangrijk is om te weten door wie ook Vlaanderen bestuurd wordt, heb ik de oorspronkelijke Franse tekst vertaald en bijgewerkt.

LAURETTE ONKELINKS – minister van Onrechtvaardigheid

Laurette werd geboren op 2 oktober 1958 in Ougrée (België). Haar moeder is een Tunesische en haar vader Gaston was van geboorte Limburger.
Gaston Onkelinks vond in oktober 1950 werk in Ougrée.
Hij werd er eerst regionaal vakbondslid, daarna schepen en uiteindelijk werd hij burgemeester. Laurette heeft vijf broers en zusters.
Zij studeerde rechten aan de Universiteit van Luik en werd later advocate. Zij huwde met Abbès Guenned. (Een Algerijn)
In 1988 werd zij verkozen in Luik.
In 1992 werd zij minister en zij zal dat waarschijnlijk blijven zolang de Parti Socialiste aan de macht blijft.


Patrick, de oudere broer van Laurette, is eigenaar van een goed draaiend restaurant "Beau Vivier" in Ougrée. Er wordt echter ook verteld dat hij een maandelijkse overheidstoelage ontvangt voor invaliditeit van een vroeger werkongeval.
Tijdens een barbecue op 26 april 2003 bij Alain Mathot (zoon van Guy Mathot – één van de topsocialisten in Luik) en Isabelle Simonis, werd Patrick overvallen door twee gemaskerde en gewapende mannen.

Hij werd daarna licht gewond in het ziekenhuis van Angleur opgenomen.
Maar de opbrengst van het feest, méér dan 12.500 euro, die waren voorzien om de kas van de PS te spijzen, verdween spoorloos.
Er wordt echter gefluisterd dat het om een maffia-afrekening ging.
Enkele tijd later, werden de twee aanvallers gearresteerd. Eigenaardig genoeg bleken naaste relaties van het slachtoffer te zijn.
Zij werden onmiddellijk opgesloten, maar hun advocaat – raar maar waar - was Marc Uyttendaele, een deskundige in constitutioneel recht én de huidige echtgenoot van Laurette Onckelinks.

Het nieuws bleef uit in de media. Evenmin werd de arrestatie van Patrick voor het dragen van een vuurwapen zonder een vergunning bekend gemaakt.


(Isabelle Simonis werd gedwongen tot aftreden.)
Een intern memorandum werd per vergissing door een medewerker van Isabelle Simonis gestuurd aan Le Soir waaruit bleek dat de strijd tegen de rechtervleugel en racisme o.a. werd gemotiveerd door de wens om “allochtone kiezers bij de PS aan te trekken.”
Men zou openbaar belastingsgeld voor dat sectarisch doel besteden. Isabelle Simonis gafblunderende antwoorden op vragen over dit incident dat haar snel dwong om alsvoorzitter van het Franse Sprekende Communautaire Parlement afte treden.
Zij vertelde de media onder meer: “Philippe Moureax, burgemeester van het district Molenbeek is van plan om islamitische immigranten als basis voor zijn kiesdoeleinden te gebruiken.”


De jongere zuster van Laurette Onckelinks verbleef in de gevangenis aan het eind van 1979 - begin 1980 en werd beschuldigd van drugsmokkel.
In 1996 werd door Marokko een internationaal arrestatiebevel uitgereikt eveneens voor drughandel en criminele organisaties tegen Abbès Guenned, de toenmalige echtgenoot van Laurette Onckelinks.
Maar de man was slim genoeg om niet naar Marokko terug te gaan. Op 31 juli 1997, werd hij onverwacht geklist en gearresteerd op de luchthaven van Zaventem waar hij zijn diplomatieke paspoort (onschendbaarheid) gebruikte.
Daarna volgde de snelste scheiding in de geschiedenis. Laurette scheidde heel snel van hem om een schandaal te vermijden en amper één maand na zijn arrestatie was de scheiding al officieel.

Abbès Guenned gebruikte illegaal een diplomatiek paspoort dat hij had gekregen, aangezien hij nooit een diplomaat is geweest is het niet zo moeilijk om te raden hoe hij dit paspoort heeft verkregen.

Op 21 juli 1998, werd Abbès Guenned echter opnieuw gearresteerd, deze keer op de luchthaven van Adnan Menderes in Izmir, Turkije.
Hij werd korte tijd in hechtenis genomen, nadien weer vrijgelaten, en werd een paar dagen later opnieuw gearresteerd op verzoek van het Hoge Gerechtshof omdat Marokko om zijn uitlevering had verzocht.
‘Heel toevallig’ werd Uyttendaele als Guenned’s advocaat ingehuurd, terwijl het Belgische Ministerie van Justitie tussenbeide kwam en bij de Turkse minister van justitie Hassan Denizkurdu ging pleiten ten gunste van Guenned, om hem niet terug naar Marokko te sturen.
Een Turkse krant Milliyet schreef op 15 augustus 1998, onder de Turkse titel: "Esi van Belçikali Bakan krize yol açti"wat in het Nederlands betekent, de "Partner van een Belgische minister veroorzaakt een crisis."
Om een diplomatieke rel te vermijden, werd Guenned definitief vrijgelaten. Marc Uyttendaele schreef als zijn advocaat aan Marokko dat Guenned niet zou worden uitgeleverd, omdat hij al achttien jaar Belg was en geen strafblad had.

Op 20 november 1999, huwde Laurette de constitutionele advocaat Marc Uyttendaele. En wie waren de getuigen op dit huwelijk?
De vroegere echtgenoten van het onlangs gehuwde paar! Abbès was getuige van Laurette, en wees er op dat ze zeer goede vrienden waren gebleven. Zo goed zelfs dat Abbès momenteel als adviseur deel uitmaakt van Laurette’s "strategische cel", het stafpersoneel van haar (grootste) kabinet in het parlement en er verantwoordelijk is voor religie, multicultureel beleid, moslimcultuur en het groot-stedenbeleid.
“Monsieur Abbes Guenned, musulman est le conseiller pour les affaires du culte musulman au ministère de la justice. »

Het is verrassend dat men hier niets over een drugbeleid kan vinden.
Het is dus ook niet abnormaal dat Abbès, net als alle andere socialistische leiders, heel erg tegen het verbieden van hoofddoeken is bij moslimvrouwen, (zie zijn oproep tegen het verbod van hoofddoeken in "La Libre Belgique" van 15 Januari 2004). En dat daardoor het dragen van hoofddoeken in het parlement weer toegelaten werd.

Hij gaf zijn steun aan het oprichten van de vereniging COIFE (Collectif d'associations Opposées à l'Interdiction du Foulard à l'Ecole - Gezamenlijke Verenigingen tegen het Verbod van hoofddoeken in Scholen). Één van de medewerkers van Abbès is Kissi Benjelloun, voorzitter van de Unie van moskeeën. Een slager van beroep.
Benjelloun zou zich snel hebben verrijkt bij ‘Real Syndicate’ een vereniging voor moslim huiseigenaars.
In islamitische kringen wordt hij ervan beschuldigd de controle van de moslimvleesmarkt uit te voeren voor zijn persoonlijk profijt.
Bovendien zou Benjelloun ernstige problemen hebben met de Franse belastingdienst.


De vorige Minister van Justitie, Marc Verwilghen, had acht van de zestien leden van de moslimexecutieven geweigerd, omdat staatsveiligheid hen verdacht van moslimfundamentalisme.
De huidige echtgenoot van Laurette Onckelinks (Marc Uyttendaele) werd door de acht van fundamentalisme verdachte moslims ingehuurd om hun zaak te verdedigen.

Vrijwel onmiddellijk nadat Verwilghen vervangen werd, mandateerde Laurette deze acht fundamentalisten. Door de wet van 18 juli 2003, werden net diegenen uitgekozen die ervan verdacht werden het dichtst aan te leunen of lid te zijn bij de "Moslimbroeders" van de extremistische Turkse beweging "Milli Gorûs".
Onder hen was ook Mohamed Boulif, de nieuwe voorzitter van de uitvoerende macht ter vervanging van Nordin Maloujahmoun, die eerder als gematigde bekend staat.
Boulif slaagde er evenwel bijzonder snel in om een "toelage" te verkrijgen die totaal ongerechtvaardigd was.

Een overeenkomst met de overheid van maart 1998 bepaalde dat éénderde van de moslim executieven (die uit 68 leden wordt samengesteld en door algemene stemming door Belgische moslims worden verkozen) na 5 jaar worden vernieuwd.

Maar Laurette hield niet van de toenmalige executieven, onder andere omdat de Parti Socialiste er geen controle over had.

Bij gebrek aan taalkundige pariteit (het werd meestal samengesteld uit Franstaligen!) en het ontbreken van man-vrouw aanwezigheid, moesten de executieven volledig worden vernieuwd, verklaarde ze.
Volgens de moslim-PJM [ PJM = Jonge Moslimpartij), kwamen moslimgodsdienstige leiders met Laurette overeen om te stemmen op de Parti Socialiste als zij deel konden uitmaken van de nieuwe executieve.

Zonder zelfs de zetelende moslimexecutieven hierin te raadplegen, stuurde Laurette hen een brief op 8 april 2004 om hen te informeren over haar bedoeling een nieuwe algemene verkiezing te houden.

Een ontwerp van Koninklijk Besluit werd volgens deze lijnen goedgekeurd op 25 juni 2004, maar na een zeer negatief advies dat door de Raad van State werd gegeven, moest ze het laten vallen.

Een wetsontwerp werd toen voorgelegd ‘op dringende basis’, d.w.z., er waren amper vier dagen tussen de voorlegging van het wetsontwerp en het doorgeven ter goedkeuring in beide Kamers.

Terwijl er normaal nooit op zaterdag een zitting is in de Kamer, gebeurde dit op zaterdag 17 juli 2004. Sommige volksvertegenwoordigers, zoals Christelijke Senator Clotilde Nyssens vroegen, "hoe een bestaand representatief orgaan ooit van buitenaf kan worden opgedoekt, om het te laten vervangen door een nieuw orgaan en waarbij werd geoordeeld over de manier waarop het functioneert, terwijl nu andere regels zullen gevolgd worden dan de eerder tot stand gebrachte oorspronkelijke en juridische regels?"

Laurette antwoordde dat zij voor de beste belangen van de moslimgemeenschap werkte. Dit is een typisch socialistisch antwoord; de mensen worden ‘gelukkig’gemaakt ondanks zichzelf en zonder ze er zelf om vragen.
Zij vertelde er echter niet bij dat er verschillende keren beroep werd aangetekend voor het Arbitragehof door moslims om de wet te herroepen.

Op 23 sept., ondertekende Laurette een ministerieel besluit waarbij de nieuwe leden van dit comité werden benoemd: vroegere magistraten Lucien François en Raymond Decoux, en Ayse Oz en Hassan Bousetta, Jacques Piéron, een deskundige op verkiezingsprocedures, en moslims van wie de godsdienstige representativiteit onbetwistbaar werd gevonden.

EMIM, De herdenking voor de Marokkaanse Immigratie, werd verondersteld om 40 jaar Marokkaanse immigratie naar België te vieren maar het ging de PS vooral om het winnen van hun stemmen voor de regionale verkiezingen van juni 2004. De raad die voor de herdenking werd samengesteld bestond uit 12 leden en werd voorgezeten door diezelfde Hassan Bousetta van de moslimexecutieve. Verder werd de raad aangevuld met 6 leden van de PS, één Groene en 5 socialistische sympathisanten die hiervoor 62,50 euro per halve dag ontvingen.


Moslimorganisaties hebben toen onmiddellijk verscheidene klachten tegen deze puur politieke benoemingen bij de Raad van State ingediend.

Vele moslims protesteerden tegen de strategie die door de Parti Socialiste, en in het bijzonder door Laurette Onckelinks werd aangewend. Eén die erop neerkomt " een strategie te volgen om een ideologische controle in stand te houden- om meer stemmen te bereiken - over een gemeenschap waar eigen zeggenschap wordt verhinderd.", aldus Laurette.
Het is dus duidelijk dat de Parti Socialiste de immigrantengemeenschap, vooral de moslims wil gebruiken, om extra stemmen te bereiken., zoals al door de inmiddels ontslagen en eerdere gedoodverfde opvolgster van Laurette – Isabelle Simonis, werd bekend gemaakt.

Jammer genoeg dacht de oppositie toen dat er geen enkele waarborg bestond dat de strategie om de islam te gebruiken om meer stemmen te halen, - zoals door het duo Onkelinks-Moureaux werd gevolgd -, als intelligent en efficiënt mocht worden beschouwd. Het voorbeeld in Nederland (PvdA - die de recente verkiezingen won door allochtone stemmen) heeft hen nog steeds niet helemaal de ogen geopend.

Nochtans groeit er ook een gevoel van ontevredenheid bij vele moslims. Bedreigingen die Laurette Onkelinks, Philippe Moureaux and Mohamed Chahid mochten ontvangen zijn daarbij vrij duidelijke signalen.

Eigenaardig toch? Mensen die van de islam houden en zelfs de wetten manipuleren voor hun welzijn worden nu bedreigd door islamieten! Zouden die mensen het dan toch door hebben?

Wat opvallend is bij dit alles, is dat Laurette tijdens een tv-debat, zeer zelfverzekerd verklaarde dat de moord op Theo Van Gogh in Amsterdam iets was dat in België onmogelijk kon gebeuren.
Wishful thinking? Of gebrek aan bekwaamheid.

De zogenaamde bekwaamheidsmaatregelen van Laurette tot en met haar commerciële glimlach is één bedrieglijk masker. Bij alle ministeries waar zij al heeft gewerkt, bleef enkel zéér occasioneel een goede herinnering aan haar over. Meer getetter en show dan actie.
Geen pragmatisme (of gevoel voor realiteit) maar eerder doctrinaire en dictatoriale tribunes.

De Franssprekende politieke kringen herinneren zich nog één van de doelstellingen die in 1996 door Laurette Onkelinks werd bepaald toen zij Minister van Onderwijs voor de Franse Gemeenschap was, "Alle studenten zouden in 2001 tweetalig zijn.”Het is nu 2006 en ze zal moeten toegeven dat dit doel verre van bereikt is!

(Bovendien weten we wat tweetaligheid betekent wanneer een fanatieke Franstalige dit zegt. Dat wil zeggen dat men in Vlaanderen tweetalig moet zijn, maar niet in Wallonië, zelfs niet in Brussel.)
Daarna werd Laurette minister van Justitie.
Haar optreden is er één van veel show... ‘Kijk, hier ben ik!’

Om het zachtjes uit te drukken, we moeten nog steeds op overtuigende resultaten wachten.


In verband met de overvolle gevangenissen, werden ondertussen twee gevangenissen gesloten (in Hasselt en Tongeren) omdat zij te oud waren voor de arme gevangenen.
Zullen deze sluitingen niet voor nog meer overbevolking zorgen nog bij de overgebleven gevangenissen?

Geen probleem!

Het totale aantal gevangenen zal door officieel besluit verminderen.
Voor alle gevangenisstraffen van minder dan 6 maanden (behalve racistische misdaden) zal men niet meer opgesloten worden. Kleine criminaliteit moet niet meer vervolgd worden volgens Laurette.

Hoe hypocriet was dan ook haar reactie nadat de procureur van Oudenaarde zijn politiekorpsen uit zijn regio had medegedeeld bepaalde feiten niet meer te vervolgen omdat ze toch automatisch geseponeerd werden? Hij vroeg zijn politiemensen geen uren meer te besteden om een omstandig proces verbaal op te maken voor feiten die toch niet verder geraken dan ergens een bureau of papiermand. En natuurlijk steunde Patrick Dewael de procureur. Het oorspronkelijke bevel kwam dan ook vanuit de federale regering. Van de minister van justitie, Laurette Onckelinckx. Pas nadat er veel negatieve reactie op kwam reageerde Laurette gespeeld verontwaardigd op de instructies van de procureur.

In haar oorspronkelijke tekst staat dat voor uitspraken van de rechter van 7 à 8 maanden, men slechts nog één maand naar de gevangenis moet.

Voor een gevangenistermijn tussen 8 en 12 maanden, werden het slechts 3 maanden gevangenis.

Voor alle gevangenisstraffen tussen 1 en 3 jaar, zullen de celbewoners worden vrij gelaten nadat zij éénderde van hun gevangenisstraf hebben uitgezeten.

De gevangenen die vragen om met een elektronische enkelband te worden uitgerust, zullen van rechtswege onmiddellijk op vrije voet worden gezet, maar blijven officieel wel gevangenen. Dat wil ze nu gebruiken voor pedofielen, alsof ze dan niets meer kunnen mispeuteren...

Dat is haar oplossing om de gevangenissen te ‘ontvolken’.

Geef toe...dit zijn toch inderdaad vrij ontmoedigende maatregelen voor misdadigers! Dat mogen we dagelijks ontdekken.

Enkel uit angst voor een cipierstaking vóór de verkiezingen van juni 2003, vroeg Laurette dat een minimum aan veroordeelde personen werd opgeroepen om hun straf uit te zitten in de overbevolkte gevangenissen.
En van rechters werd toen geëist dat zij hun uitspraken minstens één maand zouden uitstellen tegen personen die minder hebben ontvangen dan een gevangenistermijn van 3 jaar.
Op een totaal van 1.138 verzoeken in 2003 om invrijheidstelling op erewoord, werden 658 verzoeken toegestaan, d.w.z., 59 %!

5% van de verzoeken was betrokken seksuele misdaden tegen minderjarigen!!!
("La Dernière Heure" van 9 november 2004).

Anderzijds heeft de Staat meer dan 500.000 euro in 2 jaar betaald om mensen onrechtmatig in hechtenis te houden.
“Personen die geen inbreuken hebben begaan bevinden zich in de gevangenis in voorhechtenis. Het gebeurt regelmatig." ("La Dernière Heure", 29 oktober 2004).
Dus worden misdadigers losgelaten en onschuldige mensen worden opgesloten!
Aan het chronische gebrek aan magistraten werd evenmin iets gedaan. Integendeel, de situatie schijnt te zijn verergerd.
Men verkiest het benoemen van lager personeel - dat goedkoper is en lonend wanneer het tijd voor verkiezingen is - eerder dan magistraten. Vele bekende delinquenten en misdadigers worden in vrijheid gesteld of krijgen symbolische straffen omdat zij niet binnen een redelijke tijd voor de rechter konden verschijnen.
Dit zal hen echter niet weerhouden op opnieuw misdaden te plegen!


Het beheer van Laurette toont deficiëntie. Ook haar financieel beleid laat veel te wensen over. 650 magistraten tekenden in 2004 vervolging aan tegen Laurette voor wanbetaling van gelden die hen rechtmatig toekomen. ("La Dernière Heure", 27 augustus)


De prioriteit van Laurette Onckelinks ligt in het bestrijden van ‘extreem’ rechts. Niet door de bestaande koorts aan te pakken, maar door het breken van de thermometer.
Zij geeft opdracht tot het volgen van procedures tegen rechts en verbiedt alles wat eventueel kan lijken op racisme of islamfobie.
Nu is de strijd tegen het Vlaams Belang ook lesmateriaal voor het departement Justitie bij de opleiding van magistraten. Het is een thema in een cyclus van vier studienamiddagen die de Federale overheidsdienst Justitie (FOD) organiseert. Het hoeft niemand te verbazen dat Laurette en haar ploeg zo verbeten de strijd tegen het Vlaams Belang inzet. Het is de enige partij waar ze geen vat op heeft, die zich niet laat intimideren noch corrumperen. Wanneer er één partij bestaat waarvan de dotatie moet worden ingetrokken dan is het wel de PS.


02:38 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

07-06-06

Belgisch Staatsblad 1 mei 2006

Editie N.180
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
1 MEI 2006
Wet die naturalisaties verleent, bl. 29205.

1 MEI 2006
Wet die naturalisaties verleent, bl. 29205.

1 MEI 2006
Wet die naturalisaties verleent, bl. 29206.

1 MEI 2006
Wet die naturalisaties verleent, bl. 29206.Waar enkel van deze laatste hieronder de inhoud volgt:

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
1 MEI 2006
Wet die naturalisaties verleent
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

:Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit, wordt de naturalisatie met gelijkstelling van verblijf in het buitenland met verblijf in België verleend aan :

Ait Hachem, Lalla Amina, geboren te Marrakech (Marokko) op 18 mei 1969.
Belfaroum, Lamia, geboren te Sidi M'Hamed, Algiers (Algerije) op 28 februari 1972.
Belfaroum, Salim, geboren te Sidi M'Hamed, Algiers (Algerije) op 2 maart 1973.
Bierny, Philippe Joseph, geboren te Tucson, Arizona (Verenigde Staten) op 18 maart 1983.
Bui, Thi Nhu Loan, geboren te Nha Trang (Vietnam) op 2 januari 1953.
Diallo Diouf, Coumba, geboren te Dakar (Senegal) op 6 mei 1945.
Feza, Joselyne, geboren te Muhazi, Kibungo (Rwanda) op 5 juni 1979.
Gürler, Yasar, geboren te Aiseau (België) op 3 februari 1969.
Hamache, Saida, geboren te Béjaia (Algerije) op 7 maart 1961.
Hamache, Zahia, geboren te Anderlues (België) op 2 december 1966.
Hamidi Sakr, Habib, geboren te Dar El-Mereisseh, Beiroet (Libanon) op 24 augustus 1962.
Hammadou, Farid Ferhad Youcef, geboren te Brussel (België) op 17 september 1956.
Issaad, Fouad, geboren te Sint-Niklaas (België) op 16 februari 1984.
Kara, Hasan, geboren te Emirdag (Turkije) op 11 augustus 1971.
Kaya, Mümtaz, geboren te Hanevleri (Turkije) op 15 juni 1966.
Lecaille, Chantal Marie-Godelive, geboren te Kinshasa (Kongo) op 13 april 1964.
Lecaille, Patricia Marceline, geboren te Kinshasa (Kongo) op 10 maart 1969.
Lukombo Wasantu, Robert, geboren te Gombe, Matadi (Kongo) op 30 mei 1957.
Mombelli, Diego Martin, geboren te Buenos Aires (Argentinië) op 12 januari 1974.
Ngandu Tshiabu, Diamany, geboren te Kinshasa (Kongo) op 11 oktober 1975.
Ocantos, Cecilia Maria, geboren te Buenos Aires (Argentinië) op 11 mei 1983.
Ocantos, Jorge, geboren te Buenos Aires (Argentinië) op 4 mei 1978.
Ocantos, Manuel, geboren te Buenos Aires (Argentinië) op 10 augustus 1981.
Oulad-Hadj-Amar, Mohamed, geboren te Tanger (Marokko) in 1948.
Rouabhi, Anissa-Moustafia, geboren te Boussu (België) op 28 juli 1982.
Rouabhi, Chakib, geboren te Boussu (België) op 28 april 1978.
Sen echtgenote Dereli, Nilgün, geboren te Karaman (Turkije) op 27 november 1969.
Tazerout, Yamina, geboren te Bejaia (Algerije) op 1 april 1943.
Tokalak, Filiz, geboren te Oupeye (België) op 17 december 1984.
Yakar echtgenote Mersinli, Emine, geboren te Koersel (België) op 1 december 1965.
Zâaf, Saâdia, geboren te Douar Elhirch, Ait Melloul, Inezgane (Marokko) op 15 juni 1970.

Art. 3. Bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit, wordt de naturalisatie verleend aan :

Aamran, Abdelkader, geboren te Douar Koudiat Dib, Midar (Marokko) op 8 maart 1955.
Aarab, Drifa, geboren te Amsterdam (Nederland) op 28 maart 1981.
Abdellaoui, Khaled, geboren te Sidi M'hamed, Algiers (Algerije) op 6 juni 1965.
Abdelmalek, Miloud, geboren te Aïn Temouchent (Algerije) op 28 augustus 1960.
Abdmouleh, Yosra, geboren te Sakiet Eddaier (Tunesië) op 24 juni 1976.
Abdula, Cesmen, geboren te Prizren (Servië-Montenegro) op 6 april 1983.
Aber, Mohamed, geboren te Ouled Mansour (Marokko) in 1951.
Abid, Hussain, geboren te Gurag Mang (Pakistan) op 1 januari 1964.
Abidi, Nabil, geboren te Jendouba (Tunesië) op 5 oktober 1967.
Abrighach, Houria, geboren te Tizza Beni Chiker (Marokko) op 26 december 1963.
Achahrour, Lahoussine, geboren te El Kharba Sidi Tayeb Ait Amira (Marokko) in 1955.
Adalet, Mohamed Hedi, geboren te Sfax (Tunesië) op 18 januari 1972.
Adesanya, John Ademola, geboren te Lagos (Nigeria) op 1 mei 1960.
Adeyemi Alao, Kade, geboren te Oyo (Nigeria) op 10 oktober 1970.
Adib, Mohamed, geboren te Douar Essdryene (Marokko) in 1936.
Adrif, Yamna, geboren te Casablanca (Marokko) op 14 juli 1965.
Adrovic echtgenote Ceman, Elvira, geboren te Zlopek, Pec (Servië-Montenegro) op 19 augustus 1978.
Adu Mensah, Kwame, geboren te Sunyani (Ghana) op 24 april 1957.
Aedo Morales, Heraldo Amadeo, geboren te Temuco (Chili) op 3 mei 1948.
Afakwo, Kate, geboren te Accra (Ghana) op 7 oktober 1977.
Afel-Lah, Ahmed, geboren te Douar Boudinar, Temsamane (Marokko) op 3 januari 1965.
Afilal, Mohammed, geboren te Tanger (Marokko) in 1954.
Ageyi, Kwabena, geboren te Fomena (Ghana) op 4 augustus 1958.
Agusoaiei, Ioan, geboren te Piatra, Neamt (Roemenië) op 12 december 1974.
Agyekum, Kwame, geboren te Kumasi (Ghana) op 21 januari 1957.
Ahigombeye Masare, Oswald, geboren te Gitandi-Cyungo, Byumba (Rwanda) op 23 oktober 1959.
Ahmed Hussein, Ayan, geboren te Mogadisho (Somalië) in 1972.
Ahmed Musa, Lula, geboren te Mogadisho (Somalië) op 15 juli 1973.
Ahmed Samatar, Abdulkadir, geboren te Johwar (Somalië) op 7 september 1979.
Ahmed, Shada Nadjmadin, geboren te Bagdad (Irak) op 1 juli 1953.
Ahsaine, Brahim, geboren te Casablanca (Marokko) in 1969.
Aïssi, Mohammed, geboren te Oujda (Marokko) op 30 april 1961.
Ait-Laaziz, Fatima, geboren te Ouled Teima (Marokko) op 24 maart 1982.
Ajana, Driss, geboren te Tetouan (Marokko) op 12 augustus 1967.
Ajdaraj, Sami, geboren te Istog (Servië-Montenegro) op 21 december 1970.
Ajupova, Zdinar Abdumanapovna, geboren te Pamfilova, Almaty (Kazachstan) op 15 november 1975.
Akatshi, Véronique, geboren te Sankuru (Kongo) op 2 december 1959.
Akay, Semdin, geboren te Midyat (Turkije) op 1 februari 1943.
Akgümer, Sakine, geboren te Igdir (Turkije) op 5 november 1971.
Akhtar, Shakila, geboren te Sahlian Nallion, Rawalakot, Poonch, Kashmir (Pakistan) op 13 maart 1979.
Akrouti, Mongi, geboren te Regueb, Sidi Bouzid (Tunesië) op 6 februari 1958.
Aktar, Rozina, geboren te Dhaka (Bangladesh) op 1 januari 1979.
Akyol, Turay, geboren te Üzerlik (Turkije) op 15 augustus 1975.
Al Karmi, Wafeeka, geboren te Al-Karameh (Jordanië) op 12 januari 1962.
Al Yahia, Hiam, geboren te Albab (Syrië) op 1 juni 1965.
Alagöz, Gürsel, geboren te Emirdag (Turkije) op 31 mei 1974.
Alan, Ali Osman, geboren te Aksaray (Turkije) op1 januari 1978.
Alasfour, Safié Alyasien, geboren te Al-Bab (Syrië) op 10 augustus 1938.
Al-Barakat, Mohammad, geboren te Turrah (Jordanië) op 7 januari 1965.
Albik, Mohamed, geboren te Aleppo (Syrië) op 30 maart 1974.
Ali Houssein, Nasser, geboren te Djibouti (Djibouti) op 22 mei 1967.
Alkanat, Nesat, geboren te Manastir (Servië-Montenegro) in 1957.
louache, Ahmed, geboren te Casablanca (Marokko) op 4 december 1969.
Altuntas weduwe Üresin, Zeliha, geboren te Gülsehir (Turkije) op 9 september 1955.
Amarouchi, Fatima, geboren te Trougout Nador (Marokko) op 15 maart 1969.
Ameziane, Amirouche, geboren te Ain Taya (Algerije) op 21 november 1975.
Amghar, Abderachid, geboren te Douar Iakien Beni Bouayach (Marokko) op 20 maart 1973.
Amidi, Nemetula, geboren te Presevo (Servië-Montenegro) op 20 juli 1970.
Amine, Atika, geboren te Casablanca (Marokko) op 6 januari 1963.
Amine, Baghdad, geboren te Beni Jarroul, Tafersit (Marokko) in 1958.
Amraoui, Mustapha, geboren te Berkane (Marokko) op 26 december 1972.
Amri, Yahya, geboren te Douar Beni Oukil, Fraction Ouled (Marokko) in 1955.
Amroud, Kamel, geboren te Sidi M'hamed, Algiers (Algerije) op 20 februari 1968.
Andonovski, Igor, geboren te Veles (Macedonië) op 1 januari 1974.
Anil, Mehmet Ali, geboren te Karakoçan (Turkije) op 12 februari 1980.
Anokyewaa, Akosua, geboren te Accra (Ghana) op 14 december 1965.
Antonov, Alben, geboren te Razgrad (Bulgarije) op 1 maart 1979.
Antonova weduwe D'Haena, Nina Veniaminovna, geboren te Vaenga, Polarninskij, Murmansk (Russische Federatie) op 16 juli 1947.
Apavaloaie, Corneliu, geboren te Suceava (Roemenië) op 24 april 1972.
Apetcho, Simone, geboren te Lomé (Togo) op 10 juli 1965.
Arango Fernandez, Gloria Eledys, geboren te Dabeiba, Antioquia (Colombia) op 5 december 1974.
Argandiwall, Gul Ahmad, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 10 februari 1961.
Arhouni, Ibrahim, geboren te Douar Ighmiran Beni Khalid, Tafersit (Marokko) op 10 september 1984.
Arora echtgenote Braman, Joti, geboren te Kost (Afghanistan) op 26 maart 1967.
Aroukho, Hafida, geboren te Berkane (Marokko) op 19 januari 1972.
Arrazzouki, Farid, geboren te Ijarmaouas (Marokko) op 12 april 1981.
Asenov, Aleko Alekov, geboren te Shumen (Bulgarije) op 20 mei 1968.
Asiamah, Joyce Akua, geboren te Accra (Ghana) op 10 juni 1966.
Assabbouh, Ezzouhra, geboren te Douar Oulad Mekhfad, Beni Ammart (Marokko) in 1976.
Assikhayi, Mohammed, geboren te Meknes (Marokko) op 5 december 1964.
Assimini Walala, geboren te Befale (Kongo) op 23 januari 1954.
Assowoeh Moussa, Ido, geboren te Marka (Somalië) op 25 oktober 1960.
Ataeva, Zarema Oumarovna, geboren te Urus-Martan (Russische Federatie) op 25 oktober 1964.
Atambutu-Yoma, Tongo Bebali, geboren te Ukkel (België) op 27 mei 1976.
Atas, Pinar, geboren te Sariz (Turkije) op 12 november 1983.
Atas, Tugba, geboren te Kocasinan (Turkije) op 1 januari 1985.
Atif El Idrissi, Fatima, geboren te N'Fifa, Amintanout (Marokko) op 1 januari 1980.
Attivi, Povi Sika, geboren te Togblékopé (Togo) op 5 januari 1984.
Awase Kitshe, geboren te Kinshasa (Kongo) op 5 juli 1967.
Ayyad, Zine Labidin, geboren te Oujda (Marokko) op 25 augustus 1976.
Azari Kilandi, geboren te Yaligimba (Kongo) op 3 september 1961.
Azgui, Karim, geboren te Algiers (Algerije) op 20 juli 1958.
Azmy, Chafik, geboren te Casablanca (Marokko) op 15 november 1971.
Azzam, Wissam, geboren te Rachidie (Libanon) op 3 oktober 1974.
Azzouz, Mohammed, geboren te L' Arba, Blida (Algerije) op 23 augustus 1946.
Ba, Abou Samba, geboren te M'Bagne (Mauritanië) op 31 december 1963.
Baba Kairkail echtgenote Argandiwall, Belquis, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 12 april 1968.
Baccar, Hedia, geboren te Mahares (Tunesië) op 1 juni 1955.
Bach, Beata Arleta, geboren te Inowroclaw (Polen) op 10 januari 1968.
Backa, Mariama, geboren te Niamey (Niger) op 8 november 1973.
Bafcop, Bernadette Georgette Cornélie, geboren te Steenvoorde (Frankrijk) op 11 september 1950.
Bajraktari echtgenote Maliçay, Pranvera, geboren te Gjakovë (Servië-Montenegro) op 1 juni 1965.
Bajraktari, Agron, geboren te Pristina (Servië-Montenegro) op 5 februari 1968.
Bajraktari, Anila, geboren te Tirana (Albanië) op 3 augustus 1970.
Bajram weduwe Sejfula, Nafije, geboren te Skopje (Macedonië) op 30 juli 1949.
Baldas, Krzysztof Tomasz, geboren te Krasnik (Polen) op 10 februari 1973.
Baldé, Ramatoulaye, geboren te Tougué (Guinee) op 24 december 1965.
Balwinder Singh, geboren te Chak Shahu (India) op 16 januari 1963.
Bamba, Mafoudia, geboren te Conakry (Guinee) op 3 februari 1966.
Bandic echtgenote Kacar, Fatima, geboren te Mojstir, Bijelo Polje (Servië-Montenegro) op 30 maart 1952.
Bangaenda Gogo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 18 januari 1984.
Bangoura, Fatoumata Mangué, geboren te Conakry (Guinee) op 2 februari 1972.
Barahira, Jean Damascene, geboren te Kigali (Rwanda) op 4 december 1967.
Barandaje, Aimé Prudence, geboren te Nyabiraba (Burundi) op 29 juni 1984.
Barcenas Tolentino, Jola-Ann Catherine, geboren te Victoria, Laguna (Filippijnen) op 6 maart 1985.
Barimah, Yeboah, geboren te Kumasi (Ghana) op 29 september 1968.
Barkallah, Nedra, geboren te Mahares (Tunesië) op 30 juni 1978.
Barki, Fatima, geboren te Douar Ighmiran Beni Khalid, Tafersit (Marokko) in 1960.
Barkou, Brahim, geboren te Ait Melloul (Marokko) op 23 april 1976.
Barrie, Abdul, geboren te Koribondo (Sierra Leone) op 13 augustus 1955.
Barry, Ibrahima, geboren te Dixinn, Conakry (Guinee) op 24 april 1975.
Barry, Mamadou Moussa, geboren te Donghol Touma, Pita (Guinee) op 20 januari 1961.
Barth, Nicola Rodolfo, geboren te Macchie (Italië) op 10 februari 1962.
Bartunek, Jozef, geboren te Senica (Slowakije) op 20 september 1963.
Basoka Mubenga, geboren te Mbuji-Mayi (Kongo) op 9 januari 1966.
Battal, El Housseine, geboren te Casablanca (Marokko) op 29 februari 1980.
Bavcevic, Vedrana, geboren te Split (Kroatië) op 31 augustus 1986.
Bayubahe, Charles, geboren te Songa, Bururi (Burundi) op 25 december 1973.
Bazzar, Said, geboren te Khouribga (Marokko) op 15 augustus 1975.
Beganovic, Ramiza, geboren te Dubovo Bijelo Polje (Servië-Montenegro) op 1 januari 1967.
Begeshi, Hamza, geboren te Vucitrn (Servië-Montenegro) op 17 februari 1954.
Begeshi, Nexhmedin, geboren te Vucitrn (Servië-Montenegro) op 14 december 1975.
Begesi echtgenote Malici, Djulja, geboren te Vucitrn (Servië-Montenegro) op 1 november 1960.
Begesi, Abdulah, geboren te Vucitrn (Servië-Montenegro) op 6 mei 1967.
Bejzaku, Sukrije, geboren te Kosovo Polje (Servië-Montenegro) op 3 februari 1973.
Beka, Kasum, geboren te V. Kicic (Servië-Montenegro) op 24 april 1972.
Bektas, Fatma, geboren te Yalova (Turkije) op 15 december 1979.
Belferkous, Fatia, geboren te Charleroi (België) op 1 april 1964.
Belhadj, Kheîra, geboren te Ouled Fares (Algerije) op 24 maart 1974.
Beliakova, Catherine Nikolaevna, geboren te Dnepropetrovsk (Oekraïne) op 22 oktober 1981.
Beliy, Aleksandr Vladimirovitch, geboren te Zavshitsy (Wit-Rusland) op 24 december 1965.
Beliy, Nikita Aleksandrovitch, geboren te Sajanogorsk (Russische Federatie) op 19 september 1983.
Belkhouas, Saïd Ameziane, geboren te Tirmitine (Algerije) op 1 augustus 1962.
Bellahcen, Azzeddine, geboren te Berkane (Marokko) op 2 augustus 1974.
Ben Ahmed, Abderrachid, geboren te Karyat Ait Kamra Ait Youssef Ou Ali (Marokko) op 1 oktober 1964.
Ben Azouz, Nadia, geboren te Tanger (Marokko) op 26 juli 1968.
Ben Guirat, Leila, geboren te Bardo (Tunesië) op 6 januari 1980.
Ben Salah, Fethi, geboren te Gabes (Tunesië) op 20 februari 1964.
Benayad, Fattouma, geboren te Asilah (Marokko) op 11 juli 1958.
Benderfouf, Naima, geboren te Douar Ouled Bousmir (Marokko) op 18 januari 1975.
Bendouda, Boebekeur ould Tayeb ould Bendouda, geboren te Ain-Séfra (Algerije) in 1925.
Benhadi, Abdelali, geboren te Douar Taouessart, Rouadi (Marokko) in 1959.
Benhafssa, Naima, geboren te Batna (Algerije) op 4 oktober 1964.
Benhakki, Hasna, geboren te Toulal (Marokko) in 1962.
Benjumea Velasquez, Gildardo de Jesus, geboren te Itagui (Colombia) op 12 februari 1960.
Benkahla, Abdelkader, geboren te Oued Rhiou (Algerije) op 21 september 1976.
Benlail, Abdellah, geboren te Azemmour (Marokko) op 29 april 1971.
Benmessaoud, Makhlouf, geboren te Cheraga, Algiers (Algerije) op 15 februari 1966.
Benouda, Ahmed, geboren te Beni Drar (Marokko) op 6 januari 1973.
Bensellam, Aïcha, geboren te Beni Arrouss (Marokko) in 1949.
Bensiamar, Morad, geboren te Tamassint Soufla (Marokko) in 1975.
Bentera, Naïma, geboren te Algiers (Algerije) op 7 mei 1970.
Bentoutah, Farida, geboren te Algiers (Algerije) op 15 augustus 1952.
Benyahya, Ouassim, geboren te Settat (Marokko) op 10 juni 1975.
Berisha echtgenote Hiseni, Esma, geboren te Obilic (Servië-Montenegro) op 6 juli 1961.
Berisha, Hajrudin, geboren te Obilic (Servië-Montenegro) op 1 januari 1950.
Berisha, Vehbi, geboren te Decan (Servië-Montenegro) op 16 januari 1954.
Bernabe, Barbara Borja, geboren te Norzagaray Bulacan (Filippijnen) op 18 februari 1970.
Bezroutchko, Alexandre Borissovitch, geboren te Saratov (Russische Federatie) op 23 november 1976.
Biassaka, Sadou, geboren te Kinshasa (Kongo) op 24 maart 1955.
Bibi, Haleema, geboren te Kunduz (Afghanistan) op 1 januari 1967.
Bibikulu Kumbela, geboren te Baudoinville (Kongo) op 18 september 1956.
Bichara, Said, geboren te Douar Riah Mzamza (Marokko) op 19 mei 1973.
Bilonda Ntambwe, Berthe, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 27 juli 1971.
Bindal echtgenote Ucar, Cemile, geboren te Ciftlik (Turkije) op 1 januari 1931.
Bindech, Hafida, geboren te Berkane (Marokko) op 27 oktober 1958.
Binga, Odette Bijou, geboren te Libreville (Gabon) op 22 april 1964.
Bisquera weduwe Reyes, Milagros, geboren te Pidigan (Filippijnen) op 17 februari 1956.
Bitni-Slahto weduwe Ferdinande, Leokadija, geboren te Riga (Letland) op 30 augustus 1957.
Bizimana-Ngwije, Jean Baptiste, geboren te Gacuba, Rubavu (Rwanda) op 31 december 1962.
Boahen, Elvis Korang, geboren te Nkoranza (Ghana) op 14 juni 1976.
Boamah, Tawiah, geboren te Pramso (Ghana) op 6 juni 1964.
Boateng, Eric Osei, geboren te Effiduasi (Ghana) op 4 juni 1985.
Boateng, Godson Osei, geboren te Effiduasi (Ghana) op 17 september 1983.
Boketshu Pondela, geboren te Kinshasa (Kongo) op 22 april 1984.
Bokoto, Olivier, geboren te Kinshasa (Kongo) op 20 april 1984.
Bombamba Iwenge, geboren te Kinshasa (Kongo) op 4 februari 1961.
Bomponga Bonkale, geboren te Kinshasa (Kongo) op 8 augustus 1953.
Bosnjak, Tahir, geboren te Kosovska Mitrovica (Servië-Montenegro) op 11 juni 1949.
Botnaru, Elena, geboren te Pitusca, Calarasi (Moldavië) op 22 mei 1976.
Bouazib, Hayat, geboren te El Jadida (Marokko) op 28 januari 1980.
Bouazza, Rachid, geboren te Brussel (België) op 23 mei 1979.
Boubekri, Jamila, geboren te Nador (Marokko) op 13 april 1963.
Bouchamma, Badre, geboren te Fez (Marokko) op 15 januari 1968.
Bouchez Mwayuma, geboren te Bukavu (Kongo) op 1 januari 1973.
Bouchikhi, Fatima, geboren te Meknes (Marokko) in 1930.
Bouchotrouch, Saliha, geboren te Beni Ansar (Marokko) op 30 april 1979.
Bouddount, Hassan, geboren te Douar Ichamlalan, Midar (Marokko) op 10 november 1976.
Bougaroua, Mimoun, geboren te Beni Boughafer (Marokko) op 9 juli 1973.
Bougouba, Hassan, geboren te Ain Gdah, Tissa, Taounate (Marokko) in 1978.
Bouhdifi, Ahmed, geboren te Ijarmaouas (Marokko) in 1957.
Bouhdifi, M'hamed, geboren te Ijarmaouas (Marokko) in 1966.
Boukhouchi, Jamâa, geboren te Aït M'hamed Aït Fares Aït Quadrim (Marokko) op 6 januari 1966.
Boulaïch Azifi, Saloua, geboren te Tanger (Marokko) op 28 april 1980.
Bounaanaa, Walfat, geboren te Douar Boussaïda (Marokko) op 2 april 1984.
Bounassar, Abdessamad, geboren te Ijarmaouas (Marokko) op 18 december 1976.
Bourass, Mounssif, geboren te Al Hoceima (Marokko) op 22 april 1981.
Bourrah, Bouchaïb, geboren te Casablanca (Marokko) op 12 mei 1963.
Boushrane, Jemâ, geboren te Oujda (Marokko) in 1949.
Bousnine, Ali, geboren te Douar El Borj (Marokko) op 5 juni 1966.
Bouzakkou, Yamna, geboren te Jabal Aruit, Beni Bouyahie (Marokko) op 15 maart 1968.
Bozçal, Muharrem, geboren te Emirdag (Turkije) op 1 april 1976.
Brixko, Charles Victor, geboren te Luik (België) op 17 september 1961.
Bryda, Slawomir, geboren te Starogard Gdanski (Polen) op 7 november 1968.
Buduh, Abdellah, geboren te Béni Sidel Jbel (Marokko) op 3 juli 1958.
Bulut, Leyla, geboren te Yunak (Turkije) op 23 maart 1982.
Bulutoglu echtgenote Akgül, Elif, geboren te Kigi (Turkije) op 20 februari 1972.
Bumba Lutete, Célestine, geboren te Matadi (Kongo) op 18 april 1963.
Burgos Lamilla, Abigail Betzabé, geboren te Guayaquil, Guayas (Ecuador) op 7 maart 1980.
Bushiri Sompo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 5 januari 1983.
Butoyi, Alain, geboren te Bujumbura (Burundi) op 16 februari 1979.
Cabdalla Xuseen, Cali, geboren te Kismayo (Somalië) in 1968.
Cabdi Xusen, Ibraahim, geboren te Mogadisho (Somalië) op 12 maart 1980.
Çaliskan, Osman, geboren te Arsin (Turkije) op 1 maart 1973.
Çaliskan, Serkan, geboren te Eskisehir (Turkije) op 18 januari 1976.
Can, Izzet, geboren te Küçükhasan (Turkije) op 25 augustus 1961.
Cankurtaran echtgenote Karer, Nurdagül, geboren te Felahiye (Turkije) op 3 april 1981.
Cardué, Fred Karlo, geboren te Hergenrath (België) op 30 oktober 1929.
Cazamir echtgenote Molin, Ana, geboren te Carnecea (Roemenië) op 14 november 1932.
Cek, Emine, geboren te Adana (Turkije) op 11 mei 1972.
Celik, Cüneyt, geboren te Nusaybin (Turkije) op 1 januari 1974.
Ceman, Dzevad, geboren te Vitomirica, Pec (Servië-Montenegro) op 16 september 1975.
Çetin, Erkan, geboren te Eyim (Turkije) op 3 april 1975.
Cetiner, Cihan, geboren te Bünyan (Turkije) op 1 oktober 1978.
Chaabna, Mohamed, geboren te Chekfa (Algerije) op 2 januari 1958.
Chaale, Rajaa, geboren te Casablanca (Marokko) op 11 oktober 1977.
Chaara, Driss, geboren te Rabat (Marokko) op 25 september 1972.
Chabi, Nadia, geboren te Tahchat, Ait Toudert (Algerije) op 23 juli 1962.
Chabrakhit, Kanza, geboren te Casablanca (Marokko) op 5 juli 1962.
Chadli, My Abdelkhalek, geboren te Tamesloht (Marokko) op 30 december 1974.
Chahid, Houria, geboren te Douar Oulad Amar (Marokko) op 2 augustus 1959.
Chaïbaï, Farid Djemel, geboren te Mont-sur-Marchienne (België) op 15 januari 1960.
Chaoui, Samir, geboren te Douar El Maârif (Marokko) op 20 mei 1973.
Charei, Hosni, geboren te Tanger (Marokko) op 16 januari 1952.
Chaudhry, Khalid Mahmood, geboren te Loran, Madina, Gujrat (Pakistan) op 3 mei 1964.
Chbani, Khadija, geboren te Mohammadia (Marokko) op 21 september 1963.
Chebâa Hadri, Mohammed, geboren te Tanger (Marokko) op 27 september 1974.
Chelepina - Goryainova, Elena Nikolaevna, geboren te Moskou (Russische Federatie) op 1 december 1969.
Chen, Chansen, geboren te Yongjia, Zhejiang (China) op 25 september 1975.
Chen, Jian, geboren te Shenyang (China) op8 maart 1962.
Chiang, Wei-Chun, geboren te Taipei (Taiwan) op 18 oktober 1978.
Chihi, Ali, geboren te Henchi Bouraia, Jendouba (Tunesië) op 16 december 1956.
Chikhaoui, Basma, geboren te Kef (Tunesië) op 19 januari 1975.
Chioua, Ahmed, geboren te Anjra, Tetouan (Marokko) op 3 april 1950.
Choubbani, Tahar, geboren te Douar Ouled Ali, Metalsa (Marokko) op 4 januari 1975.
Chowdhury, Fazlul Kader, geboren te Dhaka (Bangladesh) op 13 mei 1972.
Çil, Kemal, geboren te Sinekler (Turkije) op 15 maart 1963.
Çinar, Ercan, geboren te Sivas (Turkije) op 25 januari 1973.
Codrea, Edita Elisabeta, geboren te Craidorolt, Satu Mare (Roemenië) op 15 juli 1962.
Constantinescu, Stefan Niculae, geboren te Boekarest (Roemenië) op 6 juni 1964.
Conte, Madeleine, geboren te Thieu (België) op 22 mei 1938.
Conteh, Mohamed, geboren te Freetown (Sierra Leone) op 5 maart 1980.
Coskun, Fatma, geboren te Palu (Turkije) op 10 april 1971.
Crisan, Vasile Calin, geboren te Tasnad (Roemenië) op 12 december 1976.
Cristea, Cristina, geboren te Boekarest (Roemenië) op 25 december 1960.
Cumar Awes, Nadifo, geboren te Mogadisho (Somalië) op 29 januari 1969.
Cummins, Maria Cristina, geboren te Hobart, Tasmanië (Australië) op 4 juni 1966.
Da Cruz, Domingos Daniel, geboren te Banga (Angola) op 7 april 1960.
Da Silva, José Maria, geboren te Araguari (Brazilië) op 19 augustus 1946.
Dahbi Cherradi, Souâd, geboren te Tanger (Marokko) in 1964.
Daia, Rabia, geboren te Bouknadel, Salé (Marokko) op 10 maart 1970.
Dalipi, Imran, geboren te Golemi Dol (Servië-Montenegro) op 15 april 1970.
Dalipovski, Muhamed, geboren te Kumanovo (Macedonië) op 14 mei 1975.
Dali-Youcef, Hafida, geboren te Tlemcen (Algerije) op 22 september 1950.
Dalli, Kemal, geboren te Keçili (Turkije) op 20 juni 1941.
Danilov, Alexandre Konstantinovitch, geboren te Tokmak (Russische Federatie) op 24 januari 1950.
Dano, Bartolomej, geboren te Presov (Slowakije) op 11 maart 1971.
Daoud, Habiba, geboren te Krüma (Tunesië) op 5 augustus 1967.
Davies, Charles Olawale, geboren te Lagos (Nigeria) op 23 oktober 1970.
Deassa Magnou, Justin, geboren te Baleguhe (Ivoorkust) op 16 september 1965.
Demir echtgenote Yilmaz, Seval, geboren te Gemerek (Turkije) op 30 september 1981.
Demirov, Senjur, geboren te Skopje (Macedonië) op 6 augustus 1983.
Derbali, Aouatif, geboren te Mohammedia (Marokko) op 17 november 1978.
Derfoufi, Mustapha, geboren te Douar Ouled Bousmir (Marokko) op 29 december 1960.
Dervishi, Haki, geboren te Vucitrn (Servië-Montenegro) op 6 oktober 1981.
Deveci, Bülent, geboren te Bogazliyan (Turkije) op 3 maart 1975.
Dhakal, Pawan, geboren te Lammidada (Bhutan) op 20 mei 1979.
Diakaby, Fatoumata, geboren te Conakry (Guinee) in 1965.
Diallo, Fatoumata, geboren te Kindia (Guinee) op 1 januari 1970.
Diallo, Maz, geboren te Donka, Conakry (Guinee) op 1 januari 1980.
Dibi, Ahmed, geboren te Ait Ouribel (Marokko) op 2 april 1969.
Dibrani, Kadrija, geboren te Vitina (Servië-Montenegro) op 3 mei 1963.
Dibrani, Sefer, geboren te Pec (Servië-Montenegro) op 17 mei 1985.
Dibrani, Xhemajl, geboren te Pec (Servië-Montenegro) op 13 maart 1983.
Dimbenzi Luvingadio, Mireille, geboren te Kempese (Kongo) op 2 februari 1976.
Disueme Disimua, Anivo, geboren te Kinshasa (Kongo) op 20 december 1962.
Djabeur, Maghnia, geboren te Arzew (Algerije) op 7 februari 1955.
Djemelas, Bambino, geboren te Kinshasa (Kongo) op 5 april 1974.
Doggui, Mehrez, geboren te Tunis (Tunesië) op 15 maart 1971.
Dondja Etedi, Pauline, geboren te Omama (Kongo) op 27 september 1940.
Dorot, Aurora, geboren te Arad (Roemenië) op 27 juli 1974.
Doukhani, Hafida, geboren te Ouled Said (Marokko) in 1968.
Doumbouya, Mohamed Kadia Mady, geboren te Conakry (Guinee) op 4 januari 1956.
Draganiak, Wieslawa, geboren te Plonsk (Polen) op 26 februari 1956.
Drayaf, Rachida, geboren te Marrakech (Marokko) op 27 november 1967.
Drine, Abla, geboren te Hamadi (Tunesië) op 17 september 1975.
D'Souza, Sanjeev Thomas, geboren te Bombay (India) op 29 december 1972.
Dubric, Melisa, geboren te Gradacac (Bosnië-Herzegovina) op 30 oktober 1976.
Dudrovic weduwe Ceha, Smilja, geboren te Laktasi (Bosnië-Herzegovina) op 20 februari 1936.
Dur, Mustafa, geboren te Ankara (Turkije) op 7 februari 1974.
Dusabe, Christine, geboren te Shyanda, Butare (Rwanda) op 17 maart 1967.
Dyptan echtgenote Kozho, Svitlana Mykolaïvna, geboren te Kiev (Oekraïne) op 9 december 1974.
Earls, Selim, geboren te Lane (Verenigde Staten) op 3 december 1962.
Ebonja, Mariamu, geboren te Etterbeek (België) op 15 augustus 1976.
Eddaif, Sana, geboren te Rabat (Marokko) op 13 juli 1969.
Edorh, Viwouanou, geboren te Lomé (Togo) op 3 oktober 1963.
Ejupi, Fatmir, geboren te Gadime e ultë (Servië-Montenegro) op 10 november 1955.
Ekala Etape, geboren te Mbandaka (Kongo) op 21 juni 1962. op 4 april 1946.
El Bannadi, Omar, geboren te Driouch (Marokko) in 1958.
El Bouzaggaoui, Tayeb, geboren te Douar Oulad Mohand Amar (Marokko) op 12 april 1962.
El Fadel, Saïd, geboren te Douar Ouled Bchir (Marokko) in 1964.
El Fellak, Nadia, geboren te Souk Arbiae El Gharb (Marokko) in 1971.
El Fouki, Mostapha, geboren te Cabilat Lakhmas (Marokko) op 8 april 1955.
El Haddouchi, Hammad, geboren te Oulad Simane, Beni Boujaine (Marokko) in 1953.
El Harchi, El Houssain, geboren te Douar Tamassint Ouly Imrabten (Marokko) in 1965.
El Hardachi, Touria, geboren te Casablanca (Marokko) op 19 juli 1974.
El Hattachi, Abdelhamid, geboren te Ijarmaouas (Marokko) in 1967.
El Hosary, Mofreh Mohamed, geboren te Abou Hamr (Egypte) op 11 januari 1968.
El Idrissi, Abdessamad, geboren te Maksourit Taourirt (Marokko) in 1969.
El Idrissi, Sellam, geboren te Driouch (Marokko) in 1954.
El Imrani, Driss, geboren te Bouhani, Souk Sebt Bni Gorfet (Marokko) op 3 januari 1966.
El Kabbaj, Amine, geboren te Casablanca (Marokko) op 12 juni 1975.
El Kaddouri, Abdeslam, geboren te Irihayen, Beni Boughmaren, Beni Chiker (Marokko) op 3 januari 1950.
El Khalkhali, Zakia, geboren te Tanger (Marokko) op 11 maart 1962.
El Kobiy, Abdeslam, geboren te Madchar Tassejout Azfa Kabiba Beni Said (Marokko) in 1966.
El Kostit, Ahmed, geboren te Tanaqoub (Marokko) in 1970.
El Kouaa, Abdessamad, geboren te Douar Tazart, Beni Guemil (Marokko) op 25 juni 1977.
El Mallouli, Ibrahim, geboren te Douar Talamghait (Marokko) in 1966.
El Marabet, El Batoul, geboren te A'Dmina Sidi Yamani (Marokko) in 1938.
El Massaoudi, Fatima, geboren te Bourg-en-Bresse (Frankrijk) op 29 juni 1969.
El Mehdi, Ahmed, geboren te Asilah (Marokko) op 23 november 1963.
El Moatassim, Amal, geboren te Dar Bel Amri (Marokko) op 12 augustus 1981.
El Mokhtari, Bouchra, geboren te Meknes (Marokko) op 12 maart 1977.
El Morabet, Azeddin, geboren te Ain Halloufa (Marokko) op 1 maart 1975.
El Moumni, Habiba, geboren te Iatmanan (Marokko) in 1939.
El Moussaoui, Massir, geboren te Kebdana Raselma (Marokko) op 25 april 1976.
El Ouilhani, Khadija, geboren te Larache (Marokko) in 1964.
El Rhani, Mostafa, geboren te Ahermoumou (Marokko) op 25 augustus 1962.
El Yadri, Rachid, geboren te Ben Slimane (Marokko) op 16 februari 1967.
El Yahiaoui, Fatima, geboren te Douar Beni Touzine (Marokko) in 1938.
El Yakhloufi, Saida, geboren te Al Hoceima (Marokko) op 1 april 1979.
El Zamly, Samir, geboren te Kafr Kola Elbaba, Gharbiya (Egypte) op 9 februari 1969.
Elmechoui, Abdelkhalek, geboren te Boudlal, Ouled Elhaj (Marokko) in 1962.
Elmi Subagle, Abdi, geboren te Mogadisho (Somalië) op 11 juli 1967.
Enayat, Abdul Haq, geboren te Parwan (Afghanistan) op 1 januari 1956.
Engengi, Atshu, geboren te Kananga (Kongo) op 5 september 1970.
Ennafiî, Rachida, geboren te Casablanca (Marokko) op 28 maart 1957.
Er echtgenote Öztürk, Elif, geboren te Çifteler (Turkije) op 5 augustus 1980.
Erhina, Josephine Ayanful, geboren te Breman Asikuma (Ghana) op 10 juni 1984.
Esani, Hamid, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 5 juni 1981.
Essahtaoui, Saïd, geboren te Douar El Ain (Marokko) in 1969.
Es-Semmar, Seddik, geboren te Casablanca (Marokko) op 21 september 1978.
Essilfie, Esther Inkum, geboren te Accra (Ghana) op 6 april 1981.
Ettalbi, Mohamed, geboren te Metalsa (Marokko) in 1967.
Faidi, Khemaïes, geboren te El Mnara (Tunesië) op 19 november 1972.
Fajardo Sanchez, Aura Maria, geboren te Yumbo (Colombia) op 14 januari 1940.
Fajardo, Luisa Ambrosio, geboren te Victoria, Laguna (Filippijnen) op 15 maart 1963.
Fall, Moussa, geboren te Dakar (Senegal) op 26 augustus 1969.
Faouzi, Hassan, geboren te Segangan (Marokko) op 15 januari 1971.
Fawaz, Jad, geboren te Beiroet (Libanon) op 9 oktober 1977.
Ferhouh, Mohand, geboren te Souama (Algerije) op 10 oktober 1974.
Fernandez Villa echtgenote de Arango, Maria Ruth de Fatima, geboren te Yarumal (Colombia) op 3 juli 1950.
Filipovic, Aleksandar, geboren te Doboj (Servië-Montenegro) op 29 juli 1974.
Fortes, Ivete Teresa, geboren te Chao de Pedras (Kaapverdische eil.) op 26 augustus 1973.
Frangos, Evgenia, geboren te Kalamata (Griekenland) op 6 december 1954.
Frîncu, Florin, geboren te Giurgiu (Roemenië) op 10 juni 1951.
Gahimbare, Anne Sophie, geboren te Bujumbura (Burundi) op 11 juli 1968.
Gamah, Hokim, geboren te Blida (Algerije) op 27 april 1969.
Garcia Guevara, Frederman, geboren te Filadelfia, Caldas (Colombia) op 7 februari 1965.
Garcia Nunez, Federico, geboren te Mexico D. F. (Mexico) op 12 juni 1963.
Gassa, Naïma, geboren te Douar Oulad Sidi Moussa (Marokko) op 7 juni 1973.
Gauli, Ananda, geboren te Tanahun (Nepal) op 5 november 1960.
Gercek echtgenote Heyecan, Selamet, geboren te Cizre (Turkije) op 15 juni 1970.
Ghazouani, Hafida, geboren te Mallacha, Beni-Chiker (Marokko) op 26 februari 1980.
Giatros, Gabriel, geboren te Bambesa, Isiro (Kongo) op 15 mei 1973.
Giraldo Carmona, Kely Marcela, geboren te Bolivar, Antioquia (Colombia) op 20 maart 1982.
Gjoni echtgenote Xhebexhia, Flora, geboren te Rreshen (Albanië) op 4 februari 1970.
Golikova, Inna Mikhailivna, geboren te Kiev (Oekraïne) op 22 maart 1970.
Gontarczuk, Andrzej, geboren te Ciechanowiec (Polen) op 17 augustus 1966.
Gonzalez Rivera, Luz Stella, geboren te Buga, Valle (Colombia) op 10 april 1966.
Gonzalez Villafuerte, Luisa Carolina, geboren te Ambato, Tungurahua (Ecuador) op 10 februari 1978.
Grajcevci, Hamit, geboren te Pristina (Servië-Montenegro) op 24 mei 1977.
Gritli, Lamia, geboren te Blida (Algerije) op 18 januari 1975.
Groza, Victor, geboren te Drochia (Moldavië) op 30 november 1971.
Guano Vargas, Silvia Teresa, geboren te Riobamba (Ecuador) op 3 januari 1964.
Guelaev, Ladi Saltsievitch, geboren te Grozny (Russische Federatie) op 18 februari 1978.
Guerfti mrani, Mostafa, geboren te Tanger (Marokko) op 21 maart 1973.
Guesmia, Smaïl, geboren te Biskra (Algerije) op 19 januari 1970.
Guiliang-Toto, Caroline, geboren te Kelo (Tsjaad) op 6 januari 1976.
Gulei echtgenote Apavaloaie, Mihaela, geboren te Suceava (Roemenië) op 11 september 1972.
Güler, Nurettin, geboren te Kagithane (Turkije) op 18 mei 1967.
Gulzamen, Ahmad, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 11 juni 1986.
Güngör, Saime, geboren te Erzincan (Turkije) op 6 maart 1933.
Gusani, Rahim, geboren te Vucitrn (Servië-Montenegro) op 22 juli 1978.
Gutierrez Gutierrez, Beatriz Eugenia, geboren te Cali (Colombia) op 16 mei 1972.
Guzman Duran, Edison Ferney, geboren te Fresno, Tolima (Colombia) op 15 november 1973.
Guzman Pineda, Ramona Eridiana, geboren te Loma de Cabrera (Dominicaanse Republ.) op 24 april 1984.
Habarurema, Jérôme, geboren te Mahembe (Rwanda) op 30 september 1965.
Habibi, Fatna, geboren te Casablanca (Marokko) op 30 januari 1960.
Habiyambere, Eugénie, geboren te Munazi, Shyanda (Rwanda) op 17 februari 1965.
Haddad, Corinne, geboren te Beiroet (Libanon) op 22 juni 1973.
Haddouchi, Mohamed, geboren te Alhoceima (Marokko) op 28 mei 1973.
Hadri, Ameur, geboren te Casablanca (Marokko) op 5 mei 1962.
Hadri, El Mostafa, geboren te Eloudaya (Marokko) op 28 juli 1967.
Haidar, Saghi, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 20 april 1979.
Hakizimana, Pierre Célestin, geboren te Gisovu (Rwanda) op 27 mei 1976.
Haklaj, Spartak, geboren te Bajram Curri (Albanië) op 16 september 1977.
Hallam, Timothy Keith, geboren te Melbourne (Australië) op 4 oktober 1954.
Hamba Diwoto, geboren te Kinshasa (Kongo) op 22 augustus 1981.
Hamba Kamba, geboren te Kinshasa (Kongo) op 30 juni 1984.
Hammou Ben Amar, Asma, geboren te Agadir (Marokko) op 19 juli 1972.
Hammou Kaddour, Loubna, geboren te Al Hoceima (Marokko) op 8 augustus 1980.
Hammoud, Fathi, geboren te El Rachidié (Libanon) op 29 december 1968.
Hanan, Lmyas, geboren te Tetouan (Marokko) op 28 juli 1973.
Hanbali, Halima, geboren te Marrakech (Marokko) op 27 september 1959.
Haraga, Fatima, geboren te Shouliyine Souk Sebt, Bni Guorfet (Marokko) in 1945.
Haroutiunian, Vahan Rafiki, geboren te Jerevan (Armenië) op 11 juni 1970.
Hashani echtgenote Berisha, Hajrije, geboren te Obilic (Servië-Montenegro) op 2 april 1960.
Haskouri Azzaoui, Latifa, geboren te Tanger (Marokko) op 14 mei 1978.
Hasnaoui, Hicham, geboren te Oujda (Marokko) op 13 juli 1974.
Haso, Mohamed Chukri, geboren te Afrin (Syrië) op 10 augustus 1963.
Hassan, Hadija, geboren te Kisangani (Kongo) op 5 augustus 1972.
Haya, Hassan, geboren te Kenitra (Marokko) op 9 juli 1971.
Hernandez Hernandez, Omar, geboren te Havana (Cuba) op 5 oktober 1974.
Herzi, Souad, geboren te Henchir Chouiref (Tunesië) op 20 oktober 1975.
Heyecan, Mehmet Bahattin, geboren te Cizre (Turkije) op 27 april 1960.
Hiddet echtgenote Özkan, Sultan, geboren te Pazarcik (Turkije) op 15 januari 1960.
Hinostroza Torres, Martha Gisella, geboren te Lima (Peru) op 9 mei 1967.
Hiseni, Ramadan, geboren te Pristina (Servië-Montenegro) op 10 september 1960.
Hiseni, Remzi, geboren te Pristina (Servië-Montenegro) op 15 april 1981.
Hitimana, Alain Patrick, geboren te Kinigi, Ruhengeri (Rwanda) op 2 oktober 1980.
Hitimana, Gilles, geboren te Rutonde, Kibungo (Rwanda) op 1 december 1981.
Hmirine, Hayat, geboren te Sidi Kacem (Marokko) op 26 november 1973.
Horani, Mohamed, geboren te Sour (Libanon) op 1 januari 1981.
Hoti, Ali, geboren te Bosce Kamenica (Servië-Montenegro) op 6 december 1962.
Houhou, Aziza, geboren te Douar Rouached (Marokko) op 22 januari 1967.
Hristova Gueorguieva echtgenote Ilieva, Ivanka, geboren te Targovishte (Bulgarije) op 5 juli 1979.
Ibanda Makabu Wa Lunda, Baudouin, geboren te Kinshasa (Kongo) op 12 augustus 1950.
Ibebeke Ewanga Y'Osenge, geboren te Kiri (Kongo) op 21 augustus 1966.
Ibovi, Christian Armel, geboren te Brazzaville (Congo (Volksrepub.)) op 3 december 1979.
Ibrahim, Ilyas, geboren te Mogadisho (Somalië) op 26 oktober 1979.
Ibrahimi, Sefedin, geboren te Skopje (Macedonië) op 20 juni 1970.
Ibraimi echtgenote Dalipi, Alije, geboren te Bukarevac (Servië-Montenegro) op 20 september 1968.
Ibraimi, Ragmi, geboren te Kumanovo (Macedonië) op 29 april 1975.
Idhsain, Mina, geboren te Kenitra (Marokko) op 20 april 1963.
Igihozo, Houssna, geboren te Kizi Rusaka (Burundi) op 27 mei 1977.
Igwe, Michael C., geboren te Aba, Abia State (Nigeria) op 14 juni 1961.
Ilbay, Efkan, geboren te Karakoçan (Turkije) op 1 januari 1972.
Imadaev, Ali Akhmetovitch, geboren te Grozny (Russische Federatie) op 7 mei 1963.
Imessoumen, Benyoucef, geboren te Miliana (Algerije) op 5 januari 1965.
Inti, Kofi, geboren te Kumasi (Ghana) op 16 juli 1960.
Ioussef, Georges, geboren te Zakho (Irak) op 1 oktober 1973.
Isaeva, Natalia Vladimirovna, geboren te Tasjkent (Oezbekistan) op 28 november 1976.
Isarti, Mimoun, geboren te Douar Taida, Beni Said (Marokko) op 1 maart 1971.
Islam, Md. Jahirul, geboren te Magura (Bangladesh) op 3 mei 1955.
Ismailovic echtgenote Sabani, Ajtene, geboren te Letovica (Servië-Montenegro) op 14 september 1972.
Iyere, Mary Julius, geboren te Benin City (Nigeria) op 6 maart 1972.
Iyoto Bielako, geboren te Kinshasa (Kongo) op 13 juni 1976.
Jackson, Gaius, geboren te Nimba County (Liberia) op 1 juni 1962.
Jah, Mohamed, geboren te Bo (Sierra Leone) op 2 februari 1974.
Jakuza, Majlinda, geboren te Fier (Albanië) op 12 februari 1968.
Jamali, Lahoucine, geboren te Tiznit (Marokko) op 30 mei 1971.
Jamkochian, Karine, geboren te Erévan (Armenië) op 7 juni 1956.
Janampa Ramos, Vilma, geboren te Jiron Arequipa (Peru) op 27 april 1962.
Jankowska, Agnieszka, geboren te Siemiatycze (Polen) op 23 november 1981.
Jaramillo, Maria Teresa, geboren te Caldas Manizales (Colombia) op 21 januari 1973.
Jarzecka, Ewa Janina, geboren te Warschau (Polen) op 22 april 1944.
Jediri, Khalid, geboren te Douar Ouled El Amri (Marokko) in 1961.
Jegorov, Stanislav Micha'lovitch, geboren te Furmanov (Russische Federatie) op 27 juni 1945.
Jegorova, Inga Stanislavovna, geboren te Tasjkent (Oezbekistan) op 5 november 1976.
Jegorova, Svetlana Stanislavovna, geboren te Sverdlov (Oezbekistan) op 20 juli 1984.
Jin, Yongkang, geboren te Qingtian, Zhejiang (China) op 27 januari 1971.
Jongkind, Gerda, geboren te Rotterdam (Nederland) op 9 oktober 1951.
Jose Bamba, Mayvamgua, geboren te Luanda (Angola) op 20 maart 1981.
Jouravlieva - Panteleyeva, Tatyana Aleksandrovna, geboren te Almaty (Kazachstan) op 11 maart 1955.
Kaba, Aminata Kanny, geboren te Conakry (Guinee) op 11 januari 1960.
Kabagwira, Consolée, geboren te Kimbogo (Rwanda) op 12 mei 1965.
Kabashi, Gazmen, geboren te Prizren (Servië-Montenegro) op 27 mei 1960.
Kabisa Wa Kabisa, Julie, geboren te Kinshasa (Kongo) op 17 februari 1966.
Kabisi Nsimpa, Odette, geboren te Kisangani (Kongo) op 28 maart 1952.
Kabundi, Micheline, geboren te Leuven (België) op 10 augustus 1969.
Kacar, Murat, geboren te Sipanje, Bijelo Polje (Servië-Montenegro) op 7 september 1947.
Kadrija, Hasime, geboren te Kralan (Servië-Montenegro) op 6 december 1972.
Kadrija, Shefqet, geboren te Rakoc (Servië-Montenegro) op 1 juli 1970.
Kajkus, Merdzan, geboren te Globocica, Dragas (Servië-Montenegro) op 2 september 1945.
Kajkus, Zejfa, geboren te Pristina (Servië-Montenegro) op 26 november 1968.
Kakaiy, Hassan, geboren te Bakhtaran (Iran) op 23 augustus 1979.
Kalimunda, Denise, geboren te Gisenyi (Rwanda) op 23 juni 1970.
Kalo, Asia, geboren te Afrin (Syrië) op 15 november 1966.
Kamalak, Sinan, geboren te Afsin (Turkije) op 3 juli 1974.
Kamberova, Chennas Nejdetova, geboren te Rousse (Bulgarije) op 27 augustus 1980.
Kamgue Ngueyap, Guy Alain, geboren te Douala (Kameroen) op 6 november 1970.
Kana, Danielle Patricia, geboren te Nkongsamba (Kameroen) op 9 april 1979.
Kanaâ, Hassane, geboren te Saka (Marokko) op 22 juli 1972.
Kandrouchi, Bounoire, geboren te Douar Ouled Yakhlef Aklim (Marokko) op 25 oktober 1970.
Kankindi Rugerinyange, geboren te Katobo (Kongo) in 1923.
Kanyinda Carly, geboren te Kinshasa (Kongo) op 3 maart 1965.
Kaplan, Yüksel, geboren te Emirdag (Turkije) op 1 juli 1969.
Karacan echtgenote Çil, Aysegül, geboren te Nazilli (Turkije) op 27 juli 1971.
Karasira, Jean Bosco, geboren te Rwimishniya, Rukara (Rwanda) op 6 september 1948.
Karlik, Adem, geboren te Usak (Turkije) op 8 februari 1979.
Karsikaya, Yusuf, geboren te Piribeyli (Turkije) op 10 augustus 1941.
Kartal, Önder, geboren te Diyarbakir (Turkije) op 22 juli 1974.
Kasanda Tutek-A-Munda, Jean-Richard, geboren te Mutoto (Kongo) op 24 november 1961.
Kastrati, Emine, geboren te Pejë (Servië-Montenegro) op 26 augustus 1952.
Kataev, Emi Aslanovitch, geboren te Pravoberejnoye (Russische Federatie) op 6 december 1975.
Katchan - Nartchenkova, Irina Alexandrovna, geboren te Ozery (Wit-Rusland) in 1970.
Katenda Biatshinyi Kabasumu, geboren te Buta (Kongo) op 27 mei 1955.
Kaya, Mercan, geboren te Emirdag (Turkije) op 11 december 1960.
Kayiba Balukuna, geboren te Kinshasa (Kongo) op 15 oktober 1971.
Kayiranga, Innocent, geboren te Kibirizi (Rwanda) op 15 augustus 1983.
Kazankaya echtgenote Ozcam, Döndü, geboren te Emirdag (Turkije) op 18 mei 1978.
Kazem, Mahmoudshah, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 18 februari 1964.
Kelmendi weduwe Berisha, Xhejlane, geboren te Pejë (Servië-Montenegro) op 5 mei 1932.
Kenba, Fatima, geboren te Ahfir (Marokko) op 22 juli 1969.
Kermadi, Abdelkrim, geboren te El Hajeb (Marokko) op 3 juli 1965.
Ketekama Oyumbu, geboren te Kananga (Kongo) op 4 juli 1967.
Khairkha, Pamir, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 20 april 1979.
Khalil, Adnan, geboren te Bülbül (Syrië) op 10 mei 1972.
Khan Abbasi, Zafar Ullah, geboren te Lahore (Pakistan) op 6 juni 1959.
Khan, Ajmal, geboren te Lahore (Pakistan) op 24 december 1960.
Khan, Masood Ali, geboren te Samanabad (Pakistan) op 17 februari 1957.
Khanam, Lucky, geboren te Dhaka (Bangladesh) op 3 september 1980.
Khawaja, Abdul Qadeer, geboren te Rabwah (Pakistan) op 6 juli 1974.
Khelifi, Rachid, geboren te Bir Menten (Algerije) op 12 januari 1966.
Khouja, Zahra, geboren te Bakouya Selouane (Marokko) op 3 februari 1943.
Khvainovskii, Vitalii Ivanovitch, geboren te Bastuny (Wit-Rusland) op 5 juni 1973.
Kibibiro, Alsace Lorraine, geboren te Gitega (Burundi) op 6 januari 1983.
Kibou, Farid, geboren te Douar Taynza (Marokko) op 13 mei 1972.
Kiliç, Selami, geboren te Sanliurfa (Turkije) op 15 juni 1982.
Kis echtgenote Dudas, Timea, geboren te Backa Topola (Servië-Montenegro) op 28 februari 1973.
Klos echtgenote Parkitny, Ewa Anna, geboren te Nowy Tomysl (Polen) op 29 september 1965.
Kobay, Aytekin, geboren te Yunak (Turkije) op 1 mei 1974.
Koç, Özge, geboren te Erzincan (Turkije) op 18 januari 1983.
Kocäman, Mustafa, geboren te Emirdag (Turkije) op 26 maart 1975.
Kolakowska echtgenote Leszczynska, Jadwiga, geboren te Gorki-Szewkowo (Polen) op 26 november 1953.
Konadu, Adwoa, geboren te Accra (Ghana) op 10 december 1981.
Konings, Shira, geboren te Thalarama, Matara (Sri Lanka) op 22 februari 1979.
Kordane, Mohammed, geboren te Casablanca (Marokko) op 20 februari 1985.
Korovkina - Aganina, Anastassia Yourievna, geboren te Aktas, Sarani, Karaganda (Kazachstan) op 26 juni 1966.
Kosinska echtgenote Baldas, Malgorzata Wieslawa, geboren te Wloclawek (Polen) op 9 maart 1968.
Kouassi, Kevin Emmanuel, geboren te Abobo Abidjan (Ivoorkust) op 28 september 1970.Kouassi, Quamvi Ata, geboren te Lomé (Togo) op 29 mei 1971.
Kounkey, Folikoué, geboren te Lomé (Togo) op 17 juli 1964.
Kouznetsova - Lopatchenko, Olga Victorovna, geboren te Kharkov (Oekraïne) op 11 maart 1960.
Kozlova echtgenote Belaya, Svetlana Alexeïevna, geboren te Gjatsk (Russische Federatie) op 9 februari 1959.
Kpegouni, Tcha-Tagba, geboren te Sokodé (Togo) in 1963.
Krajinsky, Dezider, geboren te Presov (Slowakije) op 11 oktober 1960.
Krasnici, Ajet, geboren te Lipljan (Servië-Montenegro) op 2 december 1974.
Krim, Abderrazak, geboren te Meknes (Marokko) op 7 februari 1954.
Kristinikova echtgenote Bartunek, Sona, geboren te Liptovsky Mikulas (Slowakije) op 17 april 1966.
Kryeziu echtgenote Malisheva, Amide, geboren te Kosovo Polje (Servië-Montenegro) op 24 maart 1970.
Kuadjose, Ablan, geboren te Lomé (Togo) op23 februari 1971.
Kuberska echtgenote Pacholska, Katarzyna Boguslawa, geboren te Warschau (Polen) op 9 februari 1963.
Kudlacz, Joanna, geboren te Lotyn (Polen) op 31 mei 1972.
Kulawik, Aleksandra, geboren te Olkusz (Polen) op 22 februari 1980.
Kumbo Renzi, Wilikumba Vungara Ngamo, geboren te Ukkel (België) op 11 augustus 1980.Kume, Kastriot, geboren te Tirana (Albanië) op 17 november 1951.
Kume, Meliqie, geboren te Kishavec (Albanië) op 30 augustus 1967.
Kursun echt-épse Akkoyun, Ayse, geboren te Demircili (Turkije) op 15 september 1963.
Kyabani, Afifa, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 30 maart 1964.
Lachgar, Mohammed, geboren te Douar El Mahajib, Tirnest (Marokko) in 1961.
Ladham, Zineb, geboren te Casablanca (Marokko) op 14 november 1973.
Lafghani, Abdallah, geboren te Douar Tassadente (Marokko) op 17 september 1958.
Laghouaji, Abdelilah, geboren te Meknes (Marokko) op 28 december 1959.
Lagratit, Abdelmajid, geboren te Douar Tanoute (Marokko) in 1958.
Lahchaichi, Hakima, geboren te Beni Boughafer (Marokko) op 23 april 1982.
Lahjioui, Ali, geboren te Tetouan (Marokko) in 1957.
Lahmidi, Sabah, geboren te Oujda (Marokko) op 9 mei 1973.
Lalaeva echtgenote Alihadjieva, Izabella Salmanovna, geboren te Grozny (Russische Federatie) op 22 april 1970.
Lalji, Asgarali Mohamedali Ali, geboren te Kisangani (Kongo) op 11 januari 1941.
Lamilla Chusan, Isaac Israël, geboren te Milagro (Ecuador) op 5 november 1985.
Lamrini, bed, geboren te Fez (Marokko) in 1940.
Lamzabi, Sanae, geboren te Sefrou (Marokko) op 17 augustus 1974.
Laouaouda, Anouar, geboren te Messaghra, Ait Yadine, Khemisset (Marokko) in 1971.
Lascano Lopez, Beatriz Elisabeth, geboren te Guaranda (Ecuador) op 20 oktober 1970.
Latic, Emira, geboren te Lagatore (Servië-Montenegro) op 2 januari 1970.
Lazimi, Artir, geboren te Tirana (Albanië) op 18 maart 1984.
Lemanga Emande, Marie Delphine, geboren te Buea (Kameroen) op 16 april 1967.
Lemba Nzinga, Odette, geboren te Kinshasa (Kongo) op 11 november 1955.
Levtchichina echtgenote Bezroutchko, Alla Valerievna, geboren te Saratov (Russische Federatie) op 11 augustus 1975.
Liang, Hongwei, geboren te Guangdong (China) op 19 februari 1975.
Libuluku-Bokinga, Liliane, geboren te Mbandaka (Kongo) op 9 januari 1973.
Likaj echtgenote Berisha, Hyre, geboren te Carrabregu i Ulët, Decan (Servië-Montenegro) op 16 september 1957.
Lita Lemba, geboren te Kinshasa (Kongo) op 18 augustus 1985.
Liu, Xingzeng, geboren te Lüxian, Shandong (China) op 10 januari 1968.
Locko, Aubin, geboren te Brazzaville (Congo (Volksrepub.)) op 1 maart 1974.
Lokaj, Stanislav, geboren te Zilina (Slowakije) op 21 september 1977.
Lokolo Elofo, Jeannine, geboren te Kinshasa (Kongo) op 8 mei 1981.
Loleke Malenga, Charlotte, geboren te Kinshasa (Kongo) op 20 september 1973.
Lomponda Elonda Mbayi, Darlet, geboren te Kinshasa (Kongo) op 9 juli 1985.
Longolamai Nzambe, Nathalie, geboren te Kinshasa (Kongo) op 20 december 1959.
Lotfo, Anas, geboren te Aleppo (Syrië) op 13 februari 1975.
Louahem M'Sabah, Rachid, geboren te Skikda (Algerije) op 11 juni 1973.
Louhid, Khadija, geboren te Casablanca (Marokko) in 1951.
Lu, Miao, geboren te Xian (China) op 31 december 1981.
Luango Mayala, Guylene, geboren te Chiluango (Angola) op 13 september 1969.
Lubanzadio Bedi, Julienne, geboren te Kinshasa (Kongo) op 29 december 1956.
Luboya Kamba, Michel, geboren te Kananga (Kongo) op 10 juni 1969.
Luenang, Françis, geboren te Douala (Kameroen) op 11 april 1965.
Lumandenge, Béatrice, geboren te Kikwit (Kongo) op 25 december 1966.
Lunkatula Kimpuni, Walter, geboren te Kinshasa (Kongo) op 1 augustus 1969.
Luo, Ping, geboren te Tianjin (China) op 25 februari 1972.
Lupiti Wa Lupiti, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 27 november 1967.
Lusambya Kabala, Yvette, geboren te Bukavu (Kongo) op 2 februari 1974.
Lusievo Diambu, Giscard, geboren te Kinshasa (Kongo) op 18 juni 1978.
Lutete Ndandani, geboren te Kititi (Kongo) op 5 april 1934.
Luwambo, Nathalie, geboren te Goma (Kongo) op 8 juni 1971.
Ly, Huynh Châu, geboren te Ho Chi Minh-Stad (Vietnam) op 11 juli 1980.
Maachou, Mohammed, geboren te Oran (Algerije) op 9 februari 1966.
Mabeko, Zuzu, geboren te Kinshasa (Kongo) op 31 augustus 1965.
Maciorowski, Andrzej, geboren te Grajewo (Polen) op 11 januari 1967.
Maduka, Anselm Ugwu, geboren te Enugu (Nigeria) op 10 oktober 1960.
Mahamad, Karwan Mhmod, geboren te Sulaymiya (Irak) op 6 januari 1971.
Mahamoud Ali, Farah, geboren te Djibouti (Djibouti) op 4 november 1983.
Mahamoud Ali, Mane, geboren te Djibouti (Djibouti) op 26 november 1984.
Mahdi, Saïda, geboren te Elaouinet, Guenfouda, Jerada (Marokko) op 13 juni 1973.
Maicanga, Manuela, geboren te Luanda (Angola) op 19 april 1974.
Maiz, Zohra, geboren te Tanger (Marokko) in 1951.
Makarova echtgenote Imadaev, Elena Valerievna, geboren te Mojga (Russische Federatie) op 11 juli 1966.
Makela Nsimba, geboren te Kinshasa (Kongo) op 19 juni 1970.
Makuntima, Séraphin, geboren te Kinshasa (Kongo) op 26 november 1975.
Malan, Marie Lydia, geboren te Adjamé, Abidjan (Ivoorkust) op 2 september 1976.
Malewska echtgenote Junowicz, Jadwiga, geboren te Siemiatycze (Polen) op 4 januari 1960.
Malgazdarule, Khayrat, geboren te Wusu (China) op 7 februari 1970.
Maliçaj, Eliona, geboren te Gjakovë (Servië-Montenegro) op 14 februari 1986.
Maliçaj, Enver, geboren te Gjakovë (Servië-Montenegro) op 2 september 1961.
Malici, Dzavid, geboren te Pristina (Servië-Montenegro) op 29 mei 1960.
Malisheva, Sejdi, geboren te Kijevo (Servië-Montenegro) op 3 februari 1967.
Malou, Hammadi, geboren te Beni Oulichek (Marokko) op 1 januari 1956.
Mambu Makanda, geboren te Kinshasa (Kongo) op 5 december 1965.
Mambu Panda Oleko, geboren te Kinshasa (Kongo) op 27 september 1970.
Mambuku Mbikila, geboren te Moanda (Kongo) in 1930.
Manaj, Lindita, geboren te Kukes (Albanië) op 22 oktober 1973.
Manci echtgenote Norja, Mercedes, geboren te Durrës (Albanië) op 9 mei 1960.
Manena Malemo, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 14 oktober 1973.
Mangu-Molema, geboren te Kinshasa (Kongo) op 1 februari 1955.
Mankab, Benaïssa, geboren te Oujda (Marokko) op 10 augustus 1974.
Manokhina, Larissa Anatolyevna, geboren te Moskou (Russische Federatie) op 9 januari 1964.
Manu, Abraham Owusu, geboren te Nerebehi, Nkawie (Ghana) op 6 juni 1982.
Maqsood, Ahmad, geboren te Chak (Pakistan) op 1 februari 1968.
Marcelino Dutra, Ricardo, geboren te Vitoria da Conquista, Bahia (Brazilië) op 25 april 1967.
Marchouh, Ahmed, geboren te Midar (Marokko) op 4 september 1969.
Mayala, Lula, geboren te Kinshasa (Kongo) op 29 mei 1963.
Mazimbala Mabala, geboren te Kinshasa (Kongo) op 28 juli 1970.
Mbappe, Jean-Pierre, geboren te Douala (Kameroen) op 19 januari 1966.
Mbono-Mbono-Ayiley, geboren te Kinshasa (Kongo) op 13 oktober 1961.
Mbumba, Simon, geboren te Loango, Seke-Nguvu (Kongo) op 1 januari 1979.
Mbungani Mokelebenze, John, geboren te Molendo (Kongo) op 18 maart 1936.
Mecanovci, Mustafa, geboren te Kumanovo (Macedonië) op 16 januari 1980.
Meçe, Agron, geboren te Kolonje, Erseke (Albanië) op 15 mei 1954.
Meddahi, Mimoun, geboren te Ain Soltan (Algerije) op 17 november 1969.
Mehaddi, Keira, geboren te Casablanca (Marokko) op 11 januari 1957.
Mehdid, Fatna, geboren te Douar Ouled Chrif, Ain Sfa (Marokko) in 1940.
Mehmed echtgenote Asenova, Aneta Atanasova, geboren te Zlatar (Bulgarije) op 8 november 1969.
Mehmeti, Merita, geboren te Presevo (Servië-Montenegro) op 15 januari 1964.
Mejia Sandoval, Ernesto, geboren te Mexico D. F. (Mexico) op 24 maart 1973.
Melengic echtgenote Sagdiç, Türkan, geboren te Midyat (Turkije) op 1 april 1938.
Melo Sanchez, Obed, geboren te Coatzacoalcos, Veracruz (Mexico) op 12 mei 1971.
Mermer echtgenote Köse, Birgül, geboren te Kadinhani (Turkije) op 10 juni 1972.
Mesa Jaramillo, Alejandra Maria, geboren te Medellin (Colombia) op 6 september 1982.
Mesa Jaramillo, Isabel Cristina, geboren te Medellin (Colombia) op 21 maart 1985.
Messaoudi, Errabi, geboren te Oujda (Marokko) op 14 mei 1980.
Mfangam Lamère Rehanetou, Nadine, geboren te Foumbot (Kameroen) op 11 juli 1979.
Mhammedi Alaoui, Adel, geboren te Casablanca (Marokko) op 2 februari 1967.
Mhiaoui, Hanane, geboren te Douar Boughriba (Marokko) op 3 maart 1976.
Miambanzila, Bafundisa, geboren te Kinshasa (Kongo) op 8 januari 1968.
Mihai, Darinca, geboren te Timisoara, Timis (Roemenië) op 23 oktober 1980.
Mihov, Roumen Grozev, geboren te Kubrat, Razgrad (Bulgarije) op 4 oktober 1951.
Mikhailian, Alexander Alexeevitch, geboren te Bakoe (Azerbeidzjan) op 31 maart 1976.
Mitelezi, Mamy Anifa, geboren te Kinshasa (Kongo) op 6 september 1985.
Mitsiabu-Luambua, geboren te Kinshasa (Kongo) op 3 augustus 1972.
Mkhallati dit Jadi, Mohamed, geboren te Aleppo (Syrië) op 9 januari 1968.
Moanda Ndetani, Michèle, geboren te Kinshasa (Kongo) op 4 april 1978.
Mobunga Ileka, geboren te Kinshasa (Kongo) op 16 augustus 1970.
Mochkov, Alexei Stanislavovitch, geboren te Tachkent (Oezbekistan) op 18 november 1968.
M-Oda-Ajmaya, Sourour, geboren te Erbil Ainkawa (Irak) op 20 februari 1970.
Mohamed Ali, Aïcha, geboren te Djibouti (Djibouti) op 15 oktober 1956.
Mohamed Ali, Fathia, geboren te Al-Sabieh (Djibouti) op 6 juni 1964.
Mohamed Ali, Hawa, geboren te Mabla (Djibouti) op 1 juni 1981.
Mohamed Hassan, Fathier, geboren te Mogadisho (Somalië) op 20 oktober 1978.
Mohamed Hassan, Harun, geboren te Mogadisho (Somalië) in 1973.
Mohammad Shah echtgenote Saighani, Lailomo, geboren te Mazar-i-Sharif (Afghanistan) op 1 januari 1971.
Mohammad, Islam, geboren te Sialkot (Pakistan) op 1 januari 1950.
Mohammad, Yassin, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 22 maart 1960.
Mohsine, Najib, geboren te Meknes (Marokko) in 1965.
Moïlo Lipemba, Eugène, geboren te Kinshasa (Kongo) op 3 maart 1964.
Mokhtari, Touria, geboren te Oujda (Marokko) op 12 december 1974.
Mongo, Bim-Bonheur, geboren te Brazzaville (Congo (Volksrepub.)) op 16 januari 1984.
Montoya Correa, Marcela, geboren te Dosquebradas, Risaralda (Colombia) op 20 september 1977.
Morales, Josielyn Vicencio, geboren te Navotas, Rizal (Filippijnen) op 7 februari 1970.
Morillo Diaz, José Gaspar, geboren te Lima (Peru) op 5 januari 1966.
Morocho Chota, Nelly, geboren te Los Bancos, Quito, Pichincha (Ecuador) op 29 april 1976.
Mouchih, Yousef, geboren te Douar Ouled Benamar (Marokko) in 1956.
Moukhchan, Mourad, geboren te Tanger (Marokko) in 1971.
Moulen, Simon Joël, geboren te Yaoundé (Kameroen) op 29 oktober 1967.
Mouna, Hisham, geboren te Watermaal-Bosvoorde (België) op 26 juli 1978.
Mourad, Nadia, geboren te Khalda (Syrië) op 1 januari 1972.
Moustadraf, Abderrahim, geboren te Casablanca (Marokko) op 29 mei 1971.
Muakuiya Nsangamayi, geboren te Demba (Kongo) op 1 november 1944.
Muhammad, Ajmal, geboren te Bahawalnagar (Pakistan) op 19 maart 1975.
Muhaya Bamba Bukengu Mwalungwe, geboren te Cirunga (Kongo) op 6 januari 1951.
Muhorakeye, Espérance, geboren te Kirambo, Cyangugu (Rwanda) op 7 mei 1980.
Mujawayezu, Colette, geboren te Kigarama, Kibungo (Rwanda) op 6 maart 1951.
Mujyabwami, Aloys, geboren te Kamembe (Rwanda) op 1 april 1954.
Mukabasinga, Constance, geboren te Muhazi (Rwanda) op 15 november 1957.
Mukadi Ilunga, Clara, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 22 november 1968.
Mukamazera, Hildegarde, geboren te Nyamabuye (Rwanda) op 6 juni 1937.
Mukamunana, Julienne, geboren te Kigwaguro (Rwanda) op 19 september 1976.
Mukamurigo, Adèle, geboren te Nyarugenge, Kigali (Rwanda) op 27 mei 1937.
Mukankusi, Xavérine, geboren te Nyarugenge (Rwanda) op 17 februari 1945.
Mukashyaka, Aurélie, geboren te Ntyaba (Rwanda) op 24 juli 1963.
Mukena Lokho, geboren te Kinshasa (Kongo) op 13 oktober 1967.
Mukendi Kabongo, Jean-Pierre, geboren te Mbuji-Mayi (Kongo) op 17 november 1960.
Mukovnikova echtgenote Amini, Marina Vladimirovna, geboren te Voronej (Russische Federatie) op 12 februari 1962.
Mulolo-Basenga, Isabelle, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 4 april 1961.
Mulowayi Ndunga, geboren te Limete, Kinshasa (Kongo) op 4 september 1968.
Mungomba Lumbu, Mireille, geboren te Kinshasa (Kongo) op 3 januari 1976.
Munir, Mohammed, geboren te Kasur (Pakistan) op 17 mei 1965.
Munoz Echeverry, Maribel, geboren te Armenia, Quindio (Colombia) op 24 februari 1980.Munyampenda Kayitesi, geboren te Goma (Kongo) op 13 maart 1965.
Munyampuhwe, Balthazar, geboren te Gatonde, Ruhengeri (Rwanda) op 26 april 1965.
Munyaneza, Jean Marie, geboren te Kanombe (Rwanda) op 20 augustus 1976.
Munyemana, Viateur, geboren te Kanombe (Rwanda) op 18 april 1966.
Munyororo Muthoma, geboren te Mwema, Mingana (Kongo) op 16 december 1971.
Musabyemariya, Marguerite, geboren te Kintarure (Rwanda) op 17 augustus 1945.
Musongela Lumbila Mwembo, Pascal, geboren te Kinshasa (Kongo) op 26 juni 1973.
Mustafi echtgenote Salihi, Sahadete, geboren te s. Lojana, Kumanovo (Macedonië) op 13 januari 1964.
Mwansha Makanda, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 3 maart 1973.
Mwantwali, Léa, geboren te Bukavu (Kongo) op 6 april 1970.
Naciri, Brahim, geboren te Sidi Kacem (Marokko) in 1965.
Naji, Ilyess, geboren te Tunis (Tunesië) op 23 augustus 1963.
Najib, Anas, geboren te Ain Al-Arab (Syrië) op 1 januari 1980.
Najji, Salah, geboren te Casablanca (Marokko) op 16 juli 1966.
Nang Atto, Yves Venant, geboren te Yaoundé (Kameroen) op 18 mei 1970.
Ndabarushimana, Vivine, geboren te Kabuye, Ruhororo, Ngozi (Burundi) op 15 augustus 1985.
Ndaya, Ntumba Wa Kanyiki, geboren te Tshilomba (Kongo) op 9 januari 1944.
Ndiaye, Mansour, geboren te Dakar (Senegal) op 1 november 1972.
Ndikumana, Emile, geboren te Buyenzi (Burundi) op 22 mei 1960.
Nduwimana, Albertine, geboren te Bujumbura (Burundi) op 8 november 1972.
Nedzipovik echtgenote Demirova, Gjulistan, geboren te Skopje (Macedonië) op 13 juli 1958.
Nekhdou, Abdelilah, geboren te Douar Laayayda, Arbaoua (Marokko) op 21 januari 1978.
Ngalula Kolela, Georgette, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 27 januari 1951.
Ngangue, Serge Martin, geboren te Yaoundé (Kameroen) op 23 augustus 1967.
N'Gbo N'Gbo Manzimo, Véronique, geboren te Kinshasa (Kongo) op 14 april 1982.
Ngendabanga, Jean-Baptiste, geboren te Ndora, Butare (Rwanda) op 5 juli 1982.
Ngo, Tuan Kiet, geboren te Khanh Hoa (Vietnam) op 15 juni 1985.
Ngoma Ngimbi, Jean, geboren te Kinshasa (Kongo) op 20 november 1952.
N'Guetta, Amoin, geboren te Assè-M'Bo (Ivoorkust) rond 1929.
Nguyen Thanh, Tuyet, geboren te Hanoi (Vietnam) op 3 augustus 1976.
Nguyen, Huu Thanh, geboren te Ha Noi (Vietnam) op 27 maart 1953.
Nguyen, Thi Trang, geboren te Campuchia (Cambodja) op 30 augustus 1962.
Ninkovic, Goran, geboren te Morovic (Servië-Montenegro) op 10 december 1964.
Niragire, Domitille, geboren te Karago (Rwanda) op 3 september 1964.
Nishimwe, Priscilla, geboren te Rugenge (Rwanda) op 28 december 1946.
Nizeyimana, Evase, geboren te Gatonde (Rwanda) op 1 september 1972.
Nkaili, Mustapha, geboren te Casablanca (Marokko) op 24 maart 1964.
Nkanza, Joséphine, geboren te Leopoldstad (Kongo) in 1957.
N'Kashama, Nkashama Christian, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 11 maart 1983.
Nkumba Ngoie, geboren te Kabinda (Kongo) op 11 september 1964.
Nori, Abdul Zohor, geboren te Pagman Kaboul (Afghanistan) op 26 juni 1971.
Noukilitcheusse, Laurent, geboren te Yaoundé (Kameroen) op 3 januari 1984.
Nour Mireh, Dahabo, geboren te Dire Dawa (Ethiopië) op 22 oktober 1960.
Nsabimana, Benjamin, geboren te Maraba (Rwanda) op 12 februari 1980.
Nsanzabandi, Jean de Dieu, geboren te Gahengeli (Rwanda) op 1 april 1980.
Nsanzimfura, Jean-Baptiste, geboren te Musasa (Rwanda) in 1956.
Nshimiyimana Buzazi, Janvier, geboren te Munanira (Rwanda) op 1 maart 1952.
Nsona Umba, geboren te Kinshasa (Kongo) op 28 augustus 1965.
Ntumba Kasongo, Yowa, geboren te Lwena (Kongo) op 12 mei 1951.
Nurijevic, Oruc, geboren te Globocica (Servië-Montenegro) op 15 maart 1960.
Nyagatare, Anny, geboren te Nyabisindu (Rwanda) op 15 augustus 1964.
Nyanghe Feza, geboren te Bukavu (Kongo) op 6 augustus 1982.
Nyankiye, Isabelle, geboren te Rohero, Bujumbura (Burundi) op 23 juli 1977.
Nyarko, Elizabeth, geboren te Accra (Ghana) op 4 mei 1974.
Nyembo Eseka, geboren te Tshumbe (Kongo) op 25 oktober 1981.
Nyirabagenzi, Edith, geboren te Muhura (Rwanda) op 5 september 1970.
Nyiramondo, Providence, geboren te Gikongoro (Rwanda) op 20 december 1950.
Nyishimire, Eudosie, geboren te Gitarama (Rwanda) op 8 mei 1969.
Nyota Jafari, Christiane, geboren te Bujumbura (Burundi) op 20 september 1980.
Nzabandora, Eric, geboren te Kigombe (Rwanda) op 20 februari 1979.
Nzamuye, Gervais, geboren te Nanga (Rwanda) op 27 augustus 1965.
Nzayisenga, Vestine, geboren te Nyakabanda (Rwanda) op 19 september 1983.
Nzeuya, Agathe, geboren te Balengou-Douop (Kameroen) op 1 december 1966.
Ocampo, Vanessa Carolina, geboren te Cartago (Colombia) op 30 september 1982.
Okhanova - Melechnikova, Valentina Viktorovna, geboren te Moskou (Russische Federatie) op 18 november 1961.
Omene, Simeon, geboren te Bo (Sierra Leone) op 15 januari 1968.
Onar echtgenote Kariskaya, Zeynep, geboren te Y. Piribeyli (Turkije) op 18 januari 1946.Orejuela Fajardo, Fabiola, geboren te Cali, Valle (Colombia) op 21 januari 1970.
Orozco Orozco, Gloria Lucero, geboren te Medellin, Antioquia (Colombia) op 3 januari 1960.
Osmani, Ferat, geboren te Vucitrn (Servië-Montenegro) op 27 juli 1979.
Osmani, Ridvan, geboren te Vucitrn (Servië-Montenegro) op 17 juni 1984.
Osogokonda Tokombe, geboren te Lodja (Kongo) op 5 mei 1982.
Ostrovskiy, Aleksandr Sergeevitch, geboren te Rostov-na-Donu (Russische Federatie) op 7 februari 1969.
Ouazza, Fatima, geboren te Al Hoceima (Marokko) op 8 oktober 1979.
Ouazza, Samir, geboren te Ibouayadane, Temsamane (Marokko) op 20 juni 1983.
Oubad Nasser, Intissar, geboren te Djibouti (Djibouti) op 7 augustus 1972.
Oûbaidi, Moulay Hachem, geboren te Ikhatarne, Enjil (Marokko) in 1966.
Ouchekdhidh, Ali, geboren te Bougaa (Algerije) op 5 februari 1971.
Ouchen, Tlaitmas, geboren te Douar El Kadia, Ouled Abdaim, Beni Said (Marokko) op 28 december 1963.
Ouedraogo, Bassirou, geboren te Kaya (Burkina Faso) in 1959.
Ouni, Imad, geboren te Menzel Bourguiba (Tunesië) op 6 november 1965.
Owsianik, Grzegorz, geboren te Wroclaw (Polen) op 16 november 1972.
Oyangandji Dimandja, geboren te Otshudi (Kongo) op 5 augustus 1955.
Özkan, Fatma, geboren te Pazarcik (Turkije) op 1 januari 1986.
Ozorowski, Miroslaw, geboren te Bialystok (Polen) op 3 september 1965.
Paez Balderas, Jorge Ricardo, geboren te Mexico D. F. (Mexico) op 25 oktober 1965.
Pamuk, Cemal Birol, geboren te Emirdag (Turkije) op 1 juni 1962.
Pappoe, Alexander Adukwei, geboren te Accra (Ghana) op 18 maart 1965.
Paras, Israel Flores, geboren te San Vicente, Cabiao, Nueva Ecija (Filippijnen) op 9 februari 1966.
Parkitny, Piotr Jozef, geboren te Gliwice (Polen) op 16 oktober 1963.
Parraga Zambrano, Yuliana Mabel, geboren te Bolivar, Sagrario, Guayaquil (Ecuador) op 23 april 1985.
Patel, Vikaskumar Kantilal, geboren te Vasanda, Gujarat (India) op 13 augustus 1974.
Pavlikov, Alexander Yevgenyevich, geboren te Bolgrad, Odessa (Oekraïne) op 12 augustus 1962.
Pavlinskaia, Oxana Mikhailovna, geboren te Grozny (Russische Federatie) op 25 juni 1972.
Pekova, Aneliya Geomilova, geboren te Sofia (Bulgarije) op 27 maart 1975.
Pelaez Patino, Sofia Elena, geboren te Medellin, Antioquia (Colombia) op 17 juni 1955.
Pelgrims, Juljan, geboren te Berat (Albanië) op 4 mei 1973.
Perez Escobar, Gloria Emilce, geboren te Amaga, Antioquia (Colombia) op 7 maart 1965.
Petre, George Marian, geboren te Onesti (Roemenië) op 15 augustus 1967.
Petrov, Miroslav Hristov, geboren te Dimitrovgrad, Haskovo (Bulgarije) op 29 oktober 1972.
Phour, Sokuntheary, geboren te Veal, Kandeang, Pursat (Cambodja) op 7 oktober 1981.
Pidro echtgenote Gudic, Fahida, geboren te Crkvice (Bosnië-Herzegovina) op 4 mei 1967.
Piekunko, Alicja Barbara, geboren te Monki (Polen) op 3 december 1964.
Pirro, Antonella, geboren te Charleroi (België) op 23 juni 1975.
Pllana echtgenote Grajcevci, Valdete, geboren te Pristina (Servië-Montenegro) op 12 december 1978.
Podduba, Elena Gueorguievna, geboren te Novoselovskoye, Razdolnenski, Crimée (Oekraïne) op 24 mei 1975.
Poghosyan, Roza, geboren te Karalar (Armenië) op 21 augustus 1952.
Poroubleva - Dubovitskaia, Svetlana Nicolaevna, geboren te Tasjkent (Oezbekistan) op 15 maart 1961.
Prejatellj echtgenote Gusani, Stefanija, geboren te Ljubljana (Slovenië) op 19 september 1953.
Prenga, Anita, geboren te Kruje, Laç (Albanië) op 8 november 1972.
Puhovac, Baja, geboren te Bijeljina (Bosnië-Herzegovina) op 3 oktober 1948.
Puriasova echtgenote Pavlikov, Tamara Savostianovna, geboren te Ob, Novosibirski (Russische Federatie) op 30 maart 1959.
Pyekhotska, Alyona Oleksïvna, geboren te Mykolaïv (Oekraïne) op 29 december 1976.
Quinvula, Cristina Maria, geboren te Luanda (Angola) op 29 november 1975.
Radev, Ivan Efremov, geboren te Sofia (Bulgarije) op 8 december 1978.
Rafi, Mohamed, geboren te Casablanca (Marokko) op 4 november 1969.
Ragragui, Mohamed, geboren te Beni Hadifa (Marokko) in 1956.
Rahim, Moncef, geboren te Collo, Skikda (Algerije) op 25 juli 1977.
Rahman, Mohammad Shakil, geboren te Kama (Afghanistan) op 15 juni 1986.
Ram, Karan, geboren te Bishan Garh (India) op 17 februari 1963.
Ramadan, Silvana, geboren te Suto Orizari, Skopje (Macedonië) op 13 april 1971.
Ramazani Mangala, Agnès, geboren te Kasongo (Kongo) op 11 mei 1972.
Ramdane, Mohammed, geboren te Tendrara (Marokko) op 14 maart 1973.
Ranjeet, Kaur, geboren te Chandigarh (India) op 28 oktober 1983.
Rassim, Chemsidin Rassim, geboren te Mishevsko, Djebel, Kardjali (Bulgarije) op 30 april 1969.
Razanamalala, Noéline, geboren te Mahamasina (Madagascar) op 17 december 1966.
Remrem, Waheb, geboren te Skikda (Algerije) op 13 december 1966.
Reyners Sumbu, Daniel, geboren te Uvira (Kongo) op 2 december 1979.
Rhatti, Mostafa, geboren te Meknes (Marokko) op 1 april 1963.
Riaz, Hussain, geboren te Ratta Kalan (Pakistan) in 1967.
Rimou, Yihya, geboren te Idleb (Syrië) op 10 januari 1971.
Rizvanolli echtgenote Kabashi, Hatixhe, geboren te Gjakovë (Servië-Montenegro) op 18 november 1960.
Rodrigues Fernandes, Adriano José, geboren te Camara de Lobos (Portugal) op 15 mei 1973.
Rodriguez Taveras, Rolando Antonio, geboren te Santo Domingo (Dominicaanse Republ.) op 15 oktober 1973.
Rombouts, Erik Cornelis, geboren te Neerpelt (België) op 24 februari 1976.
Rouani, Hayat, geboren te Oujda (Marokko) op 5 mei 1977.
Roudane, Hafid, geboren te Casablanca (Marokko) op 7 december 1971.
Rouiha, Abdennaceur, geboren te Casablanca (Marokko) op 18 augustus 1958.
Rouik, Mohammed Badr, geboren te Casablanca (Marokko) op 5 november 1985.
Rugamba, René, geboren te Kanombe (Rwanda) op 15 mei 1976.
Rugenera, Enock, geboren te Tare (Rwanda) op 18 december 1973.
Ruiz Goderich, José Ignacio, geboren te Santiago (Cuba) op 25 januari 1961.
Rulinda Nyirarukundo, Aimée Chantal, geboren te Nyarugenge, Kigali (Rwanda) op 3 juli 1980.
Rusenkova, Hana, geboren te Praag (Tsjechië) op 25 november 1982.
Rusu echtgenote Sancak, Iuliana, geboren te Bacesti (Roemenië) op 19 maart 1961.
Ryjoukhine, Dmitri Nikolaievitch, geboren te Gorky (Russische Federatie) op 14 juli 1967.
Sabani, Skender, geboren te Bukarevac (Servië-Montenegro) op 15 maart 1971.
Sadat echtgenote Enayat, Makai, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 22 mei 1967.
Sadeddine, Hamza, geboren te Oran (Algerije) op 25 juni 1986.
Sadou, Sofiane, geboren te Kouba (Algerije) op 21 januari 1974.
Sadowski, Antoni, geboren te Krynica (Polen) op 13 november 1956.
Sagaev, Zaourbek Khassanovitch, geboren te Grozny (Russische Federatie) op 10 juli 1985.
Sagaeva, Zaïra Khassanovna, geboren te Grozny (Russische Federatie) op 28 april 1984.
Sagdiç, Ibrahim, geboren te Midyat (Turkije) in 1930.
Saglam, Fatma, geboren te Kayseri (Turkije) op 2 oktober 1974.
Sagueri, Mohamed, geboren te Tlat Jbel Beni Sidel (Marokko) op 8 maart 1966.
Sahel, Aïcha, geboren te Oujda (Marokko) in 1948.
Sahel, Mostafa, geboren te Oujda (Marokko) op 12 augustus 1968.
Saidi, Khalid, geboren te Oujda (Marokko) op 14 januari 1984.
Saiti weduwe Jasarova, Meljiha, geboren te Pristina (Servië-Montenegro) op 20 juni 1945.
Sakotic echtgenote Puhovac, Slavica, geboren te Dakovica (Servië-Montenegro) op 11 oktober 1950.
Salai, Naziha, geboren te Tetouan (Marokko) op 16 mei 1974.
Salamanca Avila, Laura Yannet, geboren te Tunja (Colombia) op 28 december 1971.
Salhi, Djamel, geboren te Setif (Algerije) op 23 april 1963.
Salihi, Adile, geboren te Vrapcic, Gnjilane (Servië-Montenegro) op 2 september 1972.
Salihi, Senasi, geboren te Oraovica, Presevo (Servië-Montenegro) op 20 oktober 1966.
Salihu echtgenote Ejupi, Elife, geboren te Babush I Muhaxherve (Servië-Montenegro) op 18 januari 1959.
Salim, Ilyaz Myumyun, geboren te Zhalt kamak, Parvomay (Bulgarije) op 18 november 1959.
Samvura, Josué, geboren te Taba, Gitarama (Rwanda) op 2 april 1976.
Samy, Abdelwahab, geboren te Charleroi (België) op 20 mei 1975.
Sanchez Rojas, Jenny Alejandra, geboren te Medellin, Antioquia (Colombia) op 1 juni 1983.
Sanduku Nantamya, Golly, geboren te Bukavu (Kongo) op 10 april 1974.
Santana Gonzalez, Marino Antonio, geboren te Barahona (Dominicaanse Republ.) op 30 september 1957.
Saoudi, Driss, geboren te Douar Zitouna (Marokko) in 1953.
Sarbout, Khadija, geboren te Douar Ouled Abdeslam (Marokko) in 1943.
Sargsyan, Andranik, geboren te Talin (Armenië) op 23 november 1945.
Sarr, Oumar, geboren te Rosso (Senegal) op 2 december 1963.
Saukret, Noureddine, geboren te Beni Oujjine Souk Sebt (Marokko) op 31 oktober 1968.
Savin, Dominique Yves Henri, geboren te Douarnenez (Frankrijk) op 30 september 1978.
Scivoletto, Natalina, geboren te Modica (Italië) op 24 oktober 1950.
Sebagabo Munyantore, geboren te Singa (Kongo) op 4 september 1966.
Secrean echtgenote Crisan, Adriana, geboren te Satu Mare (Roemenië) op 13 februari 1975.
Sermyagina, Yulia Borisovna, geboren te Noyabrsk (Russische Federatie) op 29 december 1983.
Sevilla Penafiel, David Fernando, geboren te Ambato, Tungurahua (Ecuador) op 10 februari 1970.
Sezer, Yakup, geboren te Emirdag (Turkije) op 8 augustus 1985.
Sezer, Yunus, geboren te Emirdag (Turkije) op 6 juli 1984.
Shabbir, Mohammad, geboren te Rawalpindi, Lohsar Sharfoo Cantto (Pakistan) op 14 maart 1966.
Shahbazyan, Amalya, geboren te Noragavit (Armenië) op 28 februari 1952.
Shaqiri, Nuradin, geboren te Ruhot (Servië-Montenegro) op 22 januari 1967.
Sheik Yusuf, Hamda, geboren te Mogadisho (Somalië) in 1976.
Sheikh Ahmed, Saida, geboren te Mogadisho (Somalië) op 15 januari 1977.
Sherzada, Sher Mohammad, geboren te Kalakhan, Parwan (Afghanistan) op 21 maart 1972.
Shyshko, Ihar Vasilievich, geboren te Gomel (Wit-Rusland) op 28 oktober 1975.
Siddiqui, Farhan Ayub, geboren te Karachi (Pakistan) op 1 augustus 1967.
Sidi, Boubakar, geboren te Tera (Niger) op 19 januari 1954.
Siemionkowicz echtgenote Sadowska, Teresa, geboren te Monki (Polen) op 25 februari 1962.
Sigad Guled, Amina, geboren te Mogadisho (Somalië) op 11 oktober 1963.
Sikorski, Adam, geboren te Monki (Polen) op 23 september 1970.
Silva De Oliveira, Marlene, geboren te Uberlandia (Brazilië) op 5 juni 1957.
Silva Pires, Lorena Maria, geboren te Ribeira da Janela (Kaapverdische eil.) op 7 januari 1971.
Singh, Dilraj, geboren te Magewal (India) op 2 februari 1986.
Singh, Harpal, geboren te Panjoure (India) op 5 september 1969.
Singh, Jasvinder, geboren te Palli Jhikki (India) op 5 januari 1964.
Singh, Nirmal, geboren te Rurki (India) op 6 maart 1971.
Sjtronda echtgenote Karpenko, Natalya Dmitrievna, geboren te Korostishev (Oekraïne) op 20 december 1969.
Skibinska echtgenote Rogala, Beata Magdalena, geboren te Sczezecinek (Polen) op 31 oktober 1973.
Skoko, Sanela, geboren te Pec (Servië-Montenegro) op 21 april 1977.
Skora, Anna, geboren te Mielec (Polen) op 10 januari 1972.
Skorikov, Viktor Michailovitsj, geboren te Moskou (Russische Federatie) op 28 november 1980.
Sliti, Mohamed, geboren te Sint-Joost-ten-Node (België) op 8 januari 1981.
Sljuka echtgenote Filipovic, Vesna, geboren te Doboj (Servië-Montenegro) op 29 april 1973.
Smagowicz, Malgorzata, geboren te Szczecinski (Polen) op 25 maart 1961.
Smith, John, geboren te New Kru Town, Montserrado County (Liberia) op 4 augustus 1968.
Smuter, Florinel, geboren te Satu Mare (Roemenië) op 23 augustus 1967.
Sofyan, Noureddin, geboren te Douar Ouled Achrif (Marokko) op 1 januari 1976.
Solomon, Yaya Salim, geboren te Tambura (Soedan) op 5 juli 1961.
Sossou, Didier, geboren te Lomé (Togo) op 27 december 1973.
Sow, Mamadou Alpha, geboren te Kindia (Guinee) op 10 september 1969.
Spina, Antonio Gino, geboren te Rocourt (België) op 23 september 1952.
Stevanovic, Dragana, geboren te Nis (Servië-Montenegro) op 12 maart 1971.
Suarez Proano, Sonia Marcela, geboren te San Blas, Quito (Ecuador) op 28 september 1968.
Sukmuang weduwe Phoonsap, Suphattra, geboren te Lopburi Muang (Thailand) op 21 december 1966.
Sukurica weduwe Sejdovic, Muratka, geboren te Odrin, Bijelo Polje (Servië-Montenegro) op 20 april 1934.
Sünme, Dursun, geboren te Kigi (Turkije) op 8 maart 1964.
Sürer, Adnan, geboren te Mardin (Turkije) op 1 december 1969.
Surjit, Saini, geboren te Urmar, Hoshiarpur (India) op 3 mei 1957.
Syed, Ashfaq Ahmed, geboren te Rawalpindi (Pakistan) op 17 januari 1967.
Syed, Tanveer Abbas, geboren te Mirpur (Pakistan) op 9 april 1964.
Tadic, Ivo, geboren te Stup, Ilidza (Bosnië-Herzegovina) op 28 januari 1963.
Tadjine, Rachid, geboren te Guelma (Algerije) op 14 mei 1956.
Tafilaj, Ganimet, geboren te Rakosh (Servië-Montenegro) op 29 november 1970.
Tahhan, Najla, geboren te Aleppo (Syrië) op 4 juli 1982.
Tahiri, Emine, geboren te Pristina (Servië-Montenegro) op 25 juli 1963.
Tahraoui, Malika, geboren te Bekkouya Selouane (Marokko) op 30 juni 1957.
Taj, Saâdia, geboren te Douar Aït Ammou, Afourer (Marokko) op 4 mei 1967.
Tamayol, Mahboobeh, geboren te Shiraz (Iran) op 2 augustus 1952.
Tara Nganema, geboren te Kinshasa (Kongo) op8 augustus 1968.
Tarab, Ahmad, geboren te Aleppo (Syrië) op 18 mei 1965.
Tariq, Rachida, geboren te Marrakech (Marokko) op 15 mei 1959.
Tchatchoua, Nkwenja Mathias, geboren te Kumba (Kameroen) op 27 maart 1973.
Tebba, Mouloud, geboren te Mila (Algerije) op 12 maart 1976.
Teibi, Samira, geboren te Mechelen (België) op 11 augustus 1976.
Teixeira Viana, Carlos Eduardo, geboren te Santos Dumont, Minas Gerais (Brazilië) op 12 maart 1971.
Teko, Foli, geboren te Lomé (Togo) op 25 april 1973.
Tezcan, Gülhatun, geboren te Ordu (Turkije) op 10 januari 1941.
Thielen, Marco Wilhelmus Maria, geboren te Sevenum (Nederland) op 4 mei 1960.
Tieba, Khaled, geboren te Jankil, Al-Haffeh (Syrië) op 1 mei 1969.
Timis, Gheorghe, geboren te Borsa, Maramures (Roemenië) op 2 april 1963.
Timofei, Cristian, geboren te Tulcea (Roemenië) op 10 maart 1977.
Tinoco Florez, Efrain Hernando, geboren te Cali, Valle (Colombia) op 3 december 1964.Tissali, Halema, geboren te Rabat (Marokko) op 16 juli 1977.
Tocmo, Grace Balbanida, geboren te Tagum, Davao del Norte (Filippijnen) op 17 mei 1971.
Tolentino Ogana echtgenote Barcenas, Delilah, geboren te Santa Cruz, Laguna (Filippijnen) op 4 januari 1962.
Tonzombo, geboren te Wenen (Oostenrijk) op 12 december 1979.
Toro echtgenote Nurijevic, Mukadesa, geboren te Krusevo, Dragas (Servië-Montenegro) op 30 april 1963.
Toufella, Youssef, geboren te Taroudannt (Marokko) op 18 januari 1975.
Trujillo Paredes, Sonia Judith, geboren te Ambato (Ecuador) op 31 mei 1960.
Tsasa Kasu, Mamissa, geboren te Kinshasa (Kongo) op 6 april 1977.
Tshimanga Mbalabu Kankolongo, Laurent, geboren te Ilebo (Kongo) op 17 juni 1966.
Tshimanga Mukadi, geboren te Lusambu (Kongo) op 11 april 1960.
Tshimanga-Luabu, geboren te Lubumbashi (Kongo) op 15 februari 1974.
Tuganeyezu, Marie Thérèse, geboren te Kibirira (Rwanda) op 1 februari 1957.
Turcan - Stog, Natalia Alexeevna, geboren te Karaganda (Russische Federatie) op 20 juli 1965.
Turkiewicz, Jakub, geboren te Krasnik (Polen) op 6 augustus 1972.
Uaslama, Mohamed, geboren te Beni Sidel Jbel (Marokko) op 22 januari 1969.
Ugurlu, Aynur, geboren te Emirdag (Turkije) op 15 oktober 1958.
Ujah, Stanley, geboren te Owerri (Nigeria) op 13 april 1970.
Ujkani, Ajet, geboren te Reznik (Servië-Montenegro) op 1 januari 1970.
Uka, Mirvete, geboren te Donji Obilic-Srbica (Servië-Montenegro) op 9 februari 1967.
Ukshinaj, Jusuf, geboren te Ljubenic, Pec (Servië-Montenegro) op 21 augustus 1957.
Ulusoy, Mustafa, geboren te Y. Piribeyli (Turkije) op 15 januari 1977.
Umba Mbodo, Evelyne, geboren te Lukula (Kongo) op 25 mei 1969.
Umuhire, Nathalie, geboren te Rugenge (Rwanda) op 5 september 1984.
Umulisa, Nathalie, geboren te Kigali (Rwanda) op 24 maart 1974.
Umutoni, Sonia, geboren te Ngoma, Butare (Rwanda) op 14 maart 1979.
Umwiza, Espérance, geboren te Mbogo, Kigali (Rwanda) op 10 mei 1975.
Una Armando Boavida Nunes, geboren te Luanda (Angola) op 1 juli 1973.
Urhan echtgenote Ergin, Gülnaz, geboren te Mandasun (Turkije) op 24 maart 1960.
Uribe Martinez, Juan Pablo, geboren te Bogota (Colombia) op 25 oktober 1984.
Utetiwabo, Olive, geboren te Nyabisindu, Butare (Rwanda) op 22 juni 1965.
Uwamahoro, Agnès Marie Micheline, geboren te Rubona (Rwanda) op 30 november 1972.
Uwamahoro, Jeanne Marie-Rose, geboren te Rubona, Kibilira (Rwanda) op 30 juli 1978.
Uwamurera, Marie Béatrice, geboren te Buhambe Kibali (Rwanda) op 11 april 1962.
Uwimana, Amina, geboren te Kigali (Rwanda) op 17 april 1960.
Uwimana, Thérèse, geboren te Nyarugenge (Rwanda) op 25 juni 1969.
Uwimbabazi, Marie Lyse, geboren te Ngoma (Rwanda) op 15 december 1977.
Uwimpuhwe Simbi, Donata, geboren te Kicukiro (Rwanda) op 15 november 1967.
Uwimpuhwe, Jacquiline, geboren te Nyabisindu (Rwanda) op 5 februari 1981.
Uwingabiye, Valérie, geboren te Nyarugenge (Rwanda) op 11 september 1978.
Valencia Santana, Jhon Mario, geboren te Manizales, Caldas (Colombia) op 23 januari 1954.
Vameso, Annytha, geboren te Kinshasa (Kongo) op 22 december 1974.
Van Straaten, Shirley, geboren te Germiston (Zuid-Afrika) op 22 april 1963.
Vaschkevitch, Regina Vitoldovna, geboren te Lida (Wit-Rusland) op 4 mei 1968.
Vasile, Nicolae, geboren te Ghinesti, Dambovita (Roemenië) op 19 maart 1948.
Vasquez Herrera, Pilar Melissa Carolina, geboren te Barcelona (Venezuela) op 3 augustus 1982.
Villena Vargas, Yola Piedad, geboren te Cusco (Peru) op 17 mei 1951.
Vragova, Natalie, geboren te Temirtau (Russische Federatie) op 16 september 1967.
Wang, Huiyun, geboren te Dehui, Jilin (China) op 16 november 1944.
Wang, Yi, geboren te Wuhu, Anhui (China) op 24 februari 1971.
Wangata Walinga Kalome, Charlotte, geboren te Kisangani (Kongo) op 22 augustus 1961.
Waqar-Ul-Islam, geboren te Jhelum (Pakistan) op 16 juni 1971.
Warasy, Arash, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 11 mei 1980.
Wasniewska echtgenote Sikorski, Bozena Ewa, geboren te Gdansk (Polen) op 11 augustus 1970.
Wicinska, Bozena, geboren te Plock (Polen) op 29 maart 1968.
Wilson, Thomas, geboren te Harper, Maryland (Liberia) op 5 mei 1949.
Wolk, Beata Malgorzata, geboren te Brzeg Dolny (Polen) op 21 juni 1973.
Wu, Jinrong, geboren te Qingtian, Zhejiang (China) op 15 september 1959.
Wu, Su'E, geboren te Qingtian, Zhejiang (China) op 20 maart 1963.
Xaaji Cali Xuseen, Qadra, geboren te Hargeisa (Somalië) op 1 oktober 1971.
Xin, Wei, geboren te Shanghai (China) op 28 juni 1961.
Xu, Zong Dong, geboren te Liangjiang, Fujian (China) op 27 september 1963.
Yaakoubi, Abdelkhalik, geboren te Al Hoceima (Marokko) op 2 september 1973.
Yaalaoui, Hassan, geboren te Douar Ighoumaten, Metalsa (Marokko) in 1973.
Yachaoui, Mohammed, geboren te Douar Agdal (Marokko) op 11 november 1970.
Yakoli Bokomba, Ambroisine, geboren te Kinshasa (Kongo) op 10 september 1974.
Yalmani, Abdelouahab, geboren te Al Aaroui (Marokko) op 18 januari 1986.
Yama Waza Koyala, geboren te Matete, Kinshasa (Kongo) op 16 maart 1957.
Yamé, Joseph Julien René, geboren te M'Bahiakro (Ivoorkust) op 17 maart 1959.
Yansunu, Augustin, geboren te Lomé (Togo) op 28 augustus 1968.
Yemmal, Sanaâ, geboren te Larache (Marokko) op 9 oktober 1977.
Yildirim, Huriye, geboren te Emirdag (Turkije) op 25 september 1958.
Yilmaz, Murat, geboren te Vakfikebir (Turkije) op 3 december 1969.
Yoseph, Manna Stephanos, geboren te Addis-Abeba (Ethiopië) op 20 april 1972.
Zaarour, Zahi, geboren te Saida (Libanon) op 14 januari 1972.
Zafari, Ghullam Sakhi, geboren te Parwan (Afghanistan) op 15 oktober 1956.
Zaïdi, Fatima, geboren te Khemis Anjra (Marokko) op 10 november 1940.
Zaied, Rachid, geboren te Casbah (Algerije) op 19 november 1961.
Zaimi echtgenote Bosnjak, Muzejen, geboren te Kosovska Mitrovica (Servië-Montenegro) op 15 mei 1958.
Zambrano Mieles, Maria Auxiliadora, geboren te Olmedo, Fuca (Ecuador) op 28 oktober 1956.
Zarba, Melinda, geboren te Charleroi (België) op 31 maart 1981.
Zariah, Farid, geboren te Temsamane (Marokko) op 10 maart 1971.
Zaroual, Fatima, geboren te Casablanca (Marokko) op 28 januari 1965.
Zazoui, Rachid, geboren te Oujda (Marokko) op 26 juni 1976.
Zebiri, Ali, geboren te Colla (Algerije) op 18 februari 1975.
Zekhnini, Abdelmounim, geboren te Douar Boudlal (Marokko) in 1972.
Zergaw, Johar Habtamu, geboren te Addis-Abeba (Ethiopië) op 3 mei 1969.
Zerrouki, Bahija, geboren te Berrechid (Marokko) op 9 juni 1975.
Zerrouqi, Ahmed, geboren te Beni Drar (Marokko) op 1 januari 1942.
Zhar Idrissi, Mustapha, geboren te Fez (Marokko) op 24 februari 1981.
Zhegrova, Gani, geboren te Llapashtice e Poshtme (Servië-Montenegro) op 18 april 1961.
Zirak, Shekeb, geboren te Kaboel (Afghanistan) op 23 oktober 1985.
Zonenashvili, Anat, geboren te Naharya (Israël) op 21 februari 1980.
Zoroglu echtgenote Artuc, Yasemin, geboren te Eskisehir (Turkije) op 29 augustus 1977.
Zoubeir, Akram, geboren te Brussel (België) op 10 januari 1981.
Zoubeir, Youssef, geboren te Antwerpen (België) op 13 augustus 1983.
Zuluaga Gallego, Silene, geboren te Medellin, Antioquia (Colombia) op 16 juni 1971.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 1 mei 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX.

begin (#top) Publicatie : 2006-06-07

22:22 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

De verkiezingsstrijd is begonnen

Volgens de linkse politieke opinie kan Yves Leterme geen minister president in Vlaanderen blijven wanneer hij naast het federale premierschap grijpt.

Eigenaardig, want Vlaanderen kan enkel maar goed bestuurd worden wanneer de partij van de Vlaamse premier in de federale oppositie zit. Maar de aanval van de ‘radelozen’ werd het voorbije weekend op gang getrokken door Sp.a en ondanks de paarse meningsverschillen van de laatste tijd, kunnen ze elkaar vinden in het bekampen van hun nieuwe vijandsbeeld, de CD&V en haar zweepkartelpartner, de NV-A.

Wat ik hier niet snap is de socialistische stelling dat wanneer Yves Leterme mee de strijd aanbindt om het federaal premierschap, het voor hen “alles of niets” moet zijn.

Of misschien toch?

Méér en méér voert men Elio Di Rupo aan als mogelijk volgende premier in dit land, daarbij hoopt men op een zware communautaire ronde waar Vlaanderen haar rechten kan laten gelden. Met Yves Leterme in Vlaanderen is de kans groot dat Di Rupo, ondanks alle PS-schandalen, de volgende eerste minister wordt. Van het Di Rupo Marshall-plan hoort men ondertussen niets meer, van de PS-maffia des te meer. Het is opvallend hoe weinig kritisch de pers zich opstelt tegenover het ene schandaal na het andere bij de PS. De media heeft geen informerende, maar een manipulerende functie. Waar zitten al die onderzoeksjournalisten die de hapklare brokken die we door de overheid krijgen voorgeschoteld gaan ontleden?

Leterme zou inderdaad beter blijven waar hij is en ‘Het Manifest voor Vlaanderen’ bespreekbaar maken. Na 35 jaar staatshervormingen zijn we nog geen stap verder geraakt. Met Di Rupo aan de macht zal Vlaanderen helemaal worden uitgemolken en geen enkele Vlaamse eis zal ingewilligd worden. Geen splitsing van de sociale zekerheid, pensioenen, justitie, onderwijs, ziekenzorg...

Wanneer men de cijfers bekijkt die uit de rekenmachine van de ‘rebellen’ rollen kan men vaststellen dat België ettelijke kolommen in het Guinness Book of Records voor mislukte staten kan vullen.België bestaat nu 175 jaar en Vlaanderen betaalt al 175 jaar. Wie zegt dat het niet waar is liegt. Vlamingen waren al altijd in de meerderheid en hebben altijd braafjes hun belastingen betaald ook al zagen ze scheel van de honger. Vlamingen hebben altijd al hard gewerkt maar werden onderbetaald door de Franstalige bourgeoisie, ze werden ook vaker getroffen door ziektes zoals tuberculose en Franstalige politici spuwden hen uit door hen te bestempelen als ‘un peuple inferieur’ (een minderwaardig volk).


Kinderarbeid in Gentse katoenfabriekOok het discriminerende ‘sal flamand’ stamt uit die tijd, waar Vlamingen het door armoede extreem moeilijk hadden en er in die tijd, na bijna dag en nacht te hebben gewerkt, niet altijd even fris uitzagen.

Sociale zekerheid bestond er toen nog niet, dat werd maar pas na WOII ingevoerd. Sociale zekerheid had vooral de bedoeling mensen tijdelijk te helpen die even buiten de boot vielen door ontslag of ziekte.De transfers van Vlaanderen naar Wallonië bedragen 6,5%, terwijl men in Europa 0,4% als grens voor de solidariteit tussen de regio’s ziet.

Dat wil zeggen dat elke werkende Vlaming de eerste twee maanden werkt voor de transfers.

En ondanks men elke werkende Vlaming wil laten doorwerken tot z’n 65ste omdat de vergrijzing ook in Vlaanderen toeslaat, kan geen enkele economie een solidariteit van dergelijk formaat dragen. De belasting op arbeid is nu zo zwaar dat de mensen minder netto ontvangen en de koopkracht daalt.

Wanneer Leterme het goed meent met Vlaanderen moet zijn doel liggen in een streven naar een volledige onafhankelijkheid voor Vlaanderen. Jammer genoeg wordt dat debat niet gevoerd. Niet door de CD&V en ook niet door haar nationalistische verlengstuk NV-A.

14:34 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

100 jaar socialisme in Hengouwen.

TRIESTE BALANS...schrijft het weekblad Trends

Knack kopte de voorbije week met 'De machteloosheid van links' op zijn cover.
Enkele mensen deden hier uitspraken over, onder wie professor Koen Raes. Die ziet "het spook van het kapitalisme" rondwaren.

Trends maant de professor vanuit de Gentse universiteit beter eens een vijftigtal kilometer zuidwaarts te trekken, naar Henegouwen. Raes kan daar de zegeningen van links toejuichen.

De Parti-Socialiste is er sinds 1894 'incontournable'. Met ofwel een volstrekte meerderheid, ofwel losjes 40% van de stemmen. Ruim honderd jaar later zou men toch de eerste tekenen van het rode paradijs aan de horizon mogen verwachten.

Jammer genoeg blijft het wachten op de maakbare samenleving.
Het enige wat links nalaat is chaos en armoede.

01:23 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |

05-06-06

Racistisch ontslagDe 21-jarige studente Aïsha Van Zele heeft vorige week de VLD vaarwel gezegd en zette een overstap naar het Vlaams Belang waarmee ze aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal deelnemen.

Aïsha Van Zele werd geboren in Sri Lanka maar werd als baby geadopteerd door een echtpaar uit Lokeren waar ze sindsdien woont. Behalve de huidskleur is er geen verschil tussen haar en andere Vlamingen. Of misschien toch ? Ja, ze is ontegensprekelijk verstandiger dan de doorsnee anti-Vlaming want zij heeft een eigen mening en loopt niet blindelings in de val die tegenstanders zorgvuldig voorbereiden om de domme massa te misleiden.

Aïsha kreeg echter na haar overstap haar ontslag bij een kledingszaak en een restaurant waar ze als studente een weekendjob had.

Aïsha werd dus ontslagen wegens racistische redenen. Aïsha is té Vlaams.

Ik zal dus niet nalaten de naam van beide racistische bedrijven alom bekend te maken en aan te dringen op een boycot.

01:39 Gepost door Janice Laureyssens | Permalink |  Facebook |