18-06-07

Flitspalen in België..sorry...in Vlaanderen!

flitspalen (Small)Citaten uit een interview in Humo van enkele jaren geleden met Elio Di Rupo over de akkoorden tijdens de vorige regeringsonderhandelingen in 1999. Wallonië kreeg toen zowat alles wat zij vroegen (ook autonomie inzake wapenverkoop) en Vlaanderen kreeg daarvoor de flitspalen in de plaats.

Humo: Wat hebt u niet gehaald?
Di Rupo: “Heel veel, maar ik ga u niet vertellen wat.
Niet dat ik dat erg vind, hoor, ik besef dat het niet anders kan zolang de PS niet de absolute meerderheid in heel het land heeft.”

Humo: Op welke verwezenlijking bent u het meest trots?
Di Rupo: “Op die vraag ga ik ook niet antwoorden. Ik kijk alleen naar het geheel en daar ben ik blij mee.”

Humo: Mogen we raden? Misschien bent u wel het meest trots dat Marc Verwilghen moet opkrassen op Justitie ten voordele van PS’ster Laurette Onkelinx.
Di Rupo: “’t Ging me niet om de persoon van Marc Verwilghen, wel om de manier waarop hij Justitie runde. De PS wilde per se dat departement, omdat veiligheid van de mensen ons na aan het hart ligt. Dat is voor ons een dagelijkse bekommernis – we hebben in Wallonië 110 PS-burgemeesters. We willen dat er uiteindelijk echte oplossingen komen, en Justitie was duidelijk de zwakste schakel in de ketting preventie-politie-justitie die de veiligheid moet verzekeren.
(…) met Mevrouw Onkelinx moet het verschil binnen het jaar te merken zijn.”

En iets verder:

Humo: Bent u er ook trots op dat u Sociale Zaken weggehaald hebt van Frank Vandenbroucke, die verkondigd had nog vier jaar nodig te hebben om zijn werk af te maken?
Di Rupo: “Ik sta aan het hoofd van de partij – die samen met de VLD – de meeste parlementszetels heeft. Dan is het toch normaal dat ik enige eisen op tafel leg, zeker als ik de VLD het premierschap gun? En Sociale Zaken was nu één van onze prioriteiten, naast Justitie.Meneer Vandenbroucke was een uitstekend minister. Meneer Delmotte zal in zijn voetsporen treden, zij het met wel iets andere gevoeligheid.” (…)

Humo: Is hij van plan op te treden tegen de misbruiken in de gezondheidszorg, die volgens Karel De Gucht met name in Wallonië welig tieren?
Di Rupo: “Er mag geen enkele twijfel bestaan over onze bedoelingen: misbruiken en ongerechtvaardigde uitgaven – waar dan ook – moeten bestreden worden.Maar ik heb de indruk dat men die misbruiken wil aanwenden als excuus om de gezondheidszorg naar de gewesten over te hevelen.
Voor de PS moet het een federale bevoegdheid blijven. Als men gezondheidszorg wil regionaliseren, moet men maar meteen de moed hebben te zeggen dat men de republiek of misschien wel het koninkrijk Vlaanderen – weet ik veel wat men van plan is – wil vestigen.
Daar moeten ze dan maar eens een referendum over houden, ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de Belgen – Vlamingen, Walen en Brusselaars – voor het behoud van België is.”

Humo: Het land hoeft toch niet uiteen te vallen omdat de gezondheidszorg gesplitst wordt?
Di Rupo: “Vergis je niet, we hikken wel degelijk tegen een grens aan. De gezondheidszorg splitsen zou een fundamenteel maatschappelijk evenwicht verstoren – dat is echt een keerpunt. Vergelijk het met een glas water, het lijkt of je er in kunt blijven druppelen, maar op een bepaald moment doet één druppel het glas overlopen.

(En zo ging het nog even verder, waarin hij nog zegt dat hij die ‘koeionerende spelletjes” ridicuul vindt. En betwiste hij de cijfers die hem werden voorgelegd door Humo, en hij betreurde het ‘dat het gesprek die kant uitging.)

Nog een paar vragen verder:

Humo: Verbaast het u dat men u Monsieur Non blijft noemen?
Di Rupo: “Maar ik ken niemand die soepeler is dan ik! Heb ik soms niet ingestemd met de regionalisering van de verkeersveiligheid (flitspalen)?
De Vlamingen moeten maar een aanvaarden dat er tussen de regio’s verschillen in ethische gevoeligheid bestaan. Het dossier van de onbemande camera’s is in Vlaanderen bijvoorbeeld niet ethisch geladen, maar in Wallonië wel!
Wij beschouwen het als een onaanvaardbare inbreuk op het privéleven zomaar gefotografeerd te kunnen worden met om het even wie naast je. We hebben een oplossing gezocht en zijn bij de regionalisering uitgekomen. Voilà!”


(Zeker als men zou kunnen gefotografeerd worden met de broek op de enkels in het bijzijn van twee veertienjarigen, eveneens met de broek naar beneden.)

Op een vraag over de wapenleveringen en de regionalisering over de beslissing tot verkoop, werd hij even sarcastisch.

Di Rupo: “’t Doet mij plezier dat we het zoveel over Wallonië hebben, maar ik hoop dat u niet denkt dat er in Vlaanderen geen onderdelen voor geavanceerde wapens geproduceerd worden.’t Is dus geen Waalse zaak, ’t zijn trouwens niet de Waalse politici die tijden het beraad de splitsing van de bevoegdheid gevraagd hebben. Louis Michel en ik waren zelfs tegen.”

Toch leuk om het nu nog eens te lezen, zeker nu de PS eindelijk verslagen werd. Maar we zitten ondertussen wel nog met een bos flitspalen in Vlaanderen.


02:52 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

ZOALS DE CONGO... Zoals de Congo ooit een kolonie was van Belgie en dit land werd uitgezogen ....zo is Vlaanderen ook een kolonie van Walonie ..ik zie echt geen verschil ...behalve dat onze handen niet worden afgehakt als we niet rap genoeg zijn of onze "meester" durven tegenspreken....Zoals ik al eerder schreef....onze Vlaamse leeuw ligt aan de ketting met een vals gebid...en zijn gebrul maakt zoveel indruk als het piepstemmetje van een overjaarse janet.....
wanneer wordt hunne "haan" slachtrijp ????

Gepost door: Rene | 18-06-07

LEVE BELZIEKSKE

De problemen van het intellectueel socialisme dat we nu meemaken overspoelen het land. Wegens gebrek aan succes liegen ze er op los, om zo nog een kleine schare ongeïnteresseerde pseudo intellectuelen en marginalen mee te krijgen, die hen volgen zolang de geldkraan rijkelijk blijft lopen, maar hebben geen schijn van kans meer bij het hele electoraat.
Met bangmakerij proberen ze zich nog te redden. Met voorspellingen dat een groot onheil ons zal treffen probeert men de massa naar hun eigen kamp te jagen;zoals ons verantwoordelijk stellen voor de klimaatverandering en ons gebrek aan toenadering ten opzichte van de Islam
Dat laatste weet het land B dat het heel gevoelig ligt in Vlaanderen.
Dan maar via Wallonië de mosketen erkennen en subsidiëren om zo stilaan Vlaanderen voor een voldongen feit stellen.
Het gaat er de waalse socialisten, onder supervisie van de koning van B, niet om dat zij er economisch op vooruitgaan, maar dat Vlaanderen er op achteruitbaat om zo hun onvermogen,
onbenulligheid en onbekwaamheid te verbergen achter economische drogredenen.

Dit om dit artificieel land samen te houden.

Door de energie die gestoken wordt om die tweespalt in leven te houden, krijgen wereldvreemde organisaties, godsdienstige en andere, de kans om hier te infiltreren.
Die problemen zullen later opgelost worden is de redenering.
Het proletarisch pretpakket dat het waalse socialisme telkenmale bij verkiezingen verkondigt, wordt ontvangen met cynisme.
De hele huidige politiek is gebaseerd op het aftasten hoever ze kunnen knagen aan wat nog overblijft in het loonzakje, van zij die zorgen voor onze rijkdom.Vlaanderen dus.
Flitspalen hebben dan ook niets te maken met verkeersveiligheid, maar dat heeft de bevolking al lang door.
In welke bochten zal Leterme zich verplicht moeten wringen om ons iets anders wijs te maken?
Hoe lang nog voor de revolutie?Gepost door: stradi | 18-06-07

Flitspalen Op het gebied van flitspalen is het beter gesteld in Walonnië. Maar niemand die nog het effect op de verkeersveiligheid ontkent: het aantal verkeersongevallen met doden en gekwetsten is de voorbije jaren spectaculair gedaald, en dàt was toch de bedoeling. Iemand zoals ik met een 'zware voet' heeft zijn lesje wel geleerd. Natuurlijk vind ik het systeem van superboetes overdreven. Beter zou bv zijn boetes in verhouding tot het belastbaar inkomen. Misschien komt het er nog wel van.

Gepost door: Robbedoes | 18-06-07

Op zich heb ik niets tegen (enkele) flitspalen, maar wel over de Vlaams/Waalse verdeling.

Wij betalen boetes en zij delen in de winst.

Gepost door: Janice | 18-06-07

Twee verschillende landen Gisteren in'tlaat,bij het zappen terechtgekomen op RTL-TVi.Aan de tafel: De Gucht,Eyskens (de enige die goed Frans sprak),De Decker en Pascal Smet + ook nog een politoloog van de UA.Aan de andere kant : De Motte,Wathelet Jr.,een dame van de MR en een ecologist + een politoloog van de ULB.
Uitteraard ging het over het communautaire en de regeringsvorming.
Verhelderend ! Zelfs met "Vlamingen" of vlaamse Belgen aan de tafel zoals KDG,ME en PS,(JDD als enige Vlaming) was de ganse discussie een dovemansgesprek.In alles,maar dan ook in álles verschillen we in mening hoe dit "land" er zou moeten uitzien.
Kort en duidelijk : Een volgende regering is maar mogelijk als Vlaanderen AL zijn verzuchtingen opbergt !!
't Is trouwens al in de sakosj:ook NVA is tevreden dat de staatshervorming gegarandeerd wordt (nu) bij de regeringsvorming en later na 2009 maar wordt uitgevoerd !!!
Zo eenvoudig zijn de compromissen in belgenland!
Zonder verder kommentaar.

Gepost door: Ruzgar | 18-06-07

Het zou natuurlijk ook nog anders kunnen. Het cordon opheffen.

Gepost door: Janice | 18-06-07

op gebied van flitspalen is het beter gesteld in wallonié dan in vlaanderen zegt "robbedoes" het aantal doden is spectaculair gedaald!
kan zijn dat in Vl. het aantal doden gedaald zijn omwille van die palen. maar moet ik eruit besluiten dat men in wallonié niet inzit met een mensenleven? zou het hen dan toch enkel om de poen van de vlamingen te doen zijn?

Gepost door: jos | 18-06-07

Welk cordon? "Het zou natuurlijk ook nog anders kunnen. Het cordon opheffen."

Het cordon is slechts een symbolische afspraak van de democratische partijen van België. Toch een tip: mijns inziens kan alleen het VB het cordon opheffen, door bijvoorbeeld haar racistisch, islamofoob en discrimineel discours te laten vallen. Maar dan kan ik net zo goed aan een kip vragen om te leren blaffen. Zoals je al eerder aangaf: je achterban (en het overgrote deel van de top) heeft nog een hele weg af te leggen vooraleer ze racisme-vrij zijn.

Gepost door: Robbedoes | 18-06-07

en zou robbedoes ook eens willen zeggen waaruit hij besluit dat het VB racistisch is?

Gepost door: jos | 18-06-07

VB und kein Ende Inderdaad zouden alle Robbedoezen en Kwabbernoten nu eens eindelijk willen uitleggen op welke konkrete programmapunten het VB racistisch is ??

Gepost door: ruzgar | 18-06-07

Stilstaan Als we nu eens allemaal bleven stilstaan op straat met onze auto, zouden er dan niet NOG minder doden vallen? Want daar begint het stilaan op te lijken, als ik tegen 65 kmh op een brede rechte baan tussen de mais- en patattenvelden rij. Want er is altijd wel een sul te vinden die tegen die snelheid aan de kop van het peloton wil gaan rijden, en om daardoor een gevaarlijke situatie te scheppen, omdat de rest hem probeert voorbij te steken.

70 kmh in de bebouwde kom, was het schitterende idee, maar men vertelde er niet bij dat in vlaanderen géén onbebouwde kom meer te vinden is, met onze prachtige lintbebouwing en onze 'buiten' stilaan volgebouwd met appartementsblokken van onze arme medemens, de zelfstandige.

Neen, ikzelf heb al lang geleden besloten dat ik nooit nog auto-uitstappen maak in vlaanderen, wegens het flitspalenwoud, de monsterboetes, de enorme drukte, de vlaamse bouwanarchie en lelijkheid. Lang leve Wallonie!

Gepost door: Jef | 18-06-07

flits flits heb uwe tekst niet gelezen, maar heb maar enkel te zeggen dat we beter het voorbeeld volgen van de walen, ze zijn beter als wij, weg met die rotzooi. het probleem van de flitspalen is dat de max opgelegde snelheidslimiet veel te laag is, en dat die krengen geen onderscheid maken tussen, druk verkeer, geen verkeer, nacht, en noem maar op.
flitspalen is al één reden waarom ik nooit meer spa zal stemmen.

Gepost door: watje | 18-06-07

racisme Gelees in Wikipedia in Afrikaans:
"Meer onlangs het die volgehoue groei van die Vlaamse ultra-regse nasionaliste separatiste party Vlaams Belang, die Vlaams Blok verbygesteek te midde van kommer oor rassisme wat deur die party voorgestaan word."
Als ze het zelfs bij uw Afrikanervrienden al weten...

Gepost door: flip | 18-06-07

Nog zo'n lumineus idee van Groen! dat in dezelfde categorie valt: nu er een paar rare vogels (gieren) in Vlaanderen zijn neergestreken omdat er in Spanje geen slachtafval meer in de wei ligt, pleit überzot Bart Staes onomwonden om de beestjes wat te gaan voederen. Als dankzij Groen! daarna de builenpest terug uitbreekt in ons land, wast Pontius Pilatus waarschijnlijk weer eens zijn handen in de onschuld. Het VRT-nieuws vond het bijna nodig om tien minuten hierover te berichten, méér dan pakweg een doodgeslagen passagier op een bus. Na de klimaathysterie zoekt de rode staatszender dus nu alweer een melig onderwerp (ditmaal lieve kleine vogeltjes) om het groene gedachtengoed er desnoods met geweld bij de bevolking in te rammen.

"En het Vlaams Belang waren fascisten, zei U?"

Gepost door: Antichrist | 19-06-07

Robbedoes. Ik weet niet waar je vandaan haalt dat wij racistisch zijn. Of eerder, ik weet het wel...je hoort het bij links. Bij de zogenaamde democraten, die liever ons land volledig islamiseren om er zelf electoraal beter bij te varen. Ook al is het ten nadele van de levenkwaliteit van heel veel autochtone mensen en legt het een zware druk op de toekomst van onze nakomelingen.

Islamofoob, ja en met recht en rede als je ziet hoe het fundamentalisme hier de laatste tijd steeds verder toeneemt. Ik betwijfel dus of jij tussen allochtonen woont die weigeren zich aan te passen. De criminaliteit, de overlast en het wegpesten van Vlamingen uit hun volkse buurten vind jij dus ok? Dat is dan geen racisme?
Kijk in en rond Brussel, of in Antwerpen - in sommige gemeenten woont amper nog 1% autochtonen en dan gaat men ons verwijten dat wij ons daar druk om maken?
Dat is de rollen omdraaien...want dan vraag ik mij af wie er in feite racistisch is.

En discrimeren? Wie discrimineert hier wie? Er is niemand in dit land die harder gediscrimineerd wordt dan iemand die durft zeggen dat hij of zij Vlaams Belanger is. Niet alleen hebben die mensen dan problemen met de vakbonden, maar vaak verliezen ze gewoon hun job. Broodroof mag blijkbaar wel wanneer je een onafhankelijke republiek Vlaanderen nastreeft, want dat, beste Robbedoes, is de enige reden...meer moet je daar niet achter zoeken. Men heeft alle moeite gedaan om het Vlaams Belang te laten veroordelen om het cordon verder te kunnen verdedigen tegenover het buitenland. We zijn niet veroordeeld voor racisme, want dat ging niet, maar 'tot het aanzetten van...'.
(De rechter werd in december vorig jaar bevorderd, zoals hem beloofd werd!!)

Zoals je weet krijg ik alle mails van Links Nederland, en ook daar had iemand geschreven over het Vlaams Belang. Uiteraard weer negatief, maar het antwoord van de Nederlandse, toch wel extreem linkse Hetty wil ik je hier graag even laten lezen, want blijkbaar worden ze ook bij links wakker...

Re: [Links Nederlands] Discriminatie van Marokkaanse Rotterdammers [fw]

| | | Postvak IN


Dat er Marokkanen gediscrimineerd worden zal niemand ontkennen, maar
het lijkt tegenwoordig erg trendy om de Marokkanen te beschouwen als
slachtoffer. Laatst hoorde ik nog een Surinamer praten over 'we moeten
de slachtofferrol van de Surinaamse jongeren doorbreken'.
Allemaal slachtoffers. En daar wordt gunstig gebruik (of misbruik) van
gemaakt. En omdat iedereen lekker mee praat tot de SP toe (Groen Links
gaat zelfs de discriminatie actief opzoeken), voelt iedere allochtoon
zich ook een slachtoffer.
Terwijl hele wijken in Amsterdam onder jongerenterreur te lijden
hebben, hoor je de politiek alleen maar praten over de razzia tegen
Afrikaanse illegalen.

Ondertussen worden homofielen door Marokkanen de gracht ingeschopt en
neemt de discriminatie door Marokkanen en anderen zienderogen toe. Daar
is even aandacht voor, maar wie daar verder over zeurt krijgt al gauw
het stempel 'racist'.

Dit is niet de manier om discriminatie te bestrijden. Iedereen gelijk
voor de wet moet het uitgangspunt zijn. Als links zichzelf serieus
neemt, moeten ze niet de geijkte paden volgen zonder oog voor de
dagelijkse werkelijkheid.

Onlangs is in Zuid-Oost weer iemand vermoord. Criminele sfeer, etc. Je
mag niet vermelden dat het om Surinamers gaat. Maar ook de Surinaamse
bevolking is het zat. Mijn eigen ervaring is dat hier in Zuid-Oost met
een grote Surinaamse bevolking de discriminatie door Surinamers heel
sterk is toegenomen. Zelfs bestuurders houden zich niet aan wetten en
reglementen. En fraude is in opmars hier. Mevr. Sweets bestaat het
zelfs om illegale taxi's goed te praten en te gebruiken. En als het
weer fataal afloopt krijg je telkens weer te horen 'ach, het was toch
zo'n goeie jongen'. En er worden bloemen neergelegd.
Fraude bij de bouw van een moskee, hun eigen mensen worden bestolen.
Scholen voldoen niet aan de norm. Islamitische schoolbestuurders gaan
er met geld vandoor. Wijken met stinkend rijke Surinaamse drugsdealers.

Het wordt hoog tijd om daar aandacht aan te besteden. Er moet eens een
keer een cameraploeg met een paar homofielen naar enige Marokkaanse en
andere restaurants gaan om te kijken hoe die daar behandeld worden.
Maar ja, dat is niet 'in'. Er is in Nederland een groeiend probleem
waar doelbewust naast gekeken wordt. Een ideale voedingsbodem voor
rechts als het niet aangepakt wordt door links.
Ik wacht nog altijd op de geïntegreerde nieuwe Vlamingen om die zaken aan te klagen en er eens eindelijk korte metten mee te maken, zodat ons land leefbaar wordt voor iedereen van goede wil.
Meer moet dat niet zijn...

Gepost door: Janice | 19-06-07

Aasgieren Inderdaad, 10 min gezaag over een paar aasgieren, als hoofdpunt van het journaal. Als het maar over allochtonen gaat, zullen ze bij de vrt denken. Merkwaardig was dat de indringers direct aangevallen werden door inheemse buizerds, zouden dat ook VB'ers zijn dan? Verf van 10 zwarte kraaien er één wit, en ze wordt verstoten door de rest.

Er zijn nog maar 5 allochtone parlementairen over in het federaal parlement lees ik in HLN. Een zware domper voor links, die nu via achterpoortjes zal proberen om meer indringers binnen te loodsen. In Holland is weer een GL-kamerlid van Surinaamse afkomst ontslagen, wegens té dom: door verkeerd te stemmen heeft GL een belangrijke post gemist. Ook die Sam Pormes, ook al een GL-Surinamer, is moeten opstappen, wegens zijn crimineel verleden.

Gepost door: Jef | 19-06-07

ROBBEDOES... is een stripfiguur ,ik was in mijn kinderjaren een fan van "Robbedoes"....maar het is en blijft een "stripfiguur" in feite een marionet van zijn schepper , die de zotste toestanden meemaakt,vol met humor....zo is ook onze "Robbedoes"...zijn schepper zijn de rode of groene meesters ,zij denken voor hem ...en alles wat ze "Robbedoes" ...in het oor blazen ..is voor onze "Robbedoes" heiliger dan den bijbel!!! en op die manier is onze levende stripfiguur een geprogrameerde "zombie" militant...waar ge geen fluit kunt mee aanvangen !!

Gepost door: Rene | 19-06-07

Allochtonen Met de vrouwelijke vertegenwoordiging kan het ook nog altijd beter. 55 op 150 (36,67%) ofte een status quo ivm 4 jaar geleden. Het zal zelfs nog afnemen vermits een aantal vrouwen niet zal zetelen en vervangen worden door mannelijke collega's.

Wat allochtonen betreft, hangt er wel vanaf wat je daar onder verstaat. Ik zal zeggen wie ik daar onder begrijp. Allochtonen zijn burgers die toen ze geboren werden (waar dan ook), NIET over de Belgische nationaliteit beschikten en die pas Belg werden nà of tegelijkertijd met hun geboorte verkregen hebben. Hoelang blijft iemand dan allochtoon? Juist, tot de volgende generatie en dan is 't voorbij. Het kind van een aziaat of zwarte dat hier geboren werd uit een (genaturaliseerde) Belg, is geen allochtoon meer. Simpel toch? Voor de rest zijn alle Belgen gelijk, genaturaliseerd of niet, in rechten èn in plichten.

Gepost door: Robbedoes | 19-06-07

Dedecker de zakenman Jean Marie Dedecker is een zakenman.
En zijn Lijst DEDECKER is één van zijn zaakjes.
Jean Marie is een sluwe zakenman.Hij vlamt alle populaire
politieke standpunten bijéén die iets opbrengen voor de zakenman,
maar die ook verlokkelijk zijn voor de gewone loontrekkende!
Hij speelt een beetje de Robin Hood...Maar stiekem eentje die geld wilt stelen
van de armen om het aan de rijken te geven!
Heel het programma van JM staat in functie van het kapitaal.
Als JM voor de Vlaamse republiek is dan is dat enkel maar omdat
een Vlaamse republiek meer opbrengt voor de ondernemer
dan onder het fel belaste Belgische staatsgezag.Tegenwoordig staat bijna
elke Vlaamse zakenmensen achter de eis voor meer Vlaamse bevoegdheden,
alleen al omdat ze dan het socialistische Wallonie als luizen uit hun pels schudden.
Alleen vertellen ze je er niet bij de de opbrengst van een onafhankelijker Vlaanderen in hun zakken
verdwijnt en dat de hardwerkende Vlaming in loondienst er nougabollen van zal zien...
Als JM voor vrije abortus en homohuwelijken is(vreemd voor iemand die als RECHTS voor de raap door wilt gaan)
dan is dat enkel omdat dat goede commerce is...Abortus brengt meer geld op
voor de algoedbetaalde medische top dan geen abortus.En een huwelijk dat
kost veel geld!Of het nu nichten zijn of een traditioneel koppel.
Of denkt u dat JM echt een tolerant geweten heeft dat hij pro homohuwelijk en
homo-adoptie is?Nee,het brengt gewoon een NIEUWE MARKT op gang!
En om diezelfde reden is JM voor de toedrede van Turkije bij Europa!Een enorme
nieuwe markt!De zakenmensen staan al schuimbekkend in de handen te wrijven
om met hun zaken naar het veel goedkopere Turkije te gaan,waar er nauwelijks
syndicale bescherming is.En de zakenmensen gniffelen al bij de gedachte dat
ze veel goedkopere Turkse arbeiders naar hier kunnen laten komen om de prijs
van arbeid in Westeuropa te kunnen laten dalen en goedkoper produceren en
meer winst opstrijken..Vlaamse eigenheid daar SCHIJT JM op!Winst dat telt!
En natuurlijk wilt JM de vakbonden aan banden leggen of wat dacht u!
Hij heeft natuurlijk nooit geen syndicale bescherming nodig als lepe zakenman
dus die van u kan hem ook gestolen worden.Hij zou liever helemaal economische
slaven van je maken...JM veracht de gewone arbeider terwijl hij toch hier en daar
zijn stem kan ronselen.Zo een goede zakenman is het!Een echte commercant!
En dan zijn die van het VB zo achterlijk om deze eerste klas-charlatan achterna te lopen
als puppies die een koekje ruiken.Terwijl JM in feite de geschiedenis wilt in gaan als
degene die het VB heeft begraven!Als hij het gedaan krijgt om het VB zich te laten opheffen
in een "rechts" front Forza Flandria(gaat dat front dan de bovengenoemde standpunten
verdedigen?)dan is dat het definitieve einde van het VB.
En terecht als ze hun " idealen" verruilen voor machtsdrang.
En terecht wanwege hun mateloze naïviteit en gebrekkige mensenkennis, want als zelfs
een snul als ik Jean Marie Dedecker al door heeft....En terecht want hun nationalisme
vloekt met kapitalisme als een barracuda in een koi vijver.Maar ze staan zo stijf van de angst vanwege hun zeteltje die ze kwijt zijn dat ze in een paniekreactie even "fatsoenlijk rechts" als JM Dedecker willen worden...Hilarisch.

Gepost door: Tiberius | 19-06-07

Vlaamse centen? @Tiberius: Denk jij dat het VB dan andere/betere argumenten aanhaalt dan dat Vlaams geld in Vlaamse zakken zou moeten blijven en de solidariteit met de zwaksten moet opgeven in het belang van het nationalistische VL?

En wat zou dat VB dan met dat meergeld doen? Meer politie, meer gevangenissen, meer controle, meer razzia's, meer camera's, minder privacy, georganiseerde discriminatie enz..., allemaal dingen die LDD ook wel wil?

Gepost door: Robbedoes | 19-06-07

Zwaksten? Vervang 'solidariteit met de zwaksten' door 'solidaritiet met de luierikken' en het klinkt al heel wat minder erg. De walen hebben ook een kop, twee benen en twee armen, net zoals wij, dat ze ze gebruiken, ipv te staken, en achter hun maffialeider aan te lopen.

En, ivm de definitie van 'allochtoon', gebruik ik dezelfde als die door de Marokkanen en de Turken gebruikt wordt: Een Marokkaan blijft een Marokkaan, waar hij ook geboren wordt, en ongeacht of het de eerste of de tiende generatie in het buitenland is (ze mengen immers niet met andere volkeren). Idem voor Turken en beslist ook voor de andere moslims. Want op gebied van mensenkennis hebben we nog één en ander te leren van die lui.

Gepost door: Jef | 19-06-07

Allochtonen?
Trambestuurster gestoken met mes bij poging tot aanranding in Gent

Een trambestuurster van De Lijn is gisterenavond lichtgewond geraakt toen twee mannen haar probeerden aan te randen in Gent, meldt het Gentse parket. Het incident gebeurde om 17.50 uur aan de eindhalte van tramlijn 22 in de Driebeekstraat in de deelgemeente Gentbrugge.

Er waren geen passagiers meer op de tram, toen de 35-jarige bestuurster uitstapte om wat afval in een vuilnisbak te gooien. Ze werd aangevallen door twee mannen, die haar probeerden aan te randen. De vrouw verzette zich hevig. Een van de mannen haalde een knipmes boven en bracht de vrouw een snijwonde toe in de zij. De daders vluchtten daarna weg. Ze zijn voorlopig spoorloos.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw was lichtgewond en verkeerde in shock. (belga/hln)
------------

Geen melding van 'jongeren' of huidskleur of taalgebruik?
Toch weet ik genoeg. Zover hebben de allochtonen het dus al geschopt in dit land.

Gepost door: Jef | 19-06-07

Religie van de wrede Vrachtwagen ontploft bij sjiietische moskee in Bagdad: 60 doden.

Wat zijn dat toch hulpvaardige mensen, die Irakezen. Hun land wordt bezet, de helft vlucht naar het buitenland en de andere helft moordt mekaar uit. Binnenkort moeten de Amerikanen zich terugtrekken bij gebrek aan inwoners. Irak kan dan de 51e amerikaanse staat worden.

Gepost door: Jef | 19-06-07

Allochtonen 2 @Jef: "llochtoon', gebruik ik dezelfde als die door de Marokkanen en de Turken gebruikt"

Er zijn nog zo'n 200 andere nationaliteiten in België naast die ene twee door jou aangehaald; wellicht zijn dat ook de enige twee die door jou en het VB gekend zijn. Of.. is voor jou allochtoon synoniem met Turk en/of Marokkaan? Dan moeten we die nieuwe definitie effe aanpassen in de Dikke Van Daele. :)

Gepost door: Robbedoes | 19-06-07

VOOR de mosliminvasie kende ik de term 'allochtoon' niet eens, zo weinig stoorden mij de hier aanwezige 200 nationaliteiten. Voor mij mag iedereen hier 'met mate' komen wonen, op voorwaarde dat ze zich als groep nog geen negatief imago hebben opgebouwd hier of in de rest vd wereld. Dus geen zigeuners, negers, oostblokkers zonder werk, of moslims.

Discriminerend? Neen, ik maak onderscheid.

Racistisch? Neen, want oostblokkers MET werk zijn welkom.

Groepsstraf? Ja. We moeten het onszelf ook niet te moeilijk maken. Dit is ONS land.

Gepost door: Jef | 19-06-07

@Kwabbernoot: en hoe komt het toch dat als er 'allochtonen' in het nieuws komen het bijna altijd gaat over Marokkanen of Turken, en nooit zeg maar Finnen of Grieken of Nepalezen?

Waarom denk je dat het woord anders gecensureerd wordt in de linkse media?
In de jaren '60 zei men "gastarbeiders", maar dat mocht op den duur niet meer. Want het werd te snel met criminaliteit geassocieerd. Alhoewel er ook ándere gastarbeiders waren, zoals Italianen, die met de associatie niet gelukkig waren.
In de jaren '70 zei men "buitenlanders", maar dat mocht op den duur niet meer. Want het werd te snel met criminaliteit geassocieerd. Alhoewel er ook ándere buitenlanders waren, zoals Nederlanders, die met de associatie niet gelukkig waren.
In de jaren '80 zei men "nieuwe Belgen", maar dat mocht op den duur niet meer. Want het werd te snel met criminaliteit geassocieerd. Alhoewel er ook ándere "nieuwe Belgen" waren, zoals genaturaliseerde Europese ambtenaren, die met de associatie niet gelukkig waren.
In de jaren '90 zei men "allochtonen", maar dat mocht op den duur niet meer. Want het werd te snel met criminaliteit geassocieerd.
Nu spreekt men van "jongeren". Alhoewel alle jongeren zich niet aangesproken voelen. En als je iets anders durft zeggen word je zelf aangeklaagd als crimineel.

Gepost door: Antichrist | 19-06-07

ik kom hier ff kijken en zie dat "robbedoes" wel
heel aktief is, maar niet antwoordt op mijn vraag
waaruit zou moeten blijken dat het Vlaams Belang racistisch is.

Gepost door: jos | 19-06-07

moi je voulait seulement dire, benidorm retour a les flamends tout de suite !!

Gepost door: noel slange | 20-06-07

WAAROM Anticrist...de grootste fout die de Belgische politiek ooit maakte was "gastarbeiders" van een totaal andere cultuur naar hier halen....heb jij daar een verklaring voor ? waarom indertijd geen Italianen meer , Spanjaarden of weet ik veel ... mensen.. eigen aan onze cultuur...waarom moesten dat absoluut Islaaaamers zijn ....Janice weet jij misschien het antwoord ???? ik heb al dikwijls die vraag gesteld ,maar nooit kreeg ik repliek ...al die moeilijkheden waren toch te verwachten...wat hebben wij te maken met die Allah !!! Inderdaad , die eerste generatie totaal geen last...maar hoe groter hun aantal ,hoe meer praat ze krijgen en hoe agressiever ze worden....en volgens mij is dat nog moeilijk te stoppen...de meerderheid deelt de lakens uit en in sommige wijken zijn ze al fel in de meerderheid.... en het blijft maar groeien , familie hereniging ,import bruidjes...ze kweken zoals konijnen ...wat steekt daar allemaal achter ,waarom laat men het zover komen ,waarom worden die langs alle kanten beschermd ,spreekt men over vreemdelingen komt automatisch het woord Marokkaan te voorschijn ,als we het hebben over criminaliteit ,het eerste waar we aan denken is Marokkaan... wat natuurlijk niet altijd juist is ...maar het zit al ingebakken tot in onze genen...waarom die verdeeldheid tussen onze eigen mensen ...die haat tegen VB omwille van hun strijd tegen..." vreemdelingen wantoestanden" is het geen normale eis "aanpassen of opkrassen"..zijn mensen zoals die Robbedoes nu echt niet in staat zelf eens na te denken... zonder zich te laten leiden door enkelingen die er blijkbaar belang bij hebben !!
...het is gewoon onvoorstelbaar...en het is altijd hetzelfde bij die "Maroklovers" zoals onze Robbedoes... VB is racistisch enz enz en als Jos ,ruzgar dan vraagt waarom ,hoor of ziet je ze niet meer , kunnen geen antwoord geven ,omdat er geen antwoord bestaat... een bevestiging.... een bewijs dat wij wel racistisch zouden zijn..dat toverwoordje racist is gewoon in het leven geroepen door bepaalde machtsgeile creaturen die een bedreiging zagen in het steeds maar groeiende VB en het is O ! zo spijtig dat Robbedoesjes e.d zich laten leiden als vee ,nog geloven in het sprookje van de Multicul...vergeet dat maar Robbe ! dat zijn flauwe kulletjes ... je weet toch wat er in Yougoslavie is gebeurd...en een verrijking van onze cultuur ????? welke verrijking...leg eens uit Robbe ik ben erg nieuwsgierig op je reactie ,blijf nu eens boven water inplaats zoals een duikboot te verdwijnen ...leg ons eens uit...

Gepost door: Rene | 20-06-07

Een antwoord? Dan moet ik steeds denken aan dit bericht.

Gepost door: Janice | 20-06-07

ALVORENS... ons Robbedoesje een antwoord zou overwegen in verband met ons vraagje om wat meer uitleg...eerst nog dit,het overdenken waard...Deze morgen op het nieuws in Thailand te 7u (het is dan 24u in Belgie) opnieuw een jonge mens vermoord (met bom) door de O ! toch zo vredelievende Moslims ,wiens "wijven" ook zo'n kopvod dragen,zoals bij ons..... in het uiterste Zuiden van Thailand .De beelden van de familie ,slachtoffer ,zijn collega's ,hij was militair ,het verdriet dat die mensen moeten doorstaan was wel schokkend...wat is de Islaaaaaaaaaaaaaaam toch mooi verdraagzaam ,drager van de waarheid ...Allah is werkelijk vredelievend ...en wie daaraan durft twijfelen...snijden we de keel over....en dan te bedenken dat dit soort zich volop in onze maatschappij aan het nestelen is ...even fanatiek...voor aanslagen met bommen is het misschien nog wat te vroeg ,waarom zouden ze ,momenteel wordt aan al hun eisen tegemoetgekomen...en diegene die daar vraagtekens bij plaatsen worden door onze verlichte politieke wonderleiders en eftelingpartijtjes zoals "groen" als "smerige" racisten bestempeld...zoals ons robbedoesje ook doet.....
Ik heb al eerder dergelijke berichtgeving over de toestand in het zuiden van Thailand gepost en de reactie van bepaalde begripvolle Vlaamse medeburgers vond ik onvoorstelbaar .....
ze vonden het weliswaar niet goed maar....zo gingen ze verder in hun rode wijsheid .... er sterven dagelijks mensen ,in het verkeer door ziekte enz ... inderdaad dan ben je natuurlijk uitgesproken ,dan sta je met de rug tegen de muur.....tegen dergelijke idioterie was ik niet opgewassen....
wat is de haat toch groot in deze wereld....
Ik las ooit een citaat van Albert Camus

" Wie ooit de glans van geluk heeft getovert op een wezen dat hij liefheeft......weet dat er voor een mens...geen andere roeping kan bestaan dan dit geluk te toveren op de wezens die hem omringen....

Deze tekst zou dringend moeten vertaald worden in het Arabisch en op de eerste blz komen van heel hunne idiote Koran vol met haatteksten en tegenstrijdigheden....of beter nog heel die Koran vervangen door die ene tekst van den Albert

Gepost door: Rene | 20-06-07

@Rene: "Anticrist...de grootste fout die de Belgische politiek ooit maakte was "gastarbeiders" van een totaal andere cultuur naar hier halen....heb jij daar een verklaring voor ?"

Nee Rene, ik weet het echt niet. Het was overigens vòòr mijn tijd, en ík heb ze zeker persoonlijk niet uitgenodigd. Alleen waren de heersende politici toen blijkbaar even lomp als die nu. Eigenlijk zijn ze nu lomper want ze hebben niets geleerd uit hun fouten.

Gepost door: Antichrist | 21-06-07

België...nooit zonder bijbedoelingen. Het is begonnen in Duitsland, door het Wirtschaftswunder hadden ze goedkope arbeidskrachten nodig en om te bewijzen dat ze geen racisten waren, hebben ze die uit Afrika en vooral uit Turkije gehaald. (Turkije was trouwens al altijd een goede bondgenoot van de Duitsers, dus waarom niet...)

Frankrijk heeft een groot deel Algerijnen omdat Algerije een vroegere kolonie was (waar ze trouwens zwaar het varken hebben uitgehangen). Maar vele Algerijnen kozen na de oorlog voor de Franse nationaliteit en nu zitten ze ermee...

België is er in feite laat mee begonnen. Pas in de jaren '60, in feite 1966, toen ze in Marokko begonnen met de landhervorming, kwamen de eerste Marokkanen hier als gastarbeiders op de proppen. Marokko had toen te kampen had met een groot probleem van werkloosheid nadat ze de Fransen en de Italianen uit hun land verdreven hadden.
De gronden werden verdeeld onder de Marokkaanse boeren die zich vooral toelegden op wijn, citrusvruchten, groenten en graan met in het oosten van Marokko uitgestrekte gebieden met alfa-gras voor de papierindustrie en verder heb je ook nog de visvangst, sardine en tonijn. Maar Marokko is dus ook heel rijk aan ertsen en mineralen. Ze hebben fosfaat, mangaan, lood, zink, ijzererts, en ook kobalt. Kobalt dat vroeger al gekocht werd door de Générale (zoals we dat vroeger noemden) en onder de oorlog werd doorverkocht aan de Duitsers om bommen te maken die ze dan weer op ons konden gooien.

Er werd toen ook een contract afgesloten voor het leveren van gas en daar stond dan tegenover dat wij hier de werklozen uit Marokko zouden invoeren.

Ze hebben gedacht dat het na de eerste generatie wel los zou lopen en dat de tweede, maar zeker de derde generatie zou oplossen in onze gemeenschap...maar dat is wel effe anders gelopen.

In ieder geval werd dit alles in gang gestoken door bourgeoisie vanuit ivoren torens, en de gewone bevolking heeft er last van, en die worden dan weer op hun beurt uitgescholden door diezelfde bourgeoisie vanuit diezelfde ivoren torens voor racisten en mestkevers.

De nieuwe wetten voor gezinshereniging en huwelijken met mensen uit het thuisland deden de rest, en nu zitten wij er ook mee...
Dit laatste zorgt er trouwens ook voor dat een groot deel Marokkanen en Turken blijven steken in de eerste generatie zolang ze hun bruiden en bruidegommen buiten Europa mogen gaan halen.

Gepost door: Janice | 21-06-07

@Rene @Rene

Waarschijnlijk is wikipedia nog niet geactualiseerd.ik denk dat we de laatste alinea met gemak nog kunt aanvullen.

PARASIET

Van Wikipedia

Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt.
Een parasiet kan in het gast-organisme leven, in zo'n geval spreekt men van een endoparasiet, of buiten het lichaam van het gast-organisme; een ectoparasiet.

De schade aan de gastheer is niet zo groot dat deze aan de relatie ten onder gaat; in dit laatste geval spreken we van een parasitoïde.

Parasitisme is een van de vormen van symbiose; hoewel dit laatste woord ook wel selectief voor vormen van samenleving wordt gebruikt die niet ten koste van een van de partners gaan.

Parasieten kunnen van groot tot heel klein zijn. In volgorde van afnemende grootte: dier of plant, insect, schimmel, bacterie, bacteriofaag, prion, springend gen.

Gepost door: stradi | 21-06-07

DUS PARASITIODE dus Stradi als ik het goed begrijp..was parasiet niet het juiste maar wel "parasitiode"
zou die benaming ook onder racisme vallen ,het klinkt zo deftig !!

Janice bedankt voor uw verhelderende posting

Gepost door: Rene | 22-06-07

De commentaren zijn gesloten.