22-06-07

Gedwongen inburgeren succes in Nederland

AMSTERDAM - Het gedwongen inburgeren van 155 allochtone vrouwen met een uitkering heeft in De Baarsjes tot onverwacht succes geleid: betaald werk voor drie van hen en het stoppen van negen uitkeringen.

Dit staat in een vandaag aan PvdA-Kamerleden overhandigd eindrapport. Het project, Bouwen aan Burgerschap, geldt als omstreden vanwege het verplichte karakter. Wie niet meedoet, krijgt geen uitkering meer.

Bij twee cursisten werd de echtgenoot aan een baan geholpen en van twee echtgenoten werd de uitkering gestopt wegens werkweigering. Bij twee andere mannen werd de uitkering wegens fraude stopgezet. Nog eens 28 vrouwen zijn gesubsidieerd werk gaan doen. Twee kandidaten volgen een opleiding.

De grootste groep, 106 vrouwen, zijn uit hun isolement gekomen, wat de opzet van het project was. Slechts vijftien deelnemers haakten af, of behaalden onvoldoende resultaten. Bij drie van hen werd de uitkering gestopt.

Cursisten, met uiteenlopende problemen werden geholpen met scholing, kinderopvang, opvoeding, huisvesting en het omgaan met huiselijk geweld. Ze leerden fietsen, dansen en yoga. Ook waren er computer- en taallessen. Ten slotte waren er opvoedcursussen en is geëxperimenteerd met vrijwilligerswerk.

Doel van het project is dat de vrouwen een sociaal netwerk opbouwen. Door de dwang krijgt de gemeente tevens toegang tot de families en allochtonengroepen die zich verborgen hielden. In het verslag van het project staat dat negentig procent van de vrouwen aangaf dat zij zeker niet hadden meegedaan als er geen sprake was geweest van dwang.

Voordat uitkeringen werden gestopt, zijn tientallen gesprekken gevoerd om kandidaten tot deelname 'te verleiden'. Aanvankelijk werd op geen enkele besparing op uitkeringen gerekend of het aan het werk helpen van vrouwen gerekend.


TON DAMEN © Het Parool, 21-06-2007,

15:42 Gepost door Janice Laureyssens in Algemeen | Permalink |  Facebook |

Commentaren

Moeder Theresa complex De zwetend linkse Hollanders leiden aan het moeder Thera complex: als ze 's avonds niet enkele medemensen van de hongerdood hebben gered, kunnen ze de slaap niet vatten. Als iedereen in de wereld gelukkig zou zijn, dan waren de hollanders ongelukkig omdat ze niet meer konden helpen. Helpen om zelf gelukkig te worden dus.

Ook de 26,000 asielzoekers, waarvan er uiteindelijk 30,000 mogen blijven en 14 naar huis moeten, dienen vanaf nu extra gepamperd te worden: gemeentes moeten zorgen voor onderdak en eten (!), en zielenknijpers moeten het psychische leed hen aangedaan, verzachten. Want die mensen vallen nu in een diepe put, nu ze zich niets meer moeten aantrekken van hun verblijfsvergunning. Gelove wie kan.

Ze gaan ook de al heel linkse EU-regels nog wat strikter toepassen: voor asielzoekers wordt niet meer gekeken of ze persoonlijk vervolgd worden, het volstaat dat ze als minderheid aan vervolging blootstaan in hun land.

Nu worden in heel wat moslimparadijzen christenen niet op gelijke voet behandeld, en dus zou men mogen verwachten dat tussen de asielzoekers heel wat christenen zouden zitten. Helaas, drie maal pech: zoals steeds zullen vrijwel alle gelukzoekers moslims blijken. Onverdacht is anders.

Gepost door: Jef | 22-06-07

De commentaren zijn gesloten.