11-02-07

Opwarming van de aarde?

Volgens bronnen bij de Verenigde Naties blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport van de Klimaatcommissie dat pessimistische voorspellingen over stijging van de zeespiegel en de temperatuur helemaal niet kloppen.

Uit een samenvatting van het rapport van het IPCC zou blijken dat de stijging van de zeespiegel de komende honderd jaar hoogstens 43 centimeter kan zijn, en misschien slechts enkele decimeters.

In veel populaire publicaties, zoals in de recente film van Al Gore over het klimaat, wordt gesproken over een zeespiegelstijging van vele meters. Daarvoor is geen enkele wetenschappelijke basis, zo blijkt uit het rapport.

Ook met het stijgen van de temperatuur valt het wel mee volgens het nieuwe rapport. Tot het jaar 2100 gaat het om minimaal 2 en maximaal 4,5 graden, als er geen maatregelen worden genomen. Het vorige rapport, uit 2001, voorspelde een maximale stijging van 6 graden. Wel zullen weersextremen zoals hittegolven en zware regenval volgens het IPCC vaker voorkomen.

Het rapport kwam op 2 februari uit. De klimaatcommissie van de VN is de meest gezaghebbende instantie ter wereld op het gebied van klimaat. Het rapport zal wereldwijd dienen als basis voor milieubeleid.


In diverse serieuze (peer reviewed) wetenschappelijke tijdschriften (o.a. Philosophical Transactions of the Royal Society) is onlangs duidelijk aangegeven dat het merendeel van het landijs op de Zuidpool in elk geval tot aan 2003 met vijf millimeter per jaar blijft groeien.

Van Dorland (Nederland)meldt tijdens een persconferentie dat de zeespiegel volgens de somberste scenario's deze eeuw met anderhalve meter stijgt maar laat weg dat de meest recente gegevens juist aangeven dat de zeespiegel in de tweede helft van de twintigste eeuw langzamer is gestegen dan in de eerste helft. Sowieso komt de zeespiegelstijging in de twintigste eeuw, 18 centimeter, niet uit boven de stijging in voorgaande eeuwen – sinds het aflopen van de laatste ijstijd.

Wat zijn de feiten over de opwarming van de aarde en waar beginnen de overdrijvingen ? Moeten we zuiniger met onze energie omspringen, ja! Moeten we de mensen hysterisch bang maken, nee!

top_335974
Het noorden van de Verenigde Staten heeft sinds meer dan een week last van bittere kou en verijsde wegen, waardoor al twintig mensen het leven hebben verloren. Maar de meest winterse aanblik toont ongetwijfeld Oswego County in de staat New York. Het district is bedekt onder een 2,5 meter dikke laag sneeuw.
In Washigton, Colorado en West Canada viel tot drie meter sneeuw.


large_335980

Al Gore reist de wereld rond om ons te vertellen hoe we onze beschaving fundamenteel moeten veranderen met het oog op de dreigende opwarming van de aarde.
Afgelopen week was hij in Denemarken om deze boodschap uit te dragen. Maar alvorens te starten met het meest kostelijke politieke project ooit, moeten we misschien eens nagaan of het wel goed is onderbouwd. Het zou moeten gebaseerd zijn op de beste feiten, niet alleen op de gerieflijkste. Dit was de achtergrond voor de grootste Deense krant, Jyllands-Posten, om een diepte-interview te organiseren met dhr. Gore. Hiervoor dacht de krant een beroep te doen op Bjørn Lomborg, de auteur van "The Skeptical Environmentalist", die een van de helderste kritieken heeft geleverd op Gores liedje.

Het interview was maanden van tevoren gepland. De dag voor het interview vond Gores agent het Gore-ontmoet-Lomborg idee nog geweldig. Maar een uur later kwam hij terug om ons te vertellen dat Bjørn Lomborg niet deel mocht nemen aan het interview omdat hij zich kritisch had uitgelaten over de boodschap van Gore inzake de opwarming en de onpartijdigheid van Gore in vraag had gesteld. Volgens de agent wilde Gore alleen maar vragen over zijn boek en documentaire, en alleen gesteld door een reporter. Deze voorwaarden werden onmiddellijk aanvaard door Jyllands-Posten. Maar een uur later ontvingen we een e-mail van de agent waarin hij zei dat het interview was afgelast. Wat was er gebeurd?

Hierover kunnen we alleen maar speculeren. Maar als we Gores suggesties moeten volgen om onze manier van leven drastisch te wijzigen, dan zijn de kosten niet onbelangrijk. Als we de komende eeuw geleidelijk onze uitstoot van broeikasgassen veranderen dan schat de VN dat we zullen leven in een warmere maar veel rijkere wereld. Daarentegen stelt de VN-Klimaatcommisie dat als we Al Gores pad volgen naar een door milieu geobsedeerde maatschappij, dit grote consequenties zal hebben voor de wereld, en in het bijzonder voor de armen. Tegen het jaar 2100 zal dhr. Gore de gemiddelde wereldburger 30% armer gemaakt hebben, en bijgevolg minder in staat om de vele toekomstige problemen aan te pakken, klimaatverandering of geen klimaatverandering.

Het is duidelijk dat we scherpe vragen moeten stellen. Is de wereld van dhr. Gore een wereldwijde opoffering waard? Maar blijkbaar mogen er geen kritische vragen gesteld worden. Zo zou het interessant zijn om te weten waarom hij alleen spreekt over een zeespiegelstijging van 6 meter. In zijn film toont hij angstaanjagende beelden van 6 meter hoge overstromingen van Florida, San Francisco, New York, Nederland, Calcutta, Peking en Sjanghai. Waren realistische niveaus dan niet dramatisch genoeg? De VN-Klimaatcommissie verwacht deze eeuw een zeespiegelstijging van 30 cm. Sterker nog, de zeespiegels stegen net zoveel gedurende de afgelopen 150 jaar. Vindt dhr. Gore het onpartijdig om de best bekende wetenschappelijke kennis te overdrijven met een factor 20?

Dhr. Gore zegt dat de opwarming zal zorgen voor een toename van malaria en geeft Nairobi als schoolvoorbeeld. Volgens hem is Nairobi opgericht juist daar waar het te koud was voor het uitbreken van malaria. Nochtans, zegt hij, begint malaria ten gevolge van de opwarming van de aarde op te duiken in de stad. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het net omgekeerd. Vandaag wordt Nairobi beschouwd als vrij van malaria, maar in de jaren twintig en dertig van de afgelopen eeuw, toen de temperaturen lager waren dan vandaag, braken er regelmatig malaria-epidemieën uit. Dhr. Gore vertelt een gerieflijk verhaal, maar strookt het wel met de feiten?

Hij beschouwt Antarctica als de kanarie in de mijn, maar vertelt weeral niet het hele verhaal. Hij toont beelden van de 2% van Antarctica die dramatisch aan het opwarmen is en negeert de 98% die afgekoeld is over de voorbije 35 jaar. De VN-commissie schat dat de sneeuwmassa van Antarctica deze eeuw zal toenemen. Op dezelfde manier verwijst dhr. Gore naar het afnemende zee-ijs in het noordelijk halfrond, maar vermeldt niet dat het zee-ijs in het zuidelijk halfrond toeneemt. Zouden we die feiten ook niet mogen vernemen? Dhr. Gore vertelt hoe hogere temperaturen bij de opwarming mensen doden. Hij vermeldt met name hoe de Europese hittegolf van 2003 het leven koste aan 35.000 mensen. Maar hij zwijgt als vermoord over het feit dat opwarming ook minder koud betekent en zo levens spaart, want koud weer kost veel meer levens dan warm weer. Voor het Verenigd Koninkrijk is geschat dat de opwarming verantwoordelijk is voor een surplus van 2.000 doden. Maar op hetzelfde moment zijn er 20.000 doden minder die sterven van de kou. Waarom vertelt dhr. Gore slechts de helft van het verhaal?

Al Gore heeft een missie. Als hij zijn zin krijgt, dan kan, op basis van twijfelachtige beweringen, de keuze vallen op een toekomst die ons deze eeuw, volgens een schatting van de VN, 553 biljoen dollar kan kosten. Antwoorden verwachten op harde vragen is niet onredelijk wanneer we dit project ernstig nemen. Het is cruciaal dat we de juiste beslissingen nemen. Die komen best tot stand door een open debat, en we nodigen hem uit om de tijd te nemen om onze vragen te beantwoorden. Wij zijn klaar om U gelijk waar en gelijk wanneer te interviewen, mijnheer Gore.


Flemming Rose is cultureel redacteur bij Jyllands-Posten en Bjørn Lomborg is docent aan de Handelshogeschool van Kopenhagen.

Vertaling: Johan Branders
Verwijzingen
• Will Al Gore Melt? - Wall Street Journal
Meer informatie: KLIK HIER

22:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Opwarming Dit is wel een zeer straf staaltje van absolute desinformatie. Ter rechtzetting het volgende:

PARIS -- Scientists from 113 countries issued a landmark report Friday saying they have little doubt global warming is caused by man, and predicting that hotter temperatures and rises in sea level will "continue for centuries" no matter how much humans control their pollution.

Mevrouw, ik heb uw artikels steeds met interesse gelezen maar zoals altijd kan men ook hier weer opmerken: "schoenmaker blijf bij uw leest". Uw artikel is zo nonsensicaal dat het echt de moeite niet zou zijn om er op te reageren als het niet zo gevaarlijk was. Juist nu is het enorm belangrijk om de wereld de waarheid te vertellen en zich niet in slaap te laten wiegen door de door de grote energieconcerns gesponsorde "wetenschappers" die even komen zeggen dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen.

Hou u maar bezig met het probleem van de gastarbeiders in belgie, daar doet u een goed werk, en laat het oplossen van de serieuze wetenschappelijke vraagstukken over aan mensen die er iets vanaf weten.

Gepost door: L. Rubben | 12-02-07

@Ludo Rubben Meneer, u die beweert zo goed te kunnen lezen, u hebt dan zeker wel opgemerkt dat ik dit niet schreef maar Flemming Rose?

Ik wil, vooraleer ik mij een oordeel vorm, alle kanten horen. En omdat tot nu toe enkel Al Gore met zijn (toch wel) overdreven versie gehoord wordt, vond ik het nuttig ook het ander klokje te laten horen.

Bovendien schreef ik dat er een probleem was waar dringend moet aan gewerkt worden, maar dat men daarvoor de mensen niet hysterisch bang moet maken door te overdrijven.

De rapporten van de Verenigde Naties lijken mij dus eerder geloofwaardig dan de film van Al Gore.

Indien u een voorbeeld wilt geven, zet dan al uw auto aan de kant, de verwarming af en gebruik enkel nog electriciteit die opgewekt wordt door kernenergie inplaats van anderen te beledigen die een bredere kijk hebben op de gestelde problemen en er bovendien ook iets proberen aan te doen.

Gepost door: Janice | 13-02-07

Mevrouw,
Waar ik schreef "uw artikel" had ik inderdaad moeten schrijven: "het door u aangehaalde artikel".
Voor de rest blijf ik onverkort achter mijn stelling staan.
Heel de presentatie van Al Gore is trouwens slechts een samenvatting van wat nu in het rapport van Parijs met cijfers wordt gestaafd.
Mijn auto staat al lang aan de kant en electriciteit uit kernenergie is wel het laatste wat ik zou willen gebruiken. Lees er maar even de artikels op na die ik gepubliceerd heb op mijn weblog in verband met het opslaan van het radioactief afval. De uitstoot van broeikasgassen trachten terug te dringen door het gebruik van kernenergie is wel het domste wat we kunnen doen. Hoog radioactief afval dat meer dan 100.000 jaar moet opgeslagen worden is niet iets waar we de generaties die na ons komen mee mogen opzadelen. Het wordt trouwens tijd dat we ons gaan bezig houden met de vraag waar we met het afval naartoe moeten dat zal vrijkomen als we de bestaande kerncentrales gaan afbreken. We kunnen dat nog tien jaar uitstellen, maar eens zal het er toch van moeten komen. Hebt u trouwens een idee van de problemen die er komen kijken bij het afbreken van een kerncentrale? En van de kosten? Die zijn nooit doorgerekend in de prijs van de electriciteit...maar we zullen de rekening wel gepresenteerd krijgen onder de vorm van belastingen...
Nog maar eens een voorbeeld van hoe enkele machtige financiele groepen met de winsten gaan lopen en de gemeenschap laten opdraaien voor de kosten.
Ik veronderstel dat het Vlaams Belang zich daar met hand en tand tegen zal verzetten? Dan hebben ze alvast mijn steun.

Gepost door: L. Rubben | 13-02-07

Een probleem Dat is inderdaad een probleem, maar zolang er geen alternatief is zullen we wel moeten. Elektriciteit kopen in het buitenland, waar de kerncentrales net aan de grens met ons land zijn geplaatst, vind ik evenmin een goed alternatief.
En wij hebben hier helaas geen Niagara Falls om elektriciteit op te wekken. Wanneer ik op de snelweg zit, vraag ik mij trouwens steeds af waarom ons land zo kwistig omspringt met de wegverlichting die volgens mij niet nodig is.
In het buitenland is dat ook niet.
Geen wonder dat ons land 's nachts één lichtvlek is wanneer men het ziet via satelietfoto's.

En waarom kunnen mensen met een 9 - 5-job niet met het openbaar vervoer rijden?
(Dan moet men het openbaar vervoer bij ons natuurlijk eerst een heel pak verbeteren, maar kom...)

Ook windmolens zijn niet de oplossing, zelfs al zet men heel ons land vol, dan zal er nog steeds niet genoeg energie zijn om onze behoefte te bevoorraden. Vergeet ook niet dat Vlaanderen één industriegebied is.

Maar behalve Vlaanderen, wat tenslotte maar een zakdoek is op de wereldkaart, moet de hele wereld meewerken, ook China, die de VS al voorbij stak als grootste vervuiler.
En zoals een leider in Nigeria een tijd geleden zei, nadat hij ngo's die protesteerden tegen het boren naar olie terug naar huis had gestuurd. 'Als we moeten kiezen tussen geld en milieu, dan kiezen we voor geld"...en de Chinezen konden rustig verder boren. Want de Chinezen hebben nu uiteindelijk ook voor geld gekozen.

Dus zo simpel is het allemaal niet.

We moeten naar alle meningen luisteren, zonder mekaar belachelijk te maken omdat het toevallig van iemand komt die 'rechts' is en dus per definitie 'dom en achterlijk' en (volgens u) niet 'bij zijn leest' blijft.
U zou trouwens raar staan kijken wat ik allemaal financieel steun of lid van ben, vrees ik.

Ik heb uw blog even overlopen, helaas had ik nog geen tijd om het helemaal te lezen, maar ik zal het zeker doen.

Gepost door: Janice | 13-02-07

Ik volg even het tekstje van Dhr. Rubben en zet er mijn opmerkingen in hoofdletters bij.
<<
Dit is wel een zeer straf staaltje van absolute desinformatie. IS DAT ZO? KRITISCHE VRAGEN STELLEN BIJ DEZE MASSAHYSTERIE IS DAT DESINFORMATIE ?

U haalt dit citaat aan. HEBT U HET AL EENS GOED GELEZEN ?

PARIS -- Scientists (WELKE ??) from 113 countries (WELKE ??) issued a landmark report Friday saying they have little doubt (LITTLE ? DUS TOCH GEEN ZEKERHEID ZOALS CHARLATAN GORE ONS WIL LATEN GELOVEN) global warming is caused by man, and predicting that hotter temperatures and rises in sea level will "continue for centuries" (DE VRAAG IS : WANNEER ZIJN ZE DAN BEGONNEN ??) no matter how much humans control their pollution (NATUURLIJK NIET VERMITS DE INBRENG VAN DE MENS MINIMAAL IS).

Mevrouw, ik heb uw artikels steeds met interesse gelezen maar zoals altijd kan men ook hier weer opmerken: "schoenmaker blijf bij uw leest". (WAT IS DAN UW LEEST MIJNHEER RUBBEN ?) Uw artikel is zo nonsensicaal dat het echt de moeite niet zou zijn om er op te reageren als het niet zo gevaarlijk was.
DESINFORMATIE IS GEVAARLIJK, DA’S JUIST. MAAR IK HOOR NOG ALTIJD GEEN ENKEL TEGENARGUMENT.
Juist nu is het enorm belangrijk om de wereld de waarheid te vertellen (INDERDAAD MAAR WAT IS DE WAARHEID, DAAR GAAT HET NU NET OM) en zich niet in slaap te laten wiegen (DE TEGENSTANDERS VAN DE MILIEUALARMISTEN ZIJN HEEL GOED WAKKER, HOOR. ALLEEN ZE KRIJGEN HET WOORD NIET!!) door de door de grote energieconcerns gesponsorde "wetenschappers" die even komen zeggen dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen. (DENKT U NU ECHT DAT DEZE “SCIENTISTS” DIE DIT VERSLAG HEBBEN GESCHREVEN ZO ONAFHANKELIJK ZIJN ? KEEP ON DREAMING).

Lomborg die Gore wilde ondervragen over zijn film is niet zo maar de eerste de beste. Zijn werk ligt hier naast mij. Een kanjer van 500 bladzijden. 500 pagina’s desinformatie zeker. Gore weigerde botweg de confrontatie met Lomborg. Tja.

Zo bestaat er een groep van 17.000 wetenschappers onder wie 2.500 klimaatdeskundigen die zeggen dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat humane emissies een catastrofale opwarming van de aarde veroorzaken of zullen veroorzaken. Wist ge trouwens dat CO2 maar 0,03% van de gassen in de atmosfeer vertegenwoordigt. Hoort ge deze mensen ?
Het klimaat op de aarde wordt in de eerste plaats bepaald door astronomische gebeurtenissen en niet zozeer door menselijke activiteit. Menselijke activiteit is in het hele gebeuren slechts marginaal is.

“Klimaat wordt bepaald door de vochtigheidsgraad van de lucht. Vochtigheid aan de evenaar is tussen de 98 en 100%, in de sahara 15 à 20%. Condensatie treedt op als de luchtvochtigheid boven de 100% komt. De gebeurt op de evenaar met een verschil van slechts 5 graden tussen dag en nacht. Het temperatuurverschil in de woestijn tussen dag en nacht is er ongeveer 50°. Maar daar regent het bijna nooit. Het verschil tussen beide kan NIET aan het verschil in CO2 concentratie worden toegewezen want die is overal ter wereld hetzelfde. Wel de vochtigheidsgraad bepaalt het verschil. Wie dus beweert dat het broeikasteffect veroorzaakt wordt door CO2 liegt, kletst uit zijn nek omdat hij er niets van kent. Greenpeace liegt. En een beweging die liegt, leidt ons naar het fascisme, het nazisme, de goelag. Ze liegen, ze blijven liegen en ze weten dat ze liegen.”

Aan het woord is HarounTazieff, landbouwingenieur, geoloog en vulkanoloog. Studeerde oa. aan de ULB. Tazieff zelf was 40 jaar geleden grondlegger van de milieubeweging en weet dus waarover hij praat. Waarschijnlijk ook weer een desinformateur, mijnheer Rubben ?

De grootste kritiek die men kan leveren is wel dat er wordt gebruik gemaakt van foutieve of in ieder geval onvolledige computermodellen die ontoereikend zijn om onderbouwde uitspraken te doen over de klimaatveranderingen, om temperatuur- en zeespiegelstijgingen te voorspellen. Niet alleen de uitgangspunten zijn te smal maar vooral ook de modellen zijn te beperkt om lange termijn voorspellingen te kunnen doen. Men slaagt er nog niet om modellen te ontwikkelen die het weer meer dan 1 week vooruit kunnen voorspellen. Computermodellen die trouwens mekaar dan ook nog constant tegenspreken. Wist ge dat het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
zo’n 40 (mekaar tegensprekende) modellen heeft over de opwarming van de aarde. Wat is dan de betrouwbaarheid van wat nu op de goegemeente wordt losgelaten. Zero. Datzelfde IPCC verwerpt trouwens expliciet elke mogelijke toekomstvoorspelling over het klimaat.

In plaats van hier wat te komen schelden met wat pseudo-geleerde woorden als “nonsensicaal” en “desinfomatie” zou ik mij maar wat bescheidener opstellen en niet mensen die kritische geluiden laten horen onmiddellijk uit te kafferen. Want er zijn meer dissonante stemmen dan ge denkt. ALLEEN, ZIJ KRIJGEN HET WOORD NIET!
Het VB wordt wel continu verweten van populistisch te zijn. Maar een duidelijker voorbeeld van plat populisme dan deze klimaatheisa kan ik me toch niet voorstellen. En dan heb ik het nog niet over het feit dat die zogenaamde groenen er de meest inconsequente en ronduit hypocriete levensstijl op na houden.
Meestal rijden de groenen meer met de auto dan de gemiddelde consument, leggen zij meer vliegtuigkilometers af dan de gemiddelde gebruiker. Trouwens die Gore, hoe verplaatst die zich van het ene land naar het andere ?
Als ik die groene ramptoeristen bezig zie krijg ik altijd zo’n ‘déjà vu’ gevoel. Ontelbare keren is de afgelopen eeuwen de ondergang van de wereld al voorspeld. Telkens ging het er bij een groot deel van de publieke opinie in als zoetekoek. Maar nog geen enkele is ooit bewaarheid. Ook met dit zoveelste doemscenario zal het niet anders zijn. Want als wetenschap en ideologie zich mengen onstaat een niet te verteren cocktail.

Gepost door: Pim | 14-02-07

Beste Pim,

Ik ga hier niet verder ingaan op deze polemiek, het enige wat ik nog wil zeggen is: doe gewoon niks, wacht af en kijk hoe de toestand verder evolueert. Ofwel krijgen de doemdenkers gelijk, ofwel zij die denken dat we hier op onze planeet toch zo goed bezig zijn. Hebt u dit artikel trouwens gelezen?

"Begin maart start een uitgebreid onderzoek naar de noodzaak en timing van zeeweringswerken die de kust op lange termijn moeten beschermen tegen een stijging van het zeewaterpeil. Daarmee wil België, in navolging van Nederland, zich wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. "

Doemdenkers? Of realisten?

Gepost door: L. Rubben | 14-02-07

Rubben, waarom zo nijdig?

Niemand zegt dat er 'niets' moet gebeuren. Ik kon het niet beter verwoorden dan Pim deed.
Ik weet trouwens niet hoe oud je bent, maar ongeveer dertig jaar geleden voorspelde men een ijstijd, daarna kwam de zure regen...met nog vanalles tussenin...
en plots hoor je daar niets meer over.
Nu is het de opwarming van de aarde en de woestijnen zouden uitbreiden. Terwijl ik amper twee maanden geleden een documentaire heb gezien, waarin werd gezegd dat de woestijnen 'groener' werden en dus kleiner omdat er meer regen viel.

Ondertussen probeert men de gewone bevolking bang te maken en hen te overtuigen de verwarming af te zetten, de auto te laten staan en het licht uit te doen.

Onnozele initiatieven, zoals 5 minuten het licht doven of een 'dikke wollen trui actie' waarbij schoolkinderen urenlang in de kou gezet worden gaan het probleem niet oplossen.Gepost door: Janice | 14-02-07

Professor James Lovelock Iedereen heeft zo z'n eigen visie op het probleem, maar dit is ook interessant om te lezen.

Gepost door: Janice | 15-02-07

Janice,

Ik was helemaal niet nijdig, maar uw blog leek me niet de ideale plaats om te blijven discussiëren over de opwarming en de acties van Al Gore.
Maar vermits het u blijkbaar niet stoort wilde ik toch nog even reageren op het artikel van Pim.

IS DAT ZO? KRITISCHE VRAGEN STELLEN BIJ DEZE MASSAHYSTERIE IS DAT DESINFORMATIE ?
Massahysterie: eindelijk, na jaren van ontkenning, wordt nu toegegeven dat de toestand zeer ernstig is. Geleerden, regeringen, zelfs multinationals leggen zich bij de feiten neer en roepen op om te reageren voor het te laat is. Is dat massahysterie?
Kritische vragen: ik heb geen enkele kritische vraag gezien in het artikel.

Het klimaat op de aarde wordt in de eerste plaats bepaald door astronomische gebeurtenissen en niet zozeer door menselijke activiteit. Menselijke activiteit is in het hele gebeuren slechts marginaal is.

Als dat zo zou zijn dan was er dus geen enkel probleem. Maar ik denk dat u geen enkele wetenschapper meer zal vinden die deze stelling nog zou willen verdedigen. Het is heel duidelijk dat de mens juist een enorme invloed heeft, niet alleen op het klimaat, maar op het volledige milieu. Misschien hebt u ooit gehoord van het gat in de ozonlaag. Dit gat werd veroorzaakt door het gebruik van o.a. CFK’s. De geleerden, regeringen de industrie waren het er over eens dat er iets moest gebeuren. Na het verbieden van de CFK’s is het gat in de ozonlaag zich beginnen herstellen, waardoor het bewijs geleverd werd dat ingrijpen van de mens, ten goede en ten kwade, wel degelijk grote invloed heeft.

“Klimaat wordt bepaald door de vochtigheidsgraad van de lucht……………… Wie dus beweert dat het broeikasteffect veroorzaakt wordt door CO2 liegt, kletst uit zijn nek omdat hij er niets van kent. Greenpeace liegt. En een beweging die liegt, leidt ons naar het fascisme, het nazisme, de goelag. Ze liegen, ze blijven liegen en ze weten dat ze liegen.”

Wat het fascisme, het nazisme en de goelag hier komen doen is me een raadsel, maar over het broeikaseffect en CO2 toch nog even het volgende: de luchtvochtigheid is inderdaad één van de factoren die het klimaat bepalen (of door het klimaat bepaald worden zo u wil), maar heeft slechts indirect te maken met het broeikaseffect. Het broeikaseffect is het volgende: de zonnestralen die de aarde bereiken en het oppervlak treffen hebben een bepaalde golflengte. Het aardoppervlak wordt opgewarmd en zend een deel van de opgevangen energie terug uit als warmtestraling, maar met een golflengte die veel lager ligt dan die van het zichtbare licht. Bepaalde gassen laten het zichtbare licht ongehinderd door, maar houden die warmtestralen tegen. De warmte wordt daardoor opgesloten in de atmosfeer, als in een deken. Het resultaat is een opwarming van de atmosfeer. CO2 is één van de gassen die daarvoor verantwoordelijk zijn, maar spijtig genoeg ook waterdamp: door de stijging van de temperatuur stijgt de verdamping, dus het percentage waterdamp in de atmosfeer en dus krijgen we een effect dat zichzelf versterkt.

Aan het woord is HarounTazieff, landbouwingenieur, geoloog en vulkanoloog. Studeerde oa. aan de ULB. Tazieff zelf was 40 jaar geleden grondlegger van de milieubeweging en weet dus waarover hij praat. Waarschijnlijk ook weer een desinformateur, mijnheer Rubben ?

De Heer Haroun Tazieff is overleden in 1998 op de gezegende leeftijd van 83 jaar. Veertig jaar geleden was hij inderdaad een bekend vulkanoloog, maar u mag van me aannemen dat er de afgelopen 40 jaar toch wel redelijk veel verandert is in de wereld, zelfs op het gebied van de wetenschap.

De grootste kritiek die men kan leveren i…………………. IPCC verwerpt trouwens expliciet elke mogelijke toekomstvoorspelling over het klimaat.

Daar hebt u inderdaad volkomen gelijk. We beschikken niet over voldoende gegevens om vaststaande uitspraken te doen. Het IPCC doet dat dan ook niet. Maar wel worden bepaalde waarschijnlijkheden aangegeven. En als die dan bevestigd worden in wat we de laatste 10 jaar zien gebeuren (en kunnen meten) dan denk ik wel dat het verstandig is om met die “waarschijnlijkheden” rekening te houden.

Maar een duidelijker voorbeeld van plat populisme dan deze klimaatheisa kan ik me toch niet voorstellen………………Trouwens die Gore, hoe verplaatst die zich van het ene land naar het andere ?

Hier verwart u wel 2 zaken die absoluut niks met elkaar te maken hebben: u hebt kritiek op “de groenen” en daar kan ik u voor een groot deel in volgen, zeker als we kijken naar Groen! hier in België. Maar de opwarming van de aarde heeft niets meer met het groene gedachtegoed te maken. Het gaat hier over een probleem waar iedereen mee te maken zal krijgen, rood of groen of bruin. En het ironische is dat de oplossing niet van de groenen zal moeten komen maar van de industrie.

Want als wetenschap en ideologie zich mengen onstaat een niet te verteren cocktail.

Daar mag u gerust in zijn: ik hang geen enkele ideologie aan, tenzij u het humanisme een ideologie zou willen noemen.

Gepost door: L. Rubben | 15-02-07

Veel zal niet veranderen
"Zelfs alle auto's verbieden verandert niks aan klimaat"

Zowel de populaire Duitse krant Bild als serieus broertje de Frankfurter Allgemeine trekken vandaag opvallend van leer tegen wat ze de "klimaatleugen" noemen.

"CO2 is helemaal niet de reden dat de aarde opwarmt" kopt Bild, en beide publicaties stellen dat klimaatdeskundigen ons een complex bezorgen en uit de auto aan het praten zijn.

Zelfs de bloedernstige Frankfurter Allgemeine beweert dat de opwarming van de aarde gewoon een natuurlijk verschijnsel is. "De invloed van mens (en auto) is minimaal. 8.000 jaar geleden was het ook aanzienlijk warmer dan nu. Van 300 tot 800 was het erg koud waardoor allerlei volken naar het zuiden trokken. Door vulkaanuitbarstingen schommelt de temperatuur de laatste eeuwen nogal."

En: "Alle auto's produceren wereldwijd 2,1 miljard ton CO2-gas, de mens ademt nog eens 2,5 miljard ton uit. Maximaal vier procent van de totale uitstoot komt door de mens. Oceanen en dieren zorgen voor veel meer gas." Volgens de Frankfurter Allgemeine zou zelfs wanneer alle auto's verboden worden, dat geen enkele invloed hebben op het klimaat. Voorspellingen zijn volgens de deskundigen van de krant niet te doen.

Bron:HLN

Gepost door: David | 30-03-07

GEWOON LEZEN ! Hou eens op met die stomme gevolgen over de opwarming van de aarde!
We moeten allemaal weten hoe we het kunnen voorkomen, het is net of we kijken ernaar uit!?
Wel, ik niet ! Ik wil mijn kinderen en die van anderen een mooie toekomst geven om naar uit te kijken en op te vertrouwen ! Ik ben veertien jaar en besef maar al te goed wat er gaande is met de aarde.
En ik wil er iets aan doen!
Wie doet er mee ?

Gepost door: spanishgirl | 24-04-07

Schiet nu in actie, voor het te laat is!!! Ik doe mee, spanishgirl. Ik ben ook 14 jaar, maar ik heb de indruk dat ons verstand in vergelijking met dat van sommige volwassenen wel dubbel zo groot is.
Ik doe eigenlijk slechts gedeeltelijk mee. Het belangrijkste nu is het te voorkomen én niet discussiëren. Maar om het te kunnen voorkomen moet de oorzaak eerst gezocht worden, denk ik. Maar die oorzaak ligt voor handen: de mens met al zijn koolstofdioxideproductie.
Ik maak een werk over de opwarming van de aarde en het komt bij mij heel verontrustend over. Ik vind het heel jammer dat ik te lezen krijg dat er mensen zijn die zeggen dat de opwarming van de aarde één grote leugen is. Kijk eens om je heen en je ziet de gevolgen van de opwarming. Al die extreem droge en natte periodes, dat is toch niet meer normaal. Als je nadenkt hoeveel mensen al omgekomen zijn bij die overstromingen, orkanen, droogtes,... dan kan je alleen maar besluiten dat al heel veel mensen gestorven zijn aan de opwarming van de aarde. Ga je nu nog blijven ontkennen? Wordt het niet dringend tijd dat iedereen in actie schiet?
Ik las een artikel in het wetenschappelijk magazine 'KIJK'. Wel, héél interessant. Ik raad jullie allemaal aan het eens te lezen. Het gaat voornamelijk over de documentaire 'The Great Global Warming Swindle'. Eerst de mening van de makers van de documentaire en daarna halen ze de fouten eruit. De documentaire zegt dat de mensen niet verantwoordelijk zijn voor de opwarming van aarde en het dus niet kunnen voorkomen. Volgens die documentaire is de ZON verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde! Ze halen verschillende bewijzen aan, maar er is vanalles aan verandert. Met de grafieken is er nog het meest gesjoemeld. De woorden van wetenschappers die meewerkten aan de documentaire werden verdraait. Zij wilden net het omgekeerde aantonen met hun woorden. De wetenschappers voelen zich belazerd. Schandalig dat men zoiets durft doen! Wat heb je daar nu aan van zo'n zever te verkopen?
Mijn besluit is: schiet allemaal in actie! De fiets en groene energie zal ons redden!!!

Gepost door: Pauline | 04-01-08

Als je iets wil doen, hier moet je beginnen:
www.co2logic.com

Gepost door: Alicia | 09-07-08

Tja,al die veertien jarigen hebben wel gelijk...

En ja, ik ben zelf natuurlijk ook in die leeftijdsfase!

Gepost door: Eva x (en adam) | 10-03-09

Boeiende uiteenzetting!

Gepost door: Jan Sonneville | 28-10-09

Vind ik ook, Jan!

Gepost door: Pieterjan Marchand | 28-10-09

de vorige generaties maakten alles kapot, dus stop met zagen, zeveren en uitleggen en doe er wat aan en laat ons niet in angst zitten voor onze toekomst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gepost door: natitie | 11-12-09

70 In de jaren '70 schreven mensen zoals jij juist hetzelfde over een voorspelde nieuwe ijstijd. Dus laat ons nu gerust met uw linkse paniekzaaierij, we kennen het liedje ondertussen.

Gepost door: Wannes | 11-12-09

Vroeger was het zure regen Wannes. De zwaveligzure druppels vallen nog steeds op mijn hoofd. Oh wacht ik smelt...
We kunnen natuurlijk allemaal in geitewollensokkenbreierij geloven, maar wat zijn we ermee? Als Groen! niet zoveel bruin in plaats van groen zou importeren, hadden ze misschien net meer dan 6% gehaald.
Misschien kunnen we beter een partij Bruin! beginnen? Oh nee, sorry. Dan krijgen we president Herman vast tegen.

Gepost door: p0p4rt | 12-12-09

De opwarming van de oceaan duurt 800 jaar, heel wat geleerden zijn het er over eens dat er 800 jaar geleden iets moet gebeurd zijn met de zon. Maar die worden niet gehoord omdat ze niet gesteund worden door de vetgesubsidieerde ngo's.

Gepost door: Janice | 12-12-09

inzetten voor de opwarming van de aarde het is nodig dat iedereen zich inzet voor de opwarming van de aarde. we moeten denken aan onze kinderen, kleinkinderen,...
Wij hebben het momenteel nog goed op onze aarde, en dat moet zo blijven voor onze nakomelingen

Gepost door: marissa | 03-02-10

De commentaren zijn gesloten.