11-03-07

Eurabia: de ware reden achter de moslim-migratie

Eurabia: de ware reden achter de moslim-migratie
06-03-2007 - Marc Defianth - Het vrije volk


Bat YeOr
Onderzoekster Bat Ye'or wijst op het bestaan van officiële overeenkomsten tussen Europa en de Arabische wereld. In ruil voor olie mag en mocht de Arabische immigratie en de verspreiding van de islamitische cultuur in Europa geen strobreed in de weg gelegd worden.


'Eurabia' is de naam van een krantje dat in 1975 werd uitgegeven door het 'Europees Comité voor Coördinatie van de Vriendschapsbetrekkingen met de Arabische Wereld', in samenwerking met diverse Arabische en islamitische organisaties.
Dit comité werd in het leven geroepen door leden van wat destijds nog de EEG (Europese Economische Gemeenschap) werd genoemd, maar dat we nu kennen als de EU (Europese Unie).

De in Egypte geboren historica Bat Ye'or onderbouwt in haar boek 'Eurabia: The Euro-Arab Axis' op onweerlegbare wijze hoe Arabische/Islamitische en Europese politici en intellectuelen na de Oliecrisis in 1973 gezamenlijk een koers uitstippelen voor Europa.
Verlangend naar macht en invloed in de Arabische wereld en een gestage aanvoer van olie, gaan de Europese participanten in deze samenzwering akkoord met maatregelen die Europa langzaam zullen veranderen in.... Eurabië!


De samenzweerders komen overeen dat de Europese grenzen moeten worden geopend voor massale migratie van Arabieren en moslims naar Europa. De deelnemende intriganten besluiten dat de verspreiding van de Islam in Europa geen strobreed in de weg mag worden gelegd, en beloven dat zij hun invloed zullen aanwenden om ervoor te zorgen dat de media en het onderwijs in Europa een 'objectief' en positief beeld schetsen van de Islam en haar geschiedenis in Europa (het gaat hier niet over vage complottheorieën. Bat Ye'or onderbouwt haar verhaal met officiële documenten). Treffend zijn ook het anti-Amerikanisme en de Israëlofobie waarin de Europese en Islamitische samenzweerders elkaar vinden.

Onder invloed van deze 'Europees Arabische Dialoog' (EAD) ontstaat vervolgens een atmosfeer van cultuurrelativisme, irrationele zelfhaat en Islamofilie, waarin men op succesvolle wijze door het verspreiden van eenzijdige informatie, de Europese bevolking een collectief schuldgevoel probeert aan te praten vanwege het koloniale verleden, de slavernij en de kruistochten. De meer dan duizend jaar durende slachtpartijen, massale verkrachtingen, slavenhandel, schandalige onderdrukking van christenen en joden, en de talloze plundertochten van de telkens Europa binnenvallende Arabieren, Moren, Janitsaren en Ottomanen, worden verzwegen, en vervangen door de volkomen uit de duim gezogen mythe van het paradijselijke Andalusië, waar moslims, christenen en joden in harmonie samenleefden (een mythe die door Bat Ye'or op magnifieke wijze wordt ontkracht).

De pijnlijke gevolgen van de inmiddels meer dan 30 jaar durende 'Europees Arabische Dialoog' beginnen nu langzaam door te dringen in de publieke opinie. Door de massale immigratie en het hoge geboortecijfer van de moslimpopulatie, begint de Islam in Europa een politieke macht van betekenis te worden. Moskeeën, Islamscholen en Islamitische centra schieten overal als paddestoelen uit de grond, vaak gefinancierd met geld uit Islamitische olielanden. Steeds vaker eisen moslims voor zichzelf bijzondere rechten op (rechten die niet-moslims in Islamitische landen vaak niet krijgen), en men probeert de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Kunstenaars, schrijvers, atheïsten en islamcritici probeert men de mond te snoeren. Langzaam maar zeker begint de Eurabische nachtmerrie werkelijkheid te worden. Is het tij nog te keren?

Bat Ye'or's boodschap is van groot belang voor de toekomst van Europa, maar tóch is een kleine kritische kanttekening op zijn plaats. Bat Ye'or is een pleitbezorgster van de Amerikaanse 'war on terror', en hoewel zij het niet echt letterlijk zegt, lijkt ze de mening te zijn toegedaan dat een verwerping van het Eurabische ideaal, en een negatief oordeel over het Amerikaanse beleid, onverenigbaar zijn. Naar mijn mening is het echter zeer wel mogelijk om het met beide oneens te zijn. Maar ondanks dit denk ik dat 'Eurabia' een zeer belangrijk boek is, dat iedereen die begaan is met het lot van Europa zou moeten lezen.


Lees meer over haar op: http://www.dhimmi.org/

En lees ook dit: http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel23/kn2321e.htm

15:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Samenwerken, samenleven Samenwerken, samenleven

Bedrijfsleiders en sommige politici van de liberale familie staan zo ver van het plebs dat hun zienswijze op onze samenleving, ondanks hun hogere opleidingen, totaal verschilt van de realiteit. Dit is geen naïviteit of onverschilligheid , zij zijn druk doende, ontmoeten de gelijkgestemden, wonen in de betere wijken, maar vooral lezen ze die dingen die hun carrière
bevorderen .Voor de rest is er ontspanning en fun
Dat Milton Friedman niet in hun boekenkast ontbreekt is evident maar bepaalde uitspraken van deze econoom bezoedelt mee hun kijk op de manier hoe de bevolking moet omspringen met andere culturen, zoals deze;
“De grote deugd van een vrije markt systeem is dat het niet geïnteresseerd is in de kleur van andere mensen; het geeft niet om iemands religie; het maakt zich alleen zorgen of er iets kan geproduceerd worden wat mensen willen kopen. Het is het meest effectieve systeem dat we kennen om mensen die elkaar haten in staat te stellen met elkaar om te gaan en elkaar te helpen." Van culturele verschillen, van taalbarrières en de islam had de man nooit gehoord.
Onder invloed van al deze economische proza beseffen ze niet dat met die zienswijze de mensen een stilzwijgend bestand cultiveren dat, zolang de productie hen nodig heeft, zal in stand blijven, maar bij economische neerval de nooit opgeloste samenlevingsproblemen dubbel in hun gezicht zullen ontploffen.
Zodoende komt men bij die maatregelen die genomen worden om in bedrijven en overheid verplichte aanwervingen te doen, denkende dat dit alles zal oplossen.
Bedrijfsleiders kan ik nog vergeven maar politici en vakbonden verdenk ik van volksverlakkerij uit eigenbelang, wat misdadig is en zodoende dient te worden bestraft.

Gepost door: stradi | 15-03-07

Bat Ye'Or heeft in Europa een paar zielen wakker geschopt. Zelfs bij de PvdA in NL is er onenigheid over de aanpak van de 'ettertjes'.

Gepost door: Marc | 26-04-07

krapuul buiten, en diegene die aze bepamperen mogen voor mijn part mee!!
ik ben ze in ieder geval kotsbeu!!

Gepost door: carolus | 07-02-08

Schokkend! Wat een SCHOKKEND boek! M'n oogballen rolden als knikkers over de pagina's. Wat een bewijsmateriaal ook. Wat een noten, verwijzingen enz enz. Wat een enorm belangrijk boek. Dat dit boek nog niet in het NL'dse is vertaald is gezien de inhoud begrijpelijk maar daarom niet minder stuitend. Iedereen die ook maar een begin van de oorzaak van de massa-immigratie van moslims en de islam naar Europa wil begrijpen kan niet zonder eerst dit boek te lezen.

Gepost door: Charles | 10-02-09

De commentaren zijn gesloten.