22-02-07

Onbeschoftheid bij de 'nieuwe bazen' in ons land.

Youssef slassi

Gazet van Antwerpen schreef vandaag, “Van je partijgenoten moet je het hebben...” Daarmee verwezen ze naar een artikeltje dat Bart Debie schreef op zijn website over de onbeschoftheid van het Turkse gemeenteraadslid Youssef Slassi.

Een gemeenteraadslid dat zich trouwens al voor de rechtbank moest verantwoorden wegens smaad en bedreigingen tegenover de politie.

Lees hier ‘SP.a gemeenteraadslid kaffert politie uit’

De Gazet van Antwerpen maakt zich echter druk over het feit dat Bart Debie op zijn website had geschreven dat zijn Vlaams Belang collega in de gemeenteraad, Bob Hulstaert 80 jaar zou zijn, terwijl hij er ‘maar’ 73 is.

Ze gaan wel voorbij aan een veel ernstiger feit. Waarschijnlijk vinden ze het de moeite niet waard om het te vermelden, dus herhaal ik even een citaat uit het artikeltje van Bart Debie.

“Dat Youssef Slassi gemeenteraadsleden uitkaffert is geen nieuws meer.
Onlangs stelde de 80-jarige Bob Hulstaert (VB) een vraag in de gemeenteraadscommissie waarvan Slassi het voorzitterschap waarneemt.
Toen Bob zijn hand opstak om het woord te vragen zei Slassi : "is dat een vraag of zijn dat uw laatste stuiptrekkingen?". Dat is het niveau van Slassi en de SP.a in Antwerpen.”


Sp.a die zich graag wil laten doorgaan als een sociale partij naar ouderen toe? Dat kan toch tellen, vind ik.


21:22 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Slassi haat tegenover de collega's omdat die andere meningen hebben,verwerpelijke taal genieten de bescherming van hun Sp.a partijgenoten..ook niemand die tussenbeide komt en kritiek heeft op de uitspraken van die Slassie...dergelijk houding maakt de kloof nog groter tussen wat we moeten noemen de traditionele partijden en VB...onze allochtonen voelen zich enorm sterk...ze hebben dank zij onze welwillendheid en steun hun middeleeuws bestaan kunnen ruilen voor meer menswaardige omstandigheden...en dit is hun dank..en ze gaan nog verder voetje bij voetje..nu dat halal vlees dat ze opdringen aan onze kinderen..hun hoofddoeken teken van hun fanatisme...ze geven geen duimbreed toe..hun wil zordt stillaan wet..en onder de hypocriete slogan van verdraagzaamheid woekert die "kanker" steeds maar verder in onze ...maatschappij !! en het toverwoord racisme ten onrechte verder gebruikt tegen al diegene die een halt willen toeroepen aan ...die door Allah geinspireerde politiek...het kan uiteraard zo niet verder gaan..dat weet iedereen..maar voorlopig heeft geen enkele partij de politieke moed behalve VB om een grens te trekken...tot daar en niet verder....Hier en daar gaan de ogen open vooral dan in het buitenland...hooggeleerden waarschuwen...maar we zien het begin van het einde nog niet....het zal beteren als de duivel dood is .....maar hij is nog niet eens ziek !! VB is inderdaad het enige alternatief...vergeet de rest !!

Gepost door: Rene | 23-02-07

Ik wens ook te doen opmerken dat wij niet zozeer met een vreemdelingenprobleem te kampen hebben maar eerder met een Islam probleem...Je hoort niets over Joden en al die andere tientallen nationaliteiten of etnische minderheden die in Belgie te vinden zijn...slechts "een" daarvan steekt met kop boven alles uit...de Islam...en hoe zou dat nu komen ???

Gepost door: Rene | 23-02-07

Ik wens ook te doen opmerken dat wij niet zozeer met een vreemdelingenprobleem te kampen hebben maar eerder met een Islam probleem...Je hoort niets over Joden en al die andere tientallen nationaliteiten of etnische minderheden die in Belgie te vinden zijn...slechts "een" daarvan steekt met kop boven alles uit...de Islam...en hoe zou dat nu komen ???

Gepost door: Rene | 23-02-07

Het ius civile schept gelijkheid en vrede Het ius civile wordt bedreigd.

De moslims krijgen apart voedsel, aparte zwemuren, aparte begraafplaatsen (katholieken kregen ondanks hun strijd daartoe dat niet, die moeten broedelijk naast vrijzinnigen liggen), kortom moslims krijgen een heel aparte behandeling.

De politici die dit promoten bevorderen apartheid. Dank zij de "democratie" kent Europa toch reeds geruime tijd vrede. Geen bloedige oorlogen meer.

Die vrede wordt vooral gegenereerd door een min of meer "gelijke" behandeling van iedereen. Namelijk door een burgerschap, weliswaar niet zo geslaagd als in Amerika, doch hier functioneren wel degelijk overkoepelende nationale staatsbestellen die hun burgers een min of meer gelijke behandeling waarborgen.

Met het uitzonderingsregime dat de islamieten voor zichzelf opeisen en dat de politici hun zomaar geven, creert men een vergaande, duidelijk visueel waarneembare, ongelijkheid tussen de burgers. Dit zal onvermijdelijk leiden dot een geweldige explosie van bloederig geweld.

Wat doen onze regeringsleiders intussen ? Via de media (de Standaard en de KNACK) starten zij een grootscheeps offensief om haar eigen bevolking te overtuigen dat de Koran maar een boek is als de rest. Dat de islam een ongevaarlijke ideologie is. Dit in het licht van de aanstaande verkiezingen. Hierdoor wordt de democratie (en de vrede) onmiddellijk bedreigd.

In het Oude Griekenland, oorsprong van de democratie, diende men bij het bereiken van de meerderjarigheid trouw te zweren aan de wetten van de polis. Men diende te zeggen dat men zich ging conformeren aan de wetten van de Polis. Zo niet diende men te vertrekken.

wat de Politici doen is thans het creeren van ongelijkheid en de burgerlijke vrede vernietigen.

Eens de rechtstaat vernietigd, het ius civile omvergekegeld rest enkel nog chaos en geweld.

Gepost door: Johan | 23-02-07

De commentaren zijn gesloten.