27-02-07

Wat willen die stakers in Vorst nu nog meer?

VW Vorst werd gisteren nog maar eens lamgelegd door een groep Franstalige ophitsers.Vandaag moest het personeel instemmen met het plan van de directie, die 2.200 jobs garanderen voor de constructie van zowel Audi als Volkswagen. Deze keer zijn de vakbonden de dupe van de jarenlange sociale onrust die ze veroorzaakt hebben bij VW Vorst. Nu pas roepen ze de arbeiders op ‘om het gezonde verstand te laten zegevieren’. Een beetje laat natuurlijk. Want wanneer de directie en de arbeiders geen overeenkomst bereiken, zal de fabriek verhuizen naar Spanje.

Als het personeel instemt met het plan van de directie, garanderen Volkswagen en Audi "2.200 jobs, investeringen, concrete producten en productievolumes". In ruil daarvoor wil de directie dat de arbeidskosten 20 procent naar omlaag gaan, zonder al te veel invloed op het nettoloon van de werknemers. Die reductie van de arbeidskosten zal vooral gerealiseerd worden door de werkweek te verlengen van 35 tot 38 uur, zonder loonsverhoging.Ook wordt van het personeel meer flexibiliteit gevraagd. "De goedkeuring van de intentieverklaring is voor Audi een dwingende voorwaarde voor een duurzaam engagement in de vestiging in Brussel", liet de directie al eerder weten. Maar ook de liberale vakbond denkt dat het kantje boordje wordt bij de stemming.

In de intentieverklaring verzekert het bedrijf dat de fabriek in Brussel, die men nu ‘Audi – Brussel’ noemt, van 2007 tot 2009 zeker 84.000 wagens per jaar mag maken. Het aantal jobs wordt gestabiliseerd op 2.200. In een overgangsperiode tot eind 2010 zullen er "geen bedrijfsgebonden ontslagen op economische gronden" zijn voor de arbeiders. Als men om momenteel niet te voorziene redenen toch tot een personeelsafbouw zou moeten overgaan, zullen personeelsleden dezelfde voorwaarden en vergoedingen krijgen als in de afgelopen maanden.
En dat is nu net wat sommige stakers wensen.

13:40 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

???? zijt gij bereid om voor een deel van uw loon in te leveren?
nog meer flexibiliteit? arbeiders in België zijn al praktisch het meest flexibel, nog meer????
Nu pas oproepen voor het gezond verstand?
dit is gewoon de zoveelste truc van VW: men gaat hoe dan ook naar een ander land, ook al zouden de arbeiders deze toegevingen aanvaarden: gij weet beter, ge staat tenslotte aan de kant van de werkgever?
en als ze zouden toegeven? dan gaan alle andere bedrijven in elke sector het voorbeeld geven, leve de middeleeuwen?????

Gepost door: watje | 27-02-07

De rooie vakbond verneukt België De rooie vakbond is heel de arbeidsmarkt aan het verneuken met hun extremisme. Iedereen even arm is hun slogan, en dat zal pas lukken als de werkgevers hier massaal wegtrekken. Kijk naar Charleroi, daar regeren de rode rukkers al tientallen jaren. Het is nu een ghetto, dat is wat het socialisme doet met een land!
http://soswatch.typepad.com/

Gepost door: Godfried Haltaf | 28-02-07

@Watje Denk je niet dat je een beetje overdrijft? Diegenen die het meeste inleveren zijn de zelfstandigen. Zij die 90 en meer uren werken per week om net zoals alle arbeiders een eigen huis, een auto (of twee) en een vakantie te kunnen betalen. Tenslotte willen ze ook graag hun kinderen laten studeren en een hobby beoefenen.
Dus ik denk niet dat 38 uren per week werken i.p.v. 35 uren teveel gevraagd is.
Ik denk trouwens niet dat door terug het werk te hervatten aan nieuwe voorwaarden, de arbeiders terug naar de middeleeuwen zullen gestuurd worden. Maar ik denk wel dat ze het met veel minder gaan moeten stellen en misschien wel 100 jaar terug zullen gaan, wanneer hier alle buitenlandse fabrieken wegtrekken vanwege de veelvuldige sociale onlusten hier in dit land. En de anderen, de resterende arbeidsslaven, die nu voor de sociale zekerheid zorgen, zullen het nodige geld niet kunnen blijven ophoesten om de (te)veeleisers te blijven betalen.

Gepost door: Janice | 28-02-07

onze ondergang Is het wel een drama indien Vorst sluit ?
Paars zal alles inzetten om de 200,000 nieuwe banen van 't blauw konijn te realiseren. Maak er ambtenaren van of geef ze een leefloon, verschil is er niet.

Een meerderheid van de Belgische bevolking leeft rechtstreeks of onrechtstreeks van overheidsgeld".
De meerderheid van de bevolking geniet van een overheidsinkomen , en vandaar trekken ze naar de stembus “met het doel haar uitkering veilig te stellen”. Er zal hier dus niets veranderen.
België, en bij uitbreiding West-Europa, verkiest echter ziek te zijn. En de Belgische regering houdt zich nog altijd bezig met het kleven van pleistertjes op grote gapende wonden”.
De Europese politici zijn helaas bang om aan het sociale vangnet – dat niet zelden een hangmat is geworden – te tornen: “de ambitie van de meeste West-Europese politici is concierge te zijn van het kunsthistorisch museum dat Europa zal heten”.
Natuurlijk pogen sommigen neerbuigend te doen over bepaalde jobs die in een liberale economie zoals Groot-Brittannië worden gecreëerd: ze betalen slecht, en zouden de mensen met een inferieur gevoel opzadelen. Maar het alternatief is nog erger, Hamburgerjobs laten armen tenminste toe zelf hun situatie te verbeteren. Sociale uitkeringen daarentegen laten armen toe in hun zetel te blijven zitten, voor hun plasmascherm – levenslang.”
Beseffen de werknemers van VW niet hoe goed ze het hebben ?
Een recent EU-rapport levert nogmaals zware kritiek op het Belgisch sociaal stelsel, met zijn uitkeringen die onbeperkt zijn in de tijd, en zijn rigoureuze arbeidswetgeving die jobvernietigend werkt. Of zoals de Wall Street Journal onlangs schreef over de het Frans sociaal systeem: “Wat is er in ‘s hemelsnaam sociaal aan een systeem dat permanent 8 à 10 procent van de actieve bevolking tot werkloosheid doemt?” In de VS ligt de werkloosheidsgraad inderdaad nu al jaren op hooguit op 3 à 4 procent, terwijl de ambtenarij er slechts een klein percentage van de actieve bevolking vertegenwoordigt.
De vraag die we ons moeten stellen is wat we willen voor onze kinderen. Willen wij dat ze verplicht worden om Chinees te leren, om plastic replica’s van de Antwerpse kathedraal te verkopen aan Chinese toeristen? Of willen wij een Europa dat meer is dan een museum, en dat op economisch vlak het voortouw neemt?”

Gepost door: stradi | 03-03-07

Dus, u beweert dat wanneer ik meer flexibiliteit aan de dag leg, de sociale slachtbanken, die u bedrijven noemt, geneigd zullen zijn om de arme loonslaven wat kruimels te gunnen die van hun rijk gevulde kapitalistische tafels vallen?
Is het u dan niet opgevallen dat de Europese unie, met de invoering van de euro, alleen de bedrijven ter wille is gekomen? Ze moeten zelfs hun wisselkoers niet meer betalen. Wat was uw voordeel ook alweer? Tegen wie moet ik concurreren? Tegen een Pool die als vanzelfsprekend minder verdient dan een doorsnee Belg? Misschien tegen een van honger creperende Ethiopiër? Wat met de stelling ‘wie meer verdient dan 2 euro per dag, is een rijk mens’? Ik veronderstel dat dit gegeven klopt in pakweg India, maar mag ik dat dan ook veronderstellen in België? Wat met de Poolse vrachtvoerder die op onze parkings kwijlend toekijkt hoe zijn west Europese collega’s (of moet ik concurrent zeggen) de maaltijd nuttigen in de wegrestaurants?
VW Vorst gooit 2000 man op de keien, wegens te duur, terwijl in Duitsland de VW top wordt voorgeleidt op verdenking van fraude. Hoe zat het weer met Sabena, Picanol,…
In een der rijkste landen ligt het officiële armoedecijfer op 15%. Terwijl het voorbije jaar het aantal miljardairs (mondiaal) is toegenomen met 150, de grootste stijging ooit (nos.nl). De armoede bij het volk loopt op, terwijl de weelde toeneemt voor 10% rijken.
De topmanagers moeten zoveel krijgen, anders wil niemand dit werk doen, is de stelling, een van de basisprincipes van de economie: vraag en aanbod. Waarom geldt dit basisprincipe niet voor de werkmens? Maar veel is nog niet genoeg, toch nog moeten frauderen…Wat met de organenhandel, zie bvb. China, Moldavië,... Waar de armste sukkelaars van de straat worden geplukt, om ze te beroven van hun organen, zelfs alles is niet genoeg.
Is dit het mooie systeem dat jullie verdedigen?

Gepost door: obelix | 09-03-07

De commentaren zijn gesloten.