05-06-07

Hoofddoek als stoorzender

Zolang de Koran niet verboden wordt vanwege discriminatie tegenover andere volkeren en rassen, ga ik u verblijden met elke avond af te sluiten met een stukje uit de Koran. Vandaag Süra 33 (52) 59. En als het even kan een begeleidend opiniestuk.

O gij profeet, zeg tot uw echtgenoten en uw dochters en de vrouwen der gelovigen, dat zij iets van haar omslagdoeken over zich laten hangen; dat bevordert dat zij gekend worden, zodat haar geen overlast wordt aangedaan. En Allah is vergevend en barmhartig.


Süra 24, (31) 31.

En zeg tot de gelovige vrouwen, dat zij haar blikken neerslaan en haar eerbaarheden wel bewaren en dat zij hun tooi niet tonen. Tenzij wat daarvan zichtbaar is, en laten zij haar sluiers over haar boezem slaan en haar tooi niet tonen, tenzij aan haar echtgenoten, of haar vaders of de vaders harer echtgenoten, of haar zoons of de zoons harer echtgenoten of haar broeders of de zoons harer zusters, of haar vrouwen of wat haar rechterhanden bezitten
(slaven) of de mannelijke bedienden, die vrij zijn van aandrift (eunuchen) of de kinderen, die niet opmerkzaam zijn om de blootheden der vrouwen, en laten zij niet met haar voeten stampen, opdat kenbaar wordt wat zij van haar tooi verborgen houden. En wendt u allen in berouwvolle inkeer tot Allah. O gij gelovigen, opdat ge wel moogt varen.


Moslima op Maroc.nl: “In onze thuislanden dragen we een hoofddoek om niet op te vallen, dat is de oorspronkelijke bedoeling in de koran, maar hier in het westen dragen we het om op te vallen.”

01-06-2007 - Etienne Vermeersch – (Hoofddoek als stoorzender) - de Standaard

Sta mij toe in een geest van dialoog een persoonlijk antwoord te schrijven op uw 'Noodkreet' (DS 29 mei). Ik ben geboren in een diep gelovig gezin en heb mijn humaniora in een katholieke school doorgebracht. Daarna ben ik vijf jaar kloosterling geweest en heb zo tot mijn 24 jaar een jezuïetentoga gedragen. Ik had daar volledig vrij voor gekozen. Ik geloof u dus zondermeer als u uw keuze voor de hoofddoek verdedigt en ik respecteer u daarin, zoals ik ook mijn eigen keuze van vroeger niet verloochen. Ik heb toen, zoals u nu, eerlijk gedaan wat ik meende te moeten doen.

Dat respect belet mij niet overtuigd te zijn dat ik het toen verkeerd voor had en te suggereren dat dit nu met u misschien ook het geval is. Hoe vrij onze keuze ook is, ze is beïnvloed door een conditionering in onze opvoeding. Ik ben daar uiteindelijk na vele jaren aan ontkomen... Maar meningsverschillen hoeven ons niet uit elkaar te drijven. We kunnen pogen elkaar te begrijpen of eventueel te overreden. Laat het volgende duidelijk zijn: ik ben tegenstander van een verbod van de hoofddoek in het openbaar leven, hoewel ik het beter zou vinden dat mensen niet voortdurend voor hun godsdienst uitkomen.

Ik pleit echter wel voor een hoofddoekverbod bij het uitoefenen van bepaalde functies. Deze voorkeur voor neutraliteit in sommige contexten is niet tegen de islam gericht. In het begin van de jaren zestig streden we voor de afschaffing van de verplichting om bij het afleggen van een eed te moeten vermelden: 'zo helpe mij God'. Achttien jaar geleden eiste ik in een scherp artikel het verwijderen van kruisbeelden uit de rechtbanken. Openbare instellingen waar macht of invloed wordt uitgeoefend, moeten immers vrij zijn van elke wereldbeschouwelijke symboliek. Niet omdat men anders noodzakelijk partijdig is, maar vanuit de optiek dat we zelfs de kans op een vermoeden van partijdigheid moeten uitsluiten.

Onder deze regel vallen allen die invloed of macht hebben in rechtbanken, overheidsinstellingen en ook scholen en universiteiten. De hoofddoek bij leerlingen vergt een andere discussie. De vraag is dus niet of een persoon met een kruis of een hoofddoek al dan niet het werk goed kan doen. De vraag is of die voldoende respect opbrengt voor zijn medeburgers om hen niet te confronteren met bovengenoemd 'vermoeden', zelfs al zou dit maar bij 10 procent van hen het geval zijn.

U vraagt: waarom iets opgeven, enkel omdat het 'stoort'? Wel, ik heb een hekel aan dassen. Toch draag ik soms een das om mensen niet te 'storen'. Bij hevige warmte draag ik liever shorts. In sommige moslimlanden zou ik dat niet doen omdat dat daar 'stoort'. Om dezelfde reden doe ik ook mijn schoenen uit als ik een moskee bezoek en zet ik een keppeltje op in een synagoge. Maar bij officiële contacten met burgers gaat het niet alleen om 'storen': men moet het vermoeden van partijdigheid onmogelijk maken.

Tot in de jaren vijftig moesten hier de vrouwen in de kerk het hoofd bedekken; de mannen mochten dat niet. Misschien vond niet iedereen dat prettig, maar ik heb daar nooit horen over klagen. Ik neem aan dat sommige moslima's liever een hoofddoek dragen (zoals ik liever geen das draag). De vraag is echter waarom ze het zo dramatisch vinden daar soms afstand van te moeten doen. Als, zoals u schrijft, de hoofddoek gewoon een stuk kledij is, 'zoals een sok of een trui', waarom dan die intense gehechtheid eraan?

Het antwoord hierop legt een zekere contradictie in uw betoog bloot. U beklemtoont dat het voor u niet gaat om een symbool van uw moslima zijn, maar even verder verwijst u toch naar de koran als handleiding voor het bedekken van het lichaam. En inderdaad, als je aan moslima's vraagt waarom ze de hoofddoek dragen, dan antwoorden ze meestal: 'omdat God dit van mij vraagt'. Zolang dit antwoord bij de grote meerderheid subjectief aanwezig is, kan men niet loochenen dat de hoofddoek objectief symbool staat voor een bepaalde houding tegenover de koran.
En daar wordt het moeilijk. U spreekt met sympathie over de erkenning van de holebi's. Terecht. Maar u weet toch dat volgens de koran homoseksualiteit een verderfelijke zonde is. U weet toch dat de meeste moslima's die een hoofddoek dragen, ook in dat opzicht de koran volgen. Tik bij Google: islam homosexuality in en bezoek de eerste honderd moslimsites. Behalve één enkele, van moslimhomo's, leggen ze alle uit dat de islam dit gedrag verafschuwt. Als u ooit als arts homo's moet behandelen, mogen zij dan, op grond van uw hoofddoek, niet vrezen dat u de islamopvatting over homoseksualiteit deelt, dat ze dus 'worse than animals' zijn? Of gaat u telkens uitleggen welke stukken van de koran u aanvaardbaar vindt en welke niet?

Het spijt me, maar van moslima's die dit boek volgen in verband met kledijvoorschriften, verwacht men toch normaal dat ze het ook in belangrijker materies respecteren: bijvoorbeeld inzake homoseksualiteit, gehoorzaamheid aan de echtgenoot, halve erfenis voor de vrouw, enzovoort. Aan de algemene symboolwaarde, die u loochent, kunt u, ondanks uw heel eigen opvattingen, niet ontkomen. U staat voor een onoverkomelijk dilemma. Ofwel is de hoofddoek een kledingstuk dat u graag draagt, zonder enige symboolwaarde. Maar waarom er dan zo hardnekkig aan vasthouden? Ofwel draagt u die op grond van enkele koranverzen en dan is het symboolaspect evident: trouw aan een traditionele interpretatie van de koran. Maar die verzen worden ook nog anders uitgelegd: volledige bedekking van het gezicht. Moeten we dan ook een lerares met een burka of niqab in de klas toelaten, zoals onlangs in Engeland werd geëist? Moeten we aanvaarden dat moslima's weigeren een hand te geven? Waar stopt dat eigenlijk?

Ik herhaal het; ik respecteer u en ook uw mening, hoewel ik die verkeerd vind. Maar mag mijn voorkeur uitgaan naar moslima's die geen hoofddoek dragen, mede omdat ik in hun benadering meer hoop zie op een open interpretatie van de koran en dus op een moderne islam?


Etienne Vermeersch is hoogleraar emeritus.

01:39 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Prachtbrief welke verdraagzame of niet fanatieke Moslim ,welke Moslim die ,inderdaad in volle oprechtheid in onze maatschappij wil leven en werken kan NIET akkoord gaan met die open brief van prof Vermeersch...Ik hoop dat die "groene onbenullen" deze brief eens aandachtig lezen...In zijn wijze woorden kan geen spelt tussengestoken worden....
Door zijn brief is hij nu in de ogen van Moslims een tegenstander van Allah geworden ,een ongelovige en dient gemeden te worden als de pest.

Gepost door: Rene | 05-06-07

Vermeersch maakt dezelfde fout als bijna iedereen: hij vergelijkt de kopvod met kruisjes en keppeltje, met andere religieuze symbolen dus. Terwijl het een politiek symbool is, want de islam is, als enige godsdienst, ook een sekte met torenhoge politieke ambities. Kopvodden dienen dus vergeleken te worden met bruine hemden, swastika's, en KKK-punthoeden.

Gepost door: Jef | 05-06-07

Etienne Vermeersch Meer hoeft daar niet over gezegd worden.
Ik ga volledig akkoord met mr Vermeersch

Gepost door: filips | 05-06-07

vermeersch begint het licht te zien!

Gepost door: jos | 05-06-07

Ja Jos hij ziet het licht den elektrieker is geweest

Gepost door: Rene | 05-06-07

Laten we eerlijk zijn.... De Bijbel,de Torah...Ik kan je passages plaatsen die vol moord en incest staan...MAAR;Moses,Jezus,de grondleggers van het Joods en Christelijk geloof verwierpen geweld terwijl het voor Mohammed het middel was om het doel te bereiken...De uitspraak"Het doel heiligt de middelen"kwam van Mahomed,zoals zijn echte naam was maar ze gebruiken is heiligschennis..Hij deed deze te Medina,nadat hij en de Medinanen een Mekkaanse karavaan hadden overvallen tijdens een heilige feestdag(suikerfeest of verzoeningsdag,overgenomen door Mohammed achteraf)van de Medinanen waarop er niet gemoord mocht worden...Toen men deze regel had overtreden spak de "profeet" dus die woorden uit die nog steeds door moslims aanvaard worden..
EN DAT maakt nu net de Islam zo extremistisch..Je kan dus zeggen dat iedere moslim in zijn uniform bereid is net zoals Mohammed geweld te gebruiken om hun doel te bereiken terwijl dat Christenen en Joden en zelfs Hindoes allang "gedemocratiseerd" zijn en geen veroveringstheologieën (meer) zijn...al zijn deze religies ook een hoop nonsens,zoals elke religie...

Gepost door: Tiberius | 05-06-07

Ergün Top, CD&V kandidaat, heeft verklaard dat hij zijn legerdienst gaat doen in ...Turkije, en hij raadt zijn landgenoten alhier aan om hetzelfde te doen, ipv zich vrij te kopen è 10,000 euro.

En voor diegenen die het nog niet moesten wteen heeft hij bevestigd dat igv conflict tussen Turkije en Belgie, hij resoluut aan de zijde van Turkije zou vechten. Als Belgisch parlementair welteverstaan. maar voor de rest zijn Turken gewone Belgen zoals wij, en mag er geen enkel onderscheid gemaakt worden, want dat is discriminatie en erger als moord.

Gepost door: Jef | 05-06-07

@Jef Waar kan ik die informatie vinden?

Gepost door: Janice | 05-06-07

Vermeersch heeft nu niet echt VB-sympathieën, dus is een zeer "onverdachte" bron, zelfs voor de meest uitgesproken voorstander van ultralinks. De man slat in zijn brief spijkers met koppen.

Gepost door: Antichrist | 05-06-07

Philippe Van der Sande,
persverantwoordelijke
Vlaams Belang Antwerpen

Gepost door: Jef | 05-06-07

Ik zal het nog eens proberen ...om over het water te lopen of om water in wijn te veranderen met de hulp van Christus kwam daar niet veel van in huis...ik verzoop bijna en heb de hele nacht water moeten drinken ....maar misschien lukt het wel met de hulp van Allah...hij is toch de allergrootste...de meest machtige...maar als het deze keer weer "noegatbollen" is kan heel den Allah ook al de bomen in en verwijs ik al die godsdiensten naar het rijk der fabeltjes ...sprookjes voor de simpelen van geest!

Gepost door: Rene | 05-06-07

hoofddoek Ook interessant :
http://www.brusselsjournal.com/node/2157
bijdrage van Marij Uyt den Bogaard
in Brussels Journal

Gepost door: ruzgar | 05-06-07

René
het zie zwart en het hangt aan een draad!
rira. (niet rrrrrrrrrracistisch denken hé.)

Gepost door: jos | 05-06-07

Als ge den bijbel en de koran er op na leest zult ge zien dat dat gewoon hetzelfde is. Ik kan hier ook elke dag een stukske uit de bijbel zetten dat "shockerend" is. Zowel de bijbel als de koran is in mijn ogen (als atheïst zijnde)onzin. Maar om nu mensen te gaan veroordelen voor hetgeen er in de koran staat...? Dan kunnen ook alle katholieken (en die zitten er nogal wat in het VB!!) een kleedje gepast worden. Onzin dus, waar houd je je toch mee bezig!?

Gepost door: luc | 05-06-07

Moslims beroepen zich te pas en te onpas op de koran, dat doen katholieken niet meer met de bijbel. Moslims mogen dus afgerekend worden op hetgeen in de koran staat, net zoals chinese communisten mochten afgerekend worden op hetgeen in hun rode boekje stond. Zeggen dat christenen in de middeleeuwen zeker zo lelijk tekeer gingen als de moslims nu, is zeggen dat de moslims honderden jaren achterliggen.

Bijbel: bemin uw naaste zoals uzelf

Koran: bemin moslims zoals uzelf; alle andere mensen zijn minderwaardig.

Een subtiel verschil?

Gepost door: Jef | 05-06-07

Voor de maroc's hunnen islaaaam is het blijkbaar geen enkel probleem om in Deurne drugs te verkopen. Een onverdachte bron (Terzake van de stasizender VRT) heeft het uitgebracht. Maar o jee, drink in Borgerhout geen glaasje wijn op een terrasje want de imams zullen U weten te vinden, en als U niet tegenspartelt dan krijgt U net geen kogel in de nek...

-> "Waarom ik voor het VB stem: reden # 523"

Gepost door: Antichrist | 06-06-07

De Koran Het is waar dat zowel het katholieke geloof als de koran gestoeld zijn op het joodse geloof, dat dan weer zijn oorsprong vond in de leer van Zarathoestra.
Maar er is één groot en niet te onderschatten verschil. Het katholieke geloof evolueerde mee in de tijd en wordt regelmatig bijgeschaafd.

De koran daarentegen is het woord van Allah die als laatste tegen Mohammed heeft gesproken en geopenbaard wat nu in de koran staat. Het belangrijke hierbij is dat het woord van Allah voor eeuwig en altijd is. Het blijft geldig en is onveranderlijk.
Ik weet niet of dat goed doordringt? Wat dus wet was 1500 jaar geleden is voor vrome moslims tot op heden nog steeds wet.

Een vergelijking met de bijbel is dus absurd, want onze wetten houden geen rekening met de bijbel. De koran en sharia daarentegen is de wet.
In Brussel wordt zelfs opgeroepen door salafisten om niet te gaan stemmen, omdat de enige wet die van Allah is.

Gepost door: Janice | 06-06-07

DOM EN ACHTERLIJK Janice die Koranverzen zijn wel interessant om lezen en zijn een verklaring ,voor hun domme en achterlijke houding ,tegenover het ongelovig westen... wat zij afwijzen als duivels ,behalve wanneer het hun past...kindervergoeding,den dop,ziekenkas bv is geen maatregel van Allah maar van ons ...idem onze technologie de GSM bv ...waar zij zo dankbaar gebruik van maken is een product van het westers denken en zeker niet van Allah....Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom zij geen varkensvlees mogen eten ... bij mijn weten is daar nog niemand van gestorven...alcohol daarentegen wel... dus met het oog op volksgezondheid..kan ik daar begrip voor opbrengen....maar varkenvlees ????
Het is mij ooit overkomen dat ik overdadig veel at ,wat ooit mijn lievelingskost was ,Spagetti met currybollekens...ik was de hele dag, goed ziek..en legde de eed af dat nooit meer te zullen eten...Zou het niet kunnen dat "idem" overkwam ...bij Mohammed de profeet.. maar dan niet van spagetti met bollekens maar van varkensvlees ??? zou er gene enkele kritische imam daar eens over nagedacht hebben ??? Wat scheelt er eigenlijk met dat volk ?? als ik bedenk dat die aanslagen op de WTC towers werden uitgevoerd door toch, geestelijk begaafde mensen die studies achter de rug hadden dus , helemaal geen wilden...maar die onvoorwaardelijk geloofden in het paradijs van Allah waar ze opgewacht zouden worden door 70 maagden...dan heb ik toch enorm veel bedenkingen...en door het feit dat dergelijke mensen zo beinvloed kunnen worden betekent die Islaaaam een enorm gevaar...maar misschien toch begrijpelijk...als we zien naar onze eigen mensen... onze politieke leiders , zoals een verhofstadt ,die beloofde wel geen 70 maagden maar het kwam op hetzelfde neer...en toch zullen er zogezegde slimme Vlamingen zijn die aan die Gentse Allah hun stem geven...begrijpen wie begrijpen kan !!

Gepost door: Rene | 06-06-07

Volgens mij moet er in Mo's tijd een ziekte tussen de varkens hebben geheerst René, ofwel had de beruchte krijgsheer gezien dat een varken werkelijk ALLES eet, inclusief kieken- en mensenstront, en was hij er danig vies van geworden.

Bovendien kunnen we niet alles op Mo steken, de arme man was analfabeet zoals de meesten in zijn tijd, zijn avonturen werden pas na zijn dood opgetekend door zijn fanclub. En wel zodanig enthousiast dat er na een tijdje wel 7 verschillende korans in omloop waren, met daarin soms tegenstrijdige voorschriften. Er werd dan maar beslist om 6 versies te verbranden, en de zevende als enige ware overlevering te behouden. Toch denk ik eerder dat ze van die 7 oplagen gewoon één gemaakt hebben zo goed en zo kwaad als dat ging, getuige de puinhoop die het boek is. Geen samenhang, geen orde, ontelbare herhalingen, verzen die mekaar tegenspreken, titels van hoofdstukken die op niets slaan ('de mieren', 'de tafel' enz)

Gepost door: Jef | 06-06-07

uw posting Jef was een verrijking voor mijn oordeel over Moslims...het moet wel zoiets zijn..een hoop Korans met een hoop tegenstrijdigheden...ik denk dat ze zelf niet meer kunnen volgen...In de hoofdsteden van Marokko bv dragen ze geen hoofddoeken hier wel...wat verder in Irak moorden ze elkander uit sjoejieten ,idiotieten ,kustmegatlieten enz allemaal volgelingen van de Islaaaaam ...hier zitten voornamelijk de profiteursonieten (volgens mij de slimsten) en dan hebt ge nog de stinkennaarhetgeldsbandelieten die zitten in de Oliestaatjes en delen zweepslagen uit als ge een pintje drinkt...erg onsymphatiek !! (ik heb gehoord 5 zweepslagen voor een dubbele trapist )...een ding hebben ze gemeen ze zullen nooit varkensvlees eten.. het genoegen smaken van een goed mals cotteltje......en dat kunnen wij (voorlopig ) nog wel !!

Gepost door: Rene | 06-06-07

Dat Mo vies was van varkens, kan zijn reden hebben gehad, maar waarom werd er nooit aan gedacht om deze regel ongedaan te maken? Het verbod op het afbeelden van dieren en personen werd toch ook in de koelkast gestopt om tv te kunnen kijken?

Dat zit zo: een religie dankt haar aantrekkingskracht en groepsgevoel in belangrijke mate aan het sektegehalte die ze verschaft. Het sektegehalte wordt bepaald door het aantal en de aard vd sekteregels. Hoe meer van die regels, hoe specialer en groepsgebonden men zich voelt. Als een sekte zijn volgelingen verbiedt om varkensvlees te eten, heeft dat automatisch tot gevolg dat mensen die wél varkensvlees eten, als vies of zelfs minderwaardig worden beschouwd. Hetzelfde met de ramadan: al vastend kijkt men neer op de ongelovigen die zich overdag ongeremd en ongegeneerd volvreten. Het groepsgevoel en het superioriteitsgevoel versterken, dat was de bedoeling van de meester-psycholoog-krijgsheer Mo van Mekka en zijn opvolgers.

Neem zelf het effect waar met een eenvoudige proef: rij eens met de fiets rond, en automatisch voelt ge iets van verachting voor autobestuurders opkomen. Zie ook het wangedrag van wielerterroristen.

Gepost door: Jef | 06-06-07

VANZELFSPREKEND Ik begrijp het Jef .... als het gezond verstand mij verbied te stemmen op partijen die Allah koesteren... dan krijg je een soort van minachting ...op bv die domme rode pubers...het spijtige is dat zij met hetzelfde gevoel rondlopen.....dat zou misschien de verklaring kunnen zijn voor hun scheldpartijen (sic)....op hoog niveau is daar echter geen sprake van ...lovenswaardig voor VB (dan toch de "betere"! )
Onze woestijnbroeders bedanken op hun blote knieen Ahlaaaaah en eren zijn almachtige wijsheid
omdat het Vlaamsche Volk zo dom en achterlijk is ,onderling elkander het licht in de ogen niet te gunnen... omwille van middeleeuwse toestanden die samen met het woestijnzand onze streken overspoelen....zo krijgen ze op eenvoudige wijze alles gedaan en blijven buiten schot.... niet,omdat hun bepamperaars ze zo ongelooflijk lief en symphatiek vinden ... neen eenvoudig omdat de haat tegenover VB zo groot is ,dat zij gewoon niet kunnen toegeven ,zelfs al zijn hun voorstellen een voorbeeld van menselijkheid en redelijkheid....... er zijn slechts 1 miljoen Vlamingen de rest zijn Moslims !

Gepost door: Rene | 06-06-07

Zopas een (stuk van) een reportage gezien op Holland van Paul Rosenmüller in Niger. Rosenmüller is een extreem-links Hollands politicus, tegenwoordig ook reporter, die ook Paul Reuzenluller werd genoemd omwille van zijn langdradige tussenkomsten in de Kamer.

Diep in het islamitische Niger was de man dus te gast in een primitief lemen dorpje. Een echte cultuurschok voor de linkerd. Hij begreep maar niet hoe die mensen schijnbaar gelukkig waren met het weinige eten dat ze hadden, met hun tot vier vrouwen per man, met hun 11 kinderen waarvan er altijd wel een paar waren overleden, met hun zware emmers water over de schouders gedragen, met hun kinderarbeid terwijl de mannen niets uitspookten, enz enz. Op iedere vraag die hij stelde kwam laconiek hetzelfde antwoord: het is de wet of de wil van Allah, wij zijn niet van plan daar iets aan te veranderen. Deze mensen leken mij werkelijk gelukkig met hun islam, zelfs een overlijden van een kind werd als de wil van Allah ervaren, en werd daardoor draaglijk.

Aan het einde lag hij flink in de clinch met de provinciegouverneur, aan wie hij het lef had om de vraag te stellen hoe het kwam dat Niger het armste land vd wereld was met een kindersterfte van 20%. De man werd echt kwaad en beweerde dat het grove leugens waren. In Niger was tenminste geen oorlog, en had Rosenmüller in die drie dagen durende reportage één dode zien vallen in het dorp? En de zogezegde hongersnood was een uitvinding vd hulporganisaties om geld binnen te krijgen voor hun eigen werking. En daarmee kon de arme Reuzenluller het stellen.

Niger is het snelst groeiende land ter wereld: in 30 jaar tijd van 5 milj naar 15 milj inwoners, zoveel honger zal daar dus wel niet heersen zeker?

Gepost door: Jef | 06-06-07

Jef ik vrees dat Belgie binnen afzienbare tijd wel eens het snelst groeiende land ter wereld zou kunnen worden ... hier krijgen ze nog "kindergeld" voor hun prestaties,komt daarbij de gezinshereniging en met wat tegenslag op 10 juni ,wie weet het grote "pardon"...weer een massa vreemdelingen bij met een hoop papieren...binnenkort kom je misschien nog een blanke tegen op straat ... of denk je bij jezelf...tiens ..die vrouw draagt "geen" hoofddoek zou dat een touriste zijn ???

Gepost door: Rene | 06-06-07

Olé, leve de VRT! Ze zijn daar weer goe bezig op de Reyerslaan. Op hun verkiezingsforum, het enige topic waar een min of meer kritische discussie aan de gang was (driemaal raden waarover) en HOP er gaat een slotje op. Nee, als je bij de VRT op een forum mag discussiëren dan is het alleen maar over wat je het meest sexy vindt: de konijnetanden van Guy, het op zijn gezicht geplakt okselhaar van Johan of de onder een laag stof af te krabben Yves.

... dan kies ik liever voor de zichzelf deftig presenterende Frank!

Gepost door: Antichrist | 07-06-07

Oeps, verkeerde link, het is deze!

Gepost door: Antichrist | 07-06-07

De kruistochten van het VB Volgens wikipedia vond de laatste (negende) kruistocht plaats tussen 1271-1272. Dertig jaar later was er dan de Guldensporenslag en, dat was het dan. Ons Janiceke is al een tijdje bezig aan de Tiende Kruistocht, opgestart door het VB eind jaren zeventig van de vorige eeuw. En Janice? Schiet het al een beetje op? :)

Gepost door: goegezind | 08-06-07

De 9 eerste kruistochten waren een reactie op de verovering door de moslims van Jeruzalem.

De 10e is een reactie op de verovering door de moslims van Vlaanderen.

Gepost door: Jef | 08-06-07

@goegezind De kruistochten zijn inderdaad aleen tijdje geleden, maar ook toen zijn ze bijna 500 jaar telaat begonnen. Om precies te zijn, Mohammed was al jaren bezig met op de meest gruwelijke en bloedige manier andere hoogwaardige landen en religies te 'bekeren', vooraleer de kruistochten begonnen. Blijkbaar ziet het er naar uit dat ze nu weer zolang gaan wachten.

Gepost door: Janice | 08-06-07

D'r is maar één kruistocht bezig, en wie daar achter zit, dat mag ik vanaf morgen waarschijnlijk niet meer zeggen. Ik zal het op 10 juni in het stemhokje echter in gedachten houden.

Gepost door: Antichrist | 08-06-07

Om maar te zwijgen zeker over het OT?

Naar mijn mening is de Koran de zachtere versie van de Bijbel

Gepost door: Tim | 09-06-07

Nog zachter En Mein Kampf is de zachtere versie van de Koran.

Gepost door: Jef | 10-06-07

De commentaren zijn gesloten.