11-03-07

Eurabia en de vijfde colonne

Eurabia en de vijfde colonne

http://oileurabia.blogspot.com/2005/12/eurabia-represents...

Eurabia en de vijfde colonne
Verreweg de meeste Nederlanders en andere Europeanen hebben, -mede dank zij onze mediacensuur- helaas nog steeds niet in de gaten, welke reusachtige geopolitieke ommezwaai de Europese landen in het najaar van 1973 hebben gemaakt. Op 6 oktober 1973 werd Israël, dat Yom Kippoer vierde, onverhoeds aangevallen door Egypte en Syrië. Toen president Nixon enkele weken later militaire steun aan Israël toezegde kondigden Libië, Abu Dhabi en Saoedi-Arabië een olieboycot af tegen de VS en Nederland.

De andere olie exporterende Arabische landen volgden spoedig en dreigen het olieaanbod aan de Europese landen duurzaam te beperken. De economische gevolgen voor de wereldeconomie waren ernstig maar tijdelijk, maar de internationale politieke gevolgen zijn dramatisch.

Het begin van de Europees-Arabische "samenwerking"
In de loop van november/ december van dat jaar wordt een pact gesloten tussen de E.E.G. -de voorloper van de politieke EU, die destijds alleen een economische gemeenschap was- en de Arabische Liga, waarin o.a. Arabische invloed op politiek, onderwijs en cultuur besloten ligt in ruil voor "oliegaranties". Max van der Stoel zit in die tijd namens Nederland in de E.E.G.

Een citaat uit een voordracht van de Egyptisch-Joodse historica Bat Ye’or in juni 2004 in de Franse Senaat te Parijs:
“De samenwerking wordt in 1974 in Parijs bestendigd met de oprichting van de Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation. Aan dit lichaam werd het beheer van alle aspecten van Euro-Arabische relaties –financiele, politieke, economische, culturele en die welke betrekking hadden op immigratie, toevertrouwd. Deze organisatie functioneerde onder auspiciën van de Europese regeringsleiders en hun ministers van buitenlandse zaken, in nauwe samenwerking met hun Arabische tegenspelers en met de vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Arabische Liga.

Doel en strategie
De strategie, waarvan het doel was de oprichting en vestiging van een pan-Mediterrane Euro-Arabische eenheid, die het “vrije verkeer van personen en goederen“ mogelijk zou maken, bepaalde ook de immigratiepolitiek betreffende de Arabieren naar de Europese Gemeenschap. En gedurende de laatste 30 jaar stelde het ook het relevante culturele beleid in scholen en universiteiten vast.

Geheime betrekkingen en overeenkomsten
Sinds de eerste vergadering van de Euro-Arabische Dialooog (EAD) in Cairo in 1975, die werd gehouden onder de ministers en staatshoofden van zowel de Europese als de Arabische landen, werden er overeenkomsten gesloten betreffende de verspreiding en bevordering van de Islam in Europa, van de Arabische taal en cultuur door middel van de oprichting van Arabische culturele centra in Europese steden. Andere accoorden volgden spoedig, alle bedoeld om de ontwikkeling van een culturele, economische, politieke Euro-Arabische symbiose te verzekeren. Deze verstrekkende inspanningen betroffen de universiteiten en de media en zelfs de overdracht van technologieën en zelfs de diplomatie in internationale forums speciaal in de VN.

De voorwaarden van deze Associatie werden door de Arabieren gedicteerd:
1) De Europese politiek zou onafhankelijk zijn van en gericht tegen die van de Verenigde Staten
2) De erkenning door Europa van een “Palestijns volk” en de oprichting van een “Palestijnse Staat”
3) Europese steun aan de PLO
4) De aanwijzing van Arafat als de enige en exclusieve vertegenwoordiger van dat “Palestijnse volk”
5) De ontmanteling van de Israëlische Staat en de Arabisering van Jeruzalem

Hieruit ontsprong de verborgen Europese oorlog tegen Israël door economische boycots.

Arabisch dictaat
Gedurende de laatste 30 jaar bepaalden een aanzienlijk aantal niet-officiële overeenkomsten tussen landen van de EEG (en vervolgens de EU) aan de ene kant en de landen van de Arabische Liga aan de andere de ontwikkeling van Europa in zijn huidige politieke en culturele aspecten. Ik noem er hier slechts vier:
1) Europeanen die met Arabische immigranten te maken zouden krijgen zouden een speciale training ontvangen om hun zeden en gewoonten beter te waarderen;
2) De Arabische immigranten zouden onder de controle en wetten van de landen van origine blijven
3) Historische leerboeken in Europa zouden worden herschreven door gemeenschappelijke teams van Europese en Arabische historici. De Slagen van Poitiers en Lepanto en de Spaaanse Reconquista hadden niet dezelfde betekenis voor beide Mediterrane kusten;
4) Cursussen in Arabische en Islamitische taal en cultuur zouden op Europese scholen en universiteiten worden gegeven door Arabische docenten met ervaring in het onderwijs van Europeanen.”

Tot zover het citaat.

17:04 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Het laffe westen. We zijn toen verraden, we worden heden verraden en we zullen nog dikwijls verraden worden door een stelletje linkse westerse lafaards.
Dat kan men elke dag opnieuw vaststellen.
Tot de boel ontploft, dat die dag niet meer veraf is kan men eveneens elke dag vaststellen.
De lafaards krijgen de rekening gepresenteerd.

Gepost door: Jean | 11-03-07

Europe!! Your name is coward Dat is de titel van een artikel dat ik vroeger ooit schreef voor een Israëlische website.

Nu blijkt het niet enkel om lafheid te gaan, maar om macht, corruptie en olie waarvoor een heel continent zwaar zal moeten boeten.

Maar...ik vraag mij af of ze nu niet, dank zij deze zachte winter, gebruik maken van de situatie om het olieverbruik (en dus de Arabische invloed) aan banden te leggen. Heeft Al Gore bijbedoelingen?
Tenslotte is hij een Republican. Deels heeft hij gelijk, maar iedereen weet dat hij zwaar overdrijft...waarom?

Gepost door: Janice | 11-03-07

Citaat:
3) Historische leerboeken in Europa zouden worden herschreven door gemeenschappelijke teams van Europese en Arabische historici. De Slagen van Poitiers en Lepanto en de Spaanse Reconquista hadden niet dezelfde betekenis voor beide Mediterrane kusten;
Einde citaat.
Karel De Ghucht noemt die oorlogen en het te vuur en te zwaard veroveren van grondgebied "historische ontmoetingen van culturen"
Fijne "ontmoetingen"!

Gepost door: Metten | 12-03-07

VERANTWOORDING Betaalbare olie in ruil voor moslim-immigratie; dat is de deal die in de jaren 70 gemaakt is.

En waar geen ruchtbaarheid aan gegeven is in die tijd.

Geheime protocollen hebben er voor gezorgd dat we nu in de Lage Landen stap voor stap worden geislamiseerd.
De architecten van deze sinistere plannen zouden zich eigenlijk moeten verantwoorden voor een parlementaire commissie.
Voor zover deze creaturen nog leven en nog aanspreekbaar zijn.
Zij hebben ons in feite verkocht aan de muzelmannen.

De gesel van de Islam voelen wij dagelijks; intimidatie, roof, moord, verkrachting en verloedering.
Wij worden in feite bezet door een dominante cultuur en religie.
Als de hele zaak escaleert zullen de PVV en het Vlaams Belang de gelederen sluiten en gezamenlijk ten strijde trekken tegen dit facisme van de 21e eeuw.

Gepost door: Tristan | 13-03-07

Ex-moslims

Hoe men ook zijn best doet, Islamitische propaganda kan nooit verhullen dat Moslims zowel andere Moslims, met wie zij van mening verschillen, als de zo verachte "ongelovigen" vermoorden. Meer gematigde Moslimleiders, die er meer verlichte opvattingen op na houden en kritiek zouden willen hebben op de extremisten houden hun mond, omdat ze vrezen voor hun leven. Overal waar de Islam aan de macht is worden andersdenkenden gevangen gezet of ter dood gebracht. Vrouwen worden als slaven behandeld en de Islam wordt gebruikt om de aanslagen van zelfmoordterroristen te rechtvaardigen.
Het steeds maar weer "Islamofobie" roepen is een gemakkelijke maar gevaarlijke manier om de ontelbare gevallen van geweld, wreedheid en onderdrukking, gepleegd uit naam van de Islam, onder het tapijt te vegen. Het wordt hoog tijd dat de gematigde moslims, aan wiens bestaan door steeds meer mensen wordt getwijfeld, zich luid en duidelijk uitspreken tegen de kaping van hun religie. Zij zouden zich moeten organiseren om tegenwicht te bieden aan deze Islamitische propaganda, en eventueel het juk van de Islam moeten afwerpen om deel te nemen aan onze vrije maatschappij, zoals onlangs een groep (nu dus ex-)Moslims in Duitsland heeft gedaan.

Gepost door: stradi | 13-03-07

Tristan,
Die criminelen die ons verkocht hebben aan het barbaars islamitisme moeten niet voor een parlementaire commissie verschijnen gezien de hoge onbetrouwbaarheidsgraad,maar die smeerlappen moeten voor een assisenrechtbank verschijnen omdat ze een misdaad tegen de mensheid hebben begaan.
Ook al zijn ze overleden, dan nog moeten die misdadigers veroordeeld worden.
Al wat de familie vergaard heeft door deze misdaad moet in beslag genomen worden.
Dat dit ook moet toegepast worden op de huidige politiekers die Vlaanderen schade berokkenen en helpen mee leegroven is evident.
Verschuilen achter ‘onschendbaarheid’ is een farce die heel snel afgeschaft moet worden omdat ‘NIEMAND’ onschendbaar is.

Gepost door: Jean | 13-03-07

-lkko,
lšpkljkbzhgzohuunup

Gepost door: denis | 07-03-09

Denis Jammer, maar ik kan maar vijf talen, en daar is deze niet bij.

Gepost door: Janice | 08-03-09

We kennen de volksverraders. Als de hel losbreekt zullen ze zich nergens nog kunnen verbergen voor ons, inboorlingen. Ik noem hier alleen nog maar het "centrum voor autochtonenbestrijding", onder leiding van racist Jozef De Witte, die een voorkeursbehandeling mag verwachten, van woedende burgers, die door hem zijn gediscrimineerd. Zelfs KMO's zijn voor dat stuk verdriet niet meer veilig. Denken we maar aan Ferryn. Als een bedrijf zijn eigen werknemers niet meer mag kiezen, is het toch wel heel ver gekomen. En dat is slechts het topje van de ijsberg. Regelmatig ontvang ik mailtjes van bedrijven die bedreigd worden door volksverrader De Witte, die steevast in beroep gaat, als een vonnis niet "politiek correct" genoeg is. We zullen die volksverrader niet vergeten !!!

Gepost door: Eloquentia | 02-09-09

Ongeacht de feiten zelf, maar wordt de heer De Witte hier bedreigd?
En kan dit eigenlijk wel op een openbaar forum?

Gepost door: Linus De Witte (toeval!) | 02-09-09

Dit is hier geen forum. En ik denk niet dat dit moet geklasseerd worden onder 'bedreigingen', misschien is Eloquentia helderziende?

Gepost door: Janice | 02-09-09

De commentaren zijn gesloten.