10-04-07

Creationisme versus Darwinisme

De studie evolutionaire biologie is om onverklaarbare redenen weggelaten op de lijst van studierichtingen waarvoor Amerikaanse studenten een federale beurs kunnen aanvragen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Onderwijs is dat per ongeluk gebeurd, maar critici betwijfelen dit. Dat berichtte het Britse wetenschapsblad New Scientist donderdag.

Het ministerie van Onderwijs bracht eerder deze week een lijst naar buiten van studies waarvoor universitaire studenten een studiebeurs kunnen krijgen. Op de plek waar logischerwijs de richting evolutionaire biologie zou moeten staan, is een witregel ingevoerd. Verdacht, vinden voorstanders van de evolutieleer. Een vergissing, stelt het departement.


Soms lijkt het erop alsof verschillende discussies tegelijk losbarsten. Maar het gaat allemaal over één onderwerp waarover nog nooit een levend wezen met zekerheid kon beweren dat hij het allemaal weet.

In Engeland barstte de discussie over Intelligent Design los. En even later in de VS en nu ook in Europa; het creationisme versus Darwinisme.

Het begon in Europa toen er een tijd geleden een prachtig geïllustreerd boek van minstens 3 kilogram gratis werd verdeeld in scholen, bedrijven, redacties, bibliotheken e.d.

Het boek heet ‘Atlas of Creation’ en moet verschrikkelijk duur zijn, want de prachtige glanzende bladzijden en de vele zorgvuldig gekozen foto’s liegen er niet om. Om dat zomaar gratis uit te delen moest er wel meer achter zitten. En inderdaad, helemaal aan het einde van het boek wordt het duidelijk. Een auteur met de naam Harun Yahya schreef in dit onvoorstelbaar lijvige boek over de leugens van Darwin. En...er komen nog zes delen binnenkort. KLIK HIER

Harun Yahya is een voorvechter van tafsit ilmi, die spectaculaire natuurverschijnselen en vooral hypermoderne natuurwetenschappelijke kennis in de koran terugleest om vervolgens de goddelijke oorsprong van het heilige boek, de koran, te bewijzen.

De naam Harun Yahya is een pseudoniem van de Turkse intellectueel Adnan Oktor en volgens sommigen een obscurantist met een quasi-wetenschappelijk jasje. Het boek moet gezien worden als een vorm van islamitisch creationisme en daarover was een tijd geleden nogal wat te doen in Nederland. In ons land werd er heel kort aandacht aan geschonken tijdens een nieuwsuitzending maar vanaf het moment dat men wist dat het boek oorspronkelijk in Turkije opdook werd het bijzonder stil rond deze voorvechter van het creationisme.
Zijn bekeringsdrang is zo groot dat je elk boek kunt downloaden via internet:
KLIK HIER

Het hele debat tussen evolutionisten en gelovigen over het Intelligent Design dat nu aan de gang is, is een eerder zinloze discussie. Geen reden voor Siegfried Bracke om vandaag in Terzake de ‘creationisten’ in de VS als demonen voor te stellen, en studenten van de evolutieleer van Darwin als enig geloofwaardig alternatief een studiebeurs verdienen.

Iedereen zoekt antwoorden die niet altijd te vinden zijn.
Religieuzen geloven dat het begin van het universum, de aarde, de dieren en de mensen centraal staan en door een opperwezen werden geschapen. Het is geen wetenschappelijk artikel dat werd geschreven in een boek ‘De Bijbel’, maar het is een geloofsdocument. Geschreven uit verhalen die mensen elkaar hebben verteld. Het is een verhaal om mensen het verschil tussen goed en kwaad bij te brengen, het gaat om een geloof over de verbinding tussen de mens en de aarde waarvan en waarop hij leeft. Niet het verhaal op zich is belangrijk, maar de waarden die er van uitgaan.

De evolutieleer is net het tegenovergestelde.
De evolutieleer heeft geen speciale interesse in het ‘waarom’ van de kosmos, noch over de speciale plaats die de mens hierin betekent. De evolutietheorie beschrijft hoe het leven ontstaan is in technische, natuurkundige en biologische terminologie. Het gaat om oorzaak en gevolg, niet om geloof. Het gaat om het gedrag van cellen en virussen, niet om spirituele eenheid tussen man en vrouw. De evolutieleer van Darwin vertoont hiaten en verklaart niet alles, daarom blijven gelovigen op hun honger zitten. Een discussie tussen beiden is zinloos.

Iemand die de discussies van dichtbij heeft gevolgd schreef:
Wat ik in het, wat ik dan maar even het Intelligent Design-debat noem, veel zie gebeuren, is dat de vragen verkeerd gesteld worden. Orthodox gelovigen blijven maar aan Darwin en zijn adapten vragen naar het waarom van het menselijk bestaan. Darwin kan hierop geen antwoord geven met als gevolg dat deze gelovigen niet meer in de evolutietheorie kunnen ‘geloven’. In spiegelbeeld gebeurde hetzelfde in de vorige eeuw. Wetenschappers en onderlegde gelovigen verloren hun geloof in de Schepper-God omdat het Genesisverhaal niet meer wetenschappelijk was vol te houden.

Je moet aan de evolutietheorie vragen stellen die gaan over het hoe van de kosmos. Stel je vragen over het waarom van mens en kosmos aan het Genesisverhaal. Als je wilt weten wat ‘liefde’ is, lees de bijbel; maar als je weten wilt hoe kinderen verwekt worden, vraagt het de wetenschap.


Lees ook de reactie van een wetenschapper: KLIK HIER
En wat Kifkif hierover schrijft: KLIK HIER

00:02 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Het wetenschappelijke karakter van Creationisme onder de loepe genomen Het Creationisme wordt verweten niet wetenschappelijk te zijn. Om deze stelling te onderzoeken, heb ik volgende weblog gemaakt. Alle reacties zijn welkom.

http://www.bloggen.be/creationisme_op_objectieve_manier_bekeken

Gepost door: Creationisme Objectief | 19-08-07

Creationisme en mijn mening erover. Het creationisme is volgens mij gemakkelijker te weerleggen dan velen denken. Het is niets meer of niets minder dan een deel van een tamelijk overheersende geloofsovertuiging. Het feit dat mensen de discussie voeren over wat er al dan niet mag aangenomen worden als het juiste of het foute, is in se al een misstap. Het is een misstap, in die zin dat je de mensen die overtuigd zijn van het gelijk van het creationisme, enkel doet meer doet geloven DAT er iets is om over te discussiëren. Wat dat is er niet. Bij deze discussie maakt men een vergelijking. En men mag geen vergelijking maken tussen geloof en wetenschap. Appels en peren.

Ik zal het creationisme dus niet weerleggen. Waarom zou ik? Het is nutteloos. Zo kan ik even goed het Christendom weerleggen. Want het Christendom is hier toch onder andere op gebaseerd. Of niet soms?

Ik denk dat het wél nuttig kan zijn om eens na te denken over hoe het creationisme tot stand gekomen is, en daarna eens te kijken hoe de evolutietheorie tot stand gekomen is.
Maar dat is een vergelijking waarmee men dient op te letten. Want het gaat niet enkel om de oorsprong op zich, maar ook om de uiteindelijke totstandkoming, en wat deze beide de dag van vandaag van betekenis vervullen.
Als ik hoor dat er nu al ENKELE musea bestaan, die volledig gericht zijn naar het creationisme, dan voel ik enkel spijt. Een museum moet wetenschappelijk blijven. Zeker als het om een verklaring gaat van de totstandkoming van de mensheid. Het is gewoon triestig om te zien hoeveel mensen blind vertrouwen hebben in het geloof waarmee ze zijn opgegroeid, en het er zelf voor over hebben om deze vorm van houvast ook te beginnen zien als een verklaring voor hoe zij zelf zijn zoals ze zijn.

Inderdaad, de evolutietheorie, het is geen gemakkelijke, en als je cognitief minder spontaan bent aangelegd, zal je je niet snel de moeite doen om er diep over na te denken. Dan zal je de meest voor de hand liggende verklaring als waar nemen, zeker als je omgeving dit enkel bekrachtigd.

Ik neem deze mensen niets kwalijk. Maar ze moeten niet beginnen met musea op te richten.

Verdorie.

Gepost door: Jan | 08-01-08

De Creator staat aan het begin van de Schepping. De oerknaltheorie bewijst dit. Genesis is een verhaal dat pedagogisch bedoeld is, maar het moet niet letterijk begrepen woren. De gelovige creationisten staan dan ook het dichtst bij de waarheid.

Gepost door: Yves | 09-08-08

Wat mij zeer stoort aan creationisme of aan religies is dat ouders hun kinderen voorleggen wat ze moeten geloven. Zeggen dat ze moeten braaf zijn om in de hemel te komen, het bestaan v/d ziel etc.

We gaan onze kinderen toch ook niet zeggen dat de aarde een platte schijf is?

Wat er dan ook nog eens bij komt is dat het achterlijke idee, aka een religie, er nooit uit zal gaan. Mens heeft geen religie nodig, hij denkt dit alleen maar omdat hem dit is aangeleerd.

Wordt allemaal even volwassen en ga je leven niet verknoeien door het te wijden aan een godsdienst.
Het wordt tijd dat de mensheid zijn ogen eens opendoet.

Gepost door: Toni | 12-03-09

Tim Hadden de ouders van Tim Kretschmer hem maar gezegd dat hij moest braaf zijn om in de hemel te komen, dan hadden 16 jonge mensen niet vermoord geweest. Je ziet, het geloof heeft ook zijn goede kanten. Het is gratis en het geeft hoop, waarom zo'n aanbod afslaan?

Gepost door: Wannes | 12-03-09

Ik moet voor de les Islam een debat voeren over darwinisme en creationisme.* Ik ben er zelf nog steeds niet uit wat ik er van moet denken. Ik geloof wel in de evolutietheorie vanaf het ontstaan van soorten, maar over het bestaan van god en het ontstaan van het universum heb ik (nog) geen eigen mening.

Ik vind nergens een klare uitleg over het standpunt van de wetenschappers. Hier en daar wordt er iets naar je hoofd geslingerd over de big bang, maar niemand lijkt te weten wat er precies gebeurd is toen.
Kan iemand me die klare uitleg bezorgen?


Ik snap waarom mensen in god(en) geloven omdat het onrealistisch is dat er uit het niets een ontploffing gebeurd en daar dan opeens atomen komen bij kijken.
Ik vind ook dat ongelovigen zich (althans in België) zich zonder reden arogant gedragen tegenover gelovigen, want de big bang is evenzeer omstreden en niet bewezen als creationisme.

* Ik volg lessen Islam om alles eens van een ander standpunt te bekijken en meteen iets mee te pikken over de inhoud van de godsdienst, dat ik lessen over de Islam volg wil nog niet zeggen dat ik een moslim ben.

Gepost door: Helena | 30-03-09

@HELENA Of er een god is die ons geschapen heeft dan wel dat er een big bang geweest is die dit treurdal via evolutie heeft doen ontstaan is terug te voeren naar onbeantwoorde vragen van de zoekende mens. Zij die de kans krijgen dit probleem intellectueel te benaderen zullen al vroeg in hun zoektocht belanden bij de vraag wat eerst was, het ei of de kip.
Laten we er van uitgaan dat we door het lange zoeken naar de ultieme waarheid, wars van alle tegendraadse verklaringen, de dogma’s, de fanatieke tegenstellingen tussen creationisten,
de godsdienstfanaten en evolutieaanhangers, vermoeid een veilige haven gevonden hebben, het negationisme of gewoon het humanisme. Het ontkennen van alles of geloof in eigen goddelijkheid. De humanisten zullen dat niet graag lezen maar door hun vruchteloze zoektocht naar god is dit het eindresultaat, de mens is god.
Nu moet de missing link toch wel eens dieper bestudeerd worden in de evolutietheorie, de tijdsspanne van aap naar homo sapiens is wel heel kort. Ook zal de zoekende mens meer de kleine lettertjes moeten lezen van de vermeende heilige schriften, waar bij de grote godsdiensten stil aan voorbijgegaan wordt. Dogma’s aanvaarden brengt rust in ons wezenlijk bestaan, rust ook in de samenleving als alle oppositie geëlimineerd is, maar zij zullen op termijn terug in vraag gesteld worden door de zoekende aard van de mens.
Zouden we de conclusie niet kunnen trekken, refererend naar de huidige stand van de wetenschappelijke DNA-kennis, dat er ingegrepen is in de evolutie; wat ons tot denkende mens gemaakt heeft. En om godsdienst niet te moeten scheiden van evolutie kan men stellen dat er bij die ingreep ook richtlijnen meegegeven zijn, zeg maar een gebruiksaanwijzing om in de beginfase met die nieuwe gave om te kunnen gaan zonder gek te worden.
Een gebruiksaanwijzing van een toestel heeft grote waarde tot men de werking van het toestel kent, dan belandt het in de kast en is het niet meer zo heilig; het mag ons leven niet beheersen, er komen steeds nieuwere versies op de markt, toch is het raadzaam het bij te houden in geval er iets uit de hand loopt.
Alle godsdiensten hebben meer oog voor de gebruiksaanwijzingen dan voor de creatie,
zij hebben er een cultus van gemaakt die elke geestelijke evolutie onderdrukt.
Toch staat er duidelijk in, gegarandeerd door de fabrikant, dat de mens gemaakt is naar zijn eigen beeld en gelijkenis. Dus onze zoektocht kan hier stoppen. Geef de mens vrijheid van denken en handelen, gecorrigeerd en in banen geleid met de eerste gebruiksaanwijzingen en we leven in de beloofde hof van eden. God is eindelijk gevonden, dat zijn wij.
Wat de fabricagefouten betreft, dat staat ook in de kleine lettertjes.
Niet volledig doordacht maar toch......

Gepost door: Stradi | 01-04-09

Prei Enkele punten ter overweging:

-God kan niet bewezen worden, net zomin als bv de zwaartekracht. Alleen door zijn effecten te bestuderen komen we tot het besluit dat het bestaat.

-Mss heeft de Schepper ervoor gezorgd dat hij niet bewezen kan worden, gezien het gevaar voor massale zelfdoding, eens men overtuigd is van een hemel.

-evolutie kan evenmin bewezen worden; na 150 jaar zoeken naar overgangsvormen is bijna niets gevonden. Zelfs Darwin zou er depressief van worden.

-dat levensvormen zich aanpassen aan de omgeving klinkt annnemelijk, maar waarom doen ze dat ook als het helemaal niet nodig is voor hun (voort)bestaan? Bv waarom legt een kip iedere dag een ei, waarom geeft een koe 10 l melk per dag, waarom zijn bomen uiterst nuttig op velerlei gebied (CO2 opname, constructie, brandbaar). Hun stam had bv ook kunnen bestaan uit alleen maar bladstelen zoals bij een bananenboom (of bij prei), of keihard en onbrandbaar zijn...

-enz enz

Gepost door: Wannes | 01-04-09

De commentaren zijn gesloten.