20-03-07

Waarden en normen

Soms vraagt men wel eens, “maar wat zijn nu feitelijk die Westerse normen en waarden waar jullie het steeds over hebben?”
Alleen al het feit dat men niet meer weet wat ‘normen en waarden’ zijn is al erg genoeg, hoe kan men dan waarden meegeven aan kinderen wanneer men het als ouder zelf niet weet?

Waarden krijgt men tenslotte mee met de opvoeding en ook via het onderwijs. Waarden zijn zowel de regels van beleefdheid respecteren, als respect tonen voor de medemens, respect voor dieren en het milieu. Maar waarden zijn duidelijk niet voor iedereen hetzelfde. Verloren ‘waarden’ zijn bijvoorbeeld het respect voor het leven en het abnormale als norm te promoten.

Het gaat dus vooral over de gangbare omgangsvormen en principes binnen onze maatschappij waarmee publiekelijk en in sociaal verband voor de dag kan worden gekomen.

Dat betekent niet dat onze ‘waarden’ gelijk zijn aan die van andere landen, want behalve de opvoeding heeft ook religie een invloed op sociaal gedrag.

Normen zijn gangbare regels of voorschriften waaraan éénieder zich dient te houden. Het bepaalt hoe men zich dient te gedragen onder bepaalde omstandigheden. Normen zijn dus gedragsregels.
Ook onze wetten vallen onder ‘normen’.

Voorbeeld:

Er was eens...een boksmatch in Mechelen – dus in een gebied waar onze ‘waarden en normen’ moeten gehanteerd worden - tussen een bokser van Armeense en een bokser van Tsjetsjeense afkomst. De Armeniër wint de boksmatch.
Na afloop rent een groepje Armeense supporters de trappen op om hun idool te begroeten. Zij moeten echter de kleedkamer terug verlaten. Een beetje gemor onder de groep, maar toch gaan ze langzaam de trap weer af maar lopen recht in de armen van een dolgeworden groep Tsjetsjeense supporters die net de trap opgaan. Zij vallen de Armeniërs aan met (hoe kan het ook anders) messen en laten heel veel gewonden en vooral heel veel doden achter.


Wat daar gebeurde zijn dus niet onze gangbare ‘waarden en normen’, en omdat de media dit zoveelste voorval verdoezelt en doodzwijgt, spreken wij ook hier weer over het verlies van onze Westerse waarden en normen.


Jeroen ontdekte een fout in de informatie die inmiddels werd rechtgezet.

22:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Janice Ik vind je artikeltjes en onderwerpen meer dan interessant om lezen...en stoor je aub niet aan "een "bepaald individu ...zelfs op het web van Jurgen wordt hij door zijn zogezegde gelijkdenkenden als uitschot behandeld...Het gaat tenslotte over maar EEN persoon ... Een soldaat was eens kwaad op de koning ...en....de koning zat er niets mee in......doe zoals de koning

Gepost door: Rene | 21-03-07

Dat zal inderdaad het beste zijn.

Gepost door: Janice | 21-03-07

normen en waarden De Westerse beschaving heeft ons in de loop van het afgelopen millennium meer kunst
en cultuur, wetenschap en kennis, welvaart en welzijn gebracht dan eender welk ander
beschavingsmodel in de geschiedenis van deze planeet.
Daarbij komt dat geen enkel economisch systeem op korte tijd meer welvaart en
welzijn heeft gebracht voor honderden miljoenen mensen, dan het beschavings- en
democratiseringsproces die dit is voorafgegaan
Dit heeft ons rijkdom en een gestabiliseerde samenleving meegebracht.
Ze verklaart trouwens waarom de immigratiestroom Westwaarts gaat – en niet omgekeerd
Normen en waarden zijn maatschappelijke overeengekomen en aanvaarde gedragsregels, die, of men het wilt of niet, een gevolg zijn van onze geërfde christelijke geschiedenis.
Sommigen willen ons doen geloven dat we geen van beiden nog hebben om ons een schuldgevoel te geven indien we ons verzetten tegen een vreemde cultuur met andere waarden
Een theocratie zoals de islam brengt een star samenlevingsmodel met weinig opwaartse sociale mobiliteit: wie arm geboren is, blijft doorgaans arm, en wordt verondersteld in zijn lot te berusten.
Is het de bedoeling dat we dat denkpatroon overnemen? Waarom? Dat we terug kneedbaar worden?
Dat de regering nu toch de stap zet om van immigranten een elementaire kennis en
waardering van maatschappelijke en culturele waarden van ons samenlevingsmodel te eisen
duidt erop dat ook daar de assimilatie van de nieuwkomers niet vlot verloopt.
Ik kan niet nalaten hier weer het lapje voor het bloeden te zien
stradi

Gepost door: stradi | 22-03-07

werkstuk wat zijn de waarden en normen van Egypte?
en wat zijn de verschillende opleidingen in het land

Gepost door: heb ik niet | 11-01-08

@Heb ik niet
Normen en waarden: Vrouwen onderdrukken, hier en daar mensen stenigen, piramides bouwen, met woestijnzand spelen en regelmatig seksuele handelingen met kamelen uitvoeren.
Opleidingen: Die héb je niet in Egypte.

Gepost door: Piet | 17-05-09

Piet, die piramides werden gebouwd vooraleer er sprake was van de islam en of ze het toen ook al met hun kamelen deden weet ik niet, maar opleidingen heb je daar natuurlijk wel en die zij uitermate anti-westers en anti-christenen. De Kopten kunnen daar over meespreken.

Kijk maar naar het filmpje:

Gepost door: Janice | 17-05-09

De commentaren zijn gesloten.