09-01-07

Discriminatie in het Europees parlement

Wie in het Europees parlement geen fractie van 20 gelijkgezinden uit 5 verschillende landen kan samenstellen, heeft daar niet zoveel te vertellen. Zij zetelen, ondanks zij democratisch werden verkozen, in feite als ‘niet-ingeschrevenen’. Zij kunnen wel hun wensen kenbaar maken via werkgroepen, maar spreektijd krijgen of amendementen indienen kunnen ze niet.
Voor het Vlaams Belang, dat tamelijk uniek is in Europa, was dit een groot probleem.

Het is namelijk zo dat de niet-ingeschreven parlementsleden in het Europees Parlement werkelijk als tweede categorie worden beschouwd en op veel vlakken worden gediscrimineerd. Ze kunnen zoals ik al schreef, geen amendementen indienen in de plenaire vergadering. Ze hebben geen stemrecht in de Conferentie van de Voorzitters (het politieke bestuursorgaan van het Europees Parlement), ze mogen geen kandidaat voordragen voor het voorzitterschap van het parlement, van commissies en/of delegaties. Ze beschikken over minder personeel en minder financiële middelen voor secretariaatsonkosten en dergelijke meer. Het is ook zo goed als onmogelijk om een verslaggever aan te duiden of een vergadering met tolken te beleggen.

De discriminatie van de ‘fractieloze’ Europese parlementairen werd herhaaldelijk aangeklaagd, maar bleef tot nu toe zonder resultaat.

Tijdens mijn laatste bezoek aan Straatsburg vertelde Frank Vanhecke en Philip Claeys dat er gesprekken werden gevoerd met andere rechtse strekkingen teneinde een fractie te kunnen samenstellen om op die manier dezelfde rechten te kunnen afdwingen als andere parlementleden die deel uitmaken van erkende fracties.

Ondanks de politieke verschillen werden er al geruime tijd gesprekken gevoerd het Franse Front National en de Oostenrijkse FPÖ, de UK Independence Party en het Italiaanse Alleanza Nazionale. Nu zou er dankzij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, eventueel een rechtse fractie kunnen gevormd worden in samenwerking met het Bulgaarse Ataka en het Roemeense Romania Mare. De beslissing zal maar pas genomen worden bij aanvang van de Europese parlementaire zittingen op 15 januari.


16:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

EU-Fractie Volgens GVA van vandaag zouden de zeven akkoord gaan om een fractie te vormen.

Gepost door: Ruzgar | 10-01-07

GvA Dat hebben ze overgenomen van La Libre belgique. De definitieve beslissing kan maar pas genomen worden wanneer ze terug werken.

Gepost door: Janice | 10-01-07

Tegenwind : goede wind ! Op het forum van Jürgen heb ik al een voorproefje gesmaakt van de razernij van de tegenstanders i.v.m. de mogelijke financiële (e.a.) gunstige gevolgen van deze technische samenwerking.

Niets van aantrekken : in eigen land worden wij ten tweeden male voor een uitzonderingsrechtbank gesleept, waar een stelletje poppenkastspelers van wie de helft onze taal niet kent, onze wettelijke toelagen zal afnemen.

Wij moeten nu doen gelijk den Bats : pakken, wat er te pakken valt. Er is geen ideologische samenwerking tussen die partijen en mensen, enkel een praktische en noodzakelijke om de ondemocratische structuren van het EP te omzeilen. En de democratie een stukje te herstellen.

Het Vlaams Belang wordt overal buitengesloten, onze mensen worden behandeld als paria's en zetten hun eer en reputatie op het spel als ze zich uiten als VB-ers, de democratie wordt in dit land gestuurd door enkele lieden die bepalen wat de burgers mogen denken en vooral wat niet. Geheime agenda's worden als in spionagefilms doorgegeven in de sauna's van de Loge en zijn gericht op de vernietiging van dé vijand : het Vlaams Belang, de partij van rechtvaardig rechts, de partij waar de gewone man zich aan vastklampt.

Wie kritische vragen stelt, terechte bekommernissen uit wordt mentaal geïsoleerd en democratisch op de reservebanken geposteerd boven de krokodillenvijver.

Wij moeten ons NIKS aantrekken van de raadgevingen van anderen, niemand moet ons adviseren dat wij wat soepeler moeten worden, dat wij de leiding van de partij moeten veranderen, dat wij met neergeslagen blik aan politiek moeten doen en eerbiedig "Ja, Mijnheer", "Dank u , Mevrouw" moeten zeggen. Terwijl wij inwendig denken "Ge kunt ze kussen, Mijnheer en Mevrouw".

Deze partij heeft een knappe leiding, goede mandatarissen (kan je in Antwerpen zien bij Actua-TV, die objectief iedereen aan het woord laat en niet à la Villa Politica), een gestructureerd, bekwame organisatie en studiedienst : ze krijgen er ons niet onder. Hoe meer tegenwind, hoe sterker wij worden.

Ik moet nu eigenlijk ondertekenen met : het Partijbeest. Waarom niet ? Het is een goede partij en ik ben een braaf beestje.

Gepost door: Ray de Bouvre | 11-01-07

De commentaren zijn gesloten.