13-04-07

PS verovert Vlaanderen via moslims

De PS gebruikt moslimextremisme om Vlaanderen te veroveren en voor de eigen electorale overwinning.

BEKIJK DE FILM

RADIOUITZENDING BRUSSELSNIEUWS

BUITENLANDS NIEUWS OVER BRUSSEL

De Marokkaanse journaliste Hind Fraihi heeft een boek geschreven over haar ervaringen in de islamitische wereld in Sint-Jans-Molenbeek.

12:57 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Zeer goed Leuke bijdrage

Groeten van Pietje

Gepost door: pietje | 13-04-07

Aftredend president Sezer van Turkije waarschuwt zijn land vandaag voor het opkomende fundamentalisme, een beweging gesteund op de eigen bevolking en op vreemde invloeden, zegt hij.

Dit is nu het meest verbazende van het hele gebeuren rond moslims: als door Gods hand geslagen worden ALLE moslims, waar ook ter wereld, radicaler. Ook als ze in Indonesie, Thailand, of Europa wonen. Dit kan dus onmogelijk veroorzaakt worden door de plaatselijke politiek of omgevingsfactoren. Het zit hem gewoon in de genen volgens mij. Ik wil deze gevaarlijke mensensoort hier niet.

Gepost door: Jef | 13-04-07

Was zij niet een van de 5 moslima's die onlangs op de VRT deelnam aan de reeks over integratie ? Dan liet ze zich wel normaal vooraan filmen. Deze vrouw behoort tot een geringe minderheid, zij zal meer problemen ervaren met haar Marokkaanse achterban dan met de Westerlingen. Zij lijkt me een vrouw met persoonlijkheid en een sterk karakter te zijn. Als er ooit een vrouwenopstand ontstaat bij de moslims zullen de venten vreselijk opkijken van de kracht van hun eeuwenlange onderdrukte vrouwen.

In EU-verband moeten de partijen met gezond verstand de krachten bundelen om de meubels te reddden, te zorgen dat er een einde komt aan verdere migratiestromen. Terwijl Turken & Marokkanen nog volop bezig zijn zich bij ons te installeren, zijn de volgende vloedgolven uit donker Afrika aan het binnenrollen.

Je moet wel erg naïef zijn te denken dat deze mensen onze economie aan de gang zullen houden, de welvaart verder ontwikkelen en ons stevige sociale stelsel van solidariteit in stand houden.

De makkelijkste houding in de politiek (en in het leven) is toegeven en de werkelijke bechavingsprobemen negeren. Om je eigen cultuur te verdedigen, moet je ze wel kennen en beleven.

Cultuur is voor veel mensen zoals de liefde : aan de overzijde lijkt ze altijd mooier. Cultuur wordt vaak verward met een vakantiegevoel.

En ik ben een vreselijke zageman. Ciao, bella ! Je blog is een succes.

Gepost door: Ray | 14-04-07

Opiniedelicten zijn zeer probelematisch: OPROEP TOT VERZET Opiniedelicten
Opiniedelicten horen niet thuis in het strafrecht.

Zeker als men zeer vage strafbaarstellingen in de wet opneemt.

Als het concreet blijft zou het eventueel nog kunnen.
Bijvoorbeeld een werkgever die openlijk racistische motieven hanteert in het aanwerven van mensen.

Maar het hebben van een loutere mening strafbaar stellen, dat is een brug te ver.

Indien men dat toch doet, dan bevindt de democratie zich op een hellend vlak en glijdt de samenleving af naar een dictatuur.

Want nu is het de mode om iedereen te verplichten om elk mens als fundamenteel gelijk te beschouwen (hetgeen in feite niet zo is). Zoniet pleegt men een misdrijf.

Wat als in de toekomst wetgeving wordt ingevoerd waar iedereen de opinie moet hebben om mensen als fundamenteel ongelijk te aanzien (hetgeen in feite ook niet is).

Bovendien, heeft de PS enz., ook nog andere motieven. Namelijk willen ze - nu ze het VB niet via gerechtelijke weg klein krijgen - deze onafhankelijkheidspartij via juridische middelen kapot krijgen, met:
1. de racismewet van 1981 (reeds neigend naar een opiniedelict)
2. het afnemen van de partijfinanciering
3. door het invoeren van de politieke doodstraf, door mensen die niet de juiste opinie hebben te verbieden om zich verkiesbaar te stellen

Dit MOET STOPPEN!!!!!

De liga van de mensenrechten heeft dus groot gelijk om zich zorgen te maken...
Dat doe ik ook.
Voor AFF zal dat wel geen probleem zijn zeker... Desgevallend moet u zich m.i. schamen als u het woord democratie nog eens in de mond neemt!

Groeten van Pietje

Gepost door: Pietje | 14-04-07

Maar één antwoord mogelijk!
Stop corruptie http://soswatch.typepad.com/

Gepost door: GODFRIED HALTAF | 14-04-07

waarom staat Vlaanderen zo zwak ? omdat er een enorme verdeeldheid heerst onder ons mensen en dit wordt kunstmatig in stand gehouden door de verschillende politieke partijen en die hebben maar een doel macht en geld...VB speelt daarin een onmisbare factor voor die corrupte partijen..VB is de zondenbok de bliksemafleider..de racisten de onverdraagzamen en de idiote slaafjes slikken dat ! we worden op alle vlakken tegengewerkt..en hoe meer ze groeien hoe meer" hens aan dek "geblazen wordt...
Waarom staan de Moslims zo sterk... of het nu gematigden zijn of radicalen ,speelt geen rol ze verkankeren de hele westerse wereld zelfs heel de wereld willen ze in hun greep...ze hebben hunne Allah de allerhoogste als politieke motivatie...zelf hebben ze "niks" iets opbouwen kunnen of willen ze niet het is gemakkelijker van het gewoon te pakken.!!.en daar zijn ze volop mee bezig...en die idioten van onze regering schijnen dat maar niet te snappen...of wel...ze laten begaan want ze geven hun voorlopig althans nog de macht en de gelegenheid zich vol te vreten met kaviaar...tot de balans naar de andere kant zakt dat zitten ze zoals jij en ik met hun kont omhoog in de moskee ... en dan te bedenken dat De Gucht in de Congo die politieke negerleiders een veeg uit de pan gaf omdat ze de opositie geen kans geven...terwijl hijzelf VBers uitschold voor mest....en het cordonneke steeds steviger aansnoert..nog een kleine twee maanden ...en....dag Gucht saluu !!! en pakt uw slang en de K-gui mee

Gepost door: Rene | 14-04-07

Het kan toch goe doen hoor Janice...je mening eens op papier te zetten of dat nu gelezen wordt of niet speelt geen rol...ik geraak op die manier mijn frustraties kwijt...er is zoveel onrecht...mensen zijn zo dom en er is zoveel haat in deze wereld !!!

Gepost door: rene | 14-04-07

ik heb de 2 filmfragmenten bekeken!
een moedige hind fraihi, dat wel! maar wie denkt dat ze in die maatschappij een ommekeer kan teweeg brengen maakt zich illusies! het extremisme neemt hoe langer hoe gevaarlijker vormen aan, zegt ze zelf!
en ik vraag me af, wie zal dit nog tegenhouden??
paars? rooms-rood? een bonte-bendecoalitie?

Gepost door: jos | 14-04-07

. De ondermijning van de vrijheid komt niet zozeer door de kracht van de islam, maar door de zwakte van Europa en zijn leiders.
Maar is dat wel zo,. Al de moeite , energie en middelen die politici steken om in de gunst te komen van het kiesvee ,en dan spreek ik enkel nog over de traditionele verkiezingspropaganda.,en die dan verliezen,moet, gezien de ingesteldheid van paars, namelijk.de minachting voor de democratische spelregels, meerdere van hen op de zenuwen werken en heimelijke jaloerse blikken werpen op het totalitaire , dictatoriale karakter van de islam
Want zeg nu zelf ,wat is het verschil tussen een imam en een eerste minister?
De verkiezingen!
Wat ze nu doen om de oppositie de mond te snoeren, tot en met het verkrachten van de grondwet, zou allemaal niet meer moeten met de koran als grondwet.
Wat een luxe voor die demagogen,”handen en hoofden afhakken voor een verkeerd gedacht of het stelen van een brood, uw wijf buitengooien als ge ze beu bent zonder je daarvoor te moeten verantwoorden , je als geestelijke ‘geleerde” laten noemen.
Noem gerust democratie ketterij, maar tegelijkertijd grijp je elke kans die de democratie je biedt om hoge posities in de regering te bemachtigen. Herken je al wat nu gebeurt.
"Als je voortdurend angst ziet in de ogen van de mensen, zoals in de Arabische landen, dan kun je er zeker van zijn dat hun plannen gelukt zijn."

Gepost door: stradi | 15-04-07

gematigde moslims? Rene toch
je mag je niet laten verleiden door woordspelingen, troetel naampjes, enz. in je vocabulaire op te nemen, zoals "gematigde moslims"
In de moslimlanden kennen ze dat soort moslims niet, het is een uitvinding van het linkse beleid om ons te laten geloven dat bij die vijfde colonne normale lieden bijzitten.
moslims zijn gematigd zolang ze in de minderheid zijn
Het staat zelf in hun marginalenboek dat ze de ongelovigen moeten gebruiken zolang ze niet de overmacht hebben
Ik trap ook nog in die val.

Gepost door: stradi | 16-04-07

gedisciplineerde rotzakken De frustratie onder alle lagen van de bevolking, met betrekking tot de massale invoer van agressieve cultuurvreemde bevolkingsgroepen, heeft stilaan tot gevolg dat meer en meer krachttermen worden gebruikt, niet alleen bij de mondiale burger maar ook door academici, en indien zij geen beperkingen van hun broodheren zouden opgelegd krijgen, de meeste journalisten. Zij moeten de vinger in de open wonde leggen, en aan hier geïmmigreerde groepen duidelijk maken dat de grens van tolerantie bereikt is en we ons niet zullen laten afslachten.
Duidelijker dan in het vrije volk kan ik het niet zeggen;

In zijn artikel ‘Het is niet de leugen die regeert maar de duistere dreiging’ schrijft arabist Hans Jansen: ‘Een vreedzame samenleving die wil blijven bestaan en die vreedzaam wil blijven, zal wegen moeten vinden om zichzelf met niet-vreedzame middelen te verdedigen tegen mensen die niet vreedzaam zijn.'

En verder valt te lezen: 'We zijn collectief vergeten dat een vreedzame enclave als Nederland ter verdediging niet genoeg heeft aan de eigen vreedzaamheid, maar dat er ook een aantal gedisciplineerde rotzakken nodig heeft die zo nodig in het verborgene vuile handen maken bij het vechten voor vrede en vrijheid.'

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=3337&titel=In_de_ban_van_het_ontwapeningsoptimisme.

Gepost door: stradi | 16-04-07

Pietje Schrijft "de liga van de mensenrechten heeft dus groot gelijk zich zorgen te maken..."dit select clubje linkse pseudo intelectuelen onder leiding van Pol Pataer ligt mee aan de basis van de veroordeling van het VB en is een zelfuitgeroepen organisatie waarvan regelmatig bijeenkomsten zijn in 'Den Hopsack' in de Pieter Potstraat en steevast maar één boodschap hebben nl"de multikul is dé toekomst, en Nationaal Conservatisme is verwerpelijk en moet bestraft worden", dus vergis U niet in dit kliekje huichelaars wie het enkel te doen is om de centen van het CGKR en de Boudewijnstichting ,die hun onbeperkte macht geeft,alhoewel niemand hen ook maar politiek verkozen heeft laat staan er vragende partij voor was

Gepost door: lowieke staal | 17-04-07

De commentaren zijn gesloten.