25-01-07

Vlaams Belang daagt vakbonden voor de rechter

De vakbonden gooien mensen buiten waarvan ze weten dat het Vlaams Belangers zijn. En daartegen protesteren we onder andere ook via SOS democratie. Ondertussen werden al meer dan 200 mensen aan de deur gezet en dit zowel bij het ABVV als bij het ACV.

large_228895
FOTO: Luc Cortebeek - ACV

Om die mensen te helpen heeft het Vlaams Belang een aantal kopstukken van de christelijke en de socialistische vakbonden voor de rechter gedaagd. Vlaams Belang dagvaardt onder meer Rudy De Leeuw van het ABVV en Luc Cortebeeck van het ACV. Volgens Vlaams Belang schenden de vakbonden onder meer ook de privacywetgeving.


“Dit is de wereld op zijn kop", zegt Rudy De Leeuw. "Ze willen van geen vakbonden weten, maar als we ze eruit zetten is het land te klein." …"We spelen geen lijsten door. Het recht op vrije vereniging laat ons perfect toe om te beslissen wie we wel willen als lid en wie niet."

In ons land zijn de vakbonden inderdaad ‘de wereld op zijn kop” want nergens ter wereld keren vakbonden werkeloosheidsuitkeringen uit. Dat komt de overheid toe.Nergens ter wereld hebben de vakbonden geld in het buitenland en een ondoorzichtige boekhouding.

Wij zijn niet, zoals Rudy De Leeuw zegt, tegen vakbonden. Maar wel tegen de Belgische vakbonden die zich nu wel beroepen op het ‘recht op vrije vereniging’ om te beslissen wie ze al dan niet als lid willen, maar anderzijds overheidsfuncties uitoefenen die in feite door een overheidsambt zou moeten worden uitgevoerd.
Wij zijn tegen deze Belgische vakbonden omdat zij er alle belang bij hebben om zoveel mogelijk werklozen te creëren (waarvoor ze verdomd hard hun best doen) en omdat dit voor hen geld - véél geld, in het laadje brengt en ze daarom geen twee keer nadenken om bedrijven te boycotten tot ze moeten sluiten of naar het buitenland trekken. Wij willen een onafhankelijke vakbond die opkomt voor alle werknemers, van welke kleur dan ook.
Dit is pure discriminatie, machtsmisbruik en een flagrante overtreding van de wet op discriminatie.

17:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Je moet mij eens uitleggen waarom Vlaams Blok/Belangers überhaupt bij vakbonden aangesloten willen zijn die géén onderscheid maken tussen autochtone en allochtone leden.

Het is zo klaar als een klontje dat Vlaams Blok/Belangers werkgelegenheid (en alle rechten & plichten die daar aan vasthangen) willen reserveren voor het Eigen Volk Eerst.

Da’s een visie op zich. Bon, hang dan als Blok/Belang-vakbondslid niet de hypocriet uit en stap uit eigen beweging op uit een vakbond die géén onderscheid zal maken bij een eventuele afvloeiing tussen (pakweg) een Marokkaanse en een Vlaamse werknemer.

Over het afbakenen van ideologische grenzen moet ik u toch géén les geven…???

Gepost door: De metser | 25-01-07

Aan je idiote reactie merk ik dat je er niets van begrepen hebt. Lees het misschien nog eens, ok?

Als er één partij is die zich steeds verzet tegen quota's of andere voordelen voor bepaalde gemeenschappen, dan zijn wij het wel. Voor ons geldt dat iedereen gelijk moet behandeld worden, meer vragen we niet.
Ik ben er zelfs van overtuigd dat, indien iedereen een gelijke behandeling zou krijgen, er vanzelf minder criminaliteit zou zijn, omdat bepaalde mensen zich dan niet meer 'straffeloos' wanen.

Maar dat is naast de kwestie, want daar gaat het niet om.
Misschien is dit onderwerp inderdaad wel iets te moeilijk voor jou.
Ga jij maar lekker verder betogen tegen al die 'smeerlappen van bazen'...

Gepost door: Janice | 25-01-07

Het Vlaams Belang dagvaardt de vakbond Het Vlaams Belang daagt het ABVV voor de rechter. Het wil via een gerechtelijke actie reageren op de uitsluiting van een aantal van hun militanten uit de vakbond.
Raar toch voor een partij die de bestaande vakbonden liefst wil afschaffen en zelf een corporatistische vakbond wil oprichten.
Raar ook dat ze spreken over schending van de privacy, terwijl een aantal journalisten hun dagvaarding en argumentatie al in handen kregen vooraleer die bij de vakbondsverantwoordelijken in de bus viel.


Net als bij de vorige verkiezingen sloot het ABVV een aantal VB militanten uit de vakbond. Het ABVV doet dat op basis van zijn statuten (artikel 44 ter) die duidelijk stellen: “ Er is binnen het ABVV geen plaats voor racistische, seksistische, fascistische ideeën en gedragingen, noch plaats voor vreemdelingenhaat. Het lidmaatschap van het ABVV is onverenigbaar met het militeren voor of de toetreding tot extreem rechtse partijen of bewegingen”.

Wie lid wordt van een vakbond betaalt niet alleen lidgeld maar onderschrijft ook de ideologische beginselen en doelstellingen van die organisatie. De doelstellingen en beginselen van het ABVV staan haaks op die van het VB.

Na de jongste gemeenteraadsverkiezingen hebben een aantal afdelingen van het ABVV (zij schrijven leden in en schrappen ze) inderdaad een aantal militanten van het VB uitgesloten. Dat het om militanten ging bleek uit het feit dat ze kandidaat waren op VB lijsten.
Dat is dus geen schending van de privacy. Die lijsten zijn openbaar.
De betrokken personen werden individueel op de hoogte gesteld.
Een aantal van die mensen zijn trouwens opnieuw lid geworden na gesprekken met vakbondsverantwoordelijken waaruit bleek dat zij ongewild of ondoordacht op een dergelijke lijst terecht kwamen.

We herinneren er aan dat de Commissie ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (19 december 2002) uitdrukkelijk gesteld heeft dat uitsluiting van vakbondsleden op basis van hun kandidatuurstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen voor een extreem rechtse partij niet in strijd is met de privacywetgeving.

Het VB argumenteert ook dat we mensen uitsluiten van een dienstverlening (uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen ) waarvoor ze nergens anders terecht kunnen.
Ook dat klopt niet: werkzoekenden die zich niet willen aansluiten of die niet aangesloten zijn bij een vakbond, kunnen altijd terecht bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, die dezelfde dienst levert en die ook kantoren heeft in heel Vlaanderen.

Het VB doet ook uitschijnen of de vakbonden rijk worden van “deze overheidsdienst”. Mogen we er nog eens aan herinneren dat het geld voor de administratieve verwerking en voor de uitkeringen in een aparte boekhouding komt, die elk jaar door externe revisoren wordt gecontroleerd.

Het VB hoopt wellicht garen te spinnen van de media aandacht die deze zaak zal krijgen en hoopt waarschijnlijk nog eens in de slachtofferrol te kunnen stappen. Ze doen maar.
Het ABVV wacht de officiële dagvaarding rustig af.

http://www.socialistischbelgie.be

Gepost door: Rode Valk | 26-01-07

Voor Metser Soms ben ik te goed voor deze wereld en zijn medemensen ... denk jij dat ook, Metser ? Ja, zeker. Ik denk dat wij mekaar verder ook goed gaan begrijpen.

Op juridisch vlak zal het afwachten zijn wat de rechtbank beslist over deze zaak. Ben je het daar mee eens ?

Ga je er ook mee akkoord dat in dit conflict de beide partijen, het aanklagende Vlaams Belang en de aangeklaagde syndicaten ieder hun argumenten aandragen ter verdediging van hun respectieve optreden ? M.a.w. juridische argumenten wegen zwaarder dan ons emotioneel gezwets. Akkoord ?

We schieten goed op, niet ? Maar nu wordt het wat delicater.

Jij vraagt je af waarom een VB-er lid zou zijn van een syndicaat, dat niet discrimineert op vlak van nationaliteit. Dat lijkt mij een uitgesproken dubbelzinnige en uitlokkende vraag. Syndicaten discrimineren gewoon nooit op vlak van nationaliteit. Ik vraag niet om je instemming nu, ik verwerf die zonder meer en dan kunnen we niet anders dan concluderen dat een VB-er, zoals elk normaal werknemer of arbeider of ambtenaar lid wordt bij een van de erkende niet-op-nationaliteit-discriminerende vakbonden.

Als je over de evidentie begint dat wij uitsluitend werk en sociale voordelen wensen voor "eigen volk eerst", zou ik graag hebben, dat je die bewering zou staven met een verwijzing (link) naar een punt in het VB programma. Zolang je die bewering niet onderbouwt, beschouw ik ze als nonsens en loopt ze als helder water over het karkas van mijn onverschilligheid.

Tot besluit dit, Metser :

Ik ken de sociale geschiedenis en ik ben dankbaar voor het idealisme, de opofferingszin, de solidariteit bij de opkomst van het socialisme, de eerste hulpkassen voor de dompelaars (in Gent), de winkels, de ziekenzorg, de diverse centrales van vakbonden én idem dito voor de christen-democraten.

De syndicaten zijn inmiddels geëvolueerd tot machtsbastions, politieke hoofdhuizen van hun respectieve partijen, ongecontroleerde kapitalistische holdings met zwart en grijs geld op buitenlandse rekeningen, met schandalen zoals deze van de Antwerpse ACOD (en menig ander) die zijn personeel elke maand dubbele weddes in het zwart betaalde, enz.

Toen ik jaren geleden tegen een vooraanstaand vakbondsman zei, dat zijn syndicaat een politieke kleur had, wees hij dat van de hand. "Wij zijn neutraal", was zijn verontwaardigd antwoord. De syndicaten hebben nu bewezen dat ze wél degelijk aan politiek doen.

Wat kom jij hier nu neuzelen, zonder grondige argumenten maar wel met met de mond vol gemeenplaatsen, over ideologische grenzen ? Het is te hopen dat de bonden betere advocaten hebben voor hun zaak dan de metselende neuzelaar die hier de wijsneus komt uithangen.

Allez, gaan we samen een pint pakken ? We zullen het eens hebben over de Polen in den Bouw, daar weet jij ongetwijfeld meer van af dan ik.

Gepost door: Ray | 26-01-07

De vakbonden hebben heel wat verwezenlijkt maar dat is ook ten dele te danken aan hun leden die hen altijd dik betaald hebben voor hun diensten.
Bovendien hebben zij van de overheid ook een aantal DIKBETAALDE jobs gekregen, die hen eigenlijk niet toekomen.
Sinds 1960 zijn de vakbonden uitsluitend politieke wingewesten geworden die NIETS, maar dan ook NIETS MEER voor de arbeiders& bedienden doen!
Uitsluitend in dienst van de politieke kleurpartijen!
En indien dat nog niet duidelijk was, is dat meer dan duidelijk geworden sinds de opkomst van het Vlaams Blok. Sindsdien zijn zij de haatverspreiders bij uitstek in dit land, ook weer in dienst van de kleurpartijen.
Maar ja de brave leden blijven betalen (ze moeten wel ) en het heeft geen zin naar een andere vakbond over te stappen: ze zijn allemaal hetzelfde!
Het liedje dat de Strangers maakten over de vakbond was zijn tijd ver vooruit!
Maar het mag niet meer gezongen worden, noch op radio of tv, ook niet meer in het openbaar!
Sinds de overblijvende Strangers zich bekeerden (of werden bekeerd onder zeer zware druk) tot het Jansensisme is het ook niet meer mogelijk.
Vroeger zegde men wel eens: Belgie is een bananenrepubliek, nu zijn we afgedaald tot een diepte die niet meer te meten is.
Met politiekers die zichzelf vetmesten en ons proberen vanalles wijs te maken.
Zo gaat de spa de pensioenen verhogen, zodat gepensioneerden meer zullen krijgen dan mensen die werken (ik doe er nu zelf maar een schepke bij om het nog geloofwaardiger te maken!).
De voorbeelden zijn legio.
En het Paleis-le Palais-der Palast vindt dat het goed is. Alleen een haar in de boter: als zij stommiteiten uithalen zijn er sommige politiekers die commentaar hebben.
Stel je voor!
Er was toch afgesproken: wij laten jullie doen, jullie ons ook!
VAKBONDEN (zoals ze zich in dit land voordoen): NEEN BEDANKT!
Natuurlijk zal het ook zijn nadelen hebben:m als zij er niet waren geweest , was Sabena, waren veel andere firma's failliet gegaan.......NU TOCH OOK!

Gepost door: UDO | 27-01-07

Dag, Metser ! Ik was toch een beetje blij met je antwoord. Ik ga proberen ditmaal niet denigrerend over te komen, maar ja, de ene keer worden we gecatalogiseerd als stomme kloten en ook als dusdanig toegesproken, en de andere keer weigert men ons elke dialoog. Gelukkig heb ik geen aanleg tot schizofrenie.

Wij gaan het samen nooit eens worden, dat is duidelijk maar ik ben al tevreden dat jij ons de kans gunt enkele dingen te zeggen . Er zijn democraten die zelfs dàt weigeren.

Ik vind het jammer dat je niet ingegaan bent op mijn vragen en opmerkingen en dat je via een zijweggetje van een speech tijdens een partijmanifestatie de essentie van een politieke beweging probeert te verklaren.

Dat is niet serieus en dat weet je, want je lijkt me een intelligent man. Ik baseer mijn oordeel over de SPA ook niet op de branieachtige uitroepen na 1 Mei-optochten of verkiezingsspeeches.

Metser, ik begrijp een stuk van je redenering : je wil niet dat er in jullie vakbonden leden zijn die zich openlijk tot het VB bekennen.( Als ik nu venijnig zou zijn, zou ik zeggen, Hitler wilde ook niet dat er Joden in zijn Heimat leefden. Maar dan ga je tegen het plafond en ontaardt ons gesprek. Ik ben Vlaams-nationalist, stam niet uit een collaboratiefamilie en ben geen fan van al wat Duits is, dit terzijde.)

Je weet evengoed als ik, dat bij de werving van vakbondsleden niemand de vraag stelt : "Mag ik de statuten eens nalezen", behoudens een bevlogen intellectueel die zich als priester-arbeider wil inzetten voor de dokwerkers.

Hoe het juridisch zal verlopen, moeten we afwachten. Ik ben niet optimistisch voor onze mensen, wat niet wil zeggen dat ik niet aan hun kant sta.

Zolang jij niet ingaat op mijn argumenten kan ik je niet serieus nemen. En besef je ook, Metser, als jij onze kiezers bestempelt als "stemvee", dat je het in feite voor een heel groot stuk hebt over mensen die voorheen voor de socialisten kozen ? Bij het Vlaams Belang kennen wij de truken van de foor van de sossen beter dan jullie zelf ... en de keukengeheimen !

Het verschil tussen ons is (ondermeer) dat jullie die mensen wandelen hebt gestuurd (zoals democraten dat plegen te doen, nietwaar), maar dat wij wél naar ze luisteren. Zo gezien begrijp ik toch weer een stukje beter je frustraties, gelukkig doe je niet denigrerend.

Wat is het ? Hoe zit het met die pint ?

Gepost door: Ray de Bouvre | 27-01-07

Overwippen ! VB-leden en kiezers kunnen toch overwippen naar de derde vakbond, het A.C.L.V.B. , toch ?

Gepost door: Dirk Van Dessel | 29-01-07

Prachtig Toch prachtig dat er zoveel discussie komt. Daar draait het tenslotte allemaal om.
Debat over een ondemocratische toestand.

En Metser, Sp.a wil arbeiders in het parlement... er wacht je nog een mooie toekomst. Maar eerst leren om zonder fouten te schrijven, hé!
Da's nog eens iets anders dan staan kijken hoe anderen aan 't stad (meestal Turken) het vuile werk voor jou opknappen.

Gepost door: Janice | 30-01-07

De commentaren zijn gesloten.