11-01-07

Borgerhout helpt allochtonen om stadsexamens voor te bereiden

Het district Borgerhout gaat allochtonen beter voorbereiden op examens bij de stad Antwerpen. De voorbereiding kan zowel slaan op cursussen voor sollicitatiegesprekken als vaardigheden die aan de beoogde job verbonden zijn, schrijft het Nieuwsblad vandaag.

Organisaties of instellingen die mensen uit Borgerhout helpen klaarstomen voor stadsexamens, kunnen financiële of andere steun krijgen van het district Borgerhout. Dat staat in het bestuursakkoord van de nieuwe bestuursploeg. De voorbereiding op de examens kan zowel slaan op cursussen waarin Borgerhoutenaren getraind worden op sollicitatiegesprekken, als vaardigheden die aan de beoogde job verbonden zijn.

De meerderheid van ‘allen tegen één’ (een georganiseerd huwelijk tussen de kartels SP.A, Spirit, Groen! CD&V en N-VA) benadrukt dat de steun niet exclusief gaat naar de voorbereiding van allochtonen. Ze willen tenslotte niet al te racistisch overkomen naar de eigen bevolking toe. ,,Iedereen die in Borgerhout met een achterstand wordt geconfronteerd, behoort tot de doelgroep." Volgens districtsschepen Wouter Van Besien (Groen!) is het wel duidelijk dat de allochtonen in de praktijk de hoofdgroep zullen vormen.

Volgens Van Besien wil het nieuwe bestuur in Borgerhout alleszins een signaal geven dat bij het stadspersoneel een grotere interculturele herkenbaarheid moet komen. Het bestuursakkoord zegt wel dat het uitgangspunt geen afbreuk mag doen aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Het district zal nu eerst uitzoeken welke organisaties al bezig zijn met het organiseren van cursussen of trajecten waarbij sollicitanten voor een functie bij de stad Antwerpen worden voorbereid. Hoe groot het budget is dat naar de organisaties gaat, is binnen het district nog niet uitgemaakt. Volgens Van Besien is nu vanuit Borgerhout het signaal gegeven, de centen komen in een latere fase aan bod.
,,Wij vinden alleszins dat alle bevolkingsgroepen in de stadsdiensten moeten vertegenwoordigd zijn, en willen vanuit een district met heel wat diversiteit daarvoor onze nek uitsteken."

De oppositie werd nog niet gehoord over deze eenzijdig genomen maatregel. Wanneer we echter vaststellen dat, zoals al uit de reactie van Groen! blijkt, dit voorstel enkel ten gunste van allochtonen werd genomen, zullen we niet nalaten daartegen te protesteren. Het gelijke kansenbeleid moet nu eindelijk ook eens gelden voor Vlamingen.

12:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Redelijkheid Ik begrijp dat redelijkheid gevraagd wordt om allochtonen een kans te gunnen in de openbare dienst.

De kans dat wie niet werkt, terechtkomt in het grijze circuit of criminaliteit moet gereduceerd worden.

Mag ik (bij gelegenheid) vernemen :

- richten de syndicaten ook cursussen in voor de geïntresseerden ?
- zijn de syndicaten betrokken op enigerlei manier bide inrichting van de proeven, de voorbereiding ervan of de beoordelingen/jureringen ?
- gebeuren examens op zo'n manier dat de namen v/d deelnemers pas bekend worden na de beoordeling ?

Wat m.i. alleszins moet voorkomen worden, is een vorm van lakse positieve discriminatie t.o.v. allochtonen, wat schadelijk is voor het openbaar ambt.

Bestaan er in het district (of de stad) streefcijfers zoals de Lijn deze hanteert ?

Wat zal de personeelspolitiek zijn na de aanwerving op vlak van promoties ? Gelden daar ook gunstmaatregelen voor ?

Mag ik er op wijzen, dat bij gebrek aan een duidelijk asielbeleid, een zwak inburgeringsbeleid, een ridicuul familieherenigingsbeleid wij volop doende zijn in deze stad (en districten) een vierde stand van dompelaars te installeren. Deze gaan nu systematisch de plaatsen innemen van onze eigen mensen die recht hebben op gunstmaatregelen om de samenleving bij te benen.

Het Vlaams Belang is de enige fractie op wij wij kunnen rekenen voor enige rechtvaardigheid.Gepost door: Ray de Bouvre | 11-01-07

Goede vragen Ik zal zeker niet nalaten om deze vragen te stellen op de districtraad

Gepost door: Janice | 11-01-07

De commentaren zijn gesloten.