27-03-07

Intimidatietechnieken op z'n democratisch

"In een modelstaat zouden mensen hiertegen spontaan in opstand komen..."

Iedereen kent waarschijnlijk wel ‘De Stemmenkampioen’. Ik vond het leuk om elke keer Gerolf Annemans aan te duiden als volgende premier, Filip Dewinter als beste spreker en Frank Vanhecke als meest betrouwbare. Volgens mij zijn dat werkelijk de enige politici die eerlijk zeggen wat ze denken en doen wat ze zeggen...
Geert Lambert of Anciaux duidde ik aan als minst bekwame en Di Rupo als machtigste man in België.

Maar ‘De Stemmenkampioen’ zal nooit meer hetzelfde zijn nadat professor Frank Thevissen de handdoek in de ring gooide. Frank Thevissen is hoofddocent bedrijfscommunicatie en politieke marketing aan de VUB en weet dus waarover hij spreekt.

Thevissen vertelde tijdens een interview met het maandblad Menzo dat hij nooit had durven denken dat de uitvoering van politieke peilingen zulke levensbedreigende activiteit was. Hij ergerde zich blauw aan de intellectuele oneerlijkheid van diverse tenoren in het debat. Vooral het aantal lange en infantiele brieven die door Noël Slangen aan de redactie van Het Laatste Nieuws werden gestuurd heeft hij met plaatsvervangende schaamte gelezen, zei hij.

Het werd echter helemaal compleet toen De Morgen op genante wijze zich met de VLD-agenda ging vereenzelvigen. Het werd zo erg dat Thevissen zich door de Stasi-achtige technieken van Yves Desmet, verplicht voelde zijn toevlucht te nemen tot een ‘nooduitgang’.

Want de zogezegd ‘progressieve krant’ heeft getracht door intimidatiepropaganda, die ook binnen de muren van de academische muren verspreid werden, Frank Thevissen op de knieën te krijgen. De paranoïde aanvallen van Yves Desmet en de valse informatie uit zijn personeelsdossier deden hem besluiten ermee te stoppen.

De raad van professor Carl Devos, dat hij als individu moest opletten; ‘want als zo’n bende je eenmaal in het vizier heeft en beslist op de één of andere manier wraak te nemen, je daartegen totaal machteloos staat’ en de sms ‘Be prepared’ dat Luc Van Der Kelen hem verstuurde laten niets aan de verbeelding over.
Raar dat sommige mensen nog steeds niet in complottheorieën geloven in dit land, terwijl er zoveel bewijzen zijn.

Frank Thevissen was de boodschapper van het slechte nieuws voor de VLD, die in de peilingen zeer laag scoorden. Maar zegt hij, de VLD gedroeg zich kinderachtig, alsof onze peiling de oorzaak van haar dip was, en niet de interne ruzies, het vreemdelingenstemrecht, de groeiende tegenstelling tussen links-liberalen en donkerblauwe...

De anti-democratische krachten zijn op dit moment op drie niveaus aan het werk, zegt hij. Ten eerste de politiek zelf, zie de pogingen tot manipulatie van de VLD die alleen nog ambitie heeft om aan de macht te blijven. Ten tweede door het gebrek aan het kritisch-onafhankelijk instinct bij de grote media. Het zijn echte waterdragers van het regime geworden. En ten derde door de laksheid van het academisch establishment, althans een deel daarvan, dat zich op sleeptouw laat nemen door de politieke intriges.

In feite zouden ze elkaar moeten controleren, maar ze klitten van langsom sterker aaneen.

Geen wonder, want al eerder schreef ik hier wie het land echt controleert. Het laatste antwoord van Frank Thevissen moet iedereen die begaan is met de echte democratie zich bijzonder goed in de oren knopen.

Op de vraag of hij zich een vrij man voelt antwoordt Thevissen: “Toen ik in ’87 als assistent begon aan de VUB, werd me gesuggereerd dat ik, om probleemloos carrière te maken aan de VUB, beter lid zou worden van de Vrijmetselaarsloge. Alleen al omwille van die zachte dwang ben ik dus nooit lid geworden en ben ik beginnen beseffen dat onafhankelijkheid een prijs heeft. In de loge zit natuurlijk de crème-de-la-crème van de VLD zoals Karel De Gucht, naast een pak journalisten, plus de academici, die ineens ‘wetenschappelijke bezwaren’ meenden ontdekt te hebben tegen mijn politieke peilingmethodes.

Maar geen nood, ik heb nogal wat vrienden die met grote regelmaat lekken over wat daar in de loge gebeurt en besproken wordt. Uiteraard wordt daar vanalles gearrangeerd. Meer zeg ik daar niet over, iedereen mag zijn conclusies trekken.21:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Ik weet het natuurlijk niet maar... ik heb zo den indruk dat er twee soorten van politiek bestaan...deze waar wij weet van krijgen via de media en deze waar wij geen weet van hebben..zoals bv de loge...enkele superrijke families..de adel enz ...deze beslissen volgens mij en manipuleren de regering...enkelingen met karakter en die zich niet laten omkopen...mensen die in de politiek stroom opwaarts willen roeien...uiteraard die betekenen een gevaar en moeten verdwijnen...zoals ten tijde van priester Daems die iets probeerde te forceren om het lot van de arbeiders te verbeteren...Nu gaat het beschaafder onder de noemer van zogezegde democratie maar in weze is er niets veranderd aan de mannier...uitspraken zoals "mestkevers" en "alle middelen zijn goed" zijn daar het bewijs voor......
Maar mensen blijven niet dom ...keer op keer heeft het VB al overwinning geboekt...om dat te stuiten heeft men de vreemdelingen stemrecht gegeven en met succes..maar hun laatste troef is uitgespeeld...Als ge ziet wat zogezegde socialisten zoal posten ,behalve enkele fanatieke uitzonderingen is de rest allemaal van krapuleuse aard..als ge met dat soort verder moet....liegen en bedriegen ..die vrouw welke klacht neer legde omdat haar zogezegde foto zonder toestemming werd gebruikt in een verkiezingscampagne van VB.....het VB secretariaat te Hoboken ..zwaar beschadigd... de moorden te Antwerpen verwijzend naar VB...de orkestjes van Barman...de meer dan 600 koppels te St Niklaas misbruikt voor propaganda doeleinden tegen VB...het beschadigen advocatenkantoor Marijke Dillen Kroonstraat Borgerhout...dat zijn allemaal tekenen aan de wand ...en ik vrees dat het nog erger zal worden ...de enige partij die kan zeggen dat ze verdraagzaam en ...democratisch is ...het VB uiteraard ... het verschil met de anderen bestaat erin dat ze een realistische kijk hebben op de toekomst en meer en meer mensen beginnen zich dat te realiseren

Gepost door: Rene | 28-03-07

vrijheid? Eigenlijk zouden we ons niet moeten bezig houden met politiek, maar ik merk het aan mezelf, door de onlogica van vele beslissingen van onze huidige politici , wordt je meegesleurd in een golf van afgrijzen die resulteert in het herinneren van het oude gezegde “ als je je niets aantrekt van politiek , zal de politiek zich wel met jou bezighouden”
Politiek moet er op gericht zijn een kader te scheppen waarin elk individu zich kan ontplooien met de talenten die hij in zich heeft, of waartoe hij opgeleid is Maar ja , dat zal wel een oerconservatief en vooral naïef denkpatroon zijn.
Wat nu beslist word in de loges heeft enkel tot doel de verouderde illusie van mei ‘68 in stand te houden, maar vooral de macht te behouden en repressie te voeren tegen hen die dit willen veranderen. Democratie? mooi beeld voor naïevelingen.
Als kmo-leider geloofde ik nog in vrijheid , maar ben gestopt en overweeg te emigreren.
Mijn politieke profiel was niet het juiste.
Het Vlaams Belang moet medezeggenschap krijgen om te maken dat die stallen uitgekuisd worden en we spoedig volledig bevrijd zijn van een jarenlange repressie in een vrije discussie, vrijheid tot ontwikkeling, streven naar welvaart en de vrijheid voor de jeugd om zichzelf te verwezenlijken en zichzelf te ontplooien. Wij zijn het laboratorium van een nieuwe samenleving met kansen voor iedereen. Wat er nu in onze samenleving gebeurt, het realiteitsdenken, is niet te voorkomen en niet meer te stoppen. Hoe harder de politiek dit wil tegenhouden, hoe harder de bevolking terugpakt.

Gepost door: stradi | 28-03-07

de realiteit De realiteit van de logedictatuur merken wij alle dagen hier in borgerokko waar ondanks alle dagen grote kuis door de torando's(ook maar de enige plaats waar dit gebeurd ,dagelijks) het vuil zich opstapeld in de straten en tussen de kapotgetreden plantsoenen.
De weinige vlamingen die er nog wonen worden stelselmatig bedreigd of overvallen door de lieve nieuwe belgen die mede door "progressieve" straathoekwerkers-uivoerig geselecteerd door het ABVV- de juiste directieven worden meegegeven dat zij op alle steun van de rode kameraden kunnen rekenen als ze maar rood stemmen en de VB stemmers zo veel mogelijk proberen te "overtuigen"om over te stappen naar de andere kant, dat hierbeij veel geweld aan te pas komt t.o.v. van de reeds gemarginaliseerde groep-meestal oudere bewoners- is volgens de rode broeders normaal'ze moeten maar meelopen en niet dwar zijn!!!stalinisme op zijn best,de doden die zijn gevallen worden netjes verzwegen door de SATSIpers van de kranten die"alles weten" maar wat U moet weten zedig verzwijgen.
Midden in deze wijk zitten de gastjes van blokwatch de gesubsidieérde kliek leugenaars en anarchisten van de ABVV -U weet wel de vakbond die zijn kaderleden dikke zwarte enveloppen gaf elke maand-te nemen en niet te laten-zoals een klokkenluider aan de lijve mocht ondervinden hij is naar Nederland moeten vluchten !!
Het kliekje rond aartsleugenaar Spruyt en van Minnebruggen is makkelijk te ontmaskeren als dé sturende kracht van de algehele polarisatie tussen de bevolkingsgroepen,-en is de denktank rond de vele rellen in Borgerhout zij zijn dus de vazaalen van de
Vijmetselaars-Loge-Dictatuur kortgenaamd de VLD!
Deze mei 68 nitwits schijnen te denken dat zij het monopolie hebben op repressie en geweld en dat dit zo zal blijven,de verassing zal hard aankomen !vele ouderen schreeuwen om hulp ,getuige zijn de vele mails die ik ontvang en de vragen waneer "alles terug veilig zal zijn" als het van de bende van 'patrick 'afhangt mijn insziens NOOIT

Gepost door: lowieke staal | 28-03-07

De commentaren zijn gesloten.