31-01-07

Afschuwelijk en onnodig leed en pijn.

re1f8e1_kn02Wie gisteren naar Terzake heeft gekeken en de beelden heeft gezien, moet nu toch wel overtuigd zijn dat Halal slachten in een beschaafde wereld niet kan en dringend moet verboden worden. Wie mij kent zal weten dat ik niet naar die beelden kon blijven kijken, het was té erg.

Toch blijven politici die het voor het zeggen hebben schermen met de EU om te beslissen hier definitief een eind aan te maken. De EU zou volgens hen een dergelijk verbod ‘verbieden’. Europa stelt de godsdienstvrijheid boven het lijden van de dieren, zei men. Onzin natuurlijk, want in Duitsland is het al lang verboden.

Elk jaar al, heb ik dit via internet op alle mogelijke manieren aangeklaagd. Niet alleen vloeit het bloed over de Vlaamse kasseien, maar de dieren lijden onwaarschijnlijk hard.Schapen en koeien worden trouwens niet alleen tijdens het islamitische offerfeest geslacht, maar het hele jaar door wordt er halal geslacht.

stop_ritueel_slachten

Toen ik nog lid was van Gaia heb al eerder foto’s gezien van koeien die met doorgesneden keel op een rad werden gebonden om langzaam dood te bloeden. Die dieren leefden nog, want eens het hart stopt met kloppen, stopt eveneens het bloeden.

De dieren lijden verschrikkelijk wanneer ze zonder verdoving de keel worden overgesneden. Enorm pijnlijke wondranden, het inademen van opgehoopt bloed en aspiratie van de maaginhoud leiden tot verstikking, hartkloppingen en een plotse daling van de bloeddruk, tot zij in shocktoestand geraken. Het lijden duurt ontzettend lang vooraleer de dieren het bewustzijn verliezen. Doordat de keel werd overgesneden kunnen ze geen geluiden meer maken. Maar hun angst en ongeëvenaarde pijn en stress kan men aflezen van de schokkende bewegingen die ze maken.

ritueleslacht1

Wat bezielt sommige mensen om andere levende wezens op deze planeet verschrikkelijk te laten lijden in naam van een opperwezen, terwijl ze de keuze hebben om geld te offeren en uit te delen aan de armen?

ritueleslacht2

Ik schreef hier al eerder over, dit moet nu eens eindelijk stoppen. Want zoals iedereen weet gebeuren deze slachtingen niet altijd professioneel.De bewijzen van illegale en sadistische slachtingen waren overal te vinden. In Borgerhout gebeurden o.a. minstens 200 illegale slachtingen en in parken en straten werden bewijzen gevonden. (Zie foto hieronder- Stuivenbergplein/Antwerpen)
Enkel om de ‘rust’ te bewaren werden overtreders niet vervolgd.


pb100107

GETUIGENISSEN VAN MOSLIMS
“Ik zou graag even willen meedelen dat ik als moslim én lid van GAIA niet mee doen aan de rituele slachtingen die ieder jaar weer plaatsvinden tijdens het suikerfeest. Vaak worden schapen, geiten, koeien... geslacht door mensen die geen idee hebben van waar ze mee bezig zijn en zo het dier in kwestie veel pijn berokkenen. Als het dan écht moet, vind ook ik dat dit moet gebeuren in de beste omstandigheden en in een speciaal daarvoor voorziene ruimte. Het feit dat ik gelovig ben, betekent nog niet dat ik mijn principes moet laten varen als het op godsdienst aankomt.”
Ummü

“Ik doe niet mee aan rituele slachtingen. Het geld dat ik anders zou uitgeven aan de aankoop van een schaap, deel ik uit. Ik vraag me af of het nog wel nodig is dieren ritueel te slachten. Ik vind dat dit aspect van de islam moet gemoderniseerd worden.”
Musta Largo, moslim en zang

Info:Gaia


Religious liberty and tolerance are basic norms in any constitutional state. Yet, the right to protection of religious practices and rituals is not absolute. According to the European convention on Human Rights, the law may restrain religious liberty, if this is necessary to protect public order or public morality. The ritual slaughtering of animals, without previous anaesthesia, as a religious requirement and part of the dietary rules in the Muslim community conflicts with generally held convictions on animal welfare in Belgium. In this contributions, the scope of this requirement is analysed and a proposal is developed which respects multiculturalism yet takes into account the welfare of animals as well. Non-discrimination requires that Muslims, as other citizens, respect the norm of minimal harm to animals. Previous anaesthesia is not fundamentally opposed to the religious meaning of religious slaughtering in Islam. A dialogue should therefore be started with the Muslim community in order to stop painful killings of animals.

ashurachildlebanon1Soms vraag ik mij af of men iets anders kan verwachten van mensen die een religie aanhangen waarbij 'een leven' geen enkele waarde heeft. Zal België dit binnenkort ook toelaten onder het mom van 'godsdienstvrijheid???

15:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Citaat uit de column van Leon De Winter

Het is onmogelijk om in onze tijd deze woorden te zeggen – ik verwacht aan alle kanten gehuil om mijn barbaarse opstelling. Ik had geen moeite met de doodsvonnissen bij het Proces van Neurenberg. Het proces tegen Eichmann. Ik heb geen moeite met de doodstraf voor Saddam Hoessein. De misdaden tegen de menselijkheid van deze daders zijn zo ongehoord, dat de samenleving over het recht moet beschikken om het leven van de daders te beëindigen.

Ik zie niet in waarom een samenleving het doden van onschuldige foetussen op verzoek van potentiële moeders kan aanvaarden, maar ontzet is wanneer notoire (massa)moordenaars ter dood worden gebracht na opeenvolgende vonnissen van rechtbanken.


De link naar de columns van Leon Dewinter kunt u vinden aan de linkerkant onder 'Bezoek:'

12:27 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

30-01-07

De leugens van het Nieuwsblad

Mouloud Hemdane leidt eerste districtsraad

BORGERHOUT - Met Mouloud Hemdane (Spirit) hanteert in Borgerhout voor het eerst een allochtoon de voorzittershamer van de districtsraad. De Belg met Algerijnse roots beleefde gisteravond zijn vuurdoop. Zijn tegenstrevers nemen het taalgebruik van Hemdane op de korrel.
LEES HIER VERDER

Dit is een pertinente grove leugen. Er werd helemaal niets gezegd over Farid Hemdane zijn eerste voorzitterschap noch zijn taalgebruik, niet door de oppositie en niet door de meerderheid.

Ik zou zelfs meer zeggen, hij heeft met glans de eerste proef doorstaan.
Er werd nadien verteld door districtsraadsleden van de meerderheid, dat Farid Hemdane op uitdrukkelijke wens van de voorzitter van het districtscollege Marivoet (Sp.a), niet in het midden naast hem mocht zitten, maar aan het uiterste puntje van de collegetafel moest plaats nemen, om redenen die men gewoonlijk aan het Vlaams Belang toedicht.
Dat hij daar zat was zowel voor hem als voor de districtsraadsleden bijzonder moeilijk. De ene helft, toevallig de oppositie, kon hem bijna niet zien zitten en hij kon ons ook met veel moeite zien, laat staan de naambordjes lezen...

Bovendien was er niemand aanwezig van het Nieuwsblad! Hoe kunnen zij dan weten wat er gezegd werd tijdens de zitting? Het enige waar ze op afgaan, en dat valt wel meer voor bij het Nieuwsblad, is dat zij zich baseren op websites, blogs en fora.
En het is juist dat er voordien werd geschreven dat de allereerste toespraak van Farid Hemdane zeer moeilijk te begrijpen Nederlands was, maar daar heb ik het Nieuwsblad niet voor nodig om dit te vertellen aan Farid Hemdane.
Ik heb het hem zelf, persoonlijk gezegd (en al over geschreven) tijdens een vorige receptie, en (eat this, Nieuwsblad!!) nadien hebben we toen samen nog een lekker glas wijn gedronken.
LEES OOK: ‘Farid Hemdane’

Wie weet, misschien zijn wij wel de enige echte democraten?

Het Nieuwsblad heeft anders heel wat gemist door haar afwezigheid op de districtsraad. Toen het bestuursakkoord op de korrel werd genomen door het Vlaams Belang, met name Walter Wegge en mijzelf zag men de gezichten betrekken van het college. Toen Johan Bellens (VLOTT) zijn bezwaren tegen het bestuursakkoord kenbaar maakte, en het college klaar en duidelijk de hiaten en mankementen in het bestuursakkoord onder de neus wreef, zag men niet alleen de gezichten betrekken, maar men zag ze letterlijk achteruit deinzen.

Het beste moet echter nog komen, want het ziet er bijzonder leuk uit voor de komende zes jaren. Ook de meerderheid viel elkaar onderling aan.
Het lekken naar de pers door districtsschepen Wouter Van Besien (Groen!) over de geplande financiële en andere hulp aan allochtonen (en ev. anderen) bij het solliciteren voor een job aan de stad, zette kwaad bloed bij NV-A districtsraadslid Patrick Paredaens. Er werden voordien formele afspraken gemaakt dat niemand zou lekken naar de pers vooraleer het bestuursakkoord ter goedkeuring werd voorgelegd. Dit bewijst dat een gegeven woord voor Groen! blijkbaar niet zo belangrijk is.

.

16:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Onafhankelijkheid moet je nemen!

Vlaanderen hoeft belgië niks te vragen, het moet de Coburgs gewoon voor een voldongen feit stellen
Publicatie: 23 januari 2007
Koenraad Elst

The Brussels journal - 14/01/2007

LEES HIER VERDER

13:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

25-01-07

Vlaams Belang daagt vakbonden voor de rechter

De vakbonden gooien mensen buiten waarvan ze weten dat het Vlaams Belangers zijn. En daartegen protesteren we onder andere ook via SOS democratie. Ondertussen werden al meer dan 200 mensen aan de deur gezet en dit zowel bij het ABVV als bij het ACV.

large_228895
FOTO: Luc Cortebeek - ACV

Om die mensen te helpen heeft het Vlaams Belang een aantal kopstukken van de christelijke en de socialistische vakbonden voor de rechter gedaagd. Vlaams Belang dagvaardt onder meer Rudy De Leeuw van het ABVV en Luc Cortebeeck van het ACV. Volgens Vlaams Belang schenden de vakbonden onder meer ook de privacywetgeving.


“Dit is de wereld op zijn kop", zegt Rudy De Leeuw. "Ze willen van geen vakbonden weten, maar als we ze eruit zetten is het land te klein." …"We spelen geen lijsten door. Het recht op vrije vereniging laat ons perfect toe om te beslissen wie we wel willen als lid en wie niet."

In ons land zijn de vakbonden inderdaad ‘de wereld op zijn kop” want nergens ter wereld keren vakbonden werkeloosheidsuitkeringen uit. Dat komt de overheid toe.Nergens ter wereld hebben de vakbonden geld in het buitenland en een ondoorzichtige boekhouding.

Wij zijn niet, zoals Rudy De Leeuw zegt, tegen vakbonden. Maar wel tegen de Belgische vakbonden die zich nu wel beroepen op het ‘recht op vrije vereniging’ om te beslissen wie ze al dan niet als lid willen, maar anderzijds overheidsfuncties uitoefenen die in feite door een overheidsambt zou moeten worden uitgevoerd.
Wij zijn tegen deze Belgische vakbonden omdat zij er alle belang bij hebben om zoveel mogelijk werklozen te creëren (waarvoor ze verdomd hard hun best doen) en omdat dit voor hen geld - véél geld, in het laadje brengt en ze daarom geen twee keer nadenken om bedrijven te boycotten tot ze moeten sluiten of naar het buitenland trekken. Wij willen een onafhankelijke vakbond die opkomt voor alle werknemers, van welke kleur dan ook.
Dit is pure discriminatie, machtsmisbruik en een flagrante overtreding van de wet op discriminatie.

17:38 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

In de voetstappen van Leopold II

250px-Leopold_ii_garter_knight

Prins Filip wordt méér en méér een waardige opvolger van Leopold II. Ook hij had een diepgewortelde afkeer van Vlaanderen. Leopold II zei ooit dat de Vlamingen een inferieur volk was dat moest uitgeroeid worden. Wat Leopold II bedoelde met ‘uitroeien’ weten ze in Congo maar al te goed.

Prins Filip, die de geschiedenisboekjes wil ingaan als ‘Filip den taaie’ doet er dus alles aan om de democratie, die al zwaar genoeg kreunt onder het huidige beleid, mee de nek om te wringen.

Hij is kennelijk niet voor een ceremonieel ambt, maar eerder voor het absolutisme.Voor diegenen die niet weten wat hen dan te wachten staat eens Flup op de troon zal zitten: absolutisme of de absolute monarchie is een regeringsvorm waarbij alle ambten binnen de staat ondergeschikt zijn aan het gezag van de vorst.
Lodewijk de XIV dus...

Op de receptie in het paleis gisteren, liet hij twee hoofdredacteuren bij hem om het matje roepen.
Een van de hoofdredacteuren is Pol Van Den Driessche van de commerciële zender VTM.Tegen hem heeft de telg uit de tot Belg genationaliseerde Saksen-Coburger gezegd: „Ik kan het niet verdragen dat u vriendelijk bent op het paleis, maar dat u tegelijk kritisch over mij spreekt. Als u dat nog doet, bent u niet meer welkom op het paleis.”
De andere hoofdredacteur is Yves Desmet van de ‘De Morgen’.

het recente hoogmoedige dreigement van prins Filip wordt uiteraard bekritiseerd . „Prins Filip heeft een nieuwe zware uitschuiver gemaakt”, schrijft Het Laatste Nieuws.
Het Nieuwsblad schrijft:” Premier fluit Filip alweer terug”.
Volgens De Standaard bleef prinses Mathilde, tijdens het gesprek met de hoofdredacteuren maar aan de mouw van haar man trekken om hem te doen stoppen.

Hoofdredacteur Van Den Driessche deed direct zijn beklag bij premier Verhofstadt.
Zijn woordvoerder zei: “De premier vindt de uitspraken van de kroonprins ongepast. Hij heeft de grieven aan het paleis overgemaakt en heeft opnieuw zijn bezorgdheid geuit over de omgang van de prins met de pers.”

Dat is wel het minste wat hij kan doen.
Misschien wordt het hoog tijd om een referendum, over het al dan niet voortbestaan van het koningshuis, te houden in Vlaanderen.

De Saksen-Coburgs, die hun troon te danken hebben aan ‘separatisme’ hebben hier met de hulp van Engeland de macht gegrepen. Het huis van Windsor heette namelijk vóór 1917 eveneens Saksen-Coburg-Gotha. De echtgenoot van Queen Victoria was ook een Saksen-Coburger en Leopold I was zijn jongste broer.

In 1920 besloot koning Albert I eveneens de titel hertog van Saksen en de familienaam Saksen-Coburg-Gotha niet meer te gebruiken vanwege de wandaden die Duitse troepen in de Eerste Wereldoorlog in België hadden gepleegd. Sindsdien heet die bende profiteurs officieel van België.

Die familie nestelde zich trouwens in meerdere landen.
Ferdinand van Saksen-Coburg-Gotha-Koháry, werd na het aftreden van vorst Alexander op 7 juli 1887 prins en later koning van Bulgarije, en op 1 januari 1836 trouwde de neef van Ernst - Ferdinand met koningin Maria II van Portugal en werd zo Ferdinand II van Portugal.
Zijn nakomelingen hebben tot 1910 onder de naam Saksen-Coburg-Gotha-Bragança, toen de monarchie werd opgeheven, op de troon gezeten.Hier en daar zijn er nog familieleden getrouwd, en dronk in Italië een nicht van de koninklijke familie thee met Mussolini, onze koning was gast bij Hitler (en kan waarschijnlijk als enige –behalve de Waalse nazi-leider Degrelle - zeggen dat hij de hand heeft geschud met Hitler). Boris III van Bulgarije was een bekende collaborateur.
Elisabeth was eveneens een grote fan van Hitler, maar verwisselde na de oorlog met evenveel enthousiasme van idool en werd een vurige aanhanger van Stalin.

We moeten ons toch dringend de vraag stellen... ‘willen wij dat zootje hier nog?’
Willen wij blijven betalen voor een koninklijk huis dat niet het onze is en die ons dagelijks vernederen en belachelijk maken?

Kolonialiseren - het plegen van een genocide in Congo - fraudeurs - het hebben van buitenechtelijke affaires en daarna buitenechtelijke kinderen niet erkennen.
Pedofielen (Leopold II), bigamisten (Leopold I) en verder de ene kleine Saks na de andere op de wereld zetten waarvan geen van alle ook maar iets anders doet dan op onze kosten leven?

Voor mij is het antwoord simpel. Opdoeken die poppenkast.


Lees het boek: 184540033X

15:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

24-01-07

Hoboken gegijzeld door extreem-links

SOS DEMOCRATIE: HOBOKEN GEGIJZELD DOOR EXTREEM-LINKS

KOM MEE PROTESTEREN TEGEN DE ONDEMOCRATISCHE GANG VAN ZAKEN IN HOBOKEN: VRIJDAG 26 JANUARI OM 18.30 UUR AAN HET DISTRICTSHUIS (Marneflaan)

In het district Hoboken komt er een minderheidsbestuur van SP.a-CD&V-N-VA-VLD waarbij gerekend wordt op de steun van de extreem-linkse PvdA.

Het is duidelijk dat het in standhouden van het cordon sanitaire helemaal niets te maken heeft met ideologie en principes. In Hoboken draaien de traditionele partijen er immers hun hand niet voor om om de facto in zee te gaan met het extreemlinkse PvdA. Een duidelijk revisionistische partij die nog steeds de weldaden van Mao, Stalin en andere massamoordenaars bejubelen.

Hoboken kan zich dus opmaken voor een extreemlinks bestuur. Het minderheidscollege dat nu in de steigers staat, laat zich immers gewillig voor de komende zes jaar gijzelen door de extreemlinkse PvdA. Elke maand zullen de leden van het minderheidscollege een knieval moeten maken voor Mie Branders en haar PvdA om zeer vriendelijk en braaf te vragen welke punten er die maand kunnen goedgekeurd worden.

Dat door het uitsluiten van de veruit grootste partij met maar liefst 41,3% van de stemmen en 10 van de 21 zetels, de democratie openlijk verkracht wordt, is blijkbaar voor SP.a, VLD en CD&V-N-VA geen probleem. In Hoboken wegen twee zetels blijkbaar zwaarder dan 10.

Mag ik jullie daarom aanstaande vrijdag 26 januari om 18.30 uur vragen om massaal aanwezig te zijn op de installatievergadering van de Hobokense districtsraad om te betogen tegen deze ondemocratische gang van zaken !!


Filip Dewinter

15:43 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

23-01-07

Vervolg op "'t Is weer zover"

Een tijd geleden schreef ik ’t Is weer zover en daarin ging het over de beruchte Nigeriaanse en Ivooriaanse briefschrijvers en mailers die mensen proberen op te lichten.

Toen ik dat schreef, dacht ik niet dat er nog mensen te vinden waren die dom genoeg zijn om daar in te trappen, maar blijkbaar heb ik mij vergist.
Want dit jaar maakten de Nigerianen 51 miljoen buit bij hebzuchtige en vooral heel domme landgenoten.

In Gent verloor o.a. een bedrijfsleider 208.000 euro en zag zijn bedrijf op de fles gaan, schreef het Nieuwsblad gisteren.

Eigen schuld – dikke bult – domheid en hebzucht straffen zichzelf.

14:19 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De partij-hoppers van Meerhout

De volledige NV-A –afdeling van Meerhout stapt over naar Dedecker.

“We staan voor honderd procent achter Jean-Marie Dedecker en vinden dat N-VA zich te veel laat dirigeren door CD&V", zegt Francis Dox van de N-VA-afdeling.Hij was vroeger nochtans de stichter van Vlaams Blok in Meerhout, maar vond dat ze door het cordon teweinig in de pap te brokken hadden en liep over naar de NV-A.

“Nu heb ik het gevoel dat de N- VA een aanhangsel is van de CD&V. Ze beloven veel maar van de Vlaamse eisen van N-VA komt weinig in huis" legt hij uit.

,,Bij het VB konden we niets realiseren omdat we ook niet konden deelnemen aan de macht", zegt Francis Dox. ,,Ik ben ervan overtuigd dat Lijst Dedecker de kiesdrempel zeker gaat halen en dat we met Jean-Marie Dedecker iets kunnen realiseren."

,,Op de arrondissementiele vergadering van N-VA over het binnenhalen van Jean-Marie Dedecker waren negen van de tien afdelingen voor deze zet", zegt Dox. ,,Enkele dagen later draait N-VA gewoon met de wind en volgt het standpunt van CD&V. We zijn bij een partij gegaan om ze groot te maken en dat willen we nu bij Lijst Dedecker doen."

,,De reden waarom we overstappen is omdat er geen cordon sanitaire tegen hem is. We hopen in elk geval niet dat Dedecker een kartel zal aangaan met het VB want dan kunnen we weer niet meeregeren."
,,Het is misschien moeilijk om te begrijpen voor de mensen maar we willen niet meedoen met die politiek rond posten pakken", reageert Dox.
Dat klinkt toch hoogst ongeloofwaardig. Maak ons maar iets anders wijs, meneer Dox.

13:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

22-01-07

Farid Hemdane

Eerst was ik niet van plan er iets over te schrijven, maar na het lezen van een interview dat de GvA had met Farid Hemdane heb ik mijn mening gewijzigd.

Zoals ik al eerder schreef werd Farid Hemdane verkozen tot districtsraadvoorzitter voor de Borgerhoutse districtsraad. Ik kende hem niet echt, en eerlijk gezegd was mijn eerste reactie, ‘Nu nemen ze Borgerhout helemaal over’.

Maar vorige zaterdag, tijdens de receptie, na de huldiging van de carnavalsvereniging, had ik met hem een weliswaar kort, maar eerlijk en open gesprek. In mijn hoedanigheid als nieuwsgierige vrouw, heb ik hem in een mum van tijd zowat ‘de pieren uit de neus gehaald’. En ik moet eerlijk toegeven dat hij zich veel beter uitdrukt in ‘het Antwaarps’ dan in beschaafd Nederlands. Een eigenschap dat trouwens ook bij veel Vlamingen voorkomt.

Meer nog, hij valt best mee.

Dat bevestigt de stelling van Filip Dewinter zowel als die van mij, dat wie integreert in onze maatschappij en Vlaming wordt onder de Vlamingen, zijn plaats vindt in ons land.

Hemdane is half Frans en half Algerijns. Hij is geen moslim, en hoe je het ook draait of keert, dat merkt men onmiddellijk.
Hij heeft een flink stuk van de wereld gezien en herschoolt zich momenteel als leraar Frans. Hij is getrouwd met een Vlaamse, zijn zoon van 15 studeert goed en spreekt drie talen, Nederlands, Frans en Engels.
Daarna hebben we nog wat gepraat over Algiers, waar ik, zoals ik al eerder schreef, dertig jaar geleden ook een tijd heb gewoond. Naar die tijd refereerde Hemdane als ‘de goede oude tijd’. En dat klopt, van moslimfundamentalisme viel daar toen absoluut niets te bespeuren.

Nadat ik de receptie al had verlaten, werd Farid Hemdane geïnterviewd door GvA.
Een interview waaruit ik hier een citaat weergeef:


"Ik heb voor spirit gekozen omdat het een partij is zonder dictaten. Mijn uitslag was een totale verrassing. Veel mensen, ook binnen ons kartel, hebben zich vragen gesteld bij mijn figuur. Ik heb geen politieke ervaring, mijn Nederlands kan beter. Dat klopt, maar ik heb veel levenservaring en Borgerhout kent me want ik leef tussen de mensen. Ik ben geen doorsnee allochtoon. Ik ben getrouwd met een Belgische, ik rook, ik drink, ik ben een vlotte jongen, ik spreek Nederlands, Frans, maar ook Berbers en Arabisch. Met andere woorden: ik pas absoluut niet in het plaatje van vooroordelen over allochtonen. Dat brengt mensen, vooral de rechtsgezinden, in verwarring.De eerste jaren in Antwerpen heb ik veel meegemaakt, maar door mijn openheid heb ik vooroordelen altijd weten om te buigen. Ik weet dat me dat nu ook zal lukken. Als voorzitter van de raad zal ik neutraal zijn. Ook die 30% kiezers van het Vlaams Belang zijn Borgerhoutenaars waarvoor ik mijn nek zal uitsteken. Ik zal ze nog verbazen."

Hij vind zichzelf geen doorsnee allochtoon, wel...ik ook niet.
Wanneer hij meent wat hij zegt kan hij zeker op mijn steun rekenen. Want hij valt een heel pak beter mee dan de meeste 'weldenkende en betuttelende' Vlamingen.

15:41 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Weer een aanwinst voor het Vlaams Belang

Rita De Bont heeft ontslag genomen als voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en zet een stap in de goede richting.
Na Bruno Valkeniers komt zij eveneens naar het Vlaams Belang.
N-VA zag zij niet zitten omdat ze die niet betrouwbaar genoeg vond in hun kartel met de CD&V.
Het is duidelijk, wie streeft naar een goed bestuur in een onafhankelijk Vlaanderen kan enkel nog bij het Vlaams Belang terecht.

13:05 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

21-01-07

Hebt u ook naar de Zevende Dag gekeken?

1659186
Een debat tussen Jean-Marie Dedecker, Hugo Coveliers en Gerolf Annemans is altijd leuk.
Drie mannen, goed van de tongriem gesneden die heel adrem kunnen reageren op de linkse vrt-addertjes onder het gras. Heerlijk!

De moderatrice wist even niet meer waar ze het had en keek hulpzoekend rond. Tegen zoveel verbaal geweld scheen ze niet opgewassen. En dat is maar goed ook.
Want wat probeerde de media de laatste dagen te doen?
Ze probeerden na de uitzending van ‘Morgen Beter’ tussen Jean-Marie Dedecker en Jurgen Verstrepen ruzie te stoken bij het Vlaams Belang en daarvoor de schuld in de schoenen te schuiven van Dedecker.
Ze hadden hem toch al eerder als notoir ruziemaker geklasseerd, dus leek hij een gemakkelijk slachtoffer.

Gemakkelijk! Zolang hij niet mocht spreken natuurlijk.

Of je het nu al dan niet eens bent met Dedecker, het mag wel eens gezegd worden dat hij niet om een antwoord verlegen zit en hij bewondering verdient voor de moed om tegen de stroom van politiek correcte, naar één richting gekeerde haaien, in te zwemmen als kleine vis.

Wat was er dan juist gebeurd?
Jurgen Verstrepen had een voorstel gelanceerd in de vrt-uitzending ‘Morgen beter’waarin hij pleitte voor een open lijst waar alle rechtse krachten zich konden bundelen. Dat konden zowel mensen uit de VLD – CD&V of N-VA zijn.

Een Forza Flandria.

De vrt liep meteen naar onze voorzitter Frank Vanhecke, die de uitzending waarschijnlijk niet had gezien, en vertelden hem dat Jurgen Verstrepen een tweede lijst wou beginnen onder een andere naam. Dat het gewoon een idee was waarover kon gedebatteerd worden, vertelden ze er natuurlijk niet bij.

Frank Van Hecke ging hier uiteraard niet mee akkoord, want een tweede lijst zou een verzwakking kunnen betekenen voor de eerste lijst.
Het Vlaams Belang is momenteel dé grootste partij in Vlaanderen. En wanneer je de grootste bent, ga je om begrijpelijke redenen niet beginnen te experimenteren. Zeker niet met kleine partijtjes die amper het levenslicht zagen en nog niets bewezen hebben.

Bovendien is die open lijst er al. Want dat had Jurgen Verstrepen wel duidelijk gezegd in ‘Morgen Beter’. Iedereen kan als onafhankelijke, of als andere partij mee op de open lijst staan van het Vlaams Belang. Dat noemt men dan een ‘kartel’ vormen en daarvoor hoeft de ene partij niet voor 100% achter de ideeën van de andere partij te staan. VLOTT staat op die lijst en Jurgen Verstrepen stond er vroeger ook op als onafhankelijke.

Het linkse mediacomplot is mislukt...geen ruzie bij het Vlaams Belang, geen tweespalt bij onze partij en zeker geen overlopers naar om het even welke andere partij. Dat heeft Gerolf Annemans wel heel duidelijk gemaakt in de Zevende Dag.

Dit bewijst nog maar eens dat de media een storm in een glas water veroorzaakte omdat zij niet beseffen wat ‘vrije meningsuiting’ betekent. Vrije meningsuiting houdt ook in dat iemand nieuwe ideeën mag lanceren aan de rechterzijde van het politieke spectrum. En kartels of open lijsten vormen is niet enkel voorbehouden aan Sp.a/Spirit/Groen!/PVDA/VLD, maar dat is natuurlijk dé grote angst bij extreem links en daarom leggen ze dan ook maar meteen een cordon rond onze kartelpartners om zelf aan de macht te kunnen blijven. Daarom ben ik blij met de beslissing van Dedecker om zelf met een lijst op te komen.
Of er dan desondanks een cordon rond hem gelegd wordt?
Ik denk het wel.

15:24 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Voorstelling nieuw prinsenpaar in Borgerhout

Afbeelding 026


Gisteren stelde de carnavalsvereniging “De Feestmutskes” het nieuwe prinsenpaar, Prins Jan I en Prinses Monique I voor in het districtshuis Borgerhout.

Een grote groep mooi uitgedoste keizers, koningen, prinsen, prinsessen en hofnarren (en dan heb ik het niet over sommige districtsraadsleden) vulden de prachtige ontvangstzaal.

Een begeleidende fanfare zorgde voor de nodige luister bij dit evenement. Een aantal districtsraadsleden waren aanwezig, behalve de nieuwe districtsschepen voor feestelijkheden, Fatima Bali. Misschien dacht ze dat het niet multicultureel genoeg was, in ieder geval had zij er nu net wél moeten zijn.


toespr

Jammer natuurlijk, want de carnavalsvereniging kampt met grote problemen en dit zowel financieel als structureel. Zij vinden namelijk geen degelijke werk- en opslagplaats voor hun wagens en evenmin een vergaderzaaltje. In 2001 werd aan 5 carnavalsverenigingen de zaal Cattelberg toegezegd als opslagplaats en vergaderruimte. De stad (’t schoon verdiep) heeft dat nadien echter van tafel geveegd ondanks de belofte van de verenigingen om de Cattelberg op te kuisen, te renoveren en te onderhouden. Nadien liet het stadsbestuur de boel verkrotten zodat het nog enkel goed was voor afbraak.

toespr4

De vereniging vroeg aan de districtsraad om voor hen te pleiten voor een grotere subsidietoelage. De organisatie, de wagens, kostuums, reclame – kortom, de werkingskosten liggen hoger dan de subsidies die ze nu krijgen en het is ‘scharrelen’ en ‘bedelen’ om rond te komen.

De woordvoerder van de Borgerhoutse carnavalsvereniging maakte een (terecht) vergelijk met de zaal Roma, die door haar multiculturele activiteiten 100.000 euro jaarlijkse subsidie ontvangt.Bovendien maakte Bert Anciaux voor de renovatiekosten van de Roma al eerder 500.000 euro vrij en later, in 2005, kregen ze nog eens 334.000 euro subsidies voor culturele infrastructuur.

De huurprijzen van de zaal Roma zijn bovendien schandalig hoog voor gewone verenigingen. De foyer kost 1500 euro en de zaal 5000 euro per dag.

De carnavalsvereniging vraagt maar een subsidie van 10.000 euro per jaar. Daarvoor willen ze zelfs een groep allochtone carnavallisten inlijven. Wie een Marokkaanse carnavalsgroep kende of kon samenstellen mocht dit onmiddellijk melden aan de vereniging.

Misschien een nuttige job voor de nieuwe districtsschepen van feestelijkheden, Fatima Bali?

L

Moet onze eigen folklore verloren gaan door financiële problemen, terwijl andere culturen over grote sommen geld kunnen beschikken?


Protesteer daartegen!!!!

Subsidietoelagen goedgekeurd door Bert Anciaux:
KLIK HIER
EN HIER

Kus
Socialisten - zoals altijd veel te hevig!(Lichtgekleurde vest is ondergetekende)

13:24 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

20-01-07

Scottish National Party wil onafhankelijkheid

Gisteren was het driehonderd jaar geleden dat het Schotse parlement zichzelf ophief en Engeland en Schotland fuseerden tot Groot-Brittannië. Maar in Londen noch Edinburgh werd er gefeest.

In mei zijn er regionale verkiezingen in Schotland. En nu al lijkt het zeker dat de Scottish National Party (SNP), die naar volledige onafhankelijkheid van Schotland streeft, de grote winnaar gaat worden.

Niet alleen vurige nationalisten zullen voor die partij kiezen, maar ook stemmers die hun buik vol hebben van Labour (socialisten). Als de SNP de grootste partij wordt heeft het beloofd als regeringspartij een referendum over volledige onafhankelijkheid te houden.

Toevallig valt dit samen met de benoeming van een Schot tot premier van de unie. Gordon Brown is er dus niet zo gelukkig mee. Afgelopen weekeinde waarschuwde hij zelfs voor ‘Balkanisering’ van Groot-Brittannië en riep de Engelsen en Schotten op zich vooral ook Brit te voelen. Niet vreemd voor ons, in ons land heb je net zo goed Vlamingen die de Vlamingen aansporen zich ‘Belg’ te voelen.

Een opsplitsing van het Verenigd Koninkrijk is ook in Blair’s ogen catastrofaal en reactionair. ‘De unie is cruciaal voor de nationale veiligheid en de economie’, zei Blair. De Tories hebben de bangmakerij van Blair en Brown bekritiseerd en vrezen dat het averechts werkt.

Er werd daarom niet gebroederlijk feest gevierd. Daarentegen vonden er overal hoogoplopende debatten plaats – de BBC had er zelfs een speciale Newsnight aan besteed met een Engelse en Schotse presentator – over de toekomst van de unie. Uit opiniepeilingen bleek dat ook veel Engelsen liever van de Schotten afwillen.

00:14 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

19-01-07

Imams verlaten Nederland massaal'

Imams voelen zich hier niet thuis en vertrekken massaal naar landen als België en Spanje, waar ze denken meer vrijheden te hebben, schrijft het Nederlandse weekblad Elsevier.

imams

Mohamed Ousalah, vice-voorzitter van de Vereniging Imams in Nederland (VIN) zei eerder in De Telegraaf dat “imams zich niet meer thuis voelen in Nederland”. Deze kritiek is echter onterecht, de imams weigeren zich in te burgeren, weigeren de taal te leren en prediken opruiende taal.
“De situatie is kritiek. In Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn al tientallen imams vertrokken,' aldus Ousalah. Door het vertrek van de imams zouden 180 van de 450 moskeeën zonder geestelijk leider zitten.

Vice-voorziter Driss el-Boujoufi van de Unie van Marokkaanse Moslim Organisaties in Nederland zegt in een reactie tegen nieuwsdienst ANP dat de regels van de Nederlandse overheid te streng zijn.

El-Boujoufi zegt dat een vacature voor een imam eerst moet worden gemeld bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Als na een half jaar nog geen geschikte en gekwalificeerde imam is gevonden, dan mag het moskeebestuur in het buitenland zoeken. .

Eigenaardig genoeg wijt Ousalah de massale uittocht van imams, aan het negatieve imago van de imams in Nederland: ze worden volgens hem sinds de aanslagen van 11 september 2001, en de moord op Theo van Gogh door politici en media in verband gebracht met extremisme en terrorisme. Dat ze niet inburgeren en dikwijls haat prediken tegen ongelovigen zal volgens hem wel niet de reden zijn.

In Nederland zou, meer dan in andere Europese landen, een 'anti-islamstemming' heersen en dat zonder het Vlaams Belang. En politici dragen daar aan bij door 'om de haverklap op te roepen tot uitzetting'.
Misschien moet Tom Barman eens een concert in Nederland geven?Maar Oussalah geeft in het interview uiteindelijk ook toe dat veel imams vertrekken omdat ze geen geldige verblijfsvergunning hebben. Enkele geestelijke leiders zouden inmiddels weer in Marokko wonen, omdat ze alle hoop op een Nederlandse verblijfsvergunning hebben verloren, zegt hij.

Het toppunt is wel dat het begin november minister van Integratie Rita Verdonk niet lukte imam Eisha Bersham van de Eindhovense Al Fourkaan-moskee, die volgens de AIVD de radicale islam predikt, uit te zetten. Volgens de Amsterdamse rechtbank mag Nederland niet zomaar vreemdelingen uitzetten, ook al worden ze door de veiligheidsdienst als 'staatsgevaarlijk' beschouwd.

15:04 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

18-01-07

Di Rupo stelt taalgrens in vraag

kn44db

Di Rupo stelt taalgrens in vraag, je moet maar durven.

PS-voorzitter en Waals regeringsleider Elio Di Rupo sluit niet uit dat er na de verkiezingen een heuse crisis van het Belgische systeem losbarst. Voor hem heeft de in 1962 vastgelegde taalgrens geen enkele historische legitimatie.

Als de Vlamingen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde willen, dan moet voor de Franstaligen Sint-Genesius-Rode bij het Brussels gewest gevoegd worden.

Dat verklaart Di Rupo in een interview dat in Dag Allemaal verschijnt.
Behalve dat hij een volgende ‘premier’ wil worden, wil hij naar aloude gewoonte nog wat Vlaams grondgebied inpalmen.

De taalgrens is volgens hem enkel en alleen het gevolg is van een politiek onderhandeld compromis. Dat de massale Franstalige trek vanuit Wallonië naar Vlaanderen schuld heeft aan de totale verfransing van sommige Vlaamse gemeenten daar schijnt hij niet aan te denken. Wanneer Vlamingen naar Wallonië gaan wonen moeten ze meteen integreren en de taal leren.Andersom, Waals grondgebied aan Vlaanderen toevoegen zou onmogelijk zijn.

De splitsing van B-H-V betekent volgens Di Rupo "dat er wordt gesleuteld aan de noordelijke kant van de taalgrens. Wel, dan moet voor ons de randgemeente Sint-Genesius-Rode, aan de zuidelijke kant van de grens, bij het Brusselse gewest worden gevoegd. Zo wordt het probleem meteen opgelost: BHV is gesplitst en eindelijk komt er een directe verbinding tussen het voor 90 procent Franstalige Brussel met Wallonië via Sint-Genesius-Rode".

Brussel bij Wallonië voegen is trouwens een oude droom van Di Rupo. Tijdens de wereldtentoonstelling in Japan werd al een film getoond waar Brussel reeds aangehecht was bij Wallonië. Bourgeois, die aanwezig was bij de opening van de Belgische stand schrok wel even bij het zien van de film, maar liet toch maar begaan.
Als onze Vlaamse politici angstig blijven toegeven aan het PS-imperialisme, dan blijft er binnenkort van Vlaanderen niets meer over.
Wij willen politici met ruggengraat ....
WEG MET HET ONDEMOCRATISCHE CORDON!!!

02:34 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

17-01-07

Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”, met die zin werd de nieuwe districtsraad geïnstalleerd in Borgerhout waarvan ik nu deel uitmaak. De voorzitter voor deze gelegenheid was president Janssens, die daarna overging tot de geheime stemming om een nieuwe voorzitter voor het districtscollege te kiezen.
De meerderheid bestaat uit CD&V/N-VA en SP.a/Spirit/Groen! die – hoe kan het ook anders – met haar ruime meerderheid de stemming besliste.
Vlaams Belang zit met haar acht zetels in de oppositie samen met de VLD (2 zetels). De VLD stemde weer mossel noch vis en stemde op “geen enkele lijst”, dus hadden we uiteraard geen schijn van kans met onze acht zetels tegen de 15 samenraapsels.

Het zal alle oude Borgerhoutenaren zeker verblijden te horen dat de nieuwe voorzitter van de Borgerhoutse districtsraad de Algerijn Farid Mouloud Hemdane, geworden is.

Farid

Ook Fatima Bali kreeg een troostprijs als districtschepen...waar is de tijd dat ze nog voor de camera naar Jos Geysels riep dat ze zou stemmen op het Vlaams Belang...

Hemdane geven we natuurlijk het voordeel van de twijfel. Op zijn website staat te lezen dat hij gehuwd is met een Vlaamse, een zoon van 14 heeft en zich herschoolt tot leerkracht nadat hij werkonbekwaam werd door een rugletsel van toen hij nog werkte in de petrochemie.
Ik verbleef zelf, lang geleden, drie maanden in Algerije en weet dat er toch wel een verschil is in mentaliteit met een aanpalend land. U weet wel, het land dat een muur van hier tot in Moskou bouwde na onenigheden met Algerije.

Alhoewel Hemdane vriendelijk leek en een stevig glas wijn dronk tijdens de receptie, leek het toch tijdens zijn speech na zijn aanstelling dat hij onze taal nog moet leren, want niemand heeft ook maar één woord begrepen van wat hij heeft verteld.
Misschien kan het district Borgerhout, die van plan is om allochtonen beter voor te bereiden op examens bij de stad Antwerpen, eerst een cursus Nederlands geven voor voorzitters in een districtsraad?
Dat niet iedereen erg tevreden was kwam nadien aan het licht, tijdens de receptie werd ons meermaals gezegd dat ‘ze’ ons zouden steunen.
In de eerste praktijktest – de geheime stemming - bleek dit alvast niet zo te zijn.

14:48 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Patrick Janssens ontslaat niemand met een hoofddoek -

17/01/2007 - Nieuwsblad

doek

ANTWERPEN - Burgemeester Janssens (SP.A) beklemtoont in een exclusief interview aan het Nieuwsblad dat niemand bij de stad ontslagen zal worden omdat zij een hoofddoek draagt. ,,Als iemand een symbool achter een loket niet willen afdoen, zoeken we een andere functie." ...
Gelukkig noemt hij het geen 'religieus' symbool, want dat is het niet. Het is ofwel verplicht door de mannelijke moslims, ofwel een 'statement' die ons zegt 'hier ben ik, ik pas mij niet aan en durf maar eens iets te doen...".

11:15 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

16-01-07

Allochtoon dient klacht in tegen Verhofstadt

U hebt het allemaal wel al gelezen in de krant, want deze keer vonden ze het helemaal niet erg om een allochtoon bij naam te noemen. Abdelani Sarrokh mocht niet binnen in een Gentse nachtclub en zijn vriendin wel. Deze allochtoon voelde zich echter meteen ‘gediscrimineerd’ en sprak over racisme vanwege zijn donkere huidskleur. Hij wil nu dat de antidiscriminatiewet wordt uitgevoerd via spionnen i.p.v. deurwaarders of andere bevoegde personen.

De Gentse ‘Culture Club’ heeft blijkbaar kledingsvoorschriften, en het kan best zijn dat iedereen die daar niet aan voldoet niet binnen mag. Mijn echtgenoot werd ook al ooit geweigerd omdat hij geen ‘plastron’ droeg. Heeft hij een klacht ingediend? Nee toch!

Allochtonen hebben nogal lange tenen, en voor hen is alles meteen ‘discriminatie’ en ‘racisme’. In dit geval ligt het wel iets moeilijker want Abdelani werd niet geweigerd door een inboorling, maar door een allochtone straathoekwerker bij de stad Gent.
Zijn al even allochtone advocaat beweert dat een geheim onderzoek naar het verleden van ‘het slachtoffer’ larie is, want dat het onderzoek afgesloten is. Abdelani werd weliswaar nooit bestraft, maar in zijn verleden zijn wel feiten vastgesteld die geseponeerd werden wegens ‘onvoldoende bewijzen’’...
Zo’n gevallen zijn er wel meer. Busincidentjes bijvoorbeeld.

Abdelani komt nu met foto in alle kranten en mag zijn zegje doen op tv en binnenkort zien we hem ongetwijfeld ergens op een lijst van Sp.a staan.

12:45 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Turken hacken website Belgisch leger

Een groep Turkse hackers die zichzelf de Kleinkinderen van het Ottomaanse Rijk noemt, heeft zondag de website van het Belgische leger gehackt.

Tur-Gif

De hackers noemden zich 'verdedigers van de islam'.

Internetters die de pagina van het ministerie van Defensie opzochten, kwamen terecht op een pagina die was getekend met 'Hacked by VolTigoRe - Turk Forcers'.

In slecht Engels schreven de hackers dat ze verdedigers zijn van de islam. De groep rechtvaardigde de Armeense genocide. De Turkse islamieten beweerden dat ‘de Turken zich wel moesten verdedigen tegen de Armenen, die veel Turken gedood hebben’.

De groep ontkende dat er een probleem is met Koerden in Turkije. De hackers noemden de Koerdische Arbeiderspartij PKK een terroristische organisatie die door het Westen wordt gesteund. En daar kunnen we ze nu weer geen ongelijk in geven.De internetterroristen dreigden tot slot dat ze ‘nooit zullen stoppen met het hacken van’jullie’ websites als er fouten gemaakt worden tegenover Turkije’. De tekst verdween volgens de media in de loop van maandag van de website.

Waarom de Turken nu speciaal ons Ministerie van Defensie kozen, is onduidelijk. Waarschijnlijk was het gewoon de gemakkelijkste te kraken site.

12:16 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Worden we opgejaagd wild?

Lees ook een ongelooflijk maar waar verhaal op de website van Bart Debie..KLIK HIER

De titel:Een stap verder : gewapende en gemaskerde overvallers op zoek naar Marijke Dillen

Staan onze topmensen hetzelfde lot te wachten als Pim Fortuyn of Theo Van Gogh?

00:47 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

De Vlaamse Volksbeweging schreef over de rechtse EU-fractie.

Artikel - de Vlaamse Volksbeweging
Auteur - Jan Van De Casteele - 15-01-2007


VB onder de paraplu van "Identiteit, traditie en soevereiniteit"

Een fractie in het Europees Parlement moet bestaan uit ten minste 20 leden uit 6 lidstaten.Op 9 januari 2007 is een groep parlementsleden er in geslaagd een nieuwe fractie op te richten. Zij bestaat uit precies 20 leden. Zeven (“Front National”) komen uit Frankrijk, vijf uit Roemenië (Romania Mare), drie uit België (Vlaams Belang), twee uit Italië (Lista Mussolini en Fiamma Tricolore), en twee elk uit Bulgarije ( Attack) , Oostenrijk en het VK. De twee laatste zetelen als onafhankelijken.

De naam van de nieuwe fractie luidt: “Identiteit, Traditie and Soevereiniteit “. Haar voorzitter is Bruno Gollnisch van het Franse “Front National”. De fractie heeft een handvest opgesteld dat voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Het kant zich o.m. tegen immigratie, de zgn. Europese Grondwet en de toetreding van Turkije tot de EU. De tekst ervan zal nu worden gestuurd naar de voorzitter van het Europees Parlement, Josep Borell., die volgende week terugtreedt. Een van zijn laatste opdrachten zal er dus waarschijnlijk in bestaan het Parlement officieel van de oprichting van de nieuwe fractie in te lichten. Van dan af zal die dan kunnen aanspraak maken op financiering door het EP en op sommige posten zoals vice-voorzitter van een commissie.

Commentaar: Saïd El Khadraoui, Europees Parlementslid voor de sp.a, pleit voor een Europees cordon sanitaire’, titelt De Morgen (15 januari). El Khadraoui stelt dat sommige uitspraken en standpunten van andere extreem-rechtse partijen niet meer passen ‘bij het imago van deftige, rechtse partij die het Vlaams Belang zichzelf wil aanmeten’. ‘Ik heb een voorgevoel dat het Vlaams Belang zich deze samenwerking nog zal beklagen’, besluit hij.

Vlaams Belang kan zich terecht ergeren op nog maar eens dat cordongedoe, maar houdt best rekening met de bezorgdheid die ook elders leeft inzake de politieke denken en doen van sommige leden van andere fracties. Zeker als de partij in Vlaanderen meer ambitie heeft dan altijd maar opnieuw de zwarte piet te spelen.


Lees ook wat ik eerder schreef "Discriminatie in het Europees parlement."

Zelfs al zijn we er zelf ook niet zo gelukkig mee, we worden ertoe gedwongen.

00:20 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

15-01-07

Installatie districtsraad Borgerhout

Morgenavond is het zover. Dan wordt de districtsraad van Borgerhout geïnstalleerd.
Maar vooraleer ik mijn eed afleg (en gelukkig is dat stukje van de koning weggelaten, want dat zou ik nooit gezegd hebben..) dus, vooraf doen wij een actie om te protesteren tegen de boycot van onze partij die men altijd weer graag in het extremistische hoekje zet, vooral om links aan de macht te houden en een unitair België te kunnen handhaven.

Wij hopen op een grote samenkomst van alle leden en sympathisanten om ons te steunen in onze 'vreedzame' strijd tegen de huidige dictatuur. Een dictatuur die ons het zwijgen oplegt, de vrije meningsuiting aan banden legt en mensen uitsluit vanwege een politieke overtuiging.

Wij zijn geen extremisten. Voor extremisten is men bang, voor ons niet, want wij worden behandeld als derderangsburgers zonder rechten, alleen maar plichten. Diegenen waar men bang voor is zijn meestal straffeloos. En dan heb ik het niet over sommige allochtonen, maar over het koningshuis en de Siciliaanse maffia van de PS waar de omerta heilig is.

Als pas verkozen voorzitster van de afdeling Borgerhout, hoop ik in de toekomst, met de steun van onze leden en sympathisanten, nog meer acties te kunnen ondernemen.

13:46 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Vlaams Belang in Hoboken

Het Vlaams Belang Hoboken zegt dat de speeltijd voorbij is en roept de CD&V/N-VA en VLD op om een bestuursakkoord en meerderheid voor het district Hoboken te maken. Maar zelfs zonder die twee partijen groeit de kans voor het Vlaams Belang om daar haar democratisch recht om mee te besturen op te eisen.

In tegenstelling met een gemeenteraad, moeten een districtsburgemeester of de schepenen geen meerderheid achter zich scharen. De PvdA, die nog steeds teder over vadertje Stalin praat en de méér dan 30 miljoen moorden in Rusland blijft ontkennen blijft voor de politiek correcte partijen SP.A/Spirit, CD&V/N-VA en VLD nog steeds de enige ’aanvaardbare’ optie om mee samen te werken.

Wanneer zij zich bij de officiële aanstelling van het districtsbestuur op 26 januari onthouden of tegenstemmen, zal het Vlaams Belang het districtsburgemeesterschap en een aantal schepenen opeisen. Want dan heeft onze partij daar de meeste stemmen.

13:17 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Van Brempt vindt Nederlandse ophef over het vignet 'bizar'

large_307558 (Small)De Vlaamse minister van Mobiliteit Van Brempt noemt de Nederlandse verontwaardiging over het Belgische wegenvignet ‘bizar’, maar heeft er ergens ook wel begrip voor: 'Als het over hun portemonnee gaat, dan kennen we de Nederlanders.’
Typisch gemene, klein en beledigende socialistische uitspraak.


Het kadert een beetje in wat Humo aan het omhoog gesch...zoontje van Tobback vroeg en zijn reactie op die ‘stomme’ vraag.
Humo: “Hoe zou u reageren wanneer Filip Dewinter door zeven allochtonen op de tram zou worden aangevallen?”
Bruno Tobback: “Ik zou waarschijnlijk, de woorden van Filip Dewinter indachtig, het veel te gevaarlijk vinden om tussenbeide te komen”.

Het schandalige even terzijde gelaten...Hij vindt het te gevaarlijk...da’s toch al een erkenning dat we gelijk hebben, of niet?
Terug naar het wegenvignet.
Een jaar ofzo geleden was Wallonië van plan om alleen het wegenvignet in te voeren. Zelfs Vlamingen die naar Wallonië reden zouden verplicht geweest zijn om een vignet te kopen. (Stel je voor...)


Waals minister van Mobiliteit Michel Daerden (PS) wil dat vanaf 1 januari 2006 iedereen die over de Waalse snelwegen en de grote gewestwegen rijdt een wegenvignet van 25 euro op zijn voorruit kleeft. “Ik vind het onzinnig dat het vignet enkel in Wallonië wordt ingevoerd”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt. “Daardoor zouden vele Vlamingen moeten betalen om bijvoorbeeld naar hun werk te rijden.” Ze verwijst onder meer naar de snelweg E40 die verschillende gewesten passeert.

website Kathleen Van Brempt”

ID1_20030922001
Moeten toeristen daarvoor betalen???

Dus na heel wat gekonkel onder elkaar zijn ze overeen gekomen het vignet voor heel België in te voeren. Niet alleen voor vrachtwagens, die uiteindelijk alleen verantwoordelijk zijn voor het kapot rijden van onze wegen – ook omdat er altijd goedkope materialen gebruikt worden – maar bovendien zorgen de vrachtwagens die door ons land naar alle uithoeken van Europa trekken, ook heel vaak voor ongevallen.

Dus vignetten voor vreemde vrachtwagens, ja, maar niet voor personenwagens. Het is absurd om de grenzen open te zetten en dan tol te heffen. De middenstand, dus onze economie zal er zwaar onder te lijden hebben, want Van Bremt beweert wel dat Nederlanders krenterig zijn, maar dat is zeker niet het geval.

‘Het is bizar dat de Nederlanders zo reageren’, zei Van Brempt in Ter Zake. Volgens haar wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Het rode schuddebolleke Van Brempt gaf aan dat het bedrag van zestig euro alleen geldt voor een jaarvignet. Net zoals in Oostenrijk komen er volgens haar ook goedkopere vignetten voor bijvoorbeeld tien dagen. Verder is Van Brempt bereid de situatie voor inwoners van Zeeuws Vlaanderen en Baarle-Hertog nader te bekijken, al ziet ze op dit moment ‘niet echt een concrete oplossing voor het probleem.
Je zal er maar wonen, het lijkt een beetje op West-Berlijn destijds.

De andere vergelijkingen met Frankrijk of Zwitserland zijn absurd. Wanneer men op de ‘prachtige’ Franse snelwegen wil rijden moet men inderdaad tol betalen, maar er is een gratis alternatief. Hier niet. De Zwitsers doen wat ze willen, want zij horen niet tot de EU.

Per 2008 moet iedereen die over miserabele snelwegen rijdt een vignet kopen en dat op de voorruit plakken. Wij ‘Belgen’ krijgen het vignet, dat per jaar zestig euro gaat kosten, en mogen het daarna in mindering brengen van de wegenbelasting. Ik ben benieuwd hoelang het gaat duren vooraleer het vignet duurder wordt maar de wegentaks hetzelfde blijft.
Nederlanders en andere niet-Belgen krijgen niets vergoed. Met dat geld wil de overheid de wegen opknappen want met de 12 miljard die ze nu al ontvangen via de wegentaks en waarvan maar éénderde wordt gebruikt voor de infrastructuur van onze wegen, komen ze blijkbaar niet toe. Ze gebruiken het liever voor nutteloze bouwwerken...


nutteloos
E19
De E19 spant de kroon in het koninkrijk van de nutteloze bouwwerken. In het midden moest een tweede supersnelweg komen, met enkel op- en afritten in Antwerpen, Mechelen en Brussel. Daarvoor werden heel wat bruggen gebouwd, maar de supersnelweg kwam er nooit. Aan het eind van de E19 aan de Brusselse Ring wordt een deel van de snelweg en het bijhorend klaverblad niet gebruikt. Ooit waren er plannen om de E19 verder door te trekken naar het centrum van de hoofdstad, maar ook die werden nooit gerealiseerd.


In Nederland leidde het plan tot veel kritiek. Bewoners van Zeeuws Vlaanderen en Baarle-Hertog voelen zich gedupeerd, omdat zij altijd moeten betalen als ze ergens heen willen: Of voor de Westerscheldetunnel of voor de Belgische snelwegen. Gedeputeerde van Zeeland Toine Poppelaars sprak van discriminatie. CDA-europarlementariër Corien Wortmann twijfelde over de juridische haalbaarheid van het plan en ook de autobond ANWB had kritiek.

Ook Vlamingen worden gedupeerd. Als het van het Antwerps stadsbestuur afhangt zou men (op aanraden van Van Peel) eveneens tol heffen aan de Kennedytunnel, net zoals men nu ook doet aan de Liefkenhoektunnel.
In Wallonië daarentegen hoeft men nergens tol te betalen, niet om over een brug over de Maas in Namen te rijden en evenmin om een lange tunnel in Luik onder de rotsen door te rijden.

Waarom moeten we in feite een vignet betalen wanneer enkele weken geleden in de krant stond dat Vlaanderen zwemt in het geld? Simpel toch? Omdat Wallonië eenzijdig het vignet wou invoeren en dat kon niet. Dus ging Vlaanderen weeral eens plat op de buik voor de 'wil' van Wallonië en volgden ze gedwee de eis van zatlap Daerden.
Dat is dan ook de reden dat wij het 'terug trekken' via de wegenbelasting. (Voorlopig toch...)

Binnenkort mogen Vlamingen ook nog betalen om te ademen, want onlangs heeft Vlaanderen weer ‘lucht’ gekocht in Bulgarije en dat moet tenslotte ook betaald worden...


927911+s(120!x120!)
Zon- en feestdag...een dagje naar Hulst....

01:11 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

11-01-07

First Muslim elected to Congress.

book2 (Small)

In de Verenigde Staten (Minnesota) werd voor de eerste keer een moslim verkozen voor ‘Congress’ voor de democraten (links).
Hij noemt zich Keith Ellisonn maar zijn echte naam is Keith Hakim Ellison Muhammad.
Elke verkozene in de VS legt zijn eed af met de hand op de bijbel. Keith Hakim Ellison Muhammad verkoos zijn eed af te leggen met zijn hand op de koran. Volgens Brigitte Gabriel, een Libanese vluchtelinge voor de islam, kan dit niet. Want in de koran staat dat een moslim mag liegen tegen ongelovigen.

De laatste tijd zijn er wel meer zaken die aangeklaagd worden door de Amerikanen. Zo werd onlangs een fanatieke imam, Fawaz Damrah, uitgezet en gerepatrieerd naar Palestina nadat hij haat predikte vanuit de moskee. Ook CAIR, (Council on American-Islamic Relations ) een soort ‘moslimexecutieve’ maar in Amerika beschouwd als Hamas voortroepen, staan onder vuur.
Niet alleen blank Amerika verzet zich tegen de religie van haat, maar vooral diegenen die nog racistischer bejegend worden door moslims dan de blanken, namelijk de Afro-Americans.
Als uw Engels goed is, bekijk deze film, waar o.a. een vorrmalige terrorist uitleg geeft over de leden van CAIR en de hardrockgroep Stuck Mojo zingt: KLIK HIER Als uw Engels niet goed genoeg is, bekijk hem dan twee keer.

18:18 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Cordon sanitaire vooral communautair probleem

27-09-2006 - Bart Maddens - De Tijd

Volgens een onderzoek van deze krant zijn zeven op de tien Vlaamse ondernemers gekant tegen het zogenaamde cordon sanitaire. Dat is een verrassend hoog cijfer. De jongste tijd lijkt er immers een zekere gewenning op te treden tegenover het cordon en de politieke patstelling die er het gevolg van is. Het wordt voor steeds meer mensen duidelijk dat het cordon in de eerste plaats een communautair probleem is.

Vlak na de regionale verkiezingen van 2004 was het nog anders. De vorming van een 'Antwerpse' coalitie op Vlaams niveau werd toen over het algemeen als uiterst problematisch ervaren. Er was zelfs sprake van een 'ontwrichting' van de Vlaamse democratie. Terecht wees men erop dat het normale democratische spel door het cordon werd geblokkeerd. Iets meer dan twee jaar later lijkt het onbehagen over die blokkering van de democratie plaats te hebben gemaakt voor grote gelatenheid.

Veel politici lijken er zich al bij neer te leggen dat we straks ook op federaal niveau met een Antwerps scenario zitten, waarbij alle klassieke partijen deel uitmaken van de regering. Sterker nog, sommigen zien dat met genoegen tegemoet, niet alleen omdat ze op die manier verzekerd zijn van regeringsdeelname, maar ook omdat het dan gemakkelijker wordt om een groot communautair akkoord te sluiten.

Bij dit alles lijkt het cordon meer dan ooit te worden gezien als een quasigoddelijk gebod. Nochtans tonen buitenlandse voorbeelden juist aan dat een cordon tegen uiterst rechts allesbehalve een politieke natuurwet is. Internationaal gezien staat België met die radicale aanpak zelfs vrij geïsoleerd.

In de meeste landen laat men succesvolle uiterst rechtse partijen het politieke spel gewoon meespelen, inclusief het spel van de coalitievorming. En dan doet de democratie simpelweg haar werk. Uiterst rechtse partijen die er een potje van maken, zoals de LPF in Nederland, worden afgestraft. Partijen die op een verantwoordelijke manier mee besturen, zoals de Zwitserse SVP, worden beloond.

Regeringsdeelname dwingt de uiterst rechtse partijen ertoe compromissen te sluiten en zuigt ze daardoor naar het centrum. En als de achterban niet mee wil richting centrum en richting normalisering, dan valt de partij uit elkaar, zoals Haiders FPÖ overkwam.

De historicus die over pakweg honderd jaar de geschiedenis zal schrijven van de Belgische politiek rond de eeuwwisseling zal voor een raadsel komen te staan. Hoe is het zo ver kunnen komen dat België als een van de enige landen in Europa een absoluut cordon heeft uitgeroepen tegen uiterst rechts? Wat heeft de Vlaamse partijen bezield zich tegen beter weten in vast te rijden in dat moeras?

Het gemakkelijke deel van het verhaal is natuurlijk de houding van de linkerzijde in Vlaanderen. De historicus zal allicht vrij snel tot de conclusie komen dat het afkondigen van het cordon voor de sp.a en het ACW een normaal middel was om politieke macht te verwerven en een rechtse meerderheid te vermijden. Maar de vraag waar de toekomstige onderzoeker vooral mee zal worstelen, is hoe het komt dat ook de VLD zich zo hardnekkig vastklampt aan het cordon. Een klein kind kan zien dat de liberalen alleen al door de deur naar een coalitie met het Vlaamse Belang op een kier te laten, veel sterker zouden staan in hun onderhandelingen met de sp.a of CD&V.

Als de historicus gaat snuffelen in getuigenissen van VLD-leden en -militanten, dan zal hij snel tot de conclusie komen dat het cordon niet echt leefde aan de basis en eerder een zaak was van de partijtop. En wellicht zal de historicus in de memoires van menig VLD-parlementslid lezen dat ook velen aan de top de grootste twijfels hadden over de politieke uitsluiting van het Vlaams Belang.

Een deel van het antwoord zit misschien wel in wat sociale wetenschappers 'path dependency' noemen: de beslissingen van vandaag worden in grote mate gedetermineerd door de beslissingen van gisteren, ook al zitten we vandaag in een heel andere context. De beslissing van de Vlaamse partijen om het Vlaams Blok politiek uit te sluiten dateert van mei 1989. Op dat moment waren de implicaties daarvan beperkt. Het Vlaams Blok was nog een relatief marginale partij.

Maar toen uiterst rechts vanaf 1991 electoraal doorbrak en in de loop van de jaren negentig in toenemende mate een politieke factor van betekenis werd, was het voor de VLD moeilijk zonder gezichtsverlies terug te komen op het cordon. De rechtvaardiging daarvan maakte het bovendien noodzakelijk om uiterst rechts in steeds scherpere bewoordingen te demoniseren, waardoor het ook steeds lastiger werd de kar te keren en toch met die partij in zee te gaan.

Daarnaast was er natuurlijk ook iets heel anders aan de hand. Er was en is een fundamenteel verschil tussen de hoger genoemde uiterst rechtse partijen en het Vlaams Blok/Belang bij ons. Dit is niet zomaar een antimigrantenpartij, maar ook een separatistische partij die een einde wil maken aan het politieke systeem.
In die zin was het Vlaams Blok van meet af aan veel bedreigender voor de politieke elite dan de uiterst rechtse partijen in andere landen.

Elke vergelijking loopt mank, maar toch doet de situatie van het Vlaams Blok/Belang sterk denken aan die van het voormalige Herri Batasuna in Baskenland. Dat was eveneens een separatistische partij die op een onverbiddelijke ramkoers zat met de unitaire staat. Het was dan ook mede daarom dat de partij door het Spaanse politieke establishment als een paria werd behandeld en uiteindelijk zelfs werd verboden.

In een onafhankelijk Vlaanderen zou een succesvolle antimigrantenpartij al lang deel uitgemaakt hebben van de regering, en misschien al zijn verdwenen of uit elkaar gevallen als gevolg daarvan. Omgekeerd zou er allicht ook geen sprake geweest zijn van een cordon mocht het antimigrantensentiment zich bij ons enkel hebben geuit via een grote Belgicistische en royalistische partij. In de jaren tachtig werd het xenofobe discours van een goede Belg als Roger Nols tenslotte ook met de mantel der liefde toegedekt.

Bekeken vanuit dat perspectief is het probleem van het cordon dus in wezen een communautair probleem. En op de keper beschouwd kan dat bezwaarlijk als een verrassing komen voor onze toekomstige historicus. Want welk probleem in het België van anno 2006 is uiteindelijk niet communautair?


De auteur is verbonden aan het Centrum voor Politicologie van de KULeuven.

Opmerking:

Het Vlaams Belang is geen antimigrantenpartij, indien de overheid migranten zou aantrekken zoals dat in de verenigde Staten, Canada of Australië gebeurt.
Migranten die een meerwaarde vormen, de taal leren en zich aanpassen zijn welkom.

15:00 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Borgerhout helpt allochtonen om stadsexamens voor te bereiden

Het district Borgerhout gaat allochtonen beter voorbereiden op examens bij de stad Antwerpen. De voorbereiding kan zowel slaan op cursussen voor sollicitatiegesprekken als vaardigheden die aan de beoogde job verbonden zijn, schrijft het Nieuwsblad vandaag.

Organisaties of instellingen die mensen uit Borgerhout helpen klaarstomen voor stadsexamens, kunnen financiële of andere steun krijgen van het district Borgerhout. Dat staat in het bestuursakkoord van de nieuwe bestuursploeg. De voorbereiding op de examens kan zowel slaan op cursussen waarin Borgerhoutenaren getraind worden op sollicitatiegesprekken, als vaardigheden die aan de beoogde job verbonden zijn.

De meerderheid van ‘allen tegen één’ (een georganiseerd huwelijk tussen de kartels SP.A, Spirit, Groen! CD&V en N-VA) benadrukt dat de steun niet exclusief gaat naar de voorbereiding van allochtonen. Ze willen tenslotte niet al te racistisch overkomen naar de eigen bevolking toe. ,,Iedereen die in Borgerhout met een achterstand wordt geconfronteerd, behoort tot de doelgroep." Volgens districtsschepen Wouter Van Besien (Groen!) is het wel duidelijk dat de allochtonen in de praktijk de hoofdgroep zullen vormen.

Volgens Van Besien wil het nieuwe bestuur in Borgerhout alleszins een signaal geven dat bij het stadspersoneel een grotere interculturele herkenbaarheid moet komen. Het bestuursakkoord zegt wel dat het uitgangspunt geen afbreuk mag doen aan de kwaliteit van de dienstverlening.

Het district zal nu eerst uitzoeken welke organisaties al bezig zijn met het organiseren van cursussen of trajecten waarbij sollicitanten voor een functie bij de stad Antwerpen worden voorbereid. Hoe groot het budget is dat naar de organisaties gaat, is binnen het district nog niet uitgemaakt. Volgens Van Besien is nu vanuit Borgerhout het signaal gegeven, de centen komen in een latere fase aan bod.
,,Wij vinden alleszins dat alle bevolkingsgroepen in de stadsdiensten moeten vertegenwoordigd zijn, en willen vanuit een district met heel wat diversiteit daarvoor onze nek uitsteken."

De oppositie werd nog niet gehoord over deze eenzijdig genomen maatregel. Wanneer we echter vaststellen dat, zoals al uit de reactie van Groen! blijkt, dit voorstel enkel ten gunste van allochtonen werd genomen, zullen we niet nalaten daartegen te protesteren. Het gelijke kansenbeleid moet nu eindelijk ook eens gelden voor Vlamingen.

12:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

09-01-07

Discriminatie in het Europees parlement

Wie in het Europees parlement geen fractie van 20 gelijkgezinden uit 5 verschillende landen kan samenstellen, heeft daar niet zoveel te vertellen. Zij zetelen, ondanks zij democratisch werden verkozen, in feite als ‘niet-ingeschrevenen’. Zij kunnen wel hun wensen kenbaar maken via werkgroepen, maar spreektijd krijgen of amendementen indienen kunnen ze niet.
Voor het Vlaams Belang, dat tamelijk uniek is in Europa, was dit een groot probleem.

Het is namelijk zo dat de niet-ingeschreven parlementsleden in het Europees Parlement werkelijk als tweede categorie worden beschouwd en op veel vlakken worden gediscrimineerd. Ze kunnen zoals ik al schreef, geen amendementen indienen in de plenaire vergadering. Ze hebben geen stemrecht in de Conferentie van de Voorzitters (het politieke bestuursorgaan van het Europees Parlement), ze mogen geen kandidaat voordragen voor het voorzitterschap van het parlement, van commissies en/of delegaties. Ze beschikken over minder personeel en minder financiële middelen voor secretariaatsonkosten en dergelijke meer. Het is ook zo goed als onmogelijk om een verslaggever aan te duiden of een vergadering met tolken te beleggen.

De discriminatie van de ‘fractieloze’ Europese parlementairen werd herhaaldelijk aangeklaagd, maar bleef tot nu toe zonder resultaat.

Tijdens mijn laatste bezoek aan Straatsburg vertelde Frank Vanhecke en Philip Claeys dat er gesprekken werden gevoerd met andere rechtse strekkingen teneinde een fractie te kunnen samenstellen om op die manier dezelfde rechten te kunnen afdwingen als andere parlementleden die deel uitmaken van erkende fracties.

Ondanks de politieke verschillen werden er al geruime tijd gesprekken gevoerd het Franse Front National en de Oostenrijkse FPÖ, de UK Independence Party en het Italiaanse Alleanza Nazionale. Nu zou er dankzij de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, eventueel een rechtse fractie kunnen gevormd worden in samenwerking met het Bulgaarse Ataka en het Roemeense Romania Mare. De beslissing zal maar pas genomen worden bij aanvang van de Europese parlementaire zittingen op 15 januari.


16:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Knoeiboel in Antwerpen

Zoals het meestal gaat in dit land, worden eerst wegenwerken uitgevoerd en pas daarna nagedacht. Het Antwerpse stadsbestuur heeft samen met De Lijn, de politie en het Vlaams gewest aan tafel gezeten om te kijken wat ze kunnen verbeteren aan de slechte verkeersverhoudingen aan het Koningin Astridplein en omliggende straten.

Er gaan nu meer zebrapaden en meer verkeerslichten komen. Men wil ook de fietsers en de voetgangers afschermen met Taxushagen en hekken. Dus binnenkort staat er waarschijnlijk een ‘dodelijk incident’ in uw krant te lezen over kinderen die een stukje Taxus in de mond hebben gestoken. Taxus is namelijk één van de meest giftige planten die men zich kan indenken. Om een voorbeeld te geven, wanneer een koe of een paard Taxus eet, valt het ter plaatse dood neer.

Verder wil men de verkeerssituatie met trams en bussen langs opzij duidelijk maken aan de zwakke weggebruikers en denkt men er ook aan om van de Carnotstraat een éénrichtingsstraat te maken. Wat voor sommigen zal betekenen dat ze een half uur langer mogen omrijden vooraleer ze op hun bestemming zullen aankomen.

Terwijl het simpel zou kunnen zijn weigeren de stad, de Lijn en het Vlaams gewest hun verantwoordelijkheid op te nemen en beschuldigen ze liever elkaar.
Alles wat ze moeten doen is ervoor zorgen dat de verkeerslichten op elkaar zijn afgesteld. En als ze echt niet weten hoe dat moet, moeten ze maar een specialist uit het buitenland erbij halen. Wanneer in veel grotere en drukkere buitenlandse steden dan in Antwerpen alles gesmeerd loopt, dan wil dat zeggen dat wij hier knoeiers hebben die hun job niet naar behoren kunnen uitvoeren.

12:54 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |